Få opptil 40 % rabatt når du betaler for tre eller seks måneder med Showmax (2023)

Få opptil 40 % rabatt på Showmax nå. Planlegg på forhånd for fremtidig binge-watch-glede med disse varme forhåndsbetalte abonnementstilbudene. I en begrenset periode, hvis du registrerer deg for flere måneder med Showmax, kan du kvalifisere for gode rabatter.

Registrer deg for tre måneder eller seks måneder med Showmax eller Showmax Mobileog spar 30 % eller 40 %.

The Real Housewives of Dubai strømmer nå på Showmax

Flytt over Durban ogLagos: denne nye iterasjonen av den populære internasjonale franchisen The Real Housewives følger en mektig gruppe kvinner mens de driver forretningsimperier og navigerer på en dyktig måte i en svært eksklusiv sosial scene på denne ultra-luksus milliardærens lekeplass.

Enten de spiser på en fjellside med utsikt over en dal med 1 000 kameler eller er vertskap for årets bryllupsarrangement, beviser disse ambisiøse og glamorøse kvinnene at alt er mer ekstravagant i gullbyen.

Når ny gruppedynamikk truer langvarige vennskap, når spenningen uunngåelig et kokepunkt, så hvis du ikke kan håndtere varmen … kom deg ut av Dubai.

Sør-Afrika og Lesotho

Dette "Showmax 3- eller 6-måneders-pakketilbudet – Sør-Afrika og Lesotho" (heretter referert til som "Showmax-spesialtilbudet") gjelder for bruken av Showmax-spesialtilbudet som spesifisert i disse vilkårene.

Disse vilkårene for Showmax spesialtilbud er et tillegg tilShowmax vilkår og betingelser – Sør-Afrika og Lesothoog gjelder for bruken av Showmax-tjenesten sammen med disse Showmax-spesialtilbudsvilkårene som styrer bruken av Showmax-spesialtilbudet og vil gjelde for varigheten av kampanjeperioden.

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye.

 1. Generell informasjon

a) Showmax Spesialtilbud gjelder i territoriet Sør-Afrika og Lesotho for Showmax Standard- og Showmax-mobilabonnementsplaner (heretter kalt "Showmax Service Subscription").

b)Showmax Spesialtilbud er et tidsbegrenset tilbud som gjelder innenfor Kampanjeperioden og som er knyttet til en spesialrabatt på Showmax Service Abonnement.

c) Kampanjeperiode er en periode fra 1. februar 2022 inntil videre. Du kan abonnere på Showmax-tjenesten og nyte Showmax-spesialtilbudet.

d) Gratis prøveversjon gjelder ikke for Showmax Service-kunder som nyter Showmax-spesialtilbudet.

e) Showmax Spesialtilbud gjelder kun for kunder som bruker ethvert gjentakende og ikke-tilbakevendende betalingsinstrument med unntak av "Legg til faktura", PayPal, kuponger og datapakkede avtaler som betalingsinstrument.

 1. Showmax Spesialtilbud Kvalifisering

Showmax spesialtilbud er tilgjengelig for kunder som oppfyller ett av følgende krav:

i) Eksisterende Showmax Service-kunder som aldri har oppgitt et betalingsinstrument til Showmax Service-kontoen sin og som vil legge til et betalingsinstrument innen kampanjeperioden og betale for Showmax Service under betingelsene til Showmax Spesialtilbud.

ii) Tidligere Showmax Service-kunder som forlot Showmax nylig kan nyte Showmax Spesialtilbud.

iii) Utvalgte Eksisterende Showmax Service-kunder som abonnerte ved å bruke en gjentakende betalingsmetode, og utvalgte Eksisterende Showmax Service-kunder som ikke likte en Showmax Gratis prøveversjon.

3. Priser og betalinger

a) Showmax Spesialtilbud er knyttet til en spesiell fast engangspris for Showmax Standard abonnementsplan:

i) 3 måneder for R199 (30 % rabatt, maksimalt fire gjentakelser)

ii) 6 måneder for R349 (40 % rabatt, maksimalt to gjentakelser)

Prisrabattberegningen rundes opp til hele tall, alltid til fordel for en kunde.

b) Showmax Spesialtilbud er knyttet til en spesiell fast engangspris for Showmax mobilabonnement:

i) 3 måneder for R79 (30 % rabatt, maksimalt 4 gjentakelser)

ii) 6 måneder for R139 (40 % rabatt, maksimalt 2 gjentakelser)

Prisrabattberegningen rundes opp til hele tall, alltid til fordel for en kunde

c) Showmax Spesialtilbud er tilgjengelig som en engangs spesialrabatt på Showmax Standard abonnement og Showmax mobilabonnement, Showmax Spesialtilbud kan ikke gis på grunnlag av gjentakende månedlig betaling.

d) Når Showmax-spesialtilbudet utløper, vil betalingsinnstillingene dine bli satt opp for månedlige gjentakende betalinger som standard (hvis du har valgt et gjentakende betalingsinstrument), med mindre du har valgt bort det.

4. Diverse

 1. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å avgjøre om du er kvalifisert for Showmax Spesialtilbud.
 2. Med mindre annet er oppgitt,Showmax vilkår og betingelser – Sør-Afrika og Lesothoskal forbli i full kraft og virkning for Showmax-tjenesten.
 3. Ved uoverensstemmelse mellom disse vilkårene ogShowmax vilkår og betingelser – Sør-Afrika og Lesotho, vil bestemmelsene i disse vilkårene ha forrang.
 4. Med mindre annet forlenges, gjelder denne versjonen av Showmax-tjenestevilkårene for kampanjeperioden.
 5. Vi forbeholder oss retten til når som helst og av enhver grunn å avslutte Showmax Spesialtilbud.

Denne versjonen av vilkårene og betingelsene for Showmax spesialtilbud gjelder fra 1. februar 2022 inntil videre.

Globale vilkår og betingelser

Dette "Showmax 3 og 6 måneders pakketilbud Spesialtilbud – Globalt" (heretter referert til som et "Showmax Spesialtilbud") vilkår og betingelser gjelder for bruken av Showmax Spesialtilbud som spesifisert i disse vilkårene.

Disse vilkårene for Showmax spesialtilbud er et tillegg tilShowmax vilkår og betingelser – Globaltog gjelder for bruken av Showmax-tjenesten sammen med disse Showmax-spesialtilbudsvilkårene som styrer bruken av Showmax-spesialtilbudet og vil gjelde for varigheten av kampanjeperioden.

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye.

1.Generell informasjon

a) Showmax Spesialtilbud gjelder i territoriet til Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda og resten av Afrika for Showmax Standard og Showmax mobilabonnement (heretter kalt "Showmax Service Subscription").

b)Showmax Spesialtilbud er et tidsbegrenset tilbud som gjelder innenfor Kampanjeperioden og som er forbundet med en spesialrabatt på Showmax Service Abonnement.

c) Kampanjeperiode er en periode fra 1. februar 2022 inntil videre. Du kan abonnere på Showmax-tjenesten og nyte Showmax-spesialtilbudet.

d) Gratis prøveversjon gjelder ikke for Showmax Service-kunder som nyter Showmax Spesialtilbud.

e) Showmax Spesialtilbud gjelder kun for kunder som bruker ethvert gjentakende og ikke-tilbakevendende betalingsinstrument med unntak av "Legg til faktura", PayPal, kuponger og datapakkede avtaler som betalingsinstrument.

2.Showmax Spesialtilbud Kvalifisering

Showmax spesialtilbud er tilgjengelig for kunder som oppfyller ett av følgende krav:

i) Eksisterende Showmax Service-kunder som aldri har oppgitt et betalingsinstrument til Showmax Service-kontoen sin og som vil legge til et betalingsinstrument innen kampanjeperioden og betale for Showmax Service under betingelsene til Showmax Spesialtilbud.

ii) Tidligere Showmax Service-kunder som forlot Showmax nylig kan nyte Showmax Spesialtilbud.

iii) Utvalgte Eksisterende Showmax Service-kunder, som abonnerte ved å bruke en gjentakende betalingsmetode, og utvalgte Eksisterende Showmax Service-kunder, som ikke likte Showmax Gratis prøveversjon.

3. Priser og betalinger

a) Showmax Spesialtilbud er knyttet til en spesiell fast engangspris for Showmax Standard abonnementsplan:

i) 3 måneder (30 % rabatt, maksimalt 4 gjentakelser)

 • GH: 95,99 (ghansk Cedi)
 • KE: 1590 (kenyanske shilling)
 • NG: 5999 (Nigerias Naira)
 • ROA: 15,99 (amerikanske dollar)
 • UG: 63250 (ugandisk shilling)

ii) 6 måneder (40 % rabatt, maksimalt 2 gjentakelser)

 • GH: 159 (ghansk Cedi)
 • KE: 2699 (kenyanske shilling)
 • NG: 10400 (Nigerias Naira)
 • ROA: 27,99 (amerikanske dollar)
 • UG: 109 000 (ugandisk shilling)

Prisrabattberegningen rundes opp til hele tall, alltid til fordel for en kunde.

b) Showmax spesialtilbud er knyttet til en spesiell fast engangspris for Showmax mobilabonnement:

i) 3 måneder (30 % rabatt, maksimalt 4 gjentakelser)

 • GH: 34,99 (ghansk Cedi)
 • KE: 629 (kenyanske shilling)
 • NG: 2499 (Nigerias Naira)
 • ROA: 5,99 (amerikanske dollar)
 • UG: 23999 (ugandisk shilling)

ii) 6 måneder (40 % rabatt, maksimalt 2 gjentakelser)

 • GH: 59,99 (ghansk Cedi)
 • KE: 1049 (kenyanske shilling)
 • NG: 4299 (Nigerias Naira)
 • ROA: 9,99 (amerikanske dollar)
 • UG: 39999 (ugandisk shilling)

Prisrabattberegningen rundes opp til hele tall, alltid til fordel for en kunde. Showmax-spesialtilbudet er tilgjengelig som en engangs spesialrabatt på Showmax Standard-abonnement og Showmax-mobilabonnement, Showmax-spesialtilbud kan ikke gis på grunnlag av en gjentakende månedlig betaling.

d) Når Showmax-spesialtilbudet utløper, vil betalingsinnstillingene dine bli satt opp for månedlige gjentakende betalinger som standard (hvis du har valgt et gjentakende betalingsinstrument), med mindre du har valgt bort det. Enkelte betalingsmåter støtter ikke oppt-out-alternativet fra de gjentakende betalingene, i slike tilfeller må du for å forhindre månedlige gjentakende betalinger melde deg av før slutten av den forhåndsbetalte perioden.

4.Diverse

 • Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å avgjøre om du er kvalifisert for Showmax Spesialtilbud.
 • Med mindre annet er oppgitt, vil Showmax vilkår og betingelser – Global forbli i full kraft og virkning for Showmax-tjenesten.
 • I tilfelle uoverensstemmelse mellom disse vilkårene og Showmax vilkår og betingelser – Global, vil bestemmelsene i disse vilkårene ha forrang.
 • Med mindre annet forlenges, gjelder denne versjonen av Showmax-tjenestevilkårene for kampanjeperioden.
 • Vi forbeholder oss retten til når som helst og av enhver grunn å avslutte Showmax Spesialtilbud.

Denne versjonen av vilkårene og betingelsene for Showmax spesialtilbud gjelder fra 1. februar 2022 inntil videre.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 25/11/2023

Views: 5434

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.