Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (2023)

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (1)

Sergio Freire

Leder for Solution Architecture and Testing Advocacy, Xray

Trinnvise instruksjoner for å skrive, spesifisere, organisere og utføre testsaker

Tid

Lesetid: 8 minutter. Gjennomført på én økt (to timer)

målgruppe

Du kjenner ikke til Xray Test Management ennå. Du har opprettet et prosjekt og ønsker å lære hvordan du skriver, spesifiserer, organiserer og utfører testsaker.

krav

Du har Xray installert i Jira-forekomsten.Kom i gang med Xray for Jira her.

Du har opprettet Xray eller lagt den til i prosjektet ditt.

Du har et aktivt Jira-prosjekt med GitLab-applikasjonen installert og konfigurert.Kom i gang med Jira her.

Hva er en test?

En test er en abstraksjon av en testide/testscenario og en måte å sjekke/validere tilhørende krav. Det er en eller flere kontroller, et eksperiment eller en studie designet for å få informasjon om en kvalitetsattributt for testmålet.

En tradisjonell, manuell test involverer en sekvens av trinn assosiert med forhold eller variabler, testinndata og forventede resultater. Det er ment å bestemme kvaliteten, ytelsen og/eller påliteligheten til et element i et system.

(Video) Recycled Prolonged Fieldcare Podcast 19: Infection, SIRS, and Sepsis

Normalt forventes hvert krav eller mål for testmålet å bestå minst én test.

Suksessen til testen bestemmes ved å sammenligne de forventede og faktiske resultatene.

Tester kan se slik ut:

 • Skriptbasert (f.eks. testcase eller automatisert test) eller utforskende
 • Spesifisert med Agerkin (Scenario)
 • Kjør manuelt eller automatisk
 • Dekning av ett eller flere krav eller en lenke til dem
 • Som alle andre Jira-problemtyper kan tester merkes, prioriteres, tildeles komponenter og kommenteres.

Tester og undersøkelser alene er ingen garanti for kvalitet. De gir kun informasjon om kvaliteten.

100 % dekning er en myte. Flere tester gir ikke tilleggsinformasjon om kvaliteten.

Det er ofte bedre å være mer lydhør overfor interessentenes bekymringer, vurdere risikoer og spesifisere og kjøre tester basert på disse beregningene.

Det vil alltid være noen feil. Derfor bør du være i stand til å forstå hva som gir den faktiske merverdien. Dette lar deg teste hvilke aspekter som har en skadelig effekt på den.

Testprosess i røntgen

Med Xray kan du planlegge, designe og kjøre tester og lage testrapporter. Xray bruker spesifikke Jira-problemer for denne prosessen.

I hver testfase kan du bruke følgende operasjoner:

 • planleggingsfasen: Drift for testplaner
 • Designfase: Spesifikasjonen er definert ved å bruke forutsetnings- og testoperasjonstyper. Organiseringen av testene kan defineres med testsett.
 • utførelsesfasen: Operasjoner for testutførelse
 • rapporteringsfasen: Operasjoner for testkjøring inkludert innebygde rapporter for å møte etterspørsel og tilpassede operasjoner ved hjelp av Jira Software-verktøy

Når du starter opp, er det fornuftig å legge til tester i et lite prosjekt. Du kan bruke testoperasjoner til å lage tester for dine behov og kjøre uplanlagte ad hoc-tester. Slik gjør du det:

Trinn 1: Hvordan skrive og spesifisere tester

testtyper

Det er tre standard testtyper:

Hver testtype kjøres på en av tre måter:

 • Agurk
 • Ustrukturert
 • trinn

Handlinger du kan utføre på røntgentester:

 • Skape
 • Redigere
 • Klone

Skape

Følg disse trinnene for å opprette en ny testsak:

Trinn 1: Klikk øverst på skjermenSkape(Opprett) for å åpne dialogen/dialogsidenOpprett problem(Opprett problem) for å åpne.

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (2)

(Video) Pediatric POTS, Improving Research & Clinical Care

steg 2: Velg mellomProsjekt(prosjekt) et prosjekt fra og underProblemtype(operasjonstype) alternativetTest(Test).

trinn 3: Overgi segSammendrag(Sammendrag) et sammendrag for prøven og fyll ut minst alle obligatoriske felter merket med en stjerne.

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (3)

trinn 4: Hvis du er fornøyd med informasjonen om testinnhold, klikker du på knappenSkape(Skape).

Trinn 2: Hvordan organisere tester

Organisering av tester er en viktig del av daglige testaktiviteter. Fordi du kan starte med et stort antall tester og omfanget av testing kan øke over tid, bør du organisere tester på en effektiv og effektiv måte som passer deg.

Røntgen tilbyr to forskjellige måter å organisere tester på:

 1. Bruk operasjoner for testsett.
 2. Bruk testlageret.

Testsettet er en enkel måte å lage forskjellige testgrupper på, da det er en flat liste over tester. Du kan ha så mange testsett du vil, og en test kan inneholde flere testsett. Testsett er ideelle når du ønsker å opprettholde full kontroll over spesifikke testgrupper.

Oppretting av testsett

Slik oppretter du et nytt testsettproblem:

Trinn 1: Klikk øverst på skjermenSkape(Opprett) for å åpne dialogen/sidenOpprett problem(Opprett problem) for å åpne.

steg 2: Velg mellomProsjekt(prosjekt) et prosjekt fra og underProblemtype(operasjonstype) alternativetTestsett(prøvesett).

trinn 3: Overgi segSammendrag(Sammendrag) Gi et sammendrag for testsettet og fyll ut minst alle felt merket med en stjerne.

trinn 4: Når du er fornøyd med informasjonen om testsettet, klikker du på knappenSkape(Skape).

Testdepotet er en trelignende organisasjonsstruktur på prosjektnivå. Den lar deg organisere tester hierarkisk i mapper og undermapper. Dette mappekonseptet er vanlig i noen verktøy og ligner på filorganiseringen i en datamaskins operativsystem.

Oppretting av et testlager

Opprett en ny mappe for testlageret:

Trinn 1: Klikk på overordnet mappe.

steg 2: Klikk på Legg til-ikonet øverst i mapperuten.

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (4)

trinn 3: I dialogboksen Opprett mappe skriver du inn navnet på mappen.

(Video) Первый босс Эйктюр ► 2 Прохождение Valheim

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (5)

trinn 4: Klikk på "Opprett" for å opprette mappen.

Trinn 3: Slik planlegger du tester

Med testplanlegging kan du ikke bare gjøre dittteststrategispesifisere, men også operasjonene du ønsker å validere. Du bestemmer hvordan de skal valideres, om tester kjøres manuelt eller automatisk, hvordan ressurser tildeles og når tester kjøres av hvem.

Avhengig av flere faktorer kan det være lurt å prioritere noen tester eller fokusere på spesifikke krav.

Oppretting av testplan

Slik oppretter du en ny prosess for testplanen:

Trinn 1: Klikk øverst på skjermenSkape(Opprett) for å åpne dialogen/sidenOpprett problem(Opprett utgave) eller trykk på knappenCpå tastaturet.

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (6)

steg 2: Velg mellomProsjekt(prosjekt) et prosjekt fra og underProblemtype(operasjonstype) alternativetTestplan(Testplan).

trinn 3: Overgi segSammendrag(Sammendrag) et sammendrag for testplanen og fyll ut minst alle obligatoriske felt merket med en stjerne.

trinn 4: Hvis du er fornøyd med informasjonen om testplanen, klikker du på knappenSkape(Skape).

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (7)

Trinn 4: Slik kjører du tester

Testutførelse skjer mellom utvikling av testskript og rapportering og analyse av testresultater.

En testkjøring er en type operasjon som samler en brukerspesifisert samling av tester. Den overvåker og verifiserer at tester fungerer som forventet i en målkontekst og et miljø. Den generelle utførelsesstatusen, som oppdateres etter at hver test er kjørt, gir informasjon om fremdriften av testkjøringen. Den indikerer hvilke tester som er bestått, mislyktes, kjører eller venter på utførelse.

Oppretting av en operasjon for testutførelse

Trinn 1: Klikk på "+"-ikonet på skjermen for å åpne dialogboksen Opprett problem.

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (8)

steg 2: Velg alternativetProsjekt(prosjekt) ut og underProblemtype(operasjonstype) alternativetTestutførelse(testutførelse).

trinn 3: Overgi segSammendrag(Sammendrag) et sammendrag for testutførelsen og fyll ut minst alle obligatoriske felt merket med en stjerne.

trinn 4: Fyll ut dialogboksenOpprett utgave(Opprett problem) de tilpassede feltene for testkjøring levert av Xray og felteneBegynn/slutt(start/sluttdatoer) ogRevisjon(eksamen) av.

Valgfri: For å sette en serie med lignende testkjøringer innenfor sammeProsjektnederst i dialogboksen merker du av i boksen ved siden avLag en annen(Lag mer).

trinn 5: Når du er fornøyd med testutførelsesdetaljene, klikker du på knappenSkape(Skape).

Lære mer

For mer informasjon om å opprette og administrere testtilfeller i Jira og Xray, seXray Academy.

LengreIntegrasjoner til Atlassian Open DevOpså saksøke

Hvordan lage og administrere testsaker med Xray og Jira (9)

Sergio Freire

Sérgio Freire er Solution Architecture and Testing Advocacy for Xray, en banebrytende testadministrasjonsapp for Jira. Han jobber tett med forskjellige team rundt om i verden og hjelper dem med å lage flotte, høykvalitets og testbare produkter. Sérgio mener at prosesser og kvalitet kan forbedres ved å forstå hvordan selskapet fungerer. Samtidig kan utviklings- og testteam «slå sammen» og fungere som et samlet team med et felles mål: å gi det beste produktet som møter interessentenes behov.

Del denne artikkelen

neste emne
Opprett et Jira-problem fra en automatisert mabl-test

FAQs

How do I pass all test steps in Jira? ›

Click the status button to drop down all of your test execution status options. If you select a status from that drop-down, it will set the entire test case to the selected status. Each step will still show Not Executed, but the test execution will show Passed.

What is Jira and Xray? ›

Xray allows you to plan, design, and execute tests, as well as generate test reports. Xray uses specific Jira issues types for this process. Each testing phase allows you to use the following issues: Plan phase: Test plan issues.

Is Jira and XRAY the same? ›

Xray is the leading Quality Assurance and Test Management app for Jira. More than 4.5 million testers, developers and QA Managers trust Xray to manage 100+ million test cases each month. Xray is a mission-critical tool used by over 5,000 companies in 70 countries, including 137 of the Global 500.

What is test set in Jira Xray? ›

A test set is a group of test cases that belong to specific tasks or feature or have some other reason to be run together. Good candidates for test sets can be, for example: Test cases that focus on a certain part of the system, such as GUI or database.

What is a test run in xray? ›

A Test Run (sometimes simply referred to as a "run") occurs when a Test is scheduled to execute within a Test Execution. Therefore, each time you run a Test, you're, in fact, running a Test Run.

What is XRAY test management tool? ›

Xray is a tool that lets you streamline the process of test management and automation. It helps you organize and manage tests, automate the process of test execution, and generate test reports.

How do I connect Jira to XRAY? ›

Connect Jira to Xray through the Xray interface using one of the supported authentication methods. Navigate to Administration > Xray Security & Compliance > Integrations > Jira Integration and select New Jira Integration.

How do I use Jira for testing? ›

Steps for Writing Test Cases in Jira
 1. Create a “Test Case” Issue — and Keep It Open. You can start by creating a Jira "issue" that represents a test case. ...
 2. Tweak a User Story to Be a Test Case. You can also tweak user stories to serve as test cases. ...
 3. Add a “Testing” Status to Your Jira Workflow.
May 8, 2023

What are the benefits of using Jira Xray? ›

Xray – benefits
 • Lower price than competitive applications. ...
 • Compatibility with Atlassian tools – allows all tests to be managed as tickets (Jira issues) in Jira Software.
 • Provides test automation according to BDD methodology and integration with frameworks such as: JUnit, NUnit, Robot, Behave, Selenium.
Mar 3, 2021

What is Jira used for? ›

Jira is a suite of agile work management solutions that powers collaboration across all teams from concept to customer, empowering you to do the best work of your life, together. Jira offers several products and deployment options that are purpose-built for Software, IT, Business, Ops teams, and more.

Why is it called Jira? ›

Since the founders were having difficulty generating revenue initially, they sold the software they had developed to support their business (the Atlassian Support System) as Jira in 2002. Atlassian named its product after “Gojira,” which means Godzilla in Japanese.

Does anyone still use Jira? ›

Since then, 65,000+ companies globally have adopted Jira for its flexibility to support any type of project and extensibility to work with thousands of apps and integrations.

What is the easiest way to pass a test? ›

Exam preparation: Ten study tips
 1. Give yourself enough time to study. via GIPHY. ...
 2. Organize your study space. via GIPHY. ...
 3. Use flow charts and diagrams. via GIPHY. ...
 4. Practice on old exams. via GIPHY. ...
 5. Explain your answers to others. via GIPHY. ...
 6. Organize study groups with friends. via GIPHY. ...
 7. Take regular breaks. via GIPHY. ...
 8. Snack on brain food.

How can I increase my chances of passing a test? ›

How to ace multiple choice tests
 1. Read very carefully. Take the time to carefully read each question and answer choice. ...
 2. Come up with your own answer. ...
 3. Look for common types of wrong answers. ...
 4. Eliminate answers in two rounds. ...
 5. Do not obsess over your choices. ...
 6. Manage your time. ...
 7. Answer every question.
Nov 15, 2022

How to get 100% on every test? ›

Spend at least 30 minutes studying each day.

To retain the most information, it's best to study for at least 20-30 minutes every day in the weeks leading up to the test. Set aside a 30-minute block of time every day to review your notes, go over your flash cards, read new chapters, and work on practice tests.

What is the difference between xray test and Test Plan? ›

We clarified the distinction between a Test Set and a Test Plan. While both contain lists of Tests, the Test Plan has planning/execution semantics while the Test Set is a simple list of grouped test cases. Xray gives you the ability to use all or just a subset of these entities so you can better meet your team's needs.

What does Jira mean in testing? ›

JIRA is a bug tracking tool that allows software developers to plan, track and work faster. JIRA is the main source of information for future software release. Developers can plan new features to be added and bugs to be fixed in the next release. Organize Documentation Tasks. Track Documentation Progress.

What is Jira used for in QA testing? ›

Testing with JIRA is used by software teams to organize and track work. It is mainly used by Quality Assurance teams for test case management to track bugs and issues as well as manage tasks so collaboration with other teams becomes easy.

What are the three test types that a xray test support? ›

Xray supports the following kinds of Tests:
 • Steps - defined with an ordered list of steps. Each step contains the action and the excepted result along with other fields.
 • Gherkin - defined using the Gherkin language for BDD.
 • Unstructured - defined with a single text field without any enforced structure.

How long does a run test take? ›

A traditional VO2-max test is done on a treadmill. You start at an easy pace, and then the intensity is increased in set increments of time, either by upping the speed of the treadmill or alternatively by increasing the gradient. The goal is to gradually build to your maximum effort, over 10-20 minutes.

Is Jira a test management tool? ›

As a test case management tool, Jira integrates the testing efforts of quality assurance teams, software testers, other DevOps team members, and decision-makers. It allows them to understand the test case environments better.

Is Jira easy to learn? ›

The workflow with the JIRA tool is simple and easy to understand and use. With a bit of practice, you can attain proficiency in JIRA.

How do you explain test scenarios? ›

A test scenario is a set of manual or automated test cases that helps determine the positive and negative project characteristics. It provides an overview of what needs to be tested by a QA company. The main purpose of a test scenario is to check the entire system performance from the end-user point of view.

How do I write a good bug in Jira? ›

A good bug report should include a good description (or Summary, in Jira). It should be short and concise, but providing enough details so it's clear what the issue is about. Then, in the description, add all the relevant details.

What are the benefits of xray tool? ›

Xray is a tool that lets you streamline the process of test management and automation. It helps you organize and manage tests, automate the process of test execution, and generate test reports. Xray issues integrate your testing activities while inheriting the best of JIRA.

What is test types in Jira? ›

Xray's Test, Pre-Condition, Test Set, (Sub) Test Execution and Test Plan are all Jira issue types.

Who should use Jira? ›

Software development teams - Software developers or development teams primarily use the Jira software, which entails all of Jira Core's features and also, agile functionality. Teams can easily use Jira Software for managing regular development tasks, bug tracking, and product management.

Why Jira is so popular? ›

Jira was originally designed for software development and bug tracking. It has features that are customized to issue tracking and bug reporting. Hence, Jira is the best choice for software development teams. Jira software ships with an Agile flavor, which could be an additional advantage even for non-software projects.

Is Jira a ticketing system? ›

Jira's ticketing system is one of its most popular features, allowing teams to create and track issues or tickets throughout a project's lifecycle. Each ticket includes detailed information about the issue at hand, including priority level, status, and other relevant details.

What is Jira and do I need it? ›

Jira is known as an issue tracking software that can track ongoing projects at any stage. It allows you to keep track of all activities, including issues and their updates, people assigned, team comments, and so on, which allows for greater visibility and collaboration across teams and departments.

What can a Jira administrator do? ›

A JIRA administrator is responsible for creating and organizing new projects on the JIRA platform, as well as configuring the layout, design, workflow, and dashboard. It is the administrator's job to ensure each person on a project team has access to all materials needed.

How do I become a Jira admin? ›

What Do You Need to Be a Jira Administrator?
 1. Obtaining a degree in computer science, IT, or a related field.
 2. Gaining experience with system administration, especially with whichever technologies and platforms (like Windows, Linux, or a public cloud) your company uses to host Jira.

Is Jira a tool or software? ›

Jira Software is an agile project management tool that supports any agile methodology, be it scrum, kanban, or your own unique flavor. From agile boards, backlogs, roadmaps, reports, to integrations and add-ons you can plan, track, and manage all your agile software development projects from a single tool.

How do you run all test cases at once? ›

Approach/Algorithm to solve this problem
 1. Setp 1 − Create two TestNG classes - NewTestngClass and OrderofTestExecutionInTestNG.
 2. Setp 2 − Write two different @Test method in both the classes - NewTestngClass and OrderofTestExecutionInTestNG.
 3. Setp 3 − Now create the testNG. xml as given below.
 4. Setp 4 − Now, run the testNG.
Jan 12, 2022

How do you pass all test cases in Zephyr? ›

In Zephyr's left tool dock, click Test Execution. In the Test Execution tree, select the folder containing the test cases to be executed. In the list view of test cases, select the check boxes corresponding to the desired test cases. Next, click the button next to Execution.

How do I delete multiple test steps in Jira? ›

While viewing a list of tests in the Issue Navigator, click on the "Tools" gear in the top-right corner and select the "Bulk Change" option. Select the tests you want to delete, hit "Next" and then pick the the "Delete Issues" option. This will then delete all the selected tests after a confirmation.

How to do bulk update of test cases in Jira? ›

Bulk Update
 1. Select test cases that you want to edit. The count of selected test cases will be displayed adjacent to the different options available to perform the bulk operations.
 2. Click on the More button and select the Update option as shown in the below screenshot.
 3. The Bulk Update screen opens.
Mar 24, 2023

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 07/09/2023

Views: 5703

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.