20 intervjuspørsmål Hver Jira-administrator må kunne svare (2023)

Når du intervjuer for en Jira Administrator-jobb, vil intervjueren din vite at du har den tekniske forståelsen og problemløsningsevnen som trengs for å administrere Jira effektivt.

For å bevise at du er verdig for denne rollen, er det viktig å være forberedt med svar på spørsmålene deres om din erfaring med Jira og annen relatert programvare. For å hjelpe deg med å forberede deg har vi samlet noen av de vanligste intervjuspørsmålene for Jira-administratorer. Les videre for å lære mer!

Vanlige intervjuspørsmål til Jira-administratorer

 • Hvilken erfaring har du med Jira og andre prosjektstyringsverktøy?
 • Beskriv prosessen din for å sette opp en ny Jira-forekomst.
 • Hvordan sikrer du at dataene i Jira er nøyaktige og oppdaterte?
 • Forklar hvordan du vil tilpasse Jira for å møte behovene til et bestemt team eller organisasjon.
 • Er du kjent med å bruke plugins og tillegg for å utvide funksjonaliteten til Jira?
 • Hvilke strategier bruker du for å feilsøke problemer med Jira?
 • Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som trenger tilgang til visse funksjoner eller informasjon i Jira?
 • Beskriv din erfaring med å lage tilpassede rapporter og dashbord i Jira.
 • Hva er noen beste fremgangsmåter for å administrere brukertillatelser i Jira?
 • Hvordan holder du deg oppdatert om oppdateringer og endringer i Jira?
 • Hvilke strategier bruker du for å optimalisere ytelsen når du jobber med store datasett i Jira?
 • Har du noen erfaring med å integrere Jira med andre programvaresystemer?
 • Hvilke metoder bruker du for å lære brukerne hvordan de kan bruke Jira effektivt?
 • Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som ønsker å gjøre endringer i eksisterende arbeidsflyter i Jira?
 • Hvilke strategier bruker du for å sikre datasikkerhet i Jira?
 • Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som ønsker å lage egendefinerte felt i Jira?
 • Hvilke skritt tar du for å sikre at alle prosjekter i Jira er ordentlig dokumentert?
 • Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som ønsker å lage tilpassede filtre i Jira?
 • Hvilke strategier bruker du for å holde styr på endringer som er gjort i Jira over tid?
 • Hvilken erfaring har du med å utvikle automatiserte prosesser i Jira?

1. Hvilken erfaring har du med Jira og andre prosjektstyringsverktøy?

Det primære ansvaret til en Jira-administrator er å konfigurere, vedlikeholde og støtte organisasjonens Jira-instans. Intervjueren ønsker å forstå din erfaring med plattformen og andre prosjektstyringsverktøy, slik at de kan vurdere din evne til å påta seg denne rollen. Intervjueren kan også spørre om din erfaring med andre programvareverktøy relatert til prosjektledelse som Agile, Kanban og Scrum.

Slik svarer du:

Vær forberedt på å diskutere din erfaring med Jira og andre prosjektstyringsverktøy du har brukt. Forklar hvordan du har konfigurert, vedlikeholdt og støttet en organisasjons Jira-forekomst. Snakk om prosjektene du har administrert i Jira og utfordringene du overvant mens du brukte den. Hvis du har erfaring med å sette opp tilpassede arbeidsflyter eller integrere tredjepartsapplikasjoner i Jira, er dette en flott mulighet til å vise frem disse ferdighetene. Til slutt, ikke glem å nevne kunnskapen din om Agile, Kanban og Scrum og eventuelle sertifiseringer du måtte ha relatert til disse emnene.

Eksempel:«Jeg har flere års erfaring med å jobbe med Jira og andre prosjektstyringsverktøy. Jeg har konfigurert, vedlikeholdt og støttet en organisasjons Jira-forekomst, samt administrert prosjekter i Jira. I tillegg har jeg erfaring med å sette opp tilpassede arbeidsflyter og integrere tredjepartsapplikasjoner i Jira. Jeg har også en sterk forståelse av Agile, Kanban og Scrum, og er sertifisert i hver av disse prosessene. Samlet sett har min erfaring med Jira og andre prosjektstyringsverktøy gitt meg ferdighetene til å effektivt administrere komplekse prosjekter og sikre at de fullføres i tide og innenfor budsjett.»

2. Beskriv prosessen din for å sette opp en ny Jira-forekomst.

Jira-administratorer må raskt og effektivt kunne sette opp og konfigurere en Jira-forekomst for å møte behovene til organisasjonen. Dette spørsmålet lar intervjueren vurdere din kunnskap og erfaring med Jira-plattformen og å forstå prosessen din for å sette opp nye instanser.

Slik svarer du:

Begynn med å beskrive trinnene du tar for å sette opp en ny Jira-forekomst. Dette kan inkludere ting som å konfigurere brukerroller og tillatelser, sette opp felt og tilpasninger, lage arbeidsflyter og problemtyper, etablere integrasjonspunkter med andre verktøy og teste forekomsten. Sørg for å fremheve alle beste fremgangsmåter eller tilnærminger du bruker når du setter opp en forekomst, for eksempel bruk av maler eller å følge bransjestandarder. Forklar til slutt hvordan du sikrer at forekomsten er riktig konfigurert og fungerer riktig før du går live.

Eksempel:«Når jeg setter opp en ny Jira-instans, er prosessen min å sikre at all data som er lagret i systemet er nøyaktig og oppdatert. For å gjøre dette bruker jeg automatiserte verktøy for regelmessig å sjekke for inkonsekvenser eller feil oppføringer i systemet. I tillegg har jeg satt på protokoller for å sikre at brukerne legger inn data riktig og forstår viktigheten av å ha nøyaktig informasjon lagret i Jira. For eksempel gir jeg opplæring i riktige dataregistreringsprosedyrer og krever at alle brukere gjennomgår oppføringene sine før de sender dem.»

3. Hvordan sikrer du at dataene i Jira er nøyaktige og oppdaterte?

Jira er et kraftig verktøy, men det kan være vanskelig å holde det i gang med maksimal effektivitet hvis dataene som er lagret i systemet er unøyaktige eller utdaterte. Intervjueren ønsker å vite at du har erfaring og kunnskap for å sikre at dataene i Jira-forekomsten er nøyaktige og oppdaterte slik at de kan brukes til sitt fulle potensial.

Slik svarer du:

For å svare på dette spørsmålet bør du snakke om prosessene og prosedyrene du har implementert for å sikre at data i Jira er nøyaktige og oppdaterte. Du kan diskutere hvordan du bruker rapporter eller automatiseringsverktøy for regelmessig å se etter inkonsekvenser og korrigere dem etter behov. I tillegg kan du nevne eventuelle protokoller du har satt på plass for å sikre at brukerne legger inn data riktig og at de forstår viktigheten av å ha nøyaktig informasjon lagret i Jira.

Eksempel:«Jeg har noen forskjellige prosesser på plass for å sikre at dataene i Jira er nøyaktige og oppdaterte. Først kjører jeg regelmessige rapporter for å se etter eventuelle inkonsekvenser eller feil i dataene. Hvis det er noen problemer, tar jeg skritt for å rette dem så snart som mulig. I tillegg sørger jeg for at alle brukere forstår viktigheten av å legge inn nøyaktige data i Jira, og jeg gir opplæring i hvordan man gjør det riktig. Til slutt bruker jeg automatiseringsverktøy for å oppdage eventuelle endringer eller oppdateringer til eksisterende poster og varsle meg hvis noe må justeres."

4. Forklar hvordan du vil tilpasse Jira for å møte behovene til et bestemt team eller organisasjon.

Intervjueren ser etter en forståelse av hvordan man setter opp Jira for å møte de spesifikke behovene til et team eller en organisasjon. De vil vite at du har den tekniske kunnskapen til å tilpasse Jira for å passe teamets behov, samt evnen til å kommunisere disse endringene til interessenter for å sikre at teamet er med på endringene. Intervjueren vil også sørge for at du har en forståelse av de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige i Jira og hvordan de kan brukes til å tilpasse plattformen.

Slik svarer du:

Begynn med å forklare funksjonene til Jira som er tilgjengelige for å tilpasse, for eksempel egendefinerte felt, arbeidsflyter og dashbord. Forklar hvordan du vil bruke disse funksjonene til å skreddersy plattformen for å møte de spesifikke behovene til et team eller en organisasjon. Husk å nevne tidligere erfaring du har med å tilpasse Jira for forskjellige lag eller organisasjoner. Forklar til slutt hvordan du vil kommunisere endringene med interessenter og sikre at de forstår det nye oppsettet.

Eksempel:"Jeg har lang erfaring med å tilpasse Jira for å møte behovene til forskjellige team og organisasjoner. Jeg forstår at hvert team har unike krav, så jeg vil begynne med å samle tilbakemeldinger fra interessenter om deres spesifikke behov. Når jeg hadde en god forståelse av hva de ønsket, kunne jeg bruke de tilpassede feltene, arbeidsflytene og dashbordene i Jira for å skreddersy plattformen til deres behov. Jeg vil også sørge for å forklare endringene til alle interessenter og sørge for at alle er med på det nye oppsettet før jeg implementerer det.»

5. Er du kjent med å bruke plugins og tillegg for å utvide funksjonaliteten til Jira?

Jira-administratorer må være kjent med plattformens muligheter, samt plugins og tillegg som er tilgjengelige for å utvide funksjonaliteten. Intervjuere stiller dette spørsmålet for å måle ekspertisen en Jira Administrator-kandidat har med plattformen og tilhørende verktøy. De vil se etter kandidater som har en dyp forståelse av plattformen og som kan demonstrere evnen til effektivt å administrere og tilpasse Jira for å møte organisasjonens spesifikke behov.

Slik svarer du:

Når du svarer på dette spørsmålet, er det viktig å understreke din erfaring med plugins og tillegg. Snakk om hvordan du har brukt dem tidligere og hvilke suksesser eller utfordringer du har møtt. Diskuter også eventuelle spesifikke plugins eller tillegg som du er kjent med, samt hvordan de kan være til nytte for en organisasjon. Til slutt, sørg for å forklare hvorfor du mener disse verktøyene er nødvendige for en vellykket Jira-distribusjon.

Eksempel:"Ja, jeg er veldig kjent med å bruke plugins og tillegg for å utvide funksjonaliteten til Jira. I min tidligere rolle som Jira-administrator brukte jeg flere forskjellige plugins og tillegg for å tilpasse Jira til organisasjonens behov. For eksempel implementerte jeg en automatisert plugin for brukerklargjøring som gjorde at vi raskt kunne ombord på nye brukere og tildele dem tilgangsrettigheter. I tillegg konfigurerte jeg et tilpasset rapporteringstillegg som gjorde det mulig for oss å generere detaljerte prosjektrapporter etter behov. Jeg har også erfaring med å feilsøke problemer knyttet til plugins og tillegg, så jeg er trygg på min evne til å håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå.»

6. Hvilke strategier bruker du for å feilsøke problemer med Jira?

Jira er et kraftig prosjektstyringsverktøy, men det kan være komplisert å bruke. En intervjuer må vite at du er i stand til å feilsøke eventuelle problemer som dukker opp, og at du har strategier på plass for å sikre at systemet fungerer problemfritt. Å forstå hvordan man kan diagnostisere og fikse problemer raskt er en viktig ferdighet for en Jira-administrator.

Slik svarer du:

Snakk om trinnene du tar for å feilsøke problemer med Jira. Du kan diskutere tilnærmingen din, for eksempel å sjekke logger, kjøre tester og undersøke løsninger på nettet. Sørg for å understreke hvor raskt du er i stand til å identifisere og løse problemer. Del i tillegg eventuelle strategier eller prosesser du har på plass for å forhindre at problemer oppstår i utgangspunktet.

Eksempel:«Min tilnærming til feilsøking av Jira-problemer er å først forstå årsaken til problemet. For å gjøre dette sjekker jeg systemlogger og kjører tester for å identifisere potensielle feil eller konflikter. Om nødvendig vil jeg også undersøke på nettet for løsninger som kan ha blitt lagt ut av andre brukere. Når jeg har identifisert problemet, vil jeg ta skritt for å fikse det så raskt som mulig. I tillegg leter jeg alltid etter måter å proaktivt forhindre at problemer oppstår i fremtiden. For eksempel gjennomgår jeg regelmessig brukerinnstillinger og tillatelser for å sikre at de er oppdatert og riktig konfigurert.»

7. Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som trenger tilgang til visse funksjoner eller informasjon i Jira?

Jira-administratorer er ansvarlige for å administrere brukertilgang til funksjoner, prosjekter og annen informasjon i Jira. Dette spørsmålet gir intervjueren et innblikk i hvordan du håndterer utfordrende forespørsler fra brukere, samt dine organisatoriske ferdigheter og evne til å prioritere forespørsler.

Slik svarer du:

Begynn med å forklare prosessen din for å håndtere forespørsler fra brukere. Dette bør inkludere å vurdere brukerens behov, bestemme hvilke funksjoner eller informasjon de trenger tilgang til, og deretter gi dem tilgang til rett tid. Du kan også diskutere hvordan du prioriterer forespørsler når flere brukere har konkurrerende behov. Forklar til slutt hvordan du sikrer at brukere kun får tilgang til funksjonene og informasjonen som passer for deres rolle.

Eksempel:«Når en bruker ber om tilgang til visse funksjoner eller informasjon i Jira, starter jeg alltid med å vurdere brukerens behov. Dette hjelper meg med å finne ut hvilke funksjoner og informasjon de trenger tilgang til for å gjøre jobben sin effektivt. Når jeg forstår behovene deres, gir jeg dem passende tilgang til rett tid. Når flere brukere har konkurrerende forespørsler, prioriterer jeg basert på haster og viktighet for å sikre at høyprioriterte oppgaver tas først. I tillegg sørger jeg alltid for at brukerne kun har tilgang til funksjonene og informasjonen som er nødvendig for rollen deres.»

8. Beskriv din erfaring med å lage tilpassede rapporter og dashbord i Jira.

Jira er en kraftig plattform som kan brukes til å spore og administrere prosjekter av alle størrelser. Evnen til å lage tilpassede rapporter og dashbord er avgjørende for å forstå fremdriften til prosjektet og måle ytelse. En erfaren Jira-administrator vil kunne forklare sin erfaring med å lage disse rapportene og dashbordene og verdien de gir organisasjonen deres.

Slik svarer du:

Hvis du har erfaring med å lage tilpassede rapporter og dashboards i Jira, forklar hvilke typer rapporter og dashboard du har laget. Snakk om hvordan disse rapportene ga innsikt i prosjektfremdrift eller resultatmålinger. Hvis du ikke har direkte erfaring med dette, snakk om bakgrunnen din som jobber med dataanalyse og visualiseringsverktøy som Tableau eller Power BI. Forklar hvordan ferdighetene dine på disse områdene kan brukes til å lage tilpassede rapporter og dashbord i Jira.

Eksempel:«Jeg har lang erfaring med å lage tilpassede rapporter og dashboards i Jira. Jeg har laget rapporter for å spore fremgang mot milepæler, budsjettkostnader og prosjekttidslinjer. Jeg har også laget dashboards for å visualisere prosjektytelsesmålinger, for eksempel prosjekthastighet, ressursutnyttelse og kvalitetsmålinger. Jeg har funnet ut at disse rapportene og dashbordene er uvurderlige for å hjelpe prosjektteam med å forstå deres fremgang og ytelse, og jeg er sikker på at jeg kan bruke min erfaring til å lage lignende rapporter og dashboards for organisasjonen din.»

9. Hva er noen beste fremgangsmåter for å administrere brukertillatelser i Jira?

Å administrere brukertillatelser i Jira er en kritisk del av jobben, siden det sikrer sikkerheten og sikkerheten til systemet. Intervjueren er sannsynligvis ute etter å sikre at du har en solid forståelse av sikkerhetsfunksjonene til Jira og kan sette opp og administrere brukertillatelser på riktig måte. De kan også se om du har en god forståelse av beste fremgangsmåter for å administrere brukertillatelser, samt hvordan du feilsøker eventuelle problemer som kan oppstå.

Slik svarer du:

Den beste måten å svare på dette spørsmålet på er å gi spesifikke eksempler på hvordan du har administrert brukertillatelser i Jira. Snakk om trinnene du tar for å sikre at brukere bare har tilgang til informasjonen de trenger, samt eventuelle ekstra sikkerhetstiltak du måtte bruke. I tillegg må du huske å nevne eventuelle feilsøkingsteknikker du har brukt tidligere og hvordan du har håndtert eventuelle problemer med brukertillatelser.

Eksempel:«Jeg har lang erfaring med å administrere brukertillatelser i Jira. Jeg starter alltid med å sette opp brukerroller og tillatelser basert på de spesifikke behovene til prosjektet. Jeg gjennomgår også regelmessig brukertillatelser for å sikre at de er oppdaterte og relevante. Jeg bruker også verktøy som Jira Permission Helper for raskt å identifisere eventuelle tillatelsesproblemer. Når det gjelder feilsøking, har jeg lang erfaring med å feilsøke tillatelsesproblemer og har identifisert og løst problemer tidligere. Jeg streber alltid etter å sikre at brukertillatelser er sikre og oppdaterte."

10. Hvordan holder du deg oppdatert om oppdateringer og endringer i Jira?

Å være Jira Admin krever at du holder deg oppdatert på alle de siste endringene og funksjonene til programvaren. Det er viktig for deg å effektivt kunne kommunisere disse endringene til teamet ditt og sikre at alle bruker programvaren på en mest mulig effektiv måte. Dette spørsmålet lar intervjueren måle din kunnskap om programvaren og din evne til å holde deg oppdatert.

Slik svarer du:

Du bør være forberedt på å diskutere hvordan du holder deg informert om endringer og oppdateringer til Jira. Dette kan inkludere å lese den offisielle dokumentasjonen, følge blogger eller andre bransjepublikasjoner, delta på webinarer, delta i brukergrupper eller til og med ta sertifiseringskurs. Du kan også snakke om verktøy eller ressurser du bruker for å holde oversikt over nye funksjoner eller endringer i Jira.

Eksempel:«Jeg holder meg informert om oppdateringer og endringer i Jira ved å lese den offisielle dokumentasjonen, delta på webinarer, abonnere på relevante blogger, bli med i brukergrupper og ta sertifiseringskurs. Jeg bruker også verktøy som Jira Labs for å holde styr på nye funksjoner og endringer i programvaren. Jeg tror at det å holde seg oppdatert på de siste endringene og funksjonene er avgjørende for å være en effektiv Jira-administrator, og jeg er forpliktet til å gjøre alt som trengs for å sikre at jeg alltid er på toppen av den siste utviklingen."

11. Hvilke strategier bruker du for å optimalisere ytelsen når du jobber med store datasett i Jira?

Som Jira-administrator er det ditt ansvar å sørge for at systemet kjører jevnt og effektivt. Dette betyr å optimalisere ytelsen for å redusere belastningen på serverne og sikre at brukerne får en best mulig opplevelse når de jobber med systemet. Ved å stille dette spørsmålet ser intervjueren etter om du har en god forståelse av de tilgjengelige strategiene for å optimalisere Jira-ytelsen når du arbeider med store datasett.

Slik svarer du:

For å svare på dette spørsmålet bør du diskutere strategiene du bruker for å optimalisere ytelsen når du arbeider med store datasett i Jira. Disse inkluderer bruk av caching-teknikker som memcached eller Redis, oppsett av en optimalisert databasestruktur og bruk av indekserings- og spørringsoptimaliseringsteknikker. Du kan også nevne hvordan du vil overvåke systemet for å identifisere potensielle flaskehalser og iverksette korrigerende tiltak. I tillegg er det en god idé å snakke om din erfaring med å stille inn Jira for optimal ytelse.

Eksempel:«Når jeg jobber med store datasett i Jira, bruker jeg en kombinasjon av strategier for å optimalisere ytelsen. Jeg starter med å sette opp en optimalisert databasestruktur, som inkluderer oppsett av indekser og spørringsoptimalisering. Jeg bruker også caching-teknikker som memcached eller Redis for å redusere belastningen på serverne. I tillegg overvåker jeg systemet for å identifisere potensielle flaskehalser og iverksette korrigerende tiltak. Jeg har lang erfaring med å tune Jira for optimal ytelse, noe som bidrar til å sikre at brukerne får best mulig opplevelse når de jobber med systemet.»

12. Har du noen erfaring med å integrere Jira med andre programvaresystemer?

Jira er et kraftig verktøy for å administrere prosjekter, men det er enda kraftigere når du kan integrere funksjonene med andre systemer. Dette spørsmålet tester en kandidats tekniske kunnskap og forståelse av hvordan Jira kan brukes i ulike sammenhenger. Det gir også intervjueren en idé om hvordan kandidaten har brukt Jira i sitt tidligere arbeid.

Slik svarer du:

Hvis du har erfaring med å integrere Jira med andre programvaresystemer, sørg for å forklare hvordan du gjorde det og resultatene. Hvis ikke, er det også greit! Snakk om eventuelle relaterte erfaringer du måtte ha - for eksempel hvis du har integrert andre verktøy eller jobbet med lignende prosjekter tidligere. Du kan også nevne din vilje til å lære nye ferdigheter og din evne til å plukke opp nye konsepter raskt. Legg til slutt vekt på din forståelse av hvordan Jira fungerer og hvorfor integrasjon er viktig for vellykket prosjektledelse.

Eksempel:«Jeg har erfaring med å integrere Jira med andre programvaresystemer, spesielt for prosjektledelse og kundeforholdsstyring. Jeg har brukt Jira API for å lage tilpassede integrasjoner mellom Jira og andre programvareverktøy. Jeg forstår viktigheten av integrasjon for vellykket prosjektledelse, og jeg er kjent med prosessen med å integrere Jira med andre programvaresystemer. Jeg er trygg på min evne til å lære nye systemer raskt, og jeg er alltid ivrig etter å utforske nye måter å optimalisere Jira for best mulig resultater.»

13. Hvilke metoder bruker du for å lære brukerne hvordan de kan bruke Jira effektivt?

Jira er et utrolig kraftig verktøy, men kan være ganske komplekst. Det er viktig for en Jira-administrator å kunne trene andre effektivt i hvordan de skal bruke plattformen. Dette spørsmålet er å vurdere kandidatens evne til å undervise og kommunisere effektivt. Den tester også kunnskapen deres om programvaren og de beste praksisene de har lært over tid.

Slik svarer du:

Den beste måten å svare på dette spørsmålet på er ved å gi noen eksempler på hvordan du har trent brukere tidligere. Snakk om spesifikke metoder som har vist seg vellykkede, for eksempel å lage videoopplæringer, holde en-til-en-treningsøkter eller skrive trinnvise instruksjoner. Du kan også snakke om eventuelle tilleggsressurser du gir for å hjelpe brukere med å lære mer om Jira og dets funksjoner. Til slutt, husk å nevne tilbakemeldinger du har mottatt fra brukere som har hatt nytte av opplæringen din.

Eksempel:"Jeg har noen forskjellige metoder som jeg bruker for å lære brukere hvordan de skal bruke Jira. Jeg har funnet ut at det er veldig nyttig å gi videoopplæringer, siden det lar brukere lære i sitt eget tempo og spille av seksjoner om nødvendig. Jeg liker også å holde en-til-en treningsøkter med brukere slik at jeg kan svare på spørsmål de måtte ha og hjelpe dem å komme raskt i gang. I tillegg skriver jeg trinnvise instruksjoner som brukere kan følge og gi tilleggsressurser, for eksempel nettfora, for å hjelpe dem med å lære mer om Jira og dets funksjoner. Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra brukere som har hatt nytte av treningen min, så jeg er trygg på min evne til å effektivt trene brukere i hvordan de skal bruke Jira.»

14. Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som ønsker å gjøre endringer i eksisterende arbeidsflyter i Jira?

Jira er et komplekst system og det er viktig for administratorer å kunne administrere forespørsler om endringer i eksisterende arbeidsflyter. Det er viktig at administratorer forstår hvordan de skal evaluere forespørsler og bestemme om de skal implementeres. Dette spørsmålet vil tillate intervjueren å måle din forståelse av Jira-systemet og din evne til å ta fornuftige avgjørelser.

Slik svarer du:

Begynn med å forklare prosessen du vil bruke for å evaluere en forespørsel om endringer. Forklar at du først vil vurdere om den forespurte endringen er nødvendig og om den vil gi verdi for brukeren eller teamet. Forklar deretter hvordan du vil vurdere virkningen av den foreslåtte endringen på andre arbeidsflyter og prosesser i Jira. Diskuter til slutt hvordan du vil kommunisere beslutningen din til brukeren som sendte forespørselen og eventuelle andre interessenter som er berørt av endringen.

Eksempel:«Når jeg vurderer en forespørsel om endringer i eksisterende arbeidsflyter i Jira, vurderer jeg først om den foreslåtte endringen er nødvendig og vil gi verdi for brukeren eller teamet. Jeg gjennomgår deretter virkningen av den foreslåtte endringen på andre arbeidsflyter og prosesser i Jira for å sikre at endringene ikke får utilsiktede konsekvenser. Etter at jeg har evaluert forespørselen, kommuniserer jeg beslutningen min til brukeren som sendte forespørselen og eventuelle andre interessenter som er berørt av endringen. Jeg sørger også for at alle interessenter forstår implikasjonene av endringene og gir all nødvendig veiledning for å sikre at endringene implementeres jevnt.»

15. Hvilke strategier bruker du for å sikre datasikkerhet i Jira?

Jira-administratorer må være i stand til å beskytte konfidensialiteten og integriteten til dataene som er lagret i Jira. Å ha et sett med strategier på plass for å sikre datasikkerhet er avgjørende, så intervjueren ønsker å forstå hvilke strategier du bruker for å sikre at data er sikre. De vil også vite om du forstår viktigheten av datasikkerhet og hvordan du implementerer den.

Slik svarer du:

Du bør diskutere strategiene du bruker for å sikre datasikkerhet i Jira. Dette kan inkludere å sette opp brukertilgangskontroller, implementere kryptering for sensitive data og regelmessig revisjon av systemet for eventuelle sårbarheter eller brudd. Du bør også nevne at du forstår viktigheten av datasikkerhet og hvordan det påvirker organisasjonens suksess. Forklar at du tar proaktive skritt for å beskytte dataene som er lagret i Jira, for eksempel å bruke sikre passord og tofaktorautentisering.

Eksempel:«Jeg forstår viktigheten av datasikkerhet når det gjelder Jira, så jeg tar proaktive skritt for å sikre at dataene som er lagret i systemet er sikre. Jeg setter opp brukertilgangskontroller og implementerer kryptering for sensitive data. Jeg reviderer også regelmessig systemet for eventuelle sårbarheter eller brudd. Jeg bruker også sikre passord og tofaktorautentisering for ytterligere å beskytte dataene som er lagret i Jira.»

16. Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som ønsker å lage egendefinerte felt i Jira?

Dette spørsmålet er laget for å vurdere din tekniske kunnskap om Jira-plattformen, samt din evne til å ta avgjørelser og prioritere forespørsler. Intervjueren ønsker å vite om du kan forklare implikasjonene av tilpassede felt, for eksempel hvordan de vil påvirke ytelsen, og også om du er i stand til å ta beslutninger som balanserer brukerbehov med beste praksis. I tillegg vil de vite om du er i stand til å forklare beslutningen din til brukeren og forklare begrunnelsen bak den.

Slik svarer du:

Begynn med å forklare at egendefinerte felt kan være en fin måte å lagre tilleggsdata på og gi mer informasjon om et problem. Du bør imidlertid også forklare de potensielle ulempene ved å bruke tilpassede felt, for eksempel økt kompleksitet, tregere ytelse eller vanskeligheter med å rapportere. Du bør deretter forklare hvordan du vil vurdere brukerens forespørsel og bestemme om det er nødvendig å opprette et tilpasset felt. Dette kan inkludere å vurdere om det er eksisterende felt som kan brukes i stedet, vurdere effekten på ytelsen, eller diskutere med brukeren hva deres behov er. Til slutt bør du forklare hvordan du vil kommunisere beslutningen din til brukeren og sikre at de forstår hvorfor avgjørelsen ble tatt.

Eksempel:«Når en bruker ber om et tilpasset felt i Jira, tar jeg meg tid til å forstå brukerens behov og vurdere virkningen av forespørselen. Jeg vurderer om det er eksisterende felt som kan dekke deres behov, eller om det er nødvendig å lage et tilpasset felt. Jeg vurderer også innvirkningen på ytelse og andre faktorer som rapportering. Jeg diskuterer så beslutningen min med brukeren, forklarer begrunnelsen bak den, og sikrer at de forstår hvorfor avgjørelsen ble tatt. Dette lar meg møte brukerens behov samtidig som jeg sikrer at beste praksis følges."

17. Hvilke skritt tar du for å sikre at alle prosjekter i Jira er ordentlig dokumentert?

Jira-administratorer er ansvarlige for å sikre nøyaktigheten av data og dokumentasjon i Jira. Det er viktig at intervjueren forstår at du kan dokumentere prosjekter på riktig måte, opprettholde dataintegriteten og sørge for at all informasjon er oppdatert og nøyaktig. Dette spørsmålet er en fin måte for intervjueren å få en følelse av hvor organisert og detaljorientert du er.

Slik svarer du:

For å svare på dette spørsmålet, bør du forklare trinnene du tar for å sikre at alle prosjekter i Jira er riktig dokumentert. Du kan snakke om hvordan du lager maler for hvert prosjekt og sørge for at all relevant informasjon er inkludert i malen. I tillegg kan du nevne hvordan du regelmessig gjennomgår dokumentasjonen for å sjekke nøyaktigheten og oppdatere all utdatert informasjon. Til slutt kan du diskutere hvordan du bruker beste praksis når du dokumenterer prosjekter, for eksempel å bruke konsekvent formatering og holde styr på endringer over tid.

Eksempel:«Når jeg dokumenterer prosjekter i Jira, tar jeg flere skritt for å sikre at all informasjon er nøyaktig og oppdatert. Først lager jeg maler for hvert prosjekt som inneholder all nødvendig informasjon. Jeg gjennomgår deretter dokumentasjonen jevnlig for å være sikker på at all informasjon er korrekt og oppdatert. I tillegg bruker jeg beste praksis når jeg skal dokumentere prosjekter, som å bruke konsekvent formatering og holde styr på endringer over tid. Ved å følge disse trinnene er jeg sikker på at alle prosjekter i Jira er ordentlig dokumentert.»

18. Hvordan håndterer du forespørsler fra brukere som ønsker å lage tilpassede filtre i Jira?

Jira-administratorer er ansvarlige for å administrere Jira-systemet og sørge for at det fungerer problemfritt. De må kunne håndtere forespørsler fra brukere som ønsker å lage tilpassede filtre, samt feilsøke eventuelle tekniske problemer som kan oppstå. Dette spørsmålet lar intervjueren forstå din tekniske kunnskap om Jira-systemet og hvordan du vil håndtere en spesifikk brukerforespørsel.

Slik svarer du:

For å svare på dette spørsmålet bør du forklare trinnene du vil ta for å håndtere en brukerforespørsel om tilpassede filtre i Jira. Først bør du diskutere hvordan du vil forstå brukerens behov og finne ut om forespørselen er gjennomførbar i Jira-systemet. Deretter bør du forklare hvordan du vil lage filteret ved å bruke riktig JQL-syntaks og konfigurere filterinnstillingene. Til slutt bør du beskrive hvordan du vil teste filteret for å sikre at det fungerer som det skal før du leverer det tilbake til brukeren.

Eksempel:"Når en bruker ber om et tilpasset filter i Jira, vil jeg først ta meg tid til å forstå deres behov og finne ut om forespørselen er gjennomførbar i Jira-systemet. Deretter ville jeg opprette filteret ved å bruke riktig JQL-syntaks og konfigurere filterinnstillingene for å møte brukerens behov. Når filteret er opprettet, vil jeg teste det for å sikre at det fungerer som det skal før jeg leverer det tilbake til brukeren. Hvis det er noen problemer, vil jeg feilsøke problemet og gjøre de nødvendige justeringene for å sikre at filteret fungerer som forventet."

19. Hvilke strategier bruker du for å holde styr på endringer som er gjort i Jira over tid?

Jira Administrator-rollen krever en person med en dyp forståelse av plattformen og et skarpt øye for detaljer. Dette spørsmålet er utformet for å vurdere din evne til å holde styr på endringer og oppdateringer gjort til Jira med nøyaktighet og effektivitet. Det hjelper også å avgjøre om du har ferdighetene og kunnskapene for å sikre at plattformen alltid kjører optimalt.

Slik svarer du:

Du bør være forberedt på å forklare metodene og strategiene du bruker for å holde styr på endringer som er gjort i Jira. Dette kan inkludere å bruke versjonskontrollsystemer, spore endringer i et regneark eller dokument, sette opp automatiserte varsler for oppdateringer eller bruke andre verktøy for å overvåke og administrere Jira. Du bør også understreke din forståelse av hvordan disse endringene kan påvirke systemet og dets ytelse, samt eventuell erfaring du har med feilsøking av problemer som oppstår fra endringer.

Eksempel:«Jeg har lang erfaring med Jira, så jeg kan enkelt holde styr på endringer som er gjort i systemet. Jeg bruker versjonskontrollsystemer for å spore endringer, og jeg setter også opp automatiske varsler for oppdateringer. Jeg er også kjent med feilsøkingsproblemer som kan oppstå fra endringer, så jeg kan raskt identifisere og løse eventuelle problemer som kan oppstå. I tillegg kan jeg bruke data til å overvåke ytelsen til systemet og sikre at det kjører optimalt."

20. Hvilken erfaring har du med å utvikle automatiserte prosesser i Jira?

Som administrator må du kunne opprette og vedlikeholde prosesser som vil bidra til å effektivisere bruken av Jira i en organisasjon. Automatiserte prosesser er en viktig del av enhver Jira-implementering, og du må kunne demonstrere din erfaring med dem. Dette vil også vise intervjueren at du har evnen til å tenke kritisk og strategisk om hvordan du best kan bruke Jira for å møte behovene til virksomheten.

Slik svarer du:

Vær forberedt på å snakke om de forskjellige typene automatiserte prosesser du har opprettet i Jira. Forklar hvordan hver prosess fungerer og hvorfor den ble implementert. Hvis du ikke har praktisk erfaring med å utvikle automatiserte prosesser, forklar hvordan du ville gått frem for å lage en og hvilke trinn du ville tatt. Vis at du forstår viktigheten av å automatisere prosesser og kan tenke kritisk på hvordan du best kan bruke Jira for å møte forretningsbehov.

Eksempel:«Jeg har erfaring med å lage et bredt spekter av automatiserte prosesser i Jira. Jeg har utviklet prosesser for å lage nye prosjekter, spore oppgaver, sette opp varsler og mer. Jeg forstår viktigheten av å automatisere disse prosessene for å gjøre bruken av Jira mer effektiv og effektiv. Jeg har også vært i stand til å lage tilpassede skript og verktøy for å hjelpe med å automatisere prosesser som ikke ble støttet av Jira selv. Hvis jeg skulle opprette en ny automatisert prosess, ville jeg begynne med å forstå forretningsbehovet og deretter identifisere den beste måten å bruke Jira for å møte det behovet. Jeg ville deretter samarbeide med teamet for å lage prosessen og teste den for å sikre at den fungerer som forventet."

FAQs

What is the difference between Jira admin and administrator? ›

A Jira administrator is a user with the Administer Jira global permission. A project administrator is a user with the Administer projects project permission for a particular project.

What does a Jira System administrator do? ›

A Jira administrator installs, configures, and manages your organization's instance of Jira. It's the admin's job to ensure that each person has the right user role and privileges assigned in Jira.

What is the difference between developer and administrator in Jira? ›

Within JIRA, all users are assigned to one or more project roles, depending on how much access to data a particular user is granted. The default roles in JIRA are: Administrators (people who administer a given project). Developers (people who work on issues in a given project).

How do I access my Jira administrator account? ›

Granting access to a Jira product is slightly different to other products. To grant product admin access, select Product admin from the dropdown next to Jira Administration. You can also make users product admins by adding them to the administrators or <product-name>-admins group.

What are the 3 levels of Jira? ›

The three levels of hierarchy by default are:
 • Epics - An epic is typically a very large user story, that is expected to take multiple sprints to complete. ...
 • Stories - A story is a small body of work that represents a product requirement. ...
 • Sub-task - A sub-task is a unit of work contained within a story.
Sep 8, 2019

What are the different types of Jira administration? ›

There are three administrator permissions in the server version of Jira: system administration, Jira administration, and project administration.

How much does a Jira project admin earn? ›

Jira Administrator salary in India ranges between ₹ 4.6 Lakhs to ₹ 11.0 Lakhs with an average annual salary of ₹ 7.2 Lakhs.

What is the job description of Jira experience? ›

Developing application by customizing fields, permission and workflow. Create customized dashboards for teams. Developing confluence pages. Create team specific Agile process flow in JIRA to move tasks from one activity to another.

How many Jira admins can you have? ›

12 is a rough maximum. If you think you need more, your projects and processes are too complex, and you should be looking to standardise things and/or delegate more to project admins. More than 12 people will really struggle to work together well enough to keep on top of changes which could affect each others work.

What are the roles and responsibilities of Jira developer? ›

As a JIRA developer, you develop and maintain automation workflows, develop plugins to extend JIRA capabilities, build dashboards for JIRA Connect add-ons, configure custom fields, create custom preset filters, test outcomes, and identify defects.

Is an administrator higher than a developer? ›

Admins usually carry out minor declarative changes and have the responsibility of managing releases into production. A developer would typically build functionality including Apex/Visualforce in a sandbox before handing it over to the administrator to schedule deployment.

Is administrator the same as project manager? ›

While the project manager ensures every team member contributes to project progress, the project administrator is in charge of tracking individual tasks. Project administrators look closely at the project schedule and get task-level updates from team members on each task.

What is the default admin login for Jira? ›

Mostly admin/admin is the default credentials for the standalone jira which is installed in PC system.

How do I access my user account as administrator? ›

Quick guide: Enable administrator account in Windows 10
 1. Open “Run” with [Windows] + [R].
 2. Type “cmd” and press [Ctrl] + [Shift] + [Enter].
 3. Type “net user administrator /active:yes”.
 4. The administrator account is now activated.
 5. To deactivate: “net user administrator /active:no”.
Jan 25, 2022

What is the default admin username and password for Jira? ›

On the online community, they serve as thought leaders, product experts, and moderators. Indeed, there is no "default" password - the setup will have asked the person first running Jira to set up the initial admin user and password.

What is the highest priority in Jira? ›

What are priority levels in Jira Service Management?
 • Lowest - Trivial problem with little or no impact on progress. Color: Light grey.
 • Low - Minor problem or easily worked around. ...
 • Medium - Has the potential to affect progress. ...
 • High - Serious problem that could block progress. ...
 • Highest - The problem will block progress.

How many years is Jira? ›

Jira Software launched in 2002 as an issue tracking and project management tool for teams. Since then, 65,000+ companies globally have adopted Jira for its flexibility to support any type of project and extensibility to work with thousands of apps and integrations.

How do I rank higher in Jira? ›

Navigate to the project's Scrum backlog, Active sprints, Kanban backlog (if enabled), or Kanban board. Rank an issue by dragging and dropping it to a higher or lower position in the Scrum or Kanban backlog, or in a column in the Active sprints or Kanban board.

How do I put Jira on my resume? ›

Mention your Jira skills in your resume summary as it is the first piece of information on your expertise. Divide your skills into two sections, namely key skills and technical skills to shine a light on all of your skills equally and group them into relevant clusters.

Where is administration in Jira? ›

There is an icon in the bottom left corner above the help icon. Click that and select Site Administration. This is the admin area for the site. If you are a Site Admin you should be able to get to it.

What are the three parts in a Jira workflow? ›

Jira workflows are composed of 3 unique elements:
 • Status: A status indicates where the issue is within the workflow. ...
 • Transition: A transition represents the action being taken to move an issue from status to status. ...
 • Resolution: When a task is completed and no longer open, it needs a resolution status.

Is Jira administrator in demand? ›

Jira admin is a really important role in an organization. The demand has increased a lot in the last few years!

How much does Jira certification cost? ›

The Jira Basics for Users, managers, and Administrator course will cost you around Rs 7500. Jira Crash course will cost you Rs 6500. The Jira certification costs around Rs 20000.

What is a project administrator salary? ›

The average Project Administrator I salary in the United States is $61,229 as of May 25, 2023, but the range typically falls between $53,138 and $69,958.

How do you explain Jira in an interview? ›

JIRA is used as a project tracking tool with benefits like:
 1. Ability to track project progress from time to time.
 2. Use cases include project management, bug tracking, feature implementation.
 3. Easily customizable and extensible.
 4. Platform-independent.
 5. Upfront and fair licensing policy.
May 16, 2023

Is Jira an IT skill? ›

Software development teams use Jira Software to manage their projects, track issues and bugs, and collaborate more efficiently. IT: Jira Software is also used widely in the IT industry, where it is used to manage IT projects, track issues and bugs, and support IT service management processes.

How many roles are there in Jira? ›

In JIRA, we have three default roles namely: Administrators, Developers, and Users.

How many levels can you have in Jira? ›

By default, Jira supports three levels of hierarchy: Epic issues, which represent high-level initiatives or bigger pieces of work in Jira. For software teams, an epic may represent a new feature they're developing.

How many projects can you have in Jira? ›

You can create as many as you need. Is there a goal in mind? Community Leaders are connectors, ambassadors, and mentors. On the online community, they serve as thought leaders, product experts, and moderators.

What are the list of roles in Jira? ›

In Jira Software, there are 3 default project roles: Administrators, Developers, and Users.

What is the role of Jira in agile? ›

Jira Software is an agile project management tool that supports any agile methodology, be it scrum, kanban, or your own unique flavor. From agile boards, backlogs, roadmaps, reports, to integrations and add-ons you can plan, track, and manage all your agile software development projects from a single tool.

What is the role of Jira in project management? ›

Jira Work Management includes built in reporting, but you also use your dashboard, and custom filters based on your searches to monitor activities. You can use labels to sort issues into groups and find them easily in search. On an issue, find the Labels field and start typing to create or select a label.

What position is higher than administrator? ›

Vice President of Administration

This is the one of the most senior administrative roles available within an organization, reporting directly to the president. The role is sometimes referred to as the Vice President of Finance & Operations or the Chief of Staff, depending on the workplace.

What is the highest salary of admin? ›

Highest salary that a Admin can earn is ₹6.2 Lakhs per year (₹51.7k per month). How does Admin Salary in India change with experience? An Entry Level Admin with less than three years of experience earns an average salary of ₹2.4 Lakhs per year.

What is a Level 4 administrator? ›

Level 4 - Working under limited direction and guidance with regard to work priorities. Possess organisational skills required to set priorities and monitor workflow in the area of responsibility.

Which title is higher manager or administrator? ›

In numerous businesses, an administrator typically has more authority than a manager. This individual often faces little competition and reviews the manager's work to determine whether a company is growing. An administrator who's also a shareholder possesses a higher authority and has additional benefits.

Is administrator lower than manager? ›

Yes, an administrator is higher than a manager.

An administrator is typically a higher position than a manager in most companies' management structures. While there are many similarities between the two roles, there are several key differences.

Is an administrator a boss? ›

An administrator is simply a person who does administrative work (working with documents, paperwork, information and data, etc.) An administrator can also be a manager or boss if he or she is the leader of a team of employees… or an administrator can simply be a regular employee.

What is the default password of admin user? ›

A default (admin) password is a piece of alphanumerical text for the user to log in to a service for the first time. Common default passwords include “admin” and “guest”. Default login credentials can be found in user manuals. Many websites share lists of default login info as well.

Is administrator the same as user account? ›

Answer. Administrators have the highest level of access to an account. If you want to be one for an account, you can reach out to the Admin of the account. A general user will have limited access to the account as per the permissions given by the Admin.

Why do I have an administrator account? ›

Administrator accounts are used by users to carry out tasks that require special permissions, such as installing software or renaming a computer. These Administrator accounts should be regularly audited – this should include a password change, and confirmation of who has access to these accounts.

How do I find my administrator username and password? ›

To reset your Windows 10 admin password, select Forgot Password? on your Windows 10 device's sign-in screen. Or, go to the Start menu > Settings > Accounts > Your Info > Manage my Microsoft Account. Select More Options > Edit Profile > Change Your Password. Enter the current password and new password > Save.

Is admin and administrator the same thing? ›

Both jobs concern back-office technical skills. Administrative is more general term, for less-skilled office work, like what secretaries used to do. Administrator is someone in charge, like systems administrator being in charge of the computers, which requires technical skills.

What is the difference between Jira admin and trusted? ›

Jira administrators: can manage Jira settings. Trusted users: can manage Jira settings + Invite users. Rising Stars are recognized for providing high-quality answers to other users. Rising Stars receive a certificate of achievement and are on the path to becoming Community Leaders.

Is run as administrator the same as administrator account? ›

When you select "Run as Administrator" and your user is an administrator the program is launched with the original unrestricted access token. If your user is not an administrator you are prompted for an administrator account, and the program is run under that account.

What is the difference between main site administrator and a system admin? ›

At the most basic level, the difference between these two roles is that a Network Administrator oversees the network (a group of computers connected together), while a System Administrator is in charge of the computer systems – all the parts that make a computer function.

What are the 4 types of administrators? ›

Here are the four types of system administrators based on their roles and responsibilities:
 • Network Administrators. Network administrators manage the entire network infrastructure of an organization. ...
 • Database Administrators. ...
 • Server/Web Administrators. ...
 • Security Systems Administrators.
May 24, 2023

Is an administrator higher than a manager? ›

In numerous businesses, an administrator typically has more authority than a manager. This individual often faces little competition and reviews the manager's work to determine whether a company is growing. An administrator who's also a shareholder possesses a higher authority and has additional benefits.

What is the default admin for Jira? ›

Rising Stars receive a certificate of achievement and are on the path to becoming Community Leaders. Mostly admin/admin is the default credentials for the standalone jira which is installed in PC system.

Who should use Jira? ›

Software development teams - Software developers or development teams primarily use the Jira software, which entails all of Jira Core's features and also, agile functionality. Teams can easily use Jira Software for managing regular development tasks, bug tracking, and product management.

Is Jira service management worth it? ›

Overall, Jira Service Management has been a reliable and effective solution for our organization's service management needs and I would highly recommend it to other organizations looking to streamline and improve their service delivery processes.

Why would you use run as administrator? ›

Summary. You can use Run as to start an application as an administrator if you want to perform administrative tasks when you are logged on as a member of another group, such as the Users or Power Users group.

What happens when you run as administrator? ›

Running a program as an administrator will guarantee that the program has full rights to do anything it needs to do with your computer. As this can be risky, Windows operating systems remove these privileges by default.

What are the two types of administrator? ›

Types of Administrator Roles
 • Technical administrator.
 • Business administrator.

Who gets paid more system administrator or network administrator? ›

As of October 2021, the average salary for a network administrator is $60,517 per year, while system administrators make an average of $62,958 per year. Below are some job titles related to system and network administration and their median salaries: IT Support: $43,381. System Engineer: $95,978.

How many system administrators do you need? ›

One System Administrator! That's our policy and should be yours. Having multiple system administrators never ends well for the network or your business.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 28/08/2023

Views: 5749

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.