Er isbjørner farlige? Angriper isbjørner mennesker? (2023)

De fleste har aldri hatt sjansen til å se en isbjørn ansikt til ansikt. Dette er fordi, i motsetning til andre bjørnearter, lever isbjørn i isolerte kalde områder langt fra de mest befolkede menneskelige habitatene.

Derfor, hvis du er en av de menneskene som ikke har hatt en sjanse til å se en isbjørn ansikt til ansikt, kan du bare ikke forestille deg hvor skumle og store de er.

Og dette reiser bare ytterligere spørsmål: Er isbjørn farlig? Angriper de folk?

Isbjørn er de største rovdyrene på land som anses å være et av de farligste dyrene på planeten. De er spesielt farlige for mennesker i sin vane, der de er apex-rovdyr. I tillegg, i motsetning til mange bjørnearter, er ikke isbjørn redde for mennesker, og gitt muligheten vil de sette i gang et angrep.

Hva gjør isbjørn så farlig, hvorfor og hvor ofte skjer angrep på mennesker – fortsett å lese!

Innholdsfortegnelse

Er isbjørner aggressive?

Ja, isbjørn kan være ganske aggressiv, og de antas å være den mest aggressive bjørnearten. Dette er grunnen til at eksperter foreslår at isbjørn aldri bør oppsøkes, spesielt i deres naturlige habitat. Dessuten er det alle muligheter for en isbjørn til å bli voldelig mot mennesker, basert på forskjellige omstendigheter.

Flere bjørnearter er generelt kjent for å være svært aggressive, hvorav isbjørn rangerer høyest og er til og med kjent for å være den dødeligste av dem alle. De er verdens nest største bjørn ogstørste rovdyr på land.

Faktisk er isbjørn den mest kjøttetende av alle bjørnearter, og de er det øverste rovdyret i Arktis.

Men mens isbjørner kan bli voldelige, er de ikke så umettelige som de er stereotype å være. Under konfrontasjoner foretrekker de å være forsiktige og vil ofte komme seg bort fra stedet i stedet for å slåss.

Når en isbjørn blir aggressiv av en eller annen grunn, indikerer den vanligvis humøret sitt ved å snøfte, hvesing og ved å senke hodet. Deres måte å kommunisere sinne på er med høye knurring og brøl, og de bruker dype knurring som et varseltegn.

I tilfeller som ikke involverer mennesker, skjer mest aggresjon hos isbjørn mellom to hanner, når den ene prøver å stjele maten fanget av den andre og i hekkesesongen.

Av alle disse grunnene og mange flere, anbefales det på det sterkeste å beundre isbjørn på trygg avstand.

Angriper isbjørner mennesker?

Selv om isbjørnangrep på mennesker ikke er så hyppige, har det vært noen registrerte i løpet av årene. De siste årene har det vært rundt 20 angrep på mennesker. Etter ytterligere undersøkelser av disse angrepene på mennesker, ble det funnet at nesten to tredjedeler var av voksne mannlige isbjørner som var på randen av å sulte.

EN2017 studiepublisert i The Wildlife Society bulletin avslørte at "ernæringsmessig stressede voksne hannisbjørner" var de som utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten til mennesker. Angrep fra hunner av isbjørn er ganske sjeldne, og de fleste skjer for å beskytte ungene.

Studien sier også at de fleste angrepene omfattet mindre enn eller lik 2 personer, i løpet av denne tiden oppførte isbjørnene seg som rovdyr.

Den samme studien ga klar informasjon om årsaken til at isbjørnangrep har økt dramatisk gjennom årene. Mellom årene 1960 og 2009 var antallet rapporterte angrep på mennesker fra isbjørn like rundt 47.

Spol frem til perioden mellom 2010 og 2014, vokste antallet angrep til 15, som var kjent som det høyeste antallet som noen gang er registrert i en slik tidsramme.

Den primære årsaken bak en så drastisk økning i isbjørnangrep på mennesker antas å være nedgangen av is i det arktiske hav, forårsaket av de stigende temperaturene rundt om i verden.

Som et resultat finner man isbjørn som tilbringer mye av tiden sin på land og beveger seg mot befolkede områder, noe som fører til hyppigere møter med mennesker. Og derfor angrep og andre menneske-isbjørnkonflikter.

Du vil kanskje også like:Hva spiser en isbjørn?

Dreper isbjørner mennesker?

Gitt muligheten, og basert på omstendighetene, kan og vil isbjørn drepe mennesker. Angrepene på mennesker kommer mest sannsynlig fra en sultende voksen isbjørn. I perioden mellom 1870 og 2014 var det dokumentert 20 menneskelige dødsfall forårsaket av et isbjørnangrep.

Mulighetene for isbjørn å drepe mennesker var ganske sjeldne tidligere; men, som diskutert før, på grunn av forskjellige årsaker, inkludert klimaendringer, har scenarier endret seg de siste årene.

Dette har resultert i økte muligheter for isbjørn til å treffe på mennesker, som igjen resulterer i angrep og drap.

Mens isbjørn er mindre sannsynlig å se mennesker som en kilde til mat, er det mer sannsynlig at de ser oss som en trussel. De foretrekker å jakte sel og andre dyr som mat, og å drepe mennesker er aldri deres prioritet.

Men når mennesker kommer for nærme isbjørnens habitat, hvis bjørnene er sultne, hvis en hunnmor er sammen med ungene sine, og når de føler seg truet, angriper de, noe som noen ganger kan føre til dødsfall.

I slekt:Hvor farlige er alligatorer?

Hvorfor er isbjørner så farlige?

La oss utforske videre og se hva som gjør isbjørn så farlig.

Isbjørner er enorme

Som nevnt tidligere er isbjørnen i dag den største rovdyren på land og veier dobbelt så mye som en sibirsk tiger.

De fleste voksne hannisbjørner veier hvor som helst mellom 880 og 1300 lbs. (omtrent 400 til 600 kg.), og noen kan til og med nå opp til 1750 lbs. (ca. 880 kg.) i vekt.

Selv om kvinnelige isbjørner ikke veier like mye som hanner, veier de absolutt mye høyere enn mennesker, og varierer mellom 450 og 650 lbs. (omtrent 200 til 300 kg.).

Tilsynelatende er isbjørner enorme i størrelse, noe som er det mest åpenbare tegnet på at de er farlige for mennesker. Ingen mennesker kan muligens motstå angrepet av en voksen hann eller hunn isbjørn.

Isbjørner har kraftig bittkraft

Isbjørner har en bitekraft på 1200 pund per kvadrattomme, noe som gjør bittet deres til det sterkeste av alle bjørnearter, inkludert brunbjørner og grizzlybjørner.

Hvis du ønsker å sammenligne det med menneskers, er bitekraften vår omtrent 162 pund per kvadrattomme, noe som åpenbart er pinlig.

Med denne utrolige bitekraften kan isbjørner lett tære på byttet sitt, og for ikke å glemme kan en voksen isbjørn få byttet sitt ned med bare et enkelt kast med muskelpoten.

Selv om isbjørn vanligvis ikke spiser mennesker, kan og vil de, gitt muligheten, forårsake alvorlige skader og til og med dødsfall med sitt dødelige bitt.

Isbjørner er raske

Isbjørner kan løpe med en hastighet på 25 miles i timen, som er rundt 40 km i timen. Med denne hastigheten kan de enkelt og raskt løpe unna et menneske, og med bare et sving med dens gigantiske pote kan de slå ned et voksent menneske.

Ikke bare det, isbjørnens naturlige habitat er Arktis, isen. Derfor er potene deres naturlig designet for å gi dem et fantastisk grep på isen, mye bedre enn noen av skoene eller støvlene dine.

Dette gjør rovdyret smidig både på land og i sjøen, og hvis du kommer over en i dets naturlige habitat, har du ingen sjanse til å slippe unna!

Isbjørn er rovdyr

Kjøttspisende dyr er som standard farligere enn de som lever av planter. For at et rovdyr skal tilfredsstille sin sult, må andre dyr avlives.

Så henrettelse av andre levende vesener er ikke et valg. Det er en nødvendighet.

Som et resultat er de fleste kjøttetende dyr vant til hverdagsvold, jakt og drap. Og hvis det rovdyret tilfeldigvis er en massiv isbjørn, kan det ikke være verre enn det.

Disse gigantene krever mye mat, spesielt fett, for å overleve og lagre energi. I gjennomsnitt trenger en voksen isbjørn 4,5 pund fett for å få nok drivstoff under slike kalde forhold.

Er isbjørn den farligste bjørnen?

Isbjørner og grizzlybjørner er de farligste bjørneartene.Imidlertid er flere andre bjørnearter kjent for å være aggressive og har angrepet mennesker i en rekke tilfeller.

Selv om isbjørnens rekord for å angripe mennesker er mindre sammenlignet med antall angrep fra svartbjørn og brunbjørn, er de fortsatt en av de to farligste bjørneartene.

Les også:Hvor farlige er grizzlybjørner?

Hvordan overleve et isbjørnangrep?

Planlegger du en tur til isbjørnlandet, er det viktig at du går forberedt. Her er noen tips for å forhindre og overleve et isbjørnangrep:

  • Ha bjørnespray tilgjengelig.Det er kjent for å være 98 % effektivt og en av de enkleste og mest effektive måtene å overleve et isbjørnangrep på.
  • Når du ser en isbjørn som lader, IKKE løp.Løping får dyret til å føle at du er dets bytte, og du kan aldri løpe forbi en isbjørn, spesielt ikke på isen.
  • Bær et skytevåpen av høy kaliber, for sikkerhets skyld.
  • Ikke gå alene i nærheten av isbjørnens habitat.Det er lurt å utforske isbjørnlandet med en kunnskapsrik guide.
  • Isbjørner faller ikke for "skuedøde" handlinger.Det du kan gjøre er å prøve å sikte etter øynene og nesen. Dette er de mest følsomme delene av dyret.

Å pakke det sammen – er isbjørner farlige?

Oppsummert er isbjørn ekstremt farlig for mennesker siden de er et av de kraftigste rovdyrene som eksisterer. De er de største landrovdyrene på planeten som har en kraftig bitekraft på 1200 PSI. I tillegg er isbjørn raske både på land og i vann.

Skjønt, gitt deres naturlige habitat, er angrep på mennesker ikke like hyppige. I de foregående 150 årene var det mindre enn 80 dokumenterte angrep fra isbjørn, hvorav 20 resulterte i dødsfall.

Der har du det. Hvis du noen gang har lurt på "er isbjørn farlig" - nå vet du svaret.

Takk for at du leser. Jeg håper du likte denne artikkelen - her er en anbefaling av en lignende lesning:Er gaupe farlig?

Videre lesning:

https://www.cbc.ca/news/canada/north/polar-bear-attack-study-1.4202280

https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_bear

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 28/12/2023

Views: 5777

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.