Profiel van de internationale kleppenindustrie: marktvooruitzichten tot 2009 - PDF gratis download (2023)

Profiel voor internationale va Ive industriële marktvooruitzichten tot 2009 Derde editie Graham Weaver

ELSEVIER

VK VS JAPAN

Elsevier Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxfbrd OX5 1GB, Storbritannia Elsevier Inc, 360 Park Avenue South, New York, NY 10010-1710, VS Elsevier Japan, Tsunashima Building Annex, 3-20-12 Yushima, Bunkyo-ku , Tokio 113, Japan

Copyright 9 2004 Elsevier Ltd. Auteur: Graham Weaver, Weaver Associates Programma-editor: Roisin Reidy Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of overgedragen in enige vorm of op enige wijze: elektronisch, elektrostatisch, magneetband, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers. Eerste editie gepubliceerd: december 1995 Tweede editie gepubliceerd: december 2000 Derde editie gepubliceerd: oktober 2004 British Library Cataloging in publicatie Data Weaver, Graham Profiel van de internationale kleppenindustrie: marktvooruitzichten tot 2 0 0 9 . - 3e druk. 1. Vah'e-industrie 2. Afsluitersindustrie - Prognoses 3. Afsluitersindustrie - Catalogi 4. Marktonderzoek I. Titel 338.4'762184 ISBN 1856174433 Hoewel er zorg voor wordt gedragen dat de in dit rapport gepubliceerde gegevens accuraat zijn, kan de uitgever geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele weglatingen of onnauwkeurigheden die voorkomen of eventuele gevolgen die zich voordoen. De uitgever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel en/of schade aan personen of eigendommen als gevolg van productaansprakelijkheid, nalatigheid of anderszins, of voor het gebruik of de toepassing van methoden, producten, instructies of ideeën die hierin zijn opgenomen. Uitgegeven door Elsevier Advanced Technology The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxlbrd OX5 1GB, Verenigd Koninkrijk Tel: +44(0) 1865 843000 Fax: +44(0) 1865 843971 Gezet door Land & Unwin (Data Sciences) Ltd, Bugbrooke Overgedragen voor digitaal printen 2005

Inhoud

Lijst met tabellen Over de auteur Over Elsevier Advanced Technology Samenvatting Hoofdstuk I

Introductie en financieel overzicht

Hoofdstuk 2

Industrie overzicht

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

1,1 1,2

2.1 2.2

Inleiding Industriestructuur

Fusies en overnames Veranderende prijzen en kosten van het klantenbestand Klantenservice E-business Technische zaken en wetgeving

Overzicht fusies en overnames 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16

X

xi

Innledning Økonomisk oversikt

Industriekwesties

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

vii ix

Vierde kwartaal 2000 Eerste kwartaal 2001 Tweede kwartaal 2001 Derde kwartaal 2001 Vierde kwartaal 2001 Eerste kwartaal 2002 Tweede kwartaal 2002 Derde kwartaal 2002 Vierde kwartaal 2002 Eerste kwartaal 2003 Tweede kwartaal 2003 Derde kwartaal 2003 Derde kwartaal 2003 3 kwartaal 2003 derde kwartaal 2004 2004 derde kwartaal 2004

Profiel van de internationale kleppenindustrie

15 15 15

16 1"/

18 18 19 19

20 2O 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26

iii

Inhoud

iv

hoofdstuk 5

Internationale klepmarkt 5.1 Marktoverzicht 5.2 Regionaal overzicht 5.2.1 West-Europa 5.2.1.1 Duitsland 5.2.1.2 Verenigd Koninkrijk 5.2.1.3 Frankrijk 5.2.1.4 Italië 5.2.1.5 Spanje 5.2.1.6 Benelux-landen 5.2.1.52 Scandinavische landen 5.2.1.52. West-Europa Midden- en Oost-Europa 5.2.2 5.2.2.1 Rusland 5.2.2.2 Rest van Midden- en Oost-Europa 5.2.3 Midden-Oosten 5.2.4 Afrika 5.2.5 Azië en Verre Oosten 5.2.5.1 Japan 5.2.5.2 China 5.2 .5.3 Zuiden Korea 5.2.5.4 India 5.2.5.5 Overig Azië 5.2.6 Australazië 5.2.7 Noord-Amerika 5.2.7.1 VS 5.2.7.2 Canada 5.2.8 Midden- en Zuid-Amerika 5.2.8.1 Mexico 5.2.8.2 Brazilië 5.2 8.3 Rest van Midden- en Zuid-Amerika Amerika Amerika

29 29 30 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 48 48 49 52 53 54 56 57 57 58 59 60 61 63

Hoofdstuk 6

Eindgebruikersmarkten Inleiding 6.1 Water en afvalwater 6.2 Chemie 6.3 6.3.1 Farmaceutische producten 6.3.2 Petrochemie Olie- en gasproductie 6.4 Aardolieraffinage 6.5 Olie- en gastransport 6.6 Energieopwekking 6.7 Papier en bouwpulp 6.8.1 Voedsel en bouw 6.1.1.6 Voedsel en constructie 6.1. el

65 65 66 68 74 76 77 81 83 85 89 91 92 94

hoofdstuk 7

Kleptechniek 7.1 Inleiding 7.2 Kleptypen Kogelkranen 7.2.1 Vlinderkleppen 7.2.2 Terugslagkleppen 7.2.3 Membraankleppen 7.2.4 Afsluiters 7.2.5 Klepkleppen 7.2.6

97 97 98 99 100 101 102 102 103

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Inhoud

7.3

7,4 7,5

7.6

7.2.7 Naaldkleppen 7.2.8 Knijpkleppen 7.2.9 Plugkleppen 7.2.10 Drukreduceerkleppen 7.2.11 Veiligheids- en beveiligingskleppen 7.2.12 Magneetkleppen 7.2.13 Regelkleppen Technologievereisten 7.3.1 Controle van diffuse emissies 7.2.1. Controle 7.3.3 Corrosie 7.3.4 Reinigingswetgeving 7.4.1 De Richtlijn Drukapparatuur 7.4.2 ATEX-automatisering 7.5.1 Slimme kleppen 7.5.2 Veldbusbesturingssystemen 7.5.3 Actuators 7.5.4 Materialen voor regelklepplatforms

103 104 104 104 104 105 105 105 106 107 108 108 108 108 109 110 110 111 111 112 112

Hoofdstuk 8

Top 10 ventielfabrikanten

115

Hoofdstuk 9

Profiler van ledende ventilatieprodusenter Arca Flow Group 9.1 Ari-Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG 9.2 Auma Werner Riester GmbH & Co KG 9.3 Bonomi Group 9.4 Bopp & Reuther 9.5 Circor International Inc 9.6 Conbraco Industries 9.7 Cooper.8 Crane Corp 9.0.9 Crane Corp -Wright Corp 9.11 Danfoss A/S 9.12 Dresser Inc 9.13 Ebro Armaturen Gebr Br6er GmbH 9.14 Emerson Electric Co 9.15 Flowserve Corp 9.16 Gem~ Gebr Mf~ller Apparatebau GmbH & Co KG 9.17 Hitachi Valve Ltd 9.17. Hitachi Valve Ltd 9.18. ik 9.18. ik 9.18. 9,21 KSB Group 9,22 Kubota Corp 9,23 Kurimoto Ltd 9,24 Maezawa Industries Inc 9,25 Metso Corp 9,26 Motoyama Engineering Works Ltd 9,27 Nakakita Seisakusho Co Ltd 9,28 Nibco Inc 9,29 Nihon Koso Co Ltd. Precisie M10 Co Ltd.

117 117 118 119 119 120 122 124 125 127 130 132 134 136 137 139 141 142 142 144 146 147 149 149 149 5 1 1 5 1 1 5 1 1 54 155

Profiel van de internationale kleppenindustrie

v

Inhoud

9,32 9,33 9,34 9,35 9,36 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41 9,42

vi

Richards Industries Valve Group Rotork Samson AG Mess-und Regeltechnik Spirax-Sarco Engineering plc SPX Corp Tomoe Valve Co Ltd Tyco International Ltd Valvitalia Velan Inc The Weir Group plc Yamatake Corp

157 158 161 161 162 164 164 167 167 168 171

Hoofdstuk 10

Directory van klepbedrijven

173

Hoofdstuk 11

Bijlagen

241

11.1 Ventielaansluitingen 11.2 Wisselkoerstabel

Profiel van de internationale kleppenindustrie

241 247

Lijst van tabellen

Tabel A. 1 Tabel A.2 Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel Tabel Tabel Tabel

5,4 5,5 5,6 5,7

Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12 Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel Tafel

5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26

Markt voor industriële kleppen per regio (miljoen US$) Markt voor industriële kleppen per type (miljoen US$) Bruto kapitaalinvesteringen in 2002 Top 20 economische index voor de productie van industriële kleppen Markt voor industriële kleppen in West-Europa (miljoen US$) Markt voor industriële kleppen in Duitsland ( US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in het Verenigd Koninkrijk (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in Frankrijk (USD miljoen) Industriële kleppenmarkt in Italië (USD miljoen) Industriële kleppenmarkt in Spanje (USD miljoen) Industriële kleppenmarkt in de Benelux (USD miljoen) US$ miljoen) Jaarlijkse bbp-groei in Scandinavische landen (%) Markt voor industriële kleppen in Scandinavische landen (US$ miljoen) Markt voor industriële kleppen in de rest van West-Europa (US$ miljoen) Markt voor industriële kleppen in Rusland (US$ miljoen) Industriële kleppen markt in de rest van Midden- en Oost-Europa (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in het Midden-Oosten (US$ miljoen) Afrika Industriële kleppenmarkt (US$ miljoen) Japan Industriële kleppenmarkt (US$ miljoen) China Industriële kleppenmarkt (VS $ miljoen) Zuid-Koreaanse industriële kleppenmarkt (US$ miljoen) India industriële kleppenmarkt (US$ miljoen) Bruto kapitaalinvestering in 2002 (US$ miljard) Industriële kleppenmarkt in de rest van Azië (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in Australazië ( US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in de Verenigde Staten (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in Canada (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in Mexico (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in Brazilië (US$ miljoen) Industriële kleppenmarkt in de rest van Midden- en Zuid-Amerika (US$ miljoen)

Profiel van de internationale kleppenindustrie

xi o=

XXIII

3 3 8

31 32 34 35 36 37 38 38 39 41 43

44 46 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 64

vii

Lijst van tabellen

Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 6.5 Tabel 6.6 Tabel 6.7 Tabel 6.8 Tabel 6.9 Tabel 6.10 Tabel 6.11 Tabel 6.12 Tabel 6.13 Tabel 6.14 Tabel 6.11 Tabel 6.11 Tabel 6.11 Tabel 6.11 Tabel 6.11. 1

viii

Leveringen van industriële kleppen per eindgebruikerssector Verdeling van de mondiale chemische productie Kapitaaluitgaven van de chemische industrie (miljoenen euro) Top 20 chemische bedrijven in 2002 Top 20 farmaceutische bedrijven in 2003 Nieuwe petrochemische investeringen tijdens de wereldolieproductie van 2002 tot en met 2012 in de wereldproductie van aardgas in 2003 2003 Productie bij Worldwide Petroleum Refineries eind 2003 De 20 grootste raffinaderijen ter wereld in 2003 Wereldproductiecapaciteit (GW) kerncentrales in bedrijf en in aanbouw (vanaf juli 2004) De 10 grootste elektriciteitsbedrijven ter wereld Wereldproductie van papier en karton 2 Top 12500 Papier- en kartonproductie plaatfabrikanten in 2002 Top 20 voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in boekjaar 2002 Wereldproductie van ruwstaal in 2003 Topstaalproducenten in 2003 's Werelds top 10 kleppenproducenten in 2003

Profiel van de internationale kleppenindustrie

65 69 70 73 75 76 78 79 81 82 86 88 89 90 91 93 94 96 115

Over de auteur

Graham Weaver is al meer dan 25 jaar een onafhankelijk adviseur voor industrieel marktonderzoek, gespecialiseerd in markt- en productstudies in een breed scala van sectoren binnen de engineering- en procesindustrie. Hij heeft aan een aantal Elsevier Advanced Technology-projecten gewerkt, waaronder de vorige tweede editie van dit rapport, gepubliceerd in 2000.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

ix

Om Elsevier Geavanceerde Technologie

Elsevier Advanced Technology is een internationale B2B-uitgeversgroep die zich toelegt op het voorzien in de informatiebehoeften van industriële en zakelijke professionals die in verschillende industriële markten werken. Elsevier Advanced Technology-publicaties bieden een hoogwaardige, betrouwbare informatiebron voor professionals op het gebied van techniek, materialen, IT-beveiliging en energie. Producten omvatten gespecialiseerde nieuwsbrieven, tijdschriften en magazines, technische handleidingen, marktrapporten en conferenties. Informatie over klepproducten kunt u vinden op www.worldpumps.com.

X

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Beknopte samenvatting

De mondiale markt voor industriële afsluiters werd in 2003 geschat op een waarde van 17,8 miljard dollar en zal naar verwachting stijgen tot 22,2 miljard dollar in 2009, met een jaarlijks gemiddelde van 3,8% per jaar. Als Japan, waar de gemiddelde groei over de prognoseperiode slechts 1,9% per jaar zal bedragen, buiten beschouwing wordt gelaten, zal de rest van Azië en het Verre Oosten met 6,8% per jaar de sterkste groei laten zien, aangedreven door bijzonder sterke groei in China en India, gevolgd door Oost-Europa. -Europa met 5,3% per jaar en het Midden-Oosten met 4,9% per jaar.

Tabel A.1 Markt voor industriële kleppen per regio (miljoen USD) 2003 Noord-Amerika I Midden- en Zuid-Amerika West-Europa 2 Oost-Europa 3 Midden-Oosten Afrika Azië en het Verre Oosten Australazië Totaal

4242 785 6648 993 517 344 4016 244

17789

2004 4350 813 6840 1048 538 358 4223 251 18421

2005 4480 840 7076 1100 565 376 4416 260 19113

2006 4613 876 7320 1159 596 395 4641 269 19869

2007 4760 912 7572 1223 627 412 4886 278 20670

2009 5029 985 8064 1348 690 448 5387 300 22251

Opmerkingen: 1 Verenigde Staten en Canada; 2 Inclusief Turkije; 3 Inclusief EU-lidstaten

Membraankleppen zullen de snelste groei laten zien, met 4,2% per jaar, aangedreven door de sterke groei in de farmaceutische, biotechnologische en elektronische halfgeleiderindustrie. Automatische regelkleppen zullen ook een goede groei van 4,0% per jaar laten zien, gedreven door het toenemende gebruik van real-time procesoptimalisatie (RPO) en strategieën voor het beheer van vaste activa, evenals de aanhoudende groei van automatisering.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

xi

Beknopte samenvatting

Tabel A.2 Markt voor industriële kleppen per type (miljoen US$) 2003 Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerventielen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

4260 2623 1233 304 951 2704 1769 3945

17789

2004 4404 2715 " 1271 311 987 2805 1836 4092 18421

2005 4567 2814 1317 324 1021 2914 1909 4247 19113

2006 4740 2924 1367 345 1059 3031 1989 4414 19869

2007 4933 3037 1420 358 1104 3155 2069 4594 20670

2009 5295 3263 1522 390 1185 3428 2237 4931 22251

De chemische industrie, inclusief petrochemie, water- en afvalwaterzuivering, energieopwekking en de productie en raffinage van aardolie, is goed voor ongeveer 70% van de industriële klepverkoop, en de ontwikkelingen op deze markten zullen de klepmarkt blijven stimuleren. Fusies, overnames en mondialisering zijn een groeiend kenmerk van de belangrijkste eindgebruikersindustrieën van afsluiters. Dit leidt tot een verkleining van het klantenbestand en gaat, in het geval van multinationale ondernemingen, vaak gepaard met een consolidatie van hun acquisities en in een aantal gevallen met het aangaan van wereldwijde allianties met afsluitersfabrikanten. Grote eindgebruikers, zoals chemische fabrikanten, verplaatsen een aanzienlijk deel van hun productie naar goedkopere locaties in Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië, zowel om de kosten te verlagen als om de groeiende markten in deze gebieden, vooral China, beter te kunnen bedienen. Klepfabrikanten breiden bijgevolg hun aanwezigheid uit op de sneller groeiende markten van Azië en Latijns-Amerika. Klepfabrikanten zijn aan het herstructureren om de kosten te verlagen, met verschillende implementaties van arbeidsreductieprogramma's. Fabrikanten consolideren ook hun productiefaciliteiten door fabriekssluitingen en de verplaatsing van productie naar andere faciliteiten, vooral naar hun bestaande of nieuwe transportbedrijven – of joint ventures – in goedkopere landen als China, India, Thailand, Mexico en Oost-Europa. Veel klepfabrikanten richten zich op het oplossen van problemen in plaats van op het verkopen van kleppen en bouwen zo een sterkere relatie op met hun klanten. Bovendien richten afsluiterfabrikanten zich, gezien de dalende prijzen, ook op het aanbieden van aanvullende diensten, zoals onderhoud en reparatie. Verschillende klepfabrikanten hebben overnames gedaan binnen de aftermarket-diensten. Fusies en overnames zijn sinds de laatste editie van dit rapport in 2000 onverminderd doorgegaan. Tyco International heeft zijn overnames voortgezet om zijn positie als marktleider te consolideren, met een omzet die ruim het dubbele bedraagt ​​van die van zijn naaste concurrent.

xii

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Beknopte samenvatting

Flowserve Corp, ontstaan ​​uit de fusie van BW/IP Inc en Durco International Inc, is doorgegaan met het doen van overnames en de Flow Control Division is in 2002 in omvang verdubbeld door de overname van Invensys Flow Control. Crane Valve versterkte ook zijn omzet door de overname van AIfa Laval's Industrial Flow Group en Xomox in 2001. De ontwikkelingslanden, gezien als aantrekkelijke markten, met hun hogere groeicijfers, hebben ook hun eigen klepproductiebasis en bedrijven uit deze regio's ontwikkeld. actiever worden op de wereldmarkt.

Profiel van de internationale kleppenindustrie "xiii

Deze pagina is opzettelijk leeg gemaakt

Inleiding en financieel overzicht

In dit onderzoek naar de klepindustrie worden markten, technologietrends en grote fabrikanten van kleppen wereldwijd beoordeeld. Hoewel het een onafhankelijk werk is, kan het worden gezien als een aanvulling op Profile of the International Pump Industry - Market Prospects to 2007 (2002, 5e editie) en Profile of the International Fluid Sealing Industry - Market Prospects to 2008 (2004, 3e editie), beide uitgegeven door Elsevier Advanced Technology. Het rapport richt zich op de internationale kleppenindustrie en kijkt naar stroomregelkleppen voor industriële toepassingen. Kleppen voor verbrandingsmotoren en toepassingen voor huishoudelijk sanitair en centrale verwarming zijn uitgesloten.

Het profiel van de International Valve Industry-Market Prospects tot 2009 is onderzocht met behulp van: een combinatie van persoonlijke en telefonische interviews met belangrijke fabrikanten wereldwijd; wetenschappelijke en technische literatuuronderzoeken; en gedetailleerde analyse van internationale productie- en handelsstatistieken. Hoofdstuk één vervolgt met een overzicht van de wereldeconomie zoals die er op het moment van schrijven uitziet. Hoofdstuk twee bevat een sectoroverzicht waarin wordt gekeken naar de structuur van de sector en toekomstige trends. Hoofdstuk drie werpt licht op een aantal problemen waarmee de industriële afsluitersindustrie te maken heeft. Hoofdstuk vier geeft een gedetailleerd overzicht van de fusie- en overnameactiviteiten in de industriële kleppenindustrie sinds het vierde kwartaal van 2000.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

1

1

Introductie en financieel overzicht

Hoofdstuk vijf geeft korte economische en industriële notities voor de grootste landen en geografische regio's ter wereld en geeft schattingen van de marktomvang voor 2003, plus rapporten van 2004 tot 2009. Hoofdstuk zes kijkt naar de belangrijkste eindgebruikmarkten voor industriële afsluiters, waarbij trends en ontwikkelingen worden belicht. Hoofdstuk zeven bevat een technologieoverzicht waarin de basisprincipes, typen en materialen van afsluiters worden uiteengezet, en waarin belangrijke ontwikkelingen worden belicht. Hoofdstuk acht biedt een "top tien" van bedrijven op basis van de verkoop van industriële afsluiters en diensten. Hoofdstuk negen bevat profielen van 42 toonaangevende fabrikanten van industriële afsluiters met details over (indien beschikbaar) bedrijfsgeschiedenis, producten, markten, productiefaciliteiten, fusies en overnames en financiële integratie. Hoofdstuk tien is een register van meer dan 850 industriële productiebedrijven met gegevens (indien beschikbaar) over adres, telefoon- en faxnummers, sleutelmanagers, vervaardigde producten, verkoopcijfers en werknemers.

De markt voor nieuwe afsluiters wordt uiteraard beïnvloed door het investeringsniveau in de belangrijkste eindgebruikersindustrieën, dat op zijn beurt wordt beïnvloed door de algemene economische omstandigheden. Gebaseerd op statistieken uit 2002 (de meest recente uitgebreide gegevens die beschikbaar zijn) voor bruto kapitaalinvesteringen (voorheen bruto binnenlandse investeringen in vaste activa), gedefinieerd als uitgaven voor toevoegingen aan vaste activa in de economie plus netto veranderingen in voorraadniveaus, was de regio Noord-Amerika verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid kapitaalinvesteringen, met 30,7% van het wereldtotaal, op de voet gevolgd door de regio Azië en het Verre Oosten, met 29,5% van het totaal.

2

Profiel van de internationale kleppenindustrie

1 Inleiding en financieel overzicht .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tabel !.1 Bruto Capita! Opgericht in 2002, land/regio

Bruto-investeringen Bruto-investeringen (huidige miljard USD) (% wereldtotaal) .

.

.

Noord-Amerika Midden- en Zuid-Amerika 1 West-Europa 2 Midden- en Oost-Europa 3 Midden-Oosten Afrika Azië en het Verre Oosten Australië en Nieuw-Zeeland

Totaal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2031,6 325,7 1773,4 215,5 112,1 107,5 1951,5 110,7

30,7 % 4,9 % 26,8 % 3,2 % 1,7 % 1,6 % 29,4 % 1,7 %

6628,0

100 %

1 Inclusief Mexico en het Caribisch gebied 2 Inclusief Turkije 3 Inclusief de voormalige Sovjet-Unie (FSU) Bron: Wereldbankgroep

Twintig landen waren in 2002 goed voor 87% van de bruto kapitaalinvesteringen en hebben duidelijk een grote invloed op de kleppenmarkt.

Tabel 1.2 Top 20 economieën land/regio

Bruto-investeringen in 2002 (huidige miljard dollar)

VS Japan China 1 Duitsland Frankrijk VK Italië Spanje Canada Mexico Zuid-Korea India Australië Brazilië Nederland Rusland Taiwan België Zwitserland Oostenrijk

1886,9 961,1 550,3 358,1 275,9 246,2 235,9 169,9 144,7 129,1 124,2 116,5 98,8 92,0 85,2 73,0 49, 49.

Totaal

5736,5

1 Inclusief Hong Kong en Macau. Bron: Wereldbankgroep en het Taiwanese ministerie van Financiën

Profiel van de internationale kleppenindustrie

3

1 Inleiding en financieel overzicht

Nu het mondiale herstel sterker werd en zich uitbreidde, heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in zijn voorspelling van april 2004 zijn voorspelling voor de mondiale groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2004 en 2005 opwaarts bijgesteld tot respectievelijk 4,6% en 4,4%, na een groei in 2003 van respectievelijk 4,6% en 4,4%. 3,9%. Deze opleving, die begon in de tweede helft van 2003 en zich heeft voortgezet tot begin 2004, wordt echter met aanzienlijke uitdagingen en risico's geconfronteerd. Daartoe behoren onder meer de aanhoudende problemen in het Midden-Oosten en de angst voor terroristische aanslagen, die tot torenhoge olieprijzen hebben geleid, maar ook de noodzaak om tot een ordelijke oplossing van de mondiale onevenwichtigheden te komen, met name de grote tekorten op de lopende rekening van de VS en de overschotten elders in de wereld. Ook de moeilijke begrotingssituaties op de middellange termijn in veel industriële en opkomende markteconomieën zullen aangepakt moeten worden. Bij de geïndustrialiseerde landen zal het herstel onder leiding van de VS blijven staan, waar de expansie nu goed ingeburgerd is in de meeste sectoren van de economie, geholpen door aanhoudende stimuleringsmaatregelen vanuit het begrotings- en monetair beleid. Ondanks een zwakke arbeidsmarkt en een aanzienlijke overcapaciteit zal de bbp-groei, die in 2003 3,1% bedroeg, naar verwachting stijgen tot 4,6% in 2004 en terugvallen tot 3,5% in 2005. In het eurogebied zullen de teleurstellende particuliere binnenlandse vraag en de appreciatie van de binnenlandse vraag aanhouden. van de euro leidde in 2003 tot een groei van slechts 0,4%. Nu het algemene politieke standpunt minder ondersteunend is en de regionale vooruitzichten negatief worden beïnvloed door de aanhoudende problemen in Duitsland, zal het verwachte herstel naar verwachting relatief geleidelijk verlopen, voornamelijk ondersteund door een geleidelijke stijging van de euro. in de particuliere consumptie en voorraden, en een verwachte verbetering van de externe vraag. De groei van het BBP zal in 2004 naar verwachting 1,7% bedragen en in 2005 2,3%. In Japan versnelde de economische expansie eind 2003, dankzij een versnelling van de bedrijfsinvesteringen en de export en enige versterking van de particuliere consumptie. Dit resulteerde in 2003 in een bbp-groei van 2,7%, na een groei van 0,3% in 2002. Het herstel van de wereldhandel en de gestage toename van de binnenlandse vraag, aangedreven door enige verbetering op de arbeidsmarkt, zullen naar verwachting resulteren in een bbp-groei in 2004 van 3,4%, zoals voorspeld door het IMF, hoewel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorzichtiger is met een voorspelling van slechts 3,0%. De vooruitzichten voor de opkomende markten worden nog steeds – in verschillende mate – bepaald door de ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde landen, de externe financieringsomstandigheden, geopolitieke factoren en landspecifieke ontwikkelingen. In de opkomende markten in Azië, waar de gevolgen van het ernstige acute respiratoire syndroom (SARS) minder groot waren dan verwacht, trok de groei in de tweede helft van 2003 aan en kende dat jaar een bbp-groei van 7,2%. De verwachting is dat de groei in Azië in 2004 hoog zal blijven, gebaseerd op de aanhoudende dynamiek van de binnenlandse vraag en de sterke vooruitzichten voor de wereldeconomie.

4

Profiel van de internationale kleppenindustrie

1 Inleiding en financieel overzicht

In Midden- en Oost-Europa overtrof de bbp-groei in de landen van de voormalige Sovjet-Unie in 2003 de verwachtingen en wordt geschat op 7,6%. De groei werd gedreven door hoge olieprijzen, hoge consumptie- en loongroei, zeer concurrerende wisselkoersen en een onverwacht sterke investeringsgroei. Vooruitkijkend verwacht het IMF dat de bbp-groei zal matigen tot 6,0% in 2004 en 5,2% in 2005, naarmate de groei van de consumptie en de investeringen terugkeert naar een duurzamer niveau. Ook de acht EU-lidstaten lieten in 2003 een sterke groei zien, aangevoerd door de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen, met een bbp-groei van 7,4%. Het IMF schat dat deze groei zal vertragen tot 6,2% in 2004 en 5,9% in 2005. De vijf Midden-Europese staten Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije en Slovenië kenden in 2003 een gezamenlijke bbp-groei van 3,4%. Het IMF verwacht dat deze groei zal toenemen tot 4,0% in 2004, alvorens licht te vertragen tot 3,8% in 2005, waarbij Polen en Slowakije de sterkste groei laten zien. De bedrijvigheid in grote delen van Latijns-Amerika lijkt zich te stabiliseren, en het vertrouwen van buiten de regio – vooral Brazilië – is aanzienlijk verbeterd. Verwacht wordt dat de groei in 2004 zal aantrekken naarmate de opleving van de binnenlandse vraag zich verder doorzet, hoewel de vooruitzichten kwetsbaar blijven voor een verslechtering van het mondiale financiële marktklimaat of voor binnenlands beleid dat het vertrouwen van investeerders ondermijnt. Hoewel het snelle einde van het conflict in Irak aanvankelijk het vertrouwen in het Midden-Oosten had doen toenemen, blijft de fragiele veiligheidssituatie in het Midden-Oosten een belangrijke bron van onzekerheid. In 2003 profiteerden de olie-exporterende landen van zowel de hogere olieprijzen op de wereldmarkt als de toegenomen exportvolumes, doordat zij de olieproductie verhoogden om het verlies aan Iraakse productie op te vangen en doordat de vraag naar olie aantrok naarmate de wereldeconomie versnelde. De BBP-groei voor de hele regio is gestegen van 4,2% in 2002 naar 5,4% in 2003. Geopolitieke onzekerheid en de onduidelijke veiligheidssituatie maken het lastig om kortetermijnvoorspellingen voor de regio te bepalen, terwijl de middellange termijn

groei

vooruitzichten

afhankelijk

beslissend op

structureel

refbrms in een aantal van hun landen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Deze pagina is opzettelijk leeg gemaakt

Industrie overzicht

Industriële kleppen regelen niet alleen de stroom, maar ook de snelheid, het volume, de druk en/of richting van vloeistoffen, gassen, slurries of droge materialen door een pijpleiding, schacht of soortgelijke doorgang. Ze kunnen aan- en uitschakelen, regelen, moduleren of isoleren en zijn essentieel voor leidingonderhoud en als fail-safe apparaten. Industriële kleppen kunnen in grootte variëren van enkele millimeters tot vele meters in diameter en kunnen temperaturen aan tussen het cryogene gebied en die van gesmolten metalen, met drukken variërend van hoog vacuüm tot hoge druk. Afsluiters kunnen worden aangeschaft als standaardproducten, vaak commodity-kleppen genoemd, of als speciaal gebouwde eenheden voor een specifieke toepassing. De belangrijkste toepassingsmarkten zijn chemische verwerking (waaronder petrochemische en farmaceutische producten), water- en afvalwaterzuivering, energieopwekking, aardolieproductie en -raffinage, olie- en gaspijpleidingen, pulp- en papierproductie en commerciële bouw. Standaardkleppen worden in grote aantallen aangetroffen in de waterbehandelingsindustrie en in de servicesector van andere industrieën, zoals de stoom- en watervoorziening. In alle sectoren bestaan ​​gespecialiseerde producten om aan specifieke eisen te voldoen. Een belangrijk groeigebied van de afgelopen jaren ligt op het gebied van automatische industriële kleppen, vooral als vervanging voor standaardkleppen om een ​​continue en automatische regeling te bieden. Dergelijke kleppen stellen bedrijven in staat de onderhoudskosten te verlagen en te voldoen aan steeds strengere controles op het gebied van geluid en diffuse emissies. De meeste kleppen zijn kleine onderdelen die relatief weinig kosten in aanschaf en installatie, maar die het potentieel hebben om grote hoeveelheden geld te verspillen aan onderhoud en ongeplande stilstand. Klepfabrikanten hebben zich geconcentreerd op het verbeteren van de betrouwbaarheid van kleppen, het verlagen van de eigendomskosten en het nauwer samenwerken met hun klanten. De kleppenindustrie is technologisch gezien een relatief volwassen industrie

Profiel van de internationale kleppenindustrie 7

2

Industrie overzicht

oogpunt en de nadruk lag zowel op controle en communicatie als op verbeterd ontwerp en materialen. Ondanks moeilijke marktomstandigheden zijn de Duitse en Amerikaanse fabrikanten van industriële kleppen er sinds 2000 in geslaagd de productiegroei te handhaven, zij het op een laag niveau, terwijl de productie in Japan terugloopt. Tabel 2.1 Index productiejaar industriële afsluiters

Duitsland_

VS

Japan

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

100 113,5 123,9 114,7 112,3 128,1 129,2 121,3 124,0 118,6 119,3 121,5 123,6 125,3

100 104,0 106,3 103,9 100,2 112,2 118,3 117,1 116,2 114,1 117,1 118,6 119,4 120,2

100 108,2 101,6 93,8 90,8 99,7 104,3 104,3 95,4 87,8 91,5 89,1 81,4

Bronnen: VDMA/Federaal Bureau voor de Statistiek Duitsland, VMA en MITI

De industriële kleppenindustrie bestaat uit een relatief klein aantal grote, mondiale ondernemingen en een zeer groot aantal kleine tot middelgrote productiebedrijven, waarvan er vele gespecialiseerd zijn in nichemarkten, producten of toepassingen. Noord Amerika

Er zijn tegenstrijdige inzichten over de omvang van de Amerikaanse industriële klepproductie-industrie. Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde in zijn Annual Survey of Manufacturers 2000 dat er in 1999 585 vestigingen waren, met 20 of meer werknemers die betrokken waren bij de industriële klepproductie (NAICS 332911), die verantwoordelijk waren voor bijna $ 8,2 miljard aan productverzendingen. Uit latere cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat er in 2001 8,3 miljard dollar aan transporten is geleverd. Er bestaat echter enige mogelijkheid van "dubbeltelling". De Valve Manufacturers' Association (VMA) beweert ondertussen dat de aangesloten bedrijven - iets meer dan 100 Amerikaanse en Canadese fabrikanten van kleppen en actuatoren, met ongeveer 20.000 mensen - ongeveer 80-85% van de jaarlijkse industriële klepproductie in de VS voor hun rekening nemen. VMA

8

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2

Industrie overzicht

schat dat de totale jaarlijkse verzendingen van industriële afsluiters in 2003 3,16 miljard dollar bedroegen, waarvan ongeveer 40% werd geëxporteerd. Amerikaanse bedrijven hebben, dankzij het voordeel van een grote binnenlandse markt in combinatie met een agressief fusie- en overnamebeleid, een dominante positie verworven op de mondiale markt voor industriële kleppen, waarbij zeven van de tien grootste bedrijven in het land zijn gevestigd (zie sectie 8). Gedurende een periode van 15 jaar heeft Tyco International meer dan 60 klepmerken overgenomen die het hele spectrum van de industriële klepproductie bestrijken en zichzelf gevestigd als de duidelijke marktleider, met een omzet die meer dan het dubbele bedraagt ​​van die van zijn naaste concurrent. Andere grote Amerikaanse industriële producenten zijn onder meer: ​​Emerson Process Management (onderdeel van Emerson Electric); Flowserve Flow Control Division, die in 2002 in omvang verdubbelde door de overname van Invensys Flow Control; Pakken; Crane Valve, waarvan de omzet steeg door de overname van Alfa Laval's Industrial Flow Group en Xomox in 2001; Cooper Cameron-klep; Circor Internationaal; Curtiss-Wright-stroomcontrole; SPX-kleppen en -bedieningen; PCC Flow-technologieën; Conbraco Industries; ITT Engineered Process Solutions-groep; en Richards Industriële Klepgroep.

Japan Volgens officiële overheidsstatistieken voor 2001 waren er 667 Japanse klepfabrikanten met vier of meer werknemers. Het merendeel van de bedrijven zijn kleine fabrieken die speciale machineprocessen aan grotere bedrijven leveren. Er wordt aangenomen dat het aantal bedrijven dat kleppen produceert en verkoopt (huishoudelijk en industrieel) onder hun eigen merknaam waarschijnlijk slechts ongeveer 200 bedraagt. De Japan Valve Manufacturers' Association, bestaande uit 133 bedrijven als volwaardige leden en nog eens 55 bedrijven als geassocieerde leden, vertegenwoordigt de grootste binnenlandse en industriële klepfabrikanten. De productie van industriële kleppen in Japan in 2003 wordt geschat op u miljard (2069 miljoen dollar), waarvan ongeveer 60% export was.

Kitz, de grootste fabrikant van industriële afsluiters van Japan - een positie die het in december 2003 heeft versterkt met de overname van de Japanse en Thaise activiteiten van Toyo Valve - heeft ook een sterke mondiale aanwezigheid opgebouwd en is het vijfde grootste afsluitersbedrijf ter wereld. Andere grote Japanse fabrikanten van industriële kleppen zijn onder meer Kubota Valve Division, Okano Valve Manufacturing, Kurimoto, Nihon Koso, Tomoe Valve, Maezawa Industries, Yamatake, Motoyama Engineering Works en Hitachi Valve.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 9

2

Industrie overzicht

Duitsland Er zijn naar verluidt ongeveer 170 Duitse fabrikanten van industriële afsluiters, die werk bieden aan 17.600 mensen, en de meeste van deze bedrijven zijn zeer gespecialiseerde kleine en middelgrote ondernemingen. De Vereniging van Duitse Klepfabrikanten binnen de VDMA (Duitse Vereniging van Machine- en Installatiefabrikanten) omvat 140 fabrikanten van industriële kleppen. De Duitse industriële klepproductie steeg in 2003 met 1,3% tot C2118 miljoen (US$2391 miljoen), waarvan ongeveer 69% export was, met ongeveer 20% van de export naar Azië. KSB is de grootste fabrikant van industriële afsluiters in Duitsland – en tevens de grootste pompenfabrikant – en staat op de negende plaats ter wereld. Andere grote Duitse fabrikanten van industriële kleppen zijn onder meer Auma Werner Nester, Bopp & Reuther Group, ARI Armaturen Albert Richter, Gemti Gebr Mailer Apparatebau en Arca Flow Group. Tyco, Flowserve en Crane hebben inmiddels via een reeks overnames een grote productieaanwezigheid in Duitsland opgebouwd.

Verenigd Koninkrijk De British Valve and Actuator Association (BVAA) vertegenwoordigt meer dan 60 Britse bedrijven, die 8.000 mensen rechtstreeks in de productiesector tewerkstellen en een gelijk aantal in ondersteunende industrieën, met een gezamenlijke omzet van meer dan s miljoen (US$820 miljoen). De industriële productie van auto's bedroeg in 2002 C853 miljoen (US$963 miljoen). De Amerikaanse multinationals hebben een zeer sterke aanwezigheid opgebouwd in Groot-Brittannië. Tyco, dat in de loop der jaren al een grote positie had verworven door de overname van bedrijven als Anderson Greenwood/Crosb); Dewrance, Hindle Cockburns, Keystone (VK) en Charles Winn Valves werden aan hun portfolio toegevoegd met de overname van de veiligheidsvah,e-activiteiten van Bailey Birkett in 2001. Flowserve, dat eerder Valtek Engineering had overgenomen, deed in 2002 een belangrijke uitbreiding met de aankoop van Invensys Flow Control, terwijl Crane zijn Britse activiteiten heeft uitgebreid door de overname van Alfa Laval's Industrial Flow Group, inclusief de Saunders Valve-activiteiten in Cwmbran, en Xomox, met een fabriek in Ilfracombe. Curtiss-Wright is een andere recente nieuwkomer op de Britse markt via de overname van Solcnt & Pratt. Andere multinationals met een Britse aanwezigheid zijn onder meer Dresser; Emerson Process Management; SPX Vales & Controls; en Velan. Grote lokale fabrikanten van industriële afsluiters zijn onder meer Spirax Sarco Engineering, Weir Valves & Controls en actuatorspecialist Rotork. IMI, dat Safety Systems Group heeft verkocht , heeft niet langer productieactiviteiten in Groot-Brittannië, maar heeft een sterke aanwezigheid in de VS via zijn serieuze serviceactiviteiten in de CCI.

10

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2 Industrieoverzicht

Italië De Italiaanse kleppenindustrie neemt een opmerkelijke positie in op de Europese markt, waar zij na Duitsland de grootste kleppenproducent is, en op de mondiale kleppenmarkten. De Italiaanse kleppenproductie, die traditioneel sterk is in de binnenlandse kleppenproductie, heeft ook een grote aanwezigheid verworven op de industriële kleppenmarkt. Hoewel Italië een groot aantal kleine fabrikanten heeft, vertegenwoordigt de Italian Valve and Fitting Manufacturers' Association (AVR) - lid van ANIMA (Federatie van de Italiaanse Vereniging van Mechanische en Technische Industrieën) - het grootste deel van de klepproductie in Italië. AVR heeft ongeveer 80 aangesloten bedrijven, met ruim 15.000 medewerkers, waarvan ongeveer de helft industriële afsluiters produceert. De Italiaanse kleppenproductie in 2003 wordt geschat op E3278 miljoen (US$3702 miljoen), waarvan ongeveer 25% industriële kleppen waren. Italië heeft een groot aantal kleine producenten, hoewel meer dan 50% van de productie geconcentreerd is in minder dan twaalf bedrijven. Tyco heeft een sterke aanwezigheid in het land opgebouwd via zijn drie dochterondernemingen Fasani en Raimondi Valvole, beide fabrikanten van poort-, globe-, terugslag- en kogelkranen, en Vanessa, een fabrikant van roterende proceskleppen. Dresser heeft ook zijn internationale hoofdkantoor gevestigd in zijn dochteronderneming Grove Italia in Voghera. Andere multinationale bedrijven met productiefaciliteiten in Italië zijn onder meer PCC Flow Technologies en Velan. De grootste inheemse fabrikant van industriële kleppen van Italië is Valvitalia, die in 2002 werd ontwikkeld door Delta Valves Europe, DynaLok, Rotor, Thevignot, Vanadour samen te brengen , Tormene Gas Technology en Vitas.De kleinere Bonomi-groep bestaat uit de kleppenbedrijven Rubinetterie Bresciane Bonomi, Valpres en Valbia.

Frankrijk De 71 leden van de kleppensectie van de Franse Vereniging van Pomp- en Klepfabrikanten (AFCP-AFIR) zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de Franse kleppenproductie, die in 2003 werd gewaardeerd op ongeveer 1,5 miljard dollar (1,7 miljard dollar), waarvan ongeveer 65 % was de productie van industriële kleppen. De directe export is goed voor bijna 50% van de Franse klepproductie. Frankrijk heeft veel kleine klepfabrikanten die grotendeels in de nationale behoeften voorzien. Tyco heeft een sterke aanwezigheid opgebouwd via haar dochterondernemingen Bayard, Descote, FCT, Gachot, Klein, Mecafranr en Sapag. In 1999 verwierf het Canadese bedrijf Velan 100% eigendom van zijn voormalige joint venture Alstom-Velan, waarbij het de cryogene regelkleppenlijn van Adareg verwierf, evenals Bouvier-Darling, een specialist in kleppen voor de nucleaire en tbssil-energie-industrie. Profiel van de internationale kleppenindustrie

1i

2

Industrie overzicht

Andere buitenlandse bedrijven die een productieaanwezigheid in Frankrijk hebben gevestigd, zijn onder meer: ​​Cooper Cameron Valves; Kraan; Danfoss, dat de activiteiten van Dantbss Socla in 2003 uitbreidde met de overname van Desbordes; Emerson-procesbeheer; KSB; Metso-automatisering; en overstroomkleppen en bedieningselementen. Een van de belangrijkste lokale klepfabrikanten is KTC Fluid Control met drie fabrieken: F6camp (ex-Trouvay & Cauvin), Gumpoldskirchen (ex-Klinger) en Saint-Dizier (ex-Th&ignot-Vanadour).

Rusland De Russische klepproductie is naar verluidt gestegen van 343 miljoen dollar in 1998 naar 570 miljoen dollar in 2002. De Scientific and Industrial Valve Manufacturers Association (NPAA), opgericht in 1990, telt ongeveer 100 aangesloten bedrijven, waaronder vah-, e- en actuatorontwerpers. , fabrikanten en dealers uit Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en Letland. Grote klepfabrikanten zijn onder meer Arzil, Armagus, Armalit-1, Blagoveshchensky Valve Plant, Fitting-P, Chernjachovsky Car Repair Plant, Energopred-Yardos, Ivano-Frankovsky Valve Plant, Ikar, Nickopolsky Valve Plant, Pezensky Valve Plant, Penztjazhproarmatura, Ravek, Roost - 95, Samaravolgomach, Splav Machinebouw, Tulaelectroprivod, Tyazhproarmatura, Ust-Kamenogorsky kleppenfabriek, kleppen en flenzenfabriek (Omsk), YuzhuralarmaturaSantechnik, Yargasarmatura (Tsjaikovsky), Zeim en Znamya Truda.

China Uit officiële statistieken blijkt dat China 659 binnenlandse en industriële klepfabrikanten heeft (hoewel dit een onderschatting kan zijn, aangezien het aantal in een persbericht op 4.000 wordt gesteld) die kleppen produceren ter waarde van RMB 4,85 miljard ($1,8 miljard). Grote inheemse fabrikanten zijn onder meer China Jiangnan Valve, China Shenjiang Valve, Dalian Hongyu Valve Industry, Neway Valve, Shanghai Flow Valve & Fitting, Shanghai Halin Control Valves, Shanghai Karon Valves Machinery, Suzhou Valve (SUFA Valves), Viza Valves, Xiamen Jia Da Quan Valve & Fitting, Xiamen Landee Industries, Xiamen Wccan Vah,e, Yancheng Power Station Valve Factory, Yancheng High & Medium Pressure Valve, Zhejiang Baoyi Valve Group, Zhejiang Chaoda Valve, Zhejiang Dafulong Vah'e en Zhejiang Fangzheng Valve Factory.

Rest van de wereld Zoals in andere delen van dit rapport is gemeld, vindt er een migratie plaats van de industriële klepproductie van Noord-Amerika en West-Europa naar de goedkopere landen Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika, terwijl de grote en middelgrote klepfabrikanten proberen hun productiekosten verlagen en deze trend zal zich voortzetten.

12

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2

Industrie overzicht

De zeer lage winstmarges van de afgelopen jaren hebben voor investeringsproblemen gezorgd voor kleinere bedrijven in Europa en de VS. Kleinere bedrijven kunnen vaak niet concurreren met de goedkope productiegebieden van Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika op het gebied van basisproducten of de schaalvoordelen waarvan de grote producenten profiteren. Elke overgang naar hightechproductie met toegevoegde waarde die hun toekomst veilig zal stellen, moet worden gefinancierd met winst of door een sprong in het diepe van de kant van het management. De klepbedrijven die deel uitmaken van een grotere multi-productorganisatie zijn beter geschikt om dergelijke stappen te financieren. Middelgrote bedrijven met een omzet tot 50 miljoen dollar, die uitsluitend kleppenfabrikanten zijn, zijn kwetsbaar, omdat hun winstmarges vaak laag zijn in zeer moeilijke marktomstandigheden. Kleine bedrijven kunnen alleen overleven door gespecialiseerde nicheproducten te ontwikkelen, wat ze vaak aantrekkelijk maakt voor grotere bedrijven die graag iets willen toevoegen aan hun productportfolio. De zeer kleine, innovatieve bedrijven hebben een toekomst, omdat ze dankzij hun lage vaste kosten en gespecialiseerde vaardigheden en kennis in moeilijke markten kunnen opereren. De toekomst van klepbedrijven aan weerszijden van het spectrum is daarom veiliger dan de toekomst van middelgrote bedrijven. De grote bedrijven zullen bedrijven blijven opkopen om de gaten in het productaanbod op te vullen en/of nieuwe markten te betreden.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

1. 3

Deze pagina is opzettelijk leeg gemaakt

.)

Industriekwesties

Fusies en overnames blijven een belangrijke factor die van invloed is op de markt voor industriële kleppen. Zoals gerapporteerd in hoofdstuk 4 van dit rapport heeft Tyco International zijn overnames voortgezet om zijn positie als marktleider te consolideren, terwijl alle andere grote klepfabrikanten, waaronder Crane, Flowserve en SPX, de afgelopen jaren aanzienlijke overnames hebben gedaan. Deze overnames hebben ertoe geleid dat de grote bedrijven hun productassortiment en klantenbestand verder hebben uitgebreid, en sommige hebben hun mondiale verspreiding vergroot. Vooruitblikkend zullen fusies en overnames in de prognoseperiode ongetwijfeld doorgaan, maar het tempo van de bedrijvigheid zal waarschijnlijk gematigder zijn. Als alternatief voor een fusie vormde een groep Europese middelgrote, door de eigenaar bediende fabrikanten van industriële afsluiters in maart 2002 de "European Valve Alliance". De aangesloten bedrijven - Alfa Valvole (Italië), Hora Regelarmaturen (Duitsland), Igema (Duitsland), Kiihme Armaturen (Duitsland), Leser (Duitsland) en StahI-Armaturen PERSTA (Duitsland) - werken samen op het gebied van: e-commerce; beurzen/tentoonstellingen; gezamenlijke orderverwerking; technische en commerciële klantenservice; en productie. Dankzij de alliantie kunnen aangesloten bedrijven hun klanten een breder scala aan producten en diensten aanbieden.

Fusies, overnames en mondialisering zijn een groeiend kenmerk van de belangrijkste eindgebruikersindustrieën van afsluiters. Dit leidt tot een reductie van

Profiel van de internationale kleppenindustrie

15

3

Industriekwesties

klantenbestand en gaat, in het geval van multinationale ondernemingen, vaak gepaard met een consolidatie van hun inkoopregelingen en, in een aantal gevallen, met het aangaan van wereldwijde allianties met klepfabrikanten. Op sommige markten wordt dit gecompenseerd door de ontbinding van staatsmonopolies en de deregulering van de energie- en watervoorzieningsmarkten. Vaak wordt dit na een aantal jaren gevolgd door consolidatie in het particuliere bezit. Grote eindgebruikers, zoals chemische fabrikanten, verplaatsen een aanzienlijk deel van hun productie naar goedkopere locaties in Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië, zowel om de kosten te verlagen als om de groeiende markten in deze gebieden, vooral China, beter te kunnen bedienen. Grote klepfabrikanten breiden bijgevolg hun aanwezigheid uit op de sneller groeiende markten van Azië en Latijns-Amerika. In de markt voor nieuwe componenten worden afsluiters zelden zelf ingekocht, maar als onderdeel van een engineeringpakket en zijn binnen dat pakket weer een onderaannemer. Daarom zijn grote bouwaannemers zoals Foster Wheeler, Bechtel, Fluor, KBR (Halliburton), ABB Lummus, Snamprogetti en Stone & Webster (Shaw Group) belangrijke doelwitten voor klepfabrikanten, evenals voor de grote olie- en petrochemische bedrijven zoals BP Amoco. , Dow Chemical en Exxon-Mobil.

Traditioneel houdt de gebruiker bij het specificeren van een klep rekening met prestaties, kwaliteit, levensduur en prijs, vaak in die volgorde. Dit is nu veranderd en de kleppenindustrie is veel prijs- en kostengevoeliger geworden. Deze trend wordt versterkt nu de grote gebruikers hun lijst van voorkeursleveranciers verkleinen om de kosten van aanbestedingen te verlagen en steeds meer kortingen eisen. Er is een neerwaartse druk geweest op de prijzen, waarbij eindgebruikers vanwege de economische omstandigheden zeer krappe kosten eisen van plantenproducenten in moeilijke markten. Deze prijsverlagingen worden vervolgens via het inkooptraject doorgegeven aan de klepfabrikanten. Veel klepprijzen zijn nu lager dan een paar jaar geleden, en dit heeft invloed op de omvang van de markten. In een poging om het concurrentievermogen te vergroten, richten klepfabrikanten zich agressief op kostenbesparingen. Lean enterprise-programma's en het gebruik van Six Sigma-tools zijn wijdverbreid omdat bedrijven verspilling willen verminderen, de consistentie willen verbeteren en de cyclustijd willen verkorten.

16

Profiel van de internationale kleppenindustrie

3

Industriekwesties

Klepfabrikanten zijn aan het herstructureren om de kosten te verlagen, waarbij verschillende bedrijven, waaronder Crane, Flowserve en KSB, programma's voor personeelsreductie implementeren. Fabrikanten consolideren ook hun productiefaciliteiten door fabriekssluitingen en de verplaatsing van productie naar andere faciliteiten, waaronder nieuwe faciliteiten en joint ventures in goedkopere landen zoals China, India, Thailand, Mexico en Oost-Europa. Klepfabrikanten erkennen ook de voordelen van productie dicht bij hun klantenbestand, vooral op de groeiende Chinese markt. De uitbesteding van componenten, zoals gietstukken, en ook eindproducten neemt ook toe naar dezelfde goedkopere landen. Verschillende bedrijven hebben ook hun verkoop- en marketingactiviteiten geherstructureerd, met het oog op kostenbesparingen en verhoogde efficiëntie. In 2002 introduceerde KSB een functionele organisatie voor zijn Europese bedrijven. Alle verkoop- en marketingactiviteiten voor pompen en afsluiters, maar ook ontwikkeling, productie en productmanagement worden samengebracht. Crane bevindt zich momenteel in het transitieproces van zeven afzonderlijke klepbedrijven naar één geïntegreerde werkmaatschappij onder één management.

In de zeer competitieve markt wordt klantenservice steeds belangrijker. De kritische aard van veel klep- en actuatortoepassingen vereist dat de leverancier onmiddellijk beschikbaar is wanneer de eindgebruiker met een probleem wordt geconfronteerd in het productieproces, met een beschikbaarheid van 24 uur. Om hun kosten te verlagen, proberen eindgebruikers het aantal leveranciers waarmee zij zakendoen te verminderen, wat leidt tot een grotere vraag naar 'one-stop-shopping'. Er is daarom behoefte aan een klepleverancier die het breedste assortiment producten en diensten kan aanbieden, inclusief actuatoren en andere besturingsaccessoires. KSB rapporteert bijvoorbeeld over een toenemend aantal raamovereenkomsten voor de levering van pompen en afsluiters. Maleisische klepfabrikanten richten zich op het oplossen van problemen, in plaats van op het verkopen van kleppen, waardoor ze een sterkere relatie met hun klanten opbouwen. Geconfronteerd met dalende prijzen richten kleppenfabrikanten zich ook op het aanbieden van aanvullende diensten, zoals kleponderhoud en -reparatie. Verschillende klepfabrikanten, waaronder Crane, Curtiss-Wright, Dresser en PCC Flow Technologies, hebben overnames gedaan in de aftermarket-dienstensector.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

17

3

Industriekwesties

Er is duidelijk een groeiende vraag naar deze diensten als exploitanten van gemeentelijke nutsvoorzieningen en industriële faciliteiten, om de vaste kosten te verlagen en te bezuinigen op hun eigen procestechnische middelen, waaronder ontwerp, planning, onderhoud en reparatie.

Business-to-business (B2B)-uitwisselingen zijn de afgelopen jaren in veel industriële sectoren toegenomen, met gevolgen voor klepfabrikanten en leveranciers. Een belangrijke ontwikkeling is Trade-Ranger TM, gelanceerd in juli 2000, dat vandaag de dag claimt de enige marktplaats voor e-aanbestedingen ter wereld te zijn die de olie-, gas- en chemische industrie bedient - hoewel er verschillende platforms zijn die zich uitsluitend op de chemische industrie richten, waaronder elemica, ChemConnect en cc-chemplorer. De leden van dit initiatief waren ‘BP, Conoco, Dow Chemical, ENI, Equilon Enterprises, Mitsubishi Corp, Motiva, Occidental Petroleum, Phillips Petroleum, Repsol YPF, Royal Dutch Shell, Statoil, Tosco, Total en Unocal. Trade-Ranger richt zich op om kopers en leveranciers in de upstream-, downstream- en retailsectoren met elkaar te verbinden, zodat ze zaken met elkaar kunnen doen via één enkel, veilig, onafhankelijk kanaal. Er zijn nu meer dan 1.900 aangesloten bedrijven. Net als de grote eindgebruikers van kleppen, b.v. Naarmate chemische bedrijven, olie- en gasbedrijven steeds vaker gebruik maken van e-procurement, zullen fabrikanten van kleppen zich moeten aanpassen aan de veranderende markt. Verwacht wordt dat het aanzienlijke potentieel van e-commerce tijdens de prognose een belangrijk thema zal zijn voor de vah'e-industrie. De meeste grote klepfabrikanten, en veel kleine, bieden nu online catalogi en online bestellingen aan.

De afgelopen jaren hebben klepfabrikanten tegen aanzienlijke kosten verschillende technische problemen moeten aanpakken, die eindgebruikers niet bereid waren te accepteren. Deze omvatten de nieuwe vereisten voor het testen van diffuse emissies en de twee nieuwe EU-richtlijnen: de richtlijn voor drukapparatuur (PED) en de ATEX-richtlijn (Atmospheres Explosible). Deze worden in hoofdstuk 7 van dit rapport nader besproken.

18

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Beoordeling van fusies en overnames

Fusies en overnames zijn sinds de laatste editie van dit rapport in 2000 onverminderd doorgegaan. Tyco International heeft zijn overnames voortgezet om zijn positie als marktleider te consolideren, terwijl alle andere grote klepfabrikanten, waaronder Circor International, Crane, Flowserve, KSB, Precision Castparts (PCC) en SPX hebben ook belangrijke overnames gedaan. De volgende lijst van fusies en overnames sinds het vierde kwartaal van 2000 illustreert de reeks overeenkomsten die in die periode zijn gesloten.

9

9

Crane kocht de activa van de Valve Repair Division van Groth voor ongeveer $ 3,4 miljoen. De Valve Repair Division, gevestigd in Houston, Texas, VS, biedt tests en reparaties in de winkel en in het veld voor een breed scala aan kleptypen, en is een geautoriseerde fabrieksreparatiefaciliteit voor veel van de toonaangevende klepfabrikanten. Circor International heeft de productlijn Rockwood Swendeman overgenomen, een lijn cryogene veiligheidskleppen vervaardigd en gedistribueerd in Scarborough, Maine, VS, voor een contante vergoeding van

9

9

9 9

4 miljoen dollar. Precision Castparts heeft de kleppendivisie overgenomen van Wouter Witzel Holland, gevestigd in Losser, en haar dochterondernemingen, Wouter Witzel GmbH in Duitsland en Wouter Witzel UK Ltd. De overeenkomst had een waarde van 14 miljoen dollar. KSB breidde zijn servicenetwerk uit door de overname van Uder Elektromechanik. Het bedrijf, met bijna 50 medewerkers, vult het assortiment elektrische stations van KSB aan met zijn aanbod aan elektromechanische diensten. Rotork heeft de Skilmatic-actuatoractiviteiten en activa overgenomen van Skil Controls. Dresser nam Becker Precision Equipment over, een fabrikant van regelkleppen en roterende en lineaire actuatoren. Profiel van de internationale kleppenindustrie

19

4

Beoordeling van fusies en overnames

9

9

9

IMI pic, een grote internationale engineeringgroep, heeft de BTG-serviceklepactiviteiten overgenomen van de Fairey Group (nu Spectris) voor een contant bedrag van ongeveer s miljoen. BTG, met een omzet van 2 miljard NOK, had productiefaciliteiten in Zweden en maakt nu deel uit van IMI's CCI Valves-activiteiten. Curtiss-Wright verwierf de activa van het Britse Solent & Pratt, een fabrikant van hoogwaardige vlinderkleppen, voor 1,5 miljoen dollar in contanten en de overname van bepaalde verplichtingen. Glynwed verkocht zijn leidingsystemenactiviteiten, waartoe ook Friatec behoorde, voor tbr s miljoen aan de in België gevestigde Etex-groep. Toen Glynwcd in 1998 Friatec overnam, voegde het Duitse bedrijf een reeks leidingsystemen met hoge marges toe aan het portfolio van Glynwed, evenals een nieuwe reeks gespecialiseerde pompen en kleppen.

9

Crane voltooide de overname van Industrial Flow Group van Alth Laval voor 37 miljoen dollar. De Industrial Flow Group van Alth Laval omvatte het merk Saundrs van membraankleppen vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk en India. 9 Crane kocht het Xomox vah,e-bedrijf van Emerson Electric voor $ 145 miljoen. Xomox, een leverancier van manchetpluggen, gevoerde afsluiters, hoogwaardige vlinderkleppen en actuatoren, had in 2000 een omzet van ongeveer $145 miljoen, met grote productielocaties in de VS, Mexico, Duitsland, Hongarije en een belang van 49% in een Indiase plug . fabrikant van kleppen. 9 SPX voltooide de overname van United Dominion Industries via een aandelentransactie ter waarde van 1,1 miljard dollar, waardoor een industriële groep ontstond met een omzet van ongeveer 5 miljard dollar. Diverse watercontrol-bedrijfsonderdelen binnen UDI en SPX zijn samengevoegd tot tbrm SPX Valves & Controls. 9 Danfoss kocht het Deense bedrijf JiP Kuglcventilcr, een fabrikant van kogelkranen voor stadsverwarming, van de Powell Duffryn Group, VK. 9 IMI verkocht zijn Sati:ty Systems Group (Bailey Birkett, Amal en Marston Bursting Discs in het Verenigd Koninkrijk), zijn ball vah,e-activiteiten (Mccafrance in Frankrijk en MCF in de VS) en Cash Valve in de VS aan Tyco Flow Control ( VK). De waarde van de overgedragen activa bij oplevering bedroeg s miljoen en de bedrijven hadden in 2000 een omzet van miljoenen.

20

Profiel van de internationale kleppenindustrie

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Beoordeling van fusies en overnames

Circor International verwierf een belang van 75% in Regeltechnik Kornwestheim en aanverwante bedrijven (RTK) voor $ 10,6 miljoen. RTK produceert regelkleppen, regelaars, actuatoren en bijbehorende instrumentatie in Stuttgart, Duitsland. Circor International heeft de Franse fabrikant van regelkleppen, regelaars, actuatoren en aanverwante componenten, Soci&E Alsacienne Regulaves Thermiques von Rohr (SART), overgenomen voor $ 3,1 miljoen. Halliburton verkocht Dresser Equipment Group (DEG), bestaande uit Dresser Valve Division, Dresser DMD-Roots Division, Dresser Instrument Division, Dresser Wayne Division en Dresser Waukesha Division, aan een investeerdersgroep bestaande uit First Reserve Corp, Odyssey Investment Partners en leden van de bestaande Het DEG-management. D EG werd Dresser. Dresser nam Entech Industries over, een klepfabrikant met vestigingen in Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Duitsland, voor ongeveer $74,4 miljoen. Metso Automation heeft Valvcon uit Milford, New Hampshire, VS, overgenomen, een ontwerper en leverancier van compacte elektronisch gestuurde elektrische actuatoren.

SPX heeft Plenty Group overgenomen van Smiths Group. Plenty, met hoofdkantoor in Newbury, Berkshire, VK, produceert filters, zeven, condenspotten, mixers en pompen. Dresser verwierf de activa van Elliott Valve, gevestigd in Houston, Texas, VS. Elliott Valve distribueert, repareert en repareert kleppen, actuatoren en aanverwante producten en was lange tijd distributeur van Dresser-producten.

Curtiss-Wright verwierf de bedrijfsactiva van Deltavalve USA, een in Salt Lake City, Utah gevestigde fabrikant van industriële kleppen die worden gebruikt in fabrieksomgevingen met hoge druk, extreme temperaturen en corrosieve fabrieken, voor ongeveer $ 6,5 miljoen in contanten, plus de overname van bepaalde verplichtingen. Precision Castparts heeft American Oilfield Products (AOP), gevestigd in Moore, Oklahoma, VS, overgenomen voor $ 13,9 miljoen. AOP produceert drijvende en spigotgemonteerde kogelkranen, schuifafsluiters en putkopcomponenten. Tyco International kocht Deutsche Armaturen, bestaande uit Erhard Armaturen, Ludwig Frischut, Ernst Schmieding, Armaturen

Profiel voor de internationale afsluitersindustrie 21

4

Beoordeling van fusies en overnames

Schilling Puspas, Manibs Spezial fittingen, Tillmann fittingen en Indusha, van broer Mannesmann.

9

9 9

9

9

Rotork heeft Jordan Controls overgenomen, de fabrikant van elektrische actuatoren gevestigd in Milwaukee, Wisconsin, VS, voor een initiële contante vergoeding van $ 10,4 miljoen. Circor International kocht de resterende 25% van Regeltechnik Kornwestheim die het niet bezat, voor ongeveer $ 2,5 miljoen. ITT Industries heeft Precision Stainless overgenomen, een toonaangevende fabrikant van procesvaten voor de biofarmaceutische industrie, als aanvulling op Pure-FIo-kleppen en processystemen. Precision Castparts heeft CW Valve Services overgenomen voor $ 0,9 miljoen. CW Valve Services, gevestigd in Houston, Texas, VS, repareert en repareert de kleppen van General Valves. IMI kocht het Italiaanse bedrijf STI voor s miljoen. STI, dat lineaire pneumatische actuatoren en accessoires voor ernstige service produceert en accessoires voor actuatoren ontwikkelt, is onderdeel geworden van IMI's CCI-businessunit voor ernstige service.

9

Delta verkocht zijn kleppenactiviteiten, Delta Fluid Products in St Helens, VK, en Donald Brown (Brownall) in Stretford, VK, aan het managementteam. # Flowserve voltooide de overname van de Flow Control Division (IFC) van Invensys voor USD 535 miljoen. In het jaar eindigend op 31 maart 2002 had IFC een omzet van ca. 520 miljoen dollar. Om de overname van IFC te helpen financieren, heeft Flowserve 9,2 miljoen aandelen uitgegeven, wat resulteerde in een netto-opbrengst van ongeveer $277 miljoen. Het bedrijf financierde de rest van de aankoopprijs via zijn senior credits. 9 Koso America, de Amerikaanse dochteronderneming van de Japanse fabrikant van regelkleppen Nihon Koso, heeft Hammel Dahl's productlijn van globe-stijl regelkleppen en bijbehorende actuatoren overgenomen van Metso Automation. 9 Dresser kocht drie kleine bedrijven, Modern Supply, Ponca Fabricators en Quality Fabrication. Deze bedrijven verzorgden de distributie, reparatie en service van Dresser's kogelkranen met kleine diameter, schuifafsluiters, terugslagkleppen en bedieningsproducten in de Verenigde Staten. 9 De Valves and Controls-divisie van SPX heeft Daniel Valve overgenomen van Emerson Electric voor $72 miljoen. Daniel Valve, gevestigd in Houston, Texas, VS, produceert speciale kleppen voor ruwe olie en vloeistoffen

22

Profiel van de internationale kleppenindustrie

4

Beoordeling van fusies en overnames

toepassingen voor de overdracht, opslag en distributie van aardolieproducten. Daniel Valve had een jaaromzet van $46,7 miljoen in de twaalf maanden voorafgaand aan de overname op 6 mei 2002.

9

De Britse dochteronderneming van Velan Group, Velan Valves, heeft de activiteiten van Plenty Steam Products overgenomen van General Signal. Plenty Steam Products vervaardigde een uitgebreid assortiment condenspotten, oorspronkelijk ontworpen door AK Velan (Velan had de productlijn in 1987 aan Plenty verkocht). 9 Crane heeft Corva overgenomen, een particuliere distributeur van kleppen en actuatoren met een jaaromzet van ongeveer $12 miljoen. Corva zal worden geïntegreerd met Crane's Noord-Amerikaanse kleppenbedrijf.

9

9

9

9

9

9

Cooper Cameron nam Nutron Industries over, een particuliere kleppenfabrikant in Edmonton, Canada, voor ongeveer $ 50 miljoen in contanten. Nutron had in 2002 een omzet van ongeveer $36 miljoen. Circor International nam US Para Plate, Auburn, Californië, VS, een fabrikant van hogedrukkleppen en regelaars voor lucht- en ruimtevaart- en militaire toepassingen, over, en TOMCO Products, Painesville, Ohio, VS, een fabrikant van snelkoppelingen voor algemene industriële toepassingen. De Duitse KSB-groep kocht een deel van de activiteiten van de voormalige kleppenfabrikant P6rringer + Schindler (PSA), gevestigd in Zweibrücken, Duitsland. De overname heeft betrekking op de productiefaciliteit van PSA in Línen, waar schuif- en terugslagkleppen worden geproduceerd. De management buy-out ter waarde van s miljoen van de in het Verenigd Koninkrijk genoteerde FCX Group (voorheen Charles Baynes Pie) werd afgerond, met steun van Alchemy Partners. FCX is een gespecialiseerde fabrikant (19% van de omzet) en distributeur van producten voor debietregeling, waaronder kleppen, actuatoren, instrumentatie, voeringen en regelaars. ITT Industries heeft de Biopharm Manufacturing Division van Martin Petersen overgenomen, een toonaangevende fabrikant van processystemen voor de biofarmaceutische industrie, als aanvulling op de Pure-FIo-kleppen- en processysteemactiviteiten. Curtiss-Wright heeft Tapco International overgenomen voor 10,5 miljoen dollar in contanten en de overname van bepaalde verplichtingen. Tapco, gevestigd in Houston, Texas, VS, produceert hoogwaardige poort-, vlinder- en vlinderkleppen en actuatoren met metalen zittingen voor zware omstandigheden.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 23

4

Beoordeling van fusies en overnames

9

9

9

IMI bleef investeren in zijn activiteiten op het gebied van kritieke diensten (CCI) door het in Californië gevestigde Fluid Kinetics over te nemen voor een bedrag van 8 miljoen dollar in contanten. Fluid Kinetics is een leverancier van op maat gemaakte industriële geluiddempers voor de Amerikaanse markt. Tomkins maakte bekend dat het Milliken Valve, gevestigd in Bethlehem, Massachusetts, VS, aan Henry Pratt had verkocht voor een contant bedrag van $ 7,3 miljoen. De Italiaanse kleppenfabrikant Valvoindustria Ing Rizzio (VIR), gevestigd in Valduggia, nam Red White Valve uit Lake Forest, Californië, VS over, dat in 1971 werd opgericht als een joint venture tussen Mitsui en Toyo Valve. Mitsui behoudt een minderheidsbelang in het bedrijf, dat gespecialiseerd is in loodgieterswerk en commerciële klepproductie.

9

Het in Groot-Brittannië gevestigde internationale energiedienstenbedrijf John Wood Group heeft de activa van Barber Industries overgenomen van Precision Castparts voor $ 10,7 miljoen in contanten. Barber, een gevestigde fabrikant en leverancier van putmondapparatuur, klepveiligheidssystemen en rig savers, zal opereren binnen de Pressure Control-activiteiten van de Well Support Division van Wood Group. Op 9 juni nam Crane bepaalde activiteiten op het gebied van buiskoppelingen en fittingen over van de Etex Group. Deze bedrijven leveren oplossingen voor het verbinden en repareren van buizen aan de water-, gas- en industriële markten wereldwijd. De activiteiten zijn geïntegreerd in de Britse dochteronderneming van het bedrijf, Crane Ltd, een toonaangevende leverancier van buisfittingen, afsluiters en aanverwante producten voor de bouwsector. 9 IMI kondigde de formele interne overdracht aan van Herion-Werke-producten voor nucleaire processen en nucleaire procescontrole van IMI Norgren naar CCI Valve. 9 Danfoss heeft Desbordes overgenomen, een dochteronderneming van de Orfite Group, gevestigd in Villeurbanne, Frankrijk. Danfbss heeft de productieactiviteiten van Desbordes voor drukreductie-eenheden behouden, die onderdeel zijn geworden van de Water Controls Division, terwijl de sanitaire distributieactiviteit (LMDI) zich heeft aangesloten bij Sider, een dochteronderneming van de Bricodeal-groep. 9 Crane Canada heeft de distributieactiviteiten van NH Valves overgenomen van Newman Hattersley Canada, om onderdeel te worden van Crane Vah'es North America. De productieactiviteiten van Newman Hattersley Nuclear Valve waren niet bij de transactie betrokken.

24

Profiel van de internationale kleppenindustrie

4 Overzicht van fusies en overnames

9

9

9

#

9

9

9

9 9

Oceaneering International, het in Houston, Texas, in de VS gevestigde bedrijf voor geavanceerde toegepaste technologie dat technische diensten en hardware levert aan klanten in de maritieme, ruimtevaart- en andere veeleisende omgevingen, heeft het in Noorwegen gevestigde Rotator overgenomen, een fabrikant van onderzeese regelkleppen, bovenzijde regelkleppen, onderzeese activiteiten op het gebied van chemische injectiekleppen en speciale bedieningspanelen, met een omzet van ongeveer 16 miljoen dollar. De Deense groep AVK Holding kocht via haar dochteronderneming AVK Armaturen de brandkranen- en afsluiters van het Duitse bedrijf Mittelmann Armaturen. Swagelok uit Solon, Ohio, VS, heeft Kenmac overgenomen, een particuliere fabrikant op het eiland Man, Britse eilanden, van instrumentatiekleppen en spruitstukken, drukregelaars, procesinterfacekleppen en leidingproducten. Dresser kondigde de voltooiing aan van de verkoop van zijn LVF-kleppeneenheid, gelegen nabij Bergamo, Italië. De bruto verkoopprijs bedroeg ca. USD 24 miljoen in contanten plus de aanname van ca. 5,5 miljoen dollar aan schulden. De in Groot-Brittannië gevestigde BSS Group, een toonaangevende distributeur van verwarmings-, loodgieters- en leidingapparatuur voor de industriële en woningbouw- en onderhoudsmarkten, heeft Pegler & Louden en Pegler & Louden (Ierland) overgenomen van FCX ​​International Ltd. Pegler & Louden, distributeurs voor Flowserve, ITT, Westlock en Crane in Groot-Brittannië en Ierland, wordt gerund als een onafhankelijk bedrijf binnen de BSS Industrial Division.

Na de verkoop van de Amerikaanse activiteiten (Red White Valve) in het eerste kwartaal van 2003 werden de andere activiteiten van Toyo Valve in Japan en Thailand in december overgenomen door de Japanse marktleider Kitz. De gespecialiseerde, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde distributeur van stroomregelingen, FCX International, heeft de ~3 miljoen Franse distributeur SARMEF, gevestigd in Nantes, West-Frankrijk, overgenomen.

Conbraco Industries verkocht zijn RP&C-divisie van gesmeed staal aan Bonney Forge in Mount Union, Pennsylvania, VS. ABB heeft een overeenkomst aangekondigd om het upstream-gedeelte van zijn olie-, gas- en petrochemische divisie te verkopen aan een nieuw opgerichte onderneming gevormd door een consortium van private equity-investeerders van Candover. Profiel van de International Valve Industry 25

4

Beoordeling van fusies en overnames

Partners, 3i en JP Morgan Partners. Inbegrepen in de verkoop waren de regelkleppenactiviteiten (voorheen ABB Kent Introl), met productie in het VK en India. 9 Crane heeft het merk en de activiteiten van Hattersley-kleppen samen met bepaalde daaraan gerelateerde immateriële goodwill en activa overgenomen van Hattersley Newman Hcnder, een dochteronderneming van Tomkins. Het bedrijf zal worden geïntegreerd in Crane's Britse dochteronderneming, Crane Ltd. 9 A-Tec Industries, de in Wenen gevestigde internationale industriële groep, die elektromotoren en werktuigmachines produceert en belangen heeft in de installatietechniek, heeft de Spaanse fabrikant van industriële kleppen Babcock Borsig España overgenomen. 9 Rotork heeft voor s 000 de activiteiten en activa van Deanquip Valve Automation overgenomen van Deanquip Sales in Melbourne, Australië. DVA is een gerenommeerde distributeur van Fluid Power-klepactuatorproducten op de Australische markt.

Circor International kocht Mallard Control voor ongeveer 14 miljoen dollar. Mallard, met hoofdkantoor in Beaumont, Texas, VS, produceert regelkleppen, ontlastkleppen, drukregelaars en andere aanverwante producten. FCX International kondigde de overname aan van Flowserve France, de Franse verkoopdistributietak van Flowserve, voor 14 miljoen NOK. Flowserve France zal worden gecombineerd met de bestaande Franse distributiebedrijven van FCX ​​Group, Compat Voglin en SARMEF. De uitgebreide groep, omgedoopt tot FCX France, is uitgegroeid tot de toonaangevende Franse gespecialiseerde distributeur van afsluiters, instrumentatie en aanverwante producten voor debietregeling, met vestigingen in Parijs, Lyon en Nantes. FCX Group heeft ook exclusieve distributieovereenkomsten gesloten met de relevante Flowscreve-bedrijven voor de verkoop van hun producten

In Frankrijk.

O

26

Curtiss-Wright verwierf Groth Equipment uit Louisiana, VS, voor $ 4,6 miljoen. Groth, met een omzet in 2003 van ongeveer $10 miljoen, is de vertegenwoordiger van de fabrikant (inclusief voor CWFC - Farris Engineering) voor breekplaten, conserveringskleppen, brand- en gasdetectoren en overdrukkleppen. Het bedrijf biedt ook veld- en werkplaatsservice en reparaties voor overdrukkleppen en een verscheidenheid aan speciale kleppen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

4 Overzicht van fusies en overnames

STOP PERS Op 24 september 2004 maakte Precision Castparts Corp (PCC) bekend dat het had besloten zijn pompen- en kleppenactiviteiten te verkopen. Het bedrijf heeft ermee ingestemd het grootste deel van zijn kleppenactiviteiten aan Cooper Cameron Corp te verkopen in een contante transactie van 80 miljoen dollar. De afsluitersactiviteiten bestaan ​​uit de productlijnen General Valve, Sterom, TBV, Techno, AOP en PCC Ball Valves. PCC Eurovalve en de activa die verband houden met de productlijnen Reiss, Baronshire, Vahaco en Technova zijn niet opgenomen in de verkoop aan Cooper Cameron en zullen voor verkoop worden gehouden in de beëindigde activiteiten van PCC.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 27

Deze pagina is opzettelijk leeg gemaakt

Internationale kleppenmarkt

De markt voor nieuwe kleppen is doorgaans cyclisch en volgt de cyclus van economische activiteit. In de chemische procesindustrie, die een grootverbruiker is van kleppen, is er bijvoorbeeld een tijdsverschil van ca. 12-18 maanden tussen economische activiteit en investeringen. Andere eindgebruiksindustrieën voor kleppen, zoals de mijnbouw, zijn gestaag in verval, terwijl technologische veranderingen in andere sectoren, zoals de overgang van kolen- en oliecentrales naar gasturbines, de eisen aan kleppen hebben veranderd. De markt voor vervangingskleppen volgt een ander patroon dan die voor nieuwe kleppen, met minder nadruk op cyclische economische activiteit. Dit verschil is een belangrijk element in de totale kleppenmarkt, vooral in de ontwikkelde wereld. Zo biedt de Noordzee, die van oudsher een grote markt voor nieuwe kleppen bood, nu een markt voor vervangende kleppen die kleiner zijn, minder indringend op de pijpleidingen en minder onderhoud vergen. Toegenomen automatisering is een belangrijk criterium bij de keuze van kleppen, omdat eindgebruikers het personeelsbestand en de uitvaltijd willen verminderen en de levensduur en efficiëntie van het product willen verbeteren. Ironisch genoeg zullen deze verbeteringen in efficiëntie, prestaties en levensduur van de kleppen de toekomstige markt voor vervangingskleppen beïnvloeden. Milieukwesties, vaak gedreven door wetgeving, zijn ook belangrijk. Als gevolg hiervan zijn de beheersing van diffuse emissies en geluidsbeheersing belangrijke factoren geworden bij de selectie van kleppen en leveranciers. De traditionele belangrijkste markten voor industriële kleppen zijn de water- en afvalwaterzuivering, olie en gas, energieopwekking, papier- en pulp- en chemische procesindustrieën. Al deze industrieën hebben geleden onder de mondiale recessie, waarbij een gebrek aan investeringen in deze industrieën de afgelopen jaren gevolgen had voor de kleppenindustrie. De situatie is nog verergerd door de bijna hectische fusie- en mondialiseringsactiviteiten in veel van de eindgebruikindustrieën.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

29

5

Internationale kleppenmarkt

De markten in de ontwikkelde wereld zijn nu relatief volwassen en zullen de komende jaren weinig groei laten zien voor nieuwe producten. De groei in de ontwikkelde wereld zal zich concentreren op de vervangingsmarkt, die ruim een ​​derde van de totale kleppenmarkt vertegenwoordigt. De groei van nieuwe verkopen is nu geconcentreerd in ontwikkelingsregio's zoals China, India en Zuid-Amerika. Het merendeel van de investeringen in de exploratie en ontwikkeling van olie zal plaatsvinden in de ‘ontwikkelingslanden’ van het Midden-Oosten, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuid- en Oost-Azië. De chemische verwerking zal de productie blijven verplaatsen naar gebieden met een grote bevolking en een stijgende levensstandaard. Deze verbeterde levensstandaard zal ook leiden tot investeringen in infrastructuur, zoals het uitbreiden van pijpleidingen, afvalwaterzuiveringsdiensten en energieopwekking.

5.2.1 West-Europa Voor de doeleinden van dit rapport wordt West-Europa gedefinieerd als inclusief de EU-landen plus Noorwegen; Zwitserland en Turkije, waar laatstgenoemde sinds 1963 een associatieovereenkomst met de EU heeft. West-Europa, dat in 2002 goed was voor bijna 27% van de bruto kapitaalinvesteringen (GCF) in de wereld, bestaat grotendeels uit goed ontwikkelde landen, met relatief stabiele economieën. De meeste landen in de wereld met een hoog bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking bevinden zich in West-Europa (15 van de top 20), en de meeste landen zijn voor de productie van dit bbp behoorlijk afhankelijk van de export. Daarentegen zijn de landen van Midden- en Oost-Europa (inclusief de landen van de voormalige Sovjet-Unie (FSU) en Joegoslavië) veel armer in termen van bbp, waarbij hun totale gecombineerde bbp kleiner is dan dat van Italië. De West-Europese regio heeft zich, ondanks de huidige opdeling in een eurogebied en een niet-eurogebied, ontwikkeld tot een redelijk goed geïntegreerde markt, met een hoog handelsniveau binnen de regio. De zwakke ontwikkeling in het hele eurogebied in 2002 (het bbp groeide met slechts 0,9%) zette zich in 2003 voort, en hoewel er in de tweede helft van het jaar sprake was van een opleving, bedroeg de groei het hele jaar slechts 0,5%. De sterke stijging van de wereldhandel heeft ertoe bijgedragen dat de export is toegenomen, ondanks een sterkere euro, en er is sprake van een verbetering van het investeringsniveau. Uit het Internationale Monetaire Fonds (IMF) blijkt dat de bbp-groei in het eurogebied in 2004 1,7% bedroeg en in 2005 opliep tot 2,3%, terwijl het Verenigd Koninkrijk buiten het eurogebied in 2004 naar verwachting een groei tussen 3,0% en 3,5% zal laten zien. en viel in 2005 terug tot onder de 3,0%. 30

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5 Internationale kleppenmarkt

De uitbreiding van de EU op 1 mei 2004, waarbij het lidmaatschap zou worden uitgebreid tot acht Midden- en Oost-Europese landen, naast Malta en Cyprus, zou de regio uiteindelijk tot een sterkere speler op de markt moeten maken, hoewel het enkele jaren zal duren voordat de nieuwe spelers deze positie zullen bereiken. de normen van industriële ontwikkeling die door de meeste huidige leden worden getoond. In 2007 zouden Bulgarije en Roemenië lid moeten worden, en uiteindelijk zou Turkije volwaardig lid moeten worden. Een andere belangrijke drijvende kracht in Europa is de toenemende impact van EU-richtlijnen op de nationale wetgeving, in onderwerpen die zo uiteenlopend zijn als waterbehandeling en het ontwerp van druksystemen. Deze hebben invloed op de apparatuur die nodig is om aan de eisen van de richtlijnen te voldoen. Tabel 5.1 Merk industriële kleppen in West-Europa (miljoen USD) Kleptype Schuif, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

5.2.1.1

2003

2004

1723 943 510 128 366 1014 618 1346

1772 970 525 131 377 1045 634 1386

6648

6840

2005 1831 1003 543 138 389 1082 654 1436 7076

2006 1893 1039 561 142 402 1120 676 1488 7320

2007 1956 1071 581 149 417 1160 697 1541 7572

2009 2075 1139 619 162 441 1253 739 1636 8064

Duitsland

Na drie jaar van stagnatie, waarin de binnenlandse vraag met ongeveer 2% daalde, raakte de Duitse economie in de eerste twee kwartalen van 2003 in een lage recessie, waarbij de economie met respectievelijk 0,2% en 0,1% kromp. De export, traditioneel een belangrijke bron van groei, daalde in de eerste helft van het jaar. Maar in de tweede helft van 2003 trok de economie, onder invloed van de stijgende export, de stijgende binnenlandse vraag en de toegenomen investeringsactiviteit, weer aan, wat leidde tot een daling van het bbp met slechts 0,1% over het hele jaar. Er zou de komende twee jaar een geleidelijk herstel moeten plaatsvinden, waarbij de groei in 2004 tussen 1% en 1,5% en in 2005 op ongeveer 2% zou uitkomen. Een aantal factoren blijft een krachtiger herstel tegenhouden. De werkloosheid is nog steeds hoog en zal naar verwachting tot begin 2005 blijven stijgen, wat een rem zal vormen op de particuliere consumptie. De inspanningen van de regering om het begrotingstekort onder controle te krijgen zullen de impact van de overheidsuitgaven verminderen, en het gebrek aan investeringen van de afgelopen drie jaar zal de potentiële groei tegenhouden. Veel bedrijven moeten ook hun balansen consolideren voordat ze aan capaciteitsvergrotende investeringen beginnen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 31

5

Internationale kleppenmarkt

Duitsland heeft de grootste chemische industrie van Europa, maar de investeringsuitgaven daalden elk jaar van 1999 tot 2002 (het laatste jaar met beschikbare gegevens), en 2004 vertoonde geen duidelijke tekenen van herstel van de industrie. Duitsland heeft de grootste raffinaderij voor ruwe olie, de capaciteit in West-Europa is nu marginaal groter dan die in Italië. De capaciteit van de zeventien raffinaderijen is blijven stijgen van ongeveer 2,2 miljard vaten per dag in 1998 naar 2,3 miljard vaten per dag in 2003. Duitsland is na Groot-Brittannië de grootste verbruiker van aardgas in de EU en voorziet in het grootste deel van de vraag via import. Het land is een belangrijk bestemmingspunt en doorvoercentrum voor de Europese gaspijpleidingen en beschikt over zes grote pijpleidingen op land, drie in de Noordzee en nog een aantal in de bouw- en planningsfase. De Duitse regering heeft haar voornemen aangekondigd om alle 19 kerncentrales van het land te sluiten, wat zou kunnen leiden tot de sluiting van de meeste centrales in 2020. RWE, de grootste elektriciteitsproducent van Duitsland, voorspelt dat er in de komende jaren 40 GW aan vervangingscapaciteit nodig zal zijn. Duitse macht. energieopwekkingsmarkt tegen 2020, maar een groot deel hiervan zal pas in 2010 online komen. De E.ON-groep is van plan in de periode 2004-2006 ~13,8 miljard in heel Europa te investeren, met de nadruk op het onderhoud van de stroom- en gasnetwerken van de groep en op de implementatie van milieubescherming. maatregelen bij elektriciteitsproductiefaciliteiten. Hoewel de Duitse elektriciteitsmarkt zeer competitief is, wordt 80% van de energieopwekking gecontroleerd door vier bedrijven: RWE (32%), E.ON (24%), VattenfSll Europe (14%) en EnBW (10%). Tabel 5.2 Industriële klep M a r k e t i n Duitsland (US $ miljoen) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen

Totaal

32

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003 604 276 144 34 122 353 147 239

1919

2004 617 282 147 35 125 362 149 244

1961

2005 635 290 151 36 128 373 153 252

2018

2006 653 298 155 37 132 384 158 259

2076

2007 671 306 159 38 136 395 163 266

2134

2009 706 321 168 41 142 423 170 280

2251

5

Internationale kleppenmarkt

5.2.1.2 Groot-Brittannië De Britse economie heeft de afgelopen twee tot drie jaar beter gepresteerd dan de economie van het eurogebied, waarbij de zwakte van de export en de investeringen ruimschoots werd gecompenseerd door de sterke consumptie van huishoudens en de overheidsuitgaven. De groei in 2003 bedroeg 2,3% en de economie zal naar verwachting in 2004 relatief robuust blijven, met een bbp-groei tussen 3,0% en 3,5%, die in 2005 zal vertragen tot onder de 3,0%. piek in 1999. In 2003 daalde de productie met 8,9% vergeleken met 2002, tot 22,45 miljoen vaten per dag. Naarmate de bestaande olievelden volwassener worden, komt er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van kleinere velden die voorheen niet als commercieel levensvatbaar werden beschouwd, geholpen door de hoge olieprijs. Grote oliemaatschappijen hebben een deel van hun volwassen olievelden in de Noordzee verkocht aan kleinere, onafhankelijke oliemaatschappijen. In 2000 werd een gezamenlijk initiatief van de overheid en de offshore olie- en gasindustrie – P I L O T – gelanceerd. Deze heeft een strategie om na 2010 kapitaalinvesteringen van s miljard per jaar en een olie- en gasproductie van 3 miljoen vaten olie-equivalent per dag te handhaven, waarbij dit laatste nu als "een grotere uitdaging wordt gezien", waarbij naar verluidt de exploratie op een laag niveau zal plaatsvinden. recordlaag. Er zijn nu slechts negen grote olieraffinaderijen in Groot-Brittannië met een capaciteit van ongeveer 1,785 miljoen vaten per dag, waardoor de industrie de vierde grootste in West-Europa is. De Britse aardgasproductie is ook gedaald sinds de piek in 2000. Terwijl de productie afneemt, heeft Groot-Brittannië zich tot buitenlandse aardgasvoorraden gewend om aan de stijgende vraag te voldoen, via vloeibaar aardgas (LNG) en pijpleidingen. In oktober 2003 tekenden Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil en het Noorse Statoil een overeenkomst waardoor Noors aardgas via een 1.200 km lange pijpleiding (Britpipe) van het Ormen Lange-veld naar St. Fergus naar Groot-Brittannië wordt gebracht. gasterminal in Aberdeenshire. Er zijn LNG-terminals gepland voor Isle of Grain en Milford Haven. De Britse chemische sector is aanzienlijk gekrompen als gevolg van een verschuiving van de bulkproductie, die naar het buitenland is verhuisd, naar de levering van speciale chemicaliën. In 2002 daalden de kapitaalinvesteringen in de industrie met 17%, maar de farmaceutische sector en de biotechnologie doen het allebei erg goed. De watersector heeft geleden onder een reeks eigendomswisselingen. Thames Water (nu eigendom van RWE) heeft echter plannen aangekondigd om in de periode 2005-2010 meer dan 1.600 kilometer van de verouderde waterleiding in Londen te vervangen. Thames Water heeft ook plannen aangekondigd

Profiel van de internationale kleppenindustrie

33

5

Internationale kleppenmarkt

voor de allereerste ontziltingsinstallatie van Londen. Afhankelijk van de bouwvergunning zal het project in 2007/2008 in gebruik worden genomen. Sinds het begin van de privatisering van de Britse elektriciteitsindustrie in 1990 heeft de sector een aanzienlijke hoeveelheid herstructureringen ondergaan, omdat bedrijven probeerden winstgevender te worden in een zeer competitieve markt. Kernenergie vertegenwoordigt ongeveer 23% van de markt voor energieopwekking, maar dit zal afnemen naarmate de verouderde Magnox-reactoren, eigendom van British Nuclear Fuels, worden gesloten en ontmanteld - de laatste in 2010. De productie van voedsel en dranken heeft een sterke impact. als percentage van het Britse bbp, waarbij de zuivel- en brouwerijsector bijzonder sterk zijn. Tabel 5.3 Ventieltype Britse markt voor industriële kleppen (US$ miljoen).

2003

2004

2005

2006

2007

2009

201

208

215

223

231

245

Onderdelen

65 27 65 183 113 227

68 28 68 189 116 234

70 30 70 196 120 243

73 31 73 203 124 252

76 32 76 211 128 260

81 34 80 228 136 276

Totaal

985

1019

1056

1095

1134

1208

Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerventielen Automatische bediening

André

104

108

112

116

120

128

5.2.1.3 Frankrijk Geografisch gezien het grootste land van West-Europa, heeft Frankrijk een veel kleinere werkplaatsindustrie en een kleiner BBP dan Duitsland. Paradoxaal genoeg heeft het land het de afgelopen jaren in economisch opzicht beter gedaan dan zijn buurland. De industriële prestaties waren tot 2001 redelijk goed, maar in 2002 deed zich een vertraging van de reële bbp-groei voor, omdat het grootste deel van de eurozone verzwakte, wat resulteerde in een groei van slechts 1,2% voor dat jaar. De daling van de groei zette zich voort in de eerste helft van 2003, waarbij de oorlog in Irak, stakingen en pensioenregelingen de belangrijkste factoren waren die hieraan bijdroegen. Hoewel de groei in de tweede helft van 2003 terugkeerde, bedroeg de bbp-groei over het hele jaar slechts 0,5%. De groei trekt nu aan, geholpen door een versnelling van de export en stijgende investeringen, waarbij de groei voor 2004 wordt voorspeld op ongeveer 2%, oplopend tot ongeveer 2,5% in 2005. Hoewel de Franse chemische industrie qua omzet groter is dan die van Groot-Brittannië, zijn de investeringen achtergebleven achterop, met een investering van C17,5 miljard over de periode van vijf jaar 1998-2002, vergeleken met C21,1 miljard in Groot-Brittannië. Net als in de meeste andere Europese landen zijn de investeringen dat ook geweest

34

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

is sinds 2000 in verval. Bulkchemicaliën zijn niet meer de krachtpatser die ze ooit waren, maar de farmaceutische sector is snel gegroeid. Frankrijk heeft de derde grootste olieraffinagecapaciteit van West-Europa, met 1,97 miljoen vaten per dag. Het Franse bedrijf Total is de grootste raffinaderij van West-Europa, met een capaciteit van circa 2,3 miljoen vaten per dag, waarvan circa 45% in Frankrijk. Frankrijk is een belangrijke importeur van zowel olie als aardgas en beschikt over een aantal aardgaspijpleidingen naar het land, evenals LNG-importterminals. Frankrijk is 's werelds grootste producent van kernenergie per hoofd van de bevolking, waarbij ongeveer 79% van de elektriciteit uit kernenergie komt. Het land heeft 59 kernreactoren, het op één na grootste aantal ter wereld, na de Verenigde Staten. Ondanks publieke tegenstand is de regering nog steeds voorstander van kernenergie en kan zij in de toekomst nieuwe centrales in gebruik nemen ter vervanging van de verouderende voorraad. Frankrijk heeft een krachtige landbouwindustrie, en dus een sterke voedsel- en drankensector, met een leidende positie in de wereld op het gebied van de wijnproductie en de productie van gedistilleerde dranken. De Franse waterindustrie wordt gedomineerd door twee bedrijven: Ondeo (ex-Suez Lyonnaise des Eaux) en Veolia Environment (ex-CGE/Vivendi), die ook twee van de grootste waterbedrijven ter wereld zijn geworden. Tabel 5.4 Markt voor industriële kleppen in Frankrijk (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische regeling Overige onderdelen

Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

224 147 89 16 41 111 68 186

231 152 92 17 42 115 70 192

240 158 96 17 44 120 73 200

248 163 99 18 45 124 76 207

257 169 103 19 47 129 78 215

274 181 110 20 50 140 84 228

882

911

948

980

1017

1087

5.2.1.4 Italië Italië presteert consequent het slechtst van de elf landen in het eurogebied. Er zijn aanzienlijke structurele problemen in de economie die moeten worden overwonnen, waaronder de economische kloof tussen het noorden en het zuiden van het land. De groei van het BBP, die in 2001 1,7% en in 2002 0,4% bedroeg, bleef stabiel op 0,4% in 2003. Er wordt echter van medio 2004 tot 2005 een sterkere groei verwacht, aangezien de wereldeconomie

Profiel van de internationale kleppenindustrie

35

5

Internationale kleppenmarkt

de vraag neemt toe en de onzekerheid, hopelijk als gevolg van binnenlandse problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, neemt af. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat dat de bbp-groei in 2004 0,9% bedraagt ​​en in 2005 is gestegen tot 1,9%. De productie-industrie in Italië doet het redelijk goed, hoewel er in 2002 en 2003 sprake was van een daling van de groei. investeringen in machines en uitrusting. Verwacht wordt dat deze daling zich in 2004 zal voortzetten, maar in 2005 zal er sprake zijn van een krachtig herstel. Omdat de Italiaanse raffinagecapaciteit voor ruwe olie de afgelopen jaren stabiel is gebleven, werd het land in 2003 door Duitsland ingehaald als de grootste raffinagecapaciteit in West-Europa. Het land heeft zeventien grote raffinaderijen, waarvan er vijf worden geëxploiteerd door het staatsgecontroleerde Eni, langs de Middellandse Zeekust en op de eilanden in de Middellandse Zee. De import is goed voor 80% van het Italiaanse aardgas, en het grootste deel daarvan komt via pijpleidingen uit Algerije en Noorwegen. Er wordt verwacht dat de LNG-import aanzienlijk zal groeien, met nieuwe terminals die worden voorgesteld voor Brindisi, Rosignano, de haven van Livorno (offshore) en in de noordelijke Adriatische Zee. Hoewel de Italiaanse chemische industrie qua omzet kleiner is dan die van Frankrijk, lagen de investeringen in de periode 2000-2002 op hetzelfde niveau als die in Frankrijk. Italië kreeg in 2003 te maken met twee grote stroomuitval als gevolg van vermoedelijk onderinvesteringen in de energiesector, waardoor er onvoldoende back-up-opwekkingscapaciteit was. Hoewel de capaciteit moet worden vergroot, is de bureaucratie een remmende factor. Tabel 5.5 Markt voor industriële kleppen in Italië (US $ miljoen) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

177 110 48 12 32 70 60 156

180 112 49 12 33 71 61 158

185 115 50 13 34 73 62 162

190 119 52 13 35 76 63 167

196 122 53 14 36 79 65 172

207 129 56 15 38 84 69 181

665

676

694

715

737

779

5.2.1.5 S p a i n

Spanje heeft het vijfde grootste bbp van West-Europa en heeft de afgelopen jaren zeker beter gepresteerd dan Duitsland, Frankrijk en Italië in de eurozone. De bruto-investeringen in vaste activa, die in 2003 met 3,0% groeiden, zullen naar verwachting sterk groeien, met 4,0% in 2004 en 5,0% in 2005.

36

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

als gevolg van verbeterde zakelijke vooruitzichten. Deze groei van de investeringen in combinatie met de groei van de export zal ervoor zorgen dat Spanje in de periode tot 2005 beter zal presteren dan de eurozone als geheel. De investeringen in de Spaanse chemische industrie zijn zowel in 2001 als in 2002 met 35% gegroeid. Repsol YPF blijft investeren in zijn petrochemische activiteiten en een De nieuwe ethyleenkraker met een capaciteit van 120.000 ton per jaar moet in 2005 in bedrijf worden genomen. Spanje is Europa's grootste importeur van LNG, en het land blijft de capaciteit van zijn LNG-terminal vergroten. Er zijn grote landbouw-, voedsel- en drankensectoren, waarbij de wijnproductie steeds belangrijker wordt. De technische sectoren zijn klein en de waterzuivering is gefragmenteerd. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar elektriciteit in Spanje, die naar verwachting de komende tien jaar met 3% tot 3,5% per jaar zal groeien, investeren energiebedrijven zwaar in nieuwe capaciteit, samen met Iberdrola, Endesa, ESB International, Hidrocantfibrico, Union Fenosa, Repsol YPF en Gas Natural doen allemaal grote investeringen.

Tabel 5.6 Markt voor industriële kleppen in Spanje (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagklep, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003 96 54 27 5 17 46 37 100

382

2004 100 56 28 5 17 48 39 104

397

2005 105 59 29 5 18 50 40 109

415

2006 110 62 30 6 19 53 41 113

434

2007 114 64 32 6 20 55 42 120

453

2009 123 69 35 7 22 61 44 129

490

5.2.1.6 Benelux-landen Hoewel Nederland een sterkere economie heeft, gemeten in termen van bbp, dan België, is het de laatste die de afgelopen jaren een sterkere, zij het kleine, groei heeft laten zien en die naar verwachting ook zal blijven groeien, met een groei van België ligt iets boven het gemiddelde van de eurozone en Nederland daaronder. Nederland heeft een sterke maakindustrie, vooral in de chemie, techniek en voedingsmiddelen. De investeringen in de chemische industrie hebben in de moeilijke periode 2000-2002 goed stand gehouden. Hoewel Luxemburg het hoogste BBP per hoofd van de bevolking heeft van alle Europese landen, is het van weinig betekenis voor de kleppenmarkt. De Nederlandse olieproductie uit de Noordzee is nu van weinig belang, terwijl de gasproductie, inclusief velden op land, in 2001 weer is toegenomen nadat

Profiel van de internationale kleppenindustrie 37

5

Internationale kleppenmarkt

Vanaf de piek van 1996 is de productie gestaag gedaald. Zowel in 2002 als in 2003 is de productie echter opnieuw gedaald. Hoewel de Belgische chemische industrie qua omzet feitelijk groter is dan die van Nederland, zijn de kapitaaluitgaven sinds 1997 elk jaar lager geweest, met een scherpe daling van 17% in 2002 Tabel 5.7 Markt voor industriële kleppen in de Benelux (US$ miljoen) Kleptype

2003

Poort, Globe, Check Ball, Plugg Butterfly-membraan

2005

2006

2007

2009

106 76 48 14 33 81 49 135

109 78 49 14 34 83 50 139

112 80 51 15 35 86 51 143

115 83 52 15 36 89 53 148

119 85 54 16 37 92 54 152

125 90 57 18 39 98 57 161

542

556

573

591

609

645

Drukreduceerventielen

Automatische besturing Overige onderdelen

Totaal

2004

5.2.1.7 Noordse landen De vijf Noordse landen omvatten vier landen met een hoog ontwikkelingsniveau, zowel industrieel als sociaal: Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, plus het veel kleinere IJsland (dat slechts ongeveer 1% van het totale BBP van de regio bijdraagt) . . Geografisch gezien bevinden deze landen zich aan de noordelijke rand van West-Europa, maar zijn daarin niet erg goed geïntegreerd: Noorwegen en IJsland zijn geen lid van de EU, terwijl Denemarken en Zweden geen deel uitmaken van de eurozone. Alleen Finland lijkt – omdat de EU welkome alternatieven biedt voor zijn vroegere afhankelijkheid van Rusland – volledig enthousiast over het lidmaatschap. Finland heeft de sterkste economische groei van de afgelopen vier jaar laten zien, terwijl de verwachte groei in 2004 varieert van 1,8% in Denemarken, 2,5% in Noorwegen en Zweden, tot 2,9% in Finland. Tabel 5.8 Jaarlijkse bbp-groei in de Scandinavische landen (%) Land

2000

2001

2002

2003

Finland Zweden Denemarken Noorwegen

5,1 4,4 2,9 1,9

1,2 1,1 1,4 1,7

2,3 2,1 1,0 1,0

1,9 1,6 0,2 0,2

De Scandinavische landen, vooral Finland en Zweden, hebben een sterke papierindustrie, waarbij de hele regio ongeveer 30% van de West-Europese papier- en kartoncapaciteit voor haar rekening neemt.

38

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

De regio is ook sterk in de voedsel- en drankproductie en elk land heeft een kleine chemische industrie, waarbij de gezamenlijke productie van alle landen vergelijkbaar is met die van de Nederlandse chemische industrie. De regio heeft een bescheiden aantal olieraffinaderijen, vergelijkbaar met Groot-Brittannië, zij het met minder capaciteit. De Noorse kleppenmarkt is sterk afhankelijk van de olie- en gasindustrie in de Noordzee. De bewezen olie- en gasreserves van het land waren eind 2003 meer dan het dubbele van die van Groot-Brittannië. De olieproductie bereikte in 2001 een piek van ruim 3,4 miljoen vaten per dag en is nu gedaald tot 3,26 miljoen vaten per dag in 2003. De aardgasproductie blijft echter stijgen, met een stijging van 12% in 2003. De Noorse petrochemische producent, Borealis Group, heeft plannen aangekondigd om zijn Noretyl-ethyleenkraker, een 50:50 joint venture met Hydro Polymers, uit te breiden en knelpunten in zijn eigen polypropyleenfabriek in Rünningen weg te nemen. De voltooiing van de twee projecten staat gepland voor het najaar van 2005. Denemarken heeft een relatief kleine betrokkenheid bij de Noordzee-industrie en produceerde in 2003 368.000 vaten olie per dag en 7,9 miljard m 3 aardgas. Tabel 5.9 Markt voor industriële kleppen in Scandinavische landen (miljoenen USD) Kleptype Schuif, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003 115 65 34 8 20 65 62 85 454

2004 118 66 35 8 20 67 63 87 464

2005 121 68 36 9 21 69 65 89 478

2006 125 71 37 9 21 71 67 92 493

2007

2009

129 73 38 10 22 73 69 94 508

136 77 40 11 23 79 73 99 538

5.2.1.8 Rest van West-Europa De overige landen van West-Europa vormen een zeer heterogene groep en omvatten Oostenrijk, Cyprus, Griekenland, Ierland, Malta, Portugal, Zwitserland en Turkije. Samen zijn deze landen goed voor ongeveer 11,3% van het BBP van West-Europa, waarbij Zwitserland, Oostenrijk en Turkije in totaal 63% van het BBP van de groep voor hun rekening nemen. De twee Alpenlanden Oostenrijk en Zwitserland lijken in veel opzichten op elkaar, maar verschillen aanzienlijk in hun visie op de Europese Unie. Oostenrijk is lid van de EU, maar Zwitserland is een fervent niet-lid.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

39

5

Internationale kleppenmarkt

Oostenrijk is een sterk en gerenommeerd lid van de eurozone en wordt beïnvloed door de prestaties van Duitsland); zijn belangrijkste handelspartner. De bbp-groei bedroeg in 2003 0,7% (beter dan in Duitsland). Verwacht wordt dat de export weer zal aantrekken naarmate het internationale herstel zich versnelt, resulterend in een bbp-groei in 2004 van 1,5%, oplopend tot 2,4% in 2005. De Zwitserse economie is zwaar getroffen door de mondiale vertraging en de scherpe versterking van de frank. die in 2003 weer tot uiting is gekomen in een daling van het bbp met 0,5%. De export is een sleutelfactor in het aanjagen van de Zwitserse economie, en de huidige opleving in de internationale handel zou moeten leiden tot een bbp-groei in 2004 van 1,8%, en in 2004 tot 2,3% stijgen. 2005. De investeringen, die de afgelopen drie jaar zijn gedaald, zullen naar verwachting ook in 2004 en 2005 aantrekken. De technische industrie is sterk in de twee landen, en Zwitserland is aanzienlijk aanwezig in de chemische sector, vooral in de farmaceutische sector. Turkije vormt een schakel tussen twee continenten: Europa en Azië. Het land is vastbesloten lid te worden van de EU, maar de problemen van het verdeelde Cyprus belemmeren de vooruitgang. Sinds het midden van de jaren tachtig heeft de Turkse economie zich sterk afgewend van de staatsbeginselen waarop de republiek is gegrondvest, waardoor de dynamische particuliere sector van Turkije de motor van de economische ontwikkeling is geworden. De economische ommekeer van het land is nog steeds afhankelijk van marktwerking, exportgeleide ontwikkeling, integratie in de wereldeconomie en privatisering. De gemiddelde jaarlijkse groei van de afgelopen tien jaar was, met uitzondering van 1999 en 2001, de hoogste van alle OESO-landen. De daling in 1999 was het gevolg van de gevolgen van de Russische devaluatie en de crisis op de Aziatische markten, de stagnatie van de economie in de aanloop naar de verkiezingen en de aardbevingen in augustus. De overheid heeft er een aantal geïntroduceerd

De structurele hervormingen in 1999 maakten de weg vrij voor een driejarige standby-overeenkomst ter waarde van 4 miljard dollar met het IMF, die op 1 januari 2000 in werking trad. In de tweede helft van 2000 schaadden vertragingen bij de implementatie van de retbrms echter de geloofwaardigheid van het IMF-programma leidde eind november 2000 en opnieuw in februari 2001 tot een financiële crisis, waardoor een scherpe devaluatie van de munt werd gedwongen. De inflatie en de werkloosheid stegen scherp, en in combinatie met de effecten van 11 september daalde het BBP in 2001 scherp met 7,5%. De economie heeft zich nu hersteld en Turkije kende een robuuste groei van 5,8% in 2003 en deze zou in 2004 en 2005 boven de 5% moeten blijven, dankzij de export en het verbeterde consumenten- en ondernemersvertrouwen. Turkije heeft een olieraffinagecapaciteit van zijn zeven raffinaderijen die iets minder dan de helft zo groot is als Groot-Brittannië. Vier van deze raffinaderijen worden geëxploiteerd door

40

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

het gedeeltelijk staatsbedrijf Tupras, dat momenteel een vijfde raffinaderij plant in de buurt van Yarimca, die in 2007 voltooid moet zijn. Er is veel pijpleidingactiviteit in Turkije, met de 1.097 mijl lange Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) oliepijpleiding van Azerbeidzjan naar Turkije, dat nu in aanbouw is en in 2005 klaar moet zijn. Voor het transport van olie uit de Oost-Europese olievelden naar Turkije en Griekenland wordt een aantal opties overwogen.

Tabel 5.10 Markt voor industriële kleppen in de rest van West-Europa (miljoenen USD) Kleptype

2003

2004

Onderdelen

200 111 55 12 36 105 82 218

209 116 57 12 38 110 86 228

218 121 60 13 39 115 90 238

228 127 63 13 41 120 94 250

239 132 66 14 43 126 98 262

259 144 72 16 47 140 105 283

Totaal

819

856

894

936

980

1066

Poort, wereldbol, cheque

Kogel, plug Vlindermembraandrukreduceerventielen Automatische regeling

André

2005

2006,2007

2009.

5.2.2 Midden- en Oost-Europa Deze regio omvat drie groepen landen" 9

9

9

Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in december 1991 werd het GOS gevormd. Tegelijkertijd veranderde de Russische Opperste Sovjet de naam van de Russische Socialistische Sovjetrepubliek in Russische Federatie. Het GOS omvat nu twaalf landen: Azerbeidzjan, de Republiek Armenië, de Republiek Wit-Rusland, Georgië, de Republiek Kazachstan, Kirgizië, de Republiek Moldavië, Rusland, de Republiek Tadzjikistan, de Republiek Turkmenistan, de Republiek Oezbekistan en Oekraïne Toetreding tot de EU Op 1 mei 2004 zijn acht Oost-Europese landen tot de EU toegetreden: Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië. De rest, waaronder de republieken die zijn ontstaan ​​uit voormalig Joegoslavië, samen met Albanië, Bulgarije en Roemenië.

De GCF voor de hele regio bedroeg in 2002 3,2% van het wereldtotaal en was ongeveer een achtste van de omvang van West-Europa (inclusief Turkije). De GOS-staten waren in 2002 goed voor 46% van de GCF van de regio, terwijl de EU-lidstaten nog eens 42% voor hun rekening namen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

41

5

Internationale kleppenmarkt

5.2.2.1 Rusland De Russische Federatie domineert het GOS en was in 2002 goed voor 74% van de GCF. In 2003 groeide het reële BBP van Rusland met 7,3%, het vijfde achtereenvolgende jaar van economische expansie van het land sinds de crisis van 1998. De economische groei van Rusland wordt grotendeels aangedreven door de energiesector; het land is 's werelds grootste exporteur van aardgas en de op één na grootste exporteur van olie. De groei van het BBP zal naar verwachting vertragen tot tussen 5,5% en 6,0% in 2004, en de groei in 2005 zal naar verwachting tussen 5,0% en 5,5% liggen. Er bestaat echter enige onzekerheid onder investeerders over de relatie tussen de staat en het grootbedrijf. Verwacht wordt dat de olie- en gassector de leidende sector zal blijven, zowel qua omvang als qua markt en potentiële groei, niet alleen als gevolg van de aanhoudend hoge olieprijzen, maar ook als gevolg van nieuwe financieringsbronnen, het bevorderen van westerse investeringsprojecten en de groeiende pijplijn. projecten. Maar nu Yukos failliet dreigt te gaan, heerst er grote onzekerheid in de sector. In 2003 fuseerden Tyumen Oil Company (TNK) en BP, en dit bedrijf, TNK-BP, domineert samen met Yukos, LUKoil, Surgutneftegaz Tyumen Oil en Sibnef de olie-industrie. Samen zijn ze goed voor 70% van de olieproductie van het land. De geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteitsopwekking in Rusland (215 GW in 2001) is de vierde grootste ter wereld. De sector wordt gedomineerd door RAO UES, dat in 1992 werd opgericht als naamloze vennootschap en met de federale overheid als hoofdaandeelhouder. De Russische energiesector omvat meer dan 440 thermische en waterkrachtcentrales plus 30 kerncentrales, en er zijn nog drie kerncentrales in aanbouw. Het elektriciteitsverbruik daalde snel na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en begon zich pas in 1999 te herstellen. De bestaande capaciteit zal waarschijnlijk tot 2010 aan de verdere groei van de vraag kunnen voldoen. Het is echter waarschijnlijk dat een aantal bestaande verouderde faciliteiten zal worden gemoderniseerd en gerepareerd.

42

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

Tabel 5.11 Markt voor industriële kleppen in Rusland (miljoen USD) Kleptype Schuif, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003

2004

153 79 26 3 23 45 78 163 570

2005

162 84 27 3 24 48 82 173 .

603

2006

171 88 28 3 25 51 86 182 .

634 .

2007

179 93 30 4 26 54 91 192 .

669 .

2009

189 98 31 4 28 57 96 204 .

707

.

209 108 34 5 31 64 106. 224 781

5.2.2.2 De rest van Midden- en Oost-Europa De landen van Oost-Europa, met uitzondering van Rusland, herstelden zich van het trauma van de ontbinding van het Sovjetblok halverwege de jaren negentig. De afgelopen jaren hebben de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen de sterkste groei laten zien, waarbij het reële bbp in 2002 met 6,4% en in 2003 met 7,4% groeide. Deze landen waren echter goed voor slechts 8% van de acht EU-lidstaten. ' totale GCF in 2002. De grootste van de EU-lidstaten is Polen, gevolgd door Tsjechië en Hongarije. Na een lage groei van 1,4% in 2002 beleefde Polen in 2003 een exporthausse, met een bbp-groei van 3,7%. Het IMF voorspelde een sterkere groei in 2004 van 4,7%, die in 2005 zou vertragen tot 4,0%. De groei in Tsjechië is stabieler geweest, met 2,0% in 2002 en 2,9% in 2003. Aanhoudende groei van 3,0% in 2004 en 2003. 3,04%. in 2005 is de voorspelling. In Hongarije vertraagde de economie in 2003, ondanks de sterke consumptiegroei, tot 2,9%. Er wordt geraamd op een stijging tot 3,2% in 2004 en 3,4% in 2005. Directe buitenlandse investeringen zullen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de toetredingslanden. Volgens de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling zijn de buitenlandse directe investeringen gedaald van ruim $20 miljard in 2002 naar 8 miljard dollar in 2003. Verwacht wordt echter dat de investeringen zich zullen herstellen tot 15 miljard dollar in 2004 en daarna nog enige tijd op dit niveau zullen blijven. Over het algemeen zullen de toetredende landen investeringen zien in verschillende sectoren om de veiligheid en milieuprestaties te verbeteren om aan de EU-eisen te voldoen. Terwijl Tsjechië, Slowakije en Slovenië in de periode 2000-2002 een toename van de investeringen in hun chemische industrie hebben gezien

Profiel van de internationale kleppenindustrie

43

5

Internationale kleppenmarkt

periode zijn de investeringen in Hongarije tamelijk statisch geweest. Polen heeft intussen een aanzienlijke daling gekend. Afgezien van Rusland is Kazachstan de enige andere belangrijke olieproducent in de regio, hoewel het minder dan een achtste van de nog kleinere Russische producenten produceert: Azerbeidzjan, Roemenië, Turkmenistan en Oezbekistan. Kazachstan beschikt over de grootste winbare reserves aan ruwe olie in het Kaspische Zeegebied. De productie is sinds 1994 gestaag toegenomen tot ongeveer 1 miljoen vaten per dag in 2003, en de regering verwacht dit tegen 2010 te verhogen tot 2,4 miljoen vaten per dag. Oost-Europa als geheel is zijn elektriciteitsmarkten aan het herstructureren en liberaliseren om aan de eisen van de EU te voldoen. Er is een grote behoefte om bestaande faciliteiten te moderniseren en efficiënter te maken. Er zal waarschijnlijk een overstap plaatsvinden van steenkool- naar aardgascentrales om de vervuilingsomstandigheden te verbeteren en, in sommige gevallen, een ontmanteling van kerncentrales die de EU als onveilig beschouwt. Tabel 5.12 Industriële kleppenmarkt in de rest van Midden- en Oost-Europa (US$ miljoen) Kleptype

Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerventielen Automatische bediening Overige onderdelen Totaal

2003

114 59 20 2 17 33 58 120 423

2004

120 62 21 2 18 35 61 126 445

2005

125 65 22 2 19 37 64 132 466

2006

131 68 23 3 20 39 67 139 490

2007

2009

140 71 24 3 21 41 70 146

151 80 26 3 23 46 77 161

516

567

5.2.3 M i d d l e Øst

(Opmerking: 'Vanwege zijn politieke banden met Europa wordt Turkije beschouwd als onderdeel van West-Europa. Egypte wordt ook beschouwd als onderdeel van Afrika.) In het Midden-Oosten is de reële bbp-groei in 2003 sterker geworden, als gevolg van de hogere olieproductie en - in de tweede helft van het jaar. van het jaar – de vermindering van de onveiligheid na de oorlog in Irak. Het IMF verwacht dat deze groei van 5,4% zal vertragen tot 4,1% in 2004. De onduidelijke veiligheidssituatie, vooral in Irak en Saoedi-Arabië, en de escalerende olieprijs zorgen ervoor dat de toekomst van de hele regio onzeker. De belangrijkste kleptoepassing in het Midden-Oosten ligt in de olie- en petrochemische industrie, de regio produceert bijna 30% van de olie in de wereld, met een toenemende behoefte aan waterbehandeling, zoals ontziltingsinstallaties. De meeste klepverkopen aan de regio zijn

44

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

via grote bouwaannemers en oliemaatschappijen. De aardgasproductie neemt toe om te voldoen aan de vraag naar grondstoffen voor stroomafwaartse activiteiten in de raffinagesector, en een aantal plannen voor aardgasexportpijpleidingen over lange afstanden worden onderzocht, evenals nieuwe oliepijpleidingen. Met de verwachte bevolkingsgroei en de groeiende economieën in de regio wordt ook een snelle groei van de vraag naar elektriciteit verwacht. Saoedi-Arabië, het belangrijkste land in de regio, beschikt over een kwart van de bewezen oliereserves ter wereld en over de vierde grootste gasreserves ter wereld. Deze sectoren zullen de economie van het land blijven domineren, en via de Supreme Petroleum Council (SPC) probeert de regering de betrokkenheid van de particuliere sector en het buitenland te versnellen. Het land heeft ambitieuze plannen om de petrochemische productie uit te breiden met aardgas als grondstof. Saudi Basic Industries Corp (Sabic) heeft onlangs een reeks uitbreidingsontwikkelingen aangekondigd voor een totaalbedrag van 6,4 miljard dollar.

9 9

9

9

Een nieuwe petrochemische fabriek in Yanbu voor 3,8 miljoen ton ethyleen-, ethyleenglycol-, polyethyleen- en polypropyleenproducten per jaar; Uitbreiding bij Eastern Petrochemical om tegen 2008 2,9 miljoen ton ethyleen, polyethyleen en ethyleenglycol per jaar te leveren; Een extra 1,7 miljoen ton methanol per jaar bij Saudi Methanol (AR-RAZI) is gepland voor productie in de tweede helft van 2007. Dit zal AR-RAZI (een 50"50 joint venture met Mitsubishi) tot het grootste methanolproductiecomplex maken. in de wereld; Extra 1 miljoen ton platte staalproducten per jaar bij Saudi Iron & Steel (HADEED), met productie gepland voor 2006; De eerste lineaire alfa-olefinefabriek ter wereld met a-sabline wordt gebouwd in Jubail Industrial City door Linde.

De vraag naar elektriciteit groeit in Saoedi-Arabië met ruim 4,5% per jaar. Eind 2003 heeft de Saudi Electricity Company drie elektriciteitsprojecten van 2 GW aanbesteed, en begin 2004 tekende de Saoedische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco een overeenkomst met het Britse International Power om meer dan 1 GW aardgas te bouwen. gestookte warmtekrachtkoppelingscapaciteit, bestaande uit vier faciliteiten in Oost-Noorwegen. Iran, de op een na grootste olieproducent in de regio, maakte in september 1999 de ontdekking bekend van de grootste olievondst in dertig jaar, wat de komende jaren aanzienlijke investeringen vergt. Het Iraanse National Petrochemical (NPC) is begonnen aan een groot vijfjarig e-programma om de petrochemische sector van het land te ontwikkelen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

45

5

Internationale kleppenmarkt

Iran beschikt over de op één na grootste bewezen aardgasreserves ter wereld, na Rusland. De regering werkt momenteel samen met particuliere investeerders aan de bouw van LNG-fabrieken in Iran om zowel de binnenlandse als de exportmarkten te bevoorraden. Nu de vraag naar elektriciteit snel groeit, bouwt Iran aanzienlijke nieuwe thermische en waterkrachtcapaciteit op, met als doel binnen tien jaar 30 GW aan capaciteit toe te voegen. De naoorlogse onrust heeft de verwachte massale wederopbouw van de Iraakse infrastructuur vertraagd. Het Dolphin-gasproject, dat in het voorjaar van 1999 van start ging, is een van de grootste energiegerelateerde programma's die waar dan ook ter wereld worden uitgevoerd. Naast de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding die Qatar verbindt met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Oman, zal het project naar verwachting ook de bouw omvatten van gas- en vloeistofverwerkingsfaciliteiten met andere downstream-activiteiten die verband houden met de ontwikkeling van nieuwe en bestaande industriële installaties. faciliteiten in de VAE, Qatar en elders in de regio. Tabel 5.13 Markt voor industriële kleppen in het Midden-Oosten (miljoen USD) Kleptype

Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerventielen Automatische bediening Overige onderdelen Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

159 76 28 8 27 49 54 116

165 79 29 8 28 51 56 122

173 83 31 8 30 54 59 127

182 87 32 9 31 57 62 136

192 92 35 9 33 60 65 141

211 101 39 9 36 67 71 156

517

538

565

596

627

690

5.2.4 Afrika

Het Afrikaanse continent produceert ruim 10% van de olie in de wereld en biedt daarmee goede kansen voor klepleveranciers. De olieproductie is redelijk gelijkmatig verdeeld tussen Noord-Afrika en de regio ten zuiden van de Sahara. Nigeria is de grootste olieproducent in Afrika (25% van de productie van de regio), samen met andere producenten ten zuiden van de Sahara, waaronder Angola, Gabon en de Republiek Congo. In Noord-Afrika is Algerije de grootste producent (21% van de productie van de chipregio), gevolgd door Libië (17%) en Egypte (10%). Afrika is goed voor iets meer dan 5% van de mondiale aardgasproductie, waarbij Algerije, Egypte, Nigeria en Libië de belangrijkste producenten zijn. Terwijl de olieproductie in Egypte sinds 1995 gestaag afneemt, blijft de aardgasproductie groeien; de productie is groter

46

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

tussen 1999 en 2003 meer dan verdubbeld. Verdere uitbreiding is gepland, en een groot deel van het toegenomen volume wordt geëxporteerd als LNG. In Noord-Afrika zijn er sterke chemische industrieën in Algerije, Egypte, Libië, Marokko en Tunesië. Fluor begon in februari 2004 te werken aan een contract voor de bouw van een nieuwe benzeenfabriek in Alexandrië, Egypte, voor Egyptisch lineair alkylbenzeen (E-LAB). Het project maakt deel uit van een twintigjarig 'petrochemisch masterplan' voor Egypte. In de West-Afrikaanse regio is Nigeria de belangrijkste producent en gebruiker van chemicaliën, terwijl Zuid-Afrika de belangrijkste markt en producent in het zuiden is. Zuid-Afrika is de thuisbasis van Sasoi, een van de twintig grootste chemische bedrijven ter wereld. Voor grote delen van Afrika blijft het aansluiten van de bevolking op elektriciteitsvoorziening een hoofddoel. Door de slechte economieën in veel landen in de regio is het echter moeilijk gebleken om investeringen aan te trekken. Er is een beweging onder sommige landen om hun elektriciteitsbedrijven te privatiseren om investeringen in de infrastructuur van het energiesysteem aan te trekken. Zuid-Afrika is de grootste elektriciteitsproducent in Afrika en was in 2001 goed voor meer dan 40% van de totale geïnstalleerde opwekkingscapaciteit in de regio. Met voldoende reservecapaciteit om tot minstens 2007 aan de binnenlandse vraag te voldoen, is Zuid-Afrika een belangrijke exporteur van elektrische energie geworden. buurlanden land. Het staatsbedrijf Eskom wekt bijna alle elektriciteit van het land op, en het grootste deel wordt opgewekt door kolencentrales. Als onderdeel van de privatiseringsplannen zal tegen 2006 naar verwachting een aandeel van 30% in Eskom aan investeerders worden overgedragen. Egypte heeft de op één na grootste geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit in Afrika en is van plan aanzienlijke capaciteit uit te breiden via particuliere elektriciteitscentrales, gefinancierd onder Build. Own, Operate and Transfer (BOOT) financieringsregelingen. In Nigeria is de regering begonnen met de herstructurering van haar elektriciteitsbedrijf, de National Electric Power Authority (NEPA), dat eigendom is van de staat, door het nutsbedrijf op te splitsen in achttien afzonderlijke bedrijven, die op het punt staan ​​te worden geprivatiseerd. Dit moet in 2005 voltooid zijn.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

47

5

Internationale kleppenmarkt

Tabel 5.14 Markt voor industriële kleppen in Afrika (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

86 43 22 6 22 32 54 79

89 45 23 6 24 33 56 82

94 47 24 6 25 35 59 86

98 49 25 7 26 37 62 91

102 51 26 7 27 39 65 95

111 56 29 7 29 43 70 103

344

358

376

395

412

448

5.2.5 Azië en het Verre Oosten De regio was in 2002 goed voor 29,4% van de mondiale mondiale nettowinst, hoewel slechts vier landen – Japan, China, Zuid-Korea en India – 90% van het totaal voor hun rekening namen.

5.2.5.1 Japan Japan heeft de op een na grootste economie ter wereld, en na twee depressieve jaren in 2001 en 2002 hervatte de economie in 2003 een gematigde groei met een stijging van het bbp van 2,7%, geholpen door een sterke exportgroei. Als onderdeel van de economische hervormingen van premier Junichiro Koizumi zijn de uitgaven aan projecten voor openbare werken, die waren gefinancierd als onderdeel van eerdere inspanningen om de economie te stimuleren, echter aanzienlijk verlaagd, waarbij de GCF in 2002 met 10% daalde. De opleving van de wereldhandel en de gestage toename van de binnenlandse vraag, aangedreven door enige verbetering op de arbeidsmarkt, zullen naar verwachting de BBP-groei tot 2005 op bijna 3% helpen ondersteunen. De vooruitzichten worden echter vertroebeld door aanhoudende deflatie en aanhoudende zwakheden op de bedrijfsmarkt . balansen van de financiële en publieke sector. Andere risico's zijn onder meer de impact van een aanhoudende appreciatie van de yen en de mogelijkheid dat een stijgende staatsschuld tot scherp hogere reële rentetarieven zou kunnen leiden. Japan heeft de op een na grootste chemische industrie ter wereld, zij het minder dan de helft van die van de Verenigde Staten. De investeringen in de industrie zijn in 2002 echter scherp gedaald, met bijna 18%. Aangenomen wordt dat de situatie in 2003 is verbeterd, toen de productie van veel chemicaliën toenam. Hoewel Japan zelf bijna geen oliereserves heeft, is het de derde grootste olieverbruiker ter wereld, na de Verenigde Staten en China. Bijgevolg heeft het een grote raffinage-industrie); hoewel het met 33 raffinaderijen te kampen heeft met overcapaciteit. De Japanse raffinage-industrie heeft sinds 1999 veel consolidatie doorgemaakt en wordt nu gedomineerd door Nippon Mitsubishi Oil.

48

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

De elektrische productiecapaciteit bedroeg 262 GW in 2001. Ongeveer 75% van de elektriciteit van het land wordt geproduceerd door tien particuliere bedrijven. De investeringen van deze bedrijven in opwekkingscapaciteit zijn gestaag gedaald van u miljard in 1997 tot u miljard (4,2 miljard dollar) in 2002, wat de bijna statische vraag naar elektriciteit gedurende deze periode weerspiegelt. De Japanse vraag naar elektriciteit zal naar verwachting de komende jaren toenemen. De Federation of Electric Power Companies of Japan, die bestaat uit de tien grote elektriciteitsbedrijven, schat dat er de komende tien jaar 35 GW aan nieuwe energieopwekkingscapaciteit nodig zal zijn. . Ongeveer een derde van de Japanse elektriciteit is afkomstig van kernenergie: er zijn 54 kerncentrales in bedrijf en er zijn er nog twee in aanbouw. Ondanks recente problemen - er was een schandaal in 2002, toen bekend werd dat Tokyo Electric Power de inspectiedocumenten voor 13 van zijn kernreactoren had vervalst - is Japan van plan om tegen 2010 nog eens 13 kerncentrales te bouwen, met een totale capaciteit van 13 GW. Tabel 5.15 Markt voor industriële kleppen in Japan (US$ miljoen) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

5.2.5.2

2003

2004

2005

2006

2007

2009

409 272 120 32 78 243 145 315

418 278 122 33 80 250 148 321

422 281 123 34 81 254 150 323

429 286 125 35 82 262 152 327

439 293 128 36 84 270 155 336

456 305 133 38 87 284 160 348

1614

1650

1668

1698

1741

1811

Diepte

Gebaseerd op het aandeel van het mondiale BBP in 2002 is China nu al de zesde grootste economie ter wereld. Er wordt voorspeld dat het in 2010 Frankrijk en Groot-Brittannië zal zijn gepasseerd, en in 2015 ook Duitsland, aangezien het de derde grootste economie ter wereld zal zijn geworden. De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 11 december 2001, luidde een nieuw tijdperk in. Het symboliseerde de voortdurende integratie van China in de wereldeconomie, een overgang van centrale planning naar marktgebaseerde regelgevingsprincipes en aanzienlijke kansen voor exporteurs. Het Chinese WTO-lidmaatschap verandert de manier waarop zaken worden gedaan in het land, hoewel de overgang geleidelijk en niet zonder problemen verloopt.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 49

5

Internationale kleppenmarkt

De Chinese economie groeide in 2003 sneller dan verwacht, waarbij het bbp volgens officiële cijfers in reële termen steeg tot 9,1%. De uitbraak van het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome) had minder dan verwachte negatieve economische gevolgen, vooral voor de dienstensector. Hoewel sterke investeringen in vaste activa (de Chinese GCF in 2002 was de derde hoogste ter wereld) de reële bbp-groei hebben helpen ondersteunen, bestaat er toenemende bezorgdheid over overinvesteringen in verschillende sectoren, waar de productie een hoge vlucht neemt en de inputprijzen scherp zijn gestegen. Om het risico van oververhitting en de opbouw van sectorale onevenwichtigheden te verminderen, is in de toekomst een verdere verkrapping van het beleid nodig om de bbp-groei naar een duurzamer tempo te vertragen. Het IMF raamt de groei van het BBP op 8,5% in 2004 en 8,0% in 2005. De industrie blijft de Chinese economie domineren en draagt ​​ongeveer bij aan de groei van het BBP. 45% van het totale bbp. Hoewel de vraag naar consumptiegoederen relatief zwak blijft, hebben door de overheid gesteunde uitgaven aan basisinfrastructuur, technische verbeteringen voor toonaangevende bedrijven en vastgoedontwikkeling geleid tot een aanzienlijke groei van de staalproductie; China produceert nu ongeveer 22% van de totale wereldproductie. Verwacht werd dat de directe buitenlandse investeringen in 2003 55 miljard dollar zouden bedragen, waarmee ze voor het tweede achtereenvolgende jaar 's werelds belangrijkste investeringsbestemming voor buitenlandse investeerders zouden worden. Ondanks stappen richting privatisering wordt een groot deel van de Chinese economie nog steeds gecontroleerd door grote staatsbedrijven, waarvan er vele inefficiënt en onrendabel zijn. De herstructurering van de staatsbedrijvensector, inclusief de privatisering van enkele ondernemingen, is een topprioriteit voor de regering, evenals de herstructurering van de banksector. Eén sector die privatisering heeft ondergaan is de olie- en gasindustrie, waarbij Sinopec, CNPC en C N O O C tussen 2000 en 2002 allemaal succesvolle beursintroducties (IPO's) van aandelen hebben gehad. China was in 2003 de op één na grootste consument van aardolieproducten ter wereld en de vijfde grootste consument van aardolieproducten ter wereld. grootste olieproducent. Omdat de olieproductie zich in het noordoosten van het land bevindt, plant de regering de infrastructuur voor het transport van olie en gas naar consumenten in het westen en zuiden van het land. De stroomafwaartse ontwikkeling van de infrastructuur is vanwege capaciteitsbeperkingen voornamelijk besteed aan het moderniseren van bestaande raffinaderijen (bijna 100 in aantal) en niet aan het bouwen van nieuwe. Hoewel China geen grote producent of consument van aardgas is, is het begonnen met een grote uitbreiding van zijn gasinfrastructuur, waarbij de consumptie naar verwachting in 2010 meer dan zal verdubbelen.

50

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

China heeft zichzelf gevestigd als de vierde grootste chemische producent ter wereld. Binnen deze sector is China nu de snelst groeiende petrochemische producent, omdat stroomafwaartse productie-industrieën vanwege de lage arbeidskosten van andere landen, waaronder die in Azië, naar China zijn verhuisd. Er zijn plannen om in de periode 2004-2006 acht nieuwe ethyleensoorten in productie te nemen. China zal naar verwachting in de periode 2002 tot 2012 29% van de petrochemische investeringen in de wereld aantrekken en beschikt momenteel over ongeveer 15.000 fabrieken, zowel in staatseigendom als in particuliere handen. De Chinese farmaceutische industrie groeit snel, waarbij de productie tijdens het negende vijfjarenplan (van 1996 tot 2000) met 17% per jaar toeneemt. Er zijn ruim 5.100 farmaceutische bedrijven, waaronder ruim 1.700 buitenlandse bedrijven en joint ventures, en ongeveer 1.100 staatsbedrijven. Volgens het Tiende Vijfjarenplan (2000 tot 2005) wordt verwacht dat de farmaceutische productie met 12% per jaar zal toenemen. China is de grootste voedselproducent ter wereld, en de voedselproductie is de grootste industrie van China. Minder dan 10% van het voedsel gaat echter door een voedselverwerkingsfabriek, dus deze industrie heeft een groot uitbreidingspotentieel. Naar verluidt bedraagt ​​het groeipercentage voor de voedingsindustrie ongeveer 13% per jaar. Veel van de 4.000 papier- en kartonfabrieken in China zijn klein en beschikken over inefficiënte apparatuur vergeleken met buitenlandse concurrenten. Als gevolg hiervan zullen velen gedwongen worden te sluiten, terwijl de rest zal moeten investeren om hun faciliteiten te moderniseren. Zoals gerapporteerd in paragraaf 6.2 vormen de Chinese waterproblemen een grote bedreiging voor de economische groei van het land, en de Chinese regering probeert buitenlandse ondernemingen aan te moedigen deel te nemen aan de bouw en exploitatie van gemeentelijke watervoorzieningsprojecten. Om de watervoorzieningscapaciteit te vergroten zullen naar verluidt in 2010 tussen de 600 en 800 nieuwe waterzuiveringsinstallaties nodig zijn. De Chinese elektriciteitsindustrie, die zich nog maar in de beginfase van de herstructurering bevindt, is nu de op een na grootste ter wereld, na de Verenigde Staten. , met een geïnstalleerd vermogen van 2000 van 322 GW. De overheid heeft kleine inefficiënte thermische energiecentrales gesloten en grotere nieuwe gebouwd. In de eerste helft van 2003 keurde de Chinese regering dertig grote nieuwe elektriciteitsprojecten goed, met een capaciteit van ongeveer 22 GW, om gelijke tred te houden met de toegenomen vraag. Het grootste project in aanbouw is de Drieklovendam, die, wanneer voltooid in 2009, 26 afzonderlijke hydro-elektrische generatoren van 700 MW zal omvatten.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

51

5

Internationale kleppenmarkt

Eind januari 2004 had China acht kerncentrales in bedrijf, terwijl er nog drie in aanbouw waren. Naar verluidt zal de regering tegen eind 2004 internationale aanbestedingen uitschrijven voor nieuwe kernreactoren. China is de derde grootste bouwmarkt, na de VS en Japan, maar zal in de periode 2002-2007 met 8,2% per jaar een van de snelst groeiende zijn. Tabel 5.16 Chinese markt voor industriële kleppen (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plugvlinder

Diafragma

Drukreduceerventielen

Automatische besturing Overige onderdelen

Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

305 135 56 17 49 91 175 192

331 146 61 18 53 99 190 209

357 158 66 20 57 107 205 225

385 170 71 22 61 116 221 245

414 183 76 24 65 125 238 264

478 211 88 28 74 146 275 305

1020

1107

1195

1291

1389

1605

5.2.5.3 Zuid-Korea Ondanks een mondiale economische vertraging bedroeg de economie van Zuid-Korea in 2002 6,9%. De economie raakte echter in de helft van 2003 in een recessie als gevolg van een verkrapping van het consumentenkrediet en de binnenlandse vraag. Een hervatting van de groei in de tweede helft van de BBP-groei voor het hele jaar van 3,1%. Deze groei, aangewakkerd door de export die grotendeels door China wordt aangestuurd, zal naar verwachting de groei in 2004 en 2005 opvoeren tot tussen de 5 en 6%.

groeide terwijl de eerste reductie leidde tot een boost van het bbp

In de nasleep van de financiële crisis in Azië van 1997-1998 begon Zuid-Korea aan een economisch hervormingsprogramma, waarbij onder meer het probleem van de macht van de chaebols (grote conglomeraten met meerdere bedrijfstakken) over de financiële sector werd aangepakt. De regering heeft regels ingevoerd om te voorkomen dat chaebols willekeurig geld naar andere dochterondernemingen doorsluizen. Er is ook druk uitgeoefend om de chaebols hun niet-kernactiviteiten te laten afsplitsen en hun bedrijfsstructuren te rationaliseren. In het kader van de privatiseringsplannen waren elf staatsbedrijven bestemd voor verkoop. Tot nu toe zijn er acht verkocht, waaronder Korea Tobacco & Ginseng, Korea Telecom en staalproducent Posco. De plannen om Korea Electric Power (KEPCO) te privatiseren stuitten echter op felle tegenstand (waaronder stakingen) van de vakbonden en hebben grote vertraging opgelopen. Zonder olie- of gasproductie blijft de activiteit in deze sector beperkt tot raffinage. Ondanks de consolidatie van de raffinagesector moet deze zich nog volledig herstellen van de gevolgen van de financiële crisis in Azië en de schok van de

52

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

Deregulering van 1998. Omdat Zuid-Korea zijn aardgas moet importeren, onderzoekt het momenteel de mogelijkheid van een aardgaspijpleiding vanuit Rusland. De chemische industrie van Zuid-Korea is de zevende grootste ter wereld, net achter Italië. Het grootste deel van de elektriciteitsproductiecapaciteit in Zuid-Korea wordt nog steeds gecontroleerd door KEPCO, maar er zijn een paar onafhankelijke energieproducenten. De regering schat dat de vraag naar elektriciteit tot en met 2015 met gemiddeld ongeveer 4% per jaar zal toenemen. Er zijn 19 kerncentrales in bedrijf, die bijna 16 GW leveren, terwijl er nog eens 960 MW in aanbouw is. Er zijn ook voorstellen om nog eens acht reactoren te bouwen met een totaalvermogen van 9,2 GW. Tabel 5.17 Markt voor industriële kleppen in Zuid-Korea (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische regeling Overige onderdelen

Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

125 67 22 6 29 46 60 121

132 71 23 6 31 49 64 128

140 75 24 6 32 53 67 137

148 80 26 7 34 57 71 144

157 85 28 7 36 62 75 152

175 95 31 8 40 71 84 169

476

504

534

567

602

673

5.2.5.4 India De Confederation of Indian Industry (CII) schat dat de groei van het BBP in het jaar eindigend op 31 maart 2004 8,4% zal zijn geweest. Deze groei werd bevorderd door investeringen in infrastructuur, de bedrijfsherstructureringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, de impact van de mondiale uitbesteding van klantondersteuningsdiensten op de export, het effect van goede moessonregens op de landbouwproductie en het mondiale herstel. CII verwacht dat de groei voor 2004-2005 tussen de 6,6% en 7,0% zal liggen. Er bestaat echter enige onzekerheid over de toekomst na de recente schokkende verkiezingsoverwinning van de Congrespartij. De Indiase olieproductie is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven op iets minder dan 800.000 vaten per dag. Het land heeft 17 raffinaderijen en pijpleidingen tussen raffinaderijen en grote stedelijke centra vervangen steeds meer het spoor als belangrijkste transportmiddel. India investeert ook zwaar in de infrastructuur die nodig is om het toegenomen gebruik van aardgas te ondersteunen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

53

5

Internationale kleppenmarkt

De Indiase chemische industrie neemt een belangrijke positie in de economie van het land in en is ongeveer tweemaal zo snel gegroeid als de groei van het bbp. Het land wordt nog steeds geplaagd door een voortdurend gebrek aan elektriciteit. Veel industriële elektriciteitsgebruikers hebben geïnvesteerd in kleine generatoren voor de productie van elektriciteit ter plekke. De meeste elektriciteitscentrales in India werken op kolen, waarbij waterkracht de op een na grootste bron is. De regering heeft plannen om het gebruik van waterkracht, kernenergie en aardgas te vergroten om capaciteit te bieden om te kunnen voldoen aan de verwachte groei van de vraag van 3,5% tot 4% per jaar. In 2003 lanceerde de regering een initiatief om 50 MW aan waterkracht toe te voegen door 2012 en er zijn inmiddels diverse grootschalige projecten in aanbouw. Het land heeft 14 kerncentrales in bedrijf, met nog eens acht reactoren in aanbouw, en er zijn plannen om er nog eens 24 te bouwen met een capaciteit van meer dan 13 GW. Het grootste deel van de capaciteit van de elektriciteitscentrale is in handen van de overheid. Hoewel de regering heeft geprobeerd particuliere en buitenlandse investeringen in nieuwe onafhankelijke energieproducenten aan te trekken, zijn de meeste voorgestelde projecten niet doorgegaan vanwege een ontoereikend juridisch en commercieel kader en vertragingen bij het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen. De watervoorziening is jammerlijk ontoereikend, maar ook hier blijft het probleem een ​​financieringsprobleem. Tabel 5.18 Markt voor industriële kleppen in India (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

106 56 19 5 43 43 76 99

113 60 20 5 46 46 81 106

120 63 21 5 48 49 87 113

128 68 23 6 51 53 93 120

136 73 25 6 55 57 98 128

155 82 28 7 62 65 111 146

447

477

506

542

578

656

5.2.5.5 Overig Azië Deze regio bestrijkt het gehele Verre Oosten en Azië, met uitzondering van (inclusief Hong Kong en Macao), India en de GCF van de Zuidelijke regio vertegenwoordigde in 2002 slechts 10% van alle investeringen in Azië, waarbij zes landen deze investeringen voor hun rekening namen. .

54

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Japan, China-Korea. Het Verre Oosten en ongeveer 81% daarvan

5

Internationale kleppenmarkt

Tabel 5.19 Bruto-investeringen in 2002 Land Taiwan Thailand Indonesië Maleisië Singapore Filipijnen

miljard USD 49,9 30,4 24,7 23,2 17,9 15,0

De Taiwanese economie is sterk gericht op de productie van elektronische producten, zoals personal computers. De zwakke vraag naar deze producten veroorzaakte in 2001 een recessie, waarbij het bbp met 2,2% daalde. Een verbetering van de exportmarkten en de toetreding van Taiwan tot de WTO resulteerden in 2002 in een herstel met een bbp-groei van 3,5%. Hoewel in 2003 een groei van 3,7% werd verwacht, werd deze door de impact van SARS teruggebracht tot 3,2%. Ooit een overwegend agrarische economie, transformeert Thailand in een productie-economie, die nu 30-35% van het bbp uitmaakt, met industrieën die zo divers zijn als de auto-, elektronica- en textielindustrie. Na een daling van de groei in 2001 tot 1. De reële bbp-groei trok in 2002 scherp aan tot 5,3% en steeg in 2003 verder tot 6,7%. Verwacht wordt dat dit momentum zich in 2004 zal voortzetten. De Thaise regering heeft onlangs plannen aangekondigd om 1,4 miljard dollar te investeren in de bouw van vier nieuwe energiecentrales om aan de verwachte stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen. De voorgestelde nieuwe centrales, elk met een capaciteit van 700 MW, zullen aardgas als belangrijkste brandstof gebruiken. De bouw van de eerste fabriek zal in 2005 beginnen. Indonesië handhaafde een positieve groei van het BBP (3,4%) tijdens de mondiale economische neergang in 2001. De groei zette zich in 2002 voort op 3,7%, en in 2003 op 4,1%, voornamelijk gedreven door de particuliere consumptie. Er moet echter vooruitgang worden geboekt op het gebied van de hervorming van het bankwezen en de juridische en juridische hervormingen om het investeringsklimaat te helpen verbeteren en de economie op een hoger groeipad te zetten. De olieproductie is sinds 1996 gestaag gedaald, omdat de olievelden verouderen en de liberalisering van de stroomafwaartse olie- en gassector van het land slechts zeer langzaam vooruitgang boekt. De groei van het elektriciteitsverbruik in de regio zal lager zijn dan in de buurlanden China, India en Zuid-Korea. Waterschaarste en vervuiling blijven problemen in de regio, en er wordt verwacht dat investeringen deze problemen zullen oplossen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

55

5

Internationale kleppenmarkt

Tabel 5.20 Markt voor industriële kleppen in de rest van Azië (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische regeling Overige onderdelen

Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

121 65 36 7 28 37 58 107

128 69 38 7 30 40 60 113

135 73 40 7 31 43 63 121

143 77 43 8 33 46 66 127

151 82 45 8 35 46 75 134

513

543

576

459

485

2009 168 91 51 9 39 52 82 150

642

5.2.6 Australazië De regio wordt gedefinieerd als inclusief Australië, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea en nabijgelegen eilandengroepen. De regio wordt economisch duidelijk gedomineerd door Australië, dat ruim 86% van de Duitse economie in de regio voor zijn rekening neemt. De Australische economie blijft groeien en markeert in 2003 het vijfde jaar op rij van groei, met een stijging van het BBP van 3,0%. Alles wijst erop dat deze trend zich in 2004 en 2005 zal voortzetten. Australië heeft een actieve olie- en gasindustrie, geavanceerde waterbeheersystemen en een aanzienlijke industriële basis in de mijnbouw en materiaalverwerking. De olieproductie is echter, na een piek van 812.000 vaten per dag in 2000, aan het afnemen en de raffinaderijen van het land hebben geleden onder dalende brutomarges. In april 2003 kondigde Exxon Mobil plannen aan om de Adclade-raffinaderij te sluiten, en verdere sluitingen worden verwacht. De aardgasproductie neemt echter toe en er zijn een aantal gaspijpleidingprojecten in uitvoering of in voorbereiding. De meeste Australische elektriciteitsbedrijven zijn geprivatiseerd en de afgelopen jaren zijn er aanzienlijke investeringen gedaan, waarbij tussen 2000 en 2002 3,3 GW aan opwekkingscapaciteit is toegevoegd. De Renewable Energy Act van de overheid, die in 2000 is aangenomen, verplicht energieproducenten om hun productiecapaciteit te vergroten. hernieuwbare energie delen. van hun elektriciteitsmix met 2% tegen 2010. Het grootste deel van de elektriciteitsproductiecapaciteit in Nieuw-Zeeland is waterkracht, maar de capaciteit van het land is de afgelopen jaren weinig toegenomen, ook al is de vraag toegenomen. Omdat er zorgen zijn over de problemen veroorzaakt door droge jaren, worden andere brandstoffen overwogen, maar zorgen over de toekomstige gasvoorziening hebben de besluitvorming over nieuwe projecten vertraagd.

56

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

Tabel 5.21 Markt voor industriële kleppen in Australazië (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003 72 30 16 5 12 26 37 46

244

:2004

2005

2006

2007

2009

74 31 16 5 12 27 38 48

77 32 17 5 13 28 39 49

79 33 18 6 13 29 41 50

82 34 19 6 14 30 42 51

88 37 21 7 16 33 45 53

260

269

278

300

251

5.2.7 Noord-Amerika

5.2.7.1 VS De VS waren vóór de terroristische aanslagen van 11 september op New York en Washington DC op weg naar een recessie, of zaten er al in. De economische neergang was vrij snel, na een lange periode van hoge productie. De bbp-groei, die in 1999 4,2% bedroeg, daalde in 2000 lichtjes tot 3,8%, maar daalde vervolgens tot 0,3% in 2001. Na een kleine opleving begin 2002 vertraagde de bbp-groei vanaf medio 2002 aanzienlijk, beide als gevolg van toenemende geopolitieke onzekerheid in de aanloop naar de oorlog in Irak en de voortdurende nasleep van het uiteenspatten van de aandelenzeepbel. De bbp-groei bedroeg 2,2 procent. Na het einde van de oorlog in Irak begon de economie weer aan te trekken, geholpen door een scherpe stijging van de overheidsuitgaven, resulterend in een bbp-groei van 3,1% in 2003. De expansie is nu goed ingeburgerd in de meeste sectoren van de economie, geholpen door aanhoudende fiscale en monetaire beleidsstimulansen: de Amerikaanse Federal Reserve heeft zijn rentedoelstelling op een extreem laag niveau (1,0%) gehandhaafd, terwijl de Amerikaanse begroting blijft draaien. grote tekorten. Tegen deze achtergrond voorspelt het IMF dat de groei van het BBP in 2004 op 4,6% zal uitkomen, waarna deze weer zal vertragen tot 3,9% in 2005. De investeringen in de Amerikaanse chemische industrie daalden ieder jaar van een piek van 33,8 miljard dollar in 1998 tot 25,7 miljard USD in 2002. Er wordt aangenomen dat 2003 een lichte verbetering heeft laten zien en dit zal zich in 2004 voortzetten. De American Chemistry Council (ACC) heeft voorspeld dat de levering van kleppen aan de Amerikaanse chemische industrie in 2003 met 1,8% en in 2004 met 2,8% zal toenemen. De Amerikaanse olieproductie daalde in 2003 met 1,6%, terwijl de aardgasproductie met 0,7% toenam. Sterke stijgingen van de olie- en gasprijzen leidden in 2003 tot een stijging van de exploratie- en productie-investeringen met 23,6%.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

57

5

Internationale kleppenmarkt

volgens het Oil & Gas Journal (OGJ). OGJ schat dat de stijging van de investeringen in de exploratie en productie van olie en gas in 2004 ongeveer 5% zal bedragen. OGJ verwacht ook dat de kapitaaluitgaven voor raffinage in 2004 met 11,1% zullen stijgen. De afgelopen tien jaar is de capaciteit van aardgaspijpleidingen tussen staten aanzienlijk toegenomen, en de komende jaren zal er nog veel meer nodig zijn naarmate de vraag naar aardgas blijft groeien. . De verwachting is dat de import van LNG tegen 2015 met een factor zes zal groeien, met als gevolg dat bestaande faciliteiten worden gerenoveerd en er meer nieuwe faciliteiten worden gepland. Zoals gerapporteerd in paragraaf 6.7 zijn nieuwe investeringen in de Amerikaanse energieopwekkingsindustrie uitgesteld of geannuleerd als gevolg van een overcapaciteit aan capaciteit. De investeringen in nieuwe faciliteiten zullen naar verwachting de komende twee jaar laag blijven, hoewel er mogelijkheden zullen zijn voor moderniserings- en onderhoudswerkzaamheden. Hoewel de VS er naar verwachting 104 zullen bouwen. Meerdere licentieverlengingen die worden uitgebreid met operators van de meeste extensies.

kerncentrales, er zijn niet meer centrales dan 15 reactoren hebben nu een levensduur van 40 tot 60 jaar, van de andere wordt verwacht dat ze vergelijkbare FBR gebruiken

Er wordt gemeld dat de Amerikaanse water- en afvalwaterindustrie grote kapitaalverbeteringen nodig heeft en goede kansen zou moeten bieden voor klepfabrikanten. Tabel 5.22 Markt voor industriële kleppen in de Verenigde Staten (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische regeling Overige onderdelen

Totaal

2003 619 648 272 66 193 903 212 1010

3923

2004 624 665 277 68 198 935 218 1040

4025

2005 638 686 285 70 204 968 224 1071

4146

2006 652 708 293 73 210 1002 230 1102

4270

2007 670 731 300 76 217 1039 237 1137

4407

2009 692 774 316 81 229 1118 248 1199

4657

5.2. 7.2 Canada Door de sterke binnenlandse vraag groeide de Canadese economie in 2002 met 3,3%, tegen 1,9% in 2001. De groei van het BBP daalde in 2003 echter opnieuw tot 1,7%. Dit was te wijten aan een combinatie van factoren: de zwakke Amerikaanse economie, waarvan Canada erg afhankelijk is; een sterke

58

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

de versterking van de Canadese dollar heeft gevolgen voor de export, die 40% van het bbp vertegenwoordigt; en de SARS-uitbraak in Toronto. De exportvolumes hebben zich echter hersteld, en met het verwachte herstel van de wereldhandel verwacht het IMF voor 2004 een groei van 2,6%, oplopend tot 3,1% in 2005. De Canadese chemische industrie, hoewel slechts ongeveer een twintigste van de omvang van de Amerikaanse industrie, is belangrijk. : aan de maakindustrie van het land. In de periode 2000 tot en met 2002 was er een scherpe daling van de investeringsuitgaven in de sector, maar terwijl de verkoop van chemicaliën in 2003 met 6% steeg, stegen de kapitaaluitgaven ook met 12% en de extra uitgaven zullen naar verwachting in 2004 met 10% toenemen. De bewezen oliereserves van Canada bedragen iets meer dan de helft van de reserves in de VS, waarbij de productie in 201)3 met ongeveer 6% is gestegen. De aardgasproductie daalde echter met ongeveer 4%. OGJ schat dat de investeringsuitgaven voor de Canadese olie- en gasexploratie en -productie in 2004 met 2% zullen dalen, maar de uitgaven voor raffinage (13,8%), ruwe olie- en productpijpleidingen (49,6%) en aardgaspijpleidingen (12,3%). wees op. Canada heeft een sterke papier- en pulpindustrie, goed voor 6% van de wereldproductie in 2002. Meer dan de helft van de Canadese elektriciteit wordt opgewekt door waterkracht, maar de trends wijzen in de richting van een toename van de opwekking van thermische energie, voornamelijk aardgas. Tabel 5.23 Markt voor industriële kleppen in Canada (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

52 53 23 4 18 69 22 78

53 54 23 4 18 71 22 80

54 55 24 4 19 73 23 82

55 57 24 5 19 76 23 84

56 59 25 5 20 79 23 86

58 62 26 6 21 85 24 90

319

325

334

343

353

372

5.2.8 Midden- en Zuid-Amerika Midden- en Zuid-Amerika, met inbegrip van het Caribisch gebied, waren in 2002 goed voor 4,9% van de mondiale mondiale kas. De regio wordt economisch gedomineerd door twee landen, Mexico en Brazilië, die respectievelijk 40% en 28% voor hun rekening namen. , van de GCF van de regio.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

59

5

Internationale kleppenmarkt

5.2.8.1 Mexico Mexico is de grootste handelsnatie in Latijns-Amerika en de tiende grootste ter wereld. De groei van het BBP is sinds 1996 sterk geweest en de directe buitenlandse investeringen in het land zijn toegenomen, aangetrokken door de lage productiekosten van Mexico en het lidmaatschap van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Het land beschikt ook over goedkope, gemakkelijk op te leiden arbeidskrachten. Sinds de goedkeuring van de NAFTA in januari 1994 is de Mexicaanse import uit de Verenigde Staten aanzienlijk gegroeid, tot een totaal van 98 miljard dollar in 2002. Het Amerikaanse aandeel in de Mexicaanse handel is dankzij de NAFTA ook toegenomen, en vertegenwoordigde bijna 78% van de totale Mexicaanse handel in 2002. is nu na Canada de belangrijkste handelspartner van de Verenigde Staten. Mexico werkt actief aan vrijhandelsovereenkomsten met andere landen om de vruchten van de handel te plukken en zijn afhankelijkheid van de Amerikaanse markt te verminderen. Mexico heeft een houthandelsovereenkomst met de EU die qua dekking gelijkwaardig is aan de NAFTA, en profiteert ook van overeenkomsten met de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Er zijn onderhandelingen gaande om de handel te liberaliseren met Brazilië, Argentinië, Panama en Japan. De Mexicaanse economie liet, na in 2001 te maken te hebben gehad met een recessie en een negatieve reële groei van -0,2%, in 2002 een positieve groei zien van 0,7%. Gezien de sterke integratie van Mexico met de Verenigde Staten is het herstel van Mexico in hoge mate afhankelijk van de economische prestaties van de Verenigde Staten. . De groeivoorspellingen voor Mexico door het Mexicaanse Ministerie van Financiën en Publieke Krediet schatten de groei voor 2003 op 2,3%, waarbij een gezond begrotings- en monetair beleid, hogere olieprijzen en verdere integratie met de Verenigde Staten als positieve factoren worden genoemd, maar het IMF heeft dit verlaagd naar 1, 3%. in het Economic Outlook Report van april 2004. De opleving trok in de tweede helft van 2003 aan, in lijn met een herstel van de Amerikaanse groei en de versoepeling van de monetaire omstandigheden. De groei op lange termijn is echter afhankelijk van structurele hervormingen. De beperkte voortgang van de bezuinigingen op kritieke gebieden – waaronder de energiesector, de arbeidsmarkt en het belastingstelsel – heeft de particuliere investeringen getemperd en er zijn groeiende zorgen over de concurrentiekracht van Mexico op de middellange termijn. Mexico is de grootste olieproducent in de regio (35% van het totaal), met het staatsbedrijf Petr61eos Mexicanos (PEMEX) als grootste speler. De kapitaaluitgaven van het bedrijf zijn sinds 2001 gestaag toegenomen en de geplande uitgaven voor 2004 bedragen 12,0 miljard dollar, een stijging van 12% ten opzichte van 2003. Om Mexico's handelstekort van 6 miljard dollar op het gebied van chemicaliën te helpen verbeteren, heeft de regering het Phoenix Project voorgesteld, dat bestaat uit een ethaanproject. -gebaseerd ethyleen-polyolefinecomplex in het Coatzacoalcos-gebied en een naftakraker voor olefinen, aromaten en derivaten in Altamira. Zo'n 60

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5 Internationale kleppenmarkt

Naar verluidt bespreken twintig bedrijven de projecten met PEMEX. PEMEX bouwt in Coatzacoalcos al een polyethyleenfabriek met een capaciteit van 300.000 ton per jaar, die naar verwachting eind 2005 operationeel zal zijn. CFE en Luz y Fuerza Centro (LFC) zijn de twee elektriciteitsbedrijven in Mexicaanse staatseigendom, waarbij CFE ongeveer 90% van de elektriciteitsproductie genereert. elektriciteit en LFC van het land ongeveer 2%. Pogingen om de generatie in de particuliere sector te vergroten stuitten tot nu toe op weerstand van het Mexicaanse Congres. Het Mexicaanse Energiesecretariaat schat dat er tussen 1999 en 2005 nog eens 13 GW aan nieuwe capaciteit nodig zal zijn om aan de vraag te voldoen. Hoewel Mexico twee kerncentrales heeft, zijn er geen plannen om nieuwe centrales te bouwen. Het land heeft ongeveer 10 GW aan geïnstalleerde waterkrachtcapaciteit en is van plan het gebruik van de technologie uit te breiden. In maart 2003 werd een contract gegund voor de bouw van het 750 MW waterkrachtproject El Cajrn, dat zal worden gebouwd in de noordwestelijke staat Nayarit in Tepic, met voltooiing gepland voor 2008. Tabel 5.24 Markt voor industriële afsluiters in Mexico (miljoen US$) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerventielen Automatische bediening Overige onderdelen Totaal

5.2.8.2

2003

2004

87 39 21 5 18 31 52 61

90 40 22 5 19 32 54 63

314

325

2005

2006

2007

2009

93 42 23 5 19 34 55 65

97 44 24 6 20 35 57 67

101 46 25 6 21 37 59 69

109 49 26 7 22 40 64 75

336

350

364

392

Brazilië

Brazilië is qua bevolking en geografische omvang het grootste van de Latijns-Amerikaanse landen. Het BBP groeide in 2002 met 1,5%, een niveau vergelijkbaar met dat van 2001. De verkiezing van president da Silva in januari 2003 resulteerde echter in een verzwakking van de munt, omdat de financiële markten vreesden voor de gevolgen van de socialistische agenda van de nieuwe regering. Om het vertrouwen te herwinnen werd een strak monetair en begrotingsbeleid ingevoerd, wat resulteerde in een daling van het bbp met 0,2%. Dit krachtige macro-economische beleid en de vooruitgang op het gebied van structurele hervormingen hebben bijgedragen tot een groter vertrouwen en tekenen van herstel, waaronder een hervatting van de productiegroei in het eerste kwartaal van 2003. De economie zal in 2004 naar verwachting met 3,0 tot 3,5% groeien.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 61

5

Internationale kleppenmarkt

Hoewel Brazilië slechts de op twee na grootste olieproducent in de regio is, groeit het snelst; de productie is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld tot ruim 1,6 miljoen vaten per dag. Het grootste deel van de olie- en gasproductie is nog steeds in handen van het staatsbedrijf Petrobris, hoewel er aanzienlijke investeringen in de sector zijn gedaan sinds het bedrijf in 1997 zijn monopolie op upstream-activiteiten verloor. Shell werd het eerste particuliere bedrijf dat olie produceerde in de sector. 2003. In mei 2004 kondigde Petrobr een strategisch plan aan voor de periode 2004-2010, met als een van de belangrijkste hoogtepunten het verhogen van de olieproductie in Brazilië tot ongeveer 2,3 miljoen vaten per dag in 2010. De totale investeringen gedurende de periode zijn gepland op 53,6 miljard dollar, waarvan 32,1 miljard dollar voor exploratie en productie en 11,2 miljard dollar voor raffinage, transport en communicatie, 6,7 miljard dollar voor gas en energie en 1,1 miljard dollar voor petrochemie. De petrochemische markt werd in 2003 sterker, waarbij Braskem, het grootste particuliere chemische bedrijf van Brazilië, de omzet in 2003 met 27% verhoogde tot R$11,3 miljard (US$3,6 miljard). Het bedrijf investeerde in 2003 R$176 miljoen, en het is de bedoeling dat dit in 2004 zal stijgen tot R$400 miljoen (US$130 miljoen). De chemische industrie speelt een leidende rol in de ontwikkeling van de Braziliaanse productie-industrie. De chemische industrie staat op de tweede plaats in de industriële sector van Brazilië met 12,5% van het bbp na de maakindustrie, achter tbod en de drankenindustrie met 14,9% van het totaal. Brazilië begon in 1995 met het dereguleren van zijn elektriciteitsmarkt. De distributiesector is nu voor ongeveer 60% tot 80% geprivatiseerd, hoewel de opwekking grotendeels in handen van de overheid blijft, waarbij Electrobrfis alleen al meer dan 45% van de opwekkingscapaciteit controleert. De nieuwe Labour-regering, die begin 2003 aan de macht kwam, heeft de plannen opgegeven om de staatsproducenten te privatiseren en is van plan de rol van Electrobr~is als belangrijkste motor van nieuwe grote investeringen te vergroten. Het geïnstalleerde vermogen bedroeg eind 2000 71 GW, waarvan 85% waterkracht. In 2001 had Brazilië een ernstig elektriciteitstekort, veroorzaakt door weinig regenval voor de opwekking van waterkracht en het algemene gebrek aan investeringen in opwekkings- en transmissiecapaciteit). het stimuleren van investeringen in thermische energiecentrales, voornamelijk gasturbinecentrales met gecombineerde cyclus. Verschillende van deze projecten worden medegefinancierd door Petrobras en buitenlandse investeerders. Er zijn ook plannen om de waterkrachtcapaciteit uit te breiden. De Braziliaanse regering heeft plannen aangekondigd om in 2004 zeventien waterkrachtprojecten nieuw leven in te blazen, met een totale capaciteit van 4,15 GW.

62

Profiel van de internationale kleppenindustrie

5

Internationale kleppenmarkt

Er wordt verwacht dat Brazilië zwaar zal investeren in zijn water- en afvalwaterzuiveringsinfrastructuur, waarbij publieke bronnen de uitgaven in de komende tien tot vijftien jaar op minstens 20 miljard dollar schatten. Tabel 5.25 Markt voor industriële kleppen in Brazilië (miljoen USD) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

2003

2004

2005

2006

2007

2009

61 28 26 7 14 23 34 35

63 29 27 7 15 24 35 36

65 30 28 8 15 25 36 37

68 31 30 8 16 26 37 39

71 33 32 8 16 27 38 41

75 36 34 9 18 30 42 44

228

236

244

255

265

288

5.2.8.3 Rest van Midden- en Zuid-Amerika Het derde grootste land in Latijns-Amerika, Argentinië, kende een herstel van de economische problemen van het begin van de jaren 2000, waarbij de reële bbp-groei in 2003 op ongeveer 8,7% werd geschat, aangezien de consumptie- en bouwinvesteringen versterkt. Verwacht wordt dat de economie in 2004 met nog eens 5,5% zal groeien. Geholpen door goedkope grondstoffen en energiekosten herstelde de Argentijnse chemische industrie zich in 2003, met een sterke productiegroei. Repsol YPF heeft plannen aangekondigd om in de periode 2003-2007 E1128 miljoen te investeren in zijn chemische activiteiten in Argentinië en Spanje. Na de bevriezing van de elektriciteitsprijzen door de Argentijnse regering in januari 2002 is er zeer weinig geïnvesteerd in de elektriciteitsinfrastructuur. Venezuela heeft onlangs een verbetering in zijn economie gezien, die begon in het vierde kwartaal van 2003 en doorgaat tot in het eerste kwartaal van 2004. De economie komt uit de ergste recessie ooit - zeven opeenvolgende kwartalen van krimp van ongeveer 20% - als gevolg van . de aanhoudende politieke crisis rond president Hugo Chavez en de rampzalige olieproductiestaking van december 2002 - februari 2003. Het staatsenergiebedrijf PDVSA heeft onlangs plannen aangekondigd om de productiecapaciteit voor ruwe olie te vergroten van 3,6 miljoen vaten per dag naar meer dan 5 miljoen vaten per dag. tegen 32009. Het bedrijf is van plan ongeveer 27 miljard dollar uit eigen middelen en 10 miljard dollar van derden te investeren. PDVSA zou van plan zijn een ethaankraker van 1 miljoen ton te bouwen in Jose, in een joint venture van 2,4 miljard dollar met Exxon Mobil.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

63

5

Internationale kleppenmarkt

De onaangeboorde aardgasreserves van Venezuela zijn naar schatting de achtste grootste ter wereld, en de regering bevordert in eigen land een toenemend gebruik van aardgas als schone en kosteneffectieve energiebron. De particuliere sector van Venezuela blijft grotendeels aan de zijlijn staan, met weinig binnenlandse investeringen en een gestaag verlies van banen en productiecapaciteit. In Colombia hebben de verbeterde veiligheidssituatie en overheidsmaatregelen het vertrouwen vergroot. De reële bbp-groei in 2003 bedroeg 3,6% en voor 2004 en 2005 wordt een aanhoudende groei van 4,0% gerapporteerd. De Chileense economie heeft ook goed gepresteerd met een bbp-groei van 3,3% in 2003, gestimuleerd door hogere koperprijzen en toegenomen investeringen in infrastructuur, en een bbp-groei van 4,6%. % in 2004 en 5,5% in 2005 wordt geschat. Tabel 5.26 Rest van Midden- en Zuid-Amerika Industriële kleppenmarkt (US$ miljoen) Kleptype Poort, bol, terugslagkogel, plug Vlindermembraan Drukreduceerkleppen Automatische besturing Overige onderdelen Totaal

64

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2004

2005

2006

2007

2009

68 30 16 3 14 19 36 57

70 32 17 3 14 20 37 59

72 33 18 3 14 21 38 61

74 34 19 4 15 22 40 63

77 35 20 4 15 23 42 66

84 37 21 4 17 25 45 72

243

252

260

271

282

305

Eindgebruikersmarkten

Een analyse van wereldwijde verzendingen door leden van de US Valve Manufacturers Association biedt een leidraad voor de eindgebruikersmarkten voor industriële kleppen, zoals weergegeven in Tabel 6.1. Tabel 6.1 Verzendingen van industriële kleppen per eindgebruikersindustrie Eindgebruikersindustrie Water- en afvalwaterchemicaliën Energieopwekking 1 Aardolieproductie Aardolieraffinage Olie- en gastransmissie Gasdistributie Pulp en papier Commerciële bouw Voedsel en drank IJzer en staal Overig Totaal

2002 (% van totaal)

2003 (% van totaal)

2004 e (% van totaal)

17,3 17,3 13,2 12,2 11,0 5,4 2,3 6,8; 5,2: 2,3 1,8 5,2

17,4 16,9 13,1 12,3 11,1 5,6 2,5 6,7 5,2 2,4 1,8 5,0

17,9 16,2 12,8 12,4 11,4 5,7 2,4 6,3 5,3 2,4 1,8 5,4

100,0

100,0

100,0

e Schatting 1 Inclusief warmtekrachtkoppeling. Bron: Valve Manufacturers Association of America

Er worden geen grote veranderingen voorspeld voor de eindgebruikersindustrieën tijdens de prognoseperiode, waarbij “water en afvalwater; chemicaliën; olie en gas; energieopwekking; en pulp en papier goed zijn voor ongeveer 85% van de klepverzendingen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

65

6

Eindgebruikersmarkten

6.2 Water en afvalwater De watervoorziening- en afvalwaterzuiveringsindustrie biedt nog steeds een groeiende markt voor industriële afsluiters. Naast de behoefte aan een grotere watervoorziening om tegemoet te komen aan een groeiende bevolking, vooral in ontwikkelingslanden, stimuleren zorgen over de waterkwaliteit en strengere regulering van milieubronnen de markt voor water- en afvalwaterzuiveringsapparatuur in veel landen over de hele wereld. De Verenigde Staten zijn de grootste markt voor water- en afvalwatervoorzieningen ter wereld, waarbij de industrie wordt aangestuurd en gereguleerd door de Clean Water Act van 1972 en de Sail: Drinking Water Act, die in 1996 opnieuw werd goedgekeurd. Het wordt algemeen erkend dat de Verenigde Staten De infrastructuur van de staten verkeert in een slechte staat. Hoewel de industrie ruim 20 miljard dollar per jaar investeert in drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur (redelijk gelijk verdeeld over de twee sectoren), meldde Ot]ice of Water van de Environmental Protection Agency (EPA) onlangs dat het huidige tempo van de uitgaven aan drinkwaterinfrastructuur alleen al schiet 263 miljard dollar tekort bij wat de komende twintig jaar nodig is. Een belangrijke trend in de Amerikaanse waterindustrie van de afgelopen jaren, die sterk gefragmenteerd is met ongeveer 55.000 gemeenschapsbedrijven die waterdiensten leveren, is het contracteren van particuliere bedrijven om bestaande faciliteiten te exploiteren of nieuwe faciliteiten te bouwen en te exploiteren. USFilter kocht zwaar op het gebied van watervoorziening (meer dan 150 bedrijven), totdat het in april 1999 ook werd overgenomen door het Franse conglomeraat Vivendi (nu Veolia Environment). In augustus 1999 kocht een ander groot Frans waterbedrijf, Suez Lyonnaise des Eaux ( nu Ondeo) kreeg een sterkere positie op de Amerikaanse markt door de aankoop van United Water Resources. In mei 2004 kondigde Siemens aan dat het de wereldwijde systeem- en dienstenactiviteiten van USFilter overnam voor $ 933 miljoen. De bedrijven zullen onderdeel worden van de Industrial Solutions and Services Group (ISG) van Siemens. RWE, het op een na grootste energiebedrijf van Duitsland, heeft American Water Works overgenomen. Samen met de overname van Thames Water in Groot-Brittannië heeft dit het bedrijf tot de derde grootste noodlijdende watermarkt ter wereld gemaakt. Bezorgdheid over de waterkwaliteit en strengere regulering van milieubronnen stimuleren de markt voor water- en afvalwaterzuiveringsapparatuur in veel landen over de hele wereld. In Europa stimuleert de Europese Unie (EU) Richtlijn Stedelijk Afvalwater de groei in deze sector. Er worden in heel Europa veel nieuwe zuiveringsinstallaties gebouwd om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende slibproductie en de toegenomen vervuiling

66

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten,

,

behandeling. Veel bestaande faciliteiten worden ook gemoderniseerd of uitgebreid om steeds grotere hoeveelheden rioolwater te kunnen verwerken. De uitbreiding van de EU zal kansen bieden naarmate de nieuwe landen hun water- en afvalwatersystemen op het niveau brengen van de aanbevolen EU-normen. De verstedelijking en industrialisatie in de regio Azië-Pacific, die de afgelopen twintig jaar dramatisch is toegenomen, heeft geresulteerd in een grotere vraag naar water, en de jaarlijkse consumptie blijft in de meeste landen stijgen. Waterschaarste is een groot probleem in China. Hoewel er een overvloed aan ruwe waterbronnen is, heeft de ongelijke verdeling in bepaalde gebieden tot ernstige tekorten geleid. Dit is vooral het geval in het noorden, een regio die 65% van de landbouwgrond van het land en 50% van de industrie bezit, maar slechts 20% van de watervoorziening van het land. De Chinese waterproblemen vormen een grote bedreiging voor de groei, en de Chinese regering probeert buitenlandse ondernemingen aan te moedigen deel te nemen aan de bouw en exploitatie van gemeentelijke watervoorzieningsprojecten. De afvalwaterzuivering is laag – rapporten variëren van 20% tot 32% – en het hergebruik van afvalwater ligt ruim onder het gemiddelde van 75% tot 80% in de ontwikkelde landen. De Chinese regering is van plan de afvalwaterzuivering tegen het jaar 2010 op te voeren tot 50% in stedelijke gebieden en 75% in de belangrijkste steden. Om de watervoorzieningscapaciteit te vergroten, zijn er naar verluidt tussen de 600 en 800 nieuwe waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 400.000 kubieke meter nodig. per dag zal in 2010 nodig zijn. Veolia Environment heeft al verschillende contracten getekend voor de levering van nieuwe installaties. Als onderdeel van de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2008 zal Peking zes afvalwaterzuiveringsinstallaties bouwen. Verwacht wordt dat Latijns-Amerika de komende jaren zwaar zal investeren in water- en afvalwaterzuiveringsapparatuur. Brazilië is een van de meest aantrekkelijke markten voor de waterindustrie ter wereld. Er is gemeld dat terwijl

de meeste stadsbewoners (91%) krijgen gezuiverd drinkwater, slechts 49% heeft een rioolaansluiting en 90% van het opgevangen rioolwater wordt niet gezuiverd. De investeringsbehoefte voor een volledige watervoorziening, opvang en behandeling van rioolwater wordt door bronnen van de Braziliaanse overheid geschat op minstens 20 miljard dollar over een periode van 10 tot 15 jaar. De privatisering van waterbedrijven, die al een sterke trend is in de ontwikkelde landen, zal naar verwachting ook in de ontwikkelingslanden een grotere rol gaan spelen, omdat regeringen ernaar streven de investeringslast te verschuiven naar de particuliere sector.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 67

6

Eindgebruikersmarkten

De meeste kleppen die zijn vervaardigd om water te verwerken, zijn gemaakt van gietijzer, nodulair gietijzer of gietstaal en zijn over het algemeen groter van formaat dan kleppen voor andere industrieën. Er is een splitsing tussen de twee belangrijkste sectoren van de industrie op het gebied van de behandeling van schoon water en vuil water of rioolwater. Schoon water wordt normaal gesproken behandeld met vlinder- of schuifafsluiters. De vlinderkleppen hebben stalen behuizingen en de schuifafsluiters hebben ductiele of gietijzeren behuizingen. Riolering wordt afgehandeld met sluiskleppen, want hoewel vlinderkleppen goede afdichtingseigenschappen hebben, ligt de schijf nog steeds plat in het kanaal en vormt een obstakel voor vaste stoffen wanneer de klep wordt geopend. Voor speciale toepassingen worden mesafsluiters of wafer-vlinderkleppen gebruikt. Kunststof kleppen kunnen worden gebruikt voor chemicaliën, maar worden niet gebruikt in de watervoorziening. De industrie is overgestapt op schuifafsluiters met elastische zittingen, met voornamelijk rubberen materialen in plaats van metalen zittingkleppen voor rioolwaterzuivering. Deze worden ook gebruikt in plaats van de duurdere stijgende spindelkleppen. De traditionele henneppakking in kleppen is nu vervangen door rubberen of plastic O-ringen inclusief polytetrafluorethyleen (PTFE). Automatisering met geactiveerde kleppen is in de hele waterindustrie geïntroduceerd als reactie op de vraag naar minder personeel. Dit is echter beperkt, omdat veel afsluiters in deze branche afsluiters zijn en handmatig kunnen worden bediend. De industrievereiste is bedrijfszekerheid met weinig of geen verstoring van de dienstverlening. De zoetwatervoorziening en afvalwaterzuivering zullen in de nabije toekomst goede zaken blijven opleveren voor klepfabrikanten, met bovengemiddelde groeipercentages.

De European Chemical Industry Council (Cefic) schat dat de mondiale chemische productie in 2002 1841 miljard dollar (1735 miljard dollar) bedroeg, inclusief farmaceutische producten (23,3% van het totaal) en petrochemische producten (12,5% van het totaal). Europa, inclusief Oost-Europa en Turkije, is de grootste chemicaliënproducerende regio ter wereld, met een aandeel van 34,4% in 2002. De groeiende Chinese chemische industrie was in 2002 goed voor 5,5%.

68

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.2 Verdeling van de mondiale chemische productie.

.

Land/regio

.

.

.

.

.

Percentage van de mondiale productie (2002)

Europa VS Japan China Rest van Azië Latijns-Amerika Rest van de wereld 1

34,4 26,4 10,4 5,5 12,7 5,5 5,1

Totaal

1OO.O

1 Inclusief Canada, Mexico, Afrika en Oceanië Bron: Cefic

Op zijn jaarlijkse economische conferentie in maart 2004 rapporteerde Cefic dat 2003 een moeilijk jaar was voor de chemische markt in de EU (met uitzondering van de farmaceutische sector), waarbij de meeste sectoren slechts een zwakke, beperkte groei van 0,6% kenden. De afname van de productiegroei was vooral het gevolg van de zwakke vraag in Europa. De ernstige zwakte in Europa was op zijn beurt te wijten aan het ontbreken van een sterke drijvende economie. Voor de chemische industrie in de EU wordt in 2004 een bescheiden herstel voorspeld, waarbij de totale productie van de industrie (exclusief farmaceutische producten) in 2004 met 2% zal groeien, tot 2,5% als de farmaceutische producten worden meegerekend. In 2005 zal de totale productie in de chemische industrie van de EU (exclusief farmaceutische producten) naar schatting met 2,7% groeien, en 3,1% bereiken als de farmaceutische producten worden meegerekend. De petrochemie en polymeren zullen naar verwachting in 2005 de sterkste groei laten zien, na de farmaceutische sector. In de VS wordt, na een daling van de productie van chemicaliën (exclusief farmaceutische producten) in 2003 met 0,2%, in 2004 een herstel naar 3,0% groei verwacht, met een vergelijkbare groei in 2005. Met inbegrip van de farmaceutische sector wordt de groei in 2004 op 3,8% geraamd en zal deze in 2005 weer vertragen tot 3,6%. De zwakke vraag, de stijgende grondstoffenkosten in 2002, de oorlog in Irak en de nasleep daarvan, en een verdere stijging van de grondstoffenkosten in 2003 heeft de winstmarges bij chemische bedrijven verlaagd en geleid tot verlagingen en/of vertragingen in de kapitaaluitgaven, wat gevolgen heeft gehad voor klepfabrikanten en leveranciers. Tabel 6.3 toont de afname van de kapitaalinvesteringen in de belangrijkste chemicaliënproducerende landen tussen 2000 en 2002, en de cijfers voor 2003 zullen naar verwachting een aanhoudende daling laten zien.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

69

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.3 Kapitaaluitgaven in de chemische industrie ((miljoenen) Land

2000

2001

2002

Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Italië België Spanje Nederland Zweden Ierland Oostenrijk Denemarken Finland Noorwegen Polen Hongarije Tsjechië Slowakije Slovenië VS Japan Canada Mexico Brazilië

6799 3720 4402 3581 1628 1476 1815 1046 n.v.t. 606 844 252 145 599 317 268 89 191 32 984 15 463 2008 954 1194

6575 3656 4418 3481 1761 1993 1906 676 568 641 946 221 127 442 331 312 114 221 31 592 15 202 29 601

6300 3218 3556 3447 1355 2689 1906 662 1814 727 993 355 174 375 323 301 143 230 28 732 12 518 8 4 5 1

Bron: Cefic

Waarnemers uit de sector zijn van mening dat de chemische industrie zich op het dieptepunt van haar recessiecyclus bevindt en dat 2004 in de meeste delen van de wereld een jaar van bescheiden expansie zou moeten zijn, omdat de productie en de vraag toenemen, wat tot uiting komt in het weer op gang brengen van de sluitingen en de stijging van de kapitaaluitgaven. Het grootste deel van de kapitaaluitgaven zal echter gaan naar het moderniseren en efficiënter maken van productie-eenheden. De nog steeds hoge kosten van olie en aardgas kunnen nog steeds een negatief effect hebben op de marges en winstgevendheid, wat investeringen kan belemmeren. De chemische industrie ziet veranderingen die worden veroorzaakt door twee belangrijke factoren: het verlies van traditionele chemische bulkproductie aan ontwikkelingslanden, waar land en arbeid goedkoper zijn en vergunningen om te opereren gemakkelijker te verkrijgen zijn; en de opkomst van nieuwe technologieën voor de productie van producten met een hogere toegevoegde waarde. Naarmate de milieulast in Europa toeneemt; sommige grootschalige producenten dreigen te verhuizen naar andere, vriendelijkere locaties. In het Westen wordt een kleine nieuwe bulkproductiefabriek gebouwd.

70

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Het grootste deel van de verkoop van kleppen in de ontwikkelde gebieden van de wereld zal bestemd zijn voor vervangende kleppen en kleponderdelen. Een belangrijke factor die investeringen in reserveonderdelen stimuleert, is strengere milieuwetgeving en controle op diffuse emissies. Klepmaterialen moeten ook worden geüpgraded om hogere procestemperaturen en corrosievere materialen aan te kunnen. Er is een verscheidenheid aan klepontwerpen vereist voor vloeistof-, gas- en slurrytoepassingen onder normale tot ernstige corrosieve omstandigheden. Er is een sterke trend richting het op afstand bedienen van afsluiters, wat leidt tot meer geavanceerde afsluiters met een hogere toegevoegde waarde. Afsluiters met metalen zitting zijn aantrekkelijk bij chemische processen omdat ze brandwerend zijn. Met kunststof beklede kleppen vinden bredere toepassingen bij het hanteren van corrosieve en agressieve vloeistoffen zoals chloor, hoewel roestvrijstalen kleppen nog steeds worden gebruikt in veel toepassingen waarbij salpeterzuur, ammoniak en aminen betrokken zijn. Een toekomstige trend in de technologie is dat er meer gebruik wordt gemaakt van procesintensivering, wat resulteert in dramatisch kleinere procesinstallaties waarin apparatuur vaak twee of meer bewerkingen per eenheid uitvoert. Zo kan een reactor ook de functie van warmtewisselaar vervullen, terwijl condensatie, destillatie en herkoken in één apparaat kunnen plaatsvinden. Dit vermindert de hoeveelheid benodigde "leidingen" - leidingen, pompen, vaten en kleppen. De toenemende vraag naar milieucontroles duidt op een kans voor verbeterde investeringen, en dit kan leiden tot een groei van druk-roterende en balgdichte kleppen voor extra integriteit. Kleppen met balgzitting zijn gebruikt in toepassingen waarbij corrosieve gassen betrokken zijn. De belangrijkste trends die de structuur van de chemische industrie beïnvloeden zijn specialisatie, mondialisering en consolidatie. Naast fusies en overnames stoten chemische bedrijven grondstoffen- en/of niet-kernactiviteiten met lage marges af om zich te concentreren op specialistische chemicaliën met hogere marges. Fusie- en overnameactiviteiten in de afgelopen jaren omvatten: 2001

9

9 9 9

De fusie van Dow Chemical en Union Carbide werd uiteindelijk voltooid en werd gevolgd door de overname door Dow van: de agrochemische activiteiten van Rohm en Haas; Britse fijnchemieproducent Ascot; en de polyurethaanactiviteiten van EniChem. Degussa, ontstaan ​​in 2000 uit de fusie van Degussa-H~ils en SKW Trotsberg, kocht Laporte. De aankoop van de Duitse Condea Group door de Zuid-Afrikaanse Sasol Group. Sunoco neemt Aristech over.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

71

6

Eindgebruikersmarkten

9

De investeringsmaatschappij Industri Kapital fuseerde Neste Chemicals (gekocht in 1999) en de chemische activiteiten van Dyno Industrier (gekocht in 2000) om een ​​Scandinavisch speciaal chemisch bedrijf te creëren, Dynea. 9 Het Britse INEOS heeft de chloor-, fluorchemicaliën- en Crosfield-activiteiten van ICI overgenomen; de wereldwijde ethanolamineactiviteiten van Dow Chemical; en de Noord-Amerikaanse gasverwerkingsaminebedrijven PHENOLCHEMIE; en een meerderheidsbelang in EVC (voorheen een joint venture van ICI/Enichem). 9 De Franse De in 2000 gevestigde Rhodia Group, die Albright & Wilson (A&W) had overgenomen, verkocht de Europese activiteiten op het gebied van oppervlakteactieve stoffen van A&W aan Huntsman International.

2002 9 9 9 9

9 9 9

72

Dynca kocht de harsactiviteiten van Perstorp. Hercules verkocht BetzDearborn (overgenomen in 1998) aan GE Specialit3, Materials, vanwege schuldenproblemen. Du Pont kocht Chem First. Bayer voltooide de aankoop van Aventis CropScience, maar verkocht vervolgens verschillende productlijnen en andere activa om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Later verkocht het de dochteronderneming Haarmann & Reimer-geuren aan een private equity-fonds. Solvay heeft de fluorproductenactiviteiten van Ausimont overgenomen van Montedison. Saudi Basic Industries (SABIC) nam de petrochemische divisie van DSM over en kreeg daarmee Europese voet aan de grond. Johnson Wax kocht Diversey-Lcver.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.4 Top 20 chemische bedrijven in 2002 (binnenlandse markt(en))

Chemische omzet (miljoen USD)

BASF (Duitsland) Bayer (Duitsland) Dow Chemical (VS) Du Pont (VS) Atofina (Frankrijk) ExxonMobil (VS) Akzo Nobel (Nederland) Mitsubishi Chemical (Japan) BP (VK) Degussa (Duitsland) Shell (VK/Nederland) ICI (VK) Linde (Duitsland) Sabic (Saoedi-Arabië) Asahi Kasei (Japan) Sumitomo Chemical (Japan) Solvay (België) Air Liquide (Frankrijk) Sasol (Zuid-Afrika) Mitsui Chemical (Japan)

33 778 31 061 27 434 24 006 20 626 20 310 14 681 14 224 12 507 12 336 11 490 9858 9149 9075 8995 8373 8302 8284 8199 7937

Kilde: Chemical Insight (Reed-bedrijfsinformatie)

2003 In 2003 vielen er behoorlijk wat ontslagen, omdat chemische bedrijven reageerden op hun zwakke markten. De banenverlies maakte over het algemeen deel uit van grotere plannen om de activiteiten te vernieuwen en bedrijven te herstructureren om financiële en andere problemen aan te pakken. Het aantal fusies en overnames is licht gedaald ten opzichte van 2002, maar omvatte 9

9 9 9 9 9 9

Een consortium van private equity-bedrijven bestaande uit The Blackstone Group, Apollo Management en Goldman Sachs Capital Partners nam Ondeo Nalco over van Suez; BASF kocht de insecticiden- en fungicidenactiviteiten van Bayer; Een consortium van LG Chemical en Honam Petrochemical heeft Hyundai Petrochemical overgenomen; Bain Capital heeft SigmaKalon van Total overgenomen; Total's chemiegroep Atofina kocht een belang van 50% in Samsung General Chemical; De Duitse mijnbouw- en technologiegroep RAG kocht een belang van 46,4% in Degussa, dat in 2004 zal worden uitgebreid tot 50,1%; GE ruilde zijn speciale chemicaliën en $650 miljoen in contanten voor de organische siliconenactiviteiten van Crompton.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

73

6

Eindgebruikersmarkten

2004 9

9 9

9 9

9

Air Liquide, al de grootste industriële gasproducent ter wereld, werd nog groter door de overname van het grootste deel van de activiteiten van zijn Duitse concurrent Messer Griesheim. Ciba Specialty Chemicals heeft papierchemicaliën Raisio Chemicals overgenomen. Lyondell Chemical, dat een belang van 70,5% heeft in Equistar Chemicals en 58,75% in Lyondell-Citgo Refining, heeft Millennium Chemicals overgenomen; Koch Industries kocht de Invista-vezeleenheid van Du Pont en fuseerde deze met de KoSa-dochteronderneming; De Duitse Henkel Groep verwierf: het cosmeticabedrijf Indola; Lucky Silicone, een Koreaanse fabrikant van afdichtingsmiddelen; en Dial, een Amerikaanse fabrikant van zepen en wasmiddelen; Blackstone Capital Partners kocht de Duitse Celanese Group.

6.3.1 Farmaceutische producten De farmaceutische sector is een belangrijk onderdeel van de chemische industrie en is goed voor 23,3% van de omzet, terwijl de VS, Europa en Japan ongeveer 90% van de wereldmarkt voor hun rekening nemen. Farmaceutische bedrijven staan ​​onder extreme druk om hun productie te verhogen en tegelijkertijd de kosten en planningen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen te verlagen. Deze factoren, samen met het hoge niveau van de vereiste investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D), zorgen voor een verdere consolidatie in de sector. In 2001 omvatten de fusies: 9 9 9

Abbott Laboratories heeft Knoll Pharmaceuticals overgenomen van BASF; Johnson & Johnson heeft Alza overgenomen; Bristol-Myers Squibb heeft de farmaceutische activiteiten van Du Pont overgenomen.

In 2002 waren de twintig grootste farmaceutische bedrijven goed voor ongeveer 60% van de mondiale farmaceutische omzet (zie Tabel 6.5).

74

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.5 Top 20 farmaceutische bedrijven in 2003 Bedrijf Pfizer Glaxo Smith Kline Merck Johnson & Johnson Aventis Astra Zeneca Novartis Bristol-Myers Squibb Roche Lilly Wyeth Abbott Sanofi-Synthelabo Takeda Schering-Plough Boehringer-lngelheim Bayer Schering K SankA

Farmaceutische omzet (US$ miljoen) 39.631 29.736 21.038 19.517 19.009 18.849 16.020 14.925 12.208 11.856 11.764 9323 7.209 6723 725 5323 725 5323 725 725 2 3100 2015

Kilde: Contract Pharma

In 2003 consolideerde Pfizer zijn marktleiderschapspositie met de overname van Pharmacia, terwijl de toenmalige nummer drie van de wereld Merck de 49% van Banyu Pharmaceutical kocht die het niet bezat. In 2004 kocht Sanofi-Synthabo, de Franse farmaceutische groep, zijn Frans-Duitse rivaal Aventis om het derde grootste farmaceutische bedrijf ter wereld te worden. In Japan beginnen bedrijven hun farmaceutische activa te verkopen, te fuseren of strategische allianties aan te gaan met andere Japanse, Europese en Amerikaanse bedrijven, zoals getypeerd door Roche's verwerving van een belang van 50,1% in Chugai, de tiende grootste speler van Japan, en het samenvoegen van zijn Japanse dochteronderneming, Nippon Roche, in Chugai. Begin 2004 maakten Yamanouchi Pharmaceutical en Fujisawa Pharmaceutical plannen bekend om te fuseren om na Takeda de grootste Japanse geneesmiddelenfabrikant te worden. China heeft een zich ontwikkelende farmaceutische industrie. De in Shanghai gevestigde China Worldbest Group, tot twee jaar geleden vooral een producent van textiel en landbouwmachines, is uitgegroeid tot de grootste farmaceutische groep van China. Worldbest is ontstaan ​​uit partnerschappen met verschillende Amerikaanse bedrijven en verwierf in 2002 een controlerend belang van 40% in het staatsbedrijf Shanghai Pharmaceutical. De groep heeft ongeveer 4,0 profielen van de internationale kleppenindustrie

75

6

Eindgebruikersmarkten

joint ventures voor farmaceutische productie met grote bedrijven als Johnson & Johnson en Bristol-Myers Squibb, en hadden in 2003 een omzet van naar schatting 2,5 miljard dollar. De Ierse farmaceutische en chemische industrie is ook sterk gegroeid, waarbij veel van de leidende multinationale farmaceutische en chemische fabrikanten die fabrieken in het land hebben gevestigd. Eind 2002 was in totaal C8,8 miljard geïnvesteerd in de Ierse chemische en farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie stelt eisen aan primaire en secundaire productieprocessen. Voor de secundaire processen gelden standaardeisen met betrekking tot stoom, water en waterkwaliteit. Het materiaal bij uitstek is nog steeds roestvrij staal 316 met schuif- of balgdichte kleppen voor stoombehandeling, bronzen schuifafsluiters voor standaard waterbehandeling en membraanafsluiters voor hoogwaardige waterbehandeling. Primaire processen vereisen steriele kleppen voor materiaalbehandeling. 6.3.2 Petrochemie

Na een aantal teleurstellende jaren waren er eind 2003 en begin 2004 tekenen dat de mondiale petrochemische industrie aan het aantrekken was. Maar door de voortdurende stijging van de prijzen van tbedstocks (aardgas in de VS en ruwe olie wereldwijd) zal de druk op de marges bedrijven terughoudend maken om uit te breiden. Uit een recent onderzoek van SKI Consuhing blijkt dat tussen 1992 en 2002 de wereldwijde capaciteit voor de top 97 petrochemische producten met bijna 400 miljoen ton/jaar is toegenomen. De aangekondigde geplande uitbreidingen voor 2002-2012 bedragen echter slechts ca. 150 miljoen ton/jaar. SKI Consulting schat dat ruim 50% van de investeringen in deze periode in China en het Midden-Oosten zullen plaatsvinden (zie tabel 6.6). Tabel 6.6 Nieuwe petrochemische investeringen in de periode 2002-2012 Land/regio

Aandeel van de investering (%)

China Overig Azië Noord-Amerika Latijns-Amerika West-Europa Centraal- en Oost-Europa Midden-Oosten Bron: SRI Consulting, World Petrochemicals Program (de getallen tellen niet op tot 100 vanwege afrondingen)

76

Profiel van de internationale kleppenindustrie

29 16 11 9 4 4 28

6

Eindgebruikersmarkten

De groei van de goedkope exploitanten in het Midden-Oosten en Azië zal zorgen voor hevige concurrentie voor Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven. Stroomafwaartse productie-industrieën zijn vanuit veel landen, waaronder een aantal in Azië, naar China verhuisd. Dit heeft van China de grootste groeiende petrochemische markt gemaakt. Grote Chinese bedrijven die investeren zijn onder meer Sinopec, SECCO Petrochemical, Fujian Petrochemical, Lanzhou Petrochemical en China National Offshore, in joint ventures met Shell. Het Midden-Oosten groeit ook snel dankzij de lokale, goedkope koolwaterstofvoorraden. Saudi Basic Industries (Sabic) uit Saoedi-Arabië heeft de petrochemische ontwikkeling in het Midden-Oosten geleid en exploiteert nu 17 ultramoderne productiefaciliteiten, waardoor het de elfde grootste petrochemische producent ter wereld is. De dochteronderneming van Sabic, Jabail United Petrochemical, zal naar verwachting in 2004 een nieuwe ethyleenkraker met een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar in gebruik nemen. Via het staatsbedrijf National Petrochemical heeft Iran zijn petrochemische industrie op een sterke tweede plaats gebracht, na Saoedi-Arabië in het Midden-Oosten. Tussen 2000 en 2005 is Iran van plan zijn ethyleencapaciteit te verhogen van slechts 719.000 ton per jaar naar 4,7 miljoen ton per jaar, met een verdere capaciteit van 2 miljoen ton per jaar waarschijnlijk in 2010. Qatar Chemical, een joint venture van Qatar Petroleum (51). %) en Chevron Phillips Chemical hebben eind 2002 een ethyleenfabriek van 500.000 ton per jaar opgestart in Mesaieed, die in 2004 verder zal worden uitgebreid, en de joint venture bouwt ook een extra kraker van 1,3 miljoen ton per jaar in Ras Laffan, die zal beginnen. in 2007 op.

Na in 2001 en 2002 vrijwel statisch te zijn geweest, is de wereldolieproductie in 2003 met 3,8% gestegen tot bijna 76,8 miljoen vaten per dag. Terwijl Noord-Amerika, Europa en Eurazië, het Midden-Oosten en Afrika vooruitgang lieten zien, daalde de productie in Zuid- en Midden-Amerika (-3,1%) en Azië-Pacific (-1,0%). Ondanks Irak en Oman liet het Midden-Oosten met 8,3% de sterkste groei zien. Buiten het Midden-Oosten werd de sterkste groei waargenomen in Thailand (15,7%), Turkmenistan (15,6%), Algerije (11,4%) en de Russische Federatie (11,0%). De Britse productie is sinds 1999 elk jaar gedaald, waarbij de productie in 2003 slechts 77,6% van het niveau van 1999 bedroeg. Ook in Noorwegen is de productie voor het tweede jaar op rij gedaald.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 77

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.7 Wereldolieproductie in de regio 2003

Dagelijkse productie (miljoen vaten)

Verandering sinds 2002

Noord-Amerika waarvan: VS Canada

10.44

-0,2%

7,45 2,99

-1,6% 5,9%

Zuid- en Midden-Amerika waarvan: Mexico Venezuela Brazilië

10,53

~

3,79 2,99 1,55

5,8 % -7,2 % 3,3 %

Midden-Oosten waarvan: Saoedi-Arabië Iran VAE Koeweit Irak

22,61

8,3%

9,82 3,85 2,52 2,24 1,34

13,8 % 12,6 % 17,3 % 20,0 % -33,9 %

Afrika waarvan: Nigeria Algerije Libië

8.40 uur

5,5%

2,19 1,86 1,49

8,6% 11,4% 8,2%

Azië-Pacific waarvan: China Indonesië

7,87

-1,0%

3,40 1,18

1,5 % -8,6 %

16,93

4,1%

8,54 3,26 2,25

11,0 % -2,7 % -8,9 %

West- en Oost-Europa waarvan: Rusland Noorwegen Groot-Brittannië Totaal

76,78

3,8 %

(Veranderingen ten opzichte van 2002 zijn op gewichtsbasis) Bron: BP Statistical Review of World Energy 2004

Een onderzoek door Citigroup Smith Barney voorspelde dat de upstream-uitgaven in de olie- en gasindustrie in 2004 met 0,7% zouden stijgen in Noord-Amerika en met 6,4% in de rest van de wereld, met een sterke groei in Latijns-Amerika, China en India.

78

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Er wordt verwacht dat 70% van de toekomstige investeringen in olie-exploratie en -ontwikkeling zal plaatsvinden in de 'ontwikkelingslanden' van het Midden-Oosten, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuid- en Oost-Azië. De offshore-productie is momenteel goed voor ongeveer 30% van de olievoorziening in de wereld. De Golf van Mexico, Brazilië, West-Afrika en de Noordzee zijn de belangrijkste productiegebieden, maar er is een aanzienlijk potentieel voor offshore productieverhogingen in de Chinese Zeeën, de Golf van Oman, de Kaspische Zee en Zuidoost-Azië. De wereldproductie van aardgas is in 2003 met 3,4% gestegen, waarbij de grootste groei in Midden- en Zuid-Amerika (11,1%) plaatsvond, vooral dankzij de groei in Trinidad & Tobago, Argentinië en Brazilië, gevolgd door Afrika (8,1%) en Azië-Pacific. 5,5%). Tabel 6.8 Mondiale aardgasproductie in de regio 2003

Productie (miljard m 3)

Verandering sinds 2002

Noord-Amerika Waarvan: VS Canada

730,0

-0,4%

549,5 180,5

0,7% -3,9%

Zuid- en Midden-Amerika waarvan: Argentinië Mexico Venezuela Trinidad en Tobago

155,0

11,1%

41,0 36,4 29,4 24,8

13,7% 3,0% 3,4% 43,4%

Midden-Oosten waarvan: Iran Saoedi-Arabië VAE Qatar

257,7

5,3%

79,0 61,0 44,4 30,8

5,3 % 7,6 % 2,3 % 4,4 %

Afrika waarvan: Algerije Egypte

141,4

8,1%

82,8 25,0

3,1% 10,1%

Azië-Pacific waarvan: Indonesië Maleisië China Australië India

310,5

5,5%

72,6 53,4 34,1 33,2 30,1

3,2 % 10,1 % 6,8 % 1,7 % 4,8 %

Profiel van de internationale kleppenindustrie

79

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.8 Mondiale aardgasproductie in 2003, vervolg Regio

Productie (miljard m3)

Verandering sinds 2002

West- en Oost-Europa waarvan: Rusland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Nederland, Oezbekistan

1023,9

3,4%

578,6 102,7 73,4 58,3 53,6

4,2 % -0,9 % 12,0 % -3,8 % -0,3 %

Totaal

2618,5

3,4%

Kilde: BP Statistisch Overzicht van Wereldenergie 2004

Aardgas is de snelst groeiende primaire energiebron ter wereld. Om aan de steeds toenemende vraag het hoofd te bieden, schat het Internationale Energieagentschap dat er in de periode 2001-2030 3,1 biljoen dollar zal worden geïnvesteerd in de mondiale aardgasvoorzieningsketen. De exploratie en ontwikkeling van gasvelden, inclusief het in gebruik nemen van nieuwe velden en het in stand houden van de productie in bestaande velden, zal ruim de helft van de totale gasinvesteringen opslorpen. De VS en Canada, die de grootste en meest volwassen gasindustrieën ter wereld hebben, zullen naar verwachting de komende twintig jaar ruim een ​​kwart van de totale investeringen in de wereld absorberen. De landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als geheel (inclusief de VS en Canada) zullen goed zijn voor bijna de helft van de mondiale gasinvesteringen. Het grootste deel van de rest zal naar de belangrijkste huidige en opkomende exportregio's gaan: Rusland, de Kaspische regio, het Midden-Oosten en Afrika. Omdat Rusland, Iran en Qatar ongeveer 57% van de gasreserves in de wereld voor hun rekening nemen, zullen deze landen de komende jaren aanzienlijke gasinvesteringen zien. Omdat veel van de aardgasvelden in ontwikkelingslanden ver verwijderd zijn van grote consumentenmarkten, zullen aanzienlijke investeringen nodig zijn in pijpleidingen en handel in vloeibaar aardgas (zie paragraaf 6.6). Na de megafusies in 1999 - BP met Amoco, Exxon met Mobil, Total-Fina met Elf Acquitaine en het Spaanse bedrijf Repsol dat YPF in Argentinië kocht - vond in 2001 de fusie plaats van Chevron en Texaco, en in 2002 fuseerde Conoco met Phillips Petroleum. De kleppen die worden gebruikt bij het boren, produceren en verzamelen van ruwe olie en gas zijn over het algemeen gespecialiseerde hogedrukstaalproducten en de markt kent een hoge mate van samenwerking tussen producenten, producenten en eindgebruikers.

80

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Nu de offshore-productie een steeds groter deel van zowel de olie- als de gasproductie voor zijn rekening neemt, zal de groei van offshore-kleppen sterker zijn dan die van onshore-kleppen.

Volgens het jaarlijkse onderzoek van de Oil & Gas Journal naar de mondiale raffinage is de destillatiecapaciteit van ruwe olie in 2003 met 0,2% toegenomen tot 82,055 miljoen vaten per dag. Alle regio's lieten een kleine capaciteitstoename zien, behalve Azië (inclusief Australië) en Oost-Europa. Tabel 6.9 Productie bij aardolieraffinaderijen wereldwijd eind 2003 Regio Noord-Amerika1 Midden- en Zuid-Amerika West-Europa Midden- en Oost-Europa Midden-Oosten Afrika Azië en Australazië

Totaal

Aantal raffinaderijen

Capaciteit ('000 vaten/dag)

159 69 104 95 46 44 200

20 370 6 719 14 651 10 564 6 489 3 224 20 038

717

82 055

1 Inclusief Mexico. Bron: Oil & Gas Journal

De VS, China, Japan en Rusland zijn nu goed voor ruim 40% van het totale aantal raffinaderijen. De mondiale raffinage-industrie blijft consolideren. De trend die eind jaren negentig in de VS begon, begint ook andere regio’s te beïnvloeden: raffinaderijen in de regio Azië-Pacific beginnen hun deuren te sluiten

kleinere, minder efficiënte raffinaderijen. Het aantal raffinaderijen is gedaald van 756 eind 1999 tot 722 eind 2002, en is verder gedaald tot 717 eind 2003. Twintig raffinaderijen zijn nu goed voor 53% van de raffinagecapaciteit in de wereld.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

81

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.10 De 20 beste raffinaderijen ter wereld in 2003 Bedrijf Exxon Mobil Royal Dutch/Shell BP Petroleos de Venezuela Sinopec Totaal ConocoPhillips Chevron Texaco 2 Saudi Aramco Petroleo Brazileiro Mexican Oils China National Petroleum (Petro China) Repilero N National Petroleum (Petro China) Re Pilero N Energy Nationale Iraanse olie OPF Y. Petroleum Lukoil Yukos Pertamina

Totaal

Ruwe capaciteit 1 (miljoen vaten/dag) 5.295 4.815 3.285 2.671 2.665 2.596 2.596 2.183 2.146 1.930 1.851 1.788 1.659 1.659 1.596 1.596 1.596 3 1,04 8 0,993

43.387

1 Inclusief aandelen in raffinaderijen die niet volledig eigendom zijn van het bedrijf. 2 Inclusief aandelen in Caltex Bron: Oil & Gas Journal

In de jaren negentig begonnen de grote Amerikaanse oliemaatschappijen met een proces van selectieve raffinage en afstoting van de markt, wat kansen creëerde voor kleinere, onafhankelijke Amerikaanse raffinaderijen. De onafhankelijke raffinaderijen hebben hun aandeel in de chipraffinagemarkt in de VS gestaag vergroot tot ongeveer 40%. De eerste onafhankelijke die een raffinaderij van een Amerikaanse grote raffinaderij kocht, was Tosco, die in april 1993 de 200.000 vaten per dag raffinaderij van Exxon in Bayway, New Jersey kocht. Tosco groeide uit tot Amerika's grootste onafhankelijke raffinaderij en marketeer, totdat Phillips Petroleum (dat later fuseerde met Conoco) kocht het in 2001. De mantel van Amerika's grootste onafhankelijke raffinaderij is overgenomen door Valero Energy. Valero verwierf de Paulsboro-raffinaderij van Mobil in 1998, de Bcnicia-raffinaderij van Exxon Mobil in 2000 en in december 2001 fuseerde het met het in San Antonio, Texas gevestigde Ultramar Diamond Shamrock. In 2003 verwierf Valero de Louisiana-raffinaderij van Orion Refining en in maart 2004 verwierf het de raffinaderij van El Paso op Aruba, wat het totale aantal raffinaderijen op 15 brengt.

82

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Na een moeilijk bedrijfsjaar in 2002 behaalden raffinaderijen in 2003 over het algemeen veel betere marges toen de vraag naar olie aantrok. De bezettingsgraad van de raffinaderij nam toe in de belangrijkste consumptieregio's Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Terwijl het gebruik in de regio Azië-Pacific een nieuwe piek bereikte, bleven Noord-Amerika en Europa onder het hoge niveau van eind jaren negentig. De toekomstige investeringen in raffinaderijen in de ontwikkelde landen zullen gematigd zijn en zullen worden gedomineerd door uitgaven voor onderhoud en verbetering van de productkwaliteit (schonere verbranding en laagzwavelige brandstoffen), evenals het vergroten van de conversiecapaciteit. Regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, en in sommige gevallen hoge grondkosten, hebben het steeds moeilijker gemaakt om nieuwe raffinaderijen in ontwikkelde landen te bouwen – niemand heeft in de VS al meer dan twintig jaar een nieuwe raffinaderij gebouwd. De steeds strengere EU-milieuregels hebben raffinaderijen in de lidstaten gedwongen hun faciliteiten te upgraden, niet alleen om de uitstoot te verminderen, maar ook om aan nieuwe specificaties te voldoen. De EU-richtlijn 2 0 0 3 / 1 7 / E C vereist dat elke lidstaat uiterlijk 1 januari 2005 benzine en diesel met een maximaal zwavelgehalte van 10 milligram per kilogram (mg/kg) brandstof op de markt brengt. Op 1 januari 2009 moet alle benzine en diesel die in de EU-lidstaten op de markt wordt gebracht, hetzelfde maximale zwavelgehalte van 10 mg/kg hebben. Een andere maatregel die wordt geïntroduceerd is het koolstofhandelsprogramma van de EU, waarbij de regeringen van de lidstaten jaarlijkse CO 2 -emissiequota zullen toewijzen aan individuele bedrijven (inclusief raffinaderijen), die vervolgens aan hun quota zouden hebben voldaan door ofwel de emissies te verminderen of door emissiequota van andere bedrijven over te nemen. bedrijven. De investeringen in raffinaderijen in Midden- en Oost-Europa zullen zich in de toekomst concentreren op het moderniseren van bestaande faciliteiten, in plaats van op het uitbreiden van de capaciteit. Het grootste deel van de raffinage-investeringen, om zowel de capaciteit te vergroten als de conversie- en kwaliteitsverwerkingscapaciteiten te vergroten, zal in Azië plaatsvinden, als gevolg van de groeiende vraag in China en India. De investeringen zullen ook sterk zijn in het Midden-Oosten en Afrika, omdat landen in deze regio's nieuwe raffinaderijen bouwen om producten te exporteren naar groeiende markten in de regio Azië-Pacific, maar ook naar Europa en Noord-Amerika.

In de Pipeline Construction Scorecard van mei 2004 meldde Pipeline & Gas Journal dat er momenteel ongeveer 20.800 kilometer aan pijpleidingen voor ruwe olie, gas en producten in aanbouw zijn, in meer dan 40 projecten.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

83

6

Eindgebruikersmarkten

rond de aarde. Uitsplitsing naar kilometerstand per regio laat zien dat het Verre Oosten een voorsprong van 30% heeft, grotendeels geholpen door de aardgaspijpleiding van Xingang naar Shanghai (4.000 kilometer) in China, aangelegd door Shell/PetroChina/Sinopec. Het Verre Oosten wordt gevolgd door Afrika (21%), Noord-Amerika, inclusief Mexico (20%), en Oost-Europa (18%). Er zijn ook meer dan 130 toekomstige projecten geïdentificeerd met in totaal ongeveer 60.000 kilometer aan pijpleidingen, waarvan Noord-Amerika ongeveer 30% voor zijn rekening neemt. Grote projecten in Noord-Amerika zijn onder meer "9 9 9 9 9

9

9 9

Enbridge Energy's Southern Access-pijpleiding voor ruwe olie van Superior, Wisconsin, naar het zuiden van Illinois (630 mijl); De Liberty-pijpleiding voor ruwe olie van de Seminole Group vanuit Longvie; Texas, naar Cushing, Oklahoma, (450 mijl); Alaskan Natural Gas Transportation's Alaska Highway Pipeline-project (2.100 mijl); BP/Conoco/Exxon Mobil's Alaska North Slope (zuidelijke route) gaspijpleiding (3.400 mijl); 'Over-the-Top'-pijpleiding die gas vervoert van de North Slope en Mackenzie Delta naar zuidelijke markten (2.700 mijl), voorgesteld door zowel Enbridge als Arctic Resources; Mackenzie Gas Project voorgesteld door Imperial Oil Resources/Conoco Phillips/Shell/Exxon Mobil tbr gaspijpleiding van Inuvik naar Noordwest-Alberta in Canada (2.600 mijl); Coronado Pipeline Development's Coronado Pipeline Project voor aardgas van Colorado naar Arizona (300 mijl); De Picacho-pijpleiding voor aardgas van PacificTexas Pipeline van West-Texas naar Ehrenberg, Arizona (1325 mijl).

De meeste andere grote oliepijpleidingprojecten die voor de toekomst gepland staan, bevinden zich in de transitie-economieën van Oost-Europa en het Verre Oosten, waaronder: 9 Ambos Trans-Bulkan Ambo-pijpleiding van Burgas, Bulgarije, naar Vlore, Albanië (560 mijl); 9 Adriatische pijpleidingen Adriatische pijpleiding over Roemenië, Joegoslavië en Kroatië (1200 kilometer); 9 KazMunaiGaz's Fase II van de Chinees-Kazachse oliepijpleiding (1307 mijl); 9 De Moermansk-pijpleiding van LUKoil/Yukos, Siberneft en Tyumen Oil van Siberië naar Moermansk (3.000 kilometer); 9 Transneft-oliepijpleiding van Taishet naar Nakhodka (2.550 mijl); 9 De pijpleiding van Yukos Oil van Angarsk, Rusland, naar Daqing, China (2.400 mijl). Net als in Noord-Amerika zijn gaspijpleidingen nu verantwoordelijk voor het overgrote deel van de toekomstige projecten in de rest van de wereld. Grote projecten zijn onder meer"

84

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

9

9 9

9 9 9

9 9 9

Eindgebruikersmarkten

Gazproms Noord-Europese gaspijpleiding (NEG) van Vyborg naar de kust van Duitsland (Grieswald) (1200 km), met mogelijke uitbreidingen naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk; Norsk Hydro's Noorse Noordzeeproject naar Easlington, VK (744 mijl); Medgaz-pijpleiding van Algerije naar Spanje, met verdere mogelijkheid tot aansluiting op de trans-Sahara-gaspijpleiding van Zuid-Nigeria naar Algerije (4.000 mijl); Russia Petroleum (BP/China National Pipeline Petroleum/Korea Gas), gaspijpleiding Siberië-China-Zuid-Korea (3.000 mijl); Esso Highlands Papoea-Nieuw-Guinea Gasproject van de Golf van Papoea tot Queensland, Australië (3.188 mijl); Epic Energy's Darwin naar Moomba-gaspijpleiding als onderdeel van een voorstel om aardgas van de Timorzee naar Zuidoost-Australië (2.164 mijl) te brengen; De West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP) van Chevron Texaco die de Nigerdelta verbindt met Ghana, Benin en Togo (640 kilometer); Techint's Gasoducto del Noreste Argentina-pijpleiding, van Bolivia naar Argentinië (930 mijl); Uitbreiding van het Petrobass-gaspijpleidingnetwerk in Brazilië (1370 mijl).

Er is een trend in de richting van pijpleidingen met een grotere diameter en grotere capaciteit, waarbij volgens een onderzoek van Oil & Gas Journal 46% een diameter heeft van meer dan 30 inch en 33% een diameter van 22 tot 30 inch. De uitbreiding van de aardgasmarkt wereldwijd en de discrepantie tussen de locatie van de vraag en de locatie van aardgasproductievelden zullen de snelle groei van de interregionale handel blijven stimuleren. Omdat de LNG-kosten blijven dalen ten opzichte van de pijpleidingkosten, wordt verwacht dat de interregionale LNG-handel de komende dertig jaar zal verzesvoudigen en tegen 2030 net zo belangrijk zal worden als de pijplijnhandel. In het komende decennium zal de LNG-industrie naar verwachting investeren in winsten van 100%. miljard dollar. Dit zal zorgen voor een grote groei van de drijvende capaciteit voor LNG, de LNG-terminals en de mondiale LNG-vrachtvloot; tussen 2003 en 2006 zijn al ongeveer 60 nieuwe tankers besteld voor levering.

6.7 Energieproductie De wereldproductie van elektriciteit is gestegen van 6117 TWh in 1973 naar 15476 TWh in 2001, met een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 3,4%. Gedurende deze periode is het aandeel van de OESO-landen gedaald van 72,8% naar 61,3%.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

85

6

Eindgebruikersmarkten

Het elektriciteitsverbruik in de geïndustrialiseerde landen zal naar verwachting langzamer toenemen dan in de ontwikkelingslanden, met een gemiddelde van 1,7% per jaar in de periode 2001 tot 2010, vergeleken met 3,1% per jaar in de ontwikkelingslanden. China zal de sterkste groei in de periode laten zien met 4,6% per jaar. Investeringen in de elektriciteitssector zijn doorgaans cyclisch. Na een lange periode van lage orderintake in de jaren tachtig en begin jaren negentig was er tussen 1998 en 2001 een sterke groei, aangewakkerd door een hausse in de bouwsector in de VS, aangewakkerd door stroomtekorten in veel gebieden (vooral aan de westkust), ook als gevolg van deregulering in de industrie. Siemens schat dat de wereldwijde orders voor elektriciteitscentrales in 2001 een piek bereikten van ongeveer 180 GW, waarna ze in 2001 terugvielen tot ongeveer 145 GW en in 2003 nog scherp daalden tot ongeveer 80 GW. In het rapport World Energy Investment Outlook (2003), gepubliceerd in november 2003, beweerde het Internationale Energieagentschap dat er in de periode van 2001 tot 2030 naar verwachting wereldwijd ongeveer 4.700 GW aan opwekkingscapaciteit zou worden gebouwd om te voorzien in aanvullende en vervangende centrales. Het was de bedoeling dat de wereldwijde opwekkingscapaciteit zou toenemen van 3.498 GW in 2000 naar 4.408 GW in 2010. Dit zou, uitgaande van vervangingen, leiden tot naar schatting 1.100 tot 1.200 GW aan nieuwe centrales. Ongeveer de helft van de nieuwe elektriciteitscentrales zal op aardgas worden gestookt. Geïndustrialiseerde landen vergroten het gebruik van gasturbines met gecombineerde cyclus, die doorgaans goedkoper zijn om te bouwen en efficiënter te exploiteren dan andere fossiele generatoren. Kolengestookte capaciteit zal vooral plaatsvinden in China, India en andere ontwikkelingslanden. De ‘andere hernieuwbare energiebronnen’ – biomassa, afval, geothermische energie, zon en wind – zullen de grootste groei laten zien, zij het vanaf een laag niveau in 2001.

Tabel 6.11 Wereldproductiecapaciteit (GW) energiebron

Steenkool Olie Gas Kernenergie Waterkracht Andere duurzame energiebronnen

Totaal

Wereldproductiecapaciteit in 2010 1277 547 1162 379 911 133

4409

Kilde: World Energy Investment Outlook (2003) - Internationaal Energieagentschap

86

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Sinds 1999 zijn er in de VS grote hoeveelheden nieuwe capaciteit in gebruik genomen, wat heeft geresulteerd in overcapaciteitsopbouw. Na 2002 hebben de onzekerheid over de economische groei en de slechte economische situatie in de elektriciteitssector ertoe geleid dat nieuwe investeringen zijn uitgesteld of geannuleerd. De investeringen in nieuwe faciliteiten zullen naar verwachting de komende twee jaar laag blijven, hoewel er mogelijkheden zullen zijn voor moderniserings- en onderhoudswerkzaamheden. De energieproductie in Europa is, net als de VS, een volwassen markt en op de korte termijn zal er weinig nieuwbouw van energiecentrales plaatsvinden, maar er zullen opnieuw mogelijkheden zijn voor modernisering en onderhoud. Op de langere termijn, de komende dertig jaar, zal nieuwe capaciteit nodig zijn om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te voldoen en om ongeveer 330 GW aan bestaande elektriciteitscentrales in de EU te vervangen. De Chinese elektriciteitsindustrie is nu de op een na grootste ter wereld, na de Verenigde Staten, met een geïnstalleerd vermogen van 322 GW in 2000, waarvan het grootste deel kolengestookt is. De afgelopen tien jaar heeft het land elk jaar gemiddeld 13 GW aan nieuwe capaciteit toegevoegd, maar om de uitbreiding het hoofd te kunnen bieden moet dit de komende jaren minstens verdubbelen. Het grootste deel van deze nieuwe capaciteit zal gebaseerd zijn op steenkool en waterkracht, maar als reactie op de groeiende bezorgdheid over het milieu wordt verwacht dat China zijn gebruik van aardgas en kernenergie voor de opwekking van elektriciteit zal vergroten. Het geïnstalleerde vermogen van India bedroeg eind 2000 111 GW, waarvan het grootste deel kolengestookt is, waarbij waterkracht de op een na grootste bron is. De verwachting is dat de elektriciteitsbehoefte van het land de komende dertig jaar meer dan zal verdrievoudigen. Net als China wordt verwacht dat de meeste nieuwe capaciteit uit steenkool zal bestaan, terwijl aardgas de waterkracht zou kunnen overtreffen en de op een na grootste bron zou kunnen worden. De geïnstalleerde capaciteit van Rusland bedroeg 215 GW, de vierde grootste ter wereld. De elektriciteitsproductie, die in 1999 weer begon te stijgen na acht opeenvolgende jaren van daling als gevolg van de economische neergang na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, zal volgens de voorspelling van het Internationale Energieagentschap (IEA) de komende jaren gemiddeld met 2,3% per jaar toenemen. dertig jaar. De Russische elektriciteitssector wordt gedomineerd door RAO UES, dat in 1992 werd opgericht als een naamloze vennootschap, met de federale overheid als de grootste aandeelhouder van het bedrijf. RAO UES bezit bijna driekwart van de Russische productiecapaciteit en is het grootste energiebedrijf ter wereld. Op 30 juni 2004 waren er wereldwijd 442 kerncentrales in bedrijf, met een totaal netto geïnstalleerd vermogen van 363,8 GW, en waren er nog eens 27 kerncentrales in aanbouw.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 87

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.12 Kerncentrales in bedrijf en in aanbouw (juli 2004) Regio

Noord-Amerika Midden- en Zuid-Amerika West-Europa Oost-Europa en FSU

Midden-Oosten, Afrika, Verre Oosten en Azië

Totaal

Reactoren in bedrijf

Reactoren in aanbouw

Nummer

Nettocapaciteit (GW)"

Nummer

121

110,4

-

6

4.1

141

125,2

-

-

68

46,5

8

7.3

-

-

2

2.1

1

Nettocapaciteit (GW)" 0,7

2

1.8

-

-

104

75,8

16

12.6

442

363,8

27

22.7

* Nettocapaciteit is geschat. Bron: International Atomic Energy Agency

De Verenigde Staten hebben met 104 eenheden het grootste aantal geïnstalleerde kerncentrales, gevolgd door Frankrijk (59), Japan (54), Rusland (30) en het Verenigd Koninkrijk (27). In 2000 werden zes nieuwe kerncentrales op het net aangesloten, drie in 2001, zes in 2002, twee in 2003 en, op het moment dat dit rapport werd opgesteld, twee in 2004. Er waren drie vertrekken in 2000, geen enkele in 2001, vier in 2002 en zes in 2003. Er zijn geen nieuwe kerncentrales in aanbouw, noch in Noord-Amerika, noch in West-Europa, hoewel de Finse regering onlangs plannen heeft goedgekeurd om de vijfde kerncentrale van het land te bouwen, de eerste nieuwe reactor in meer dan twintig jaar. Faciliteiten in aanbouw in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie zijn onder meer Oekraïne (4), Rusland (3) en Roemenië (1). De huidige expansie en de groeivooruitzichten op de korte en lange termijn vinden vooral plaats in Azië. Faciliteiten in aanbouw zijn onder meer India (8), China (2), Japan (2), Taiwan (2), Zuid-Korea (1) en Noord-Korea (1). Het IEA schat dat de capaciteit van de kerncentrales tegen 2010 tot 379 GW zal groeien. De Energy Information Administration (EIA), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Energie, is optimistischer en schat in haar International Energy Outlook 2004 de groei tot 392 GW tegen 2010. Naast commerciële kerncentrales zijn er meer dan 280 onderzoeksreactoren in gebruik in 56 landen, en er zijn er nog meer in aanbouw, evenals meer dan 150 schepen die worden aangedreven door meer dan 200 kernreactoren. Net als in andere bedrijfstakken ondergaat de energieopwekkingsindustrie structurele veranderingen als gevolg van de privatisering van elektriciteitsactiva in staatseigendom

88

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

deregulering van de markt. Hoewel het tempo van de veranderingen in elke regio van de wereld verschilt, is het voorheen dominante model van grote, verticaal geïntegreerde nutsbedrijven en uitgebreid overheidseigendom van de elektriciteitsindustrie aan het verdwijnen. Deze deregulering gaat gepaard met consolidatie, inclusief grensoverschrijdende fusies/overnames. De tien grootste energiebedrijven ter wereld zijn nu goed voor bijna een vijfde van de geïnstalleerde capaciteit in de wereld. Tabel 6.!3 De 10 grootste elektriciteitsbedrijven ter wereld

Thuisbasis

Capaciteit (GW)

RAO-UES EDF

Rusland Frankrijk

197 123

TEPCO SUEZ EON ENEL

RWE

AEP

ESKOM ENDESA

Japan Frankrijk Duitsland Italië

Duitsland VS

Zuid-Afrika Spanje

60 55 54 46 44 42

42 42

Bron: website van het bedrijf

Veel van de kleppen die aan de energieopwekkingsindustrie worden verkocht, zijn stalen hogedrukkleppen, zowel als standaardcomponenten als als speciale componenten. Deze markt kent een grote onderhouds- en vervangingsbehoefte. Er zijn veranderingen in het type kleppen dat nodig is naarmate bedrijven hun energiecentraletechnologieën veranderen, bijvoorbeeld door het gebruik van gasturbines te vergroten. De nucleaire industrie biedt met haar hoge kwaliteitsnormen een nichemarkt voor een klein aantal leveranciers.

Volgens Pulp and Paper International is de wereldproductie van papier en karton in 2002 met 4,1% gestegen tot 331 miljoen ton (zie tabel 6.14). In de Verenigde Staten daalde de productie echter voor het tweede achtereenvolgende jaar, terwijl de productie in het Verre Oosten en Azië bleef stijgen, en het land is nu de grootste regio voor de wereldpapier- en kartonproductie geworden, met een aandeel van 31%.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 89

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.14 Wereldpapier- en kartonproductie in 2002, land/regio

Aandeel van de mondiale productie in 2002 (%)

VS Canada West-Europa Oost-Europa China Japan Rest van Azië Latijns-Amerika Rest van de wereld

24 6 28 4 11 9 11 5 2

Bron: Paperloop (herpubliceerd met toestemming)

De totale papier- en kartonproductie in China bedroeg 37,8 miljoen ton, een stijging van 8,4% vergeleken met 2001. In juni 2003 meldde de president van het China National Pulp and Paper Research Institute dat in de komende twee jaar naar schatting 10 miljoen ton méér . zal naar verwachting in productie komen, wat een capaciteit oplevert van bijna 50 miljoen ton. De Chinese industrie blijft moderniseren. Er wordt geschat dat er in China ruim 4.000 papier- en kartonfabrieken zijn (ongeveer 50% van het wereldtotaal). Meer dan de helft heeft echter een jaaromzet van minder dan 600.000 dollar, en veel van deze kleinere fabrieken zullen gedwongen worden te sluiten als er nieuwe fabrieken opengaan. De afgelopen tien jaar is vooral in Azië nieuwe papierproductiecapaciteit opgebouwd. De Europese pulp- en papierindustrie heeft enigszins geïnvesteerd in nieuwe capaciteit, maar heeft zich vooral gericht op het herbouwen van machines. Er zijn zeer weinig nieuwe investeringen gedaan in Noord-Amerika. Afgezien van China en Zuid-Amerika wordt niet verwacht dat de pulp- en papierindustrie de investeringen in nieuwe capaciteit op het historische niveau zal verhogen. Na de megadeals in 1998-2000 is de fusie- en overnameactiviteit enigszins vertraagd. Recente aanbiedingen omvatten "9 9 9 9 9 9 9

90

Overname van SA Meulemans in België door het Finse bedrijf M-real; Weyerhaeuser wordt een "Top 10"-bedrijf na overname van Williamette Industries; De fusie van Mead en Westvaco om MeadWestvaco te vormen; De overname van het in Duitsland gevestigde Haindl door UPM-Kymmene; De overname van het Franse bedrijf La Rochette door het Zuid-Afrikaanse Mondi International; De overname van Gaylord Container door Temple-Inland SCA's aankoop van het Italiaanse verpakkingsbedrijf Busto & Tema, terwijl het ook een aandeel heeft genomen in de tissueactiviteiten van het Mexicaanse bedrijf Copamex.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

De top 15 bedrijven, gebaseerd op hun papier- en kartonproductie in 2002, worden weergegeven in Tabel 6.15. Tabel 6.15 Top 15 papier- en kartonproducenten in 2002 bedrijf (thuisbasis)

Stora Enso (Finland/Zweden) International Paper (VS) Georgia-Pacific (VS) UPM-Kymmene (Finland) Svenska Cellulosa (Zweden) Weyerhaeuser (VS) Oji Paper (Japan) Nippon Unipac Holding (Japan) Smurfit-Stone Container (VS) ). ) ). ) Abitibi-Consolidated (Canada) MeadWestvaco (VS) M-real (Finland) Norwegian Shoe Industries (Noorwegen) Asia Pulp & Paper (Singapore) Sappi (Zuid-Afrika)

Papier en karton ('000 ton)

13 743 en 13712 en 10 586 10 046 9490

8212 8170 7910 7095 6394

5800 0 5150

4991 4950 e

4322

Bron: PPI International (september 2003, pagina 25). (Herdrukt met toestemming van Paperloop)

De bouwsector gebruikt kleppen in milieucontrolesystemen, water- en rioleringssystemen, energieleidingen, leidingsystemen voor commerciële gebouwen en andere toepassingen. Ventielproducten voor deze markt zijn over het algemeen gestandaardiseerde artikelen die door veel fabrikanten worden geproduceerd. De Global Construction Study 2003 van Global Insight schatte de mondiale bouwkosten in 2002 op ongeveer 3,9 biljoen dollar, met een groei van 2,8% in de voorspelling voor 2003. Verwacht werd dat de groei in 2004 zou versnellen en in de periode 2002-2007 gemiddeld rond de 5% zou bedragen. De groei in de periode 2002-2007 zal echter variëren, waarbij India (9,5%), Thailand (8,5%), Koeweit (8,3%), China (8,2%) en Brazilië (8,0%) de sterkste stijging laten zien. De verwachting is dat de VS in de buurt van het mondiale gemiddelde zal groeien, terwijl West-Europa daar iets achter zal blijven.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

91

6

Eindgebruikersmarkten

De voedingsmiddelen- en drankensector omvat een breed scala aan productieprocessen: 9 9 9 9 9 9 9 9

Verwerken en conserveren van vlees, vis en hun producten; Verwerking en conservering van groenten en fruit; Productie van oliën en vetten uit dierlijke en plantaardige bronnen; Productie van zuivelproducten; Malen van graan en vervaardiging van graan- en zetmeelproducten; Productie van diervoeders; Productie van brood, suiker, snoep en verwerking van thee en koffie; Productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken en mineraalwater.

De productie van theestalletjes en dranken vertegenwoordigt in normale tijden een zeer stabiele industrie, met een gestage groei die zeer dicht bij het niveau van de bbp-groei ligt. Er kan worden verwacht dat de komende jaren een soortgelijke groei zal plaatsvinden, in lijn met de algemene economische ontwikkeling. De consolidatie van detailhandelaren heeft een dramatisch effect op de voedingsindustrie. Veel voedselverwerkers zien groei door overnames als een manier om deze te benutten tegen de behoeften en eisen van de steeds machtiger wordende detailhandelaren. Dit leidt tot een grotere concentratie van productie en marketing in de handen van minder en machtigere multinationals. Naast fusies en overnames is er steeds meer activiteit in de aan- en verkoop van merken en productlijnen. Tabel 6.16 toont de twintig grootste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven (gebaseerd op de omzet in het boekjaar 2002), waarvan twaalf in de Verenigde Staten.

92

Profiel van de internationale kleppenindustrie

6

Eindgebruikersmarkten

Tabel 6.16 Top 20 voedingsmiddelen- en drankenbedrijven in het accountantskantoor 2002

Thuisland

Verkoop van voedingsmiddelen en dranken (miljoen USD)

Nestld Altria Group/Kraft Foods Unilever PepsiCo Archer Daniels Midland Tyson Foods Cargill ConAgra Foods Coca-Cola Mars Diageo Anheuser-Busch Groupe Danone Kirin Brewery Asahi Breweries Heineken Suntory General Mills Sara Lee Dean Foods

Sveits VS UK/Nederland VS VS VS VS VS VK VS Frankrike Japan Japan Nederland Japan VS VS VS

54 254 29 723 25 670 25 112 23 454 23 267 21 500 19 839 19 564 17 000 15 137 13 566 12 742 12 08 12 08 1 0 8 1 0 506 9219 8792

Kilde: Leatherhead Food International Global Food Markets-database

Nestlé6 nam Ralston Purina over om in 2002 bovenaan de lijst te blijven staan, en Tyson Foods verdubbelde in omvang ruimschoots na de fusie met IBP. General Mills bereikte de top 20 na de overname van de Pillsbury-activiteiten van Diageo. Heineken bereikte ook de Top 20 naarmate het zich uitbreidde naar nieuwe markten. SAB Miller, opgericht in 2002 toen South African Breweries (SAB) Miller Brewing, de op een na grootste Amerikaanse brouwer, overnam van de Altria Group (voorheen Philip Morris, eigenaren van Kraft Foods), groeit snel. Het bedrijf verwierf in 2003 Birra Peroni in Italië en Browar Dojlidy in Polen, toen het ook een belang van 29,6% nam in de Chinese Harbin Brewing Group. In mei 2004 lanceerde SAB Miller een vijandig bod op de resterende aandelen in Harbin, maar verloor uiteindelijk het bod van aartsrivaal Anheusero Busch.

De voedingsmiddelen- en drankenindustrie hanteert hoge normen bij alle activiteiten en besteedt veel geld aan het moderniseren van verwerkingsfaciliteiten. Een recent rapport van ARC Advisory Group voorspelde dat de wereldwijde markt voor uitgaven op faciliteitsniveau in de sector; die in 2003 ruim 280 miljard dollar bedroeg, zal eind 2008 de 340 miljard dollar overschrijden, met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van bijna 4%. Voedselfabrieken zijn de afgelopen jaren veel meer geautomatiseerd om de herhaalbaarheid van producten en de efficiëntie van de fabriek te verbeteren.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

93

6

Eindgebruikersmarkten

Veranderende consumptiepatronen en productinnovatie vereisen het vermogen om productlijnen snel te veranderen. Productieflexibiliteit en lijnaanpassing worden erg belangrijk in de voedingsmiddelenindustrie): Fabrikanten moeten vaak op korte termijn hun activiteiten wijzigen met minimale stilstand, productverlies en kosten. De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is continu een grote gebruiker van gas, perslucht, stoom en water, wat aangeeft dat er behoefte is aan algemene procesregelkleppen naast de steriele kleppen die de voedselproducten verwerken. De voedingsmiddelenindustrie wordt gezien als een groeimarkt voor alle soorten kleppen, voornamelijk gemaakt van roestvrij staal, maar ook kunststof/polymeer kleppen, hoewel het gebruik ervan wordt beperkt door de noodzaak van agressieve of bijtende reiniging. Handmatige afsluiters worden echter nog steeds aangetroffen in gebieden waar geplande onderhoudsstops plaatsvinden of in probleemgebieden die mogelijk moeten worden verwijderd. De producten kunnen dan in de pijplijn blijven en er moet nog maar een klein deel worden geruimd en gereinigd.

De wereldproductie van ruwstaal steeg in 2003 met 6,8% tot 964,8 miljoen ton, gedreven door aanzienlijke productiestijgingen in China (20,8%), India (10,4%) en Oekraïne (+8,2%). Er waren marginale productiedalingen in de VS (-0,2%) en Duitsland (-0,4%). Vijftien landen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 82% van de productie van ruwstaal in de wereld, zoals weergegeven in Tabel 6.17: Tabel 6.17 Wereldproductie van ruwstaal in 2003 Land

Productie (miljoen ton)

China Japan VS Rusland Zuid-Korea Duitsland Oekraïne India Brazilië Italië Frankrijk Taiwan Turkije Spanje Canada Rest van de wereld

Total Kilde: Internationaal IJzer- en Staalinstituut

94

Profiel van de internationale kleppenindustrie

220,1 110,5 90,4 62,7 46,3 44,8 36,9 31,8 31,1 26,7 19,8 18,8 18,3 16,5 15,9 174,2

964,8

6

Eindgebruikersmarkten

Met het huidige momentum in de mondiale staalindustrie wordt de productie in 2004 naar schatting voor het eerst op 1.000 miljoen ton gebracht. Het International Iron and Steel Institute schat dat de mondiale consumptie van afgewerkte staalproducten met 6,2%, of 53 miljoen ton, zal stijgen, opnieuw gedreven door de sterke groei in China (13,1%). Verwacht wordt dat de groei van de mondiale consumptie van afgewerkte staalproducten in 2005 zal vertragen tot 4,5%, terwijl de Chinese consumptie met 10,4% zal groeien. Met gerapporteerde plannen om de productiecapaciteit met maximaal 80 miljoen ton te vergroten, wordt verwacht dat China zijn aandeel in de mondiale productie van ruwstaal zal vergroten. De mondiale staalindustrie blijft fusies en overnames zien. In februari 2002 fuseerden Arbed (Luxemburg), Usinor (Frankrijk) en Aceralia (Spanje) tot Arcelor (Luxemburg) en werden daarmee de grootste staalproducent ter wereld. De LNM van Lakshmi Mittal zet zijn snelle expansie voort. Recente acquisities omvatten "Sidex in Roemenië (november 2001); Annaba in Algerije (oktober 2001); een belang van 47% in Iscor, de grootste staalproducent van Zuid-Afrika; Nov~i Hut in Tsjechië (januari 2003); en Petrotub Roman in Roemenië (december 2003) Nog vier acquisities aan het begin van 2 0 0 4 - Polskie Huty Stali (Polen), Huta Stali Czestochowa (Polen), Balkan Steel (Macedonië) en Siderurgica Htmedoara (Roemenië) - zullen LNM verheffen tot de positie van 's werelds op een na grootste staalproducent ter wereld (en mogelijk de grootste). Enkele van de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten, waar een reeks faillissementen heeft geresulteerd in een herstructurering van de industrie. De International Steel Group werd in april opgericht Het bedrijf heeft sindsdien verschillende failliete staalbedrijven overgenomen, waaronder Acme Steel (oktober 2002), Bethlehem Steel (mei 2003) en in 2004 Weirton Steel. Nucor heeft in december 2002 Birmingham Steel overgenomen, terwijl United States Steel heeft in mei 2003 het failliete National Steel overgenomen. In Brazilië zijn Gerdau en Aqo Minos Gerais nu samengevoegd tot één bedrijf. In april 2003 fuseerden Kawasaki en NKK Posco tot JFE Steel en werden daarmee de op een na grootste staalproducent van Japan. Nippon Steel heeft een aantal strategische alliantieovereenkomsten gesloten, waaronder overeenkomsten met het Koreaanse Pohang Iron and Steel (POSCO), Usinor (nu Arcelor) en Kobe Steel. In december 2003 tekenden Nippon Steel, Baoshan Iron and Steel (Shanghai Baoshan) en Arcelor een joint venture-overeenkomst om in de gebouwen van Baoshan een bedrijf op te richten voor de productie en verkoop van staalplaten voor auto's.

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 95

6

Eindgebruikersmarkten

Naar verluidt heeft Shanghai Baoshan, China's grootste staalproducent, goedkeuring gekregen om de productie tegen 2010 te verhogen tot 30 miljoen ton en wordt aangenomen dat hij van plan is om maar liefst 40 miljoen ton per jaar te produceren. Het bedrijf is ook in gesprek met CVRD in Brazilië, 's werelds grootste ijzerertsproducent, om in Brazilië een fabriek op te zetten om onafgewerkte staalproducten aan Noord-Amerika en China te leveren. De twintig grootste staalproducenten ter wereld, aangegeven in tabel 6.18, zijn nu goed voor bijna 40% van de wereldproductie.

Tabel 6.18 Topp staalproductie in 2003 Bedrift Arcelor Nippon Steel LNM Group JFE Steel POSCO Shanghai Baoshan Corus Group US Steel Thyssen Krupp Steel Riva Group Nucor Sumitomo Metal SAIL Gerdau Group Evraz Holding Magnitogorsk International Steel Group Anshan China Steel Severstal Kilde: Metal Bulletin

96

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Thuisland

Productie van ruw staal (miljoenen tonnen)

Luxemburg Japan Nederlandse Antillen Japan Zuid-Korea China Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Duitsland Italië Verenigde Staten Japan India Brazilië Rusland Rusland Verenigde Staten China Taiwan Rusland

42,78 31,76 31,13 29,78 29,71 19,87 18,87 17,92 17,02 15,66 15,82 13,29 12,39 12,30 12,07 10,41 8, 01 10,41 8

Ventieltechnologie

Industriële kleppen werken in veel verschillende situaties. De bedrijfstemperaturen kunnen bijvoorbeeld variëren van cryogeen tot zeer hoog, terwijl de verwerkte materialen grind, suiker, slib, corrosieve chemicaliën en/of vloeistoffen kunnen zijn. Het zou niet ongebruikelijk zijn om meer dan 1000 kleppen van verschillende typen in één procesinstallatie aan te treffen. Zelfs die industrieën met speciale klepvereisten, zoals de steriele kleppen die in de voedingsindustrie worden gebruikt of de kobaltvrije componenten die in de kernenergiesector worden gebruikt, zullen nog steeds standaard standaardkleppen nodig hebben in procestoepassingen. De slechte prestaties of slechte pasvorm van deze kleppen kunnen kostbaar of zelfs catastrofaal zijn. Over het algemeen is de kleptechnologie volwassen, maar er is nog steeds sprake van ontwikkeling op het gebied van materialen, ontwerp en automatisering. In de Griekse en Romeinse periode vond de ontwikkeling van de plugklep plaats, die tot de 19e eeuw vrijwel onveranderd bleef. De ontwikkeling van de stoommachine vanaf het begin van de 18e eeuw leidde tot verdere klepverbeteringen, waaronder de introductie door Timothy Hackworth van verstelbare veren voor de stoomveiligheidsklep in plaats van gewichten. De sleufplugklep werd in 1875 door Dewarance & Co geïntroduceerd, waardoor een klep gemakkelijker te bedienen was en geschikter voor stoom. In 1886 introduceerde Joseph Hopkinson de parallelle schuifklep waarbij de afdichting van de klep werd bereikt door lijndruk op de schijf. Als indicatie van de volwassenheid van de kleppenindustrie wordt dit systeem nog steeds geproduceerd. De afgelopen 60 jaar zijn traditionele kleppen zoals schuifafsluiters en globes opnieuw beoordeeld in het licht van de nieuwe materialen die beschikbaar zijn voor gebruik. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de gesmeerde conische plug-, membraan-, kogel- en vlinderkleppen. Hieronder is de gesmeerde conische plug ontwikkeld

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 97

7

Ventieltechnologie

Eerste Wereldoorlog om overmatige lekkage en vastzitten in gemeenschappelijke plugkleppen te overwinnen. De membraanklep is ontwikkeld in de Zuid-Afrikaanse goudmijnen toen deze te maken kreeg met overmatige lekkage van perslucht bij de pakkingbussen van de kleppen. De kogel- of bolvormige plugklep werd ontwikkeld voor brandstofsystemen in de Tweede Wereldoorlog. De eerste vlinderklep werd door James Watt gebruikt voor zijn stoommachine. De vlinderklep werd in 1901 ook door de eerste Mercedes-auto gebruikt voor de brandstofinlaat die verbonden was met het gaspedaal. De ontwikkeling van de afgelopen tien jaar heeft geleid tot de krachtige vlinder vah,e. Actuators, die de beweging van de klep regelen en handmatig of automatisch kunnen zijn, zijn een belangrijk hulpelement voor kleppen. Er is een verscheidenheid aan aandrijvingen beschikbaar, waaronder elektrische, elektrohydraulische, pneumatische membraan- en meervoudige veeraandrijvingen. Klepstandstellers worden bediend door pneumatische, elektropneumatische of digitale elektronische besturing. Afhankelijk van de verfijning van de toepassing kunnen de kosten van actuatoren, besturingsaccessoires en montagehardware tussen 45% en 75% van de totale kosten van een klepbedieningspakket bedragen. Hightech-industrieën beschikken over een groot percentage automatische kleppen, waarbij de kosten van de kleppen slechts een klein percentage van de kosten van de totale installatie bedragen. Als voorbeeld zal de biotechindustrie t3 voor 50% over geautomatiseerde kleppen beschikken, en in halfgeleiderfabrieken zal tot 75% van de kleppen geautomatiseerd zijn, waarbij de prijs van elke klep tussen de $100 en $2.500 zal liggen.

Grote gebruikers van kleppen zijn onder meer de olie-, gas-, chemische en petrochemische industrie, die een bijzondere behoefte hebben aan stand-alone microprocessorkleptechnologie en actuatoren voor het op afstand monitoren en besturen van pijpleidingen. Hierdoor kunnen operators gegevens verzamelen, debiet moduleren en kalibreren, kleppen regelen, pompen en compressoren stoppen en starten en nooduitschakelingen uitvoeren vanaf een centrale besturingseenheid. Onderzeese operaties zijn een extreem voorbeeld van dergelijke vereisten, aangezien onderhoud en vervanging zowel duur als gevaarlijk kunnen zijn. Er zijn twee belangrijke divisies in de industrie: regelkleppen die een nauwkeurige aanpassing van de stroom en de kosten mogelijk maken, met een gemiddelde waarde tussen $2.500 en $3.500 per stuk; en op geen enkele kleppen, waarvan sommige een inherent controledoel hebben, hoewel dit van minder precieze aard kan zijn.

98

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

On/of f f-kleppen zijn onderverdeeld in lineair (multi-turn) en roterend (kwartslag). Het belangrijkste kenmerk van lineaire kleppen, waaronder schuif-, bol- en membraantypes, is dat een strakkere afsluiting kan worden bereikt door simpelweg de schroefdraadsteel vast te draaien. Hoewel ze vaak aan het minder geavanceerde deel van de markt leveren, kunnen sommige meerslagkleppen erg duur zijn vanwege de grote omvang van het gietstuk - tot wel 2 meter lang en met een gewicht van 5-10 ton. Draaisluizen, waaronder kogel-, plug- en vlinderkleppen, zijn doorgaans eenvoudig, licht van gewicht en gemakkelijk te onderhouden. Hoewel zowel lineaire als roterende sluizen kunnen worden geautomatiseerd, is dit bij het laatste type eenvoudiger. In industrieën waar deze automatisering belangrijk is, heeft er dan ook een transitie plaatsgevonden naar roterende sluizen. Als algemene regel geldt dat toepassingen die een gemiddelde druk vereisen een schijf vereisen, toepassingen met hoge druk een conische schoep gebruiken en toepassingen met stroperige vloeistoffen kogelkranen gebruiken. De belangrijkste soorten kleppen zijn"

7.2.1 Kogelkranen Kogelkranen behoren tot de minst dure en meest gebruikte kleptypen, en zijn bovendien verkrijgbaar in een extreem breed scala aan maten. Hun basisgeometrie omvat een bolvormige bal, gepositioneerd door twee elastische afdichtringen in een eenvoudige lichaamsvorm. De kogel heeft een gat door één as die de inlaat met de uitlaat verbindt met volledige stroom wanneer uitgelijnd met de as van de klep. Door de kogel 90° te draaien wordt het stromingskanaal via de afdichtringen volledig vormsluitend afgesloten. De kogelkraan is verkrijgbaar in een-, twee- of driedelige uitvoering. De klep uit één stuk moet uit de pijpleiding worden verwijderd en gedemonteerd om onderhoud mogelijk te maken, maar twee- of driedelige lichamen maken normaal gesproken onderhoud en reparaties in de lijn mogelijk. Kogelkranen zijn ook verkrijgbaar in configuraties met boveninvoer en meerdere poorten, en speciale ontwerpen, met V-inkeping of vingers, zijn beschikbaar voor gaskleptoepassingen. Grotere kleppen met zwaardere kogels, voor grote pijpleidingen, kunnen taps toelopende delen gebruiken om de kogel te ondersteunen en schade aan de afdichtringen te voorkomen. Historisch gezien werden kogelkranen vervaardigd met zachte zittingen, zoals rubber, neopreen, nylon of polytetrafluorethyleen (PTFE), waarbij de laatste vaak gemengd werd met grafiet-, glas- of staalpoeder om de materiaaleigenschappen te verbeteren. Nieuwe en verbeterde polymeren, zoals polyetheretherketon (PEEK), worden steeds vaker gebruikt om de druk- en temperatuurprestaties te verbeteren.

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 99

7

Ventieltechnologie

Kogelkranen met metalen zitting werden voor het eerst prominent in de jaren zestig. Ze bieden een aantal voordelen, waaronder: strakke afsluiting; soepele controle; geen storing; laag koppel; breed temperatuurbereik; goede corrosie- en slijtvastheid; en stabiliteit onder druk. Metalen afdichtingen passen er echter niet zo gemakkelijk in als zachte pakkingen onder druk. Kogels en afdichtingsringen moeten nauwkeurig worden bewerkt en moeten zowel harde als wrijvingsarme coatings op het basismateriaal hebben. Metalen stoelen hebben de neiging om legeringen en elementen op basis van nikkel en kobalt te gebruiken, zoals chroom en wolfraam. Voordelen van kogelkranen zijn onder meer bedieningsgemak, standaard face-to-face afmetingen, hoge stroomcapaciteit, hoge druk-/temperatuurkarakteristieken, mogelijkheid om met zware gebruikschemicaliën om te gaan (bijv. droog chloor, fluorwaterstofzuur, zuurstof) en het gemak van automatisering. De nadelen van het kogelontwerp zijn het onvermogen om slurrytoepassingen aan te kunnen en het gebrek aan reinheid, wat tot verontreiniging kan leiden. Een kogelkraan kan handmatig worden bediend met een rechte hendel, maar veel fabrikanten bieden een aparte pneumatische of elektrische actuator aan die bovenop de klep kan worden gemonteerd. Een elektronische proportionele actuator zorgt ervoor dat de klep gedeeltelijk open is en zorgt zo voor gasbediening. Kogelkranen worden veel gebruikt in raffinaderijen, chemische en petrochemische complexen, energieopwekking, gas- en olieproductie, de pulp- en papierindustrie, de fbod-industrie en de watervoorzieningsindustrie.

7.2.2 Vlinderkleppen De vlinderklep is een kwartslagklep die gebruik maakt van een ronde platte schijf, die haaks op het stromingstraject opent en sluit. Bij het standaardontwerp loopt de klepsteel symmetrisch door de klep, maar bij dubbel-excentrische (offset) vlinderkleppen is het afdichtingsvlak van de schijf verschoven ten opzichte van de rotatieas om een ​​onderbroken afdichtingsoppervlak te creëren. Omdat bij dit type de as van de schijf zijdelings ten opzichte van het werkelijke midden van de schijf is verschoven, zal de schijf van de zitting "wegkammen" wanneer de klep open is - waardoor de wrijving tussen de zitting en de afdichting tijdens de klepbeweging wordt verminderd. Een recentere ontwikkeling is de vlinderklep met drievoudige verplaatsing, waarbij de as van de schijf in twee richtingen wordt verplaatst ten opzichte van de conische zittingrand. Dit elimineert wrijving en daarmee samenhangende slijtage en lekkage tussen de zitting en de op de schijf gemonteerde afdichtring volledig. Dit heeft het gebruik van de vlinder aanzienlijk uitgebreid, bijvoorbeeld in veeleisendere toepassingsgebieden. Er zijn veel ontwerpen beschikbaar, waaronder goedkope Teflon- of elastische stoelen voor gebruik in toepassingen zoals waterzuiveringsinstallaties. Duurdere metalen stoelen kunnen worden gebruikt bij hoge temperaturen en/of

100

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

agressieve chemicaliën worden aangetroffen. 'High performance' vlinderkleppen bieden een ontwerp zonder lekkage en worden gebruikt in zowel de chemische als de koolwaterstofverwerkingssector. Vlinderkleppen kunnen aantrekkelijke kostenbesparingen en operationele voordelen bieden vergeleken met conventionele kogelkranen. Met hoge stroomcapaciteiten maken vlinderkleppen het gebruik van kleinere eenheden mogelijk, waardoor de kosten, het gewicht en de ruimtebehoefte worden verlaagd. Vlinderkleppen hebben het nadeel dat ze de doorstroming door de leiding beperken en dat vaste stoffen die op de klep blijven zitten, verstoppingen kunnen veroorzaken of kunnen voorkomen dat de klep sluit. Vlinderkleppen worden echter gebruikt bij toepassingen met hoge temperaturen, hoge druk en/of toepassingen waarbij giftige of corrosieve vloeistoffen betrokken zijn. Moderne vlinderkleppen hebben normaal gesproken een wafelontwerp, dat direct tussen pijpleidingflenzen past, waardoor het pijpleidingontwerp wordt vereenvoudigd. Vlinderkleppen kunnen worden gebruikt voor aan/uit- en gaskleptoepassingen, en hoewel handmatige vlinderkleppen populair zijn, zijn er elektrische en pneumatische actuatoren beschikbaar voor directe montage op de klep. Vlinderkleppen worden gebruikt voor het verwerken van vloeistoffen, gassen, stoom, cryogene stoffen en massamassa's voor zowel controle- als afsluitdiensten in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder chemische verwerking, waterwerken, olie- en gasverwerking, pulp- en papierproductie, energie-industrie, raffinaderijen, voedsel- en drankverwerking en brandbeveiligingssystemen.

7.2.3 Regelkleppen Over het algemeen zijn terugslagkleppen bedoeld om terugstroming in een leiding te voorkomen, bijvoorbeeld om waterslag te voorkomen nadat een pomp is gestopt. In diverse toepassingen worden ze ook wel terugslagkleppen, terugslagkleppen, klepkleppen, terugslagkleppen en voetkleppen genoemd. Het basisprincipe van de klep is om slechts in één richting stroming toe te staan. Bij terugslagkleppen is de terugslagklep zelfactiverend wanneer de stroom wordt omgekeerd. Terugslagkleppen hebben een scharnierende schijf als sluitelement. Liftterugslagkleppen worden meestal gemaakt waarbij de schijf tegen een zuiger werkt om enige "demping" te bieden tegen schommelingen in de stroom. Liftterugslagkleppen zijn ook gemaakt met een bal. Membraanterugslagkleppen gebruiken een flexibel elastomeer membraan als afsluitelement en zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Sommige terugslagkleppen zijn verkrijgbaar als wafeltypes die zijn ontworpen voor directe montage tussen pijpleidingflenzen. Er zijn veel soorten terugslagkleppen verkrijgbaar met een externe hefboom of interne veer om te helpen bij het sluiten van de klep.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

101

7

Ventieltechnologie

7.2.4 Membraankleppen De afsluitinrichting bij dit type klep is een elastomeer membraan of buis die als flexibele afdichting fungeert wanneer deze tegen een rand in het klephuis wordt aangedrukt. Het membraan heeft twee basisontwerpen: overloopstijl en recht doorlopende klep. Bij de tbrmcr heeft het lichaam een ​​scheidingswand waarover een elastomeer membraan is gemonteerd. In de gesloten positie zit het membraan op de overloop, terwijl het in de open positie is aangebracht om een ​​gestroomlijnde stroming door het kleplichaam te garanderen. De opvoerhoogte is variabel, zodat de klep zowel als debietregelaar als afsluiter kan functioneren, ca. De overstroommembraanklep wordt gebruikt voor toepassingen met hogere druk. De rechte membraanklep kan een evenwijdig, taps toelopend of venturivormig lichaam hebben met een sluiting die wordt verschaft door een wigvormig uitsteeksel van het membraan. Dankzij de volledige doorlaatopening is hij zeer geschikt voor toepassingen met een hoger debiet en slurry en kan hij ook worden doorgestoken om verstoppingen te verwijderen. Vanwege het gestroomlijnde stroompad en de afwezigheid van holtes van vah,e wordt vah,e beschouwd als de "schoonste" van alle kleptypen en wordt daarom veel gebruikt in de farmaceutische, bioproces- en kunstmestindustrie, evenals in de elektronica-industrie voor water en zeer zuivere vloeistofsystemen. Omdat het membraan de bewegende delen isoleert, zijn deze vah,es bijzonder geschikt voor het hanteren van agressieve vloeistoffen, maar ook voor toepassingen met schone vloeistoffen - welk type elastomeer dienovereenkomstig wordt gekozen): Het lichaam zelf kan ook worden gevoerd voor corrosief gebruik. Typische lichaamsmaterialen zijn gietijzer, smeedbaar ijzer, brons, brons en roestvrij staal. Beklede membraanafsluiters hebben normaal gesproken een gietijzeren behuizing, bekleed met rubber, neopreen, polypropyleen, PTFE of glas. Asahi/Amcrica heeft onlangs EL-PVDF- en EL-PTFE-membraankleppen geïntroduceerd, met palladium-titanium diafragma en compressorinzetstukken, voor agressieve pekeltoepassingen. De belangrijkste nadelen van de membraanklep zijn dat de maximale bedrijfstemperatuur en -druk worden beperkt door de temperatuur/drukwaarde van het elastomere materiaal, de multi-turn werking en het ontbreken van industriestandaard face-to-you-afmetingen.

7.2.5 Aftapkranen Een meervoudig gelaste klep. De ontluchtingsklep maakt gebruik van een plat oppervlak, een verticale schijf of wig die in een groef of steun schuift en in een richting loodrecht op de klep kan worden opgetild totdat deze vrij is van het stroompad. Over het algemeen; schuifafsluiters worden gebruikt voor aan/uit-niet-smoring en worden veel gebruikt bij bulkpompen.

102

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

Schuifafsluiters zijn onderverdeeld in een aantal klassen, afhankelijk van het ontwerp van de schuif en de zitvlakken ervan. Bij schuifafsluiters is het sluitelement conisch en kan massief, flexibel of dubbelschijfs zijn. Parallelle schuifafsluiters hebben twee parallelle schuiven, meestal gescheiden door een veer. Pijpafsluiters maken gebruik van een parallelle schijf, verlengd met een cirkelvormige poort, om een ​​gladde, volle doorlaat te verkrijgen in de open positie. Kalife-schuifafsluiters, ook wel schuif- of bladafsluiters genoemd, gebruiken een parallelle schijf met smalle doorsnede die aan het uiteinde meestal taps toeloopt om een ​​gemakkelijke snijkant te verkrijgen. De balgafdichtingsklep is ontworpen om blootstelling aan gevaarlijke of schadelijke stoffen door lekkage van de klepsteel tot een minimum te beperken. De metalen balg is aan de bovenkant van de poort en aan de behuizing/motorkapkraag gelast en buigt mee als de klepsteel beweegt, waardoor wordt voorkomen dat de procesvloeistof/-gas in contact komt met de steel. Dit elimineert klierlekkage en vluchtige emissies. Afsluiters worden vooral gebruikt in de algemene industrie, energiecentrales, procestechniek, pulp- en papier- en scheepsbouw voor water, stoom, gas, olie en niet-agressieve media.

7.2.6 Klepafsluiters Klepafsluiters zijn gebaseerd op de schroefspindel, waarbij beweging van de spindel druk uitoefent op een afsluitschijf of plug om deze te openen of te sluiten. Alle soorten kogelkranen hebben een fijnafstelling en zorgen voor een onbelemmerde opening door pijpleidingen, waardoor ze populair zijn als industriële kleppen. Klepafsluiters worden geproduceerd met een verscheidenheid aan ringen of pluggen en afdichtingen. Sluitringen zorgen voor lijncontact met de zitting dat kan worden verbroken door vaste afzettingen die zich op de zitting vormen. Ze zijn daarom vooral beperkt tot gebruik met zuivere vloeistoffen. Pluggen worden in verschillende configuraties gebruikt, variërend van naaldvormen tot semi-platen. De plugcontour bepaalt ook de keelkarakteristieken. Naaldpluggen bieden de beste stroomregeling, met zo gemonteerde klepafsluiters, gewoonlijk naaldkleppen genoemd en normaal gesproken alleen in kleine maten gemaakt. Klepzittingen kunnen integraal met het huis worden gegoten of de vorm hebben van ingeschroefde, ingeperste of gepuntlaste ringen. Afhankelijk van de toepassing kunnen voor de zittingen verschillende materialen worden gebruikt, waaronder gecoate zittingringen met kunststof inzetstukken.

7.2.7 Naaldafsluiters Zoals hierboven vermeld is de naaldafsluiter een soort kogelkraan. Omdat ze normaal gesproken klein zijn, wordt het naaldventiel voornamelijk in laboratoria gebruikt

Profiel van de internationale kleppenindustrie

103

7

Ventieltechnologie

industriële toepassingen waarbij nauwkeurige controle van vloeistoffen van cruciaal belang is. De meeste fabrikanten van naaldventielen bieden een noniushandgreep aan om de open of gesloten toestand aan te geven.

7.2.8 Knijpkleppen De knijpklep is een vroeg onderdeel van het membraan en het eenvoudigste ontwerp, bestaande uit een elastomere buis of huls die kan worden afgeknepen om de vloeistofstroom te regelen. Het bedieningsmechanisme van een slangafsluiter komt niet in contact met de vloeistof, waardoor ze geschikt zijn voor agressieve en zeer corrosieve vloeistoffen, terwijl de daarmee gepaard gaande gestroomlijnde stroming ze geschikt maakt voor lagedruk-slurrytoepassingen. Nadelen zijn onder meer de beperkte constructiematerialen en hun relatief lage maximale werkdrukken.

7.2.9 Plugkranen Zeer vergelijkbaar met een kogelkraan, werkt de plugkraan elke kwartslag en gebruikt een cilindrische of conische plug als afsluitelement. Ze zijn minder efficiënt dan kogelkranen en kunnen alleen werken als ze volledig open of gesloten zijn. Plugkleppen worden vervaardigd uit een verscheidenheid aan metalen en kunststoffen en omvatten ook beklede typen. De meest gebruikte metalen bij de productie zijn messing, brons, staal en roestvrij staal. Er zijn verschillende ontwerpen van plugkleppen. Bij gesmeerde plugkleppen wordt een speciaal smeermiddel, dat tevens als afdichting fungeert, tussen de plug en het kleplichaam geïnjecteerd. Excentrische plugkleppen zijn niet-gesmeerd en hebben een cilindrisch zittingoppervlak, verschoven ten opzichte van het midden van de klepsteel. Plugventielen met mouwen hebben een 'zacht' inzetstuk tussen de plug en het kleplichaam. Meerwegkleppen hebben een speciale plug en behuizing met verschillende stroomconfiguraties.

7.2.10 Drukreduceerkleppen Drukreduceerkleppen zijn automatische kleppen die de stroomopwaartse lijndruk reduceren tot een vast niveau stroomafwaarts en de verlaagde druk handhaven, ongeacht de stroomopwaartse drukverandering of variatie in debiet. Kleppen kunnen direct werkend zijn, waarbij de stroomafwaartse druk wordt ingesteld door aan een handwiel te draaien, of door een piloot worden bediend, waarbij een kleine, direct bediende piloot de hoofdklep bestuurt.

7.2.11 Veiligheids- en ontlastkleppen Kleppen die essentieel zijn voor de bescherming van mensen en faciliteiten worden verzadigings- en ontlastkleppen genoemd. Deze kleppen werken automatisch wanneer een vooraf bepaald drukniveau wordt overschreden door het loslaten van een verstelbare veer die een klepschijf tegen een klepzitting houdt.

104

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

7.2.12 Magneetkleppen Een magneetklep wordt aangestuurd door een elektrische spoel (magneetklep). De klep wordt geopend of gesloten door een elektrisch signaal, dat wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC) kan zijn. Magneetkleppen kunnen in twee modi werken: normaal open of normaal gesloten. Er zijn twee soorten magneetventielen: direct werkend en voorgestuurd. Wanneer de solenoïde wordt geactiveerd in een direct werkende klep, opent de zuiger direct de opening van een normaal gesloten klep of sluit de opening van een normaal open klep. Bij de servogestuurde klep is de magneetklep voorzien van een pilotopening. Wanneer de solenoïde wordt geactiveerd, gaat de pilotopening open en wordt de druk vanaf de bovenkant van de klepzuiger of het membraan naar de uitlaat van de klep afgevoerd. Dit resulteert in een onevenwichtige druk die de lijndruk dwingt om de zuiger of het membraan van de hoofdopening te tillen en de klep te openen. Wanneer de solenoïde wordt uitgeschakeld, sluit de pilotopening en wordt de hele leiding tegen de bovenkant van de zuiger of het membraan gedrukt om de klep te sluiten.

7.2.13 Regelkleppen Een regelklep wordt gebruikt om de vloeistofstroom in een besturingssysteem automatisch te regelen als reactie op een processignaal van een extern apparaat, zoals een debietmeter of temperatuurmeter. Regelkleppen kunnen verschillende soorten kleppen omvatten, waarbij kogel-, vlinder-, membraan- en klepafsluiters allemaal veel worden gebruikt. Hun werking wordt geregeld door een elektrische, pneumatische of hydraulische actuator.

De belangrijkste technologische ontwikkelingen die nodig zijn voor alle eindgebruikersindustrieën zijn:

9 9 9 9 9 9 9

Vermindering van diffuse emissies; Geluidscontrole; Verbeterde automatisering, inclusief koppelingen naar het gedistribueerde besturingssysteem; Geen verslechtering van de klepstructuur, ongeacht de mediastroom; Eenvoudige reiniging, onderhoud en vervanging; Gewichtsbesparing; Kleiner formaat met minder penetratie in de buis.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

105

7

Ventieltechnologie

7.3.1 Beheersing van diffuse emissies Het probleem van diffuse emissies, dat in elke eindgebruikerssector van cruciaal belang is vanwege milieu-, veiligheids- en/of kostenredenen, stelt steeds hogere eisen aan de kleptechnologie, vooral aan het ontwerp en de kwaliteit van de afdichtingen. Kleppen die voor hun werking afhankelijk zijn van heen en weer gaande spindelwerking, zoals schuif- en klepafsluiters, zijn potentieel onderhevig aan grotere slijtage ter plaatse van de spindelafdichting dan kwartslagklepontwerpen, zoals kogel- en vlinderkleppen. Dit speelt een steeds belangrijkere rol bij de keuze van de eindgebruiker voor het type voor bepaalde diensten. Er is veel werk verricht en nog steeds gaande op een aantal gebieden, waaronder: 9 9 9 9

verbeteringen in de verpakking; klepontwerp om de betrouwbaarheid van de verpakking te verbeteren; emissiemeetmethoden en kruiscorrelatie tussen verschillende methoden; productiegebaseerde testmethoden om betrouwbaarheid te garanderen.

Idealiter zou een pakkingsysteem voor aan/uit-kleppen of regelkleppen een lage spindelfictie moeten combineren voor een betere respons van de regelklep, met lage diffuse emissies en weinig onderhoud. De eerste verpakkingskeuze is, waar mogelijk, grafiet. Dit is verkrijgbaar in verschillende configuraties, vaak gebaseerd op gecomprimeerd geëxpandeerd grafiet. Er worden ook enkele andere constructies of productieroutes gebruikt. Om de maximale afdichtingskracht te verkrijgen, zijn er verschillende conische wigontwerpen geproduceerd, zodat de axiale afdichtingskracht wordt vertaald in een radiale afdichtingskracht. Dit is een compromis om optimale emissiereducties te bereiken zonder overmatige wrijving en slijtage, wat de werking van de klep kan belemmeren en de levensduur van de klep kan verkorten. Als het om een ​​zeer corrosief product gaat, is het alternatief voor grafiet meestal een materiaal op PTFE-basis. PTFE heeft echter de neiging koud te worden en na verloop van tijd te kruipen. De initiële afdichting kan erg goed zijn en lage emissies vertonen, maar de afdichtingskracht zal vrij snel verloren gaan, vooral door hogere temperatuurcycli, wat betekent dat er binnenkort een aanpassing nodig zal zijn. Verpakkingssystemen zijn ontwikkeld door PTFE en grafiet te combineren met hoogwaardige perfluorelastomeeronderdelen. Balgen, oorspronkelijk meer dan twintig jaar geleden geïntroduceerd als een positieve methode om giftige en gevaarlijke chemicaliën in bedwang te houden, worden nog steeds gebruikt voor maximale insluiting, maar worden beschouwd als een dure methode om diffuse emissies te beheersen. De uitgebreide inspanningen om de emissies door kleppakkingen te verminderen, worden gedemonstreerd door de grote hoeveelheid werk die op het gebied van emissies wordt verricht

106

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

meettechnieken en huidig ​​onderzoek om eindige-elementenmodellering toe te passen op vezelachtige verpakkingsmaterialen. Een potentieel probleem bij de toepassing van emissiemetingen, die momenteel als internationale standaard worden vastgelegd, zijn de kosten en complexiteit van de vereiste tests. De industrie moet mogelijk haar inkoopkostenstructuur heroverwegen om deze tests mogelijk te maken. Momenteel is de meest erkende standaard voor het meten van diffuse emissies de internationale standaard ISO 15848 - Industrial ValvesFugitive Emissions - Measurement Test and Qualification Procedures, die zich momenteel in de fase van Draft International Standards (DIS) bevindt. Andere normen voor klepspeling zijn: 9 9 9

9

9

Environmental Protection Agency (EPA) Methode 21, die meetmethoden definieert met behulp van draagbare instrumenten; ISA-93.00.01 standaardmethode voor evaluatie van externe lekkage van handmatige en geautomatiseerde aan-uitkleppen; Shell MESC SPE 77/312 Industriële kleppen: meting van diffuse emissie (FE), classificatiesysteem, kwalificatieprocedures en prototype- en productietests van kleppen; ANSI/FCI 91-1 ontwikkeld door de Control Valve Section van het Fluid Controls Institute. 'Standaard voor de kwalificatie van regelklepsteelafdichtingen om te voldoen aan de EPA-emissierichtlijnen voor vluchtige organische stoffen' werd aangenomen in oktober 1994. VDI 2440 Emissiecontrole - Minerale olieraffinaderijen, aangenomen in 2000.

Gespecialiseerde bedrijven die afdichtingen en pakkingen produceren voor klepfabrikanten zijn onder meer: ​​Apple Rubber Products; Duurzame productie; Flexitalic Groep; Afdeling Flowserve Flow Solutions; Macrotech Polyseal; Parker Hannifin Verpakkingsdivisie; Precisiepolymeertechniek; Verzegelende Corp; Slade; Technische afdichtingsproducten; thermische afdichting; Utex Industries; en Victaulic Co uit Amerika. 7.3.2 Geluidsbeheersing

Er zijn eisen voor het voldoen aan nieuwe prestatiecriteria die de hoeveelheid geluid en trillingen die kleppen genereren, beperken. Er wordt aangenomen dat cavitatie de prestaties van de klep beperkt en er is vraag naar kleppen met een laag geluidsniveau. Het belangrijkste ontwerpkenmerk van dergelijke geluidsarme kleppen is de trim die ervoor zorgt dat de vloeistof niet door een groot aantal kleine, kronkelige paden kan stromen die een smorend effect hebben door potentiële energie eerst om te zetten in kinetische energie en vervolgens in interne energie in een veelvoud van kleine etappes.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

107

7

Ventieltechnologie

Fisher Controls heeft een technologie geïntroduceerd met de naam WhisperFIoTM-trim, die, naar eigen zeggen, het geluidsniveau van een vah,e-regelende gasklepstroom (aerodynamisch) tot 40 dBa kan verminderen. De technologie omvat meertraps drukreductie, verminderde akoestische conversie-efficiëntie voor elke trap, frequentiespectrumverschuiving: onafhankelijkheid van uitgangsbundels, snelheidsregeling en een complementair lichaamsontwerp. Het innovatieve trimontwerp maakt gebruik van laserbewerkte schijven die zijn gestapeld en permanent zijn samengesmolten tot een stijve kooi-eenheid. De stapel is nauwkeurig geslepen tot exacte afmetingen en is klaar voor onmiddellijk gebruik binnen het standaard Fisher-bolklepontwerp.

7.3.3 Corrosie De afgelopen jaren zijn kogelkranen met metaal-op-metaal zitting wijdverspreid geworden in zware toepassingen, waarbij het producteffluent schadelijke vaste stoffen en sterk corrosieve stoffen kan bevatten die bij hoge temperaturen en hoge drukken werken. De corrosieweerstand van de klep kan worden verbeterd door een coating op het kogel- en zittingoppervlak aan te brengen. Voorheen werden lasoverlays van op kobalt gebaseerde legeringen gebruikt op kogel- en zittingoppervlakken voor kritische toepassingen. Nieuwe coatings en coatingprocessen omvatten diffuse stikstof, diffuus boor, zuurstofbrandstof met hoge snelheid (HVOF) en, meer recentelijk; het hogesnelheidsproces voor vloeibare brandstof (HVLF).

7.3.4 Reiniging Bij het hanteren van voedingsmiddelen is een bijzondere vereiste een schoon, hygiënisch ontwerp dat is gemaakt van uitwendige gegoten poppen of richels die uitdrogen voorkomen. Binnenin moet de klep barstvrij zijn en materialen gebruiken die geen geuren of fragmenten op het voedsel overbrengen. PTFE wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor klepzittingen in plaats van nitrilrubber, dat het voedsel zal vervuilen. Kunststof kleppen kunnen problemen veroorzaken wanneer bijtende reiniging of andere agressieve reiniging wordt gebruikt.

7.4.1 Richtlijn Drukapparatuur De Richtlijn Drukapparatuur (PED) is op 29 november 1999 in werking getreden en vanaf 29 mei 2002 verplicht geworden. Drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk boven 0,5 bar (7,25 psi) inclusief kleppen - die voor gebruik worden verkocht op het gebied van de Europese economische samenwerking, moeten nu voldoen aan de PED-vereisten.

108

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

PED specificeert essentiële veiligheidseisen (ESR) die betrekking hebben op ontwerp, productie, materialen en testen. Fabrikanten moeten gebruik maken van de diensten van een of meer "aangemelde instanties", aangewezen door de regeringen van de EU-lidstaten, om de conformiteitsbeoordeling en Europese goedkeuringsprocedures uit te voeren voor materialen waarmee apparatuur een CE-markering kan krijgen om naleving van de richtlijn aan te tonen. PED definieert "drukapparatuur" als vaten, leidingen, veiligheidsfittingen en drukaccessoires. Kleppen en actuatoren voor vloeistoffen onder druk (pneumatisch en hydraulisch) worden over het algemeen geclassificeerd als drukaccessoires, hoewel sommige kunnen worden gedefinieerd als veiligheidsaccessoires. Door de door de PED vastgestelde procedure te volgen, kan een fabrikant de gevarencategorie van een product identificeren en verder de relevante beschikbare conformiteitsbeoordelingsmodule selecteren, zodat hij kan aantonen dat het product voldoet aan de fundamentele veiligheidseisen van de richtlijn. Gevaren die voortkomen uit misbruik moeten ook worden geïdentificeerd en gewaarschuwd, aangezien de apparatuur niet op die manier mag worden gebruikt. Er moeten adequate gebruiksinstructies worden verstrekt om de voorzieningen voor installatie, inbedrijfstelling, gebruik en onderhoud te identificeren.

7.4.2 ATEX Potentieel explosieve atmosferen, of ATmospheres EXplosible (ATEX), zijn te vinden in veel industriële gebieden, van mijnen en de chemische industrie, olie en gas, en de farmaceutische industrie, tot fabrieken die graan, dierenvoer, papier en hout verwerken en steenkool. Om u tegen deze gevaren te beschermen heeft de Europese Unie (EU) twee complementaire richtlijnen ingevoerd: ATEX-richtlijn 9 4 / 9 / E C, ook bekend als de ATEX 100-apparatuurrichtlijn; en de ATEX-richtlijn 1 9 9 9 / 9 2 / E C , ook bekend als de ATEX 137 richtlijn inzake beroepsbescherming. Naleving van beide werd op 1 juli 2003 verplicht in EU-landen.

Deze twee ATEX-richtlijnen zijn van toepassing op zowel gaswinningsinstallaties (Groep I) als niet-mijnbouwinstallaties (Groep II). Het is ook toepasbaar op brandbaar stof en brandbare gasatmosferen. Om voor ATEX-goedkeuring in aanmerking te komen, moeten fabrikanten aantonen dat hun producten maatregelen bevatten om het ontsteken van onvermijdelijk explosieve atmosferen te voorkomen. Conformiteitsverklaring betekent dat de apparatuur het CE-merkteken van de Gemeenschap mag dragen. In een recent ‘ATEX Guidelines’-rapport van de VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) in Duitsland staat: “verreweg de grotere

Profiel van de internationale kleppenindustrie

109

7

Ventieltechnologie

het merendeel van de mechanische kleppen valt niet onder de richtlijn, omdat deze, met uitzondering van de theoretisch denkbare specialistische kleppen, geen potentiële ontstekingsbron vormen. Elektrisch bediende kleppen bevatten echter duidelijk een potentiële ontstekingsbron en vereisen een ontwerp dat het starten van een ontsteking verhindert. explosie. Net als in het geval van de PED-richtlijn moet de fabrikant, als een product is ontworpen voor gebruik in explosieve atmosferen, een Europese aangemelde instantie inschakelen voor het testen en certificeren van zijn product. De ATEX 137-richtlijn betekent dat bijvoorbeeld voor de Zowel nieuwe werkgevers in de eindgebruikerssector als fabrikanten hebben de wettelijke plicht om hun werknemers te beschermen tegen de gevaren van explosieve atmosferen.

Er is een groeiende vraag naar klepautomatisering en dit is een van de belangrijkste groeigebieden in de klepindustrie. Eindgebruikersindustrieën zijn op zoek naar meer automatisering om het aantal onderhoudspersoneel, minder uitvaltijd en betere diagnostiek te helpen verminderen.

7.5.1 Slimme kleppen Fabrikanten helpen gebruikers hun klepbronnen te beheren door intelligentie in de klep in te bouwen: het 'smart vah,e'-concept. Ingebouwde microprocessors in klepstandstellers zorgen voor een verbeterde positioneringsnauwkeurigheid); diagnostische en dataloggingfaciliteiten, digitale communicatie en in sommige gevallen directe controle van de stroomsnelheid of drukval. Onlangs hebben verschillende grote fabrikanten ook de functionaliteit geïntroduceerd waarmee gebruikers hun kleppen kunnen opvragen vanuit een webbrowser, via hun bedrijfsintranet of Intcrnct. Als alternatief heeft de IQ Clectric-actuator van Rotork een ingebouwde datalogger die historische informatie over de werking van de klep opslaat en die via een infrarooddatapoort kan communiceren met een lokale laptopcomputer of via een mobiele telefoon met een pc die zich overal in de omgeving bevindt. wereld. Goede diagnostische informatie stelt operators van installaties ook in staat procesvariaties te verminderen, de veiligheid te vergroten, echt voorspellend onderhoud uit te voeren en de arbeidskosten te verlagen. Het toenemende gebruik van real-time procesoptimalisatie (RPO) – het verbeteren van de prestaties door procesvariabelen aan te passen om de winstgevendheid te vergroten en de bedrijfskosten te minimaliseren – moedigt fabrikanten aan om te investeren in klepoplossingen voor informatiebeheer. Intelligente kleppen worden ook gebruikt in veiligheidsinstrumentatiesystemen.

110

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

7.5.2 Veldbusbesturingssystemen Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling en technologie van flow control is de introductie van veldbusbesturingssystemen die digitale communicatie tussen alle elementen van een procesbesturingssysteem mogelijk maken. Verschillende fabrikanten hebben echter hun eigen incompatibele bussystemen ontwikkeld, en niemand is bereid om te standaardiseren op één enkel busprotocol. Na veertien jaar onderhandelen werd in januari 2000 een internationale veldbusstandaard, IEC 61158, goedgekeurd die acht protocollen bevat: ControlNet; Stichting Veldbus H-l; Stichting Veldbus HSE (High Speed ​​Ethernet) H-2; Interbus-S; P-netwerk; Profibus DP, PA en FMS; SwiftNet; en Wereld FIP. Profibus en Foundation Fieldbus zijn de meest gebruikte busprotocollen, hoewel HART behoorlijk wat ondersteuning geniet: naar verluidt wordt 60% van alle zenders met HART geleverd. De verschillen tussen de bussen zitten in de doorvoersnelheid, besturingsalgoritmen op apparaatniveau en, op de hogere laag van de protocolstack, in leverancierspecifieke softwareblokken die geavanceerde diagnostiek mogelijk maken. Verschillende fabrikanten van actuatoren hebben eigen netwerken ontwikkeld, specifiek voor het bewaken en besturen van klepactuators. Deze propriëtaire protocollen en netwerken omvatten doorgaans aanpassingen aan een open protocol om specifieke beperkingen te overwinnen en een systeem te ontwikkelen dat beter geschikt is voor actuatorbesturing. De laatste tijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van bussen op basis van Ethernet. Deze omvatten: EtherNet/IP (van DeviceNet en ControlNet); Stichting Veldbus (HMS); Interbus op Ethernet; Interface voor gedistribueerde automatisering (IDA); Modbus/TCP; en ProfiNet (van Profibus). 7.5.3 Actuators Regelklepactuators zijn in twee hoofdtypen te verdelen: actuatoren die worden gebruikt om kleppen uitsluitend in de open-dicht (aan-uit) modus te bedienen; en die welke worden gebruikt om kleppen in een continue smorende (of modulerende) modus te bedienen. Binnen deze t3vo-groepen wordt een verscheidenheid aan actuatorontwerpen gebruikt, afhankelijk van of de klep van het type met glijdende of roterende spindel is. Hun werking kan vacuüm, pneumatisch, elektrisch of hydraulisch zijn, maar de meest voorkomende actuator is pneumatisch bediend. Gebruikers zijn terughoudend in het adopteren van elektrische actuatoren vanwege zorgen over hun betrouwbaarheid in noodsituaties, wanneer de elektrische stroom uitvalt. Veel gebruikers beschouwen geen lokale batterijback-up, noch een

Profiel van de internationale kleppenindustrie

111

7

Ventieltechnologie

veerbediend noodsluitmechanisme, om betrouwbaar genoeg te zijn. Om deze angst weg te nemen zijn alternatieve opties ontwikkeld, zo gebruikt een vlinderklep en actuatorpakket een cilinder met samengeperste stikstof om de klep in geval van nood te sluiten. Worcester Controls heeft de 72-serie Electri-Safe-actuator ontwikkeld, waarbij de belveer een integraal onderdeel is van het actuatormechanisme in plaats van een vastgeschroefd extraatje. Dit betekent dat als vah,c bij normaal gebruik goed opent en sluit, de veer werkt. Meer recentelijk heeft Worcester de Electri-Safe+ ontwikkeld, die gebruik maakt van een gepatenteerde elektrohydraulische unit met een onderhoudsvrij, reservoirloos hydraulisch systeem.

7.5.4 Regelklepplatforms Er zijn tegenwoordig veel kleptypen beschikbaar die kunnen worden aangepast aan tbr-regeldiensten, waaronder bol-, kogel-, vlinder-, plug-, poort-, knijp-, membraan- en het meer gespecialiseerde excentrische gesegmenteerde kogelontwerp. Op het gebied van regelkleppen heeft de meeste ontwikkeling plaatsgevonden bij de interne componenten, zoals trim. Dit kan heel goed van het kooitype zijn met een vastgehouden zitting, in plaats van geprofileerde pluggen met zittingen met schroefdraad. De ontwikkeling op het gebied van regelkleppen wordt nog steeds aangedreven door de vraag naar hogere bedrijfstemperaturen en -drukken binnen de chemische, olie- en energie-industrie. Transcontinentale pijpleidingen, olie- en gasplatforms in de Noordzee en onderwatermodules zijn allemaal belangrijke drijvende krachten geweest. Deze nieuwe installaties vereisen kleppen die vloeistoffen in de gas- of vloeistoffase en in meerfasen kunnen regelen met een drukverlaging van 8500 kPa.

Composietkleppen werden ruim twintig jaar geleden geïntroduceerd en hebben sindsdien hun inherente sterkte en corrosieweerstand bewezen. Dit, gecombineerd met gewichts- en kostenbesparingen, heeft aangetoond dat composietkleppen in veel toepassingen beter kunnen presteren dan metalen kleppen. Materialen die worden gebruikt in niet-metalen producten zijn onder meer: ​​9 9

9

112

Vinylester thermohardende kunststof versterkt met glas- of koolstofvezel; Thermoplastisch polysulfon versterkt met glas- of koolstofvezel, dat in de papier- en pulpindustrie wordt gebruikt met bleekoplossingen; Thermoplastisch polyfenyleensulfide (PPS) versterkt met glas- of koolstofvezel. Met glasvezelversterking is PPS geschikt voor gebruik met waterstofsulfide, oliezuur en zwavelzuur. Wanneer

Profiel van de internationale kleppenindustrie

7

Ventieltechnologie

versterkt met koolstofvezel kan P PS worden gebruikt met hoge concentraties zwavelzuur. De meest voorkomende kleptypen waarvoor composietmaterialen worden gebruikt zijn kogel- en vlinderontwerpen. Hoewel het huis en de flenzen doorgaans dikker zijn dan die van gelijkwaardige metalen kleppen, wegen samengestelde kleppen doorgaans slechts een derde van het gewicht. Hoewel de penetratie van composietkleppen de afgelopen jaren is toegenomen, bestaat er nog steeds een sterke weerstand tegen niet-metalen kleppen, waarbij bestekschrijvers de voorkeur blijven geven aan kleppen die zijn vervaardigd uit conventionele materialen zoals koolstofstaal en roestvrij staal. Kleppen moeten in veel verschillende omgevingen functioneren, inclusief de zwaarste, en daarom kan hetzelfde type klep in een verscheidenheid aan verschillende materialen worden verkregen. De meest gebruikte materialen zijn gietijzer, brons, nikkellegeringen, koperlegeringen, staal (inclusief roestvrij staal), met gebruik van aluminium, Hastelloy en titanium voor specialistische bewerkingen. Verschillende gelegeerde staalsoorten worden gebruikt in cryogene situaties met koolstof- of gelegeerde staalvezeltemperaturen tot -300 ~. Hoewel ijzer- en staalgietstukken op grote schaal worden geïmporteerd uit goedkope productiegebieden, worden in de ontwikkelde wereld nog steeds stalen smeedstukken gemaakt om aan de noodzakelijke kwaliteitscontrole te voldoen. normen. Metaalmaterialen zullen het voorkeursmateriaal voor kleppen blijven, deels om operationele redenen en deels vanwege conservatisme in de sector. Kunststof kleppen zijn niet bestand tegen hoge druk of de bijtende reiniging die bijvoorbeeld in de voedingsindustrie voorkomt. Er is echter een toenemend gebruik van plastic kleppen op geschikte gebieden, en er zal een beweging plaatsvinden in de richting van polymeervoeringen die bestand zijn tegen slijtage of de invloed van agressieve vloeistoffen. PTFE, fluorthermokunststoffen en fluorelastomeren, die bestand zijn tegen extreme temperaturen van -200~ tot 260~, worden steeds vaker gebruikt voor coatings, voeringen en klepcomponenten, zoals kogelkraanzittingen,

klephuis en membranen. Naast andere voeringmaterialen heeft ethyleenchloortrifluorethyl een goede weerstand tegen slijtage en corrosie en is aangetoond dat het superieur is aan PTFE voor sommige toepassingen die een antiaanbaklaag vereisen (zoals lijm, papier en pulp) en voor galvaniseerprocessen waarbij schaalgrootte ontstaat. . De polyimiden zijn gebruikt als kogelklepzittingen en voor klepsteelafdichtingen/axiale lagers. Producten zijn onder meer Vespel van DuPont, dat kan worden gebruikt op plaatsen waar hoge temperaturen PTFE ongeschikt zouden maken. PEEK wordt gebruikt als lager in roterende sluizen en ook als anti-extrusiering met veerondersteunde PTFE-afdichtingen. Materialen zoals ongeplastificeerd polyvinylchloride (UPVC), acrylonitril-butadieen-styreen

Profiel van de internationale kleppenindustrie

113

7

Ventieltechnologie

(ABS), polypropyleen en polyethyleen zijn bevredigend gebleken bij de omgang met zwakke zuren en sommige corrosieve vloeistoffen. Kunststof kleppen worden gebruikt voor lagedruktoepassingen, maar met kunststof beklede stalen kleppen zullen voor hogere druktoepassingen blijven worden gebruikt. Een probleem voor polymeercoatings en andere coatings is dat ze tijdens temperatuurschommelingen kunnen barsten of van het metalen substraat kunnen lostrekken. Hierdoor kunnen er zakken achterblijven waarin gas of vloeistoffen kunnen ophopen, wat leidt tot corrosie van het metaal. Voor zeer corrosieve vloeistoffen of vloeistoffen die chemisch reageren met metalen zijn eboniet-, kunststof-, glas- of keramische kleppen nodig. Het opwaarderen van materialen zal steeds vaker gebeuren door het coaten en plateren van een basismateriaal. Deze materialen zullen toepassingen vinden op gebieden als slijtagebescherming, corrosieweerstand en thermische barrières. In moeilijke omgevingen kan het juiste gebruik van coatings en beplating tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Standaardmaterialen voor slijtagetoepassingen, zoals Stellite 6 en de Triballoy T-serie materialen van Stoody Deloro Stellite, zullen op grote schaal worden gebruikt. Voor toepassingen zoals kerncentrales zijn niet-kobaltalternatieven ontwikkeld, waar het kobalt kan worden omgezet in het radioactieve fbrm. In zachte zittingen voor standaardkleppen zal nitrilrubber het hoofdmateriaal blijven. In technische kleppen, of kleppen die onder extreme omstandigheden moeten werken, wordt PTFE al veel gebruikt in combinatie met technische kunststoffen zoals PEEK voor hogere temperaturen, polychloortrifluorethyleen (PCTFE) voor lagere temperaturen en nylon voor hogere drukken. Veranderingen in het materiaal kunnen ertoe leiden dat kleptypes toepassing vinden in toepassingen waarvoor ze voorheen niet geschikt werden geacht. De traditionele mesafsluiter wordt bijvoorbeeld van oudsher niet vertrouwd in toepassingen zoals de pulp- en papierindustrie, waar vloeibaar materiaal in de vloeistoftoepassing zich kan ophopen op kleponderdelen - resulterend in het gebruik van kogel-, vlinder- of plugkleppen. Met antikleefpolymeren die bestand zijn tegen aanslag, kan nu echter een goedkopere mesafsluiter in deze toepassing worden gebruikt.

114

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Top 10 ventielfabrikanten

De volgende tabel, Tabel 8.1, toont geschatte klepverkoopcijfers voor 2003 voor de tien grootste klepfabrikanten ter wereld. Het omvat de verkoop van producten en de inkomsten uit service, onderhoud en reparaties.

Tabell 8.1 Verdens,Topp! 0 Ventilprodusenter i 2003 Firma Tyco Flow Control Emerson Process Management Flowserve Flow Control Division Dresser Kitz Crane Valve Cooper Cameron Valve KSB Metso Automation Circor International

Geschatte klepverkoop (miljoen US$) 1910 984 881 795 522 422 307 300 300 290

Profiel van de internationale kleppenindustrie

115

Deze pagina is opzettelijk leeg gemaakt

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kempener Strasse 18 D-47918 T6nisvorst

Duitsland Tel.: +49 2156 7709 0 Fax: +49 2156 7709 50 Web: www.arca-valve.com

Het huidige Arca Regler GmbH werd oorspronkelijk opgericht in 1917 en werd in 1949 opnieuw opgericht in Tønisvorst, nabij Düsseldorf. In 1970 werd een andere fabriek opgericht in Daun, vlakbij de Moezel, en in 1979 werd de leiding overgenomen door Dr. R. Kaspers. . Arca Regler is gespecialiseerd in regelkleppen en bijbehorende pneumatische en elektropneumatische actuatoren, waaronder de onlangs geïntroduceerde tweede generatie intelligente klepstandstellers. In 1994 nam Arca Rohr Armaturen AG over, gevestigd in Muttenz, Zwitserland. Sinds 1954 heeft Von Rohr zich gespecialiseerd in de productie van regelkleppen, waaronder membraan-, roterende plug-, vlinder- en steriele regelkleppen, en pneumatische en elektrische actuatoren. Arca heeft haar vah,e-activiteiten aangevuld met de overname van pompenfabrikant Feluwa Pumpen GmbH in 2000 en specialist in niveaumetingsinstrumentatie WEKA AG in 2001. In verschillende landen zijn joint ventures opgericht, met name: India (1985), Arca Controls Ltd. , met Forbes Marshall Pvt Ltd; Korea (1987), Sam Yang Arca Co Ltd, met Sam Yang Comprehensive Valve Co Ltd; China (1995), Wuzhong Instrument Co Ltd, met Xuzhou Chemical Machinery Works; en Mexico (1998), Arca Valvulas SA de CV. Daarnaast heeft Arca in 2002 diverse marketing- en licentieovereenkomsten gesloten: 9 9

TOA Valve Co Ltd, om samen te werken op het gebied van verkoop en service op de Japanse markt; Licentie- en marketingovereenkomst voor ECOTROL-regelkleppen met Wuzhong Instrument Co Ltd voor alle provincies in China;

Profiel van de internationale kleppenindustrie

117

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

O

Overeenkomst met Metso Automation voor internationale verkoop en service van lineaire regelkleppen.

ARCA Flow Group heeft nu 350 medewerkers in dienst en had in 2003 een klepomzet van USD 55 miljoen.

9.2 A r i - A r m a t u r e n Mergelheide 56-60 D-33758 Schloss HolteStukenbrock Tyskland Tlf: +49 5207 994 0 Fax: +49 5207 994 297 Web: www.ariarmaturen.com

Albert Richter GmbH

&CoKG

Het bedrijf, gevestigd in Schloss Holte-Stukenbrock, nabij Bielefeld, werd in 1952 opgericht door Albert Richter Co, onderdeel van de particuliere Brechmann Group. Aanvankelijk maakte Ari alleen afsluiters voor de scheepsbouw en mijnbouw. Later, in de jaren vijftig, werden verwarmingssysteemkleppen geïntroduceerd, terwijl in de jaren zestig regelkleppen met pneumatische en elektrische aandrijvingen werden ontwikkeld. In 1969 werd in Homberg/Efze, vlakbij Kassel, een andere productiefaciliteit opgericht. In 1999 kocht Ari AWH Armaturenwerk Halle/Saale, in Oost-Duitsland, een fabrikant van condenspotten. De productie in de drie fabrieken is opgedeeld in 'fractals', waarbij elk van deze 'bedrijven binnen bedrijven' zich met slechts één productgroep bezighoudt: van ontwerp en ontwikkeling via inkoop en productie tot logistiek. Ari heeft verkoopfilialen opgericht in Oostenrijk, China, Denemarken, Maleisië, Singapore, Groot-Brittannië en de VS. De groep, met ruim 600 medewerkers, had in 2003 een omzet van E90 miljoen. Het productassortiment omvat nu handmatige afsluiters, vlinderkleppen, regelkleppen (met aandrijvingen), veiligheidskleppen, condenspotten en drukreduceerkleppen, samen met hulpproducten voor pijpleidingen (terugslagkleppen, filters, afscheiders en flashcontainers) en een volledig assortiment assortiment ketelaccessoires. De belangrijkste marktfocus van de groep ligt op industriële vloeistofprocessen, de chemische industrie, maritieme toepassingen, HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) en fabrikanten van originele apparatuur (OEM).

118

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Brievenbussen 1362 D-79373 Mühlheim

Duitsland Tel.: +49 7631 809 0 Fax: +49 7631 809 250 Web: www.auma.com

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Sinds de oprichting in 1964 is Auma uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van elektrische actuatoren. Het bedrijf heeft bijna 20 dochterondernemingen buiten Duitsland opgericht, die wereldwijd ongeveer 1.100 mensen in dienst hebben en in 2003 een omzet hadden van 148 miljoen euro. In maart 2004 opende Auma een derde productiefaciliteit op het hoofdkantoor in Müllheim, waardoor de omvang bijna werd verdubbeld tot meer dan 14.000 m 2. Een extra fabriek in Ostfildern produceert zwenkaandrijvingen en servomotoren. Er zijn servicecentra gevestigd in K61n, Magdeburg en Garching-Hochbrtick (Beieren). In oktober 1999 kocht Auma de elektrische actuatordivisie van Siemens AG. Het bedrijf opereert nu als een volledige dochteronderneming onder de naam SIPOS Aktorik GmbH, gevestigd in Neurenberg. De SIPOS-productlijn is speciaal ontwikkeld voor de markt voor elektriciteitsopwekking. Het bedrijf heeft productiefaciliteiten opgezet in Pittsburgh, Pennsylvania, VS en Bangalore, India, terwijl andere dochterondernemingen assemblagefaciliteiten leveren om hun eigen nationale markten te bedienen. Auma heeft een breed modulegebaseerd productassortiment ontwikkeld met elektrische spanschroeven (10 Nm tot 32.000 Nm), gedeeltelijke zwenkbewegingen (tot 360.000 Nm) en lineaire (tot 217 kN) aandrijvingen, evenals tandwielkasten voor handbediende kleppen. Er zijn actuatorbedieningen met geïntegreerde lokale bediening beschikbaar, met een verscheidenheid aan veldbusinterfaces.

9.4 B o n o m i Group Via Industriale 30 25065 Lumezzane(BS) Italië Tlf: +39 030 8250011 Fax: +39 030 8920465 Web: www.bonomi.it

De Bonomi-bedrijvengroep is een van de toonaangevende fabrikanten van industriële afsluiters en actuatoren in Italië. De groep bestaat uit drie hoofdbedrijven: Rubinetterie Bresciane Bonomi SpA (RB); Valbia srl; en Valpres srl. RB, oorspronkelijk opgericht in 1901, is nu gespecialiseerd in messing en gietijzeren kogelkranen, gaskranen, vlinderkleppen, terugslagkleppen Het bedrijf heeft ongeveer 170 mensen in dienst en had in 2002 een omzet van 35 miljoen euro. Valbia, dat ongeveer 25 mensen in dienst heeft en in 2002 een omzet had van 7,5 miljoen euro, produceert een reeks pneumatische en elektrische actuatoren en accessoires. .

Profiel van de internationale kleppenindustrie

119

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Valpres, dat ongeveer 80 mensen in dienst heeft en in 2002 een omzet had van IO,5 miljoen euro, vervaardigt kogelkranen van roestvrij staal en vlinderkleppen van gietijzer. Onderdeel van de groep is ook Univers srl, dat messingstempels en componenten levert. De afgelopen jaren heeft Bonomi dochterondernemingen opgericht in: Limburg ad Lahn, Duitsland (1998); Nuneaton, VK (1999); Tamilnadu, India (2000), dat ook een productiefaciliteit omvat; Barcelona, ​​Spanje (2002); Rock Hill, Zuid-Carolina, VS (2003); en Oakville, Canada (2004).

CarI-Reuther-Strasse 1 D-68305 Mannheim Duitsland Tel: +49 621 749 0 Fax: +49 621 749 1360 Web: www. boppureuther.com

Het oorspronkelijke bedrijf Bopp & Reuther werd in 1872 opgericht om pompen en zware kleppen te vervaardigen. Samen met zes bekende kleppenfabrikanten richtte Bopp & Reuther een verkooporganisatie op, Vereinigte Armaturen Gesellschaft mbH (VAG). In 1990 werd Bopp & Reuther overgenomen door het beursgenoteerde IWKA AG. IWKA bestaat nu uit ongeveer 100 geconsolideerde middelgrote bedrijven die actief zijn in de volgende vakgebieden - productietechnologie, productietechnologie, procestechnologie en verpakkingstechnologie - met in 2003 een geconsolideerde omzet van miljarden (2,59 miljard dollar). De Bopp & Rcuther-bedrijvengroep, opererend binnen de procestechnologiedivisie van IWKA, had in 2003 een omzet van E125,9 miljoen, vergeleken met E139,6 miljoen in 2002. Vier klepbedrijven waren goed voor ongeveer 70% van deze omzet, terwijl andere bedrijven in de groep houdt zich vooral bezig met flowmeting. IWKA heeft aangekondigd dat het plan voor de middellange termijn is om zich terug te trekken uit de procestechnologiesector en zich in de toekomst te concentreren op drie groeimarkten: robotica, automotive en verpakkingstechnologie. () Op 1 juli 2004 zijn de debietmetingsbedrijven van de Bopp & Reuther-groep verkocht aan hun respectieve management. De toekomst van de klepactiviteiten moet nog worden bepaald. Op het moment dat het rapport werd opgesteld, waren de belangrijkste klepbedrijven in de groep:

VAG-Armaturen GmbH VAG-Armaturen, gevestigd in Mannheim, Duitsland, is een belangrijke leverancier van schuif- en vlinderkleppen aan de water- en afvalwaterindustrie. Daarnaast produceert het bedrijf kogelkranen, terugslagkleppen, druk- en debietregelaars, regelkleppen en actuatoren voor de stroming van vloeistoffen en gassen voor de olie-, gas- en pulp- en papierindustrie. The Tile Company heeft plannen aangekondigd om een ​​fabriek in China te bouwen. 120

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten,,

,

. . . . .

Bopp & Reuther Sicherheits-und-Regelarmaturen GmbH Bopp & Reuther Sicherheits-und-Regelarmaturen GmbH, eveneens gevestigd in Mannheim, is gespecialiseerd in veiligheidskleppen voor de procesindustrie en kleppen voor toepassingen in energiecentrales, waaronder regelkleppen voor stoomconditionering, veiligheidskleppen en hogedrukkleppen. Het bedrijf heeft onlangs zijn aanwezigheid op de internationale markt uitgebreid door vertegenwoordigingen op te zetten in Rusland, Zuidoost-Azië en China.

CH Zikesch Armaturentechnik GmbH CH Zikesch, gevestigd in Essen, Duitsland, werd in 1995 overgenomen door Bopp & Reuther en is gespecialiseerd in hogedrukkleppen voor conventionele en kerncentrales en ook voor de chemische en petrochemische industrie. De producten omvatten hogedrukafsluiters, terugslagkleppen en regelkleppen.

Jihomoravskfi Armaturkfi spol sro (JMA) JMA, ontstaan ​​uit een pijpfittingbedrijf opgericht in 1881, is gevestigd in Hodonin in Tsjechië. Het bedrijf werd in 1996 overgenomen door Bopp & Reuther en opereert sinds 2001 als dochteronderneming van VAG-Armaturen GmbH. Producten die nu worden vervaardigd, zijn onder meer schuifafsluiters, vlinderkleppen, kogelkranen, terugslagkleppen, sluisdeuren, zuigerkleppen, mondstukkleppen, luchtkleppen, brandkranen en zeven.

Kerncijfers (1~ miljoen)

IWKA AG Het jaar eindigde op 31 december

Groepsomzet waarvan: Procestechnologie waarvan: Bopp & Reuther Groepswinst/(verlies) vóór rentebelasting Afschrijving (EBITA) Waarvan: Procestechnologie

2003

2002

2001

2287

2312

2290

336,1

356,3

348,1

125,9

139,6

130,5

101,5

91,6

86,9

2.2

(4,9)

Profiel van de internationale kleppenindustrie

3.0

121

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

35 Corporate Drive Suite 290 Burlington MA 01803 VS Tlf.: +1 781 270 1200 Faks: +1 781 270 1299 Web: www.circor.com

Circor International Inc werd in 1999 opgericht door het voormalige moederbedrijf, Watts Industries Inc, om de voormalige instrumentatie-, vloeistofcontrole- en petrochemische klepactiviteiten van Watts te blijven exploiteren. Sinds oktober 1999 zijn de aandelen van het bedrijf genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE). Circor is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gegroeid door een reeks overnames (31 sinds 1984) en heeft nu wereldwijd ongeveer 2.000 mensen in dienst. In 2003 bedroeg de omzet 359,5 miljoen USD, een stijging van 8,5% ten opzichte van 2002. Het bedrijf exploiteert 15 productiefaciliteiten, gevestigd in de Verenigde Staten (9), Canada, Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk en China. De Chinese vestiging is Suzhou KF Valve Co, een joint venture voor 60% met Suzhou Valve Co Ltd. De joint venture, opgericht in 1995, produceert voor beide bedrijven koolstof- en roestvrijstalen kogelkranen. Circor opereert met twee grote productgroepen: de Instrumentation and Thermal Fluid Controls Products Group, die in 2003 goed was voor ongeveer 56% van de omzet; en Petrochemische Productengroep. De Instrumentation and Thermal Fluid Controls Products Group produceert kleppen, fittingen en bedieningselementen voor eindgebruikstoepassingen, waaronder instrumentatie, ruimtevaart, cryogene en stoomtoepassingen. Producten omvatten precisiekleppen, compressiebuizen en buisfittingen, regelkleppen, ontlastkleppen, koppelingen, regelaars en zeven. Deze producten worden verkocht onder de merknamen" 9 Aerodyne Controls 9 Atkomatic Valve 9 Circle Seal Controls 9 CPC-Cryolab 9 Dopak 9 GO Regulator 9 Hoke 9 Leslie Controls 9 Nicholson Steam Trap 9 Rockwood Swendeman 9 RTK 9 SART yon Rohr 9 Spence Engineering SSI Apparatuur 9 Texas-bemonstering

122

..Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

9 9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Tomco Products US Paraplaat.

Het bedrijf is bijzonder sterk op de markt voor stoomtoepassingen via Leslie Controls, Spence Engineering en SSI Equipment. Petrochemical Products Group produceert drijvende kogelkranen en kogelkranen met schroefdraad, naaldkleppen, terugslagkleppen, vlinderkleppen, grote stalen kogelkranen, schuifafsluiters en pijpleidingafsluitingen voor gebruik in de olie-, gas- en chemische verwerking en industriële toepassingen. Deze producten worden verkocht onder de merknamen: 9 9 9 9 9

KF Industries KF Contromatics KF Telford Pibiviesse Suzhou KF Ventil.

De groep is sterk afhankelijk van de olie- en gasindustrie, die in 2003 goed was voor 44% van de omzet. Andere belangrijke markten zijn onder meer toepassingen in de proces- en energiesector, de commerciële en militaire lucht- en ruimtevaart, HVAC, chemische processen en de maritieme industrie. % van omzet

2002

Exploratie en productie van olie en gas Proces en energie Distributie en raffinage van olie en gas Commerciële en militaire luchtvaart HVAC Chemische verwerking Maritieme farmaceutische, medische en analytische instrumenten

2003

27 23 16 8 8 8 5 5

33 23 11 8 7 8 5 5

In april 2004 kondigde Circor aan dat het Mallard Control Co Inc had overgenomen voor ongeveer $ 14 miljoen. Mallard, dat in 2003 een omzet had van $12 miljoen en zijn hoofdkantoor heeft in Beaumont, Texas, produceert regelkleppen, ontlastkleppen, drukregelaars en andere aanverwante producten, voornamelijk voor de productie en verwerking van olie en gas en andere petrochemische toepassingen, onder de merknaam Mallard and Hydroseal namen. Circor heeft gemeld dat de omzet voor de zes maanden tot 27 juni 2004 met ongeveer 5% was gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2003.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

123

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (US$ miljoen)

Circor International Inc Het jaar eindigde op 31 december

Omzet waarvan: Instrumentatie en thermische vloeistofcontroles Petrochemie Waarvan operationele opbrengsten: Instrumentatie en thermische vloeistofcontroles Petrochemische opbrengsten per geografisch gebied Verenigde Staten Canada Duitsland Frankrijk Nederland Overige

PO Box 247 Matthews NC 28106 VS Tel: +1 704 841 6000 Fax: +1 704 841 6020 Web: www.conbraco.com

2003

2002

2001

359,5

331,4

343,1

200,8 158,7 30,0

190,5 140,9 30,4

193,3 149,8 33,6

22,2 15,2

28,6 9,5

32,2 9,2

185,7 30,2 20,1 9,1 11,3 103,1

182,1 25,9 17,2 10,6 11,9 83,7

226,1 32,5 11,7 9,4 5,7 57,7

Conbraco Industries werd opgericht in 1928, na de fusie van de American Lubricator and Brass Co en de Sterling & Skinner Manufacturing Co. Het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van gietstalen en bronzen afsluiters voor industrieel en commercieel gebruik, met meer dan 1.000 werknemers en een omzet in 2003 van ongeveer $165 miljoen.

Naast het hoofdkantoor en de assemblagefaciliteit in Matthews, North Carolina, VS, heeft Conbraco een staalgieterij en productiefaciliteit in Conway, South Carolina, VS, en een bronzen productiefaciliteit en een eindassemblage- en distributiecentrum in Pageland. , Zuid Carolina. Het bedrijf heeft ook een bedrijf opgericht in Concord, Ontario om de Canadese markt te bedienen en heeft onlangs een West-Amerikaans distributiecentrum geopend in Reno, Nevada, en een groot Europees operationeel centrum in Manchester, VK, geopend in 2000. Recente investeringen in Manchester Fhcility hebben breidde de magazijncapaciteit uit tot 580 m 2. Conbraco's investeringen in productie, kwaliteitscontrole en distributie hebben de afgelopen tien jaar de USD 100 miljoen overschreden.

124

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten,

,

,

In februari 2004 verkocht Conbraco zijn R P & C-divisie van gesmeed staal (poort-, bol- en terugslagkleppen en zeven) aan Bonney Forge Corp uit Mt Union, Pennsylvania, VS. De productlijn van Conbraco omvat nu Apollo-kogelkranen (inclusief de 70-serie die voor het eerst werd gelanceerd in 1968); vlinderkleppen; poort-, globe- en terugslagkleppen; veiligheids- en ontlastkleppen; lucht- en gaskranen; mengkleppen; apparaten ter voorkoming van terugstroom; watermeters; pijpleidingzeven; en pneumatische en elektrische actuatoren.

1333 West Loop Zuid-suite 1700 Houston

TX 77027 VS Tel: +1 713 513 3300 Fax: +1 713 513 3355 Web: www.

coopercameron.com

STOP PERS Op 24 september 2004 maakte Cooper Cameron Corp bekend dat het had ingestemd met de overname van bepaalde bedrijven in het PCC Flow Technologies-segment van Precision Castparts Cow, waaronder de productlijnen General Valve, Sterom, TBV, Techno, AOP en PCC Ball Valves. Cooper Cameron Corp, dat in 1995 is afgesplitst van Cooper Industries Inc, is een toonaangevende internationale fabrikant van olie- en gasdrukregelapparatuur, waaronder kleppen, putmonden, bedieningselementen, smoorspoelen, eruptiepreventiemiddelen en composietsystemen voor olie- en gasboringen, productie en productie. transmissie gebruikt in land-, offshore- en onderwatertoepassingen. Het bedrijf is ook een toonaangevende fabrikant van centrifugaalluchtcompressoren, geïntegreerde en scheidbare gascompressoren en turbocompressoren. Het bedrijf, dat in 2003 een omzet had van 1,63 miljard dollar, een stijging van 6,3% ten opzichte van 2002, opereert via drie afzonderlijke business units: Cameron, Cooper Cameron Valves (CCV) en Cooper Compression. CCV produceert schuifafsluiters, kogelkranen, vlinderkleppen, roterende proceskleppen, blok- en ontluchtingskleppen, plugkleppen, klepafsluiters, terugslagkleppen, actuatoren, smoorspoelen en aftermarket-onderdelen en -diensten. Deze producten worden op de markt gebracht onder de namen Cameron, W-K-M, Orbit, Demco, Foster, NAVCO, Nutron, Thornhill Craver en Merknamen van TruSeal. Klanten zijn onder meer olie- en gasbedrijven, ingenieurs- en bouwbedrijven, exploitanten van pijpleidingen, booraannemers en grote chemische, petrochemische en raffinagebedrijven. Een belangrijk deel van de omzet van CCV betreft de Noord-Amerikaanse aardgasmarkt. De belangrijkste overnames van CCV omvatten" Orbit Valve International Inc in 1998 voor US $ 104 miljoen in contanten en schulden; het in Houston, Texas gevestigde Valve Sales Inc, een klepreparatie- en productiebedrijf, in 2000; en Nutron, een Canadese kleppenfabrikant, werd in december 2002 overgenomen om de productlijnen van CCV verder uit te breiden, vooral in Canada. Profiel van de internationale kleppenindustrie

125

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

CCV beschikt over Amerikaanse productiefaciliteiten (Little Rock, Arkansas; Missouri City, Texas; Oklahoma City, Oklahoma; Ville Platte, Louisiana), evenals één in Beziers, Frankrijk, en één in Edmonton, Canada. Eind 2002 is CCV gereorganiseerd in drie bedrijfsonderdelen, o.a. gedistribueerde producten, technische producten en aftermarket-diensten. De omzet van CCV in 2003 steeg met ruim 12% tot $307,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overname van Nutron. Een belangrijk aandachtspunt in 2003 bij de gedistribueerde producten was de rationalisering van de financiële voorzieningen en de daarmee samenhangende kosten. Tot deze effecten behoorden onder meer de herstructurering van de vestiging in Oklahoma City en de consolidatie van de vier vestigingen van CCV in Edmonton, Canada, op één locatie. CCV is ook buitenlandse inkoopinitiatieven blijven ontplooien. Een ander terrein van fbcus in 2003 was de uitbreiding van de aftermarket-serviceactiviteiten. In 2003 werden zes nieuwe faciliteiten toegevoegd, waaronder vier buiten de Verenigde Staten, terwijl drie bestaande faciliteiten werden uitgebreid. CCV heeft nu in totaal 15 aftermarket-locaties wereldwijd. Recente klepontwikkelingen omvatten de ontwikkeling van een reeks kogelkranen van 2 inch tot 16 inch die kunnen presteren bij een druk van 69.000 kPa (10.000 psi) en in waterdieptes van 3.050 m. CCV heeft gemeld dat de verkopen in de eerste zes maanden van 2004 steeg met 10% vergeleken met dezelfde periode in 2003. De Cameron-divisie is, met in 2003 een omzet van USD 1.018,5 miljoen, een van 's werelds toonaangevende leveranciers van systemen en apparatuur die worden gebruikt om de druk te controleren en de stromen van olie- en gasbronnen te sturen. Binnen de divisie werd de business unit Cameron Willis opgericht om de middelen te concentreren op smoorspoelen (een soort klep die wordt gebruikt om de snelheid en druk van de productiestroom vanuit een put of door stroomleidingen te regelen). Cameron Willis produceert dempers van het merk Cameron en Willis en actuatoren van het merk Cameron voor de oppervlakte- en onderzeese productiemarkten. Dergelijke producten zijn belangrijke componenten van kerstbomen aan de oppervlakte en onder water, geleverd door Cameron en andere boomfabrikanten. De primaire productie van smoorspoelen van het bedrijf is geconsolideerd in de fabriek in Longford, Ierland. De productie van actuatoren voor oppervlakteschuifafsluiters wordt voornamelijk uitgevoerd in de Cameron Willis-fabriek in Houston, Texas, VS, die in maart 2002 in een uitgebreide fabriek in gebruik werd genomen. Deze faciliteit heeft de capaciteit van Cameron Willis voor de wereldwijde levering van oppervlakteactuators vergroot. Verbeterde productie-efficiëntie en tijdige levering hebben in wezen de noodzaak voor Cameron geëlimineerd om externe fabrikanten van actuatoren in te schakelen en de doorlooptijden voor de levering van kerstbomen voor op het oppervlak te verkorten. Cameron Willis is nu de belangrijkste fabrikant van actuatoren geworden voor alle oppervlakte-, onderzeese en boortoepassingen van Cameron.

126

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (US$ miljoen)

Cooper Cameron Corp Het jaar eindigde op 31 december

Omzet waarvan: Cameron CCV Cooper Compression EBITDA waarvan: Cameron CCV Cooper Compression

100 First Stamford Place Stamford CT 06902 VS Tlf.: +1 203 363 7300 Fax: +1 203 363 7297 Web: www.craneco.com

2003

2002

2001

1634,3

1538,1

1562,9

1018,5 307,0 308,8 164,1

918,7 273,5 345,9 162,5

897,5 292,3 373,1 230,5

114,6 46,4 27,5

122,3 47,4 10,7

171,9 52,5 20,5

Crane Co is een gediversifieerde fabrikant van hoogontwikkelde producten met vijf bedrijfssegmenten: lucht- en ruimtevaart en elektronica, technische materialen, handelssystemen, vloeistofbehandeling en controles. De omzet in 2003 bedroeg 1,64 miljard dollar. Fluid Handling, het grootste bedrijfssegment van Crane - 46% van de omzet in 2 0 0 3 - omvat Valve Group, Crane Ltd, Crane Supply, Crane Pumps & Systems, Resistoflex-Industrial en Crane Environmental. In 2003 concentreerde Crane zich op het "dimensioneren" van zijn vloeistofbehandelingsactiviteiten om aan de zwakke vraag in de meeste van zijn eindmarkten te voldoen en de productie-efficiëntie en het kapitaalgebruik te verbeteren. Deze initiatieven resulteerden in de sluiting van drie faciliteiten en drie servicecentra, voor een bedrag van ongeveer 18 miljoen dollar. Dit resulteerde in een personeelsinkrimping van ongeveer 370 mensen, ongeveer 10% van het Amerikaanse en West-Europese personeelsbestand, voornamelijk bij de Valve Group. In juni 2003 verwierf Crane een assortiment buisfittingen en buisfittingen van de in Frankrijk gevestigde Etex Group SA. Deze bedrijven leveren oplossingen voor het verbinden en repareren van buizen aan de water-, gas- en industriële markten wereldwijd. De bedrijven zijn geïntegreerd in Crane Ltd, een toonaangevende leverancier van buisfittingen, afsluiters en aanverwante producten voor de bouwdiensten, voornamelijk HVAC, en de industriële markten in Europa. Als gevolg hiervan werd Crane Ltd, met een omzet in 2003 van ongeveer $72 miljoen (inclusief $31 miljoen uit de overname), gescheiden van de Valve Group en opereert nu als een afzonderlijke entiteit binnen het vloeistofbehandelingssegment. De producten van Crane Ltd omvatten poort-, globe-, terugslag-, kogel- en vlinderkleppen en statische en automatische inregelafsluiters. Profiel van de internationale kleppenindustrie

127

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

het bedrijf heeft vestigingen in Ipswich, Groot-Brittannië en China. In januari 2004 verwierf Crane Ltd het merk en de activiteiten van Hattersley-kleppen, samen met bepaalde gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, goodwill en activa van Hattersley Newman Hender Ltd, een dochteronderneming van Tomkins plc. Crane Valves, het grootste bedrijfssegment op het gebied van vloeistofbehandeling, had in 2003 een omzet van $422 miljoen. Hoewel Crane Valves al sinds 1855 een kleppenfabrikant is, waren het de overnames van Alfa Laval's Industrial Flow Group en de kleppendivisie Xomox in 2001 die Crane Valves tot een van de grootste kleppenfabrikanten ter wereld maakten. Crane bevindt zich momenteel in het transitieproces van zeven afzonderlijke klepbedrijven naar één geïntegreerd werkbedrijf. De zeven klepbedrijven zijn "9 9 9 9 9 9 9

Kraankleppen Noord-Amerika Xomox PacificValves Kraan Australië Kraanklepdiensten Kraanprocesstroomtechnologieën Westad Industri AS.

Met de oprichting van één mondiaal bedrijf zal het wereldwijde verkoopteam in staat zijn de verkoop van complementaire producten te vergroten die voorheen uitsluitend door de individuele verkoopteams werden verkocht. Het enige bedrijf zal geïntegreerde inkoopactiviteiten faciliteren om het volume bij leveranciers te benutten. Het bedrijf is van plan de inkoop van materialen uit lagelonenlanden te vergroten (het doel is dat Fluid Handling Group dit verhoogt van 30% in 2003 naar 40% in 2004). Crane Valve is ook van plan om het gebruik van goedkope productiefaciliteiten in China, India, Mexico en Hongarije te vergroten om de totale kostenbasis van het bedrijf te verlagen. Hieronder worden de bedrijven die worden samengevoegd afzonderlijk besproken. Crane Valves North America is gebaseerd op de oorspronkelijke klepactiviteiten en door een reeks overnames werd de productlijn uitgebreid en omvat nu vele merknamen, waaronder Aloyco, Crane, Stockham, Jenkins, Flowseal, Flowseal MS, Center Line, Duo-Chek II , Marlin en Uni-Chek II. De groep produceert commerciële kleppen - bronzen, ijzeren, stalen en roestvrijstalen kogel-, vlinder-, schuif-, bol- en terugslagkleppen die traditioneel worden verkocht voor algemene diensten aan de commerciële bouw (HVAC), chemische raffinage, aardolieraffinage, energieopwekking en pulp- en papierindustrie , evenals technische kleppen voor dezelfde marktsectoren. Het heeft vier in de VS gevestigde faciliteiten (Culman, Alabama; Washington, Iowa; St. Louis, Missouri; en Conroe, Texas), evenals twee fabrieken in China (Ningjin en Nantong) en één in Brentford, Canada.

128

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Xomox, in 2001 overgenomen van Emerson Electric, is een wereldleider in het ontwerp en de productie van kwarts aan/uit proceskleppen in legeringen en met fluorkoolstof beklede materialen. Kleptypen zijn onder meer plug, vlinder, terugslag, kogel en membraan. De faciliteiten zijn gevestigd in: Cincinnati, Ohio, VS; Chihuaha, Mexico; Lindau, Duitsland; Chennai, India; en Szekesfehervar, Hongarije.

Het merk Pacific Vah,es is een gespecialiseerde groep producten voor specifieke industriële markten. Inbegrepen zijn: drukafdichting, gesmeed staal en lagedruk gegoten koolstof- en gelegeerd stalen kleppen voor de energieopwekkingsmarkt; schuif-, bol-, terugslag- en met manchetten gevoerde plugkleppen voor de HF-zuuralkyleringseenheden die worden gebruikt in het aardolieraffinageproces; en niet-gesmeerde wigplugkleppen voor moeilijke procestoepassingen bij hoge temperaturen. Crane Australia, met vestigingen in Sydney en Melbourne, levert schuif-, klep- en terugslagkleppen aan de procesindustrie in de Stille Oceaan, met een bijzondere nadruk op de koolwaterstof-, chemische en mijnbouwindustrie. Crane Valve Services biedt een breed scala aan klepproducten en serviceoplossingen voor zeer veeleisende en dynamische omgevingen. Crane Nuclear Inc levert met name klepproducten en -diensten aan de kernenergie-industrie wereldwijd. Crane Valve Services biedt serviceoplossingen voor klepreparaties op locatie en in de winkel voor een breed scala aan industrieën. Crane Process Flow Technologies werd in 2001 opgericht na de overname van de Industrial Flow Group van Alfa Laval. Dit leverde kraankleppen, actuatoren, pompen en aanverwante stromingscomponenten het Saunders-assortiment industriële en aseptische membraankleppen, Saunders terugslagkleppen, Saunders lineaire actuatoren, Centerline- en Flowseal-vlinderkleppen, REVO-actuators en DEPA- en ELRO-pompen op. De productiefaciliteiten zijn gevestigd in Cwmbran, VK; Belfast, Verenigd Koninkrijk; Düsseldorf, Duitsland; en Satara, India.

Het in Noorwegen gevestigde Westad Industri A/S is een toonaangevende leverancier van kleppen en aanverwante systemen voor maritieme vracht- en ballastsystemen. Toepassingen zijn onder meer tankers voor vloeibaar petroleumgas (LPG), vloeibaar aardgas (LNG), chemicaliën, aardolieproducten en ruwe olie. Naast het bedienen van de maritieme markten biedt Westad hooggelegeerde kleppen voor olie- en gas-offshore-toepassingen en cryogene kleppen voor installaties op het land. In totaal heeft de Valve Group nu ongeveer 3.000 mensen in dienst, met 18 productiefaciliteiten in 11 landen en verkoopkantoren in 23 landen. Crane heeft aangekondigd dat de omzet van de Valve Group in de eerste zes maanden van 2004 met 6,7% is gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2003, voornamelijk als gevolg van gunstige valutaomrekeningen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

129

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (US$ miljoen)

Het Crane Co-jaar eindigde op 31 december

Netto-omzet waarvan: Liquid handling waarvan: Valve group Bedrijfsresultaat waarvan: Liquid handling

2003

2002

2001

1636,0

1516,3

1587,2

748,3

715,8

630,9

422,3 169,0

422 e 155,01

340 e 171,7

43,5

53,7

49,0

e Geschatte 1 pre-asbestlading van USD 115,3 miljoen

4 Becker Farm Road Roseland NJ 07068 VS Tel: +1 973 597 4700 Fax: +1 973 597 4799 Web: www.curtisswrig ht.com

Curtiss-Wright Flow Control Corp 1966E Broadhollow Road E Farmington NY 11735 VS Tlf.: + 1 516 293 3800 Fax: +1 516 293 3404 Web: www.cwfc.com

Curtiss-Wright Corp is een gediversifieerd, internationaal bedrijf dat hoogontwikkelde, technologisch geavanceerde producten en diensten met toegevoegde waarde levert aan een breed scala van industrieën in de markten voor motion control, flow control en metaalbewerking. De omzet in 2003 bedroeg USD 746,1 miljoen, waarvan USD 341,3 miljoen in het bedrijfssegment Flow Control, nu het grootste segment binnen de groep. Curtiss Wright Flow Control (CWFC) begon met de overname van Target Rock in 1961, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van hoogontwikkelde kleppen en aanverwante producten voor nucleair aangedreven marineschepen. CWFC blijft de maritieme en maritieme markten ondersteunen met geavanceerde kleppen en componenten. Target Rock-kleppen worden geïnstalleerd op elke nucleaire onderzeeër en vliegdekschip in opdracht van de Amerikaanse marine. In 1967 ontving Target Rock zijn eerste bestelling voor kleppen voor een commerciële kerncentrale.

CWFC heeft zijn productaanbod de afgelopen jaren uitgebreid door middel van overnames om zijn aanbod op de markten voor maritieme voortstuwing en commerciële kernenergie uit te breiden, en door uit te breiden naar nieuwe markten. In 1998 nam CWFC Enertech over om zijn distributiemogelijkheden voor de nucleaire industrie te verbeteren en om de breedte van zijn productlijn uit te breiden. In 1999 breidde CWFC zich door de overname van Farris Engineering, een fabrikant van overdrukkleppen, uit naar de olie- en gas- en algemene procesindustrieën wereldwijd. In 2001 nam CWFC het Britse Solent & Pratt Ltd over, een fabrikant van vlindervah,es en Deltavah,e, VS.

130

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9 profielen van toonaangevende afsluiterfabrikanten

LLC, een gespecialiseerde klepfabrikant voor hoge druk, extreme temperaturen en corrosieve fabrieksomgevingen. Eind 2002 werd Tapco International Inc, een fabrikant van hoogwaardige schuifafsluiters, vlinderkleppen en vlinderkleppen, actuatoren en aanverwante componenten, overgenomen, evenals de Electro Mechanical Division (EMD) van Westinghouse Government Services Co LLC. EMD is een ontwerper en fabrikant van hoogontwikkelde, missiekritische elektromechanische oplossingen voor de Amerikaanse marine, commerciële kerncentrales, petrochemische en gevaarlijke afvalindustrieën. Deze acquisities hebben ertoe geleid dat de inkomsten van CWFC zijn gestegen van USD 38 miljoen in 1998 naar USD 341 miljoen in 2003. CWFC bestaat nu uit negen business units en biedt werk aan 1.660 mensen wereldwijd. De omzet van CWFC in de eerste zes maanden van 2004 zou naar verluidt met 1,9% zijn gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2003. Dit was voornamelijk te wijten aan de voltooiing in 2003 van twee grote projecten, die in 2004 niet werden herhaald, hoewel dit enigszins werd gecompenseerd door gunstige valutaomrekeningen. In juli 2004 nam Curtiss-Wright Groth Equipment Corp over voor $ 4,6 miljoen. Groth, met een omzet in 2003 van $10 miljoen en 63 werknemers, is een vertegenwoordiger van de fabrikant voor breekplaten, conserveringskleppen, brand- en gasdetectoren en overdrukkleppen, waaronder de overdrukkleppen van Farris Engineering. Het biedt ook veld- en werkplaatsservice en reparaties voor overdrukkleppen en een verscheidenheid aan speciale kleppen. De overname maakt deel uit van de langetermijnstrategie van het bedrijf om de activiteiten van CWFC in de Amerikaanse Golfkustregio te versterken en zijn portfolio van hoogontwikkelde producten en diensten voor de procesindustrie uit te breiden. Deze trend naar diversificatie is al duidelijk zichtbaar. In 1999 was de energieopwekking goed voor 61% van de omzet, terwijl defensie-/marinetoepassingen de resterende 39% voor hun rekening namen. In 2003 was de elektriciteitsproductie verantwoordelijk

19% van de omzet, tekort/maritiem

58%, proces

industrieën

21% en

automobieltoepassingen 2%. CWFC beweert een van 's werelds toonaangevende fabrikanten te zijn van overdrukkleppen die worden gebruikt om overdruk in schepen, pijpleidingen en andere kritische industriële apparatuur te voorkomen, maar CWFC is ook een belangrijke fabrikant van schuif-, kogel- en drievoudige vlinderkleppen voor zware toepassingen. Een recente technologische ontwikkeling is de introductie van de DehaGuard-cokesklep, die volgens het bedrijf het proces van het lossen van cokes, een bijproduct van het raffinageproces van ruwe olie, aanzienlijk verbetert.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

131

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (US$ miljoen)

Curtiss-Wright Corp Het jaar eindigde op 31 december

2003

Opbrengsten waarvan: Flow Control Bedrijfsopbrengsten waarvan: Flow Control

DK-6430 Nordberg Denemarken Tel: +45 7488 22 22 Fax: +45 7449 09 49 Web: www.danfoss.com Danfoss Water Controls 365 rue du Lieutenant Putier F-71530 Virey-le-Grand Frankrijk Tel: +33 3 85 97 42 00 Fax: +33 3 8541 49 31 Web: www.watervalves.com

2002

2001

746,1

513,3

343,2

341,3 89,3

172,5 69,0

98,3 58,2

40,0

20.7

10.7

Danfoss is de grootste industriële groep van Denemarken met een omzet in 2003 van q.2077 miljoen (US$2346 miljoen) en ongeveer 17.500 werknemers. Het is actief met drie kernactiviteiten: Refrigeration & Air Conditioning; Motion Controls; en Heating & Water. Het bedrijfssegment Heating & Water, met een omzet in 2003 van ~494 miljoen (US$ 558 miljoen), heeft vijf divisies: Residential & Commercial Comtbrt Controls Regelingen voor stadsverwarming, Brandercomponenten, Vloerverwarming en waterregelingen. De divisie Waterregelingen combineert de activiteiten van Danfoss Socla (inclusief Oreg) in Frankrijk, Danfoss Esco in Noorwegen en Flomatic Corp in de VS. Op 1 april 2003 werd de De divisie heeft het Franse bedrijf Desbordes overgenomen, met 76 werknemers. De divisie heeft nu wereldwijd 600 mensen in dienst en had in 2003 een omzet van ongeveer C80 miljoen (US$90 miljoen). In 2002 voltooide de divisie Water Controls de reorganisatie van haar Franse activiteiten, met nieuwe faciliteiten in Virey-le-Grand en IverySavoy vervangen de vijf voormalige faciliteiten van Danfoss Socla en Oreg. In 2002 werd ook een aantal nieuwe producten geïntroduceerd, waaronder compacte terugslagkleppen voor watermeters, een uniek assortiment terugslagkleppen met hoekhuis voor riooltoepassingen , speciale vlinderkleppen voor farmaceutische toepassingen en grotere dubbelflenskleppen voor de waterindustrie. Begin 2004 werd een nieuwe hoogwaardige vlinderklep geïntroduceerd. De overname van Desbordes, gevestigd in Villeurbanne, versterkte het Danfoss Socla-productassortiment, met Desbordes drukregelaars als aanvulling op de Socla terugslagkleppen en terugslagkleppen.

132

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Danfoss Esco AS is de enige fabrikant van afsluiters en fittingen voor watervoorziening in Noorwegen en een van de grootste in Scandinavië. Het bedrijf werd in 1877 in Oslo opgericht en in 1964 naar Kønigsberg verhuisd. Het bedrijf is gespecialiseerd in schuifafsluiters, regelkleppen, brandkleppen, huisaansluitkleppen en een reeks fittingen. Flomatic Corp, gevestigd in Glen Falls, New York, werd oorspronkelijk opgericht in 1933 en in 1975 aangesloten bij Socla. Tegenwoordig is Flomatic gespecialiseerd in terugslagkleppen, voetkleppen, automatische hydraulische regelkleppen en terugslagkleppen gericht op huishoudelijke, industriële en gemeentelijke voorzieningen. en irrigatiemarkten. Danfoss Socla heeft ook eigen verkoopfilialen opgericht in Rheinbach, Duitsland; Brussel, België; Madrid, Spanje; en Milaan, Italië. Binnen het bedrijfssegment Danfoss Heating omvat de divisie District Heating Controllers de activiteiten van IWK Regler und Kompensatoren GmbH, een fabrikant van regeleenheden voor stadsverwarmingstoepassingen, gevestigd in Stutensee, Duitsland (nu opererend als Danfoss Regler GmbH), overgenomen van IWKA AG in 2000, en JiP Kugeleventiler A/S, een fabrikant van kogelkranen voor stadsverwarmingsnetwerken gevestigd in Glamsbjerg, Denemarken, overgenomen van Powell Duffryn Group in juni 2001. Danfoss draagt ​​momenteel zijn productie bij Danfoss Regler GmbH over aan Danfoss Trat doo in Slovenië. Binnen het zakelijke segment produceert Danfoss Refrigeration and Air Conditioning, Industrial & Appliance Controls Division een reeks magneetkleppen , extern of thermostatisch geregelde kleppen voor de regeling van vloeistoffen en gassen in uiteenlopende toepassingen.

Kerncijfers ((miljoenen)

Danfoss A/S Het jaar eindigde op 31 december

2003,

Netto-omzet waarvan: Verwarming en water Bedrijfsresultaat waarvan: Verwarming en water Aantal medewerkers (ultimo jaar) waarvan: Verwarming en water .

.

.

.

2002 ,,

2001

2077

2008

1930

494 149

381 97

381 81

64 17449

48 16972

47 16544

3864

2915

2895

Profiel van de internationale kleppenindustrie

133

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

15455 Dallas Parkway Suite 1100 Addison TX 75001 VS Tlf.: +1 972 361 9933 Faks: +1 972 361 9929 Web: www.dresser.com

Dresser Inc werd oorspronkelijk opgericht in 1998 onder de naam Dresser Equipment Group Inc, na de overname van Dresser Industries Inc. door Halliburton Co. In april 2001, na een reeks desinvesteringen, verkocht Halliburton Dresser Equipment Group (DEG) aan een consortium bestaande uit First Reserve Corp. , Odyssey Investment Partners en enkele leden van de raad van bestuur van Dresser. DEG bestond uit Dresser Valve Division, Dresser Wayne Division, Dresser DMD-Roots Division, Dresser Instrument Division en Dresser Waukesha Division. Het nieuwe bedrijf); Dresser Inc, opereert nu met drie bedrijfssegmenten: Flow Control; Meetsystemen; en compressie- en krachtsystemen. In 2003 had Dresser Inc een omzet van $1.657 miljoen en had het wereldwijd 8.300 mensen in dienst. Dresser Measurement Systems is betrokken bij het ontwerp, de fabricage van brandstofdispensers, pompen, randapparatuur en point-of-sale (POS)-systemen en software voor de brandstofdetailhandel. Dresser Compression and Power Systems houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de marketing van aardgasaangedreven motoren voor toepassingen op het gebied van aardgascompressie en energieopwekking, en van roterende ventilatoren en vacuümpompen. De activiteiten van Dresser Flow Control, het grootste bedrijfssegment van Dresser met een omzet in 2003 van 996 miljoen dollar, omvatten het ontwerp, de productie en de marketing van kleppen en actuatoren, evenals aardgasmeters, regelaars, digitale en analoge druk- en temperatuurmeters, transducers en leidingspecialiteiten, waaronder connectoren en geleiders. In juni 2001 nam Dresser Entech Industries Inc over, gevestigd in Houston, Texas, VS, en met activiteiten in Duitsland (Entech), het Verenigd Koninkrijk (International Valves Ltd), Nederland (Control Seal Tolboom Valve Supply) en Italië (LVF en Ring -O) -Valve), van First Reserve Corp, een van Dresser's investeerders. In september 2001 betrad Dresser de markt voor flowcontrol met de overname van de activa van Elliott Valve Ltd, gevestigd in Houston, Texas, VS. Elliott Valve distribueert, repareert en repareert kleppen, actuatoren en aanverwante producten en was lange tijd distributeur van Dresser-producten. Om zijn aftermarket-activiteiten uit te breiden, heeft Dresser in april 2002 Modern Supply Co Inc, Ponca Fabricators Inc en Qualit3, Fabrication Inc overgenomen, allen betrokken bij de distributie, reparatie en service van Dresser's kleine

134

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

diameter kogelkraan, schuifafsluiter, terugslagklep en bedieningsproducten in de VS. In december 2003 voltooide Dresser de verkoop van zijn LVF-kleppeneenheid, gelegen nabij Bergamo, Italië. De eenheid produceert kleppen van gesmeed staal en had in 2003 ongeveer $23 miljoen aan omzet bijgedragen. De klepproducten van Dresser omvatten regelkleppen, on/o f-kleppen, overdrukkleppen en actuatoren. Regelkleppen worden verkocht onder de merknamen Masoneilan (zuiger-, roterende en zware regelkleppen, regelaars en digitale klepstandstellers en procesregelaars) en Becker Precision Equipment (regelkleppen en roterende en lineaire actuatoren). Dresser heeft 'slimme' technologieën ontwikkeld en blijft deze ontwikkelen die door de regelklep gegenereerde regel- en meetgegevens doorgeven aan de servicesystemen van klanten die op afstand de prestaties van hun faciliteiten en apparatuur monitoren. Een aantal kleppen worden verkocht onder een aantal merknamen (bedrijven zoals Dresser hebben dit de afgelopen jaren overgenomen), waaronder: Control Seal - dubbelblok- en ontluchtingskleppen, kogelkranen met stijgende spindel Grove - tapkogelkleppen, schuifafsluiters, plugkleppen, vlinderkleppen en regelaars Ledeen - pneumatische, hydraulische, elektrohydraulische, elektrische en gas-over-olie aandrijvingen N i l - C o r - industriële kleppen vervaardigd uit grafiet en glasvezelversterkte hars Ring-O - kogel, poort, handschoen en terugslagkleppen T K - alle soorten kogelkranen Tom Wheatley en Wheatley - alle soorten terugslagkleppen Texsteam - chemische injectiepompen, blokkeerkleppen, speciale kogelkranen en elektrische aandrijvingen. Overdrukkleppen, zowel overdruk- als overdrukkleppen, worden verkocht onder de merknaam Consolidated. Dresser ontwikkelt nieuwe producten voor gebruik in groeiende toepassingen, waaronder verbeterde pilootgestuurde veiligheidskleppen voor gebruik in offshore- en vloeibaar aardgastoepassingen. Dresser is een productontwikkelings- en marketingalliantie aangegaan met Yokogawa Electric Corp om geïntegreerde klep- en regelsysteemoplossingen te bieden. In 2003 werd de productlijn Masoneilan-regelkleppen opgenomen in het Honeywell PKS-programma (Process Knowledge Solutions). Masoneilan is een van de twee leveranciers van regelkleppen die zijn geselecteerd om aan dit programma deel te nemen. In 2002 en 2003 startte Dresser herstructureringsprogramma's die van invloed waren op verschillende van zijn bedrijfseenheden, in een poging productie-efficiëntie en kostenbesparingen te realiseren. Verschillende faciliteiten zijn gesloten en Dresser Flow Control heeft nu ongeveer 25 productie-eenheden (inclusief Profile of the International Valve Industry).

135

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

lokale vergaderzalen). Het bedrijf besteedt de levering van componenten steeds vaker uit lagekostengebieden, waaronder China en Brazilië.

Kerncijfers (US$ miljoen)

Dresser Inc Het jaar eindigde op 31 december

Totale opbrengsten waarvan: Flow Control Bedrijfsopbrengsten waarvan: Flow Control Boekingen waarvan: Flow Control

Karlstrasse 8 D-58135 Hagen Duitsland Tel.: +49 2331 904 0 Fax: +49 2331 904 111 Web: www.ebroarmaturen.com

2003

2002

2001

1657,0

1589,4

1540,1

996,0 48,6

1005,1 82,9

848,1 116,2

43,1 1760,4

68,5 1517,8

77,1 1598,7

1061,3

952,0

945,4

Het bedrijf vindt zijn oorsprong in een fbundry-bedrijf dat in 1934 werd opgericht door Ernst Bröer. Ebro Armaturen werd in 1972 opgeheven, toen de productie van vlinderkleppen werd gescheiden van de gieterijactiviteiten. Het productassortiment van Ebro omvat nu vlinderkleppen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder kleppen voor polyethyleen/polypropyleen (PE/PP) leidingsystemen; mespoort vah,es; Terugslagkleppen; slangafsluiters; en pneumatische en elektrische actuatoren. Ebro heeft productiefaciliteiten in Hagen, Duitsland; Queshm, Iran; Brescia, Italië; Rotterdam, Nederland; en Borwin/Chonburi, Thailand. Er zijn ook extra verkoopfilialen opgericht in Oostenrijk, Frankrijk, Hongarije, Polen, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië, Australië, China, de Filippijnen en Turkije. De groep heeft nu ongeveer 415 medewerkers in dienst en had in 2003 een klepomzet van 72 miljoen dollar.

136

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

9,14 Emerson Electric Co 8000 W Florissant Ave Postboks 4100 St. Louis MO 63136

VS

Tel: +1 314 553 2000 Web: www. emersonelectric.com

Emerson Electric Co is een wereldwijde fabrikant die actief is in vijf bedrijfsgebieden: Appliance and Tools; HVAC; Electronics & Telecommunications; Industrial Automation; en Process Control. Het bedrijf had voor het jaar eindigend op 30 september 2003 een omzet van 13,96 miljard dollar en had ongeveer 106.700 wereldwijd. De procescontroleactiviteiten worden uitgevoerd door Emerson Process Management (voorheen bekend als de Fisher-Rosemount-groep en aanverwante bedrijven) en omvatten meet- en analytische instrumenten, kleppen, besturingssystemen en systemen voor voorspellend onderhoud. In boekjaar 2003 heeft Emerson Process Het management had een omzet van USD 3.394 miljoen (24% van de groepsomzet), waarvan 29% (circa USD 984 miljoen) voor 'Valves and Regulators' was. De Valves and Regulators-activiteiten worden uitgevoerd door Emerson Valve Automation Division en Fisher Controls Division Emerson

Automatisering van kleppen

De Valve Automation Division combineert de sterke punten van vijf gerenommeerde merken – Bettis, Dantorque, EI-O-Matic, Hytork en Shaferinto in één enkele entiteit. In 1999 verwierf Emerson, als onderdeel van de overname van Daniel Industries, "Bettis (pneumatische en gas/hydraulische scotch yoke-actuators), gevestigd in Waller, Texas, VS; Dantorque (hydraulisch aangedreven kwartslagactuators), gevestigd in Esbjerg, Denemarken Hytork (pneumatische tandheugelactuators), gevestigd in Peterlee, VK, en Sharer (draaischuif-, Scotch yoke- en lineaire klepactuators). EI-O-Matic (pneumatische tandheugel- en elektrische actuators), gevestigd in Hengelo , Nederland, werden in 1995 overgenomen door Emerson. Het merk FieldQ werd in 2002 geïntroduceerd, na de ontwikkeling door EI-O-Matic van een geïntegreerde benadering van tandheugel-actuatoren en besturingsaccessoires. De Valve Automation Division heeft nu wereldwijd 700-750 mensen in dienst. en genereert een omzet van ongeveer $ 130 miljoen. Productiefaciliteiten zijn gevestigd in Waller, Texas en Mansfield, Ohio, in de VS, evenals in Hengelo in Nederland en Nilai in Maleisië. De divisie heeft Valve Automation Centers (VAC's) opgericht in " Tampa, Florida, VS; Hengelo, Nederland; Peterlee, Verenigd Koninkrijk; Willich,

Profiel van de internationale kleppenindustrie

137

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Duitsland; Islando, Zuid-Afrika; en Singapore. VAC's assembleren de kleppen van klanten met een actuator, solenoïde en gerelateerde componenten om een ​​compleet systeem te bieden, dat vervolgens wordt getest, gekalibreerd en gecertificeerd. De divisie is van plan om VAC's te openen in China en Latijns-Amerika.

Fisher Controls Fisher Controls is wereldleider in de levering van regelkleppen, waaronder Edisc-vlinderkleppen, Vee-Ball-kleppen, POSI-SEAL-vlinderkleppen, gevoerde vlinderkleppen, Eplug-kleppen, pijplijnkogelkleppen, kogelkleppen en schuifafsluiters. Deze zijn verkrijgbaar met pneumatische, elektrohydraulische of elektrische actuatoren, samen met FIELDVUE digitale klepcontrollers. Bovendien produceert Baumann Inc, overgenomen in 1995 en nu geïntegreerd in Emerson Process Management, precisie-microflow- en sanitaire regelkleppen voor algemeen gebruik, en geluidsarme statische weerstandsplaten, gericht op fijne chemicaliën voor de sectoren tegels, industriële halfgeleiders, farmaceutische en biotechnologische industrie. . Fisher produceert ook een breed scala aan drukregelaars voor industriële, commerciële en residentiële toepassingen en biedt klepdiagnostiek en reparatiediensten. Fisher heeft onlangs plannen aangekondigd om zijn productiefaciliteit in North Stonington, Connecticut in 2004 te sluiten, waardoor er drie fabrieken in de Verenigde Staten overblijven: Marshalltown, Iowa; Sherman, Texas; en Portsmouth, New Hampshire. Er zijn twee productiefaciliteiten gevestigd in Europa: Cernay, Frankrijk, en Szekesfehervar, Hongarije. Een nieuwe productiefaciliteit voor regelkleppen in Nilai, Maleisië werd begin 2000 geopend om een ​​snelle responsproductiefaciliteit te bieden aan klanten in de regio Azië-Pacific. bouw in WuQing, China Kerncijfers (US$ miljoen)

Emerson Electric Co. Het jaar eindigde op 30 september

Netto-omzet waarvan: Procesbeheersing Resultaat vóór belastingen waarvan: Procesbeheersing

138

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2002

2001

13958

13748

15311

3394 1414

3396 1590

3398 1614

388

387

358

9

5215 North O'Connor Boulevard Suite 2300 Irving TX 75039 VS Tlf.: +1 972 443 6500 Fax: +1 972 443 6800 Web: www.flowserve.com

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Flowserve Corp werd in juli 1997 opgericht door de fusie van twee beursgenoteerde bedrijven, Durco International Inc en BW/IP Inc. BW/IP had eerder Anchor/Darling Valve Co. Een reeks daaropvolgende overnames, waaronder de Britse Valtek Engineering Division van Allen Power Engineering Ltd in 1998, Honeywell's productlijn voor industriële regelkleppen en aanverwante productieapparatuur in Duitsland in 1999, Innovative Valve Technologies Inc (Invatec) in 2000, Ingersoll Dresser Pump (IDP ), eveneens in 2000, en de Flow Control Division (IFC) van Invensys plc in mei 2002 heeft de omzet van Flowserve meer dan verdubbeld, van US$1,15 miljard in 1997 naar US$2,40 miljard in 2003. Flowserve heeft wereldwijd ongeveer 13.000 mensen in dienst en heeft vestigingen in 56 landen, en is actief via drie bedrijfssegmenten: 9

9 9

Flowserve Pump Division (FPD), die in 2003 goed was voor 49% van de omzet, produceert technische pompen, industriële pompen en aanverwante diensten; Flow Solutions Division (FSD), met 14% van de omzet in 2003, is actief in mechanische precisieafdichtingen en aanverwante diensten; en de Flow Control Division (FCD), die in 2003 37% van de omzet genereerde, werkt met industriële kleppen, handmatige kleppen, regel- en kernkleppen, klepactuators en -regelaars, en aanverwante diensten.

Door de overname van IFC in mei 2002 voor 533 miljoen dollar verdubbelde de omvang van de Flow Control Divisie, die in 2003 een omzet had van 881 miljoen dollar. Na de overname startte FCD een herstructureringsprogramma om de kosten te verlagen en de overcapaciteit te elimineren door 18 afsluiters te sluiten (waaronder 10 servicefaciliteiten) en het verkoop- en bijbehorend ondersteunend personeel te verminderen. Eind 2003 beschikte FCD over vijf grote productiefaciliteiten in de VS en 17 grote productiefaciliteiten in de rest van de wereld (waarvan 12 in Europa). Flowserve produceert ook een klein percentage van zijn kleppen via buitenlandse joint ventures. In een poging de kosten te verlagen heeft het bedrijf zijn leveranciersbestand gerationaliseerd en verhoogt het de inkoop van componenten uit China, India en Oost-Europa. Door overnames verkoopt FCD zijn producten onder een aantal merknamen. Deze omvatten: 9 9 9 9

Accord Anchor/Darling Angus Atomac

Profiel van de internationale kleppenindustrie

139

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Automax Battig Durco Edward Kammer Limitorque McCanna/Marpac NAF Naval Noble Alloy Norbro Nordstrom Audco PMV P+W Serck Audco Sereg Schmidt Armaturen Valtek Vogt Worcester-bedieningselementen.

Het productassortiment van FCD omvat actuatoren en accessoires, regelkleppen, kogelkranen, gesmeerde plugkleppen, pneumatische en elektropneumatische klepstandstellers, digitale kleppen, digitale communicatie, handmatige kwartslagkleppen, klepautomatiseringssystemen, klep/actuatorsoftware, kernkleppen, kwartslagkleppen. - swingactuators en klepreparatiediensten. FCD levert aftermarket-diensten via een netwerk van 49 servicecentra wereldwijd. De diensten omvatten ook lekafdichting, lijnonderbreking en warmteafvoer. FCD heeft een gediversifieerde klantenmix, waarbij de omzet in 2003 een verdeling vertoonde van: Chcmical (32%); Vermogen (20%); olie en gas (15%); water (3%); en algemene industrie (30%). In het tweede kwartaal van 2004 verkocht Flowserve zijn Franse distributieactiviteiten, met een omzet van C14 miljoen en locaties in Ccrgy-Pontoise en Nanterre bij Parijs, aan de mondiale stroomcontroledistributeur FCX International pie. FCX Group heeft exclusieve distributieovereenkomsten gesloten met de relevante Flowserve-bedrijven, waaronder FCD, voor de verkoop van de producten in Frankrijk. Naar verluidt is de verkoop van FCD's in de eerste zes maanden van 2004 met 6,2% gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2003, vrijwel geheel dankzij gunstige valutaomrekeningen.

140

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (miljoen US dollar) Flowserve Corp Jaar eindigend op 31 december

Netto-omzet waarvan: Flow Control Bedrijfsopbrengsten waarvan: Flow Control 1

2003

2002

2001

2404,4

2251,2

1917,3

880,8 160,0

718,3 179,7

441,9 130,4

45,3

19.0

38,4

1 Na integratie- en herstructureringskosten en aanpassing van de aankoopboekhouding (22,7 miljoen dollar in 2003, 25,7 miljoen dollar in 2002)

Fritz-Miiller-Strasse 6-8 D-74653 IngelfingenCriesbach Duitsland Tlf.: +49 7940 123 0 Fax: +49 7940 123 192 Web: www.gemue.de

Sinds de oprichting door Fritz Müller in 1964 is Gemii Gebr Mtiller Apparatebau GmbH (GEM0) uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met wereldwijd 850 medewerkers, waaronder 450 in Duitsland, met een omzet van meer dan 00 miljoen EL. Beginnend met de ontwikkeling van de kunststof magneetklep, die in de jaren zestig voornamelijk werd gebruikt in galvaniseer- en waterzuiveringsinstallaties, heeft het bedrijf zich uitgebreid en een sterke positie verworven op de markt voor hoogwaardige membraanafsluiters voor de farmaceutische, biotechnologische, halfgeleiderproductie, en toepassingen voor het drinken en drinken. Naast de belangrijkste productiefaciliteit op het hoofdkantoor in Ingelfingen-Criesbach in de regio Hohenlohe in Duitsland, heeft GEMU productiefaciliteiten gevestigd in: Zwitserland (Rotkreuz); Verenigde Staten (Atlanta, Georgië); Brazilië (S~o Josó dos Pinhais); en China (Shanghai, evenals verkoopkantoren in Beijing, Guangzhou en Chengdu). Er zijn tevens verkoopfilialen gevestigd in: Oostenrijk (Guntramsdorf); Australië (Gosford); Frankrijk (Molsheim); Singapore; Zweden (Lindome); Taiwan; en Groot-Brittannië (Warrington). ,O

Naast kunststof en metalen membraanafsluiters (inclusief aseptische typen) produceert GEMO kunststof en metalen elektromagneten, kogel- en vlinderkleppen, metalen kogel- en regelkleppen en elektrische en pneumatische aandrijvingen. Er wordt ook een complementair assortiment meet- en regelinstrumenten geproduceerd.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

141

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

200 Obuke Asahi-cho Mie-gun Mie Prefecture 510-8102 Japan Tlf.: +81 593 77 4711 Fax: +81 593 77 2714 Web: www.hitachivalve.co.jp

Hitachi Valve Ltd is een volledige dochteronderneming van het beursgenoteerde Hitachi Metals Ltd, dat in het jaar eindigend op 31 maart 2003 een omzet had van u miljard (3446 miljoen dollar). De proefproductie van smeedbaar ijzeren kleppen begon in 1942 bij Hitachi's Kuwana Works, maar pas in 1959 werd Hisago Valve Industry Ltd (later omgedoopt tot Hitachi Hisago Ltd in 1974) opgericht om zich te specialiseren in de productie van kleppen als een dochteronderneming van Hitachi Metals 'Kuwana Works. dat het bedrijf actief werd in de sector. Hitachi Valve Ltd werd in april 1987 opgericht door de fusie van Hitachi Hisago Ltd en Kuwana Valve Works van Hitachi Metals, om de productie van kleppen in Asahi-cho, Mie-gun, Mie Prefecture, te consolideren. Hitachi Valve nam in 1993 de verkoop van kleppen over van Hitachi Metals via zijn eigen directe verkooporganisatie. Klepproducten die nu worden vervaardigd, zijn onder meer smeedbaar ijzeren kleppen, gietstalen kleppen, polyethyleen kogelkranen, gemotoriseerde kogel- en vlinderkleppen, roterende regelkleppen en hoogwaardige kogelkranen. Hitachi Valve, dat ongeveer 200 mensen in dienst heeft, had in het jaar eindigend op 31 maart 2003 een omzet van u miljoen (55 miljoen dollar).

Kerncijfers (u miljoen)

Hitachi Valve Ltd Het jaar eindigde op 31 maart

Omzet Bedrijfswinst/(verlies) Aantal medewerkers

Lakeside Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7XZ VK Tel: +44 121 717 3700 Web: www.imiplc.com

2003

2002

2001

6639,8 59,1 200

6906,5 (23,9) 250

6970,5 132,8 273

Het in Groot-Brittannië gevestigde IMI plc is een grote internationale engineeringgroep die producten met toegevoegde waarde levert aan grote mondiale klanten in groeiende nichemarkten. Het bedrijf is actief op drie hoofdgebieden: Fluid Controls (pneumatiek, serieuze servicekleppen en binnenklimaat); Retail Dispense (drankuitgifte- en verkoopsystemen); en bouwproducten. De omzet in 2003 bedroeg s miljoen (US$2573 miljoen). Als onderdeel van haar strategie om zich te concentreren op verschillende bedrijven met een hogere groei, verkocht IMI in 2001 een aantal kleinere klepactiviteiten in de Energy Controls Group aan Tyco Flow Control.

142

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9 profielen van toonaangevende afsluiterfabrikanten

omvatte Safety Systems Group in het VK, Mecafrance in Frankrijk en MCF en Cash Valve in de VS. De Energy Controls Group werd toen een belangrijk bedrijf voor serviceregelkleppen, gebaseerd op Control Components Inc (CCI), gericht op toepassingen in kerncentrales, fossiele brandstoffen, olie en gas, en warmtekrachtkoppeling. CCI werd oorspronkelijk in 1961 opgericht om kleppen te ontwikkelen die vloeibare waterstof en zuurstof onder zeer hoge druk konden verwerken. Het bedrijf ontwikkelde vervolgens zijn DRAG-technologie om de procesvloeistof te dwingen een kronkelig pad met rechthoekige bochten te volgen om de stroomsnelheid door de klep te regelen. IMI kocht CCI in 1981 en het bedrijf groeide sterk in de jaren tachtig en negentig. CCI nam in 1997 de Thermtec-divisie van Sulzer Co over, die nu opereert als CCI AG in Winterthur, Zwitserland, en in 2001 het in Zweden gevestigde BTG-bedrijf voor ernstige servicekleppen. Begin 2002 werd het in Milaan, Italië gevestigde STI overgenomen, met lineaire pneumatische actuatoren en accessoires voor de productlijn van CCI. In januari 2003 nam CCI Fluid Kinetics over, een in de VS gevestigde leverancier van op maat gemaakte industriële geluiddempers, om zijn productlijn voor ernstige serviceoplossingen verder uit te breiden. Later in 2003 werden de nucleaire proces- en nucleaire procescontroleproducten van Herion-Werke KG GmbH overgedragen van IMI Norgren. CCI produceert nu Herion-magneetbediende kleppen, die op grote schaal worden gebruikt in de kernenergie-industrie, in de CCI AG-fabriek in Winterthur. Deze overnames, samen met de organische groei, hebben ertoe geleid dat de omzet van IMI's serieuze dienstenbedrijf is gestegen van s miljoen in 2001 naar s miljoen (275 miljoen dollar) in 2003. Het bedrijf meldt dat een groot deel van de groei afkomstig is van de olie- en gasmarkt. , met name LNG-ontvangst- en opslagterminals. Er wordt een sterke groei gerapporteerd vanuit Azië, vooral vanuit de Chinese energiemarkt. CCI heeft

verbeterde ook zijn aanwezigheid en won marktaandeel in kritische servicetoepassingen voor productiefaciliteiten voor meststoffen. Begin 2003 introduceerde CCI QuickTrak, een elektronische klepcontroller die is ontworpen om te voldoen aan de hoge prestatie-eisen van turbine-bypass, compressorrecirculatie, nucleaire ventilatie en ketelregeling. CCI heeft productiefaciliteiten in Californië, VS; Winterthur, Zwitserland; S~ffle, Zweden; Milaan, Italië; en heeft onlangs faciliteiten opgestart in Tijuana, Mexico en Bruno, Tsjechië. Recente investeringen in deze laatste twee nieuwe fabrieken hebben ertoe geleid dat ze in 2003 ongeveer 10% van de totale productiecapaciteit van het bedrijf voor hun rekening namen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie 143

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

CCI heeft in vijf landen meer dan 25 Valve Doctors@ opgericht, zeer ervaren experts op het gebied van hoofdkleppen en besturingstoepassingen die "gedetailleerde oplossingen bieden voor complexe toepassingen".

Kerncijfers (s miljoenen)

IMI plc Het jaar eindigde op 31 december

Verkoop waarvan: Serious service Bedrijfsresultaat1 waarvan: Serious service

2003

2002

2001

1573

1612

1642

168 154

148 148

132 151

20

17

14

1 Vóór herstructurering, goodwill en uitzonderingen

4 West Red Oak Lane White Plains NY 10604 VS Tel: +1 914 641 2000 Fax: +1 914 696 2950 Web: www.itt.com

ITT Engineered Process Solutions Group 33 Centerville Road PO Box 6164 Lancaster PA 17603 VS Tel: +1 717 509 2200 Fax: +1 717 509 2336 Web: www.engvalves.com

ITT Industries is een multi-industrieel conglomeraat dat actief is in vier bedrijfssegmenten: Fluid Technology; Defensie-elektronica en -diensten; Bewegings- en stroomcontrole; en elektronische componenten. De omzet in 2003 bedroeg USD 5.627 miljoen, een stijging van 12,9% ten opzichte van 2002. Het Fluid Technology-segment, het grootste binnen de groep, goed voor 40% van de omzet, had in 2003 een omzet van USD 2.250 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van 2002. Væske Technology is een toonaangevende wereldwijde leverancier van een breed scala aan pompen, mixers, warmtewisselaars, kleppen en systemen voor gemeentelijke, industriële, residentiële, agrarische en commerciële toepassingen. % omzet vloeibare technologie Water/afvalwater Industriële en procesbouw onderwerpen Biopharm

2003

2002

62 18 14 6

58 22 16 4

2001 56 24 17 3

In 2003 kwam ongeveer 53% van de verkoop en inkomsten uit Fluid-technologie uit Noord-Amerika, ongeveer 33% uit Europa, en de regio Azië/Pacific was goed voor ongeveer 8%. In het voorjaar van 2003 veranderde Engineered Valves Group haar naam in Engineered Process Solutions Group (EPSG). Dit weerspiegelde de strategie van het bedrijf om het productportfolio uit te breiden met tanks, vaten, procesmodules, skids en pompen, evenals kleppen. In 2003 waren kleppen goed voor minder dan 50% van EPSG's omzet van ongeveer $200 miljoen.

144

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

EPSG bestaat nu uit drie grote groepen: Pure-Flo Solutions Group, Industrial Group en Richter Group. De Pure-FIo Solutions Group, gebaseerd op de overnames van Sherotec, AG Johansons en Sinton Engineering, levert producten aan de wereldwijde hygiënische procesindustrie. omvatten hygiënische proceskleppen (Pure-FIo Hygienic Diaphragm Valves), tanks en drukvaten, processlijpsystemen, procesmodules, hygiënische pompen, architectonische en op maat gemaakte constructies en op maat gemaakte leidingen. De productlijn is verder versterkt door de overname in 2002 van Precision Stainless Inc (procesvaten) en Biopharm Manufacturing Division van Martin Petersen (Process Systems) Pure-FIo Solutions Group heeft twee kleppenproductiefaciliteiten in de Verenigde Staten, in Lancaster, Pennsylvania en Simi Valley, Californië, evenals een fabriek in Kirkam Tot de producten van de UK Industrial Group behoren Dia-FIo-membraankleppen, CamTite-kogelkleppen, Cam-Line-kogelkleppen met kunststof bekleding, Fabri-Valve-mespoort, schuifpoort en op maat gemaakte kleppen, en Skotch-brandveiligheidsafsluitkleppen. Deze kleppen worden verkocht aan de chemische industrie, pulp- en papierindustrie, water- en afvalwaterbehandeling en energieopwekking, evenals aan andere industriële marktsegmenten. Industrial Group heeft productiefaciliteiten in Lancaster, Pennsylvania, en Amory, Missouri, in de Verenigde Staten. ITT Richter Chemie-Technik GmbH, gevestigd in Kempen, Duitsland, produceert met kunststof beklede kleppen en pompen voor de chemische verwerkings-, fijnchemicaliën- en actieve farmaceutische ingrediëntenmarkten.

Kerncijfers (US$ miljoen)

ITT Industries Inc Jaar eindigend op 31 december Omzet en omzet waarvan: Fluid Technology Waarvan bedrijfsopbrengsten" Fluid Technology

2003

2002

2001

5626,6

4985,3

4675,7

2249,9 528,5

1956,3 537,6

1829,7 396,8

271,4

251,5

202,4

Profiel van de internationale kleppenindustrie

145

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

1-10-1 Nakase Mihama-ku Chiba 261-8777 Japan Tlf.: +81 43 299 1730 Faks: +81 43 299 0121 Web: www.kitz.co.jp

Kitz Corp, opgericht in 1951, is de grootste fabrikant van kleppen in Japan, met een totale omzet van het bedrijf in het jaar eindigend op 31 maart 2004 van u miljard (US$653 miljoen), waarvan ca. 80% was verantwoordelijk voor ValveS. Het bedrijf produceert brons/messing, gietijzer, nodulair gietijzer, roestvrij staal en gietstaal bol-, poort-, terugslag- en kogelkranen; gietijzeren, aluminium, roestvrijstalen en nodulair gietijzeren vlinderkleppen; regelkleppen; en pneumatische en elektrische actuatoren. Kitz heeft sterk geautomatiseerde fabrieken in Japan in Nagasaka, Suwa, Ina en Chino, en heeft sinds de jaren tachtig aanzienlijke investeringen gedaan in overzeese faciliteiten. In 1985 richtte Kitz Kitz Corp of America op in Texas om de verkoop in Noord-Amerika af te handelen en zette vervolgens een productiefaciliteit voor koolstofstalen kleppen op in Reynosa, Mexico. In 1999 nam Kitz Quality Assured Products Inc over, gevestigd in Allamecta, Californië. Het bedrijf, nu omgedoopt tot Kitz Corp uit Californië, produceert nu koolstofstalen kleppen voor hogedruk- en hoge temperatuurtoepassingen. In 1991 verwierf Kitz ISO Vitrificados E Vilaseca, een industriële klepfabrikant, voornamelijk wereldbol, gevestigd in Barcelona, ​​Spanje. Kitz Corp of Europe SA produceert nu kogelkranen. De fabriek van Kitz in Bangplee, Thailand, die in 1988 in bedrijf werd genomen, is onlangs uitgebreid om de capaciteit van de uitgebreide koperen kogelkranen te vergroten tot meer dan 1 miljoen eenheden per maand. In mei 2001 werd in Amatanakorn een andere Thaise fabriek geopend voor de productie van vlinderkleppen. Sindsdien is het uitgebreid om de capaciteit te vergroten tot meer dan 40.000 eenheden per maand. In de eerste helft van 2004 werd in Jiangsu, China, een volledige verkoop- en productiedochteronderneming opgericht. Het bedrijf zal gietstalen afsluiters produceren, voornamelijk gebruikt voor petrochemische toepassingen, in eerste instantie met een productiesnelheid van 5.500 stuks per maand, om binnen drie jaar op te voeren naar 10.000 stuks per maand. De fabrieken van Kitz in Japan en Mexico, die deze kleppen hebben geproduceerd, zullen werknemers ontslaan en zich concentreren op de laatste fase van de assemblage. In 2003 tekenden Kitz en KSB een overeenkomst over de wederzijdse levering van afsluiters. Volgens de overeenkomst zal Kitz roestvrijstalen kleppen van KSB leveren voor gebruik in chemische en farmaceutische fabrieken in Duitsland, terwijl Kitz KSB-vlinderkleppen zal verkopen voor gebruik in LNG-opslagapparatuur en LNG-tankers in Japan.

146

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

In december 2003 verwierf Kitz de activiteiten van Toyo Valve Ltd in Japan en Thailand (Toyo had eerder dit jaar zijn Amerikaanse dochteronderneming Red White Valve Corp verkocht).

Geconsolideerde kerncijfers (u miljoen)

Het Kitz Corp-jaar eindigde op 31 maart

Netto-omzet waarvan: Productie van kleppen Productie van messingstaven en andere bedrijfsopbrengsten waarvan Productie van kleppen.

Johan-Klein-Strasse 9 D-67227 Frankenthal Duitsland Tel.: +49 6233 86 0 Fax: +49 6233 86 3401 Web: www.ksbgroup.com

.

.

.

.

.

2004

2003

2002

73802

70792

72160

3235

58645 5627 7887 2068

4181

4677

KSB, oorspronkelijk opgericht in 1871 voor de productie van ketelvoedingsapparatuur en afsluiters, is uitgegroeid tot de grootste pompenfabrikant van Duitsland en een internationale bedrijvengroep. Het heeft 29 productiefaciliteiten in 19 landen en biedt werk aan 12.250 mensen. De klepactiviteiten van de groep, die ca. 20-25% van de omzet van 178 miljoen EL in 2003 is gegroeid, zowel door organische ontwikkeling als door acquisities. KSB kocht een minderheidsbelang in de Luxemburgse fabrikant van membraanafsluiters SISTO Armaturen en zette dit in 1988 om in een meerderheidsbelang (de groep heeft momenteel een belang van 52,86%). In 1989 kocht KSB het Franse AMRI, destijds de op één na grootste fabrikant van vlinderkleppen ter wereld. Door in 1997 MIL Controls Ltd, Mala, India, over te nemen, breidde KSB zijn assortiment uit met ANSI-kleppen en regelkleppen. In november 2002 kocht KSB een deel van de activiteiten van de voormalige kleppenfabrikant P6rringer+Schineller GmbH (PSA). De overname had betrekking op de productiefaciliteit van PSA in Liinen, Duitsland, waar schuifafsluiters en zwenkbesturingen worden geproduceerd voor toepassingen in de industrie en krachtcentrales. KSB heeft kleppenproductiefaciliteiten in: Frankenthal, Lfinen en Pegnitz in Duitsland; Echternach, Luxemburg; La Roche-Chalais, Frankrijk; Burgos, profiel voor de internationale kleppenindustrie

147

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Spanje; Coimbatore en Mala, India; Houston, Texas, VS; en Vfirzea Paulista, Brazilië. Om de internationale concurrentiepositie te verbeteren heeft KSB onlangs plannen gerapporteerd om de inkoop van materialen, componenten en producten van buiten de eurozone te intensiveren. De globe- en regelkleppen, schuifafsluiters, membraankleppen, terugslagkleppen, zwenkregelkleppen, zeven, vlinderkleppen en handmatige, pneumatische en hydraulische actuatoren van de groep. KSB heeft op 1 januari 2002 een functionele organisatie voor zijn Europese bedrijven ingevoerd. Alle verkoop- en marketingactiviteiten voor pompen en afsluiters, evenals de ontwikkeling, productie en productmanagement, zijn samengebracht. Sinds begin 2002 hebben KSB-klanten toegang tot een onlineshop op http://shop.ksb.com, waar ze vandaag de dag 3.000 pompen en kleppen en 500.000 reserveonderdelen online kunnen bestellen. Tot nu toe zijn er online winkels opgezet in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en België. Er worden nu ongeveer 3.000 bestellingen per maand verwerkt, waarvan 60% reserveonderdelen. Ook is het bedrijf actief geweest met het implementeren van EDI-systemen en volledige integratie met de ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) voor een aantal klanten. In 2003 tekende KSB een distributieovereenkomst met het Japanse bedrijf Kitz Corp voor de tegelverkoop van kogelkranen in geselecteerde Europese landen, om het productaanbod uit te breiden. Volgens de overeenkomst zal Kitz ook de vlinderkleppen van KSB in Japan verkopen. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden is KSB gestart met het "Structuurprogramma 2006", dat tot doel heeft het concurrentievermogen en de winstgevendheid tegen 2006 te verbeteren. Als onderdeel van dit programma streeft het bedrijf ernaar het aantal werknemers in Europa met ca. 50% te verminderen. 650 eind 2005.

Kerncijfers ((~ miljoen)

Het KSB-groepsjaar eindigde op 31 december

Verkooporderintake Winst vóór belastingen Aantal medewerkers (ultimo jaar)

148

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2002

2001

1178,1 1191,9 29,8 12252

1180,2 1199,9 34,3 11948

1161,9 1182 26,9 12071

9

2-47 Shikitsuhigashi 1chome Nainwa-ku Osaka 556-8601 Japan Tlf.: +81 6 6648 2111 Faks: +81 6 6648 3862 Web: www.kubota.co.jp Kubota Valve Division 1-1-1 Hirakata3sak Oaike 5 Nakakatamiya Oaike 8573 Japan Tlf.: +81 72 840 1292 Fax: +81 72 840 1290 Web: www.kubota.co.jp/valve

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kubota werd oorspronkelijk opgericht als fabrikant van gietstukken in 1890 en startte met de productie van kleppen in 1897. Het begon met de massaproductie van gietijzeren buizen in 1908 en diversifieerde zich vervolgens naar de productie van verbrandingsmotoren, landbouw- en bouwmachines, bouwmaterialen en milieutechniek. De omzet van het bedrijf in het jaar eindigend op 31 maart 2004 bedroeg u miljard (8,2 miljard USD). Het bedrijfssegment Pipes, Valves and Industrial Castings realiseerde een omzet van u miljard (USD 1,55 miljard), waarvan ongeveer u miljard (USD 124 miljoen) voor afsluiters. Kubota Valve Division is gevestigd in Hirakata, Japan, en de belangrijkste producten zijn vlinderkleppen, schuifafsluiters, schuifafsluiters, schuifafsluiters, kogelkranen, luchtkleppen, damkleppen, schuifafsluiters, regelkleppen, terugslagkleppen en FCC-kleppen. Het merendeel van de verkopen van afsluiters gaat naar gemeenten en openbare nutsbedrijven voor gebruik in voornamelijk watertoevoer- en afvoersystemen, samen met industriële watervoorziening. De producten worden ook gebruikt voor gasvoorziening en irrigatiesystemen.

Kerncijfers (u miljard)

Het jaar van Kubota Corp eindigde op 31 maart

Netto-omzet waarvan" buizen, afsluiters en industriële gietstukken Bedrijfsopbrengsten/(verlies) waarvan" buizen, afsluiters en industriële gietstukken

2004

2003

2002

930,2

926,1

965,8

175,2 21,8

177,2 29,6

184,5 34,4

(5,7)

1.9

11.2

9.23 Kurimoto Ltd 1-12-19 Kita-Horie Nishi-ku Osaka 550-8580 Japan Tlf.: +81 6 6538 7661 Faks: +81 6 6538 7757 Web: www.kurimoto.co.jp

Kurimoto Ltd begon zijn activiteiten als fabrikant van gietijzeren buizen voor water- en gasleidingen. Sindsdien is het bedrijf gediversifieerd naar andere gebieden, en de belangrijkste divisies bieden nu nodulair gietijzeren buizen, staalconstructies, bouwapparatuur en technische diensten, kleppen en bouwmaterialen aan. De omzet in het jaar eindigend op 31 maart 2003 bedroeg u, waarvan u 11 miljard (9,0%) voor kleppen.

miljarden, van

Profiel van de internationale kleppenindustrie

149

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

De kleppenfabriek is gevestigd in Senboku, Osaka, en producten omvatten vlinderkleppen, sluiskleppen, terugslagkleppen, luchtkleppen, brandkranen, schuifpoorten, beweegbare stuwen, excentrische kleppen, waterniveaucontrole- en drukregelkleppen, schuifkleppen en hoogovens . kleppen. De Valve-divisie probeert de verkoop naar China en Azië uit te breiden en vergroot haar buitenlandse acquisities om haar concurrentiepositie te verbeteren.

Kerncijfers (u miljard)

Kurimoto Ltd Het jaar eindigde op 31 maart

2003

Netto-omzet waarvan kleppen Bedrijfsresultaat/(verlies)

2-7-2 Yaesu Chuo-ku Tokyo 104-8351 Japan Tlf.: +81 3 3281 5521 Faks: +81 3 3274 4157 Web: www.maezawa.co.jp Valve Business Unit 5-11 Nakamichi Kawaguchi-shi Saitama 332 8556 Japan Tlf.: +81 48 259 7420 Faks: +81 48 254 2338

11,0 2,2

119,8 12,5 (1,3)

2001

132,4 11,3 3,5

Maezawa Industries, opgericht in 1947, is een toonaangevende gespecialiseerde fabrikant van rioolwaterzuiveringsapparatuur (47% van de omzet), watervoorzieningsapparatuur (12% van de omzet) en afsluiters (27% van de omzet). De omzet in het jaar eindigend op 31 mei 2003 bedroeg u miljoen (US$321 miljoen). Algemene kleppen en kranen omvatten schuifafsluiters, kleppen met zachte afdichting, luchtafzuigkleppen, kogelkranen, brandkranen en modderkleppen. Onder regelkleppen en schuiven vallen onder meer vlinderkleppen, stroomregelkleppen, noodafsluiters, terugslagkleppen, sluisdeuren en beweegbare stuwen.

Kerncijfers (u miljoen)

Maezawa Industries Inc Het jaar eindigde op 31 mei

Omzet Bedrijfswinst/(verlies) Aantal medewerkers

150

123,1

2002

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2002

2001

38542 (911) 885

43739 400 900

48344 1886 889

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

9

Fabianinkatu 9A Postbus 1220 FIN-00101 Helsinki Finland Tel.: +358 20 484 100 Fax: +358 20 484 101 Website: www.metso.com

Metso Automation Tulppatie 1 Postboks 310 FIN-00811 Helsinki Finland Tel: +358 20 483 150 Fax: +358 20 483 151 Web: www. metsoautomation.com

Het in Finland gevestigde Metso Corp is een wereldwijde leverancier van machines en systemen voor de procesindustrie, evenals aftermarket- en knowhowdiensten. De kernactiviteiten van het bedrijf zijn vezel- en papiertechnologie (Metso Paper), steen- en mineraalverwerking (Metso Minerals) en automatiserings- en besturingstechnologie (Metso Automation). Metso's vierde bedrijfstak, Metso Ventures, omvat eenheden die de andere activiteiten van het bedrijf bedienen of die in strategische ontwikkeling zijn. In 2003 bedroeg de netto-omzet van Metso E4.250 miljoen. Begin 2001 werd de business area automatisering en besturingstechnologie van Metso Corp omgedoopt tot Metso Automation. De vroegere naam van het bedrijf was Neles Automation, dat in 1999 ontstond door de fusie van Neles Controls en Valmet Automation. Metso Automation is wereldwijd actief en heeft verkoop- en klantenondersteuningseenheden in 36 landen, met ongeveer 3.300 medewerkers. In 2003 bedroeg de netto-omzet van Metso Automation E531 miljoen, vergeleken met E622 miljoen in 2002. In de eerste zes maanden van 2004 daalde de omzet met 3,9%, vergeleken met dezelfde periode in 2003.

Metso Automation Verkoop per regio Finland Andere Scandinavische landen Andere Europese landen Noord-Amerika Zuid-Amerika Azië-Pacific Rest van de wereld

2003 23 % 4 % 26 % 29 % 4 % 11 % 3 %

2002 20 % 4 % 21 % 36 % 5 % 11 % 3 %

Metso Automation is verdeeld in twee businesslijnen: 9

9

Process Automation Systems, goed voor ongeveer een derde van de netto-omzet van Metso Automation, is gespecialiseerd in automatiserings- en informatiesystemen voor de pulp- en papier-, steen- en mineraalverwerkings- en energie-industrie. Field Systems produceert oplossingen voor stroomregeling, waaronder geautomatiseerde en handmatige regelkleppen, massa- en natte-eindanalysatoren en speciale sensoren.

Metso Automation, dat via Neles in 1988 Jamesbury Corp had overgenomen, heeft kleppenproductie in Helsinki, Finland; Wittenheim, Frankrijk; Shrewsbury, Massachusetts, VS; Chihuahua, Mexico; en Shanghai, China. Deze laatste fabriek is een joint venture met Shanghai Valve and Vacuum Equipment Corp, opgericht in 1991.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

151

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

In 2000 nam Metso StoneL Corp uit Fergus Falls, Minnesota, VS, een leverancier van klepbewakings- en communicatieoplossingen, over, terwijl ze in 2001 de Amerikaanse elektrische actuatorspecialist Valvcon Corp, gevestigd in Milford, New Hampshire, overnamen. Metso Automation biedt een breed assortiment afsluiters, waaronder kogelkranen, vlinderkleppen, noodafsluitkleppen, geluidsarme anti-cavitatiekleppen, roterende plugkleppen, segmentkleppen, regelkleppen en pneumatische en elektrische actuatoren.

Kerncijfers ((~ miljoen)

Het jaar van Metso Corp eindigde op 31 december

Netto-omzet waarvan: Ontvangen Metso Automation-orders waarvan: Metso Automation Bedrijfswinst/(verlies) waarvan: Metso Automation Aantal medewerkers (ultimo jaar) waarvan: Metso Automation

1-1-2 Tsutsumi-machi Aoba-ku Sendai Miyagi-pref 981-0912 Japan Tlf.: +81 22 234 2111 Web: www.motoyama-cp.cp.jp

152

2003

2002

2001

4250

4691

4343

531 4256

622 4646

693 3778

531 (229)

643 167

676 246

28 26240

16 28489

17 30242

3314

4150

4532

Motoyama werd in 1924 opgericht in Sendai, Japan, als ontwerper van HVAC-systemen. In de beginperiode ontwikkelde het bedrijf metalen balgen en componenten voor condenspotten en drukreduceerventielen. In de daaropvolgende jaren ontwikkelde het bedrijf een breed assortiment regelkleppen en verhuisde in 1994 naar een nieuwe, ultramoderne fabriek in Ohira. Het bedrijf heeft nu ongeveer 280 mensen in dienst en heeft een jaarlijkse klepomzet van ongeveer een miljard dollar (60 miljoen dollar). Bij de selectie van regelkleppen wordt gebruik gemaakt van bol-, kooi-, excentrische plug-, vlinder- en membraankleptechnologie, maar ook van speciale kleppen en veiligheidsontlastkleppen. Een vakgebied zijn stofvrije ultraschone regelkleppen voor gasbehandeling in halfgeleiderproductie en andere productielijnen, waar reinheid essentieel is.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

1-1 FukanoMinamimachi Daito City Osaka 574-8691 Japan Tlf.: +81 72 871 1331 Faks: +81 72 874 7501 Web: www.nakakita-s.co.jp

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Nakakita Seisakusho Co Ltd, oorspronkelijk opgericht in 1937, wordt gerund door de familie Nakakita en de aandelen worden verhandeld op de tweede sectie van de Osaka Stock Exchange. De belangrijkste activiteiten zijn de vervaardiging van automatische regelkleppen, vlinderkleppen en afstandsbedieningen voor maritieme eenheden. Het bedrijf is vooral sterk in het leveren van vlinderkleppen voor tankwagens. Het bedrijf, waar zo'n 260 mensen werken, zag in het boekjaar 2004 een omzetdaling van 14% naar u miljard. Kerncijfers (u miljard) Nakakita Seisakusho Co Ltd Jaar eindigend op 31 mei Omzet Bedrijfsresultaat Nettowinst Aantal medewerkers

1516 Middlebury Street Elkhart IN 46516-4740 VS Tlf.: + 1 574 295 3000 Faks: +1 574 295 3307 Web: www.nibco.com

2004

2003

2002

15,8 1,1 0,6 258

18,5 1,8 0,9 267

18,4 1,7 0,9 288

Nibco begon in 1904 als messinggieterij in Elkhart, Indiana, VS, onder de naam Northern Indiana Brass Co. Tegenwoordig is dit particuliere bedrijf uitgebreid naar twaalf afzonderlijke productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, en heeft het ook fabrieken in Reynosa, Mexico en Lodz, Polen, evenals vijf distributiecentra. Nibco heeft nu wereldwijd meer dan 3.000 mensen in dienst en heeft een geschatte jaarlijkse omzet van $440 miljoen. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten voor debietregeling voor de residentiële, commerciële bouw-, industriële en irrigatiemarkten, waaronder kogel-, poort-, bol- en vlinderkleppen waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan materialen (waaronder messing, brons, nodulair gietijzer, gietijzer, koolstofstaal en kunststof).

Profiel van de internationale kleppenindustrie

153

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Koso Nihonbashi Bldg 1-16-7 Nihonbashi Chuo-ku Tokyo 103-0027 Japan Tlf.: +81 3 5202 4300 Faks: +81 3 5202 4301 Web: www.koso.co.jp

Nihon Koso werd opgericht in 1960 en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende fabrikanten van regelkleppen in Japan. Het brede productassortiment maakt gebruik van bol-, kogel-, vlinder- en schuifafsluitertechnologie. De regelkleppen worden aangevuld met een aantal elektrische, pneumatische en hydraulische actuatoren. Daarnaast produceert het bedrijf pompen, sensoren (druktransmitters, druk- en niveauschakelaars) en besturingssystemen. De export is goed voor ruim 35% van de omzet van Nihon Koso, waarbij producten naar Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika worden verscheept. Buiten Japan wordt het merk Nihon Koso uitgebreid via lokaal gevestigde bedrijven. Er zijn faciliteiten gevestigd in China (Koso Control Engineering), Korea (Korea Koso Co Ltd en Koso Automatic Control Instruments Ltd) en Singapore (Koso Controls Asia Pte Ltd). In 1993 werd Koso America Inc opgericht toen Nihon Koso Rexa Corp overnam. dat in 1980 werd opgericht voor de ontwikkeling en productie van elektrohydraulische klepactuators en demperaandrijvingen, wordt nu verkocht onder de merknaam Electtraulic. In juni 2002 verwierf Koso America de Hammel Dahl-productlijn (bol- en hoekregelkleppen) van Metso Automation (voorheen Ne les-Jamesbury). Koso International Inc/Pacific Seismic Products produceert seismisch geactiveerde kleppen voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Deze producten zorgen voor automatische afsluiting van aardgas tijdens een aardbeving. Verkoop van de Nihon Koso-groep worden geschat op 80 tot 100 miljoen dollar per jaar.

9.30 Okano-klep IVifg Co 1-14 Nakamachi

Moji-ku

Kitakyusha City 8008601 Japan Tlf.: +81 93 372 9220 Faks: +81 93 372 1200 Web: www.okanovalve.co.jp

154

Okano Valve, opgericht in 1926 door Mitsuru Okano voor de productie van staalvah,cs, had in het jaar eindigend op 30 november 2003 een omzet van u miljoen. Okano Valve was in 1932 de eerste die stelliet gebruikte als zittingmateriaal voor kleppen. Het bedrijf, dat nu ongeveer 430 mensen in dienst heeft, produceert verschillende soorten gegoten en gefabriceerde stalen afsluiters en fittingen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9 profielen van toonaangevende afsluiterfabrikanten

thermische en kerncentrales, petrochemische fabrieken, chemische industrie, maritieme dienstverlening en andere industrieën. Het bedrijf heeft fabrieken in Japan in Moji (hoofdkantoor) en Yukuhashi, samen met een joint venture-fabriek voor klepproductie in Dalian, China, die in 1989 werd opgericht.

Kerncijfers (u miljoen)

Okano Valve Mfg Co Het jaar eindigde op 30 november

Verkoop Bedrijfswinst

4560 SW Macadam Avenue Suite 440 Portland OF 97239-4254

VS

Tel: +1 503 417 4800 Web: www.precast.com

PCC Flow Technologies Inc 16801 Greenspoint Park Drive Suite 355 Houston TX 77060-2312 VS Tlf.: +1 281 873 2055 Fax: +1 281 873 2042 Web: www.pccflow.com

2003

2002

9722 247

9569 203

.

.

.

.

.

.

2001

11075 338

STOP PERS Op 24 september 2004 maakte Precision Castparts Corp bekend dat het had besloten zijn pompen- en kleppenactiviteiten te verkopen. Het bedrijf heeft ermee ingestemd het grootste deel van zijn kleppenactiviteiten aan Cooper Cameron Corp te verkopen in een transactie in contanten ter waarde van $80 miljoen. De afsluitersactiviteiten bestaan ​​uit de productlijnen General Valve, Sterom, TBV, Techno, AOP en PCC Ball Valves. PCC Eurovalve en de activa die verband houden met de productlijnen Reiss, Baronshire, Valtaco en Technova zijn niet opgenomen in de verkoop aan Cooper Cameron en zullen voor verkoop worden gehouden in beëindigde bedrijfsactiviteiten. Precision Castparts Corp is een wereldwijde fabrikant van complexe metalen componenten en producten met activiteiten in vijf bedrijfssegmenten: Investment Cast Products; Gesmede producten; Vloeistofbeheerproducten; Bevestigingsmiddelen producten; en industriële producten. De omzet in het jaar eindigend op 28 maart 2004 bedroeg 2,17 miljard dollar. Het Fluid Management Products-segment, met een omzet voor het jaar eindigend op 30 maart 2004 van $308,7 miljoen en ongeveer 2.000 werknemers, omvat alle activiteiten van PCC Flow Technologies. Het PCC Flow Technologies-bedrijf begon medio 1996 toen Precision Castparts Corp Newflo Corp in Austin, Texas, VS, overnam. Sindsdien heeft een agressieve strategie van overnames en internationale expansie ervoor gezorgd dat het bedrijf is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van vloeistofbeheerproducten.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

155

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Klepaanwinsten omvatten "9 9 9 9 9 9 9 9

9

Baronshire Engineering in Glasgow, VK (1998) – roestvrijstalen vlinderkleppen; TBV uit Worcester, Massachusetts, VS (1998) - kogelkranen, voornamelijk voor zware toepassingen; Sterom SA in Campina, Roemenië (1999) - kogelkranen en olieveldapparatuur; Valtaco ( 1 9 9 9 ) - een Zwitserse fabrikant van driedelige kwartslagkogelkranen; Reiss Engineering Co Ltd uit Peterborough, VK (1999) - mesafsluiters; Technova in Aaru, Zwitserland ( 2 0 0 0 ) - met kunststof beklede kleppen voor corrosieve en schurende vloeistoffen; Wouter Witzel uit Losser, Nederland (2000) - met rubber beklede vlinderkleppen; AOP Industries Inc uit Oklahoma City, Oklahoma, VS ( 2 0 0 1 ) schuifafsluiters, door pennen ondersteunde kogelkranen en putkopcomponenten; CWS in Houston, Texas, VS (2002) - een algemene klepreparatiefaciliteit.

PCC Flow Technologies biedt nu een uitgebreid assortiment afsluiters onder de merknamen AOP Industries, General Valve, PCC Ball Valves, PCC Baronshire, PCC ConVey, PCC Reiss, PCC Sterom, PCC Technova, PCC Valtaco, TBV, Techno en Wouter Witzel. In het boekjaar 2003 consolideerde PCC zijn productie in negen productiefaciliteiten. In Europa werd de productie van Baronshire-, Reiss-, Valtaco- en Technova-producten geconsolideerd in een nieuw European Manufacturing Centre (EMC) in Campina, Roemenië. Deze faciliteit heeft het bedrijf ook in staat gesteld het productieproces van de Sterom-productlijn te upgraden. Als aanvulling op EMC is de oude Wouter Witzel-fabriek in het Nederlandse Losser ontwikkeld tot een competentiecentrum voor meer veeleisende kleppen, waaronder de met rubber beklede vlinderkleppen van Wouter Witzel en de hoogwaardige ConVey-kleppen. Losser fungeert tevens als engineering- en ontwerpcentrum voor alle afsluiterlijnen en huisvest tevens het PCC EuroValve European Distribution Centre. PCC Ball Valves in Lainate, Italië blijft een breed assortiment pengemonteerde kogelkranen produceren. In het boekjaar 2002 werd een nieuw Asian Manufacturing Centre (AMC) geopend in Wuxi, China, ter ondersteuning van de in Singapore gevestigde verkoopactiviteiten van het bedrijf. Het bedrijf is ook uitgebreid naar Maleisië om PCC-kogelkranen en andere productlijnen te ondersteunen, met assemblage-, test-, opslag- en servicemogelijkheden om de hele regio Azië-Pacific te bedienen.

156

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

De Amerikaanse klepproductieactiviteiten worden uitgevoerd bij PCC Valves & Controls in Millbury, Massachusetts en AOP Industries Inc in Oklahoma City, Oklahoma. In het derde kwartaal van boekjaar 2004 verkocht PCC Newmans, de klepdistributietak.

Kerncijfers (US$ miljoen)

Precision Castparts Corp Het jaar eindigde in maart

Netto-omzet waarvan: Fluid Management Products Bedrijfsopbrengsten waarvan: Fluid Management Products

3170 Wasson Road Cincinnati OH 45208 VS Tlf.: +1 513 533 5600 Faks: +1 513 871 0105 Web: www.richardsind.com

2004

2003

2002

2174,7

2076,6

2447,8

308,7 291,6

310,9 309,8

298,7 350,9

31,0

32,5

16.1

Richards Industries begon in 1947 als Jordan Valve Co en is sindsdien uitgegroeid tot een groep bedrijven die een campus met productiefaciliteiten exploiteren in een buitenwijk van Cincinnati, Ohio. De groep heeft nu ruim 500 medewerkers in dienst en had in 2003 een totale omzet van 80 miljoen dollar.

Jordan Valves Het bedrijf, opgericht eind jaren veertig, is uitgegroeid van fabrikant van een kleine mengklep tot leverancier van een compleet assortiment druk- en temperatuurregelaars, pneumatische en elektrische regelkleppen en sanitaire kleppen. De hoeksteen van de Jordan Valve-productlijn is het ontwerp van de schuifpoort, met een uniek en superieur stoelontwerp, bestaande uit twee hoofdonderdelen: een beweegbare sleufschijf en een stationaire sleufplaat. Tot de klanten van Jordan behoren toonaangevende bedrijven in de chemische, petrochemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

Hex Valve Hex Valve, dat in 1983 werd overgenomen, produceert een reeks instrumentenspruitstukken, openingsblokkleppen, doseerkleppen, naaldkleppen en blok- en luchtkleppen. Klanten zijn onder meer de petrochemische industrie, de chemische industrie, aardolie, pulp en papier, de voedingsmiddelenindustrie en de primaire metaalindustrie.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

157

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Bestobell Steam Richards Industries nam Bestobell Steam in 1986 over om het productassortiment van de groep uit te breiden met condenspotten en aanverwante hulpproducten, waaronder terugslagkleppen en zeven.

Marwin Ball Valve Marwin Ball Valve, overgenomen in 1998, produceert een breed scala aan handmatige kogelkranen en geautomatiseerde besturingssystemen, waaronder driewegkleppen, tweewegkleppen, flenskleppen, driewegkleppen, geautomatiseerde kogelkranen, brandveilige kleppen en andere speciale kogelkranen voor zware servicetoepassingen. De producten worden gebruikt in een breed scala van industrieën, waaronder de chemische en petrochemische industrie, olie en gas, aardolieproductie, energieopwekking, primaire metalen, pulp en papier, textiel en water en riolering.

Smart Watch Smart Watch, het nieuwste bedrijf dat zich in 2001 bij Richards Industries voegde, produceert een continu monitoringsysteem, ontworpen om lekkage te detecteren in normaal gesloten kleppen, waarbij de procesmedia stoom, gas of stoom en condenspotten zijn.

Rotork House Brassmill Lane Bad BA1 3JQ

Rotork vindt zijn oorsprong in een klein algemeen elektrisch en werktuigbouwkundig bedrijf gevestigd in Bristol, VK. Flisfirma ontwikkelde voor het eerst een elektrische actuator in 1952 en in 1957 Rotork Engineering Co Ltd.

Tel: +44 1225 733200 Fax: +44 1225 733381 Web: www.rotork.com

werd vermenigvuldigd. Sindsdien is het bedrijf snel gegroeid, overigens

Groot Brittanië

De London Stock Exchange werd in 1968 genoteerd. Het bestaat nu uit een groep wereldwijde bedrijven met meer dan 1.100 medewerkers en een omzet in 2003 van miljoenen. Elektrische actuatoren zijn goed voor ongeveer 75% van de omzet van Rotork. Heavy-duty klepactuatoren vormen de traditionele kernactiviteit van het bedrijf, een sector waarin het bedrijf de grootste onafhankelijke fabrikant ter wereld is geworden. Rotork volgt voor de productie een interne assemblagefilosofie en vertrouwt voor alle componenten op leveranciers van hoge kwaliteit. Er is een doorlopend initiatief om meer componenten uit het Verre Oosten te ontwikkelen om de kosten en de Britse component van de kostenbasis te verlagen.

158

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

De fabriek in Bath, VK, produceert actuatoren voor wereldwijde distributie, terwijl de fabriek in Rochester, New York, VS, voornamelijk klanten in Noord- en Zuid-Amerika bedient. De twee Indiase vestigingen van Rotork, in Chennai en Bangalore, leveren voornamelijk aan de Indiase inheemse markt. Een nieuwe winkel in Shah Alam, vlakbij Kuala Lumpur, Maleisië, werd in december 2002 in gebruik genomen om tegemoet te komen aan de vraag naar betrouwbare, betaalbare multi-turn elektrische actuatoren, voornamelijk op de energie- en watermarkt. Het Bath-gebied is niet alleen het hoofdkantoor van de groep, maar ook het centrum voor alle R&D-activiteiten van het hele bedrijf. De innovaties van Rotork omvatten onder meer de introductie van O-ringafdichtingen in plaats van pakkingen in explosieveilige actuatoren in het begin van de jaren zestig en de IQ-serie actuatoren in de jaren negentig, die "niet-intrusieve" inbedrijfstelling en ondervraging introduceerden met behulp van een draagbare infraroodapparatuur. -rode instellingentool. De elektrische IQ-actuator van de tweede generatie biedt ingebouwde datalogging, gestroomlijnde systeem-op-chip-elektronica en uitgebreide besturings- en indicatieflexibiliteit. In 2003 introduceerde het bedrijf de IQT-actuator voor kwartslagkleppen. De overname van Protech Instruments & Systems Ltd in 1985 hielp Rotork bij de ontwikkeling van de Pakscan, die microprocessorgebaseerde besturing van een groot aantal actuatoren of andere fabrieksapparatuur op een enkele tweedraadslus mogelijk maakt. Naar verluidt omvat meer dan 25% van alle verkopen van Rotork-actuatoren Pakscan. In december 2000 verwierf Rotork de Skilmatic-actuatoractiviteiten en activa van Skil Controls Ltd. Rotork Skilmatic, gevestigd in Leeds, biedt nu lineaire en kwartslagactuators aan, dit zijn compacte en robuuste, op zichzelf staande elektrische units met een interne hydraulische aandrijving voor zowel modulerende als fail-safe tweestandenregeling. In januari 2002 nam Rotork Jordan Controls Inc over, gevestigd in Milwaukee, Wisconsin, VS. Jordan Controls is een nichefabrikant van op maat gemaakte elektrische en elektrohydraulische actuatoren en diensten op het gebied van energie, water, olie en gas en andere industriële automatiseringsmarkten

in de VS, maar ook in delen van Zuid-Amerika en China. Rotork Fluid System werd in 1995 opgericht om pneumatische en hydraulische actuatoren te leveren. Oorspronkelijk opererend vanuit Rochester in de VS, Leeds in het Verenigd Koninkrijk en Singapore, werd het bedrijf in 1999 versterkt met de overname van Fluid System Srl, gevestigd in Lucca, Italië. Na een grote investering werd in juni 2002 in Lucca een nieuwe, grotere (vier verdiepingen tellende uitbreiding) productiefaciliteit geopend. Het productassortiment is uitgebreid met pneumatische en hydraulische scotch yoke-actuators, samen met lineaire tandheugel- en rondselsamenstellen vervaardigd in nodulair gietijzer. ijzer en vervaardigd staal.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

159

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Nu de productie is gevestigd in Rochester en Lucca, worden op maat gemaakte verpakkingsoplossingen ontwikkeld in faciliteiten in Leeds, VK; Toronto Canada; Singapore; en in de Verenigde Staten, San Francisco, Californië en Houston, Texas. In 2003 was Rotork Fluid System tbr goed voor 13% van de groepsomzet. Begin januari 2004 nam Rotork Deanquip Valve Automation over, gevestigd in Melbourne, Australië. Het bedrijf is een belangrijke distributeur van Fluid Power-actuatoren in Australië en zal het belangrijkste onderdeel worden van het product- en serviceaanbod van Rotork Fluid Systems in de regio. Rotork Gears werd in 1999 opgericht om de versnellingsbakactiviteiten van Execco Ltd samen te voegen met Alecto (een in Nederland gevestigde fabrikant van versnellingsbakken) en Valvekits. Valvekits, dat in 1999 werd overgenomen, produceert ventielfittingen en aanvullende artikelen voor ventielen. Rotork Gears produceert een breed assortiment kleptandwielkasten, waarbij Rotork Valvekits een volledig assortiment montagebeugels, verlengassen, sokkels en accessoires voor de klep- en actuatorindustrie biedt. Rotork Gears, dat goed is voor ongeveer 12% van de omzet van Rotork Group, heeft productiefaciliteiten in Leeds en Nottingham in het Verenigd Koninkrijk, Losser in Nederland en Rochester, New York, VS.

Kerncijfers (s miljoenen)

Rotork plc Het jaar eindigde op 31 december

2003

Omzet (inclusief beëindigde activiteiten) Omzet per regio voortgezette activiteiten: Europa Amerika Rest van de wereld Omzet per product: Elektrische actuatoren Rotork Fluid System Rotork Gears Bedrijfsresultaat1 1 Voortgezette activiteiten

160

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2002

2001

136,0

133,5

123,7 (4,4)

70,1 40,0 25,9

62,5 45,4 21,8

61,8 38,2 19,3

75% 13% 12% 26,7

77% 12% 11% 25.2

77% 11% 12% 23,7

(3.8)

9

Weismillerstraße 3

D-60314 Frankfort am

Main Duitsland Tel.: +49 69 4009 0 Fax: +49 69 4009 1507 Web: www.samson.de

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Hermann Sandvoss richtte in 1907 Samson AG Mess-und Regeltechnik op om zelfbedieningsregelaars te ontwikkelen. Sinds 1916 zijn de belangrijkste productiefaciliteit en het hoofdkantoor gevestigd aan de rivier de Main in Frankfurt, Duitsland. Samson is inmiddels in meer dan 40 landen vertegenwoordigd door 32 onafhankelijke dochterondernemingen en 79 ingenieurs- en verkoopkantoren. De groep heeft nu wereldwijd 2.500 mensen in dienst, waarvan ruim 1.500 in Duitsland. De omzet bedroeg in 2002/3 281 miljoen euro (317 miljoen dollar), waarvan ongeveer 60-70% bestemd was voor regelkleppen en regelaars. Naast de hoofdfabriek in Frankfurt heeft Samson productiefaciliteiten gevestigd in Vaulx-en-Velin, Frankrijk; Istanbul, Turkije; Mumbai, India; en Beijing, China. De belangrijkste verkoopfilialen hebben componenten op voorraad en voeren lokale assemblage uit voor hun markten Het modulaire ontwerp van de Samson regelkleppen biedt de flexibiliteit om klepcomponenten te selecteren voor een breed scala aan toepassingen in de procestechniek en gebouwautomatisering (HVAC-toepassingen). Deze regelkleppen kunnen worden geleverd met een elektrische, elektrohydraulische of pneumatische actuator. produceert ook besturings- en automatiseringssystemen en de productlijn omvat ook slimme posities van Samson, die kunnen worden gebruikt in Hart- of Profibus-systemen, eindschakelaars, magneetkleppen, afsluitkleppen en versterkers. Samsomatic, een dochteronderneming van Samson, is verantwoordelijk voor de volledige automatisering systemen, individuele projecten en turnkey installaties.

Charlton House Cirencester Road Cheltenham GL53 8ER VK Tel: +44 1242 521361 Fax: +44 1242 581470 Web: www.

spiraxsarcoengineering.

korn

Spirax-Sarco Engineering plc werd opgericht in 1888 en is al meer dan 40 jaar genoteerd aan de London Stock Exchange. De groep is gespecialiseerd in systeemoplossingen voor stoom, vloeistofbehandeling en peristaltisch pompen, heeft 3.900 mensen in dienst en had in 2003 een omzet van s miljoen (514 miljoen dollar). Eind 2002 kocht de groep voor s miljoen Ampe Srl, een kleine Italiaanse onderaannemer van pneumatische en elektronische actuatoren en instrumentatie. De liquid control-activiteiten van de Spirax-Sarco Groep bestaan ​​uit twee elementen: Spirax-Sarco en Watson-Marlow Bredel. Spirax-Sarco is een wereldleider

'Profiel van de internationale kleppenindustrie

161

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

in controle en efficiënt gebruik van stoom, terwijl Watson-Mariow Bredel door overnames en organische groei 's werelds grootste fabrikant van peristaltische pompen is geworden. Het productassortiment van Spirax-Sarco, voor de regeling van stoom en andere industriële vloeistoffen, omvat pneumatisch en elektrisch bediende regelkleppen, klepstandstellers, programmeerbare elektronische regelaars, direct werkende drukverminderings- en overmaatkleppen, pilootbediende drukverminderings- en overmaatkleppen, zelf -werkende temperatuurregelkleppen, es, veiligheidskleppen, terugslagkleppen en hoge temperatuur beveiligingen. Andere producten zijn onder meer ketelbedieningen en -systemen, debietmeters, condenspotten, condensaatpompen en energieterugwinning, pijpleidingen, schone stoomproducten, luchtbevochtigers en persluchtproducten, en verpakte technische systemen voor het verwarmen van water en andere vloeistoffen.

Kerncijfers (s miljoenen)

Spirax-Sarco Engineering plc Jaar eindigend op 31 december Waarvan omzet (per regio): Verenigd Koninkrijk Continentaal Europa Amerika Azië, Australië en Afrika Bedrijfsresultaat

13515 Ballantyne Corporate Place Charlotte NC 28277 VS Tlf.: +1 704 752 4400 Faks: +1 704 752 4505 Web: www.spx.com

162

2003

2002

2001

314,1

296,4

291,9

39,2 117,4 84,2 73,3 45,8

38,9 106,5 85,4 65,6 42,7

38,9 101,4 87,8 63,9 40,8

SPX Corp is een multinationaal multi-industrieel bedrijf met activiteiten in meer dan 20 landen en ongeveer 22.200 werknemers wereldwijd. De omzet in 2003 bedroeg USD 5,1 miljard. In mei 2001 voltooide SPX de overname van United Dominion Industries Ltd (UDI), waardoor de omvang van het bedrijf bijna verdubbelde. In september 2001 nam SPX de Britse Plenty Group over van Smiths Group plc. Plenty, gevestigd in Newbury, heeft verkoopopbrengsten van meer dan $50 miljoen door de productie van zeven, filters, mixers, pompen en pijpleidingproducten.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9 SPX-kleppen en -bedieningen 411 North Sam Houston Parkway East Suite 500 Houston TX 77060 VS Tel: + 1 281 260 5120 Fax: +1 281 999 3265 Web: www.spxvalves.com

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

SPX opereert nu met vijf bedrijfssegmenten: technische producten en systemen; industriële producten en diensten; Stromingstechnologie; Koeltechnologieën en -diensten; en serviceoplossingen. Het Flow Technology-segment, met een omzet in 2003 van $981,8 miljoen, omvat SPX Process Equipment, SPX Valves & Controls, SPX Air Treatment en Weil-McLain. SPX Valves & Controls, met een omzet in 2003 van $280 miljoen, werd in 2001 opgericht om de industriële klepactiviteiten van SPX en UDI, waaronder De Zurik/Copes-Vulcan, Mueller Steam Specialty en CMB Industries, te combineren. In mei 2002 nam SPX Valves & Controls Daniel Valve Co over van Emerson Electric. SPX Valves & Controls, met hoofdkantoor in Houston, Texas, VS, verkoopt zijn producten momenteel onder een aantal merken: 9

9

9

9

9 9 9 9

De Zurik globe-, vlinder-, schuif-, plug- en roterende regelkleppen en instrumentatie voor de energieopwekking, papier en pulp, koolwaterstofverwerking, chemische industrie, mijnbouw en water- en afvalwaterzuivering; Copes-Vulcan-globe regelkleppen en stoomconditioneringsapparatuur voor zware toepassingen in de energieopwekking, pulp- en papier-, water-, olie- en gas- en petrochemische industrie; Mueller Steam Specialty - complete lijn pijpleiding- en speciale zeven, terugslagkleppen, vlinderkleppen en plugkleppen voor HVAC- en procesindustrieën; Daniel Valve - plaat- en expanderende schuifafsluiters, zuiger-, zwenk- en wafer-terugslagkleppen voor de koolwaterstofpijpleiding-, opslag- en distributiemarkten; F E B C O - terugstroombeveiligingsinrichtingen; Polyjet - regelkleppen voor energieopwekking, water- en afvalwaterzuivering en procesindustrie; K-FIo - vlinderkleppen voor energieopwekking, waterbehandeling en industriële toepassingen; Veel zeven voor maritieme en industriële toepassingen.

SPX Valves & Controls heeft productiefaciliteiten in: Sartell, Minnesota, St Paul's, North Carolina en Houston, Texas, in de Verenigde Staten; Cambridge, Canada; Monterrey, Mexico; Shanghai, China; terwijl de klepproductie in Groot-Brittannië onlangs is overgebracht van Winsford naar de Plenty-fabriek in Newbury.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

163

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (US$ miljoen)

Het jaar van SPX Corp eindigde op 31 december

Opbrengsten waarvan: Flow Technology Bedrijfsopbrengsten waarvan: Flow Technology

11e verdieping, Mitsui-gebouw 1-11-7 UtsuboHommachi Nishi-Ku Osaka 550-0004 Japan Tel: +81 6 6448 4320 Fax: +81 6 6448 4330 Web: www.tomoe.co.jp

2003

2002

2001

5081,5

4822,3

3853,4

981,8 531,7

948,9 609,8

722,8 453,3

163,6

167,7

118,0

Sinds de oprichting in 1953 in Osaka is Tomoe een wereldleider geworden in de productie van vlinderkleppen en actuatoren. Het productassortiment omvat nu slijtvaste vlinderkleppen, chemisch bestendige vlinderkleppen, hoge temperatuur/hoge druk vlinderkleppen, dichte rubberen afsluiters en elektrische, pneumatische en op maat gemaakte actuatoren. Japanse winkels zijn gevestigd in Konoike, Nishi-Konoike en Miki, waar het bedrijf ongeveer 240 mensen in dienst heeft en een omzet heeft van ongeveer 73 miljoen dollar. Tomoe richtte in 1987 een Europees hoofdkantoor op in Newport om de activiteiten in het VK, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika te ontwikkelen. In 1997 werd Tomoe Tritec Ltd opgericht, grenzend aan de Tomoe Valve-fabriek in Newport, voor het ontwerpen en produceren van hoogwaardige drievoudige offset vlinderkleppen met metalen zitting en rubberen zitting voor gebruik in de olie- en gas-, petrochemische en energie-industrie.

De twee Britse bedrijven hebben ongeveer 50 mensen in dienst en hebben een omzet van ongeveer s miljoen (US$14 miljoen).

90 Pitts Bay Road, 2e verdieping Pembroke HM 08 Bermuda Tel: + 1 441 292 8674 Web: www.tyco.com

164

Tyco International Ltd is een gediversifieerd productie- en dienstenbedrijf met bijna 260.000 mensen wereldwijd, met een omzet voor het jaar eindigend op 30 september 2003 van 36,8 miljard dollar. Het bedrijf is actief met vijf industriesegmenten: Brand en beveiliging; Elektronica; Gezondheidsdienst; Technische producten en diensten (EPS); En,

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kunststof en lijm. Het EPS-bedrijfssegment, met een omzet in het boekjaar 2003 van $4.684 miljoen, bestaat uit vier business units: Flow Control (dat ongeveer 50% van de EPS-inkomsten voor zijn rekening neemt); Elektrische en metalen producten; Brand- en bouwproducten; en infrastructuurdiensten. Tyco Flow Control bestaat uit Tyco Valves & Controls, de grootste fabrikant van kleppen, actuatoren en aanverwante flow control-producten ter wereld, en Tyco Thermal Controls, een toonaangevende leverancier van verwarmingsproducten, -diensten en thermische regelsystemen. De prominente positie van Tyco op de markt voor industriële kleppen is grotendeels gebaseerd op een agressief acquisitiebeleid, met recente acquisities waaronder: het in Japan gevestigde Kitamura Valve Manufacturing Co Ltd; In Frankrijk gevestigde Flow Control Technologies; IMI Pie's Safety Systems Group (Bailey Birkett, Amal en Marston Bursting Discs) en Ball Valve Group (Mecafrance en MCF); en Deutsche Armaturen AG, inclusief Erhard Armaturen. De productlijn van het bedrijf omvat nu meer dan 60 individuele merken. Deze merken zijn, met enige overlap, onderverdeeld in vijf verschillende productgroepen: Industriële afsluiters; Drukontlasting; Stoomkracht; Controle en instrumentatie; en speciale servicekleppen. In Australië produceert Tyco Flow Control op een aantal locaties ook nodulair gietijzer en stalen buizen, stalen buisfittingen, afsluiters en aanverwante producten, voornamelijk voor de waterindustrie, onder de handelsnaam Tyco Water. Tyco produceert ook een reeks kunststofbuizen en fittingen in Australië en Maleisië. Tyco Flow Control heeft nu 55 productiefaciliteiten en 219 verkoop- en distributieorganisaties wereldwijd. Toonaangevende merknamen van Tyco zijn onder meer: ​​9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Anderson Greenwood overdrukkleppen Anderson Greenwood Instrumentation - handkleppen, doseerkleppen, spruitstukken A V I D - positie-, besturings- en netwerkmonitors, elektropneumatische en slimme klepstandstellers Bailey Birkett - veiligheidskleppen Biffiga gas-, elektrische en pneumatische kwartslag- en multi-turn aandrijvingen C a s h - overdrukventielen, regelkleppen en drukregelaars Clarkson mestkleppen Crosby - overdrukventielen Descote - klepafsluiters voor gevaarlijke vloeistoffen Dewrance parallelle schuifafsluiters F C T - gespleten body pengemonteerde kogelkranen Fasani kleppen en terugslagkleppen Gachot kogel-, vlinder-, schuifafsluiter , globe- en naaldventielen Profiel van de internationale ventielindustrie

165

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Gimpel stoomkleppen G u l f - dubbele deur wafer terugslagkleppen Han c o k - gesmeed stalen schuif-, globe- en terugslagkleppen H i n d l e - kogelkranen H o v a p - hygiënische kleppen Keystone - veerkrachtig zittende en hoogwaardige vlinderkleppen Klein - klepafsluiters KTM - kogelkranen Kunkle - veiligheids- en ontlastkleppen L & M klep - met polymeer gevoerd mes ~ schuifafsluiters M C F - driedelige kogelkranen M o r i n - veerteruggang en dubbelwerkende kwartszwaaiactuators Narvik desuperheaters, kijkglazen, monsterkleppen Neotechalined vlinder- en kogelkranen en monsternameapparatuur Penberthy vloeistofniveaubewaking Prince - wafer terugslagkleppen Raimondi-gate, globe, terugslag- en kogelkranen Richards kogelkranen Rovalve speciale toepassing mespoort en speciaal ontworpen kleppen Sapag veiligheidskleppen Sempell kleppen voor hoge druk, hoge temperatuur en kritische media Valvtron zware service kogelkranen Vanessa kritische servicekleppen zonder lekkage Varec biogas- en stoomregeling Whessoe Varec - kleppen voor stoomterugwinning en biogasbehandeling W i n n - hoogwaardige vlinderkleppen Yarway-kleppen, instrumenten en condenspotten Tyco Flow Control

Fabrieken

Verkoop- en distributieorganisaties

22 14 5 14

23 110 13 36 37

EMEA Noord-Latijns-Amerika-Azië-Pacific Amerika

Kerncijfers (US$ miljoen)

Tyco International Ltd Het jaar eindigde op 30 september

Netto-omzet waarvan: Gebouwde producten en diensten Bedrijfsresultaat/(verlies) waarvan: Gebouwde producten en diensten

166

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2002

2001

36801,3

35589,8

34002.1

4684,4 3067,0

4709,3 (1452,4)

4170,8 5616,4

355,2

252,5

704,8

9

Via Tortona 69 27055 Rivanazzano (PV) Italië Telefoon: +39 0383 945911 Fax: +39 0383 945962 Web: www.valvitalia.com

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Valvitalia, opgericht in 2002, is een Italiaanse groep fabrikanten van afsluiters en andere energieapparatuur, die ongeveer 270 mensen in dienst heeft en in 2003 een omzet had van 90 miljoen euro. De groep heeft zijn hoofdkantoor en een productiefabriek in Rivanazzano, net ten zuiden van Milaan, met extra productiefabrieken in Vicenza en Padua. Er zijn onlangs werkplaatsen van servicecentra geopend in Caïro, Egypte en Port Harcourt, Nigeria, met plannen om een ​​nieuwe te openen in Iran. Naast de kogel- en vlinderkleppen van het merk Valvitalia omvat het merkenportfolio van de groep ook "9

9

9

9

9

9

7007 C0te-de-Liesse Montreal QC H4T IG2 Canada Tel: +1 514 748 7743 Fax: + 1 514 748 8635 Web: www.velan.com

Delta Valves Europe, gevestigd in Rivanazzano, biedt kogelkranen met zij- en boveningang, volledig gelaste kogelkranen, cryogene kogelkranen, onderzeese kogelkranen en plugkleppen voor de olie-, gas- en energieopwekkingsindustrie; Dyna-Lok (oorspronkelijk opgericht in 1970), gevestigd in Rivanazzano, biedt hoogwaardige en cryogene vlinderkleppen voor de chemische, petrochemische, energie-, olie- en gastransmissie, aardolieproductie, waterbehandeling en maritieme diensten; Rotor vs (oorspronkelijk opgericht in 1967), gevestigd in Rivanazzano, biedt drijvende kogelkranen, kogelkranen met boveningang, cryogene kogelkranen en plugkleppen voor de olie-, gas- en petrochemische industrie; Thevignot (oorspronkelijk opgericht in 1906) en Vanadour (oorspronkelijk opgericht in 1957), gevestigd in Rivanazzano, en bieden plugkleppen en vlinderkleppen aan; To r m e n e Gas Technology (oorspronkelijk opgericht in 1907), gevestigd in Padua, biedt kogelkranen met zij- en boveningang, volledig gelaste kogelkranen, cryogene kogelkranen, onderzeese kogelkranen, filters, warmtewisselaars en gasmeet- en regelsystemen voor industriële toepassingen. , civiele toepassingen en toepassingen voor energieopwekking; Vitas (oorspronkelijk opgericht in 1965), gevestigd in Vicenza, biedt schuifafsluiters, kogelkranen, terugslagkleppen, kogelkranen met zij-ingang, cryogene kleppen en drukafdichtingskleppen.

Het bedrijf, opgericht in 1949 door AK Velan, is uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van stalen afsluiters, met een omzet voor het jaar eindigend op 31 mei 2003 van C$283,5 miljoen (US$202 miljoen). De groep, die wereldwijd ongeveer 1.400 medewerkers telt, beschikt over 108.000 m² productieruimte in 13 gespecialiseerde productiefaciliteiten. Het heeft zes fabrieken in Noord-Amerika, vier in Europa en drie in Azië. Profiel van de internationale kleppenindustrie

167

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Velan heeft ook 62 geautoriseerde service- en modificatiefaciliteiten over de hele wereld. Velan is gespecialiseerd in de productie van stalen poorten, globes en terugslagkleppen. Het bedrijf biedt ook een geavanceerde lijn industriële kogelkranen met metalen en elastische afdichtingen, evenals hoogwaardige roestvrijstalen mesafsluiters, speciale cokeskogelkranen, een volledig assortiment cryogene kleppen, balgafdichtingskleppen en drievoudig offset-metaalgedichte kleppen. vlinderkleppen. In augustus 2002 nam Vclan Valves Ltd, de Britse dochteronderneming van Vclan, de activiteiten van Plenty Steam Products over van General Signal. Plenty Steam Products produceert een uitgebreid assortiment condenspotten, naar het originele ontwerp van AK Vclan (Vclan had de productlijn in 1987 aan Plenty verkocht). Velan heeft gerapporteerd dat de omzet over de negen maanden tot eind februari 2004 12,2% lager is dan in dezelfde periode in 2003. De omzet is beïnvloed door de verandering in de wisselkoersen tussen de Amerikaanse en Canadese dollar, evenals door materiaaltekorten en productieproblemen. problemen bij sommige faciliteiten.

Kerncijfers (C$ miljoen)

Velan Inc Het jaar eindigde op 31 mei

Omzet vóór belastingen Aantal werknemers

149 Newlands Road Cathcart Glasgow G44 4EX VK Tel: +44 141 637 7111 Fax: +44 141 637 2221 Web: www.weir.co.uk

2003

2002

2001

283,5 12,0 1402

288,5 27,8 1492

321,4 46,9 1500

De Weir Group, opgericht in 1871, is een van de toonaangevende machinebouwbedrijven in Groot-Brittannië. De groep is sinds 1947 genoteerd aan de London Stock Exchange en is gespecialiseerd in het ontwerp, de fabricage en het onderhoud van pompen, kleppen en besturingen, voornamelijk voor energie, olie en gas, de scheepvaart, de verwerking van mineralen en de algemene industrie. De groep, die in 2003 een omzet had van s miljoen (US$1298 miljoen), exploiteert vijf divisies: Mineralen (pompen en slurrykleppen); Clear Liquid (pompen en vloeistofbehandelingssystemen); Kleppen en bedieningselementen; Diensten (onderhoud van apparatuur, procesondersteuning en resourcebeheer); en Techna (gespecialiseerd technisch ontwerp en systeemintegratie).

168

Profiel van de internationale kleppenindustrie

9

Divisie Weir Valves & Controls Postboks 1327 Wheathouse Road Birkby Huddersfield HD2 2UR VK Tel: +44 1484 820820 Fax: +44 1484 820484 Web: www.weirvalve.corn

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Weir Valves & Controls, met een omzet in 2003 van ongeveer s miljoen en met ongeveer 700 medewerkers wereldwijd, is een van de toonaangevende klepfabrikanten in Groot-Brittannië en produceert nu een uitgebreid assortiment technische kleppen onder de merknamen Batley Valve, Blakeborough, Hopkinsons, MAC Valves , Flowguard, Atwood & Morrill, Tricentric, SEBIM en Sarisin-RSBD" Batley-kleppen - Isolatie- en controle-vlinderkleppen Blakeborough - Chokekleppen, Globe-regelkleppen, kleppen voor zwaar gebruik en desuperheaters F l o w u a r d - Pijpleidingoverspanningsdempers, pulsatie-expansiedempers Compensatoren Hopkinsons - Terugslagkleppen, chokekleppen, schuifafsluiters, bolkleppen, veiligheidskleppen

MAC-kleppen - Kogelkranen, terugslagkleppen in pijpleidingen en geïntegreerde systemen, doorvoerkleppen Atwood & Morrill - 3-wegkleppen, schuifafsluiters, terugslagkleppen, schuifafsluiters, kogelkranen, isolatieapparatuur, veiligheidskleppen Tricentric - Tricentric kleppen SEBIM - Nucleair veiligheidskleppen Sarasin-RSBD - Wisselkleppen, vlamdovers, lagedruk- en vacuümkleppen, pilootbediende veiligheidskleppen, schuimdoppen met drukontlasting, veerbelaste veiligheidskleppen, tankdekensysteem Weir Valves & Controls heeft productiefaciliteiten in: Huddersfield en Stockport (Flowguard ) in het Verenigd Koninkrijk; Vendin Le Vieil en Chateauneuf Les Martigues in Frankrijk; en Salem, Massachusetts en Washington, North Carolina, in de Verenigde Staten. Als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling heeft Weir Valves & Controls regionale verkoopkantoren opgericht in China, Zuid-Korea, Maleisië en het Midden-Oosten. De divisie werkt ook via Weir Group-kantoren in Canada, Zuid-Afrika, Australië, India en Zuid-Amerika. Eind 2003 breidde Weir Valves & Controls USA zijn productlijn uit door een licentie te verkrijgen van William Powell Co uit Cincinnati, Ohio, om onderdelen te leveren aan Powell Valves in kerncentrales. De omzet van Weir Valves & Controls is voornamelijk gericht op de energiesector: Order

Elektriciteit Algemeen Industriële olie en water Overige

Inname

2003

2002

55 % 17 % 26 % 2 %

60 % 17 % 22 % 1 %

Profiel van de internationale kleppenindustrie

169

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Het VK, Europa en de voormalige Sovjet-Unie zijn de grootste markten voor de producten van de divisie:

VK/Europa/FSU Amerika Midden-Oosten/Afrika Indo-Pacific

Orderintake 2003 2002 44% 45% 31% 33% 8% 8% 17% 14%

In 2002 heeft Weir Valves & Controls zijn klepserviceactiviteiten overgedragen aan de Weir Services Division. Weir Minerals Division is een belangrijke fabrikant van mestpompen, aangevuld met producten zoals molenvoeringen, hydrocyclonen en mestkleppen. De gebreide mestkleppen worden op de markt gebracht onder de merknamen IsoGate en Warman. Tweedelige kleppen worden vervaardigd in Todmorden, VK en Madison, Wisconsin, VS. Goedkopere kleppen uit één stuk worden geproduceerd in Chili en Brazilië.

Kerncijfers (s miljoenen)

Het jaar van Weir Group plc eindigde op 31 december

Omzet 1 waarvan: Engineering Engineering Bedrijfsresultaat waarvan: Engineering Gemiddeld aantal

Producten en diensten

Producten Diensten voor medewerkers

1 Inclusief aandeel van de miljoenen joint ventures en geassocieerde ondernemingen in 2002

170

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2002

2001

793,4

841,7

926,7

428,9 188,9 56,4

433,1 165,9 51,1

462,8 151,1 52,1

34,9 20,6 7642

28,5 17,9 7886

25,6 11,7 8444

miljoen in 2003 en

9

rotere International Building 2-12-9 Shibuya Shibuya-ku Tokyo 150-8316 Japan Tlf.: +81 3 3486 2011 Fax: +81 3 3409 7388 Web: www.yamatake.com

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht in 1906 en begon in 1933 met de productie van regelkleppen. In 1952 werd een technische overeenkomst met Honeywell getekend en in 1961 werden de aandelen van Yamatake-Honeywell genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange. Er werden technische overdrachtsovereenkomsten voor regelkleppen ondertekend met het Indiase Instrumentation Ltd in 1973 en het Chinese Wuzhong Instrument in 1980. In 2000 verwierf Yamatake Corp de Cornerstone Division van Hunt Valve Co Inc uit Houston, Texas, VS, voor een betere toegang tot de Amerikaanse kogelkraan. markt. In 2002 kocht Yamatake Corp aandelen terug van Honeywell, waarmee formeel een einde kwam aan de aandelenrelatie tussen de twee bedrijven. Yamatake, dat 7.000 mensen in dienst heeft en voor het jaar eindigend op 31 maart 2004 een netto-omzet had van u miljard (US$1,5 miljard), opereert nu met twee bedrijfssegmenten. Op 1 april 2003 zijn de voormalige bedrijven binnen de industriële automatisering en besturingsproducten samengevoegd tot één bedrijfssegment voor geavanceerde automatisering. Het andere bedrijfssegment, Building Automation, werd omgedoopt tot Building Systems. Het bedrijfssegment Advanced Automation, met een omzet in het jaar eindigend op 31 maart 2004 van miljarden (US$683 miljoen), bestaat uit vier divisies: Field Instruments; regelkleppen; Industriële automatiseringssystemen; en controleproducten. De Control Valves Division, met een omzet van ongeveer u miljard (US$71 miljoen), heeft productie- en configuratiefaciliteiten in Shonan, Japan; Dalian, Shanghai en Shenzhen in China; en Houston, Texas, VS. Met ongeveer 70 jaar ervaring in de productie van kleppen heeft Yamatake wereldwijd meer dan 650.000 regelkleppen (enkele zitting, dubbele zitting, hoekklep, vlinderklep en membraan) geïnstalleerd. Het beweert ook 's werelds eerste klepstandstellers te hebben ontwikkeld die zijn uitgerust met een microprocessor, die in 1998 op de markt werd gebracht. Dankzij de volledig automatische instelling hebben Yamatake's 'slimme' posities meer dan 30.000 verkochte eenheden opgeleverd. In 2001 introduceerde Yamatake een veldbusklepstandsteller met zelfdiagnostische mogelijkheden. De divisie Building Systems produceert HVAC-regelkleppen, waar Yamatake meer dan 40 jaar ervaring mee heeft, met meer dan 300.000 geïnstalleerde actieve gemotoriseerde regelkleppen.

Profiel van de internationale kleppenindustrie

171

9

Profielen van toonaangevende klepfabrikanten

Kerncijfers (u miljard)

Het jaar van Yamatake Corp eindigde op 31 maart

2004 Netto-omzet

Waarvan: Geavanceerde automatisering Bedrijfsopbrengsten/(verlies) waarvan: Geavanceerde automatisering

172

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003

2002

170,0

168,0

167,2

77,3 6,8

75,5 3,3

4.5

2.6

(2.3)

Directory van klepbedrijven

Abacus Valves Ltd Adres: Charwell House, Wilsom Rd, Alton, Hampshire GU34 2TJ, VK Tel: +44 1420 544121 Fax: +44 1420 543032 Web: www.abacusvalves.com Production" Unit 8, Omega Alton, Wilsom Rd, Hampshire GU34 2YU, VK Managing Director: Jim Hogg Valve Products: Check ABB KK Adres: 6-2-2 Takatsukadai Nishiku, Kobe 651-22, Japan Tel: +81 78 991 5920 Fax: +81 78 991 5900 Web: www.abb. co.jp Ventielproducten: Control ABV srl Adres: Via Bichi 293/a, 55100 S Marco (Lucca), Italië Tel.: +39 0583 464296 Fax: +39 0583 462111 Web: www.abvvalves.com Ventielproducten: Ball AC M e SpA Adres: Via Tommaso da Modena 28, 31056 Roncade (TV), Italië Tel: +39 0422 840220 Fax: +39 0422 840923 Web: www.acmospa.com Ventielproducten: Air Relief, Automatic, Butterfly, Check, Gate , Naald

ACONA Hydraulik GmbH & Co KG Adres: Industriestrasse 13, D52134 Herzogenrath, Duitsland Tel.: +49 2407 5 76 0 Fax: +49 2407 5 76 1 01 Web: ~vw.acona.de Ventielproducten: Check, Globe, Sampling Adams Armature GmbH Adres: Baukauer Strasse 55, D44653 Herne, Duitsland Tel.: +49 2323 209 0 Fax: +49 2323 209 285/289 Web: www.adams-armaturen.de Overige fabrieken: Houston, TX, VS; Kiosters-Semeus, Zwitserland Klepproducten: controleren, regelen, afsluiten, gas Adanac Valve Specialties Ltd Adres: 14 Windmill Avenue, Woolpit Business Park, Woolpit, Suffolk IP30 9UP, VK Tel: +44 1420 544121 Fax: +454 43020 Web : x ~,cc.adanac.co, uk Ventielproducten: Check, Ball, Gate, Globe

Adler s r l - Kuleventiler Adres: Vle Borletti, 20010 Stefano Ticino (MI), Italië Tlf.: +39 029727 1690 Fax: +39 029727 1698 Ventilprodukter: Ball

Adres Advance Valves Group: B-33, Sector-2, Noida 201 301, India Tlf.: +91 1191 528439 Fax: +91 1191 553225 Ventielproducten: Butterfly, Check Advanced Valve Technologies Adres: Thanet Reach, Millennium Way, Kentsta CT10 2, VK ​​Tel: +44 1843 600000 Fax: +44 1843 600333 Web: www.advalve.com Ventilprodukter: Bal, Vlinder

Aeon Pipe Systems Ltd Adres: Surrey Technology Centre, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YG, VK Tel: +44 1483 685160 Fax: +44 1483 573704 Web: ww~:aeon-online.co.uk Klepproducten: Gate Aerre Inox srl Adres: Via delle Arti 26, 26010 Fiesco (Cremona), Italië Tel: +39 0374 370 828 Fax: +39 0374 370 833 Web: w~vw.aerreinox.it Productiemanager: Serse Monfredini 2002 Verkoop: (~26,5 ) miljoen Aantal medewerkers: 25 Productiefaciliteiten Oppervlakte: 2.500 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001

Profiel van de internationale kleppenindustrie

173

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Certificerende instantie: BVQI-klepproducten: kogel, vlinder, ruit, membraan, naald, plug, bemonstering

Aikawa Valve Co Ltd Adres: 465-5 Kanrocho, Hikone-shi, Shiga, 522-0046, Japan Tel: +81 749 28 2311 Fax: +81 749 25 2865 Klepproducten: Check, Control, Gate, Globe Airaga Rubinetterie Adres: Valduggia Frazione Zuccaro, 13010 Zuccaro (VC), Italië Tel.: +39 0163 47851/2 Fax: +39 0163 48189 Web: www.airaga.com Aantal werknemers: 50 2001 Verkoop: E7,2 miljoen Ventielproducten: Ball, gate Air Liquide Adres: 18 Quai Jules Guesde, 94407 Vitry sur Seine, Frankrijk Tel: +33 149 83 56 16 Fax: +33 1 49 83 55 30 Air Torque SpA Adres: Via Alia Campagna 1, 24060 (B Costa di Mezzate ) , Italië Tel.: +39 035 682299 Fax: +39 035 687791 Web: www.airtorque.it CEO: Santo Rota Productiemanager: Ignazio Parijs Marketingmanager: Laura Amadei 2003 Verkoop van kleppen: USD 14 miljoen Oppervlakte productie-installatie: 3300 m² m Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: LRQA Moederbedrijf: AT, Duitsland Ventielproducten: Actuators Akimoto Valve Mfg Co Ltd Adres: 5-6-4 Kitamachi, Warabishi, Saitams, 335-0001, Japan Tel.: + 81 48 443 6811 Fax: +81 48 446 1037

174

Ventilproducten: Ball, Check, Gate, Globe

AKO Armaturen & Separations GmbH Adres: Adam-Opel-Strasse 5, D65468 Trebur, Duitsland Tel.: +49 6147 9159 0 Fax: +49 6147 9159 59 Web: w~.ako-armaturen.de Marketingmanager: Helmut Hessige Aantal werknemers: 12 2003 Omzet: € 3,2 miljoen Certificerende instantie: ISO 9001 Klepproducten: Membraan, Poort, Messenpoort, Pinch AKO Regelungstechnik GmbH Adres: Porschestrasse 16, D51381 Leverkusen, Duitsland Tel.: +49 2171 58 20 0 2171 8 44 76 Web: wv,~v,akoregelungstechnik.de Valve Products: Control, Sati:ty Aksons Mechanical Enterprises Adres: 104/105 Todi Industrial Estate, 316 N M ]oshi Marg, Mumbai-400011, India Tel.: +91 22 3095803 /6046 Fax: +91 22 3087208 Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, globe Alco Italia SpA Adres: Viale Lombardia 62, 21040 Castronno (VA), Italië Tel.: +39 0332 892 6946933: 583 Aantal werknemers: 72 2002 Omzet: E4,9 miljoen Vah,e Producten: Check, Gate, Globe Alco Valves (UK) Ltd Adres: Mission Works, Birds Royd Lane, Brighouse, West Yorkshire HD6 1LQ, UK Tel: +44 1484 710511 Fax: + 44 1484 713009 Web: ~v.alco-valves.com Ventielproducten: kogel, terugslag, naald, plug

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Alcon/Ives Valves Adres: Priory Rd, Aston, Birmingham B6 7LH, VK Tel.: +44 121 327 1662 Fax: +44 121 328 2498 Web: www.alconsolenoids.com Oppervlakte productiefabriek: 5400 m² Moederbedrijf: Konsterisk Controls Ltd Klepproducten: magneetventiel Alfa Laval Copenhagen AS Adres: Soborg, Denemarken Tel.: +45 39 53 60 00 Klepproducten: kogel, vlinder, membraan, regeling, bemonstering, sanitair Alfa Valvole Srl Adres: Viale del Lavoro 19, 20010 Casorezzo ( Casorezzo) MI), Italië Tel: +39 02 90296206 Fax: +39 02 90296292 Web: w~av.althvah,ole.it Aantal werknemers: 116 2002 Omzet: E19,9 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 24.000 m² Ventielproducten: Ball Alingsas Armatur AB Adres: PO Box 34, 44121 Alingsas, Zweden Tel.: +46 322 12340 Fax: +46 322 10797 Amco Industrial Valves Adres: 6 Thandava Murthy St, Royapuram, Chennai 600013 600013, India Tel.: +4919004 Tel .: +4919004 /52052172 Fax: +91 44 25901646 Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, membraan, poort American Valve Inc Adres: 87l 7 West Market St, Greensboro, NC 27425, VS Tel: +1 336 668 06 336: 4070 Web: ww~: americanvalve.com President: Frederick Guterman VP Sales: Seth Guterman Valve Products: Ball

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

AMRI Inc Adres: 2045 Silber Rd, Houston, TX 77055, VS Tel: +1 713 682 0000 Fax: + 1 713 682 0080 Web: www.amrivalves.com President: William Leech Moederbedrijf: KSB AG, Duitsland Valve Products: Butterfly , besturingen, aandrijvingen GS Anderson GmbH Adres: Hesslingsweg 71, D44309 Dortmund, Duitsland Tel.: +49 231 9256 0 Fax: +49 231 9256 150 Web: www.andersondortmund.com Directeur: Guido Speer Productiemanager: Klaus-D Schnell Manager: Guido Speer Aantal werknemers: 50 2003 Verkoop van afsluiters: USD 10 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 1500 m² Kwaliteitsborgingcertificering: DIN EN ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: Lloyd's Register & LRQA GmbH, afsluitersproducten, besturingsproducten: Butterfly, Membraan, actuatoren

Anderson Crosby Instrumentation Adres: Corrie Way, Bredbury Industrial Park, Stockport SK6 2SR, VK Tel: +44 161 494 5363 Fax: +44 161 494 5672 Web: www.andersongreenwood.com Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: meter, Isolatie Anderson Greenwood Crosby Valve Adres: 43 Kendrick St, Wrentham, MA 02093, VS Tel: + 1 508 384 3121 Fax: +1 508 384 8675 Vice President-Sales Noord- en Zuid-Amerika: Edward Neale Moederbedrijf: Tyco International, VS Valve Producten: Controle, druk, magneetventiel, actuatoren

Anderson, Greenwood & Co Adres: 3950 Greenbriar, Stafford, TX 77477, VS Tel: + 1 281 274 4400 Fax: + 1 281 240 1800 President: Gregory Hyland Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Drukontlasting"

AOP Industries Inc Adres: 2101 South Broadway, Moore, OK 73160, VS Tel: + 1 405 912 4446 Fax: + 1 405 912 4440 Web: w~v.aopind.com CEO: Bill Neimann Productiemanager: Bob I~fight-nummer aantal werknemers: 50-100 Productiefabriek Oppervlakte: 75.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificatie-instantie: API Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS Klepproducten: kogel, ruit, poort, naald, actuatoren

Anderson Greenwood Crosby Adres: Crosby Rd, Market Harborough, Leicester LE16 9EE, VK Tel: +44 1858 467 281 Fax: +44 1858 434 728 Web: www.andersongreenwood. com Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Drukontlasting

Apex Controls Co Ltd Adres: 15 Jen-Yi St, Wu-Jih Hsiang, Taichung 414, Taiwan Tel: +886 4 23388440 Fax: +886 4 23388441 Web: ~vw.apexcontrols.com.tw CEO: David Huang Productiemanager: JeffYu Aantal medewerkers: 25 inclusief moederbedrijf Moederbedrijf: EI Ding

Industrial Valve Co Ltd Ventielproducten: kogel, ruit, poort, bol, naald APV Rosista GmbH Adres: Zechenstrasse 49, D59425 Unna, Duitsland Tel.: +49 2303 1 08 0 Fax: +49 2303 1 08 2 10 Web: www. apv .com Moederbedrijf: Invensys pie, Britse klepproducten: Ball, Butterfly Check, Control, Globe, Safety A+R Armaturen GmbH Adres: Altenhagener Srasse 4a, D-32107 Bad Salzuflen, Duitsland Tel.: +49 5208 91 02 0 Fax: + 49 5208 91 02 90 Web: w~av.ar-armaturen.com Afsluiterproducten: Ball Arako spol sro Adres: Hviezdoslavova 18, 746 01 Opava, Tsjechië Tel.: +420 553 694 111 Fax: 7 769 Web : ,~,~ we.arako.cz Web: www.arakovalves.com Commercieel directeur: Milan Martinek Aantal medewerkers: 500 Ventielproducten: Ball, Gate, Globe

ARCA Flow Group Adres: Kempener Strasse 18, D47918 TSnisvorst, Duitsland Tel: +49 2156 7709 0 Fax: +49 2156 7709 55 Web: ~avw.arca-valve.com Algemeen directeur: Dr. Ing R Kaspers Marketingmanager: Claudia Kaspers Nee aantal medewerkers: 350 2003 Verkoop van afsluiters: USD 55 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 13.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificeringsinstantie: Germanischer Lloyd Klepproducten: Butterfly, Control, Globe, Actuators

Profiel van de internationale kleppenindustrie

175

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co KG Adres: Mergelheide 56-60, D33758 Schloss Holte-Stukenbrock, Duitsland Tel.: +49 5207 994 0 Fax: +49 5207 994 158 Web: ~vw.ari-armaturen.com Valve Products : Vlinder, Controle, Controle, Handmatige stop, Drukverlaging, Veiligheid, Actuators Ario SA Adres: 10 Industriei St, 420063 Bistrita, Roemenië Tel.: +40 263234473 Fax: +40 263234008 Web: www.ario.ro Algemeen directeur: IV Gazdac Productiemanager: G Medesi Marketingmanager: A Balan Aantal werknemers: 500 2003 Verkoop van kleppen: USD 10 miljoen Kwaliteitsborgingscertificering: DIN EN ISO 9001 Certificeringsinstantie: SGS UK Ltd Systems & Services Klepproducten: kogel, ruit, poort, Globe ARMAGUS JSC Adres: 4 Rudnitskoy Str, GusChrustalny 601501, Rusland Tel.: +7 9241 24205/23241/23902 Web: ~wv armagus.ru Klepproducten: Bediening, Membraan, Poort, Globe, Veiligheid ARMALIT-1 JSC Adres: 2 Tretble Str.: St. Petersburg 198097, Rusland Tel.: +7 812 2527790 Fax: +7 812 2525378 Web: www.armalit.com Ventielproducten: Butterfly, Gate, Globe, Safizty

Armaturenwerk Altenburg GmbH Adres: Am Weissen Berg 30, D04600 Altenburg, Duitsland Telefoon: +49 3447 8930 Fax: +49 3447 81110 Web: www.awa-armaturenwerk.de

176

CEO: Karl-Fritz Jordan Productiemanager: Gerald Hertel Marketingmanager: Jürgen Dobmaier Aantal werknemers: 90 2003 Verkoop van kleppen: USD 10 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 5000 m² Klepproducten: Controle, uitschakeling

VS Tel: + 1 781 321 5409 Fax: +1 781 321 4421 Web: www.asahi-america.com VP Engineering, kleppen en aandrijving: Leo Lester Moederbedrijf: Asahi Organic Chemicals Industry Co, Japan Klepproducten: Butterfly, Check, Membraan, poort, globe, drukontlasting, thermoplastische ring, actuatoren

Armatury Group als adres: Bolatick~, 74721 ~'avaie, Tsjechië Tel.: +420 553 680 111 Fax: +420 553 680 333 Web: www.armaturygroup.cz Extra fabriekslocatie: Dolni Benegm; Tsjechië Aantal werknemers: 323 (2002) Ventielproducten: Ball, Butterfl}; Poort, metallurgisch, speciaal

Asco (India) Ltd Adres: 147 Karapakkam Village, Chennai 600 096, India Tel: +91 44 2450 4200 Fax: +91 44 2450 1056 Web: www.sanmargroup.com Moederbedrijf: Emerson Electric Co/The Sanmars Group JV Valve: Solenoïde

Arpita Enterprise Adres: Perceel 1201, Fase IV, GIDC Vithal Udyognagar, Anand, India Tel: +91 2692 236187 Fax: +91 2692 236311 Web: w~v.floval.com Algemeen directeur: Paresh Thakar Productiemanager: Vijay V Parekh Manager : KP Nair Aantal werknemers: 38 Oppervlakte productiefabriek: 10.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: QCB-Canada Valve-producten: Controleer ARZIL JSC-adres: 18 Chugurina Str, Georgievsk, 3 Tel57806, Rusland Tel57806 +7 87951 24382 /24447 Fax: + 7 87951 24435 Klepproducten: Globe, Gate, Check Asahi/America Inc Adres: 35 Green St, PO Box 653, Malden, MA 02148-0134,

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Asco Joucomatic Ltd Adres: 2 Pit Hey Place, West Pimbo, Skelmersdale, Lancs WN8 9PG, VK Tel.: +44 1695 713600 Fax: +44 1695 713633 Web" www.ascojoucomatic.com Aantal werknemers: 218 miljoen Omzet: 200 miljoen Bedrijf: Emerson Electric Co, VS Ventielproducten: drukgestuurd, magneetventiel, actuatoren

Asco Joucomatic SA

Adres: 32 Avenue Albert ler, BP

312, 92506 Rueil-Malmaison Cedex, Frankrike Tlf.: +33 1 47 14 32 00 Fax: +33 1 47 08 53 85 Web: ~vw.ascojoucomatic.com Directeur: Jean-Pierre Marchant Markedssjef: Jean-Louis TCII

Productiemanager: Bernard Roger Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 versie 2000 Documentatie-instantie: AFAG Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Klepproducten: membraan, klem, druk, solenoïde ASCO Valve Inc Adres: 50-60 Hanover Rd, Florham Park, NJ 07932, VS Tel: + 1 973 966 2000 Fax: +1 973 966 2448 Web: www.ascovalve.com: Jean-Pierre Yaouanc Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Solenoid ASP GmbH Adres: Uckendorfer Strasse fi862, D-44866 Bochum, Duitsland Tel" +49 2327 983 50 Fax: +49 2327 840 74 Web: www.asp - armaturen.de Valve producten: Butterfly, Check, Gate, Globe .o

Asteknik Valve- Elmak Mac Ind & Trade Co Adres: Mustafakemalpasa, Organize Sanayi Bolgesi, 16500 Bursa, Turkije Tel.: +90 224 632 5260 Fax: +90 224 632 5267 Web: www.asteknikvana.com Akdemir Foreign Trade Manager Geen Elif-werknemers : 60 2003 Verkoop van kleppen: USD 4 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 6000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000, CE, GOST-R Certificeringsinstantie: Bureau Veritas Valve Products: Butterfly A-Sung Plastic Valve Co Ltd Adres: A- Sung Building, 4e verdieping, Kuro-Dong, Kuro-Ku, Seoul 152-060, Zuid-Korea Tel: +82 2 671 1900 Fax: +82 2 671 5687 Web: www.asungvalve.com Fabriekslocatie: Banwol Industrial Complex 89- 76, WonsiDong, Ansan, 425 090 KyonggiDo, Zuid-Korea President: Hyoung-Soo Kim Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, diafragma, poort, bol

Atton International (S) Pte Ltd Adres: 11 Tuas Avenue 1, Singapore 639 496, Singapore Tel: +65 861 8586 Fax: +65 861 9708 Web: www.alton.com.sg Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort , Globe, Naald, Plug, Actuators Atval (Pty) Ltd Adres: PO Box 739, Alberton 1450, Zuid-Afrika Tel: +27 11 827 3554 Fax: +27 11 827 0879 Web: w~v.atval.co.za Managing Directeur: Ted Atkins Productiemanager: Mark Atkins Marketingmanager: Ted Atkins Aantal werknemers: 40 2003 Verkoop van kleppen: USD 3,3 miljoen Oppervlakte fabriek: 2000 m2 Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 2000-conforme klepproducten: Controle, membraanklepproducten, Pinch, actuatoren Audco India Ltd Adres: Mount Poonamallee Rd, PB 976, Manapakkam, Madras600089, India Tel: +91 44 234 2323 Fax: +91 44 234 5055 Overige fabriekslocaties: Nagor, Kancheepuram Val Executive Product: K. Check, Gate , Globe Auld Valves Ltd Adres: Cowlairs Industrial Estate, Finlas St, Glasgow G22 5DQ, UK Tel: +44 141 557 0515 Fax: +44 141 558 1059 Web: www.auldvalves.com Afsluiterproducten: regeling, drukverlaging, veiligheid AUMA Actuators Inc Adres: 100 Southpointe Blvd, Canonsburg, PA 15317, VS Tel" +1 724 743 2862 Fax" + 1 724 743 4711

Web: w~av.auma-usa.com Productiefaciliteit Oppervlakte: 3200 m² in de VS Aantal werknemers: 93 in de VS, 1200 Wereldwijde kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: UL in de VS Moederbedrijf: Auma Riester GmbH & Co , Duitsland Afsluiterproducten: Actuators AUMA Werner Riester GmbH & Co KG Adres: Renkenrunsstrasse 20, D79379 Miillheim/Baden, Duitsland Tel.: +49 7631 809 0 Fax: +49 7631 809 250 Directeur Web: wwx Managing~:auma.hias Dinse Productiemanager: Joachim Rist Marketingmanager: Markus Zeller Aantal medewerkers: 1250 2003 Verkoop van kleppen: USD 175 miljoen Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001, ISO 14001 Certificatie-instelling: TUV Klepproducten: Actuators

ATI (Automation Technology Inc) Adres: PO Box 310, Industry, TX 78944, VS Tel: +1 979 357 2570 Fax: +1 979 357 2571 Web: x~a~av.atiactuators.com VP Sales & Marketing: Gary Robbins Productiemanager: John Guidry Aantal werknemers: 24 Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Klepproducten: Actuators AV Valves Ltd Adres: 16 Industrial Estate, Nunhai, Agra 282 006, India Tel: +91 562 345218 Fax: +91 5217 Managing Director: SK Jain Productiemanager: Anil Bhardwaj Marketingmanager: Anil Sharma

Profiel van de internationale kleppenindustrie

177

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Aantal werknemers: 198 Productiefabriek Oppervlakte: 5200 m² Klepproducten: Ball, Check, Gate, Globe A V F - Astore Valves and Fittings srl Adres: Via Tangoni 26, 16030 Casarza Ligure (GE), Italië Tel.: +39 01895 466: +39 0185 466894 Web: www.astore.it Aantal werknemers: 69 2002 Omzet: E13,3 miljoen Moederbedrijf: Glynwed International plc, VK Ventielproducten: Ball, Butterfly AVK Mittelmann Armaturen GmbH Adres: Schillerstrasse 50, Wiilfrath, D4248, Duitsland Tel: +49 2058 9 01 01 Fax: +49 2058 9 01 1 11 Web: ~vw.mittelmann.com Moederbedrijf: AVK Holding A/S, Denemarken Afsluiterproducten: Butterfly, Check, Gate, Globe AWH - Armaturenwerk Halle GmbH Adres: Turmstrasse 118-123, D06110 Halle, Duitsland Tel.: +49 345 20 55 0 Fax: +49 345 20 55 3 00 Moederbedrijf: ARI-Armaturen Group Klepproducten: Actuators AWP Kiilte-Klima-gebiet GmbH Adres: Gewerbegebiet GmbH OstStrasse A1, D-17291 Prenzlau, Duitsland Tel: +49 3984 85 59 0 Fax: +49 3984 85 59 18 Web: www.awpvalves.com Directeur: Lars Zimmermann Productiemanager: Thomas Strotkoetler Marketingmanager: Lars Zimmermann Nummer aantal medewerkers: 75

178

Productiefaciliteit Oppervlakte: 10.000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001/2000 PED-klepproducten: Check, Control, Globe, Needle Ayvaz EndOstriyei Mamuller Sanayi ve Ticaret A~ Adres: Necatibey Cad Ayvaz Han No 3 TR-8 Kat0 Karakoy-Istanbul, Turkije Tel.: +90 212 293 56 10 Fax: +90 212 249 89 68 Web: x~vw.ayvaz.com Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, terugslag AZ Armaturen GmbH & Co KG Adres: Waldstrasse 7, D -78087 M /~nchweiler, Duitsland Tel.: +49 7721 7504 0 Fax: +49 7721 7504 13 Web: x~a,w.az-armaturen.de CEO: Dipl Ing Gerhard Wisser Aantal medewerkers: 75 2002 Verkoop: E8 miljoen Klepproducten: kogel, vlinder, plug, actuatoren AZ Valves (Pty) Ltd Adres: PO Box 3862, Kempton Park 1620, Zuid-Afrika Tel: +27 11 397 3665 Fax: +27 11 397 3803 Web: www.azvalves. com Marketingmanager: Trevor Eiske Aantal werknemers: 25 2003 Verkoop van kleppen: USD 1,6 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 850 m² Moederbedrijf: AZ Armaturen, Duitsland Klepproducten: Plug Babcock Borsig Espafia SA Adres: Carretera de Ugarte s/n, 48510 Galindo Vizcaya, Spanje Tel.: +34 94 4728000 Fax: +34 94 4728036 Web: x~v.bbe.es Ventielproducten: Butterfly, Check, Gate, Globe

Profiel van de internationale kleppenindustrie

BAC Valves SA Adres: Tapis 126, 17600 Figueres, Spanje Tel.: +34 972 67 70 52 Fax: +34 972 67 71 81 Web: www.bacvalves.com Directeur: E Bach Productiemanager: E Marti Marketingmanager: E Bermal Aantal werknemers: 80 2003 Verkoop: USD 20 miljoen Oppervlakte fabriek: 7000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001-2000 Certificeringsinstantie: Bureau Veritas Valve Products: Ball, Butterfly Bailey Japan Co Ltd Adres: 511 Baraki, Nirayamacho, Tagata- gun, Shizuoka 4102193, Japan Tel.: +81 559 49 3311 Fax: +81 559 49 1114 President: Kazuoki Yamada Aantal werknemers: 257 2003 Omzet: u miljoen Control Balon Valve Products

Adres: 3245 S Hattie, Oklahoma City, OK 73129, VS Tlf.: +1 405 677 3321 Web: wx~v.balon.com Ventilproductie: Ball, Check, Needle W Bfilz & S o h n GmbH & Co

Adres: Koepflbstrasse 5, D-74076 Heilbronn, Duitsland Tel.: +49 7131 15 O0 0 Fax: +49 7131 15 00 21 Web: w,a~,.baeiz.de Klepproducten: Control Banides et Debeaurain Adres: route d ' Eu, BP 43, 76470 Le Treport, Frankrijk Tel.: +33 2 35 86 05 00 Fax: +33 2 35 50 62 56 Web: w~v.banides-debaurain.fi" Ventielproducten: kogel, vlinder, poort , Veiligheid

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Baoyi Valve Group Co Ltd Adres: Oubei Third Bridge Industrial Estate, Wenzhou 325105, China Tel: +86 577 6737 1122 Fax: +86 577 6731 5333 Web: www.baoyi.com CEO: Zhang Liao Dong Productiemanager: Gill Zhang Liao Marketing Manager: Zhang Liao Chun Exportmanager: James Jin Aantal werknemers: 300 2003 Verkoop van kleppen: USD 14,5 miljoen Oppervlakte fabriek: 15.000 m2 Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, plug, zeef Bar GmbH Adres: Aufder Hohl, D-53547 Dattenberg, Duitsland Tel.: +49 2644 9607 0 Fax: +49 2644 9607 35 Web: www.bar-gmbh.com Directeur: Dipl-Ing Manfred Heise Klepproducten: besturingen, actuatoren Barber Industries Adres: 8743 - 50th Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T6E 5H4 Tel: + 1 780 450 3401 Fax: +1 780 450 3412 Web: www.barberind.com President: John Secrest Productiefabriek Oppervlakte: 73.000 Werknemers: 75 Omzet: USD 12, 2 miljoen (2003) Moederbedrijf: John Wood Group pie, UK Klepproducten: Veiligheid, Actuators Bardiani Valvole SpA Adres: via G di Vittorio 50/52, 43045 Fornovo Taro-Parma, Italië Tel.: +39 0525 400044 Fax: + 39 0525 3408 Web: ~s~:bardiani.com Aantal medewerkers: 58

2002 Verkoop: ~8,4 miljoen ventielproducten: kogel, vlinder, drukontlasting

Baronshire Engineering Ltd Adres: Thornliebank Industrial Estate, Thornliebank, Glasgow G46 8 H Z, VK Tel: +44 141 638 8138 Fax: +44 141 638 8588 Web: ~ ~ , . baronshirevalves.com CEO: Ian Steel Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS Ventielproducten: kogel, vlinder, controle, actuatoren Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co KG Adres: Klopstockplatz 5-7, D22765 Hamburg (Ahona), Duitsland Tel: + 49 40 39 82 02 0 Fax: +49 40 390 52 46 Web: ~~:barthel-armaturen.de Aantal medewerkers: 80 Afsluiterproducten: Bleed, Butterfly, Plug, Shut Off, Slide

BAVCOS (Bok Soong-A Valve Co Ltd) Adres: 99- l Hyangsan-ri, Gochon-Myun, Kimpo, Kyunggido, Zuid-Korea Tel: +82 31 986 6600-3 Fax: +82 31 986 6604-5 Web: w ~v.bavcos.com Ventielproducten: Ball, Check Bayard SA Adres: Z I - 4, ave Lionel Terray, 69881 Meyzieu, Frankrijk Tel.: +33 4 37 44 24 24 Fax: +33 4 37 44 24 25 Web: w ~ w~,,bayard, fr Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Butterfly, Check, Control, Gate, Plug, Pressure Relief, Safi:ty, Solenoid

BDK Process Equipment Inc Adres: 47/48 Gokul Rd, Hubli 580 030, Karnataka, India Tlf.: +91 836 2331499/2333930 Fax: +91 836 2330799/2330899 Web: www.bdveterfly Products:com, Ball, Butterfly Products: com. , Diafragma, Poort, Globe, PFA Lined, Plugg, Aktuatorer Harold Beck & Sons Inc Adres: 2300 Terry Drive, Newtown, PA 18940, VS Tlf.: + 1 215 968 4600 Fax: + 1 215 968 6483 Web: www.haroldbeck . com Voorzitter: Douglas Beck Ventilprodukter: Actuatorer

G Bee Apparatebau GmbH & Co Vertriebs-GmbH Adres: Bahnhofstrasse 157, D74321 Bietigheim-Bissengen, Duitsland Tlf.: +49 7142 598 0 Fax: +49 7142 535 19 Web: w~v.g-bee.de Ventielproducten: Kuleventiler: : Glasshouse St, St Peters, Newcastle-Upon-Tyne NE6 1BS, Storbritannia Tel.: +44 191 265 9091 Fax: +44 191 276 3244 Web: w~.belvalves.co.uk Moderselskap: British Engines Ltd, UK Valve Products: Sjekk, Gate, Globe, Actuator Beligcast Internacional SL

Adres: B ~ Zabalondo 3 l, E48100 Mungia, Vizcaya, Spanje

Tel.: +34 94 488 91 20 Fax: +34 94 488 91 25 Web: www.belgicast.es Aantal werknemers: 237 2002 Omzet: (~50 miljoen) Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Butterfly, Check , Hek

Profiel van de internationale kleppenindustrie

179

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

België Ventiel NV Adres: Blokhuisstraat 24, B2800 Mechelen, België Tel.: +32 1529 4070 Fax: +32 1520 1413 Web: www.belgiumventiel.com Gedelegeerd Bestuurder: R Van Keilegom Productiemanager: M Goos Marketingmanager: L Van Keilegom Nummer Aantal werknemers: 100 2003 Verkoop van kleppen: USD 20 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 10.000 m² Duitsland Tel.: +49 2151 70 38 0 Fax: +49 2151 70 07 63 Web: www.berluto.de Aantal werknemers: 28 2003 Omzet: E2,3 miljoen Kogel-, klepproducten Butterfly, Check, Contxol Bernard Controls Inc Adres: 15740 Park Ro~; Suite 100, Houston, TX 77084, VS Tel: +1 281 578 6666 Fax: +1 281 578 2797 Web: ~ w . bernardcontrols.com Klepproducten: Actuators Besa Ing Santangelo SpA Via Donatello 31/33, 21013 l Milaan, Italië Tel.: +39 02 70634720 Fax: +39 02 2363996 Web: www.besa.it Aantal werknemers: 200 29 .05 miljoen klepproducten: Pressure Relief, Safi:ty Bestobell Valves Ltd Adres: President Park, President Way, Sheffield $4 7UR, VK

180

Tel: +44 114 224 0000 Fax: +44 114 278 4974 Web: w~av.bestobellvalves.com Directeur verkoop en marketing: Andrew Hinton Productiefabriek Oppervlakte: 60.000 vierkante meter Moederbedrijf: Flow Industries Ltd, VK Valve Products: Ball , Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Safety Bettis Corp Adres: 18703 GH-Circle, Waller, TX 77484, VS Tel: + 1 281 727 5300 Fax: + 1 281727 5353 President: Norm Quam Web: ~,~ : emersonprocess.com/ vah,automation/bettis Oppervlakte productiefabriek: 145.000 vierkante meter Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Actuators Bettis UK Ltd Adres: 3 Furze Court, Wickham Rd, Fareham, Hampshire PO16 7SH, VK Tel. : +44 1329 848900 Fax: +44 1329 848901 Web: x~av.emersonprocess.com Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Actuators Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) Adres: BHEL House, Siri Fort, New Delhi 1 049, India Tel.: +91 11 26001010 Fax: +91 11 26493021 Web: w~av.bhel.com Directeur (Power Division): AK Purl Valve Products: Gate, Globe, NonReturn, Relief, Satiety Biar SA Adres: 5 rue des Epineys, CH1948 Lourtier, Zwitserland Tel: +412777911 11 Fax: +412777911 12 Voorzitter: Guy Masson

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Productiemanager: J-M Masson Marketingmanager: de heer Eigelsreiter Aantal werknemers: 5 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001-certificering, ing-instantie: TOV Moederbedrijf: Biar Inc Valve Products: Sampling Bingo Valve Co Ltd Adres: 640-6 Tode, Shin-ichicho , Ashina-gun, Hiroshima 7293101, Japan Tel: +81 847 52 2198 Fax: +81 847 52 2359 Klepproducten: Check, Gate, Globe BiS Valves Ltd Adres: Unit 17& 19 Kingfisher Park, Three Cross Rd, BH21 6US, VK Tel: +44 1202 896322 Fax: +44 1202897272 Web: x~av. bisvalves.co, UK Klepproducten: Controle, Controle, Veiligheid Blackhall Engineering Ltd Adres: Bradfbrd Rd, Brighouse, West Yorkshire HD6 4DJ, UK Tel: +44 1484 713717 Fax: +44 1484 400155 Web: w~v.blackhall.co .uk Ventielproducten: Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Needle, Plug, Salty

Blagoveshchensky Valve Plant JSC Adres: 1 Sedova Str,

Blagovesjtsjensk, Bashkortostan 453430, Rusland Tel: +7 34766 2 ] 985/2 ] 357/2 ] 203/22067 Fax: +7 34766 21378 Ventielproducten: Check, Gate, Globe, Safi:ty Werner GmbH Adres: Ge5dulder GmbH , D45549 Sprockh6vel , Duitsland Tel.: +49 2324 70 01 0 Fax: +49 2324 70 01 79

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Web: www.boehmer.de Ventielproducten: Kogel

Bola-Tek Manufacturing Co Ltd Adres: PO Box 35-78, Taichung 404, Taiwan Tel: +886 4 2234 8000 Fax: +886 4 2234 9000 Web: www.bola-tek.com.tw Aantal werknemers: 50 2003 van kleppen: USD 4,5 miljoen Certificering kwaliteitsborging: ISO 9002 Klepproducten: Ball Christian Bollin Armaturenfabrik GmbH Adres: Westerbachstr 290-294, D-65936 Frankfurt, Duitsland Tel.: +49 69 34 10 21 Fax: +49 69 354 39 8: www .bollin.de CEO: Bernd Fiade Aantal werknemers: 25 2003 Verkoop van kleppen: USD 4,5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 1500 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001, AD 2000-HPO klepproducten: bol, naald, druk Cesare Bonetti SpA Adres: Via Cesare Bonetti 17, 20024 Garbagnate Milanese (MI), Italië Tel: +39 02 990721 Fax: +39 02 99072400 Web: www.cesare-bonetti.i Directeur: Giuseppe Dalmasso Productiemanager: Giuseppe Dalmasso Productiemanager: Renzo Oppervlakte fabriek Ciccarelli: 21.400 m² overdekt; 44.300 m² open Aantal werknemers: 150 2003 Omzet: USD 22,2 miljoen Klepproducten: borgtocht, spui, cheque, poort, bol, naald

Bopp & Reuther Sicherheitsund Regelarmaturen GmbH Adres: Carl-Reuther-Str 1, 68305 Mannheim, Duitsland Tel.: +49 621 749 0 Fax: +49 621 749 1310 Web: ~avw.sr.boppureuther.com Directeur: H Hirner Production Manager: de heer Bickei Marketingmanager: de heer Kaeppele Aantal werknemers: 203 2003 Verkoop van kleppen: USD 36 miljoen Oppervlakte fabriek: 135.000 vierkante meter Moederbedrijf: IWKA AG, Duitsland Klepproducten: Safety Relief Bray Controls (VK) Adres: 16- 18 Fountain Crescent, Inchinnan Business Park, Inchinnan PA4 9RE, VK Tel: +44 141 812 5199 Fax: +44 141 812 6199 Web: ~x~s~:bra):com Aantal werknemers: 26 2002 Omzet: s miljoen Moedermaatschappij Bedrijf: Bray International Inc, VS Klepproducten: kogel, vlinder, controle, bediening, aandrijvingen Braunschweiger Flammenfilter GmbH Adres: Industriestrasse 11, D38110 Braunschweig, Duitsland Tel.: +49 5307 8090 Fax: +49 5307 7824 Web: www.protego. de Aantal werknemers: 175 2003 Verkoop: (~23 miljoen ventielproducten: Drukontlasting, Veiligheid Bremer SpA Adres: Via Riviera 36, ​​​​20048 Carate Brianza (MI), Italië Tel.: +39 0362 991128 Fax: + 39 0362 9025ees: 60 2002 Omzet: E3,1 miljoen Klepproducten: Cool

Rubinetterie Bresciane Bonomi SpA Adres: Via Industriale 30, 25065 Lumezzane SS (BS), Italië Tel.: +39 030 8250011 Fax: +39 030 8920465 Web: www.bonomi.it Web: www.rubinetteriebresciane.it Uitvoerend directeur: Algemeen Directeur Manager/generaal Aldo Bonomi Aantal werknemers: 167 2002 Omzet: (~4,2 miljoen) Moederbedrijf: Bonomi Group Valve Products: Ball, Check, NonReturn Brews Activeringsadres: 4910 Builders Rd SE, Calgary, Alberta T2G 4C6, Canada Tel: + 1 3 403 1103 Fax: + 1 403 243 9682 President: Peter Brews Klepproducten: actuatoren

Broady Valves Ltd Adres: English St, Kingston Upon Hull, East Yorkshire HU3 2DU, VK Tel: +44 1482 619600 Fax: +44 1482 619700 Web: ~avw.broady.co.uk Klepproducten: Marine, Safety Broen AIS-adres : Skovvej 30, DK-5610 Assens, Denemarken Tel.: +45 6471 2095 Fax: +45 6471 3396 Web: www.broen.com Aantal werknemers: 350 Moederbedrijf: Aalberts Industries NV, Nederland Vah,e producttypes; Bal

Brooksbank Valves Adres: Sackville St, Skipton, North Yorkshire BD23 2PS, UK Tlf.: +44 1756 792346 Fax: +44 1756 792347 Ventilprodukter: Ball

Profiel van de internationale kleppenindustrie

181

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Brunnbauer-Armaturen Produktionsgesellschaft mbH Adres: A-1234 Wien, Akaziengasse 36, POB 63, Oostenrijk Tel.: +43 1 699 96 00-0 Fax: +43 1 699 96 40 Web: www.brunnbauer.at Directeur: de heer Ambruschitz Fabrieken: Boedapest, Hongarije; Uhersky Brod, Tsjechië Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, globe, veiligheid Bryne Mekanikk Serigstad AS Adres: Nordlysvegen l, Postbox 25, 4349 Bryne, Noorwegen Tel: +47 51 77 21 40 Fax: +47 51 77 21 41 Web: www.bm.no Aantal werknemers: 51 2002 Omzet: NKa'71,4 miljoen Moederbedrijf: Breidablikk AS Klepproducten: Controle, druk BTG Pulp & Paper Sensors AB Adres: Industrigatan, Box 602, SE-661 29 S~ ifle, Zweden Tel.: +46 533 426 00 Fax: +46 533 125 00 Web: www.btg-group.com Aantal werknemers: 116 2002 Omzet: SKa'159,4 miljoen Moederbedrijf: BTG Group, Zwitserland (uhc Spectris) VK) Klepproducten: Control Bueno Enterprise Co Ltd Adres: No 1, 22th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan Tel: +886 4 23598766 Fax: +886 4 23598755 Web: w~v.buenoeco.com Klepproducten: Ball Bunkaboeki Kogyo Co Ltd Adres: 1 - 11-11 Saga, Kota-ku, Tokyo 135-0031, Japan Tel: +81 3 5620 1890 Fax: +81 3 5620 1895 Web: wv,~v.bbk.co.jp Valve Producten: Cheque, Globe, Pers

182

Buracco SA Adres: l 0 rue de Verdun, BP 6, F-71301 Montceau les Mines Cedex, Frankrijk Tel.: +33 3 85 67 31 20 Fax: +33 3 85 57 06 82 Web: ~,~v.buracco. com Managing Director: JC Ribier Productiemanager: A Guichad Verkoopdirecteur: JP Gauthier Aantal werknemers: 55 2003 Verkoop van kleppen: USD 8 miljoen Oppervlakte fabriek: 5000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: BVQI Valve Products: Butterfly, Check, Gate Erwin Burbach Mashinenfabrik GmbH Adres: Florastrasse 18, D-51674 Wiehl, Duitsland Tel.: +49 2262 83 0 Fax: +49 2262 83 30 Web: ~'w.burbach-armaturen.de Moederbedrijf: Tyco International, VS Valve-producten: Control, Gate Bur ~elik Valve Co Adres: Ata Center, Ahi Evren Cad K:3, 80870 Maslak/Istanbul, Turkije Tel: +90 212 286 66 40 Fax: +90 212 286 66 44 Web: v, ~v. burcelik.com.tr CEO: Renan Komurcuoglu Productiemanager: Ilhami Guzey Marketingmanager: Ayhan Ozturk Aantal werknemers: 70 2003 Verkoop van kleppen: USD 6 miljoen Productiefabriek: 7000 m2 Klepproducten: Ball, Butterfly B~irkert GmbH & Co KG Fluid Control Systems Adres: Christian-Bfirkert-Strasse 13-17, D-74653 Ingelfingen, Duitsland Tel.: +49 7940 10 0 Fax: +49 7940 10 3 61 Web: w~v.burkert.com

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Klepproducten: kogel, vlinder, bol Biirkert vloeistofregelsystemen Adres: Brimscombe Port Business Park, Brimscombe, Stroud GL5 2QF, VK Tel: +44 1453 731353 Fax: +44 1453 73134 3 Web: www.burkert.co.uk Kwaliteitsborging Certificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: UKAS Moederbedrijf: Bfirkert GmbH, Duitsland Ventielproducten: Ball, Butterfl}; Besturing, membraan, poort, bol, klem, stekker, aandrijvingen Caleffi SpA Adres: Strada Statale 229, 28010 Fontaneto d'Agogna (NO), Italië Tel.: +39 0322 8491 Fax: +39 0322 863305 Web: www.caleffiit. CEO: Mario Calefti Productiemanager: S Zaninetti Aantal werknemers: 650 Productiefabriek Oppervlakte: 45.000 m2 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001, DIN EN Certificatieorganisatie: IQNET Moederbedrijf: Calefli SpA, Italië Ventielproducten: Ball, Check , Controle, Druk, Actuators Calobri srl Adres: Via Giacomo Leopardi 10, 20019 Settimo Milanese (MI), Italië Tel: +39 02 3282951 Fax: +39 02 3281558 Web: w~'.calobri.com Klepproducten: Terugslagklepproducten : , Gate, Globe Cameron Willis Ireland Ltd Adres: Aghafad, Longford, Ierland Tel: +353 43 45301 Fax: +353 43 41560 Managing Director: Bob Walker Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Klepproducten: Actuators

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Canle Valves PVT Ltd Adres: 18/3-4 Menambedu Rd, Padi, Chennai 600 050, India Tel: +91 44 6357320 Fax: +91 44 6357320 Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe Carraro Srl Fermi Adres: Via Enrico Fermi 22, 20090 Segrate (MI), Italië Tel.: +39 02 2699121 Fax: +39 02 26922452 Web: www.carrarovalvole.it Directeur: T Carraro Productiemanager: Giovanni Carraro Marketingmanager: Claudio Gazzola Aantal werknemers: 50 Medewerkers: 50 medewerkers van Valves: USD 7 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 12.000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: Vision 2000 Valve-producten: Control, Globe, Pressure Officina Fonderia Cerrese Eugenio Carugo Sas Adres: Via S Clemente 55, 20023 Cerro Maggiore (MI), Italië: +39 0331 519200 Fax: +39 0331 420240 Cashco Inc Adres: 607 West 15 th, Ellsworth, KS 67439, VS Tel: + 1 785 472 4461 Fax: +1 785 472 Web: 3 w.5av.com Manager: Bob Schroeder-kleppenproducten: Butterfly, Control, Globe, Plug Cazzaniga SpA Adres: Via Parco, 20046 Biassono (MI), Italië Tel.: +39 039 49861 Fax: +39 039 4986222 CCI (Control C o m p o n e s 29t n) Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, CA 92688, VS Tel.: +1 949 858 1877

Fax: +1 949 858 1878 Web: www.ccivalve.com President: Stuart Carson Aantal werknemers: 300--400 Moederbedrijf: IMI pie, UK Ventielproducten: Check, Control, Globe, Pressure, Solenoid, Actuators

CCl AG Adres: Im Link II, PO Box 65, 8404 Winterthur, Zwitserland Tel.: +41 52 264 95 00 Fax: +41 52 264 95 01 Web: www.ccivalve.com Moederbedrijf: CCI, VS (uhc - I M I pie , UK) Klepproducten: Controle, Controle, Globe, Druk, Solenoïde, Actuators CCl KK Adres: 4-15-20 Shukunosho, Ibaraki City, Osaka 567-0051, Japan Tel.: +81 726 41 7197 Fax: +81 726 41 7198 Web: www.ccivalve.com Moederbedrijf: CCI, VS (uhc - I M I pie, VK) Klepproducten: regeling, regeling, bol, druk, solenoïde, actuatoren

CCI Valve Technology AB Adres: SB-603, 661 29 S~iffie, Zweden Tel.: +46 533 689 600 Fax: +46 533 689 601 Web: www.ccivalve.com Moederbedrijf: CCI, VS (uhc - I MI pie , UK) Valve Products: Control CCI Valve Technology GesmbH Adres: Lembrckgasse 63/1, A1230 Wenen, Oostenrijk Tel.: +43 1 869 2740 Fax: +43 1 865 3603 Web: www.ccivalve.com Moederbedrijf: CCI, VS (uhc - IMI pie, UK) Klepproducten: regeling, controle, bol, druk, solenoïde, actuatoren

Centork Valve Control SL Adres: Portu Etxe 23-25, E20018 San Sebastian, Spanje Tel: +34 943 316137 Fax: +34 943 223657 Web: www.centork.com Algemeen directeur: Paco Lazcano Productiemanager: Jesus Fajardo Marketingmanager: Dirk Vem Hrvel Aantal werknemers: 15 2003 Verkoop van afsluiters: USD 1,5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 2000 m2 -07629 Hermsdor f/Thiiringen, Duitsland Tel.: +49 36601 919 0 Fax: +49 36601 919 90 Web: www .cerasystem.de CEO: Helmut Burghardt Aantal werknemers: 90 2003 ~6,7 miljoen klepproducten: Ball, Check, Control, Gate, Globe Check-All Valve Mfg Co Adres: 1800 Fuller Rd, West Des Moincs, IA 50265, VS Tel : + 1 515 224 2301 Fax: + 1 515 224 2326 Web : www.checkall.com Directeur : Mark Novak Productiemanager: Joe Offenburger Marketingmanager: Connie Eller Aantal medewerkers: 34 Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001/2000 Certificatie-instelling : BSI Moederbedrijf: International Valve Co, VS Ventielproducten: Check

Profiel van de internationale kleppenindustrie

183

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

ChemValve AG Adres: Sternenhaldenstrasse 13, CH-8712 Sttifl~a, Zwitserland Tel.: +41 1 928 17 88 Fax: +41 1 9 2 8 1 7 8 7 Klepproducten: Ball, Butterfly Chernjachovsky Autoreparatiefabriek JSC Adres: Str , Chernjachovsk, Kaliningradsky Regio 238150, Rusland Tel: +7 1141 32092/32180/32345 Fax: +7 1141 32115 Web: www.bahnet.ru/--arz Klepproducten: Ball, Check, Gate China Jiangnan Valve Co Ltd: 551 Airport Ave, Wenzhou 325024, China Tel: +86 577 86376968 Fax: +86 577 86870123 Web: ~wv.valveu niverse.com Aantal werknemers: 500+ Klepproducten: kogel, vlinder, plug, poort, poort China Shenjiang Valve Co Ltd Adres: Qiligang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China Tel: +86 577 6267 1099 Fax: +86 577 6267 2751 Web: ~avw.valvesworld.com Oppervlakte productiefabriek: 30.000 Werknemers: Aantal werknemers 400 Omzet: Rmb80 miljoen Valve Producten: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe, Plug Chuchu Decayeux Adres: 14 rue du Chevalier de la Barre, 80520 Woincourt, Frankrijk Tel.: +33 3 22 20 75 25 Fax: +33 3 22 30 37 65 Web: www.chuchu-decayeux, fr Ventielproducten: Ball, Gate Cav Uff Giacomo Cimberio SpA Adres: Via Torchio 57, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italië Tel.: +39 0322 923001 Fax: +39 0322 967216 Internet: www.cimberio.com

184

Directeur: Renzo Cimberio Aantal medewerkers: 215 Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe

Circle Seal Controls Inc Adres: 2301 Wardlow Circle, PO Box 3300, Corona, CA 92878, VS Tel: +1 909 270 6200 Fax: + 1 909 270 6201 Web: w~av.circle-seal.com Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Klepproducten: Controle, regeling, drukontlasting, solenoïde Cla-Val Co Adres: 1701 Placentia Avenue, Costa Mesa, CA 92627-4475, VS Tel: + 1 949 722 4800 Fax: +1 949 548 5441 Web: wv , ~v.cla-val.com Canadese fabriek: Cla-Val Canada, 4687 Christie Drive, Beamsville, Ontario L0R 1B4, Canada Ventielproducten: Control Cla-Val SA Adres: Chemin des M~sanges 1, 1032 Romanel/Lausanne, Zwitserland Tel.: +41 21 643 1555 Fax: +41 21 643 1550 Web: ~v.cla-val.ch Aantal werknemers: 25 Moederbedrijf: Cla-Val Co, VS Ventielproducten: Control Colves Fluid Control srl Adres: Via F Serpero 4/F4, 20060 Masate (MI), Italië Tel: +39 02 957 643 57 Fax: +39 02 957 643 42 Web: ~av.colves.com Overige productie: Nantong Colves Fluid Control Ltd, China JV Valve Producten: Cheque, Street, Globe, Special

Conbraco Industries Inc Adres: PO Box 247, Matthews, NC 281 O6, VS

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Tel: +1 704 841 6000 Fax: +1 704 841 6020 Web: www.conbraco.com Overige fabrieken: Pageland, SC; Conway, SC-klepproducten: kogel, vlinder, controle, veiligheid

Conflow Ltd Adres: President Park, President Way, Sheffield $4 7UR, VK Tel: +44 114 224 0000 Fax: +44 114 278 4978 Web: ~a~a,.con flow.coin Moederbedrijf: Flow Industries Ltd, VK Valve Producten: Ball, Check, Control, Float Control Seal Tolboom Valve Supply Adres: Tasveld 3, 3417 XS Montfoort, Nederland Tel.: +31 348 474315 Fax: +31 348 474238 Web: www'fl~176176176 Moederbedrijf: Dresser Flow , VS Ventielproducten: Ball Conval Inc Adres: 265 Field Rd, Somers, CT 06071-1049, VS Tel: +1 860 763 3551 Fax: +1 860 763 3557 Web: www.conval.com CEO: Frank Siver Productiemanager: Frank Slyer Marketing Manager" Michael Hendrick Aantal werknemers: 100 2003 Verkoop van kleppen: USD 18 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 10.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 PED-certificering Instantie: ISO-BVQI; PED-Det Norske Veritas klepproducten: kogel, Check, Gate, Globe, Pressure Cooper Cameron (UK) Ltd Adres: Queen St, Stourton, Leeds, West Yorkshire LS 10 1SB, VK

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Tel: +44 113 2701144 Fax: +44 l 13 276 4751 Web: www.camerondiv.com Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Klepproducten: Port

Cooper Cameron Valves Adres: 16500 South Main St, Missouri City, TX 77489-1300, VS Tel: + 1 281 499 8511 Fax: +1 281 499 5211 Web: www.ccvalve.com Vice President, Marketing en Sales Noord-Amerika: Jim Wright Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Ventielproducten: kogel, vlinder, besturing, poort, actuatoren Cooper Cameron Valves Adres: PO Box 94700, Oklahoma City, OK 73143, VS Tel: + 1 405 631 1321 Fax: + 1 405 629 0420 Web: www.ccvalve.com Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Cooper Cameron Valves (exOrbit Valve) Adres: 7200 Interstate Drive, Little Rock, AR 72219, VS Tel: +1 501 568 6000 Fax: +1 501 5070 Web : www.ccvalve.com Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Ventielproducten: kogel, poort, plug, actuatoren Cooper Cameron Valves Adres: 6 Holloway Blvd, Ville Platte, LA 70586-9778, VS Tel: +1 337 363 7500 Fax : 41 337 363 7516 Web: www.ccvalve.com Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Cooper Cameron Valves/Cameron France SA Adres: Plaine Saint Pierre, CS 620, 34535 Beziers Cedex, Frankrijk Tel.: +33 4 67 11 00

Moederbedrijf: Crane Co, VS Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe

Fax: +33 4 67 11 16 00 Web: w~av.ccvalve.com Moederbedrijf: Cooper Cameron Corp, VS Ventielproducten: Ball, Gate

Cooper Cameron Valves (exNutron Industries) 4304 76 Avenue, Edmonton, Alberta T6B 2H8, Canada Tel: + 1 780 468 2732 Fax: + 1 780 450 1359 Web: www.nutron.ca Moederbedrijf: Cooper Cameron Product Corp, USA Ball, Check, Gate Copes-Vulcan Adres: 5620 West Rd, McKean, PA 16426, VS Tel: + 1 814 476 5800 Fax: + 1 814 476 5854 Web: ww~:spxvalves.com Marketingmanager: David Walker Moederbedrijf: SPX Corp , VS Klepproducten: Bediening, Globe, Actuators CPC-Cryolab Adres: 12501 Telecom Drive, Tampa, FL 33637, VS Tel: +1 813 978 1000 Fax: 41 813 977 0174 Web: www.cpc.com Parcola Bedrijf: Circor International Inc, VS Klepproducten: Check, Control, Globe, Safety Crane Australië Adres: St Marys, New South Wales, Australië Tel: +61 2 962 30234 Fax: +61 2 967 33870 Web: www.cranvalves.com /aussie Managing Director " W R McLeod Moederbedrijf: Crane Co, VS Klepproducten: Check, Gate, Globe Crane Fluid Systems Adres: Nacton Rd, Ipswich IP3 9QH, VK Tel: 4-44 1473 277300 Fax: 444 1473 277301 Web: ~ awv.cranefs. com

Crane Nuclear Inc Adres: 2825 Cobb International Bird, Kenneshaw, GA 301524352, VS Tel: + 1 770 424 6343 Web: www.cranenuclear.com Extra fabriek: 860 Remington Blvd, Bolingbrook, IL 60440: + 226el 3, VS (4900) Moederbedrijf: Crane Co, VS Klepproducten: Butterfly, Check, Gate, Globe, Plug Crane Process Flow Technologies Ltd (voorheen Alfa Laval Saunders Ltd) Adres: Grange Rd, Cwmbran, Gwent NP44 3XX, UK Tel.: +44 1633 486666 Fax: +44 1633 486777 Web: www.saundersvalves.com Aantal werknemers: 320 (2002) 2002 Omzet: s miljoen Extra fabriekslocaties: Belfast, Noord-Ierland; Düsseldorf, Duitsland; Monza, Italië; Waver, België; Pune, India Moederbedrijf: Crane Co, VS Klepproducten: Butterfly, Check, Diafragma, Actuators Crane Process Flow Technologies GmbH (voorheen Alfa Laval Flow GmbH) Adres: Heerdter Lohweg 63-7 l, D-40549 D/isseidorf, Duitsland Tel : + 49 211 59 56 0 Fax: +49211 59 56111 Web: w-,vw.craneflow.de Productmanager: Werner Kremer Aantal werknemers: 185 2003 Omzet: (~39 miljoen) Moederbedrijf: Crane Co, USA Valve Products : Butterfly, Check, Globe, Actuators Kraankleppen Noord-Amerika Adres: 9200 New Trails, Suite 200, The Woodlands, TX 77381, VS Tel: +1 281 298 5463

Profiel van de internationale kleppenindustrie

185

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Faks: +1 281 298 1920 Web: www.cranevalve.com Fabrikksteder: Cullman, AL; Washington, IA; Brantfbrd, AAN; St. Louis, MO; Conroe, Texas; Ningjin, China; Nantong, Kina ventilatieproducten: Ball, Butterfly, Check, Diaphragma, Gate, Globe, Actuatorer

Danfoss IWK Regler GmbH Adres: Lorenzstrasse 6, D76297 Stutensee, Duitsland Tel.: +49 7244 7205 0 Fax: +49 7244 7205 311 Web: www.iwk.dantbss.de Moederbedrijf: Danfoss A/S, Denemarken Klepproducten: Regeling , Veiligheid

Dafram SpA Adres: Via le Monte Nero 17, 20135 Milaan (MI), Italië Tel: +39 02 579692.1 Fax: +39 02 55181707 Web: www.dafi'am.it Fabriek: Strada Statale 78, Km 6, 62010 Urbisaglia ( Urbisaglia) MC) Aantal werknemers: 100 2002 Omzet: E11,9 miljoen Ventielproducten: Kogel

Danfoss (11anjin) Ltd Adres: Rd 3, Wuqing Development Area, Tianjin 301700, China Tel: +86 22 8212 6400 Fax: +86 22 8212 6407 Web: w~v.danfoss.com.cn Moederbedrijf: Danfbss A/S , Denemarken

Dairy Pipelines Adres: Shire Hill, Saffi'on Walden, Essex CB 11 3AX, VK Tel: +44 1799 520188 Fax: +44 1799 520183 Web: www.dpluk.co.uk Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, membraan, Stekker, veiligheid, actuatoren Dalian Hongyu Valve Industry Co Ltd Adres: 19 Floor, Ping An Building, 24 Renmin Rd, Zhongshan District, Dalian, China Tel: +86 411 2539088 223 Fax: +86 411 2539222 Web: www.valve-hyv .com Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, globe Danfoss Esco AS Adres: Postboks 85, N-3602 Kongsberg, Noorwegen Tel: +47 32 77 07 00 Fax: +47 32 72 06 99 Web: www.esco. nr. 2002 Omzet: NOK 137,3 miljoen Moederbedrijf: Dantbss A/S, Denemarken Klepproducten: Control, Gate

186

Danfoss Socla SA Adres: 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-le-Grand, Frankrijk Tel: +33 3 85 97 42 00 Fax: +33 3 85 41 49 31 Web: ~,w.watervalves.com Managing Director : Jacques Chaize Productiemanager: Jean Tolon Marketingmanager: Joseph Sassonia Aantal werknemers: 300 Verkoop van kleppen: E48 miljoen Moederbedrijf: Danfoss A/S, Denemarken Klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate, Pressure Daniel Valve Co Adres: 19191 Hempstead Hwy, Houston, TX 77065, VS Tel: +1 281 469 0550 Fax: + 1 281 894 1332 Web: w~v.spxvalves.com VP Sales: John Stark Marketing Manager: David Walker Moederbedrijf: SPX Corp, VS Afsluiterproducten: kogel-, terugslag-, besturings-, poort-, druk-, aandrijvingen Daume Regelarmaturen GmbH Adres: Jathostrasse 8, Postfich 10 02 31, D-30916 Isernhagen bei Hannover, Duitsland Tel.: +49 511 9 02 14 0

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Fax: +49 511 9 02 14 17 Web: ~wcw.daumeregelarmaturen.de Afsluiterproducten: Regeling, Globe, Plug, Druk, Actuators

Davis Pneumatic Systems Ltd Adres: Huxley Close, Newnham Industrial Estate, Plymouth, Devon PL7 4BQ, UK Tel: +44 1752 336421 Fax: +44 1752 345828 Web: w~,.davispneumatic.co.uk Ventilprodukter: Aktuatorer Definox

Adres: 3 rue Louis Renault, BP 329, 44803 Saint-Herbain Cedex, Frankrijk Tel: +33 2 40 67 89 89 Fax: +33 2 40 67 89 01 Web: ~v.defbntaine.com Managing Director: ]Y Lemoing Production Manager: F Barsacq Marketingmanager: JY Lemoing Aantal werknemers: 190 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9O01 Certificeringsinstantie: EHEDQ-3A Moederbedrijf: Defbntaine Group, Frankrijk Klepproducten: vlinder, ruit, membraan, plug, actuatoren

Delta Fluid Products Ltd (merken Brownall & NABIC) Adres: Delta Rd, St Helens WA9 2ED, VK Tel: +44 1744611811 Fax: +44 1744 453675 Web: wx~ ~.del taft uidprod u cts.co, uk Managing Director: Brian Travis Productiemanager: Andrew JollCS Marketingmanager: Steve Cooper Aantal werknemers: 60 Klepproducten: membraan, poort, bol, drukontlasting, veiligheid DeltaValve-adres: 857 West South Jordan Parkway, Suite #100, South Jordan, UT 84095, VS Tel: + 1 801 984 1000 Fax: + 1 801 984 1001

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Web: www.deltavalve.com CEO: Troy Bengtzen Productiemanager: Glenn Mryglod Marketingmanager: David Anderson Aantal werknemers: 42 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Moederbedrijf: Curtiss-Wright Corp, VS Ventielproducten: Gate, Ball, Butterfly, Coker Desbordes SA Adres: l I bis rue de la Ligne de l'Est, 69627 Villeurbanne Cedex, Frankrijk Tel.: +33 4 72 13 15 21 Fax: +33 4 72 13 15 14 Web: www.desbordes.com Aantal werknemers: 62 Verkoop: E25,8 miljoen Moederbedrijf: Danfoss A/S, Denemarken Klepproducten: Control, Pressure Descote Adres: 9 ave Jean Jaur~s, 69320 Feyzin, Frankrijk Tel.: +33 4 72 89 25 00 Fax: +33 4 72 89 25 25 Web: www.tycovalves.com CEO: Mealy Kong Marketingmanager: JP Richer Productiemanager: Jose Pereira Aantal werknemers: 85 2003 Ventielomzet: 13,5 miljoen dollar Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 versie 2000 Certificeringsinstantie: LRAQ Moederbedrijf: Tyco Flow Control, VS Klepproducten: Globe, aandrijvingen Desotec Activated Carbon NV SA Regenbeekstraat 44, B-8800 Roeselare, België Tel.: +32 51 24 60 57 Fax: +32 591 24 Web: www .desotec.com CEO: roost Desmet

Productiemanager: Luc Coorevits Marketingmanager: Rike Seynaeve Aantal medewerkers: 16 2003 Omzet: USD 9 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 3.500 m2

Tel: + 1 519 621 8980 Fax: +1 519 621 9521 Web: v,~vw.spxvalves.com Marketingmanager: David Walker Moederbedrijf: SPX Corp, VS Ventielproducten: Ball, Butterfly; Bediening, poort, globe, actuatoren

Dewrance Adres: White Moss Business Park, Moss Lane View, Skelmersdale, Lancashire WN8 9TN, VK Tel: +44 1695 554800 Fax: +44 1695 554835 Web: www.tyco.com Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: Check, Poort, wereldbol

Adres: 140 Sheree Blvd, Exton, PA 19341-0566, VS 9Tel: + 1 610 363 8900 Fax: + 1 610 524 9242 Web: w~v.dft-valves.com Verkoop- en marketingmanager: Michael Johnson Quality Assurance Certification ISO 9001 ventielproducten: Controle, controle

DeZuri

Adres: 250 Riverside Ave North, Sartell, MN 56377, VS Tel: +1 320 259 2000 Fax: +1 320 259 2227 Web: www.spxvalves.com Oppervlakte productiefabriek: 410.000 vierkante meter SP~X Corp., VS Valve Products : Bal, vlinder, bediening, poort, bol, plug, actuatoren Dezurik Copes-Vulcan Ltd (SPX Valves & Controls) Adres: Rd Two Industrial Estate, Winsford, Cheshire CW7 3QL, VK Tel: +44 1606 552041 Fax: + 44 1606 552700 Web: www.spxvalves.com Managing Director: MA Wheat Marketing Manager: RJ Haughton Aantal werknemers: 50 Moederbedrijf: S PX Corp, VS Ventielproducten: Bal, Vlinder, Controle, Controle, Diafragma, Poort, Bol, Naald, Klem, plug, druk, actuatoren DeZurik Adres: 385 Franklin Boulevard, Cambridge, Ontario, N1R 5V5, Canada

DFT Ine

Di-Hen Corp.

Adres: No 30-6, Lane 300, SanMin Rd, Lu-Chou City, Taipei Hsien, Taiwan Tel: +886 2 82828869 Fax: +886 2 82828996 Web: www.di-hen.com.tw Klepproducten: magneetventiel, Aandrijvingen Metallwerke Otto Dingerkus GmbH Adres: Aufdem Schilde, D57439 Attendorn, Duitsland Tel: +49 2722 59 1-0 Fax: +49 2722 55 1180 Web: www.dingerkus.de Aantal medewerkers: 150 2003 Verkoop: El7 Ball Di Nicola & Gennaro Figli SpA Adres: Via Mazzini 29/35, 66020 Sambuceto di S Giovanni Teatino (CH), Italië Tel.: +39 085 4461323/4463124 Fax: +39 085 4463118 u DKG-East 9 Adres: Vfir H-8800 Nagykanizsa, Hongarije Tel.: +36 93 310 160 Fax: +36 93 310 456 Web: w~c.dkgeast.hu Algemeen directeur: Kfiroly Mfid~ Commercieel directeur: L~szl6 KOt61

Profiel van de internationale kleppenindustrie

187

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Productiemanager: P&er Szamos Aantal werknemers: 590 2003 Verkoop van kleppen: USD 6 miljoen Oppervlakte productiefabriek: binnen 22.800 m², buiten 160.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 API 6A, 6D, 7 Certificerende instantie: PED, GOSGORTECHNADZOR Valve Products: Ball, Gate DMN Westinghouse Adres: Postbus 6, 2210 AA Noordwijkerhout, Nederland Tel.: +31 252 361 800 Fax: +31 252 375 972 Web: w~.dmn.info de Managing Director: MW. Vlieger Productiemanager: R Kleppe Marketingmanager: T Caspers Aantal werknemers: 140 Oppervlakte productiefabriek: 5800 m2 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001, 2000 Certificeringsinstantie: BVQI Ventielproducten: Omleider, plug, roterend Brian Donkin Valves Adres: Derby Rd , Chesterfield $40 2EB, VK Tel: + 44 1246 558707 Fax: +44 1246 558712 Web: www.donkinvalves.com Afdelingsverkoopdirecteur: Richard Stone Aantal werknemers: 80 Moederbedrijf: Aqua-Gas AVK (uhc: AVK) A/ S, Denemarken) Klepproducten: kogel, poort, plug DPL- Adres: Shire Hill, Saffron Walden, Essex CB 11 3AX, VK Tel: +44 1799 522885 Fax: +44 1799 525916 Web: www.dpluk.co.uk Drehmo GmbH Adres: Industriestrasse l, D57482 Wenden, Duitsland

188

Tel: +49 2762 612 311 Fax: +49 2762 612 359 Web: ~vw.drehmo.com Verkoop in 2003: (Zl 3,3 miljoen Klepproducten: aandrijvingen

Operationeel manager: Dan Wise Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Control

Dresser Flow Control Adres: 5010 North Service Rd, Burlington, Ontario L7L 5R5, Canada Tel: +1 905 335 3529 Fax: +1 905 336 7628 Web: w~v.flowcontrol.d resser.com Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Klepproducten: kogel, vlinder, besturing, bol, druk, actuatoren

Dresser Flow ControlBedrijfsadres van Texsteam: 1020 Rankin Rd, Houston, TX 77073, VS Tel: + 1 281 443 7000 Fax: +1 248 443 6802 Web: ~ v. flowcontrol.dresser.com Oppervlakte productiefaciliteit: 220.000 vierkante meter ~ Aantal Werknemers: 193 Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Klepproducten: kogel, ruit, poort, bol, stekker, aandrijvingen

Dresser Flow ControlAmericas Hoofdkantoor Adres: l l 100 West Airport Boulevard, Staflbrd, TX 774773, VS Tel.: + 1 281 568 2211 Fax: +1 281 568 6078 Web: www.flowcontrol.dresser.com President, Americas Bright Operations" Stuartart: Dresser Inc, VS Klepproducten: kogel, vlinder, controle, bediening, actuatoren Dresser-stroomregelingMasoneilan North American Operations Adres: 85 Bodwell St, Avon, MA 02322, VS Tel: + 1 508 586 4600 Fax: +1 508 941 5497 Web: www .masoneilan.com Marketingmanager: Stephen Wing Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Valve Products: Control Dresser Flow Control - Nil-Cor Operations Adres: 12241 Rockhill Avenue, NE Alliance, OH 44601-0058, VS Tel.: +1 330 823 0500 Fax: +1 330 821 6722 Web: www.flowcontrol.dresser.com

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Dresser Flow Control - TK Valve Operations Adres: 2175 Southwest Railroad Avenue, Hammond, LA 70403, VS Tlf.: +1 504 345 6482 Faks: +1 504 542 5315 Web: www.flowcontrol.dresser.com Moderselskap: Dresser Inc, VS Ventilprodukter: Ball Dresser Flow Control Solutions Adres: East Gillibrands Estate, Skelmersdale, Lancashire WN8 9TU, UK Tel: +44 1695 52600 Fax: +44 1695 720175 Web: ~w,.flowcontrol.dresser.com Moderselskap: Dresser Inc, USA ventilprodukter : Bal, Vlinder, Controle, Controle, Globe, Plugg, Veiligheid, Actuators Dresser Flow Control - Tom Wheatly en Wheatly Operations Adres: 3131 West Little York, Houston, TX 77091, VS Tlf.: +1 281 688 6666 Fax: + 1 281 568 1414 Web: ~vw. flowcontrol.dresser.com Morselskap: Dresser Inc, VS Ventilprodukter: Check, Gate

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Dresser Valves Europe GmbH Adres: Heiligenstrasse 75, DViersen, Duitsland Tel.: +49 2162 8170 0 Fax: +49 2162 8170 00 Web: www.masoneilan.com Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Typen klepventielen: Bediening, veiligheid Eisenwerke Friedr Diiker AG & Co KgA Adres: Hauptstrasse 39-41, D63846 Laufach, Duitsland Tel.: +49 6093 87 0 Fax: +49 6093 87 302 Web: www.dueker.de Ventielproducten: Butterfly, Check, Membraan, Gate Durabla Fluid Inc-adres: 140 Sheree Boulevard, Exton, PA 19341-0566, VS Tel: + 1 610 363 8903 Fax: + 1 610 524 9242 Web: www.dft-valves.com Algemeen verkoopmanager: Warren Frid Valve Products: Check, Controle Franz DQrholdt GmbH & Co KG Armaturenfabrik Adres: Friedrich-Engels-Allee 259, D-42285 Wuppertal, Duitsland Tel.: +49 202 2 80 86 0 Fax: +49 202 2 80 86 40 Web: www.duerholdt.de Beheer Directeur: J Schievelbusch Aantal werknemers: 16 2002 Verkoop: (~1,7 miljoen klepproducten: actuatoren, kogels, vlinders, besturingselementen, kleppen, poorten, globes, knijpen, pluggen, veiligheidskleppen

Duyar Vana Makina San Ve Tic AS Adres: U~,ur Mumcu Mah 2347 Sok No 7, 34120 GO Pa~alstanbul, Turkije Tel.: +90 212 668 18 08 Fax: +90 212 594 73 42 Web: www.duyarvalve Vah ,e Producten: bal, vlinder, ruit, poort, wereldbol, veiligheid

Dynafluid Ltd (incl. Gresswell-kleppen) Adres: Units DI &D2, Halesfieid 21, Telford, Shropshire TF7 4NX, VK Tel: +44 1952 580946 Fax: +44 1952 582546 Web: www.dynatluid.com, Ltd Paren Shell UK Valve Products : Check, Safety Relief Dynamic Controls Ltd Adres: Union St, Royton OL2 5JD, UK Tel: +44 161 633 3933 Fax: +44 161 633 4113 Web: ~,~av.dynamiccontrols.co.uk Klepproducten: Check, Control , Globe, Pressure Dynamic Fluid Control Ply Adres: 32 Lincoln Rd Industrial Sites, Benoni South, Johannesburg, Zuid-Afrika Tel: +27 11 748 0200 Fax: +27 11 421 2749 Web: w~-,v.dfc. co.za Managing Director: HOB Smith Productiemanager: K Kamfer Marketingmanager: B Holford Aantal werknemers: 263 Oppervlakte productiefabriek: 41.750 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: SABS Valve Products: Ball, Butterfly, Check , Regeling, Membraan, Poort, Druk, Actuators DynaQuip Controls Corp Adres: l 0 Harris Industrial Park, St Clair, MO 63077, VS Tel: +1 800 545 3636 Fax: + 1 636 629 5528 VP Sales & Marketing: Edwin Kent Valve Producten: Bal, Vlinder, Actuators DynaTorque Inc Adres: 1934 East Sherman Boulevard, Muskegon, MI 49444, VS

Tel: +l 231 739-1431 Fax: +l 231 739 4514 Web: ~av.dynatorq ue.com Nationale verkoopmanager: Mike Casey Moederbedrijf: Hines Corp Klepproducten: actuatoren

Eagle Industry Co Ltd Adres: Seiwa Building, l-12-15, Shiba-Daimon, Minato-ku, Tokyo 105-8587, lapan Tel: +81 3 3438 1337 Fax: +81 3 3438 2294 Web: www.ekk.co .jp Aantal werknemers: 1847 (2003) 2003 Verkoop: u miljard Ventielproducten: Check, Control, Dampisolatie Eayuan Metal Industrial Co Ltd (EMICO) Adres: 3F-8, No 665, Sec 2, Wu-Chuan W Rd, Taichung, Taiwan Tel: +886 4 3832828 Fax: +886 4 3847711/3847733 Web: w~av.emico.com.tw Fabriek: No 60, Yung-Tai Rd, Lukang Chen, Changwa, Taiwan Ventielproducten: kogel, vlinder , Check, Custom Design, Gate, Globe Ebro Armaturen GebrOder Br6er GmbH Adres: Karlstrasse 8, D-58135 Hagen, Duitsland Tel: +49 2331 904 0 Fax: +49 2331 904 114 Web: ww~:ebro-armaturen.com Managing Directeur: Peter BrOer Productiemanager: Hans Konopatzki Marketingmanager: Peter Eckhoff Aantal medewerkers: 415 2003 Verkoop van afsluiters: USD 72 miljoen

Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: TOV-klepproducten: kogel, vlinder, controle, controle, poort, knijpschakelaar, actuatoren

Profiel van de internationale kleppenindustrie

189

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Effebi SpA Adres: Via Giuseppe Verdi 68, 25060 Bovezzo (BS), Italië Tel.: +39 030 211010 Fax: +39 030 2110302 Web: www.efti:bi.it Directeur: F Bonomi Productiemanager: M Corsini Marketingmanager : F Chiarenza Aantal werknemers: 150 2003 Verkoop van afsluiters: USD 35 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 20.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001-2000[e-mailadres beveiligd]Lichaam: Bureau Veritas Valve Producten: Ball, Butterfly Egmo Ltd

Adres: PO Box 1111, Nahariya 22110, Israël Tel.: +972 04 9855 171 Fax: +972 04 9855 175 Web: v,avw.egmo.co.il CEO: Hatty Ehrenberg Marketingmanager: Daniel Lev Aantal medewerkers: 150 2003 Verkoop van activa: USD 15 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 10.000 m² Moederbedrijf: Neumo Ehrenberg Group Klepproducten: Butterfly, actuatoren ElM Controls Inc.

Adres: 13840 Pike Rd, Missouri City, TX 77489, VS Tel: + 1 281 499 1561 Fax: +1 281 499 8445 Web: w,aav.eim-co.com President: Lynn Elliott VP Marketing & Sales: Robert Kornsey Valve Producten: Actuators ElM Controls UK Ltd

6/7 Galaxy House, New Greenham Park, Newbury RG19 6HW, VK Tel: +44 1635 817315 Fax: +44 1635 817460 Web: www.eim-co.com Managing Director: Richard Fisher

190

Aantal werknemers: 120 2003 Verkoop van kleppen: USD 30 miljoen Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: ABS Quality Evaluators Moederbedrijf: EIM Controls Inc Klepproducten: Actuators EMG, Elektro-Mechanik GmbH Adres: Industriestrasse l, D57482 Wenden, Duitsland Tel: +49 2762 6 12 0 Fax: +49 2762 6 12 2 37 Web: ~vw.emg-automation.de Afsluiterproducten: Actuators EI-O-Matic BV Adres: Asveldweg 19, Postbus 223, 7550 AE Hengelo , Nederland Tel.: +31 742 561020 Fax: +31 742 438690 Web: w~av.el-o-matic.com Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Actuators Emerson Process Management - Baumann Division Adres: 130 International Drive, Portsmouth, NH 03801, VS Tel.: +1 603 766 8500 Fax: +1 603 766 8599 Web: ~v.baumann.com Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Controle Emerson Process Management -Daniel Measurement and Control Department Adres: 9720 Old Katy Rd, Houston, TX 77055, VS Tel.: + 1 713 467 6000 Fax: +1 713 827 3880 Web: www.emersonprocess.com/daniel Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Valve Products : Controle

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Emerson Process Management Adres: 205 South Centre St, Marshalltown, IA 50158, VS Tel: +1 515 754 3011 Fax: + 1 515 754 2830 Web: ~awv.emersonprocess.com/fisher Moederbedrijf: Emerson Electrics Co, VS Valve Products : Vlinder, Bal, Controle, Druk, Actuators Emerson Process Management SA Adres: rue Paul Baudray, 68701 Cernay, Frankrijk Tel.: +33 3 89 37 64 00 Fax: +33 3 89 75 69 57 Web: w~v. process , ti" R&D directeur: E Venner Aantal werknemers: 550 Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Bal, Vlinder, Controle, Globe, Plug, Actuators Emerson Process Management KFT Adres" Erzebet Kiralyne utja l / c , 1146 Boedapest, Hongarije Tel.: +36 1 343 0048 Fax: +36 1 343 0173 Web: wx~v.emersonproces.com/fisher Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Control END-Automation GmbH & Co KG Adres: Oberbecksener Strasse 78, D-32547 Bad Oeynhausen, Duitsland Tel.: +49 5731 7901 0 Fax: +49 5731 7901 98 Web: www.end.de Aantal medewerkers: 16 2003 Verkoop: E4.1 miljoen klepproducten: kogel, vlinder, controle, controle, membraan, poort, bol, naald, klem, drukrelikwie, actuatoren

10 Adresboek van klepbedrijven Energopred - YARDOS JSC Adres: 686 Mosenergo, Moskou, Zelinograd 103527, Rusland Tel.: +7 95 9679379 Fax: +7 95 4599812/4525433 Klepproducten: Birch St Enertech l,925 Bre, VS Tel.: +1 714 528 2301 Fax: +1 714 528 0128 President: lim Leachman Moederbedrijf: Curtiss-Wright Corp, VS Ventielproducten: Bail, Butterfly, Check, Control, Naald, Druk, Solenoïde, Actuators Enimex SA Adres: Industriegebied van Kilkis, PO Box 20, 61100 Kilkis, Griekenland Tel.: +30 23410 72162-3 Fax: +30 23410 7206 Aantal werknemers: 13 2003 Verkoop: (~5,1 miljoen Valve Products: SpA Ball Enolgas Bonomi Europa 227 , 25062 Concesio (BS), Italië Tel.: +39 030 2184 311 Fax: +39 030 2184 333 Web: www.enolgas.it Directeur: Sandro Bondiu Productiemanager: Riccardo Bonardi Marketingmanager: Maure Barbi Aantal medewerkers: 100 2003 Verkoop van afsluiters: USD 25 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 45.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificeringsinstantie: ICIM Ventielproducten: Ball, Check EPC GmbH Adres: IZ-N? Siid, Strasse l, Object 50, A-2355 Wr Neudorf, Oostenrijk Tel.: +43 2236 61466 0 Fax: +43 2236 61466 30

Web: www.epc.at Klepproducten: Control Erhard GmbH & Co Adres: Meeboldstrasse 22, D89522 Heidenheim, Duitsland Tel.: +49 7321 320 0 Fax: +49 7321 320 491 Web: www.erhard.de Overige fabrieken: Oettingen / Beieren, Daun/Eifel Aantal werknemers: 350 2003 Omzet: (~75 miljoen Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Ball, Butterfl)q Check, Needle

ESME Valves Lid Adres: Esme House, Coronation Rd, Basingstoke, Hampshire RG21 2ET, UK Tel: +44 1256 464646 Fax: +44 1256 841 597 Web: ww~: esme-valves.co, uk Ventielproducten: Controle, Veiligheid Etna Adres: 8 rue de la Grande Ceinture, 95104 Argenteuil Cedex, Frankrijk Tel.: +33 1 39 82 09 24 Fax: +33 1 39 82 20 44 Ventielproducten: Solenoid Eurovalve Srl Adres: Via Camicie Rosse l l, Opera (MI0090) Italië Tel: +39 02 57601845 Fax: +39 02 57601700 Web: w~av.eurovalve.it Aantal werknemers: 22 2002 Verkoop: 1~5,9 miljoen Ventielproducten: Bal, Vlinder, Controle Everest Valve Co Adres: Houston, TX 772294295, VS Tel.: + 1 713 923 8696 Fax: + 1 713 923 6270 President: Phillip Blest Valve Producten: Butterfly, Check, Control, Gate

Everlasting Valve Co Inc Adres: 108 Somogyi Court, South Plainfield, NJ 07080-4816, VS Tel: + 1 908 769 0700 Fax: +1 908 769 8697 Web: www.everlasti ngvalveco.com President: Richard Frank Hawley Sales VP Sales Valve Producten: Draaischijf Wilhelm Ewe GmbH & Co KG Adres: Volkmaroder Strasse 19, D-38104 Braunschweig, Duitsland Tel.: +49 531 3 70 05 0 Fax: +49 531 3 70 05 55 Web: w~av.ewe-armaturen .de Ventielproducten: Tapzadel

EWO Armaturen- und Autogenger/itefabrik ewo H Holzapfel GmbH & Co KG Adres: Hessbriihlstrasse 45-47 D-70503 Stuttgart, Duitsland Tel.: +49 711 78 13 0 Fax: +49 711 78 13 100-st Web: www. de Aantal werknemers: 100 2003 Verkoop: (~13 miljoen klepproducten: Control Excel Hydro-Pneumatics Pvt Ltd Adres: 51 First Floor, Raja Industrial Estate, PK Rd, Muland (W), Mumbai 400 080, India Tel.: + 91 22 5683291 Fax: + 91 22 5645538 Web: wx~:excelhydro.com Afsluiterproducten: Kogel, Naald Fainger Leser-kleppen PVT-deksel Adres: 136 Mittal Industrial Estate, Marol, Andheri (E), Mumbai, India Tel: +91 22 850 1692 Fax: +91 22 850 4470 Web: www.fainger.com Moederbedrijf: Fainger Group/Leser GmbH & Co KG JV Klepproducten: Relief, Safety Famat SA Adres: Ch Des Jordils 40, CH1025 St-Sulpice, Zwitserland Tel .: +41 21 695 26 26

Profiel van de internationale kleppenindustrie 191

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Fax: +41 21 695 26 27 Web: www.famat.ch Directeur: Pascal Favre Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, membraan, poort, bol

Farris Engineering Division Curtiss-Wright Flow Control Corp Adres: 10195 Brecksville Rd, Brecksville, OH 44141, VS Tel: +1 440 838 7690 Fax: +1 440 838 7699 Web: www.cwf~:.com Verkoopdirecteur Frank DiTomasso: Trefor Powell Moederbedrijf: Curtiss-Wright Corp, VS Ventielproducten: Drukontlasting, Veiligheid Fasani SpA Adres: Via Simonotti 20, 28010 Briga Novarese (NO), Italië Tel.: +39 0322 94333/93412 Fax: +39 03624 Moederbedrijf : Tyco International, VS Klepproducten: Check, Gate, Globe FC Kingston Co Adres: 2943 Gleneden St, Los Angeles, CA 90039, VS Tel: +1 323 913 9470 Fax: +1 323 913 1362 Web: v*~rw , f~: kingston.com Nationale verkoopmanager: Steve Carmichael Productiefabriek Oppervlakte: 32.000 m² Klepproducten: kogel, controle, besturing, bol, veiligheid, aandrijvingen FCT-adres: 23 2i~me avenue, BP 93, 13743 Vitrolles Cedex, Frankrijk Tel: + 33 442 10 36 00 Fax: +33 442 10 36 69 Klepproducten: Ball FCX Newman Hattersley Adres: 48-2400 Lucknow Drive, Mississauga, Ontario L5S 1T9, Canada

192

Tel: +1 905 678 1240 Fax: +1 905 673 9255 Web: ~a~av.fc-x.com/ Newman H atte rsley Managing Director: Lorraine Wiseman Productiemanager: Jason Huynh Marketingmanager: Yong Tae Kim Aantal werknemers : 25 2003 Verkoop van kleppen: USD 5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 1250 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 Certificatie Lichaam: Deloitte & Touche Moederbedrijf: FCX International pie, UK Klepproducten: Ball, Butterfly, Check , Globus, Naald

Ventilproducten: Bali, Check, Gate, Globe

FCX Orton sfl Adres: Via Grilli 2/A, San Nicolo A Trebbia, 29010Rottofi'eno (PC), Italia Tlf.: +39 0523 762511 Fax: +39 0523 762512 Web: ~avw.fcx-orton.com Moderselskap: FCX Internationale taart, UK Valve Products: Butterfly, Check, Control

Ferrero Rubinetteria srl ​​Adres: Via Dogliani 84, 12060 Farigliano (CN), Italië Tel.: +39 0173 746001 Fax: +39 0173 76405 Web: www.ferrero-vah,es.com Aantal werknemers: 32.200,8 Omzet: E42 0,8 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 10.000 m² Ventielproducten: kogel, controleer

FCX Thompson Valves Ltd Adres: 17 Balena Close, Creekmoor, Poole, Dorset BH 17 7JF, UK Tel: +44 1202 697521 Fax: +44 1202 605385 Web: ~ a v . f~:x-thompsonvalves.corn Moderselskap: FCX International pie, UK Ventilproductie: Globe, Needle, Solenoid

FIP Formatura Iniezione Polimeri SpA Adres: Pian di Parata, 16015 Casella (GE), Italië Tel: +39 010 96211 Fax: +39 010 9621209 Web: www.fipnet.it Aantal werknemers: 322 2001 Verkoop: Valve 46,4 miljoen Producten: Bediening, plastic bal, actuatoren

FCX Truflo Rona SA Adres: Parc Industriel des Hauts Sarts, B-4040 Herstal, België Tel.: +32 4 240 6886 Fax: +32 4 248 0246 Web: w~v. fizx-truflo-rona.com Moederbedrijf: FCX International plc, Verenigd Koninkrijk

Profiel van de internationale kleppenindustrie

FDC Schlumberger Adres: 31 rue Ampere, BP 34, 69682 Chassieu Cedex, Frankrijk Tel: +33 4 78 90 66 13 Fax: +33 4 78 90 56 69 FEBCO - Afdeling SPX Valves & Controls Fre6 South Willows Adres: 381 , CA 93725, VS Tel: +l 559 441 5300 Fax: +1 559 441 5301 Web: ~vw.spxvalves.com Manufacturing Site "Mueller Steam Specialit); 1491 NC Highway 20 West, St Pauls, SPX NC 28 Moederbedrijf: Corp , VS Ventielproducten: Check

Georg Fischer Piping Systems Adres: Ebnatstrasse l l l, CH8201 Schaflhausen, Zwitserland Tel.: +41 52 631 1111 Fax: +41 52 631 2800 Web: w~av.georgfischer.com Aantal werknemers: 2.900 Georg Fischer Valve Product: Georg Fischer Parent , Vlinder,

10

Controle, controle, membraan, poort, druk, actuatoren

Ventilproducten: Ball, Butterfly, Check, Globe, Safety

Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH Adres: Bielefelder Strasse 37a, D-32107 Bad Salzuflen, Duitsland Tlf.: +49 5222 9 74 0 Fax: +49 5222 71 70 Web: www.fischer.ag Antall in plaats daarvan: 120 Salg: E12 millioner Klepproducent: Controle

Flomatic Corp Adres: 15 Pruyn's Island Drive, Glens Falls, NY 12801, VS Tel: +1 518 761 9797 Fax: + 1 518 761 9798 Web: w~v.flomatic.com President: Bo Andersson Moederbedrijf: Danfbss A/ S , Denemarken Klepproducten: Controle, Controle, Membraan, Bol, Druk, Solenoïde

Fisher Controls International Inc Adres: 205 South Centre St, Marshalltown, IA 50158, VS Tel.: + 1 515 754 3011 Fax: + 1 515 754 2830 Web: www.fisher.com Senior projectmanager: RW Sogge Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: kogel, vlinder, bediening, bol, druk, actuatoren Fisher Sanmar Ltd Adres: 147 Karapakkam Village, Chennai 600 096, India Tel: +91 44 2450 4300 Fax: +91 44 2450 1913 Web: www.sanmargroup . com Moederbedrijf: Fisher Control Valve Division (Emerson Process Management)/The Sanmar Group

FIo-l'ork Inr Adres: 1701 North Main St, Orrville, OH 44667-0068, VS Tel.: + 1 330 682 0010 Fax: +1 330 683 6857 Web: www.flo-tork.com President: l Jelinek Production Manager: F Cerny Marketingmanager: TM Leaver Aantal werknemers: 70 Productiefabriek Oppervlakte: 90.000 m² Klepproducten: Actuators

Flowel Valves Adres: B- 102, Shubhlaxmi Complex, Ahmedabad 380 013, India Tlf.: +91 79 7414077 Ventilproductie: Ball, Gate, Globe

Fitting-P Adres: PO Box 244, Naberezhny Chelny, Tatarstan 423810, Rusland Tel/Fax: +7 8552 550028/553295/553460/551922 Web: www.fitting.ru Ventielproducten: Check, Gate

Flow-Quip Inc Adres: 7440 E 46th Place, Tulsa, OK 74145, VS Tel: +1 918 663 3313 Fax: + 1 918 663 9034 Web: ~vw.flowquip.com Aantal werknemers: 18 Productiefaciliteiten: m². m. Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Klepproducten: actuatoren

Flocon Systems PVT Ltd Adres: 288 Pappankuppam, Gummidipundi, Tamil Nadu, India Tlf.: +91 4119 222990 Fax: +91 4119 222390

Flowsafe Ine Adres: $3865 Taylor Rd, Orchard Park, NY 14127, VS Tel: + 1 716 667 3640/2585 Fax: + 1 716 667 2580

jv Ventielproducten: Besturingen, regelaars

Directory van klepbedrijven

Web: www.flowsafe.com Voorzitter: Kevin Martin Valve Products: Veiligheid

Flowserve Corp-adres: 5215 North O'Connor Blvd, Suite 2300, Irving, TX 75039, USA Tlf.: +1 972 443 6500 Fax: +1 972 443 6800 Web: www.flowserve.com Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Check Bediening, poort, globe, stekker, aandrijvingen Flowserve Corp Adres: 701 First St, Williamsport, PA 17701, USA Tlf.: +1 570 327 4800 Fax: + 1 570 327 4805 Web: ww~:flowserve.com Daglig leder: John Chappeil Flowserve Corp-adres: 1350 North Mountain Springs Parkway, Springville, UT 84663-0903, USA Tlf.: + 1 801 489 8611 Fax: +1 801 489 3719 Web: w~v.flowserve.com Vice President, Technology & Marketing : Roger Barnes Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Check, Control, Globe, Actuators Flowserve Corp (Edward Valves) Adres: 1900 South Saunders St, Raleigh, NC 27603, USA Tlf.: + 1 919 832 0525 Fax: + 1 919 831 3369 Web: x3369 ~vw.edwardvalves.com President: Arnold Wallace Valve Products: Check, Gate, Globe Flowserve Corp-Flow Control Adres: 1511 Jefferson St, Sulphur Springs, TX 75482, VS Tlf.: +1 903 885 3151 Fax: + l 903 4139 341 Web: www.flowserve.com Directeur-directeur: Nigel Christopher Produksjonssjef: Chuck Askins

Profiel van de internationale kleppenindustrie .... 193

ik0

Directory van klepbedrijven

Marketingmanager: Corlette Womack Aantal werknemers: 250+ 2003 Verkoop van kleppen: USD 50 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 28.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001, API 6A & 6D, PED-certificeringsinstantie: API, Lloyd's Register Moederbedrijf: Flowserve Corp, Ventielproducten uit de VS: Kule, membraan, plug, polyethyleen Flowserve Corp (Worcester ControlslMcCannalMarpacl Noble Alloy) Adres: 1978 Foreman Drive, Cookeville, TN 38501, VS Tel: +1 931 9 432 5 Fax: 144 Web: w~'.worcestercc. com Afsluiterproducten: Kogel, besturing, actuatoren Flowserve Essen GmbH Adres: Manderscheidtstrasse 19, D-45141 Essen, Duitsland Tel.: +49 201 8919 5 Fax: +49 201 8919 600 Web: www.flowserve .com Moederbedrijf: Flowserve Corp , VS Ventielproducten: Kogel, Vlinder, Controle, Controle, Bol, Plug, Druk, Actuators Flowserve Flow Control GmbH (ex Argus Valves) Adres: Rudolf-Plantk-str 2, 76275 Ettlingen, Duitsland Tel. : +49 7243 103 0 Fax: +49 7243 103 222 Web: w~av.argus-valves.com Aantal werknemers: 290 2000 Omzet: E50 miljoen Moederbedrijf: Flowserve Corp, VS Klepproducten: Kogel, actuatoren Controle Flowserve UK (ex-Valtek Engineering) Adres: Station Rd, Pershore, Worcester WR10 2BZ, VK Tel: +44 1386 554551

194

Fax: +44 1386 554969 Web: www.flowserve.com Moederbedrijf: Flowsserve Corp, VS Klepproducten: kogel, vlinder, besturing, bol, plug, veiligheid, aandrijvingen Flowserve Control UK (exWorcester Controls/Serck Audco Valves) Adres: Burrell Rd, Haywards Heath, Sussex RH 16 1TL, VK Tel: +44 1444 314400 Fax: +44 1444 314401 Web: x~av.worcestercontrols.co, VK Managing Director: Bob Whitley Productiemanager: Bob Sherrard Marketingmanager: Bob Bennett Nee personeelsbestand: 300 Moederbedrijf: Flowserve Corp, VS Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, besturing, poort, bol, plug, druk, actuatoren

Flowserve SpA Adres: Via Prealpi 30, 20032 Cormano (MI), Italië Tel.: +39 02 663251 Fax: +39 02 6151863 FNC srl Adres: Via Damiano Chiesa 27, 21042 Caronno Pertusella 9 +39, Italië Tel. 50 591 Fax : +39 02 96 59 313 Web: x~vw.filcitalia.it Ventielproducten: Breather, Safety Forac Ltd Adres: Brunswick St East, Hove, East Sussex BN3 1AU, UK Tel: +44 1273 775254 Fax: + 44 1273 770022 Web: ~ v. forac.co.uk Ventilprodukter: Aktuatorer Fratelli Fortis Srl Adres: Via Dr Bellosta 34, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italië Tel.: +39 0322 96215/96444 Faks: +39 0322 967276

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Web" ww~s:fortis.it President: Giacomo Fortis Aantal medewerkers: 15 2003 Verkoop van afsluiters: USD 3,5 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 10.000 m² Producttypes afsluiters: kogel, ruit, besturing, poort, bol, naald

Fouress Engineering (India) Ltd Adres: Mahalaxmi Chambers 22, Bhulabhai Desai Rd, Mumbai 400 0026, India Tel: +91 22 4964400 Fax: +91 22 4937544 Web: ww~x.fouressengg.com Overige fabrieken: Bangbadorent, Aurangabadorent: Fouress Groep ventielproducten: Controle, Controle, Poort, Globe, Actuators Frank GmbH Adres: Starkenburgstrasse 1, D64546 M6rf~lden-Waldorf, Duitsland Tel: +49 6195 926 0 Fax: +49 6105 926 49 Web: w~,. fi'ank-gmbh.de Ventielfabriek: Xorella-Frank AG, Hardstrasse 41, CH-5430 Wettingen, Zwitserland Ventielproducten: Plastic-Bal, Butterfly, Check, Membraan Friatec AG - Bereich Armaturen Adres: Theodor-Jansen-Str, 66386 St. Ingbert, Duitsland Tel: +49 6894 593-0 Fax: +49 6894 593179 Web: ~ ' . fi'iatec.de Aantal werknemers: 250 Moederbedrijf: Altaxis Friatec-Rheinhfitte GmbH & Co Adres: Rheingaustrasse 96-100, D-65203 Wiesbaden, Duitsland Tel.: +49 611 604 0 Fax: +49 611 8 Web: . rheinhuette.de de Aantal werknemers: 200 2003 Omzet: E27,5 miljoen Moederbedrijf: Altaxis Valve Producten: Ball, Butterfly, Gate, Globe

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Fromme Armaturen GmbH & Co KG Adres: Haupstrasse 12, D-38275 Haverlah, Duitsland Tel.: +49 5341 33 84 11 Fax: +49 5341 33 84 13 Web: www.fromme-armaturen.de Fabriek: Suzhou Fleu Valve Co Ltd , China Aantal werknemers: 18 Verkoop: (~6 miljoen Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe Fujikin Inc Adres: Kita Hankyu Building, 14-8 Shibata 1-chome, Kita-ku, Osaka 530-0012, Japan Tel: +81 6 6372 7141 Fax: +81 6 6375 0697 Web" www.fujikin.com Fabriek: 90 Shinke Higashi-machi, Higashi-Osaka 577-0026, Japan Klepproducten: kogel, controle, membraan, poort , Globe Fukui Seisakusho Co Ltd Adres: 6.1-chome, Shodai Tajika, Hirakata-shi, Osaka 5731003, Japan Tel: +81 72 857 4527 Fax: +81 72 857 3324 Webdirecteur" www.fkis.co.jp Managing Production Manager : S Kobayashi Marketingmanager: T Shimada Aantal werknemers: 155 2003 Verkoop van kleppen: USD 26,5 miljoen Oppervlakte fabriek: 15.000 m² Siga 522-007, Japan Tel.: +81 749 22 1800 Fax: +81 749 22 1154 President: Masataka Furukawa Vicepresident: Masami Furukawa Extra fabriek: Matubara Valve Producten: Check, Gate, Globe

Fushiman Co Ltd Adres: 4-6-12, Omori-Minami, Ota-ku, Tokyo 143-0013, Japan Tel: +81 3 5755 7850 Fax: +81 3 5755 7862 Web" www.fushiman.co.jp Aantal werknemers : 106 2003 Verkoop: u miljoen Klepproducten: besturing, veiligheid, solenoïde GA Industries Inc Adres: 9025 Marshall Rd, Cranberry Township, PA 160663696, VS Tel: + 1 724 776 1020 Fax: +1 6 724 724 727 G Cohon-valve producten: Bal, Vlinder, Controle, Controle, Vlotter, Druk, Solenoïde, Actuators

GachotlKeystone Groupe Tyco Adres: 26 avenue de Paris, 95237 Soisy-sous-Montmorency Cedex, Frankrijk Tel.: +33 1 39 34 35 36 Fax: +33 1 39 89 02 76 Moederbedrijf: Tyco International, VS, klepproducten: Butterfl ); Gate, Globe, Needle Galli & Cassina SpA Adres: Via Drizza 30/32, 20020 Solaro (MI), Italië Tel.: +39 02 96799632/3 Fax: +39 02 96799699 Web: ~~,.gallicassina.it Aantal werknemers: 73 2002 Verkoop: (~6,9 miljoen ventielproducten: Plug Garlock-kleppen en industriële kunststoffen Adres: 602 North 10th St, Camden, NJ 08 ] 02, VS Tel: + 1 609 964 0370 Fax: +1 609 541 48 Butterfly , Plug Gedik D6kQm ve Vana Sanayi ve Ticaret A~} Adres: Yayalar Mah Yaylar Cad No 78, 34916 Pendik/Istanbul, Turkije

Tel: +90 216 307 12 62 Fax: +90 216 307 28 68 Web: www.gedikdokum.com Aantal medewerkers: 260 Productielocatie Oppervlakte: 72.000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001: Gedik-certificatiebedrijf: TOV-certificatie-instelling: Producten voor houdkleppen: kogel, vlinder, ruit, globe Gefa Processtechnik GmbH Adres: Germaniastrasse 28, D44379 Dortmund, Duitsland Tel.: +49 231 610 09 0 Fax: +49 231 610 09 80 Web: www.ge|~.com Beheren Directeur: Dieter Maier Aantal werknemers: 75 2003 Verkoop: (~6,3 miljoen ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, aandrijvingen Geier Armaturen GmbH & Co KG Adres: Am RosenhLigel 21-27, D-42553 Velbert, Duitsland Tel. : + 49 2053 93 04 0 Fax: +49 2053 77 32 Web: ww~:geier-armaturen.de Directeur: de heer Gatermann Productiemanager: de heer Wallmichradt Marketingmanager: de heer Schmalz Aantal medewerkers: 13 Ventielproducten: Gate GEl Gruppo Energia Italia Srl Adres: Via Pennella 94, 38057 Pergine Valsugana (TN), Italië Tel.: +39 0461 532552 Fax: +39 0461 533117 Web: www.geivalvole.it Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Press Reducing Gemii Apparatebau GmbH & Co KG Adres: Fritz-Mfiller-Strasse 6-8, D-74653 Ingelfingen, Duitsland Tel.: +49 79 40 123 0 Fax: +49 79 40 123192

Profiel van de internationale kleppenindustrie

195

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Web: www.gemue.de Directeur: Fritz Müller Productiemanager: Hermann Walter Marketingmanager: Reiner Bengel Aantal medewerkers: 820 (groep wereldwijd) Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001:2000 Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, membraan, Globe, Actuators Gestra Adres: Miinchener Strasse 77, D-28215 Bremen, Duitsland Tel.: +49 421 35 03 0 Fax: +49 421 35 03 393 Web: www.gestra.de Moederbedrijf: Flowserve Corp, USA Klepproducten: Ball , Check, Control, Sati: ty Ghibson Italia srl ​​​​Adres: Via Cassola 6/9, 40050 Monteveglio (BO), Italië Tel.: +39 051 835711 Fax: +39 051 830344 Web: www.ghibson.it Nummer aantal werknemers: 42 2002 Verkoop: E4, 9 miljoen Valve-producten: Butterfly, Check Giacomini SpA Adres: Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italië Tel.: +39 0322 923111 Fax: +39 0322 923255 Web: www' ~176 Managing Director: Corrado Giacomini Productiemanager: Luca Giacomini Marketingmanager: Gilda Giacomini Aantal werknemers: 850 2003 Verkoop van afsluiters: USD 140 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 110.000 m²

Certificering voor kwaliteitsborging: ISO 9001, ISO 14001, ISO 9002

196

Certificeringsinstantie: BS1, IQNET, CISO Klepproducten: Bal, Vlinder, Poort Gilmore Valve Co

Adres: 1231 Lumpkin Rd, Houston, TX 77043, VS Tel: +1 713 468 8778 Fax: + 1 713 468 8791 Web: w~v.gil morevalve.com Managing Director" David Beltrami Sales & Marketing Director: Bill Littleton Manufacturing Plant Oppervlakte: 40.000 vierkante meter Ventielproducttypen: Controle, drukontlasting, solenoïde Gimpel Corp Adres: 480 Norristown Rd, PO Box 350, Blue Bell, PA 194220766, VS Tel.: +1 610 825 2100 Fax: + 94010 5419 Parent Bedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: Control, Safety Globe Industrial Valves (India) Pvt Ltd Adres: 14 Sopariwala House, 1st Floor, 293 Princess St, PO Box 2521, Mumbai 400 002, India Tel: +91 252 8061 Fax: + 91 22 2050617 Klepproducten: Check, Gate, Globe, Needle GGOSCO Engineering Inc.

Adres: Unit 4, 1272 Speers Rd, Oakville, Ontario L6L 5T9, Canada Tlf.: +1 905 825 2627 Fax: +1 905 825 4051 Web: www.ggosco.com Ventilprodukter: Ball, Control, Actuators Gnutti Sebastiano & Figli SpA Adres: Via Montesuello 47, 25065 Lumezzane (BS), Italië Tlf.: +39 030 827292 Fax: +39 030 8920693 Web: w~v.gnuttisebastiano.com

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Aantal werknemers: 211 2001 Omzet: E24,8 miljoen Valve-producten: Ball, Check, Gate Gold Valve Industrial Co Ltd (GVC) Adres: #974-14 Yangdeok-dong, Hoiwon-ku, Masan City, Kyoungnam, Zuid-Korea Tel . : +62 551 252 2555/7 Fax: +62 551 299 3869 Web: ~vw.goidvalve.com Klepproducten: Check, Gate, Globe Goodwin International Adres: Goodwin House, Leek Rd, Hanley, Stoke-on-Trent ST1 3NR , Verenigd Koninkrijk Tel: +44 1782 220000 Fax: +44 1782 208060 Web: wv,~.goodwin.co.uk Moederbedrijf: Goodwin plc, UK Ventielproducten: Check, Plug Goodwin Korea Adres: #382-45 WonchangDong, Seo -Gu, Incheon, Zuid-Korea Tel.: +82 32 579 6313 Fax: +82 32 579 6314 Web: x~v.goodwin.co.kr Moederbedrijf: Goodwin plc, UK Klepproducten: Check Gossler Fluidtec GmbH Adres: Borsigstrasse 4- 6, D21465 Reinbek, Duitsland Tel.: +49 40 7 27 09 0 Fax: +49 40 7 27 09 228 Web: ~~'.gossler.de Ventielproducten: Ball Gerhard G6tze KG Adres: Robert-Mayer-Strasse 21, D - 71636 Ludwigsburg, Duitsland Tel.: +49 7141 488 94 60 Fax: +49 7141 488 94 88 Web: w~v.goetze-armaturen.de Marketingmanager: Sonia Weimann Aantal medewerkers: 35 2003 Verkoop: E3 ,9 miljoen Assurance-certificering:

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

ISO 9001/2000 Germanisch Lloyd-klepproducten: druk

Greiner SpA Adres: Via Montesuello 212, 25065 Lumezzane (BS), Italië Tel.: +39 030 8927511 Fax: +39 030 8927590 Web: www.greiner.it Aantal werknemers: 71 2002 Omzet: E14,8 miljoen Kogelkraanproduct : , Check, Gate Grinnell Supply Verkoop- en productieadres: 3 Tyco Park, Exeter, NH 03833, VS Tel: + 1 603 778 9200 Fax: +1 603 778 9260 Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Check, Butterfly , Membraan, poort, bol, plug, druk, actuatoren Groquip-adres: 37056 Cornerview Road, Geismar, LA 70765, VS Tel.: + 1 225 673 6132 Fax: +1 225 673 8792 Moederbedrijf: Curtiss-Wright, VS Groth Corp. Adres: 13650 N Promenade, Stafford, TX 77477, VS Tel: + 1 281 295 6800 Fax: +1 281 295 6999 Web: www.grothcorp.com Moederbedrijf: Continental Disc Corp, VS Ventielproducten: Relief Grove Adres Dresser SpA: Via Italo Betto 11, 27058 Voghera, Italië Tel: +39 0383 6911 Fax: +39 0383 367166 Web: www.grove.it Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Ventielproducten: kogel, vlinder, poort, plug

GT Attuatori Srl Adres: Viale Europa 17, 20090 Cusago (M I), Italië Tel: +39 02 90390322 Fax: +39 02 90390368 Web" ~asav.gtrevisan.it Verkoop: s miljoen ventielproducten: Guichon Valves Adres: Solenoid, Actu rue Jacqueline Auriol, BP 401, F-73104 Aix-les-bains Cedex, Frankrijk Tel: +33 4 79 61 40 00 Fax: +33 4 79 35 24 02 Web: ww~s:guichon.com Algemeen directeur: Thierry Perrier Productiemanager: Eric Tosolini Marketingmanager: Thierry Perrier Aantal werknemers: 45 2003 Verkoop van kleppen: USD 4,5 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 2500 m2 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: LRQA Klepproducten: kogel, poort, bol, zuiger, Plugbemonstering, tankbodem

2003 Verkoop van kleppen: USD 8 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 4000 m² Klepproducten: Butterfly, Check

Gurtner SA Adres: 40 rue de la Lib&ation, 25300 Pontarlier, Frankrijk Tel.: +33 3 81 46 70 22 Fax: +33 3 81 39 29 50 Web: www.gurmer.fr Voorzitter: Bruno Tracco Aantal werknemers: 026 156 : (~15,1 miljoen klepproducten: LNG Wilhelm Guth GmbH & Co KG Adres: Horstring 16, Postfach 1309, D-76829 Landau, Duitsland Tel: +49 6341 5105 0 Fax: +49 6341 548 88 Verkoop: (~12,0 miljoen) aantal medewerkers: 150 klepproducten: aseptische regeling, bodemdrainage, omsteller, monstername

Gulf Valve Co Adres: 6511 Winfree St, Houston, TX 77207-2157, VS Tel: + 1 713 644 7333 Fax: + 1 713 644 0047 Web: www.tycovalves-na.com President: R Gasaway Moederbedrijf: Tyco International, Ventielproducten uit de VS: Check

H+Valves SA Adres: Impasse les Saillants, BP 79, 69380 Lausanne, Frankrijk Tel.: +33 4 78 43 91 52 Fax: +33 4 78 43 91 01 Web: ww~s:hvalves.com Algemeen directeur: de heer Özil Productiemanager: de heer Dupre Marketingmanager: de heer Özil Aantal werknemers: 25 2003 Verkoop van kleppen: USD 2,4 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 2400 m² Klepproducten: druk-, veiligheidsontlasting, bemonsteringssystemen

Gunric Valve Manufacturing (Pty) Ltd Adres: PO Box 255, Florida 1709, Zuid-Afrika Tel: +27 11 474 6180 Fax: +27 11 474 6136 Web: www.gunric.com Managing Director: Gunter Schmikal Production Manager: Jose Carolino Nummer aantal medewerkers: 50

Habonim Industrial Valves Ltd Adres: Kfar Hanassi 12 305, Israël Tel.: +972 4 6914910 Fax: +972 4 6914902 Web: w~.habonim.com CEO: Uri Uliner Marketingmanager: Yair Doari Aantal werknemers: 130 Productiefaciliteitsgebied : 8000 m² Ventielproducten: Cool

Profiel van de internationale kleppenindustrie

197

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Hagiwara Valve Industry Co Ltd Adres: l- 16-1 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-0072, Japan Tel: +81 3 3443 8451 Fax: +81 3 3443 8456 Klepproducten: Controle, Controle, Poort, Globe, Veiligheid Haitima Corp Adres: 8F, No 201 Titing Boulevard Sec 2, Neihu Area, Taipei 114, Taiwan ROC Tel: +886 2 26585800 Fax: +886 2 26582266 Web: ~s~r162 haitima.com.tw Albert Handmann Products Armaturenfabrik GmbH & Co KG Adres: Arthur-HandtmannStrasse 23, D-88400 Biberach, Duitsland Tel: +49 7351 3 42 0 Fax: +49 7351 34 244 80 Web: www.handtmann.de 2003 Verkoop: El4 miljoen Butterfly-producten: , Globe Hanna Corp Adres: 1765 N Elston Avenue, Chicago, IL 60622, VS Tel.: +1 773 384 7000 Fax: +1 773 384 5224 Verkoop- en marketingmanager: Dave Norberg Valve Products: Actuators Hansa Metallwerke AG Adres: Sigmaringer Strasse, D-70567 Stuttgart, Duitsland Tel.: +49711 1 6 1 4 0 Fax: +49 711 16 14 436 Web: www.hansa.de Directeur: de heer Boetzkes Aantal medewerkers: 2000 Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Ventielproducten: kogel, overloop , Druk, drukontlasting, uitschakeling Dipl-lng Werner Hartmann KG Adres: Bussardweg 15, D-31303 BurgdorfEhlershausen, Duitsland

198

Tlf: +49 5085 9801-0 Fax: +49 5085 9801-40 Web: ww~: hartmann-valves.com Voorzitter: Werner Hartmann Antall ansatte: 49 2003 Salg: E5 millioner Ventilprodukter: Ball, Specials Has Ltd Adres" 1- 2 Gojukken-Minami, Terazucho, Nishio-shi, Aichi 4440396, Japan Tlf.: +81 563 59 6660 Faks: +81 563 59 5118 Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Gate Hatanaka Special Valve Industries Co Ltd Adres: l-3 -I l, Fukkagawa Kotoku, Tokyo 135-0033, Japan Tlf.: +81 3 3820 5671 Fax: +81 3 5639 5115 Web" w~,.hsv.co.jp Ventilproductie: Ball, Check, Flush Bottom, Gate, Globe, Naald, zuiger, plug, veiligheid HCHTS Industries Corp (HICO) Adres: 8F-I 5,409 Lin-Shen North Rd, Taipei 104, Taiwan Tlf.: +886 2 25818803 Fax: +886 2 25614751 Web" ~v.hicovalve.com Ventilproducten: Ball, Gate, Globe, Check Heiwa Valve Co Ltd

Adres: 5-2-11 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Tel: +81 3 3493 5855 Fax: +81 3 3493 5858 Web: www.heiwa-valve.co.jp Ventielproducten: roestvrij Steel Henry Technologies Ltd Adres: Mossland Rd, Hillington Park, Glasgow G52 4XZ, VK Tel: +44 141 882 4621 Fax: +44 141 882 4624 Web: w~v.henrytech.co.uk Vah,e Producten: Ball, Check , Compressoruitschakeling, Drukontlasting

Profiel van de internationale kleppenindustrie

MG Herl Armaturenfabrik GmbH & Co KG Adres: Wankelstrasse 40, D50996 K61n, Duitsland Tel: +49 2236 39 O0 0 Fax: +49 2236 39 00 39 Web: ~~'.herl.de Directeur: Madeleine Herl 2003 miljoen Productiefaciliteiten Oppervlakte: 4800 m2 Aantal medewerkers: 50 Klepproducten: Check, Control, Globe, Safety Herose GmbH Armaturen und Metalle

Adres: Elly-Heuss-Knapp-Strassc. ]2, D-23843 Bad Oldcsloe, Duitsland Tel.: +49 4531 509 0 Fax: +49 4531 509 1 20 Web: w~v.herose.de Aantal medewerkers: 105 2002 Omzet: E 11,5 miljoen Ventielproducten: Kogel, Controle, Controle, Bol, Drukverlagend, Sat~ty Hex Valve Division- Richards Industries Adres: 3170 Wasson Rd, Cincinnati, OH 45209, VS Tel: +1 513 533 5600 Fax: +1 513 871 0105 Web: www. hexvalve .com CEO: J Anthony George Productiemanager: Douglas Perham Marketingmanager: Kevin Kahn Aantal werknemers: 120 2003 Verkoop van kleppen: USD 22 miljoen Oppervlakte productiefaciliteit: 22.500 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: ABS Moederbedrijf: Richards Industries, VS Ventielproducten: Block & Bleed, Gauge, Manifold, Needle

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

High Pressure Equipment Co Adres: 1222 Linden Ave, Erie, PA 16505, VS Tel: +1 814 838 2028 Fax: + 1 814 838 6075 Web: www.high Pressure.com CEO: M Bathers Productiemanager: Kevin Stewart Marketingmanager: Larry Loper Aantal werknemers: 45 Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Klepproducten: Bal, Controle, Naald, Ontlasting Hindle Cockburns Ltd Adres: Victoria Rd, Leeds LS 11 5UG, VK Tel: +44 113 2443741 Fax: +44 4187 113: www .hi ndlevalves.co, uk Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check Hirata Valve Industry Co Ltd Adres: 3-2-3 Hisamoto, Takatsuku, Kawasaki 213-8691, Japan Tel.: +81 44 833 2311 Fax: +81 44 822 5101 Web: w~av.hvi.co.jp Aantal werknemers: 156 2003 Verkoop: u miljoen Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, besturing, membraan, poort, bol, solenoïde Hirayama Suiko Co-dekseladres: 5-~; Miyamachi, Yao-shi, Osaka 581-0815, Japan Tel: +81 729 99 3401 Fax: +81 729 99 3403 Ventielproducten: Ball, Check Hirose Valve Industry Co Ltd Adres: 2-34 Yasukiyocho, Hikone-shiga 522, - 0082, Japan Tel.: +81 749 23 2020 Fax: +81 749 23 2027 Web: www.hirose-valve.co.jp Aantal werknemers: 110 2003 Verkoop: u 1751 miljoen Ventielproducten: Ball, Check, Globe, Solenoid

Hisaka Works Ltd Adres: 4-2-14 Fushimimachi, Chuo-ku, Osaka 541-0044, Japan Tel: +81 6 6201 3531 Fax: +81 6 6223 1419 Web: www.hisaka.co.jp President: S Hayashi Nee Aantal werknemers: 442 2003 Verkoop: u miljard Ventielenfabriek: 2-5-27 Nonakakita, Yodagggawa-ku, Osaka, Japan (Tel: +81 6 6391 8940) Ventielproducten: kogel, besturing

Hitachi Valve Ltd Adres: 200 Obuke, Asahi-Cho, Mie-Gun, Mie-Ken 510-8102, Japan Tel: +81 593 77 4711 Fax: +81 593 77 2714 Web” www.hitachi-valve.co.jp Nee aantal medewerkers: 300 Klepproducten: Ball, Check, Control, Gate, Globe Andreas Hofer Hochdrucktechnik GmbH Adres: Ruhrorter Strasse 45, D45478 Miilheim, Duitsland Tel.: +49 208 469 96 0 Fax: +49 208 469 96 11 Web: www .andreas-hofer.de Managing Director: Andreas Köttnitz Marketingmanager: Ingo Meyn Aantal werknemers: 60 2003 Omzet: (~9 miljoen) Oppervlakte productiefabriek: 1000 vierkante meter Ventielproducten: Globe, Safety Hoke Inc Adres: 405 Centura Rd, Spartanburg, SC 29303, VS Tel.: + 1 864 574 7966 Fax: + 1 864 587 5608 Web: www.hoke.com Ventielproducten: kogel, membraan, naald, plug

Holter Regelarmaturen GmbH & Co KG (HORA) Adresse: Helleforthstrasse 58-60, D-33758 Schloss HolteStukenbrock, Tyskland Tlf.: +49 5207 89 03 0

Fax: +49 5207 8 80 37 Web: ~avw.hora.de Aantal werknemers: 190 2002 Omzet: (~21,8 miljoen klepproducten: besturing, aangepast ontwerp, stoomconditionering, stoomdrukreductie, actuatoren Adres Homestead Valve Division: 160 Walnut St West, Allentown, PA 18102, VS Tel: +1 610 770 1100 Fax: +1 610 770 1171 Web: ww~: homesteadvalve.com CEO: Erik J Olson Productiemanager: R Lutton Marketingmanager: S Warm Kessel Aantal Werknemers: 48 2003 Verkoop van kleppen: USD 6 miljoen Moederbedrijf: Olson Technologies Inc Klepproducten: Butterfly, Control, Plug Honeywell GmbH Adres: Hardhofweg, D-74821 Mosbach, Duitsland Tel.: +49 6261 81 0 Fax: +49 6261 81 393 Web: , ~ v. honeywell .de Aantal werknemers: 500 2003 Verkoop van afsluiters: USD 100 miljoen Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001/2000 Certificeringsinstantie: TOV Moederbedrijf: Honeywell Inc, VS Ventielproducten: Check, control, Diafragma, druk

HO Trerice Co Adres: 12950 W Eight Mile Rd, Oak Park, MI 48237, VS Tel: +1 248 399 8000 Fax: +1 248 399 7246 Web: www.trerice.com CEO: Robert Hickey Productiemanager: Roy Buntin Moederbedrijf : Picut Industries Klepproducten: Bediening, Globe, Naald, Actuators

Profiel van de internationale kleppenindustrie

199

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Howkoku Valve Mfg Co Ltd Adres: 5-2-8 Koyama, Fujiderashi, Osaka 583-0033, Japan Tel: +81 729 55 8481 Fax: +81 729 55 8482 Klepproducten: Check, Gate, Globe HP Valves Oldenzaal BV Adres: Kleibultweg 69, 7575 BW Oldenzaal, Nederland Tel.: +31 541 519555 Fax: +31 541 522045 Web: www.hpvalves.com Aantal medewerkers: 28 Moederbedrijf: Welna Group Klepproducten: Check, Gate, Globe, Needle Hunt Co-adres: 1913 East State St, Salem, OH 44460, VS Tel: +1 330 337 9535 Fax: +1 330 337 3754 Web: www.hunwalve.com President en CEO: Gerald Bogner Manufacturing Plant Aa'ea: 100 sq 000 ft-klepproducten: kogel, terugslagklep, besturing, membraan, poort, globe, plug, druk, magneetklep, actuatoren

Huot Groupe Saint-Mihiel SA Adres: 2 rue de ia Marsoupe BP 36, 55301 Saint Mihiel Cedex, Frankrijk Tel: +33 3 29 91 66 55 Fax: +33 3 29 90 20 17 Klepproducten: Ball, Inc. Hydroseal Valve Co Adres: 1610 N Hwy 259, Kilgore, TX 75662, VS Tel: +1 903 984 8574 Fax: +1 903 984 6307 Web: ~~,.hydroseal.com Sales & Marketing Manager: Will Garvin Valve Products: Check, Pressure Relief Hytork Controls Ltd Adres: 6 Brackenhill, South West Industrial Estate, Peterlee, Co Durham SR8 2LS, VK Tel: +44 191 518 0020

200

Fax: +44 191 518 0032 Web: www.hytork.com Extra fabriek: Eastern Avenue, Gloucester GL4 7BY, VK (Tel: +44 1452 381000) Moederbedrijf: Emerson Electric Co, VS Klepproducten: Actuators SC IAIFO SA Adres: 58 Mihai Viteazu Blvd, 450090 Zalau, Roemenië Tel.: +40 260 661550 Fax: +40 260 661594 Web: www.iaifb.ro CEO: lening Cloran Productiemanager: lening David Aantal werknemers: 1200 USD 1 0 2003 USD Omzet miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 166.800 m² Kwaliteitsborgingscertificering "TUV ISO 9001; TUV-PED Certificeringsinstantie: API Valve Producten: Ball, Butterfly, Check, Control, Gate, Globe IBC Praag Adres: Karlgtejnsk/t 9, CZ 252 25 Jino~an ); Tsjechië Tel.: +420 251006 111 Fax: +420 251006 222 Web: www.armatury.cz Directeur: Jaroslav Hanousek Productiemanager: Zdenek Polda Marketingmanager: Jan Opocensky Aantal werknemers: 20035 Medewerkers: 2003 Verkoop van kleppen : USD 6,5 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 450 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001: 2000 Certificeringsinstantie: TUV Moederbedrijf: Equity Brokers Klepproducten: Bal, Vlinder, Controle, Controle, Poort, Naald IBK-Wiesehahn GmbH Adres: Raiffifisenstrasse 5, D46244 Bottrop, Duitsland Tel.: +49 2045 89 03 0

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Fax: +49 2045 89 03 20 Web: www.ibk.de Klepproducten: Borg, Cheque, Poort, Globe, Veiligheid Icarus SA Adres: Parc Industriel des Hauts Sarts, Zone 3, rue des Alouettes 100, B-4040 Herstal, België Tel.: +32 4 240 01 01 Fax: +32 4 240 06 40 Web: www.icarus-be.com Productiefabriek Oppervlakte: 2.600 m2 Verkoop: C14,4 miljoen (2001) Ventielproducten: kogel, bodem, vlinder , Cheque, Poort, Globe, l~lif~, Glijbaan, Naald, Veiligheid Ichinose Co Ltd Adres: 4-7-6 Itachibori, Nishiku, Osaka 550-0012, Japan Tel.: +81 6 6539 3112 Fax: +81 6 6536 3165 Web: www.insins.co.jp Aantal werknemers: 64 2003 Verkoop: u miljoen Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe Ihara Science Corp Adres: 13-17 Oi 4 Chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140 - 0014, Japan Tel.: +81 3 5742 2701 Fax: +81 3 5742 2233 Web" w,a.~:ihara-sc.co.jp CEO: Tadashi Tsuboi Fabrieken: Tsukechi (Gifu Pref), Nakaizu (Shizuoka Pref) . ), Higashine (Yamagata Pref) Aantal werknemers: 310 Ventielproducten: kogel, balg, controle, membraan IKAR JSC Adres: 18 Khimmachevskaya Str, Kurgan 640027, Rusland Tel.: +7 35222 97209 Fax: +7 7305 Fax : +2 7305 x~ -ww.ikar.zaural.ru Ventielproducten: Poort, Globe, Vlinder, Bal, Check, Specials

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

IMI Norgren Buschjost GmbH & Co KG Adres: Detmolder Strasse 256, D-32545 Bad Oeynhausen, Duitsland Tel.: +49 5731 791 0 Fax: +49 5731 791 179 Web: www.buschjost.com Directeur: Thomas Voigt Verkoop en marketing manager: Gerd Bahr Aantal werknemers: 260 2003 Omzet: ~32 miljoen Moederbedrijf: IMI plc, VK Klepproducten: besturing, membraan, druk, solenoïde Incatronic-Ph6nix Messtechnik GmbH Adres: Salzschlirfer Strasse 13, D-60386, Duitsland Tel. : Franktiart, Duitsland +49 69 41 80 42 Fax: +49 69 41 10 41 Web: www.phoenix-mt.com Klepproducten: besturing, veiligheid Indelac Controls Inc Adres: 6810 Powerline Drive, Florence, KY 41042, VS Tel. : + 1 800 662 9424 Fax: +1 859 727 4070 Web: www.indelac.com President: James Robinson Valve Products: Actuators Indian Valve Pvt Ltd (IVC) Adres: 53 Industrial Estate, Satpur, Nashik 422007, India Tel: + 91 253 2350170 Fax: +91 253 2351673 Web: www.ivc_india.com Klepproducten: Lucht, Vlinder, Controle, Poort, Drukregeling Indra srl ​​Adres: Via Novara 10/B-C, 20013 Magenta (MI), Italië Tel. : + 39 02 97298663 Fax: + 39 02 97291855 Web: www.indra.it Valve Products: Needle Industrial Valves & Tubes Co Adres: 67/A Suryaji Compound, Hafizali Bahadur Khan Marg, Mumbai 400 011, India

Tel: +91 22 3091130 Fax: +91 22 3097360 Klepproducten: Check, Gate, Globe Insamcor (Pty) Ltd Adres: 7-9 Simba St, Sebenza, Edenvale, Gauteng 1613, Zuid-Afrika Tel: +27 11 609 8610: +27 11 609 7681 Web: www.insamcor.co.za Managing Directors: HF Hedtrich & FH Bertschy Productiemanager: Lucas Venter Marketingmanager: Ray Kirby Aantal werknemers: 63 2003 Verkoop van kleppen: USD 4,5 miljoen Productieoppervlak: 2500 vierkante meter m Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: SABS Moederbedrijf: Insamcor Investments Klepproducten: Membraan, Mespoort Instrum AG Adres: Hauptsrasse 5, CH-4127 Birsfelden/Basel, Zwitserland Tel. : +41 61 312 1126 Web: w~:instrum-ag.com CEO: Andre Milnikel Aantal werknemers: 7 Moederbedrijf: Binder Group Productiefabriek Oppervlakte: 200 m² InterApp AG Adres: Grundstrasse 24, CH6343 Rotkreuz, Zwitserland Tel. : +41 41 798 22 33 Fax: +41 41 798 22 34 Web: www.interapp.net Directeur: Patrick Zurbuchen Productiemanager: Olivier Notz Marketingmanager: Patrick Zurbuchen Aantal medewerkers: ca. 160 2003 Verkoop afsluiters: ca. 41 miljoen dollar

Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Klepproducten: Butterfly International Valves Lidadres: International House, Willie Snaith Rd, Newmarket, Suflblk CB8 7GG, VK Tel: +44 1683 685000 Fax: +44 1683 664000 Web: x fiowcon trol.dresser .com Oppervlakte productiefaciliteit: 25.000 vierkante meter Moederbedrijf: Dresser Flow Control, VS Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe InterValf Adres: Yali Yolu Sokak 56, Ergun Isi Merkezi Kat 1, Bostanci/Istanbul, Turkije Tel: +90 216 410 69 00 Fax: +90 216 410 77 36 Web: www.intervalf.com Managing Director: Cafer Unlu Marketingmanager: Cafer Unlu Aantal werknemers: 43 2003 Verkoop van kleppen: US$ 4 miljoen Oppervlakte fabriek: 690 m² Moederbedrijf : Intervalf Dis Ticaret, Turkije Klepproducten: Butterfly Intervalve (India) Ltd Adres: 212/2 Hadapsar, Off Soli Poonawalla Rd, Hadapsar, Pune 411 028, India Tel: +91 20 699 340 Fax: +91 20 699 3921 Web: www.poonawallagroup.com General Manager Marketing: Ravi Swaminathan Moederbedrijf: Poonawalla Group, India Valve Products: Butterfly, Check Introl (India) Ltd Adres: H-34 MIDC, Ambad, Nashik 422 010, India Tel: +91 253 381434 Fax : +91 253 384413 Ventielproducten: Controleer

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 201

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Ishida Valve Mfg Co Ltd Adres" Fujishima Building, 4-134 Shiba, Minato-ku, Tokyo 1080014, Japan Tel.: +81 3 3455 5271 Fax: +81 3 3455 8690 Web: ~~'.ishida-valve.com Voorzitter : Akira Ishida Valve Producten: Check, Gate, Globe ISl SpA Adres: Via Luigi Galvani 6, 38015 Lavis (TN), Italië Tel.: +39 0461 247000 Fax: +39 0461 247024 Italprotec sas Adres: Vial Maggioa 040, Cavengoa Brianza 11, Cavengoa MI), Italië Tel.: +39 02 95 339500 Fax: +39 02 95 335075 Web: www.italprotec.com Ventielproducten: Butterfly, Check, Membraan Italvalv Snc Adres: Strada del Corriere 27, 15060 Sant Antonio AL de Basal, Italië Tel.: +39 0143 489491 Fax: +39 0143 489329 Web: w~v.italvalv.com Managing Director: Roberto Roveta Productiemanager: Mauro Repetti Aantal werknemers: 30 2003 Verkoop van kleppen: USD 5,5 miljoen Fabriek Oppervlakte productie: 6000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001:2000 Klepproducten: kogel, vlinder, besturing Italvalvole Sas Adres: Via Amendola 125, 13836 Cossato, (BI), Italië Tel: +39 015 980641 Fax: +39 2195 7: +39 21 .italvalvole .com Ventielproducten: kogel, vlinder, bediening, veiligheid, actuatoren

202

Ito Koki Co Ltd Adres: 10-4 Hakodono-Cho, Higashiosaka City, Osaka 5798037, Japan Tel: +81 729 85 2521 Fax: +81 729 82 2210 Web: www.itokoki.co.jp Extra fabriek, Ibuki Muraki: 930 Muraki -Cho, Sakata-Gun, Shiga 521-0323, Japan (tel.: +81 749 55 1041) President: Niro Utsumi Productiemanager: Teruyuki Tatekawa Marketingmanager: Yasumasa Shigehisa Aantal werknemers: 200 2003 Omzet: u miljoen Terugslagklep Producten: Globe ITT Industries- Engineered Process Solutions Group Adres: 33 Centerville Rd, Lancaster, PA 17605-2064, VS Tel: + 1 717 509 2200 Fax: +1 717 509 2316 Web: www.engvah,es.com0 Extra fabriek : 1117 Bankhead Avenue, Amory, MS 38821, VS (Tel: +1 662 256 7185) CEO: Lanny Cruse Productiemanager: Pat O'Brien Marketingmanager: Lou Gaudio Moederbedrijf: ITT Industries Inc, VS Ventielproducten: Ball, Butterfly , Check, Diafragma, Poort, Actuators ITT Industries, Pure-Fie Solutions Group Adres: Richards St, Kirkham, Lancashire PR4 2HU, VK Tel: +44 1772 682696 Fax: +44 1772 686006 Web" ~v.ittpureflo.com Area Manufacturing Fabriek: 16.000 vierkante meter Moederbedrijf: ITI" Industries Inc, VS Klepproducten: membraan

Profiel van de internationale kleppenindustrie

ITT Industries, Pure-Fie Solutions Group Adres: 110-B West Cochran St, Simi Valley, CA 93065, VS Tel: +1 805 520 7200 Fax: +1 805 520 7205 Web: ~v.ittpureflo.com Productiefabriek: 35.000 m² Moederbedrijf: ITT Industries Inc, VS Klepproducten: Membraan ITT Richter Chemie-Technik GmbH Adres: Otto-Schott-Strasse 2, D47906 Kempen, Duitsland Tel.: +49 2152 1 46 0 Fax: +49 2152 0 46 190 Web: w~.itt-richter.de CEO: G Naasner Marketingmanager: M Kluge Aantal medewerkers: 220 Productiefabriek Oppervlakte: 7.300 m² Moederbedrijf: ITT Industries Inc, VS Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Controle, membraan, handschoen, druk, bemonstering, veiligheid, aandrijvingen Ivano-Frankovsky Valve Plant JSC Adres: 229 Konovaltsa Str, Ivano-Frankovsk 76014, Oekraïne Tel/Fax: +380 3422 23221 Valve Products,: Butterfly Check, IVR Valvole a Sfera Adres SpA: Via Risorgimento 9 Frazione Ara, 28075 Grignasco (NO), Italië Tel.: +39 0163 417082 Fax: +39 0163 418630 ​​Aantal werknemers: 85 2000 miljoen James Ball Valve Mexico Verkoop: SA24 de CV Adres: Ave Retorne el Saucito # 1010, Parque Industrial El Saucito, 31125 Chihuahua, Mexico

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Tel: +52 614 422 0060 Fax: +52 614 422 0955 Web: www.metsoautomation.com Moederbedrijf: Metso Automation, Finland Klepproducten: Bali, Butterfly, Actuators JC F~brica de V~lvulas SA Adres: Cant~bria 2, Pol Ind Les Salines, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Spanje Tel.: +34 936 54 86 86 Fax: +34 936 54 86 87 Web: www.jc-ballvalves.com Aantal werknemers: 41 2002 Verkoop : 1~ 12,4 miljoen ventielproducten: Ball JCl Regelungstechnik GmbH Adres: Westendhof 8, D-45143 Essen, Duitsland Tel.: +49 201 2400 0 Fax: +49 201 2400 253 Web: www.jci.com Ventielproducten: Control JGM Mess- und Regelsysteme GmbH & Co KG Adres: Zieglerstrasse l 0-16, D52078 Aken, Duitsland Tel.: +49 241 5687 0 Fax: +49 241 5687 300 Web: www.jgeema.de Ventielproducten: Bediening, Globe, Veiligheid JL Controls Ltd Adres: The Tanneries, Titchfield, Hampshire POI 4 4AR, VK Tel: +44 1329 844406 Fax: +44 1329 844408 Managing Director: Jim Liddicoat Valve Products: Aseptisch membraan JMA Jihomoravskd Armaturka pagina 30 pagina 5, Hodon sro 5, Hodon sro 5, Hodon sro 5, Hodon sro Tsjechië Tel.: +420 518 318 300 Fax: +420 518 321 246 Web: www.jmahod.cz Managing Director (Operations): Ing Tomas Urban Motherselskap: Bopp & Reuther Groep (uhc - IWKA AG)

Klepproducten: vlinder, bal, ruit, poort JMCM Co Ltd Adres: 316-6 Chonheung-ri, Sunggur-eup, Chonan-si Choongnam, Zuid-Korea Tel: +82 41 621 0606 Fax: +82 41 621 5465 Web" www .jmcvalve.com Kantoor in de VS: JMC Valve Inc, Houston, TX Ventielproducten: Ball

John Valve Mfg Factory Co Ltd Adres: Rm C, 17 FI, No 270 Chung Ming S Rd, Taichung, Taiwan, ROC Tel: +886 4 23780078 Fax: +886 4 23754978 Web: www.johnvalve.com.tw Fabriek: 1149 -11 Bee San Rd, Tsao Tun Town, Nan Tou Hsien, Taiwan, ROC Kwaliteitsborgingcertificering: DIN EN ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: TUV Klepproducten: Bal, Vlinder, Controle, Poort, Bol, Naald John Valves Ply Ltd Adres : PO Box 279, Ballarat, VIC 3355, Australië Tel: +61 3 5333 0777 Fax: +61 3 5338 1771 Web: w~v.johnvalves.com.au Algemeen manager: Brian Parker Nationaal verkoopmanager: Kevin Eddy Valve Products: Vlinder, vinkje, poort, wereldbol

Johnson Controls SpA Adres: Via Piave 6, 23871 Lomagna (LC), Italië Tel.: +39 039 92221 Fax: +39 039 5300827 Web-wv,av.jci.com Moederbedrijf: Johnson Controls Inc, VS Valve Products: Control , Actuators Jordan Controls Inc Adres: 5607 West Douglas Avenue, Mihvaukee, WI 53218, VS

Tel: 4-1 414 461 9200 Fax: +1 414 461 1024 Web: www.jordancontrols.com President en CEO: Bob Seidell Productiemanager: David Biegomski Marketingmanager: Don Reynolds Aantal werknemers: 90 Oppervlakte productiefaciliteit: 10.000 m². M. m Moederbedrijf: Rotork plc, VK Valve Products: Actuators Jordan Valve Division van Richards Industries Adres: 3170 Wasson Rd, Cincinnati, OH 45209, VS Tel: + 1 513 533 5600 Fax: +1 513 871 0105 Web: .com Managing Director : J Anthony George Productiemanager: Douglas Parham Marketingmanager: Kevin Kahn Aantal werknemers: 120 2003 Verkoop van kleppen: USD 22 miljoen Oppervlakte productiefaciliteit: 22.500 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: ABS Moederbedrijf: Richards Industries , VS Klepproducten: regeling, druk, sanitair, temperatuurregelaars, actuatoren Jun Enterprises Corp Adres: 7F-9, No 12, Lane 609, Sec 5, Chung Hsin Kd, San Chung, Taipei Hsien, Taiwan Tel: +886 2 2999 7120 Fax: +886 2 2999 7056 Web: www.junvalve.com.tw Fabriek: Sin Le Rd, DianShan Lake, KunShan Town, liangSu, China Ventielproducten: bal, vlinder, ruit, poort, bol, naald

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 203

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Juneja Metal Works Adres: Variana Village, Kapurthala Rd, PO Basil Guzan, Jalandhar 144 002, India Tel: +91 181 2650321/2650537 Fax: +91 181 2650460 Web: www.junejametalworks.com Juni Productmanager: GSja Managing Director: GSja Juneja Marketingmanager: Rajinder Juneja Aantal werknemers: 210 Oppervlakte productiefabriek: 12.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000/CE-markering Certificeringsinstantie: Kema, Nederland en TOV Valve Products: Kausjon, Butterfl); Check, Gate, Steam Kane Kogyo Co Ltd Adres: 2036 Okusa, Komaki-shi, Aichi-ken 485-0802, Japan Tel: +81 568 79 2476 Fax: +81 568 79 6422 Web: ww~.kkk-kane.co .jp President: Kiyoshi Ochiai Aantal werknemers: 135 Klepproducten: Bal, Poort, Solenoïde Kaneko Sangyo Co Ltd Adres: 10-6 Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0014, Japan Tel: +81 3 3455 1411 Fax: +81 3 3456 5820 Web: www.kaneko.co.jp President: Yosinori Nakamura Fabriek: Hiratuka Aantal werknemers: 85 Verkoop: u miljard Ventielproducten: Bediening, Poort, Globe, Sat~ty, Solenoid Karatu Valve Industry Co Ltd Adres: 1525 Haru, Karatsu-shi, Saga 847-0031, Japan Tel.: +81 955 77 1111 Fax: +81 955 77 2841 President: Shigetoshi Yamanaga Klepproducten: Check, Control, Gate, Globe

204

K Controls Ltd Adres: Process House, Stone Close, Horton Rd, West Drayton, Middlesex UB7 8JU, VK Tel: +44 1895 449601 Fax: +44 1895 448586 Web: ~r uk Gezamenlijke directeuren: David Yates, Brian Prince Valve Products : Check Kenda Industrial Corp Adres: 9B, 57#, South Hubin Rd, Xiamen 361004, China Tel: +86 592 229 4111 Fax: +86 592 229 4999 Web: ~vw.kendavalve.com Managing Director: Patrick Chen Aantal medewerkers : 130 2003 Verkoop van kleppen: USD 60 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 25.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificering Lichaam: DNV Klepproducten: Kogel, Vlinder, Controle, Controle, Membraan, Poort, Bol, Pinch, Plug , Pressure Kent Introl Private Ltd Adres: Armytage Rd Industrial Estate, Brighouse, West Yorkshire HD6 1QF, Verenigd Koninkrijk Tel: +44 1484 710311 Fax: +44 1484 407407 Web: v~qa,w.vetcogray.com Moederbedrijf: Private Equity Groep Ventielproducten: Controle

Kerotest Manufacturing Corp Adres: 5500 Second Avenue, Pittsburgh, PA 15207, VS Tel: +1 412 521 4661 Fax: +1 412 521 2160 Web: x~vw.kerotest.com Extra fabriek: Louisiana President: R Visalli Valve Products: Ball , Poort, Globe, Naald

Keulahfitte Krauschwitz GmbH Adres: G6rlitzer Strasse l, D02957 Krauschwitz, Duitsland Tel.: +49 35771 54 0 Fax: +49 35771 54 2 20

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Web: ~wv.keulah uettekrauschwitz.d e Klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate

Key Port Valve-adres: 7693 Manchester Highwa}; Morrison, TN 37357, VS Tel: +1 931 668 5377 Fax: +1 931 668 5378 Web: www.smg-global.com President: Ray Jones CEO: Joe Grissom Aantal werknemers: 24 2003 Valve-omzet: USD 1,6 . miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 3900 m2 Moederbedrijf: Southern Manufhcturing Group Inc, VS Klepproducten: Plug

Keystone Valve (UK) Ltd Adres: Crosby Rd, Market Harborough, Leicestershire LE 16 9EE, UK Tel: +44 1858 467281 Fax: +44 1858 434728 Web: www.tycovalves-eu.com Moderselskap: Tyco International, USA Valve Products: Bal, vlinder, vinkje, poort, wereldbol, plugg, actuator

Keystone Breda Adres: 4824 AB Breda, Nederland Tel.: +31 76 5 434 100 Fax: +31 76 5 434 399 Web: wxw,v.tycovalves-eu.com Moederbedrijf: Tyco International, USA Valve Products: Butterfly KF Telford Engineered Products Adres: 9430 39th Avenue, Edmonton, Alberta T6E 5T3, Canada Tel: +1 780 463 8633 Fax: +1 780 461 1588 Web: www.telford.ca Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Valve Products: Check, Hek

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

KF Industries Inc Adres: 1500 SE 89th St, Oklahoma City, OK 73149, VS Tel: +1 405 631 1533 Fax: +1 405 631 5034 Web: www.kfvalves.com Aantal werknemers: 300+ Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 :2000 Certificeringsinstantie: Lloyd's Register Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, naald, actuatoren Kieback & Peter GmbH & Co KG Adres: Tempelhofer Weg 50, D12347 Berlijn, Duitsland Tel. : +49 30 600 95 0 Fax: +49 30 600 95 164 Web: www.kieback-peter.de Valve Products: Control Kinetrol Ltd Adres: Trading Estate, Farnham, Surrey GU9 9NU, UK Tel: +44 1252 733838 Fax: + 44 1252 713042 Web: www.kinetrol.com Marketingmanager: R Brigham Aantal werknemers: 150 2003 Verkoop: miljoenen Ventielproducten: Actuators Kingdom Precision Casting Co Ltd Adres: 14-F, 120 Chung Cheng 1st Rd, Tel Kaohsiung, Taiwan: +886 7 7713121 Fax: +886 7 7235165 Web: www.kicasting.com Fabriekslocaties: Zhongshan City, Guangdong, China; Gutian County, Fujian, China Aantal werknemers: 700+ (groeps) Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe Kirloskar Brothers Ltd Adres: Udyog Bhavan, Tilak Rd, Pune 411 002, India Tel: +91 20 444 4455 Fax: + 91 20 444 4198 Web: ww~:kbl.co.in

Voorzitter en CEO: Sanjay Kirloskar Valve Products: Butterfly, Check, Globe Kishigami Valve Co Ltd Adres: 4-12 Oihara, Yao-shi, Osaka 581-0092, Japan Tel: +81 729 23 1663 Fax: +81 729 32 President: Yoshihiro Kishigami Aantal werknemers: 70 Valve-producten: Check, Gate, Globe Kitamura Valve Mfg Co Ltd Adres: 2500 Daimon, Urawashi, Saitama 377-0963, Japan Tel: +81 48 878 1111 Fax: +8978 528 " ~-r162kt m -valve.co.jp Klepproducten: Kogel, Diaphgram Kitz Corp Adres: l- l 0- l Nakase, Mihamaku, Chiba 261-8577, Japan Tel: +81 43 299 1730 Fax: +81 43 299 0121 Web: www . kitz.co.jp CEO: Kimio Kobayashi Aantal werknemers: 1.420 Japanse fabrieken: Nagasaki, Suwa, Ina, Chino Oppervlakte productiefabriek: 114.589 m² Ventielproducten: kogel, vlinder); Controle, controle, poort, bol, naald, druk , Actuators Kitz Corp of Europe SA Adres: Ram6n Vifias 8, 08930 Sam Adri~ de Bcs6s, Barcelona, ​​​​Spanje Tel: +34 93 462 1408 Fax: +34 93 462 0980 Web: www.kitzeurope.com Productiefabriek Oppervlakte: 5561 m² Aantal medewerkers: 85 2003 Verkoop van afsluiters: USD 17,12 miljoen Certificering kwaliteitsborging: ISO 900 l-Bureau Veritas Moederbedrijf: Kitz Corp, Japan Ventielproducten: Ball

Kitz Corp of Mexico SA de CV Adres: Manzana 6, Lotes 1, Parque Industrial del Norte, 88500 Reynosa, Tamps, Mexico Tel: +52 89 29 2100 Fax: +52 89 29 2200 Web: ~vw.kitz.co.jp Moederbedrijf: Kitz Corp, Japan Kitz Corp uit Taiwan Adres: 5-26 East St, NEPZ, Kaohsiung, Taiwan, ROC Tel: +886 7 362 5593 Fax: +886 7 363 5217 Web: ~s~,w.kitz . co.jp Moederbedrijf: Kitz Corp, Japan Valve Products: Ball Kitz {Thailand) Ltd Adres: 426 Moo 17, T Bangsaothong, Subdistrict Bangsaothong, Samutprakarn 10540, Thailand Tel: +66 2 315 31 29 Fax: +66 31275 5 Web : www.kitz.co.jp Fabriekslocaties: Bangplee, Amatankorn Productiefabriek Oppervlakte: 17.300 vierkante meter President: Yukio Osada Aantal werknemers: 444 (2001) Moederbedrijf: Kitz Corp, Japan Ventielproducten: Ball, Butterfly

Kitz Corp uit Californië (exQuality Assured Products Inc) Adres: 2601 Monarch St, Allamecta, CA 94501, VS Tel: + 1 510 749 3900 Fax: + 1 510 749 3850 Web-www.kitz.co.jp Algemeen directeur: Randy Mellinger Moederbedrijf: Kitz Corp, Japan Ventielproducten: Kogel, Controle, Controle, Membraan, Poort, Globe, Actuators Klaus Union GmbH & Co KG Adres: Postbus 10 13 49, D44713 Bochum, Duitsland Tel.: +49 234 45 95 0 Fax: +49 234 43 23 87 Web: www.klaus-union.de Directeur: T Esclmer

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 205

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Productiemanager: U Edinger Marketingmanager: F Potrykus Aantal medewerkers: 250 2003 Verkoop afsluiters: ca. C4 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 20.000 m² Kwaliteitsborgingcertificaat: DIN EN [SO 9001-2000 PED

Certificeringsinstantie 97/23/EG: TOV-klepproducten: Check, Gate, Globe, Relief Klein Adres: ZI Chemin de la LiSme, BP 10, 39570 Perrigny, Frankrijk Tel.: +33 3 84 87 22 22 Fax: +33 3 84 24 60 40 Web: www.t3,covaives-eu.com Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: Globe, Actuators Klep Valves (Pty) Ltd Adres: 17 Resnick St, Factoria, Ka'ugersdorp, Zuid-Afrika Tel: + 27 11 955 4690 Fax: +27 11 955 4697 Web: w~:spirotech.co, za/klep Ventielproducten: Membraan, Gate Klinger GmbH Adres: Rich-Klinger-Strasse, D65510 Idstein, Duitsland Tel.: + 49 6126 9500 Fax: +49 6126 950341 Web: www.klinger-gmbh.de Directeur: Reinhard Roedel Marketingmanager: Michael Wfillerich Aantal medewerkers: 55 2003 Verkoop van afsluiters: 24 miljoen USD Kwaliteitsborgingscertificering: DIN EN ISO: 2000 Certificatie-instelling : Bureau Veritas Valve Producten: Kogel, Conu'ol, Globe, Naald, Plug Klinger Fluid Control GmbH Adres: Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen, Oostenrijk Tel.: +43 2252 600 0 Fax: +43 2252 600 8

206

Web: www.klinger.kfi:.at 2002 Verkoop: C5,8 miljoen Ventielproducten: Kogel, Zuiger Klinger Danmark AS Adres: Postboks 149, Vallensbaekvej 65, DK-2625 Vallensbaek, Denemarken Tel.: +45 43 64 66 11 Fax : +45 43 64 11 42 Web: www.klinger.dk CEO: Klaus Kaautzen 2002 Omzet: DKK 51,2 miljoen Aantal medewerkers: 31 Ventielproducten: kogel, vlinder, terugslag, regeling, drukontlasting, veiligheid, afsluiting, aandrijvingen Kojima Gokin Co Ltd Adres: l-HigashiFudanotsujicho, Higashi-Kijyo, Monami-ku, ~,oto 601-8024, Japan Tel.: +81 75 661 0001 Fax: +81 75 661 0003 Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Gate, Konan Valve Co Ltd Adres: 1-2-36 Ogata, Kashiwarashi, Osaka 582-0018, Japan Tel: +81 729 71 0631 Fax: +81 729 71 0633 Moederbedrijf: Konan Electric Corp Valve Producten: Check, Gate, Globe Koso America Inc Adres: 4 Manley St, W Bridgewater, MA 02379, VS Tel: +1 508 584 1199 Fax: +1 508 584 2525 Web: ~wv. kosoamerica.com CEO: Steve Oliver Productiemanager: Don Fisher Marketingmanager: Mark Gallagher Aantal werknemers: 70 2003 Verkoop kleppen: USD 2,3 miljoen Oppervlakte fabriek: 3291 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificatie-instelling "Amerikaans"

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Certification Corp Inc Moederbedrijf: Nihon Koso, Japan Klepproducten: Controle, Globe, Actuators Koyo Co Ltd Adres: 1-6-4 Hondori-Nishi, Nishitsutsumi, Higashi-Osaka-shi, Osaka 577-0046, Japan Tel: +81 6 6782 1515 Fax: +81 6 6788 1351 Klepproducten: Check, Globe Armatura Krnov Adres: Bruntalska 5, 79401 Kznov, Tsjechië Tel.: +420 554 620 607 Fax: +420 554 6116 Web.kr. cz CEO: Milos Kostolany Productiemanager: Milan Sedlacek Marketingmanager: Milos Kostolany Verkoopmanager: Petr Bolik Aantal werknemers: 52 2003 Verkoop van afsluiters: USD 3,2 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 210.000 m² Certificering kwaliteitsborging: C ISO 9001 ing Lichaam: TOV Moederbedrijf: IBC , Prague Valve Producten: Ball, Check, Gate Friedrich Krombach GmbH & Co KG Armaturenwerke Adres: Marburger Strasse 364, D-57223 Ka'euztal, Duitsland Tel.: +49 2732 520 00 Fax: +49 2732 520 100 Web: ~.~ v.krombach.com Aantal medewerkers: 500 2003 Verkoop: C39 miljoen Ventielproducten: Kogel, Vlinder, Check, Float, Gate, Globe, Safety, Special, Throttle KSB Armaturen GmbH Adres: Johann-Klein- Strasse 9, D-67227 Frankenthal, Duitsland Tel.: +49 6233 86 2716 Fax: +49 6233 86 3476

10 Adresboek van Valve-bedrijven Web: g~,w.ksbgroup.com Managing Director: Klaus Barmann Productiemanager: Oliver Schmalz Marketingmanager: Dr. Christopher Lange Aantal werknemers: 440 Oppervlakte productiefabriek: 25.000 m² Moederbedrijf: KSB AG, Duitsland Valve Producten: Check, Street, Globe KSB SA Adres: ZI de Gagnaire Fons&he, F-24490 La Roche Chalais, Frankrijk Tel.: +33 5 53 92 49 18 Fax: +33 5 53 92 45 80 Web: www.ksbgroup. com Managing Director: Michel Pr6fot Productiemanager: Philippe Bdouet Marketingmanager: Dr. Christopher Lange Aantal werknemers: 478 Oppervlakte productiefabriek: 23.000 m² Moederbedrijf: KSB AG, Duitsland Klepproducten: Butterfly, Check, Actuators Kubota Corp Adres: 1 -1 -1 Nakamiya, Oike, Hirakata, Osaka 573-8573, Japan Tel.: +81 72 840 1292 Fax: +81 72 840 1290 Web: www.kubota.co.jp/valve Ventielproducten: kogel, vlinder, terugslag, bediening , Gate Kiihme Armaturen GmbH Adres: Am Vorort 14, D-44894 Bochum, Duitsland Tel.: +49 234 298 02 0 Fax: +49 234 298 02 10 Web: www.kuehme.de Directeur: Klaus Reusch Productiemanager: M Bramenkamp Marketing Manager: Uwe Krabbe Aantal medewerkers: 77 2003 Verkoop afsluiters: s miljoen

Productiefaciliteit Oppervlakte: 3350 m² Klepproducten: poort, vlinder, bediening, snelsluiting Kumkang Valve Mfg Co Ltd Adres: 209-10, Jang-Dong, Dalseo-Gu, Daegu City 704-190, Zuid-Korea Tel.: +82 53 581 4500 Fax: +82 53 581 4505 Web: www.kuka.co.kr Klepproducten: Ball Kunkle Valve Adres: 1281 Old US 70, Black Mountain, NC 28711, VS Tel.: + 1 828 669 37020 Fax: + 1 828 669 0586 Web: wx~avw,kunklevalve.com Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Drukontlasting, Veiligheid Kurimoto Ltd Adres: 1-9 Shimbashi 4-Chome, Minato-Ku, Tokyo 104-0005, Japan Tel .: + 81 3 3436 8191 Fax: +81 3 3436 8026 Web: www.kurimoto.co.jp CEO: Yasuo Kawabata Productiemanager: Ikuhei Otani Marketingmanager: Kenji Nakayama Aantal werknemers: 1761 2003 Kwaliteitsbeoordeling Ventielverkoop: US$ 10 miljoen: ISO 9001, ISO 14001 klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate KVC Co Ltd Adres: 208-153, Nagahara-Cho, Sakaimachi Ayanokoji, Shimogoyo-ku, Kyoto 600-8073, Japan Tel.: +81 33 361 : +81 75 371 9341 Web: www.kvokyoto.co.jp Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol

Kyoei Valve Industry Co Ltd Adres: 19-l I Minami-machi, Kaizuka-shi, Osaka 597-0005, Japan Tel: +81 724 31 1441 Fax: +81 724 31 1445 Web: www.kansei.ne.jp/kyoei President: Reio Hamaguchi Extra fabriek: 11-6, 6chome, Kamihigashi, hirano-ku, Osaka City (Tel: +81 6 6792 3063) Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe La TecnoValvo srl Adres: Viale Lombardia 10 , 20021 Bollate (MI), Italië Tel.: +39 02 3503508 Fax: +39 02 3503494 Web: w~vw.latecnovalvo.com Aantal werknemers: 28 2002 Verkoop: ~1,9 miljoen Ventielproducten: bodem, ruit, zwevend, port , Globe, Sampling LA TIS Service Srl Adres: Via Vezza 6, 24050 Calcinate (BG), Italië Tel.: +39 035 842447 Fax: +39 035 4423050 Web: x~w~:latis-service.com Aantal werknemers : 17 2002 Verkoop: ~7,7 miljoen Vah,e-producten: vlinder, controle, controle, poort, actuatoren

Landis & Staefa GmbH Adres: Friesstrasse 20-24, D60388 Frankfurt, Duitsland Tel.: +49 69 40 02 0 Fax: +49 69 40 02 15 90 Web: www.landisstacfa.dc Ventielproducten: Butterfly, Control, Globe, Safety , Actuators Larox Flowsys Oy Adres: PO Box 338, FI-53101 Lappeenranta, Finland Tel.: +358 201 113 311 Fax: +358 201 113 300 Web: wxw~:larox.fi Managing Director: Jukka Maaltonen Marketing Manager:

Het profiel van de internationale kleppenindustrie "207

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Aantal medewerkers: 40 Verkoop: 0 miljoen Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: SFS-certificering Ventielproducten: Pinch Laun GmbH Maschinen- und Apparatebau Adres: Waldstrasse 71, D-6545 l Kelsterbach, Duitsland Tel.: +49 6107 986 0 Fax: +49 6107 986 69 20 Web: v,a~w.laun-online.com Ventielproducten: Butterfly, Gate LCM Italia srl ​​​​Adres: Via Cappuccini 40/D, 21013 Gallarate, Italië Tel.: +39 0331 776256 Fax: +39 0331 794295 Web: x~-a,~:cheropiping.com Aantal werknemers: 49 2002 Omzet: E9,1 miljoen Moederbedrijf: Chero Piping SpA (Italië) Afsluiterproducten: Ball LDM spol Sro Adres: Litomygl8skfi 137 ,560 02 Ceska T~ebov ~, Tsjechië Tel.: +420 465 502 511 Fax: +420 465 533 101 Web: www.ldm.cz Valve Products: Control, Shutoff Leslie Controls Inc Adres: 12501 Telecom Drive, Tampa, FL 33637, VS Tel.: +1 813 978 1000 Fax: + 1 813 978 0984 Web: www.lesliecontrols.com Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Klepproducten: Butterfly, Control, Actuators Leser GmbH & Co KG Adres : Wendenstrasse 133-135, D-20537 Hamburg, Duitsland Tel.: +49 40 25 165 100 Fax: +49 40 25 165 500 Web: www.leser.com Directeuren" Joachim Klaus & Martin Leser Aantal medewerkers: 285

208

2003 Verkoop van kleppen: USD 36 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 10.700 m².

Limitorque Corp Adres: 5114 Woodall Rd, Lynchburg, VA 24506-1318, VS Tel: +1 434 528 4400 Fax: +1 434 845 9736 Web: www.limitorque.com Moederbedrijf: Flowserve Corp, VS Klepproducten:

Linatex Africa (Pty) Ltd Adres: 5 Fuchs St, Alrode 1450, South Afi'ica Tel.: +27 11 864 2744 Fax: +27 11 908 2130 Klepproducten: Ball, Check, Gate, Pinch Linde AG, MAPAG Works Adres : Von-HolzapfeI-Strasse 4, D-86497 Horgau, Duitsland Tel.: +49 8294 86 95 0 Fax: +49 8294 86 95 80 Web: www.mapag.de Directeur: RalfSobig Productiemanager: Manfi'ed Pammer Marketing Manager: M Gerceker Aantal medewerkers: 68 Productielocatie Oppervlakte: 32.300 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Afsluiterproducten: Butterfly, Check, Control, Actuators Lorch Logistik GmbH Adres: Bahnhof~trasse 22, D71111 Waldenbuch, Duitsland Tel: + 49 7157 99 0 Fax: +49 7157 99 4 34 Web: ~ v. l o r c h . d e Ventielproducten: Controle, Veiligheid

Profiel van de internationale kleppenindustrie

E Georg LOdecke Armaturen GmbH Adres: Heinrich-Hauck-Strasse 2, D-92224 Amberg, Duitsland Tel.: +49 9621 76 82 0 Fax: +49 9621 76 82 99 Web: w~av.luedecke.de Aantal medewerkers: 52 2003 Verkoop: El0 miljoen ventielproducten: kogel, keerklep, plug LVF SpA Adres: Via G Mazzini 6, 24060 San Paolo d'Argon (Bergamo), Italië Tel.: +39 035 4255 211 Fax: +39 035 959 210 Web : w ~v.lvf.it Aantal werknemers: 131 2002 Verkoop: E22,7 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 163.000 sq ft Klepproducten: Check, Gate, Globe M&S Armaturen GmbH Adres: Industriestrasse 24-26, D-26446 Friedeburg, Duitsland Tel: + 49 4465 807 0 Fax: +49 4465 807 40 Web: ~-,v. ms-armaturen.de Aantal werknemers: 220 2002 Verkoop: E20 miljoen Afsluiterproducten: Butterfly Maezawa Industries Inc Adres: 7-2 2 ​​Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104 8351, Japan Q~l: +81 3 3281 5521 Fax: +81 3 3274 4157 Web: ~ ~ , . maezawa.co.jp Klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate Mallard Control Co Inc Adres: 4970 Washington Boulevard, Beaumont, TX 77707, VS Tel: +1 409 842 5392 Fax: + 1 409 842 8165 Web: x~v .mallardcontrol.com Omzet: USD 12 miljoen (2003) Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Ventielproducten: Controle, controle, dumpen, drukontlasting

ik0

Gustav Mankenberg Armaturenfabrik GmbH Adres: Spenglerstrasse 99, D23556 Liibeck, Duitsland Tel.: +49 451 8 79 75 0 Fax: +49 451 8 79 75 99 Web: www.mankenberg.de Aantal medewerkers: 110, Kleppersproducten: Niveau persproducten: Kontroll

Maran E Peracini Srl Adres: Via Valduggia 25, 1301 l Borgosesia (VC), Italië Tel.: +39 0163 26757 Fax: +39 0163 22464 Web" www.maranperacini.com Aantal werknemers: 24 2000,4 miljoen Omzet: ( Valve~ Producten: Air Relief, Check, Gate Mars Valve Co Ltd Adres: 7F-6, No 200, Sec 4, Wen-Shin Rd, Taichung, Taiwan Tel: +886 4 2297 3808 Fax: +886 4 2297 3608 Web: www. marsvalve.com.tw Klepproducten: kogel, keerklep, poort, bol, naald, actuatoren

Maruman Industry Co Ltd Adres: 3-4-57 Tagawa-kita, Yodogawa-ku, Osaka 532-0021, lapan Tel.: +81 6 6886 0870 Fax: +81 6 6886 0878 President: Akinori Kotani Ventielproducten: kogel, vlinder Check, Gate Marwin Valve Division van Richards Industries Adres: 3170 Wasson Rd, Cincinnati, OH 45209, VS Tel: +1 513 533 5600 Fax: + 1 513 533 7343 Web: www.marwinvalve.com Managing Director: J Anthony George Production Manager : Douglas Parham Marketingmanager: Kevin Kahn Aantal werknemers: 120 2003 Verkoop van kleppen: USD 22 miljoen

Productiefaciliteit Oppervlakte: 22.500 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: ABS Moederbedrijf: Richards Industries, VS Klepproducten: Kogel, besturing, actuatoren Mastergear Adres: 5466 East Rockton Rd, South Beloit, IL 61080, VS Tel : + 1 815 389 4004 Fax: + 1 815 389 8383 Web: www.mastergearworldwide.com Algemeen directeur: Jim Packard Marketingmanager: William Wells Aantal werknemers: 75 Oppervlakte fabriek: 50.000 m² Moederbedrijf: Regal -Beloit Corp Valve Producten: Actuators Matsuo Valve Industry Co Ltd Adres: 245 Tomachi, Hikoneshi, Shiga 522-0009, Japan Tel.: +81 749 22 1564 Fax: +81 749 24 5846 President: Jintaro Matsuo Valve, Products Kloden

Maxon Corp Adres: 201 East 18th St, Muncie, IN 47302, VS Tel: +1 765 284 3304 Fax: + 1 765 286 8394 Web: www.maxoncorp.com Valve Products: Control, Safi:ty Maxon International Adres: Luchthavenlaan , 1800 Vilvoorde, België Tel.: +32 2 255 09 09 Fax: +32 2 251 42 81 Web: www.maxon-europe.com Gedelegeerd Bestuurder: U Conen Productie Manager: L Coen Marketing Manager: Bart Geyskens Aantal medewerkers: 150 in Europa, 400 wereldwijde productiefaciliteiten Oppervlakte: 70.000 m²

Directory van klepbedrijven

Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: ITS-moederbedrijf: Maxon Corp Klepproducten: Vlinder, Controle, Poort, Plug, Druk, Actuators MCF-kleppen Adres: 3409 Brinkman St, Houston, TX 77018, VS Tel: +1 713 869 3100 Fax: + 1 713 869 5511 President: John De Penne Rouge Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: kogel, besturing, actuatoren Meeafrance (Deutschland) GmbH Adres: K6rnerstrasse 22, D53175 Bonn, Duitsland Tel.: +49 228 9 35 5 0 Fax: +49 228 9 35 50 6 Web: www.mecafrance.de Moederbedrijf: Tyco Flow Control Vah,e Producten: Ball, Actuators Mecafrance SA Adres: 4 rue des Oziers, Pare d'Activit6s du Vert Galant, 95310 Saint-Ouen L' Aumbne, Frankrijk Tel.: +33 1 39 09 38 80 Fax: +33 1 39 09 38 88 Web: www.mecaf?ance-sa.fr Moederbedrijf: Tyco Flow Control Valve Producten: Bal, Magneet Mekalnox 1 rue Jean -Pierre Timbaud, 95101 Argenteuil Cedex, Frankrijk Tel: +33 1 30 25 79 80 Fax: +33 1 30 25 79 81 Web: www'meca'in~176 Directeur: Huguos Beurel Productiemanager: Michel Culembourg Marketingmanager: Jean Devanssay Aantal medewerkers: 110 Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001-certificeringsinstantie: Lloyd's Register

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 209

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Moederbedrijf: SGD Valve-producten: kogel, controle, bemonstering

Web: ~av~: metrexvalve.com Aantal werknemers: 30 Klepproducten: Safi:ty

MEI Valvole Industriali srl Adres: Via Stipeti, 55060 Coselli Lucca, Italië Tel.: +39 0583 403265 Fax: +39 0583 403138 Web: www.meivalvole.com Directeur: Lorenzo Mei Technisch manager: Massimo Panattesoni: Aantal 19 medewerkers. : E2,5 miljoen Klepproducten: kogel, vlinder, controle, demper

Metso Automation Adres: PO Box 310, 00811 Helsinki, Finland Tel.: +358 20 483 150 Fax: +358 20 483 151 Web: www.metsoautomation.com Oppervlakte productiefabriek: 388.500 vierkante meter Klepproducten, kogels, vlinders, bol, Stekker, actuatoren

Mercer Valve Co Inc Adres: 9609 NW 4th, Oklahoma City, OK 73127, VS Tel: +1 405 495 6533 Fax: +1 405 495 8728 Web: ~-,v.mercervalve.net CEO: Dick Taylor Productiemanager: Tom Smith Marketingmanager: Kirk Taylor Kwaliteitsborgingcertificering: ASME Sec VIII 1 Certificeringsinstantie: ASME Valve Products: Safety Relief JG Merckens Mess- und Regelsysteme GmbH & Co KG Adres: Zieglerstrasse l 0-16, D52078 Aken, Duitsland Tel.: + 49 241 56 87 O Fax: +49 241 56 87 3 O0

Mesura SA Adres: 12a rue des Moulins, BP 102, 57602 Forbach Cedex, Frankrijk Tel.: +33 3 87 85 46 97 Fax: +33 3 87 87 03 62 Aantal werknemers: 76 2002 miljoen Perskortingen: E1 Metrex Valve Corp - adres: 505 South Vermont Avenue, Glendora, CA 9174 l, VS Tel.: +1 800 266 4027 Fax: + 1 626 335 1514

210

Metso Automation Inc (ex Neles Jamesbury) Adres: 44 Bowditch Drive, Shrewsbury, MA 01545, VS Tel: +1 508 852 0200 Fax: + 1 508 852 8172 Web: w~v. metsoautomation.com President: David Johnson Productiefabriek Oppervlakte: 22.000 m2 Moederbedrijf: Metso Corp, Finland Klepproducten: Kogel, Vlinder, Controle, Actuators Metso Automation sas Adres: 6/8 rue du Maine, F68271 Wittenheim, Frankrijk Tel.: + 33 3 89 50 64 00 Fax: +33 3 89 50 64 40 Web: ~v.metsoautomation.com Oppervlakte productiefabriek: 43.400 sq ft Moederbedrijf: Metso Corp, Finland Klepproducten: kogel, vlinder, bediening, plug, veiligheid

Metso Automation (Shanghai) Co Ltd Adres: Section A, 168 Fute Rd (East No 1), Shanghai Waigaoqiao Trade Zone, 200131 Shanghai, Kina Tlf.: +86 21 5866 8383 Fax: +86 21 5866 0222 Web: ~vw. .com Ventilprodukter: Bal, Vlinder, Controle, Stekker, Veiligheid

Profiel van de internationale kleppenindustrie

MG Process Valves SA Adres: Savoie Hexap61e, 73420 Mery, Frankrijk Tel: +33 4 79 35 78 00 Fax: +33 4 79 35 78 20 Web: www.mg-valves.com Aantal werknemers: 43 2003 Verkoop: E6. 3 miljoen ventielproducten: Bali, Butterfly, Gate, Piston, Polymer, Sampling, Spray and Flush, Tank Bottom

Microleghe Trentine SpA Adres: Via del Brennero 19, 36068 Rovereto (TN), Italië Tel: +39 0464 438843 Fax: +39 0464 432244 Mihana Seisakusho Co Ltd Adres: 4270-8 Kokubu Higanshiwar02-cho, O Kasakusho 532 5acho City, Japan Tel: +81 729 76 0387 Fax: +81 729 76 0386 Web: ~w.mihana-v.co.jp Valve Products: Safi~ty Milliken Valve Company Inc Adres: 1195 Highland Avenue, Suite 500, Bethlehem, PA 180209081, VS Tel: + 1 610 861 8803 Fax: +1 610 861 8094 President: Robert Jackson Valve Products: Butterfly, Check, Plug Milwaukee Valve Adres: 2375 South Burrell St, Milwaukee, WI Tel: 519, WI -1519, USA 414 744 5240 Fax: +1 414 744 5840 Web: www.milwaukeevalve.com Marketingmanager: Tom Laguardia Aantal werknemers: 600 Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, actuatoren Mine-Line (Pty) Ltd Adres: 30 Van Eck St, Chamdor, Krugersdorp, Zuid-Afrika Tel: +27 11 762 1353 Fax: +27 11 762 7791 Web" w~v.x~v.mi neline.co, za

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Valve Products: Butterfly, Check, Gate Mitech Adres: 7 Industrial St, Kyasand, Zuid-Afrika Tel: +27 11 462 2160 Fax: +27 11 462 2616 Web: www.mitech.co.za Aantal werknemers: 70 Valve Products: Controle, Globe, Actuators Mitsumoto Valve Mfg Co Ltd Adres: 3-3-5 Domyoji, Fujiderashi, Osaka 5830012, Japan Tel: +81 729 55 1781 Fax: +81 729 52 2650 Marketingmanager: H Miwa 75 medewerkers. Fabrieksoppervlakte: 20.000 m² Klepproducten: Controle, poort, globe, naald, druk MIVAL srl Adres: Via Montecastello 53, 13030 Bornate Sesia (VC), Italië Tel; +39 0163 452600 Fax: +39 0163 452650 Web: wavw.mival.it CEO: R Rossi Productiemanager: A Rossi Marketingmanager: S Rossi Aantal werknemers: 25 Productiefabriek Oppervlakte: 8000 m2 Ventielproducten: Balgen, Kloden

Web" w ~. miyairicorp.co.jp CEO: Kenji Miyairi Productiemanager: Osamu Nagatuka Marketingmanager: Shigemi Miyairi Aantal werknemers: 230 2003 Valve-omzet: USD 27,8 miljoen Moederbedrijf: Miyairi Corp Valve-producten: Ball, Check, Control, Poort, bol, druk, aandrijvingen Miyawaki Inc Adres: 2-1-30 Tagawa-kita, Yodagawa-ku, Osaka 532-0021, Japan Tel: +81 6 6302 5549 Fax: +81 6 6302 5595 Web: ~wv .miyawaki ,net President: Tetsuo Kanbe Valve Products: Check Miyoshi Valves Co Ltd Adres: Iwamotocho Nikko Kyodo Building, 3-9-13 Iwamotocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan Tel.: +81 3 5833 5432 Fax: + 81 3 5833 5433 President: Hiroshi Naito Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, wereldbol, veiligheid

Miyabe Iron Works Co Ltd Adres: 1131 HigashiNonamicho, Hikone-shi, Shiga 522 0027, Japan Tlf.: +81 749 22 2001 Faks: +81 749 23 1757 Web" www.miyabe-v.co.jp President: Fujio Products: Bal, vlinder, vinkje, poort

Mogas Industries Inc Adres: 14330 E Hardy St, Houston, TX 77039, VS Tel: + 1 281 449 0291 Fax: + 1 281 590 3412 Web: www.mogas.com Voorzitter en CEO: V Louis Mogas Marketingdirecteur: Sarah A Davis Aantal werknemers: 88 wereldwijd, 84 op het hoofdkantoor van Corp. Oppervlakte productiefabriek: 50.000 vierkante meter Kwaliteitsborgingscertificering: SIL ASME MSS-SP 61 Ventielproducten: kogel

Miyairi Seisakusho Co Ltd Adres: 5-9-50 Tokura, Mishimashi, Shizuoka 411-0044, Japan Tlf.: +81 559 86 7123 Faks: +81 559 87 7708

Ludwig Mohren KG Armaturenfabrik & Metallgiess Adres: Weststrasse 30-34, D52074 Aken, Duitsland Tel.: +49 241 88 77 0

Fax: +49 241 88 77 11 Web: www.ludwigmohren.de Aantal medewerkers: 44 2003 Verkoop: ~3,7 miljoen Ventielproducten: Ball, Gate, Globe, Plug Mokveld Valves BV Adres: Postbus 227, Nijverheidsstraat 67, 2800 AE Gouda, Nederland Tel.: +31 182 597 500 Fax: +31 182 517 977 Web: www.mokveld.nl Afsluiterproducten: Controle, Controle, Veiligheid, Actuators Morita Iron Works Co Ltd Adres: 2100-33, Kami-Yoshiba, Satteshi, Saitama 340-0121, Japan Tel.: +81 480 48 0891 Fax: +81 480 48 0816 President: Masaaki Morita Valve Products: Butterfly, Check, Control, Gate Mostro als adres: Komo~ansk~ 1900/63 , 143 14, Praha 4 - Modt,any, Tsjechië Tel.: +420 261 312 320 Fax: +420 261 312 333 Web: www.mostro.cz Directeur: Petr Gregor Productiemanager: Miloslav Suk Marketingmanager: Van Tomanek Nr. Werknemers: 172 2003 Verkoop van kleppen: USD 13,8 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 10.000 m² Klepproducten: Check, Gate, Globe

Motoyama Eng Works Ltd Adres: 1- 1-2 Tsutsusumimachi, Aoba-ku, Sendal 981-0912, Japan Tel: +81 22 344 4511 Fax: +81 22 344 4522 Web: www.motoyama-cp.co.jp Valve Products : Controle, Beveiliging MSA als Adres: Hlut~insk~ 41,747 22 Dolni Bene.~ov, Tsjechië Tel.: +420 653 881 111 Fax: +420 653 651236

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 211

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Web: x~v.msa.cz CEO: Karel Ren Verkoopdirecteur: Martin Vobr 2003 Verkoop: Czkl 114 miljoen Valve Products: Ball, Check, Gate, Globe Mueller Steam Specialty Adres: 1491 NC Highway 20 West, St Pauls, NC 28384 , VS Tel: + 1 910 865 8241 Fax: +1 910 865 3179 Web: ~~.muellersteam.com VP Sales & Marketing: Richard Smith Moederbedrijf: SPX Corp, VS Ventielproducten: Butterfly, Check, Plug AuK M(iller GmbH & Co KG Adres: Dresdener Strasse 162, D-40595 Dfisseldorf, Duitsland Tel.: +49 211 73 91 0 Fax: +49 211 73 91 2 81 Web: w~-w.akmueller.de Ventielproducten: Control NAF AB Adres: Gelbgjutaregatan 2, SE581 87 Link/~ping, Zweden Tel: +46 13 31 61 00 Fax: +46 13 13 60 54 Web: ,~aw~:naf.se Aantal werknemers: 80 CEO: Per Lundqvist Productiemanager : Peter Johnsson Marketingmanager: Anders Martinsson 2003 Verkoop van kleppen: USD 26 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 6500 m² Certificering kwaliteitsborging: SS-EN ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: DNV Certification AB Moederbedrijf: Flowserve Corp, VS Klepproducten: Bal, vlinder, controle, controle, actuatoren Nakajima Valve Mfg. Co Ltd Adres: 885 Tsuzuramachi, Hikone-shi, Shiga 522-0212, Japan

212

Tel: +81 749 25 1131 Fax: +81 749 25 1878 President: Shozo Kitamura Valve Products: Check, Gate, Globe Nakakin Co Ltd Adres: 3-4-18 Kikawa-Higashi, Yodogawa-ku, Osaka 532-0012, Japan Tel: +81 6 6303 5151 Fax: +81 6 6303 5154 Web: ~vw.nakakin.co.jp President: Michitoshi Enomoto Factory Locatie: 1-14-16 Niitaka, Yodogawa-ku, Osaka, Japan (Tel: +81 6 6391 6061) Klepproducten: Check, Gate, Globe, Solenoid Nakakita Seisakusho Co Ltd Adres: 1-1 FukonoMinamimachi, Daito-shi, Osaka 574-8691, Japan Tel.: +81 720 71 1331 Fax: +81 7250 747: wx ~v.nakakita-s.co.jp President: Osamu Nakakita Aantal werknemers: 586 2003 Omzet: u miljard Ventielproducten: Butterfly, Conu'ol, Gate, Globe, Safety, Solenoid, Actuators Nakamura Valve Mfg Co Ltd Adres: 3946 Horinouchi, 2003; Horinouchi-machi, Kita-Uonumagun, Niigata 949-7413, Japan Tel.: +81 2579 4 2132 Fax: +81 2579 4 3095 President: Takenobu Nakamura Aantal werknemers: 200 miljoen Kleppen: u Kogelkranen: 28, Butterfly, Check, .Gate, Globe Nakayama Steel Works Ltd Adres: l-1-66 Funamachi, Taisho-ku, Osaka 551-0022, Japan Tel.: +81 6 6555 3111 Fax: +81 6 6555 3170 President: Valahisa Kosaki-producten: Butterfly, Check, Gate

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Naval Oy Adres: PO Box 32, FIN-23801 Laitila, Finland Tel.: +358 2 85091 Fax: +358 2 856506 Marketingdirecteur: Karhum~iki Pekka Aantal werknemers: 100 Moederbedrijf: Flowserve Corp, VS Valve Products: Ball Nencin SpA Adres: Localit~ Belvedere, 53034 Colle Val d'Elsa (SI), Italië Tel.: +39 0577 930880 Fax: +39 0577 930883 Web: ~s~w.nencini.com CEO: Ing Bellezza Aantal werknemers: 20 Verkoop van kleppen: E2,6 miljoen (2002) Klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Needle Neotecha AG Adres: Etzelstr 37-39, CH-8634 Hombrechtikon, Zwitserland Tel.: +41 55 254 4141 Fax : + 41 55 254 4100 Web: www.tycovalves.com Productiefabriek Oppervlakte: 5400 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001-2000 Certificerende instantie: Lloyd's Register, Dekra Moederbedrijf: Tyco International, VS Valve Products: Check, Sam Butterfly Products : Ball, Sam Butterfly Neumo GmbH + Co KG Adres: Henry_Ehrenberg_ Platz, D-75438 Kalittlingen, Duitsland Tel.: +49 7043 36 0 Fax: +49 7043 36 130 Web: ~ v . n e u m o. d e Aantal werknemers: 160 2002 Omzet: E24,5 miljoen Moederbedrijf: Neumo Ehrenberg Group Klepproducten: aseptische monstername, vlinderklep, enkele zitting

10 Adresboek van klepbedrijven Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Adres: No 158-120 Huasian Rd, Suzhou 215008, China Tel: +86 512 6665 1365 Fax: +86 512 6665 1360 Web: gve~ccw.neval Directeur: David Wang Productiemanager: Guoxin Guo Marketingmanager: Mike Yao Aantal werknemers: 550 2003 Verkoop van kleppen: 38 miljoen dollar Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, cryogeen, poort, bol, plug, drukafdichting Nibco Inc Adres: 1516 Middlebury St, Elkhart , IN 46515-1167, VS Tel.: + 1 574 295 3221 Fax: +1 574 523 3632 Web: www.nibco.com Voorzitter, President en CEO: Rex Martin Senior Vice President, General Manager: James Drexinger Aantal medewerkers : 3.000 Afsluiterverkoop: USD 440 miljoen Afsluiterproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, aandrijvingen Nicholson Steam Trap Adres: 150 Coldenham Rd, Waldem NY 12586, VS Tel: +1 845 778 5566 Fax: +1 845 778 7123 Web: www.n icholsonstoomval. maïs CEO: Tom Popeck Marketingmanager: Joe Carlone Aantal werknemers: 150 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: ABS Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Ventielproducten: Bal, Vlinder, Check, Veiligheidsontgrendeling Nickopolsky Valve Plant JSC Adres: 300 Electrometalurgov Str, Nickopol, regio Dnepropetrovsk 53221, Oekraïne Tel.: +380 5662 10758 Fax: +380 5662 10413/10252

Web: www.nzta.nikopol.net Ventilprodukter: Check, Gate

Nicolini Claudio srl Adres: Via C Treves 68, 20090 Trezzano (MI), Italië Tel.: +39 02 484 007 22 Fax: +39 02 484 007 26 Directeur: Claudio Badocchi Productiemanager: Paolo Badocchi Marketingmanager voor Andrea Badocchi Nr . Werknemers: 30 2003 Verkoop van afsluiters: USD 5,3 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 4.000 m² 49 40 6794 69 0 Fax: +49 40 6794 69 59 Web: wwx~:niezgodka.de Aantal werknemers: 30 2002 Verkoop: ( ~3,45 miljoen ventielproducten: Control Nihon Klinage Co Ltd l- 14-5 Ginza, Chuo -ku, Tokyo 104-0061, Japan Tel.: +81 3 3567 7002 Fax: +81 3 3535 3712 Web: www.klingage.co .jp President: Masaki Toya Factory Locatie: 1-7 -3 Aoyagi, Soka-shi, Saitama 340-0002, Japan Valve Products: Globe Nihon Koso Co Ltd Adres: Nihombashi Building, 1 16-7 Nihombashi Chuo-ku, Tokyo 103 -0027, Japan Tel.: +81 3 5202 4300 Fax: +81 3 5202 4301 Web" ~s,w.koso.co.jp President: Takashi Ikegaya Klepfabrieken: 28-1 Minamicho Sasame, Toda City, Saitama 335-

0035, Japan (tel: +81 48 421 5111); 129 Kawamushinai Ookubo Ooaza Iwasemura Iwasegun, Fukushima 962-0300, Japan (Tel: +81 248 65 3121 ) Klepproducten: kogel, vlinder, bediening, poort, actuatoren

Niigata Masoneilan Co Ltd Adres: Marive East Tower WBG, 2-6 Nakase, Mihama-ku, Chiba 261-7120, Japan Tel: +81 43 297 9211 Fax: +81 43 299 1115 Web: www.nimcojapan.co.jp President : Sadao Suzuki Fabriekslocatie: 800 Toukaichi, Kariwa-mura, Kariwa-gun, Niigateken 945-0395, Japan (Tel: +81 257 45 2222) Klepproducten: Control Nil-Cor Adres: 12241 Rockhill Ave NE, Alliance, Alliance, 4461OH, VS Tel: + 1 330 823 0500 Fax: +1 330 821 6722 Web: ~vw.nilcor.com Directeur: W Simendinger Productiemanager: de heer Toalston Marketingmanager: W Simendinger-nummer "Medewerkers: 25 2003 Verkoop van kleppen: USD 4,0 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 6000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: Smithers QA Moederbedrijf: Dresser Inc, VS Ventielproducten: Advanced Composite, Ball, Butterfly, Check Nippon Ball Valve Co Ltd Adres: 5- 650 OhtoriMinamimachi, Sakai-shi, Osaka 593-8325, Japan Tel.: +81 722 71 8421 Fax: +81 722 73 3462 Web: www.nbv.co.jp Aantal werknemers: 52 2003 Verkoop van kogelkranen: u miljoen, vlinder, controle, middenrif

Profiel van de internationale kleppenindustrie

213

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Nippon Daiya Valve Co Ltd Adres: 1-3-22 Hiromachi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0005, Japan Tlf.: +81 3 3490 4801 Faks: +81 3 3490 79506 Web: w~av.ndv.co.jp President: Youichi Ishida Antall ansatte: 182 2003 Salg: 3376 millioner Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Control, Diaphragm Nippon Fisher Co Ltd Adres: Shinagawa NF Building, 1-2-5 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 00-00240 , Japan Tlf.: +81 3 5769 6900 Faks: +81 3 5769 6901 Web: w~av.emersonprocess.com President: Koichi Mizushima Moderselskap: Emerson Electric Co, USA Ventilprodukter: Control Nippon Valve Co Ltd Adres: 3046 Sasaga, Matsumoto- shi, Nagano 3998750, Japan Tlf.: +81 263 58 2705 Fax: +81 263 85 1090 Ventilproductie: Ball, Check, Gate Nippon Valqua Industries Lokk Adres: Shinjuka-Mitsui Building, 2-1-1 Nishi-Shinjuku Shinjukuku, Tokyo 163-0406, Japan Tlf.: +81 3 5325 3421 Fax: +81 3 5325 3436 Web: w~'.valqua.co.jp President: Toshikazu Takisawa Valve Products: Ball, Check, Control Norske Ventiler AS Adres: PB l 15, 5346 Agotnes, Norge Tlf: +47 563 15450 Fax: +47 563 15451 Web: ~'w.norskeventiler.no Antall ansatte: 18 2002 Salg: NKrl8,3 millioner Ventilprodukter: Ball, Check, Gate, Globus, nål

214

Northvale Korting Ltd Adres: Melton Rd, Leicester LE4 7ST, VK Tel: +44 116 2665911 Fax: +44 116 2610050 Web: ~ ~ , . nothvalekor ti ng.co.uk Afsluiterproducten: Check, Control Noval Industriearmaturen GmbH Adres: Porsestrasse 19, D-39104 Magdeburg, Duitsland Tel.: +49 391 405 55 0 Fax: +49 391 405 55 49 Web: www.noval. de Valve Producten: Kogel, Bodemdrain, Vlinder, Controle, Poort, Naald, Bemonstering Novasfer Srl Adres: Via G Marconi I2/A-BC, 25080 Calvagese D/Riviera (BS), Italië Tel.: +39 030 6809011 Fax: +39 030 6800172 Web: x~a~v.novasfer.it Aantal werknemers: 40 2002 Verkoop: E9,9 miljoen Klepproducten: kogel, controle, poort Nu-Torque Inc Adres: 9825 Willows Rd, Suite 160, Redmond, WA 98052, VS Tel.: +1 425 885 1920 Fax: +1 425 881 2957 Web: www.nu-torque.com President: Gordon Shatstko Productiemanager: Thomas DePiero Marketingmanager: R James Porras Aantal werknemers: 20 Klepproducten: Actuators Oceaneering Rotators Adres: Hagen 20, N4645 Nodeland, Noorwegen Tel: +47 3818 5500 Fax: +47 38 18 2152 Web: www.rotator.no Directeur: Paul A Frikstad Productiemanager: Ole Jørgen Bakkevold Aantal medewerkers : 100

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003 Verkoop van kleppen: USD 12,5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 8500 m² Certificering kwaliteitsborging: NS-EN 9001:2000 Moederbedrijf: Oceaneering lnc klepproducten: besturing, actuatoren

OCV Control Valves Adres: 7400 East 42nd Place, Tulsa, OK 74145-4744, VS Tel: +1 918 627 1942 Fax: +1 918 622 8916 Web: ww~:controlvalves.com Productiefabriek: 00+50sq ft Valve Products : Controle OHL Gutermuth Industriearmaturen GmbH Adres: Helmesh~iuser Str 9, D63674 Altenstadt, Duitsland Tel.: +49 6047 80 06 20 Fax: +49 6047 80 06 29 Web: ~avw.ohl-guterm uth.de Directeur: Wolf ~ ang Roehrig Aantal werknemers: 70 2003 Verkoop van kleppen: USD 6,5 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 5500 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 PED Certificering Lichaam: TOV Klepproducten: Butterfly, Control, Heetgasmenging , Reactorschakeling Ohno Bellows Industry Co Ltd Adres: 2-15-17 Yaguchi, Ota-ku, Tokyo 146-0093, Japan Tel: +81 3 3759 6671 Fax: +81 3758 7551 President: Yasumasa Hoshino Valve Product: Controle, Controle , Diafragma, Globe

Ohtori Mfg Co Ltd Adres: 1601 T~176176176 Hikone-shi, Shiga 522-0004, Japan Tlf.: +81 749 23 6101 Fax: +81 749 23 6142 President: Hiroshi Ohsuga

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Valve-producten: Check, Gate, Globe OIC-adres: 7021 Portwest Drive #100, Houston, TX 77024, VS Tel: + 1 713 869 0794 Fax: + 1 713 869 7856 Web: www.oicvalve.com VP Sales: Michael Wiggins Parent Bedrijf: Precision Castparts Corp, VS Oka Valve Seizo Co Ltd Adres: 1-8-23 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072, Japan Tel: +81 3 3682 7251 Fax: +81 3 3684 6931 President: Naoto Okayasu Valve Producten: Kogel, Controle, Controle, Poort, Globe Okano Valve Mfg Co Adres: l- 14 Nakamachi, Mojiku, Kitakyushu 800-8601, Japan Tel.: +81 93 372 1131 Fax: +81 93 382 1252 Web: www.okano - valve.co.jp President: Masatoshi Okano Aantal werknemers: 434 Verkoop: u miljard Valve-producten: Butterfly, Check, Control, Gate, Globe Okumura Engineering Corp Adres: 446-10tani, Hino-cho, Gamo-Gun, Shiga 529 - 1608, Japan Tel.: +81 748 52 2131 Fax: +81 748 52 5025 Web: www.okm-net.co.jp Aantal werknemers: 150 2003 Verkoop van kleppen: u miljoen Klepproducten: Butterfly, Control, Gate , Specials Oliver Valves Ltd Adres: Parkgate Industrial Estate, Knutsford, Cheshire WAI 6 8DX, VK Tel: +44 1565 632636 Fax: +44 1565 654089 Web: www.valves.co.uk Algemeen verkoopmanager: Ian Adamson

Ventielproducten: borgtocht, controle, membraan, poort, naald, plug, ontlasting Olson Technologies Inc Adres: 160 Walnut St, Allentown, PA 18102, VS Tel: +1 610 770 1100 Fax: +1 610 770 1171 CEO: James Olson Valve Producten: Butterfly, Plug OMAL SpA Adres: Via San Lorenzo 70, 25069 Villa Carcina (BS), Italië Tel.: +39 0308 900145 Fax: +39 0308 900423 Web: www.omal.com Ventielproducten: Automatisch, aandrijvingen OMB SpA Adres: Via Europa 7, 24069 Cenate Sotto (Bergamo), Italië Tel.: +39 035 4256711 Fax: +39 035 942638 Web: ww~:ombvalves.com CEO: Simone Brevi Aantal werknemers: 180 Omzetfactor E32 miljoen Fabrieksoppervlakte Manu. : 12.000 m² Extra fabriek: OMB (Valves) Asia Pte Ltd, Singapore (800 m²) Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe Omiya Seiki Co Ltd Adres: 354 Iida, Omiya-shi, Saitama 331-0058, Japan Tel.: +81 48 624 5461 Fax: +81 48 624 5465 President: Yuichi Taira Valve Products: Check, Gate, Globe ON Industries Ltd Adres: 466 Jingo, Tsuyama-shi, Okayama 708-0015, Japan Tel.: +81 868 28 0171 Fax: +81 868 28 4254 Web: www.onk-net.co.jp Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol

Opperman Mastergear Ltd Adres: Hambridge Rd, Newbury, Berkshire RG 14 5TS, VK Tel: +44 1635 811500 Fax: +44 1635 811501 Web: www.opermanmastergear.co.uk Algemeen directeur: AS Waldie Verkoopdirecteur: M Shaw Aantal werknemers : > 100 Additieve productie: Mastergear VS, South Beloit, IL; Mastergear Duitsland, Neu Anspach; CML, Legnano (MI), Italië Moederbedrijf: Regal Beloit Corp, VS Klepproducten: Handmatige actuatoren Orbinox SA Adres: Poligono Industrial s/n, 20270 Anoeta, Spanje Tel: +34 943 69 80 30 Fax: +34 943 65 30 66 Web: w~.orbinox.com CEO: Joseba Azurmendi Aantal werknemers: 100 Productiefabriek Oppervlakte: 8000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: Lloyd's Register Valve Products: Check, Kaliferigo gate, Slidserlsen Gate Adres: Via 1~ Maggio, 24060 Bolgare (BG), Italië Tel.: +39 035 442 33 92 Fax: +39 035 442 32 94 Web: ~~:orsenigosrl.com Ventielproducten: Ball, Butterfly Oventrop GmbH & Co KG Armaturen + Systeme Adres: PauI-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg, Duitsland Tel.: +49 2962 82 0 Fax: +49 2962 82 4 00 Web: ~s~v~:oventrop.de Aantal medewerkers: 800 2003 Verkoop : El 07 miljoen

Profiel van de internationale kleppenindustrie' 215

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Ventilproducten: Ball, Check, Control, Diaphragm, Gate, Globe, Plug, Safety Pacific Seismic Products Adres: 233 East Avenue H-8, Lancaster, CA 93535-1821, VS Tlf.: +1 661 942 4499 Fax: +1 661942 0999 Valve Products: Earthquake Safety Pacific Valves Adres: 3201 Walnut Avenue, Signal Hill, CA 90755, VS Tlf.: +1 562 426 2531 Fax: +1 562 427 7351 Web: ~av.cranevalves.com Moderselskap: Crane Co, VS Valve Products: Check, Gate, Globe Paltechnologies (Pty) Ltd Adres: 144 Edison Cresent, Hennops Park, Centurion, South Afi'ica Tel: +27 12 653 1156 Fax: +27 12 653 0456 Ventilprodukter: Butterfly, Check, Control , Gate, Pinch Pan-Korea Metal Industrial Co Ltd (PK) Adres: 192-1ShinChon-dong, Changwon-city, KN, Sør-Korea Tlf.: +82 55 268 3777 Fax: +82 55 268 0281 Web: www.pkvalve . co.kr Direktør: Hyo-Sil, Youn Manufacturing Plant Oppervlakte: 28.000 kvm Aantal ansatte: 400 Ventilproductie: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe Parker Hannafin Corp Adres: Instrymentation Valve Division, 2651 Alabama Highway 21 North, Jacksonville, AL 362659681, VS Tlf.: +1 256 435 2130 Faks: +1 256 435 7718 Web: ~~.parker.com Ventilprodukter: Kogel, Check, Metering, Naald, Plug, Relief, Bemonstering

216

PBM Inc Adres: 1070 Sandy Hill Rd, Irwin, PA 15642, VS Tel: +1 724 863 0550 Fax: +1 724 864 9255 Web: www.pbmvalve.com Productiemanager: John Martin Marketingmanager: Jay Giffen Aantal werknemers: 70 2003 Verkoop van kleppen: USD 10 miljoen Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: LRQA Klepproducten: Kogel, besturing, aandrijvingen PCC-kogelkleppen Adres: C so Europa 22, 20020 Lainate, Milaan, Italië Tel: +39 029 0130 Fax: +39 029 330 04331 Web: ~v.pccbv.it CEO: Silvano Calciolari Productiemanager: Massimo Girola Marketingmanager: John Furfey Aantal werknemers: 90 2003 Verkoop van kleppen: USD 30 miljoen Oppervlakte fabriek: 11 m2 Kwaliteitsborging Certificering: ISO 2000 Certificeringsinstantie: BVQI Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS Ventielproducten: Ball PCC Flow Technologies- EMC Roemenië Adres: l BP Hasdeu St, 2150 Campina, Roemenië Tel.: +40 44 337 241 Fax: +40 44 336 553 Web: w~v.pccflow.com Beheerder: John Mitchell Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS PCC Flow TechnologiesE/One Adres: 2773 Balhown Rd, Niskayuna, NY 12309-1090, VS Tel.: + 1 518 346 6161

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Fax: + 1 518 346 6185 Web: ~~,.pccflow.com President: Philip Welsh Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS PCC EuroValve BV Adres: Postbus 54, NL-7580 CZ Losser, Nederland Tel: +31 535 369 536 Fax: +31 535 369 500 Web: w~av.pcceurovalve.ni CEO: J Wessels Aantal werknemers: 230 2003 Verkoop van afsluiters: USD 50 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 15.000 m² Kwaliteitsborging 900 1 ISO-certificering: 2000 Certificering lichaam: British Standard Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS Ventielproducten: Butterfly, Check PCC Flow Products Adres: 800 Koomey Rd, Brookshire, TX 77423, VS Tel: +1 281 934 6013 Fax: +1 800 65 Web: www. pccflow.com President: Michael Darrah Productiefabriek Oppervlakte: 22.000 vierkante meter Aantal werknemers: 156 Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS Klepproducten: Plug, Actuators PCC Flow Technologies- AMC Shanghai Adres: Gebouw B I2-B, Blok nr. 52 , Wuxi National High-Tech Industrial Zone, Wuxi, Jiangsu 214028, China Tel: +86 510 522 5018 Fax: +86 510 522 5038 Web: www.pccflow.com Algemeen directeur: Carl Hsiao Moederbedrijf: Precision Castparts Corp, VS PCC Kleppen en bedieningselementen Adres: 1537 Grafton Rd, Millbury, MA 01527, VS Tel: +1 508 887 9400

10 Lijst met klepbedrijven .

Fax: + 1 508 887 8612 Web: w~.pccflow.com President: Tim Guerin Aantal werknemers: 65 Moederbedrijf: PCC Flow Technologies (Precision Castparts Corp, VS) Valve Products: Ball, Check, Control Peko$ Valves SA Adres : Rec del Molinar 9, E08160 Montmel6 (Barcelona), Spanje Tel.: +34 93 579 93 70 Fax: +34 93 579 92 44 Web: www.pekos.es CEO: Daniel Arranz Productiemanager: Jesus Maldonado Aantal medewerkers: 14 Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificeringsinstantie: Lloyd's Valve Producten: Ball Penta srl ​​Adres: Via Torricelli 27, 25080 Molinetto di Mazzano (BS), Italië Tel.: +39 030 2629175 Fax: +36 2917a www.pent Web .pent Web.pent Web.leuk web. it Managing Director: Marie Orzali Productiemanager: Marco Boifava Marketingmanager: Paolo Bolpagni Aantal werknemers: 10 2003 Verkoop van kleppen: USD 1,6 miljoen Oppervlakte fabriek: 1500 m² Moederbedrijf: Alfa Valvole srl, Italië Klepproducten: Ball Penzensky Valve Plant JSC-adres: l Transportnaya Str, Penza 440007, Rusland Tel.: +7 8412 663503/552421 Fax: +7 8412 552400/552490 Web: www.tl.ru/-.paz Ventielproducten: kogel, ruit, kegel, bol

Penztyazhpromarmatura JSC Adres: 75A Prospect Pobeda, Penza 440028, Rusland Tel.: +7 8412 452201 Fax: +7 8412 470104 Web: www.ptpa.ru CEO: Alexander Chernishov Productiemanager: Andrey Osipov Chaykeesa Marketingmanager: Viole Emsta Chaykeesa 3500 2003 Verkoop afsluiters: ca. USD 100 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 530.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: TUV Vah,e Producten: Bal, Vlinder, Bol, Controle, Controle, Poort, Stop, Mes, plug, druk, actuatoren Permaseal-klep Adres: 7693 Manchester Highway, Morrison, TN 37357, VS Tel: +l 931 668 5377 Fax: +1 931 668 5378 Web: w~:smg-global.com Managing Director: Joe Grissum Marketing Manager: Vijay Puri Aantal werknemers: 26 2003 Verkoop van kleppen: USD 1,8 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 3900 m² Moederbedrijf: SMG Valve Products: Plug Perolo SA Adres: 69-71 Rue des Macons, 33390 Blaye, Frankrijk Tel.: +33 5 57 42 67 00 Fax : +33 5 57 42 67 01 Web: www.perolo.com Aantal medewerkers: 63 2003 Omzet: ~9,7 miljoen CEO: Thierry Bourguignon Moederbedrijf: Gardner Denver Inc, VS Ventielproducten: Butterfly, Check, Gate, Safi:ty

.

.

.

Perrin GmbH Adres: Siemenstrasse 1, D61130 Nidderau, Duitsland Tel.: +49 6187 928 0 Fax: +49 6187 928 251 Web: ww~:perrin.de Aantal medewerkers: 100+ Ventielproducten: Ball StahI-Armaturen: PERSTA GmbH Mfilheimer Strasse 18, D59581 Warstein, Duitsland Tel.: +49 2902 762 02 Fax: +49 2902 767 03 Web: www.persta.com Internationale verkoop: Norbert Clasen Aantal medewerkers: 205 Moederbedrijf: Siepmann-G, GmbH & Co . Duitsland Ventielproducten: Check, Gate, Globe Fratelli Pettinaroli SpA Adres: Via Pianelli 38, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italië Tel.: +39 0322 96217 Fax: +39 0322 96546 Web: wx~'.pettnaroli. com Aantal werknemers: 144 Verkoop in 2002" ~20,1 miljoen Afsluiterproducten: kogel, terugslagklep, poort, drukontlasting, aandrijvingen Wilhelm Pesch KG GmbH & Co Adres: Otto-Halm-Strasse 23, D-50971 K61n, Duitsland Tel.: + 49 2236 89 16 01 Fax: +49 2236 89 16 08 Web: www.peschgruppe.de Ventielproducten: kogel, vlinder, plug, aandrijvingen Peter Smith Valve Co Ltd

Adres: Occupation Rd, Cinderhill Rd, Bulwell, Nottingham NG6 8RX, VK Tel: +44 115 927 2831 Fax: +44 I 15 977 0233 Web: www.petersmithvalve.co.uk Managing Director: PN Smith Aantal werknemers: 40 Valve Producten: Cheque, Globe

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 217

10 Lijst met klepbedrijven .

.

.

.

Petrolvalves A/S Adres: Luramyrvein 57, N-4300 Sandnes, Noorwegen Tel: +47 51 631 193 Fax: +47 51 631 195 Web: www.petrolvalves.com Fabriekslocaties: Sandnes, Noorwegen; Busto Arsizio (VA), Italië; Algerije; AI-Khobar, Saoedi-Arabië; Oppervlakte productiefabriek Kazachstan: 900.000 vierkante meter (wereldwijd) Klepproducten: kogel, ruit, poort, globe Fratelli Pettinaroli SPA-adres: Via Pianelli, 38 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italië Tel.: +39 623272 Fax: + 39 02172 +39 0322 96546 Web: x~'.pettinaroli.com Managing Director: Ugo Pettinaroli Productiemanager: Giulio Pettinaroli Marketingmanager: Aldo Ruga Aantal werknemers: 300 2003 Verkoop van kleppen: USD 60 miljoen Oppervlakte productie-installatie: 30.000 vierkante meter. M. m Certificering kwaliteitsborging: BSEN ISO 9001-2000 Certificeringsinstantie: BSI, BSE Moederbedrijf: Jomar Valve Producten: Kogel, poort, handschoen, plug, actuatoren -

Pfannenschmidt GmbH Armaturenbau Adres: Oststrasse 26, D-22844 Norderstedt, Duitsland Tel.: +49 40 52 68 60 0 Fax: +49 40 52 68 60 33 Pfaudler-Werke GmbH Adres: Pfaudlerstrasse, Tel. Schwetzingen, Duitsland: +49 40 52 68 60 33 6202 85 0 Fax: +49 6202 85 2 01 Web: www.p|hudler.de Directeur: KH Bergmann Productiemanager: H Heusel Marketingmanager: B Stoltz Aantal medewerkers: 380

218

Ph6nix Armaturen-Werke Bregel GmbH Adres: Am Stadtbruch 6, D34471 Volkmarsen, Duitsland Tel.: +49 5693 9 88 0 Fax: +49 5693 9 88 1 40 Web: www.phoenix-armaturen.de Ventielproducten: Controleren, regelen, , Globe, manometer Pibiviesse SpA Adres: Via Bergamina 24, 20014 Nerviano (MI), Italië Tel: +39 011 390 331 408711 Fax: +39 011 390 331 408800 Web: x~a~v.it Parpientesse Bedrijf: Circor International Inc, VS Ventielproducten: Ball, Gate Pister-Kugelhfihne GmbH Adres: Vogesenstrasse 37, D76461 Muggensturm, Duitsland Tel.: +49 7222 50 02 0 Fax: +49 7222 50 02 50 Web: w~'.pister-gmb. com Aantal werknemers: 100 2003 Omzet: C14,5 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 16.000 m² Ventielproducten: kogel-, controle-, plug-, veiligheidsruimzeven - divisie van SPX Valves & Controls Adres: 19191 Hempstead Highwa); Houston, TX 77065, VS Tel.: +1 281 469 0550 Fax: +1 281 894 1332 Web: www.spxvalves.com Moederbedrijf: SPX Corp, VS Valve Products: Check, Globe Polyjet- Division of SPX Valves & Controls Adres : 3816 South Willow Avenue, Fresno, CA 93725, VS Tel: +1 559 441 5300 Fax: +l 441 5301 Web: wx~v.spxvalves.com Productielocatie: MueUer Steam Specialty,, 1491 NC St Pauls 20, West NC 28384 Moederbedrijf: SPX Corp, VS Ventielproducten: Controle

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Posi-Flate Adres: 1125 Willowlake Boulevard, St Paul, MN 55110, VS Tel: +1 651 484 5800 Fax: +1 651 484 7015 Web: www.posiflate.com Ventielproducten: Butterfly Posi-Flate Adres: 14 Carters Lane Kiln Farm, Milton Keynes MK11 3ER, VK Tel: +44 1908 564455 Fax: +44 1908 564615 Web: www.posiflate.com Managing Director: Graham Williams Productiemanager: Robin Merrall Marketingmanager: Carol Steele Aantal werknemers: 250 2003 Verkoop. aantal kleppen: USD 17 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 18.000 m2 2997 Web: x~v.powellvalves.com VP Nationale Accounts: Brandy Cowart Klepproducten: Controle, Controle, Poort, Globe, Naald, Druk, Actuators Henry Pratt Co Adres: 401 South Highland Avenue, Aurora, IL 60506-5563, VS Tel: +1 630 844 4000 Fax: +1 630 844 4124 Web: www.henrypratt.com Overige fabrieken: Dixon, IL; Hammond, IN Moederbedrijf: Mueller Co, VS Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, plug, actuatoren

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Precision Castparts Corp Sdn Bhd Adres: Lot 37, Jalan Johan 2/3, Kawasan Perindustrian Pengklan II, 31550 Pusing, Perak, Maleisië Tel: +60 53655 108 Fax: +60 53655 107 Premier Valves (Ply3 Box LTd) Postbus 5 17 , Randhart 1457, Zuid-Afrika Tel: +27 11 908 3760 Fax: +27 11 908 1268 Web: www.premiervalves.co.za Algemeen directeur: Nico De Klerk Productiemanager: Ruffy Cerbone Marketingmanager: Ken House Aantal medewerkers: 50 2003 Verkoop van kleppen: USD 5 miljoen Oppervlakte fabriek: 4.300 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: SABS Klepproducten: Butterfly, Check, Cone, Control, Gate, Jet Disperser, Needle, Sleeve Process Development & Control Inc. : 1075 Montour West Industrial Blvd, Coraopolis, PA 15108, VS Tel.: + 1 724 695 3440 Fax: +1 724 695 8635 Web: www.pdcvalve.com Aantal werknemers: 30 Klepproducten: Butterfly PS, besturing, actuatoren Adres : Philipp-Kr~imer-Ring 13, D-67098 Bad Diirkheim, Duitsland Tel.: +49 6322 6003 0 Fax: +49 6322 6003 20 Web: www.PS-automation.com Marketingmanager: Rainer Wendler Aantal medewerkers: 20 2003 Verkoop van kleppen: USD 3,5 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 400 m² Klepproducten: aandrijvingen

PSA Armaturen GmbH Adresse: HofenlHsstrasse 46-48, D-66482 Zweibriicken, Tyskland Tlf.: +49 6332 8 03 2 98 Faks: +49 6332 8 03 1 04 Web: www.psa-armaturen.de Moderselskap: POrringer GmbH Ventilprodukter: Ball, Check, Gate, Globe Pyroalliance Adresse: 139 route de Verneuil, BP 2052, 78132 Les Mureaux CEdex, Frankrike Tlf.: +33 1 34 92 44 44 Fax: +33 1 34 74 30 93 Web: www.pyroal. .com administrerende direktør: B Zeller Konserndirektør: leanYves Canihac Morselskap: Groupe SNPE QTRCO Inc Adresse: 11250 Timber Tech Avenue, Tomball, TX 77375, USA Tlf.: + 1 281 516 0277 Faks: + 1 281 516 028. qtrco.com Ventilprodukter: Aktuatorer

Fax: +33 4 76 65 60 38 Web: www.randex.fr Aantal werknemers: 13 2002 Verkoop: ~0,9 miljoen Valve-producten: Plastic-Ball, Butterfl); Controle, membraan, actuatoren

Rastelli Rubinetterie SpA Adres: Regione Monticelli 10/14, 28045 Invorio (NO), Italië Tel.: +39 0322 2 5 5 4 3 1 / 2 / 3 Fax: +39 0322 255117 Web: w~v.rastelli.it Aantal Werknemers: 141 2002 Verkoop: ~25 miljoen Ventielproducten: Ball, Check, Gate RBM SpA Adres: Via San Giuseppe 1, 25075 Nave (BS), Italië Tel: +39 030 2537211 Fax: +39 030 25317bmspa Web: www.r .it Aantal medewerkers: 114.000 Verkoop: ~41,6 miljoen Ventielproducten: Controle, drukontlasting

Rakitynsky Valve Plant JSC Adres: 26 Proletarskaya Str, Rakitnoje, Belgorodsky Region 309310, Russland Tlf.: +7 7245 55985/55957 Fax: +7 7245 55930/55163 Ventilprodukter: Globe, Actu Gateators,

Red Point Alloys BV Adres: Radonstraat 2, 2718 TA Zoetermeer, Nederland Tel + 31 79 3632070 Fax: +31 79 3611088 Web: w~av.redpoint.nl Directeur: Luc Daverveldt Productiemanager: Ted Jansen Marketingmanager: Luc Daverveldt Aantal werknemers: 32 2003 Verkoop van afsluiters: USD 5 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 1300 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9002, ISO 9001, CEIPED-certificeringsinstantie: Det Norske Vertias Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe

Randex SA Adres: 153 rue du Placyre, BP 334, F-38509 Voiron Cedex, Frankrike Tlf.: +33 4 76 05 23 48

Red Valve Co Inc Adres: 700 North Bell Avenue, Carnegie, PA 15106, VS Tlf.: + 1 412 279 0044 Fax: +1 412 279 7878

Raimondi Valvole SpA Adres: Via CasTellanza 47, 20027 Rescaldina (MI), Italië Tlf.: +39 0331 575 111 Fax: +39 0331 464772 Web: www.tycovalves-eu.com Moderselskap: Tyco International, VS Vah'e Products Ball , Controle, Poort, Wereldbol

Profiel van de internationale kleppenindustrie

219

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Web: www.redvalve.com Voorzitter: George Raftis II Klepproducten: Controle, Controle, Poort, Klem

Red-White Valve Corp Adres: 20600 Regency Lane, Lake Forest, CA 92630, VS Tel: +1 949 859 1010 Fax: +1 949 859 7200 Web: www.redwhitevalveusa.com Moederbedrijf: Valvoindustria Ing Rizzio (VIR), Italië Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, globe Reineke Mess- und Regeltechnik GmbH Adres: Von-Ebner-EschenbachStrasse 5, D-44807 Bochum, Duitsland Tel.: +49 234 9595 0 Fax: +49 234 9595 200 Web: ~ aw,.reineke-online.com Klepproducten: Control Reliance Watercontroles Adres: Worcester Rd, Evesham, Worcs WR11 4RA, VK Tel: +44 1386 47148 Fax: +44 1386 47028 Web: www.rwc.co.uk Klep Producten: Pressure Relief Rembe GmbH Adres: Gallbergweg 21, D59929 Brilon, Duitsland Tel.: +49 2961 74 05 0 Fax: +49 2961 5 07 14 Web: ~av.rembe.de Productiemanager: Friedhelm Kesting Aantal medewerkers: 62 Fabrieksoppervlakte: 1200 m² Kwaliteitsborgingscertificering: EN ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: TOV Valve-producten: Pressure Relief Remote Control Inc. Adres: 386 Dry Bridge Rd, PO Box 355, North Kingstown, RI 02852, VS Tel: +1 401 401 1400

220

Fax: +1 401 294 3388 Web: www.rcactuators.com Klepproducten: actuatoren

Klepproducten: bodem, controle, bemonstering

RGS Electro-Pneumatics Ltd Adres: West End Business Park, Blackburn Rd, Oswaldtwistle, Lancs BB5 4WZ, UK Tel: +44 1254 872277 Fax: +44 1254 390133 Web: w~v.rgs-e-p.co.uk Moderselskap: Parmeko plc, UK Ventilprodukter: Magneet

RIV Rubinetterie Italiane Valvole SpA Adres: Via delle Acacie, 8 Zona Industriale D4, 28075 Grignasco (NO), Italië Tlf.: +39 0163 4151 Fax: +39 0163 411914 Web: ~avw.riv-vg.com Antall ansatte: 72 ansatte 2002 Salg: (~11,8 miljoen ventilatieproducten: Ball, Gate

Richards Industries Adres: 3170 Wasson Rd, Cincinnati, OH 45236, VS Tel: +1 513 533 5600 Fax: +1 513 533 2585 Klepproducten: kogel, terugslagklep, naald, druk, actuatoren

Riva Calzoni SpA Adres: Via Serenari l/A, 40013 Castelmaggiore (Bologna), Italië Tlf.: +39 051 6329811 Fax: +39 051 6325329 Web: www.rivacalzoni.com Ventilprodukter: Butterfly

Ring-O Valve Inc Adres: 510 Industrial Blvd, Sugar Land, TX 77478, VS Tlf.: +1 281 240 0711 Fax: +1 281 240 0755 President en CEO: Scott Bender Valve Producent: Ball, Check, Gate, Globe

Rockwood-Swendeman Adres: 150 Coldenham Rd, PO Box 230, Walden, NY 12586, VS Tel: +1 845 778 7053 Fax: +1 845 778 7123 Web: www.rockwoodswendeman.com CEO: Tom Popeck Marketingmanager: Mark Spencer Nummer Aantal medewerkers: 150 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 ABS PED Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Ventielproducten: Cryogene Sati:ty Relief, Omstelling, Dubbele veiligheid, Ontlastdruk

Ring-O Valve srl Adres: Area Industriale, 23823 Colico, Italië Tel.: +39 0341 932211 Fax: +39 0341 932401 Web: ~'.ringovalve.it Oppervlakte productiefabriek: 14.000 m² Moederbedrijf, VS Vah Dresser, e Producten: Check, Gate, Globe RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co Armaturenwerk KG Adres: Industriestrasse 7-9, D27711 Osterholz-Scharmbeck, Duitsland Tel.: +49 4791 92 09 0 Fax: +49 4791 92 09 v85 Web" . r i t a g d e Aantal werknemers: 50 2003 Omzet: (~10 miljoen

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Roforge Adres: Parc d'activitts Stelytec, BP 19, 42405 Saint Chamond, Frankrijk Tel.: +33 4 77 22 55 77 Fax: +33 4 77 31 45 48 Web: ~r rotbrge, fi" Aantal werknemers: 20 2002 : (~3,6 miljoen klepproducten: kogel, balgafdichting, controle, cryogeen, poort, globe

!0 Lijst van ventielbedrijven Ronfard Adres: 21 rue Saint Victorien, 69003 Lyon, Frankrijk Tel.: +33 4 78 54 08 54 Fax: +33 4 72 34 63 50 Ventielproducten: Check, Globe, drukverlaging, veiligheid ROOST -95 JSC Adres: 17 Butlerova Str, Moskou 117342, Rusland Tel/Fax: +7 95 3301077/3301277/3309778 Web: www.roost.ru Klepproducten: Check, Control, Globe, Actuators Ross Valve Manufacturing: 60 Inc. Avenue, Troy, NY 12181, VS Tel: + 1 518 274 0961 Fax: +1 518 274 0210 Web: www.rossvalve.com Klepproducten: Globe Oceaneering Rotator AS Adres: Postboks 24, Hagen 20, 4645 Nodeland, Noorwegen Tel: +47 38185500 Fax: +47 381821 52 Web: www.rotator.no Productiemanager: Ole Jorgen Bakkevold Aantal werknemers: 90 2002 Verkoop: NKr 146,4 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 5000 vierkante meter Ocean Valveering International Inc., VS Producten: Besturing, aandrijvingen Rotech Systemkomponenten GmbH Adres: Im Katzentach 16-18, D76275 Ettlingen, Duitsland Tel.: +49 7243 59 31 0 Fax: +49 7243 59 31 31 Web: ww~:rotech.de Ventielproducten: Control R6telmann GmbH Adres : In der Lacke l 0, D58791 Werdohl, Duitsland Tel" +49 2392 91 91 0 Fax: +49 2392 91 91 14

Web: www.roetelmann.de Aantal medewerkers" 78 Ventielproducten: kogel-, terugslag-, besturings-, actuatoren

Rotex Automation Ltd Adres: 987/11 GIDC Makarpura, Vadodara-390010, India Tel: +91 265 2638136 Fax: +91 265 2638130 Web: www.rotexindia.com Algemeen directeur: Rajesh Shah Productiemanager: PR De Sonar Marketingmanager: PR De Sonar Marketing Manager Aantal werknemers: 150 Oppervlakte productiefabriek: 1.400 m²: Actuators Rotork Controls Ltd Adres: Brassmill Lane, Bath BA1 3JQ, VK Tel: +44 1225 733200 Fax: +44 1225 333467 Web: w~. rotork.com Managing Director: Bill Whiteley Productiemanager: Geoff Hines Marketingmanager: Ian Adams Aantal werknemers: 260 Moederbedrijf: Rotork plc, VK Klepproducten: Actuators Rotork Controls Inc Adres: 675 Mile Crossing Blvd, Rochester, NY 14624, VS Tel: +1 585 328 1550 Fax: +1 585 48 Web: +1 585 48 Web: www .rotork.com CEO: Chris Warnett Productiemanager: Dan Brown Marketingmanager: Howard Williams Productiefabriek Oppervlakte: 61.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering : ISO9001:2000[e-mailadres beveiligd]Huis: BVQI Valve Producten: Actuators

Rotork Controls (India) Ltd Adres: 28-B Ambattur Industrial Estate (North), Chennai-600 098, India Tel: +91 44 6254219/6258136 Fax: +91 44 6257108 Web: www.rotork.com Moederbedrijf: Rotork plc , VK Klepproducten: Actuators Rotork Skilmatic Adres: Unit 1, Regina House, Ring Rd, Bramley, Leeds, West Yorkshire LSI 3 4ET, VK Tel: +44 113 205 7256 Fax: +44 0870 243 9694 Web: w~,~ v .rotork.com Moederbedrijf: Rotork plc, VK Klepproducten: actuatoren

Rusal (Pty) Ltd Adres: 14 Dekenah St, Alrode, Zuid-Afrika Tel: +27 11 908 3377 Fax-+27 11 908 2392 Ventielproducten: Butterfly, Check

Sabre Instrument Valves Ltd Adres: Golf Rd, Hale, Altrincham, Cheshire WA15 8AH, VK Tel: +44 161 928 4287 Fax: +44 161 928 5651 Saccap-Sapag Adres: 112-114 Ave de Vendex00, Blois 4 C01, Frankrijk: +33 2 54 52 33 20 Fax: +33 2 54 52 33 22 Web: wx~v.saccap,fi" Voorzitter: J-P Brouzes Aantal werknemers: 49 2002 Verkoop: E8,8 miljoen Ventielproducten: Balg verzegeld, controleren, Cryogeen, straat, wereldbol

Safety Systems UK Ltd Adres: Sharp St, Worsley, Manchester M28 3NA, VK Tel: +44 161 790 7741 Fax: +44 161 703 8451 Web: wx~.safetysystemsuk.com Managing Director: David Simpson Moederbedrijf: Tyco Flow

Profiel van de internationale kleppenindustrie 221

70

Directory van klepbedrijven

Controle, Amerikaanse klepproducten: isolatie, drukvermindering, veiligheidsontlasting

Ventielproducten: Terugslagklep, membraan, naald, PFA, kunststof, PTFE

SAFI-DeutschlandKunstoffarmaturen-VertriebsGmbH Adres: Jahnstrasse 29, D-64319 Pfungstadt, Tyskland Tlf.: +49 6157 819 19 Fax: +49 6157 820 25 Web: w~av.safi-d.de Ventielproducten: Kunststof, Bali-membraan, ikke-retur

Salvi-adres: ZI rue du Brass, BP 72, 77543 Savigny le Temple Cedex, Frankrijk Tel: +33 1 64 41 99 75 Fax: +33 1 64 63 31 59

Saint Germain et Straub Adres: 22 place de la Marie, 80130 Friville Escarbotin, Frankrijk Tel.: +33 3 22 30 00 43 Fax: +33 3 22 30 69 63 Saint-Gobain Condotte SpA Adres: Via E Romagnoli 6, Milaan, 20146 Italië Tel: +39 02 4243483 Fax: +39 02 4243333 Web: ~ v. sg co n d otte.com Moederbedrijf: Saint-Gobain Group klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate, Pressure Limiting, Actuators Saint-Gobain Pipelines plcValve Division Adres: Lows Lane, Staton by Dale, Ilkerston, Derbyshire DE7 4QU, VK Tel: +44 115 930 5000 Fax: +44 115 944 9513 Moederbedrijf: Compagnie de Saint Gobain, Frankrijk Vah,e Producten: Check, Gate Saint-Gobain Performance Plastics Adres: 7301 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92841, VS Tel: + 1 714 630 5818 Fax: +1 714 688 2614 Web: w~av.microelectronics.saintgobain.com Oppervlakte fabriek: 20.000 m² Moederbedrijf: Saint-Gobain Corp

222

Samaravolgomash Adres: Belorusskaya St, PO Box 325, Samara 443042, Rusland Tel: +7 8462 263247 Fax: +7 8462 264056 Managing Director: Victor Maslov Marketingmanager: Anatoly Kotov Aantal werknemers: 200,0 miljoen USD Omzet van de fabriek in USD in 2003 Oppervlakte: 10.000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: Intercertifika Valve Producten: Ball Samjin Precision Co Ltd Adres: 1-3 l, Daehwa-Dong, Daeduck-Ku, Taejeon, Zuid-Korea 306-802 Tel.: + 82 42 670 6260 Fax: +82 42 670 6261 Web: ~avw.samjinvalve.com Afsluiterproducten: Butterfly, Gate Samson AG Mess- und Regeltechnik Adres: Weismiillerstrasse 3, D60314 Frankfurt, Duitsland Tel.: +49 69 040 09 +49 69 40 09 1507 Web: ~rw.samson.de Klepproducten: kogel, vlinder, bediening, veiligheid, actuatoren Samson Controls Inc Adres: 4111 Cedar Blvd, Baytown, TX 77520-8588, VS Tel: +1 281 3783 361 Fax: + 1 281 383 3690 Web: www'sams~176176176 President: Louis Gondorph Moiler Moederbedrijf: Samson AG, Duitsland Klepproducten: actuatoren

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Sankyo Seisakusho Co Ltd Adres: Yotsubashi Shinkosan Building 702, 5-2 1-kamer Kita Horie, Nishi-ku, Osaka 550-0014, Japan Tel: +81 6 6541 9081 Fax: +81 6 6541 9098 Web" w~av . 5840023 (Tel: +81 721 24 1107) Voorzitter: Takao Matsui Vah,e Producten: Bediening, Diafragma, Vlotter, Verlichting, Veiligheid, Solenoïde Sanuki Foundry Co Ltd Adres: 1802 Higashi-Takashino, Manno-cho, Kagawa-gun 766 - 0013, allemaal Tel: +81 877 73 4121 Fax: +81 877 73 2048 President: Takashi Yamashino Valve Products: Ball, Check, Gate, Globe Sapag Adres: 2 Rue du Marais, F-80400 Ham, Frankrijk Tel: + 33 3 23 81 43 00 Fax: +33 3 23 81 18 69 Website: w~av.sapag-vah,es.com Moederbedrijf: Tyco International, USA Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Control, Safety Sart von Rohr sas Adres: 25 Rue de la Chapelle, BP 2, 68620 Bitschwiller Les Thann, Frankrijk Tel.: +33 3 89 37 79 50 Fax: +33 3 89 37 79 51 Web: ~avw.sart-von-rohr, fi " Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Klepproducten: controllers, actuatoren Hans Sasserath & Co KG Adres: 62 Mfihlenstrasse, D41352 Korschenbroich, Duitsland Tel: +49 2161 61 05 0 Fax: +49 2161 61 05 20 Web: wa~v20 . syr. de 2003 Omzet: E47 miljoen

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Aantal medewerkers: 220 Ventielproducten: Regelgeving, Veiligheid Sauter-Cumulus GmbH Adres: Hans-Bunte-Strasse 15, D-79108 Freiburg, Duitsland Tel.: +49 761 51 05 0 Fax: +49 761 51 05 2 34 Web: www.sauter-cumulus.com Ventielproducten: regeling, veiligheid Sawamura Valve Mfg Co Ltd Adres: 1262-2 Kawase-Babacho, Hikone-shi, Shiga 522-0223, Japan Tel: +81 749 25 1101 Fax: +81 7296 45 President: Masako Sawamura Valve Products: Check, Gate, Globe ScanArmatur als adres: Postboks 43, N-5346 Agotnes, Noorwegen Tel: +47 5631 2900 Fax: +47 5631 2910 Web: www.scanarmatur.no Moederbedrijf: Technor, Noorwegen Klepproducten: kogel, vlinder, controle, besturing, poort, veiligheid CF Scheer & Cie GmbH & Co Adres: Ludwigsburger Strasse 13, D-70435 Stuttgart, Duitsland Tel.: +49 711 241 Fax: +49 711 282 Web: www. cf-scheer.de Aantal werknemers: 160 2002 Verkoop: (~27 miljoen) Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 DIN EN Afsluiterproducten: Kontroll Rudolf von Scheven GmbH Adres: Brinkerstrasse 1-7, D45549 Sprockh6vel, Duitsland Tel.: +49 23 23 97 42 0 Fax: +49 23 24 77320 Web: www.von-scheven.de Aantal werknemers: 50 2002 Verkoop: (~6,8 miljoen klepproducten: kogels, speciaal ontwerp, actuatoren

Wilhelm Schleu GmbH & Co Adres: CarI-Zeiss-Strasse 4, D22946 Trittau, Duitsland Tel.: +49 4154 80 81 0 Fax: +49 4154 8 21 84 Web: www.wilhelm-schley.com Adres: 20 2002 Salg: ~1,8 miljoen klepproducten: Butterfly, Check, Gate, Globe, Safety Schmidt Armaturen GmbH Adres: Kasernengasse 6, Postfach 189, A-9500 Villach, Østerrike Tlf.: +43 42 42 41 181-0 Fax: +43 42 42 41 181-50 Morselskap: Flowserve Corp, USA Fabrikant van kleppen: Besturing, actuator Ernst Schmieding GmbH & Co KG Adres: Natorper Strasse 55, D59439 Holzwickede, Tyskland Tlf.: +49 2301 1 89 0 Fax: +49 2301 1 89 65 Web: www.schmieding.de Administratief directeur: J iirgen ROMer Antall in plaats daarvan: 60 2003 Salg: (~22 miljoen ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Safety Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co KG Adres: Bahnhofplatz 12, D74226 Nordheim/Heilbronn, Tyskland Tlf: +49 7133 101 0 Fax: +49 7133 101 180 Web: w~v.AS-Schneider.com 2000 Salg: (~24,5 miljoen klepproducten: balg afgedicht, naald, manometer Sikkerhet, avstengning, skråsete, spesialtilbud Sch6neberg Armaturen GmbH Adres: Markplatz 18, D-76356 Weingarten, Duitsland Tlf: +49 7244 7025 0 Fax: +49 7244 7025 40 Web: www.schoenebergarmaturen.de Kogelproduct:

Schubert & Salzer Control Systems GmbH Adres: Bunsenstrasse 38, D85053 Ingolstadt, Duitsland Tel.: +49 841 965 30 Fax: +49 841 965 34 05 Web: www.schubert-salzer.com Managing Partner: Dr. Arnold Kawlath Aantal medewerkers: 55 medewerkers 2003 Verkoop: 1~9 miljoen Ventielproducten: Check, Control, Diafragma, Globe, Plug, Actuators SchuF-Armaturen und Apparatebau GmbH Adres: An der Guldenmfihle 810, D-65817 Eppstein/Frankfurt, Duitsland Tel.: +49 6198 571 100 : +49 6198 571 200 Web: www.schuf.de CEO: Dr. Frank Productiemanager: de heer Kehrs Marketingmanager: mevrouw Truschnowitsch Aantal medewerkers: 87 Certificering kwaliteitsborging: ISO 9000 PED HPO 2001 Omzet: (~7,4 miljoen) Certificeringsinstantie: Bureau Veritas klepproducten: Controle, Membraan, Omstelling, Globe, Hijsplug, Bemonstering, Sproeispoeling, Tankveiligheid Georg SchiJnemann GmbH Adres: Buntentorsdeich 1, D28201 Bremen, Duitsland Tel.: +49 421 5 59 09 0 Fax: +49 421 5 59 09 40 Web: www.sabfilter.de Aantal werknemers: 59 2003 Verkoop: (~5,9 miljoen klepproducten: kogel, controle, membraan, bol, Safi:ty Schwietzke Armaturen GmbH Adres: Weustertropstrasse 13, D46240, Duitsland Tel.: +49 2041 7477 0 Fax: +49 2041 7477 89 Web: w~.schwietzke.de

Profiel van de internationale kleppenindustrie

223

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Aantal werknemers: 51 2003 Verkoop: E23 miljoen Klepproducten: Butterfly, Check, Control Gate, Globe Seetru Ltd Adres: Albion Dockside Works, Bristol BS1 6UT, VK Tel: +44 117 927 9204 Fax: +44 117 923 Web: 81 www.seetru.co.uk Aantal werknemers: 120 2003 Verkoop: s miljoenen Ventielproducten: Safety Segault Adres: 46 rue de la Fontaine, 91540 Mennecy, Frankrijk Tel.: +33 1 69 90 63 00 Fax: +33 1 64 57 35 59 Web: ~savw.segault.ff Aantal werknemers: 35 2002 Verkoop: E5,1 miljoen Ventielproducten: Butterfly, Globe, Safety, Solenoid, Special Sempell AG Adres: Werner-von-SiemensStrasse 11, D-41352 Korschenbroich , Duitsland Tel.: + 49 2161 6 15 0 Fax: +49 2161 6 47 61 Web: www.sempell.com Aantal werknemers: 360 2003 Omzet: E53 miljoen Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: Butterfly, Check, Controle, Poort, Globe, Veiligheid, Actuators Servoklep Adres: Via Quasinoclo 27, S Stefano Tic, 2001 O, Italië Tel: +39 02 9029 6648 Fax: +39 02 9029 6708 Web: www.servovah'e.it President: Giorgio Utili Managing Director: PF Rovescalli Productiemanager: PF Rovescalli Marketingmanager: Udli Attareio Aantal werknemers: 35 2003 Verkoop van kleppen: USD 7,2 miljoen

224

Productiefaciliteit Oppervlakte: 8000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001-PED-ATEX Certificeringsinstantie: DNV Klepproducten: Actuators Severn Glocon Ltd Adres: St Luke St, Southgate St, Gloucester GLI 5RE, UK Tel: +44 1452 318900 Fax: +44 1452 318901 Web: x~avw.severnglocon.com Aantal werknemers: 160 2002 Verkoop: s miljoen Klepproducten: Bediening, actuatoren SGD (Socidt6 de Gestion et de Diffusion) - Meca-lnox Division Adres: 1 rue Jean Pierre Timbaud , 95100 Argenteuil, Frankrijk Tel.: +33 1 30 25 79 80 Fax: +33 1 30 25 79 81 Web: ~avw.meca-i nox.tm, fr Fabriekslocatie: 32 route des Routis, Le Coudray St Germer, 60850 Saint-Germer-de-Fly, Frankrijk Ventielproducten: kogel, controle, aandrijvingen Shanghai Flow Valve & Fitting Co Ltd Adres: 504A Zhongda Square, 989 Dongthng Rd, Shanghai 200122, China Tel: +86 21 68757387 Fax: +86 2761 306 Web: ~w~av.flow -vaive.com CEO: de heer Zhang Productiemanager: de heer Sun Aantal werknemers: 60 2003 Verkoop van kleppen: USD 16 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 4000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificatie-instelling : TOV DNV Klepproducten: Kogel, Vlinder, Controle, Controle, Poort, Globe, Plug

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Shanghai Halin Control Valves Co Ltd Adres: No 208 Kaogin Rd, Qingpu District, Shanghai 201702, Kina Tlf.: +86 21 5988 1369 Fax: +86 21 5988 1346 Web: ~awv.halin.com Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Check , Port, Globe, Actuatorer

Shanghai Karon Valves Machinery Co Ltd Adres: 9B, No 686 Rd, Shanghai 200051, China Tel: +86 21 6241 5197 Fax: +86 21 6241 3949 Web: www.karon-valve.com Aantal werknemers: 5000+ 2000 Verkoop van kleppen: 28 miljoen USD Productiefabriek Oppervlakte: 35.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001, ISO 14001, CE, WRAS Certil~,ing Lichaam: China Quality Certification Ctr Moederbedrijf: Ming Guan, Taiwan Klepproducten: Ball, Butterfly, Check , Controle, Diafragma, Poort, Plug, Druk Shanghai Neles-Jamesbury Valve Co Ltd Adres: 1063 Siping Rd, Shanghai 200092, China Tel.: +86 21 65021410 Fax: +86 21 65020368 Web" www.sn-j .com Parent Bedrijf: Metso Automation/Shanghai Valve & Equipment Corp JV-klepproducten: kogel, vlinder, actuator

Shaw Son & Greenhalgh Ltd Adres: Albert St, Huddersfield HD1 3QG, VK Tel: +44 1484 532425 Fax: +44 1484 512426 Web: v~av. shawvalves.co.uk Aantal medewerkers: 47 2002 Verkoop: s miljoen Ventielproducten: Check, Gate, Globe, Safety

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Shida Eng Co Ltd Adres: 4-1-17 Osaki, Shinagawaku, Tokyo 141-0032, lapan Tlf.: +81 3 3492 2037 Faks: +81 3 3492 2039 Web: www,shida-valve.com President: Kaoru Shida Valve Producten: Controle, Controle Shimizu Alloy Mfg Co Ltd Adres: 928 Higashi-Nonamicho, Hikone-shi, Shiga 522-0033, Japan Tlf.: +81 749 23 3131 Fax: +81 749 22 0687 Web: www.shimizugokin.co. : Fumio Chino Valve-producten: Butterfly, Check, Control, Gate Shimizu Iron Works Co Ltd Adres: 4-16 Yasukiyocho, Hikone-shi, Shiga, 522-0082, Japan Tlf.: +81 749 22 2551 Fax: +81 749 22 2542 Nett: www.shimizu-valve.co.jp President: Katsumi Shimizu Valve Producent: Ball, Butterfly, Check, Control, Gate Shimizu Kogyo Co Ltd Adres: 250 Nirecho, Hikone-shi, Shiga 529-1151, Japan Tlf.: +81 749 25 2550 Fax: +81 749 28 8015 President: Hirokazu Shimizu Antall ansatte: 70 2003 Salg: u million Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Check, Control, Gate Shin Han Control Valve Co Ltd Adres: 407 Kumkang B/D, 1435 Yeoido-Dong, Yeoungdeungpo-Ku, Seoul 150010, Sør-Korea Tlf: +82 2 784 3603 Faks: +82 2 784 3606 Nettsted: www.shcontrol.co.kr Shinwa Kogyo Co Ltd Adres: 150- l Kohara, Koracho Inukami-gun, Shiga 5220243, Japan Tlf.: +81 749 25 3211

Fax: +81 749 25 3210 Klepproducten: Gate Shipham Valves Ltd Adres: Hawthorn Avenue, Kingston upon Hull, Humberside HU3 5JX, VK Tel: +44 1482 323163 Fax: +44 1482 224057 Web: www.com Noham-kleppen door personeel: 64 ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, naald, actuatoren Shoritsu Seisakusho Co Ltd Adres: 2-7-21 Matsushima, Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, Japan Tel.: +81 3 3654 9211 Fax: +81 3 3651 5688 Web: w~v.sfv.co.jp Fabriekslocatie: 1228-5 Oki, Yachimata City, Chiba Prefecture, 289-1126 President: Tomozo Kato Aantal werknemers: 132 2003 Verkoop: u miljoen Valve Products: Check, Street, Globe Showa Valve Co Ltd Adres: 155-9 Koizumi, Hikone, Shiga 522-0043, Japan Tel: +81 749 22 4545 Fax: +81 749 26 1785 Web" www.showavalve.co.jp Managing Director: Satoshi Nakagawa Productiemanager: Masaaki Sakurai Marketingmanager: Yosukz Nakagawa Aantal werknemers: 140 2003 Verkoop van kleppen: USD 1 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 12.000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificatie-instelling: BallQI, kleplichaam: BVSQI Butterfly, Check, Diafragma, poort, bol, naald, actuatoren

Shudo Valve Mfg Co Ltd Adres: 4-8-16 Daido, Tennojiku, Osaka 543-0052, Japan Tel: +81 6 6779 8095 Fax: +81 6 6779 2563 Klepproducten: kogel, ruit, membraan, poort, globe Shreera-adres : l 01 Samruddhi, Sattar Taluka Society, Opp High Court Lane, Ahmedabad-380 014, India Tel: +91 79 754 2813 Fax: +91 79 754 0847 Web: ~vw.shreerajindia.com Klepproducten: borgtocht, cheque, straat , Globe Siebeck-Bitter GmbH Armaturen- und Metallwerk Adres: Am Sandbach 35-41, D40878 Ratingen, Duitsland Tel.: +49 2102 45 06 0 Fax: +49 2102 45 06 50 Web: www.siebeck-bitter.de Administrateur-directeur : Helmuth Fricke Aantal werknemers: 23 2003 Verkoop: q5 miljoen Afsluiterproducten: kogel, terugslagklep, poort, actuatoren

Siebe Control Systems Adres: Loves Park, IL 611322940, VS Tel.: + 1 815 637 3054 Fax: + 1 815 637 5335 President: Rick Arbrust Valve Producten: Ball, Butterfly, Control, Globe, Actuators Siekmann Econosto GmbH & Co KG Freigrafenweg 2, D44357 Dortmund, Duitsland Tel.: +49 231 9375 0 Fax: +49 231 9375 199 Web: www.siekmann_econosto.de Moederbedrijf: Koninklijke Econosto Groep, Nederland Afsluiterproducten: kogel, balgafdichting, bodem, vlinder, membraan , Poort, Globe, Naald, Drukverlagend

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 225

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Sinclair Collins Adres: 454 Morgan Avenue, Akron, OH 44311, VS Tel.: +1 330 724 3535 Fax: +1 330 724 3956 Verkoop- en marketingmanager: Jim Misch Valve Products: Check, Control, Diaphragm, Globe, Actuators SIPOS Actuators SIPOS Adres: Donaustrasse 120, D90451 Nfirnberg, Duitsland Tel.: +49 911 632 84 0 Fax: +49 911 632 84 111 Web: www.sipos.de Aantal medewerkers: 47 2003 Verkoop: E11 mln.: Kwaliteitsborging 20001 ISO Klepproducten: Actuators SIRCA International srl Adres: Via U Foscolo 3/D, 20060 Basiano (MI), Italië Tel: +39 02 95761444 Fax: +39 02 95761807 Web: ~w.sircainternationai.com Alidori Productmanager: Giampiero: Massimo Cassinari Aantal werknemers: 30 Productiefabriek Oppervlakte: 4600 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 900.1 Certificeringsinstantie: TUV Klepproducten: Kogel, Vlinder, Controle, Actuators SISTAG Adres: Alte Kantonsstrasse, CH-6274 Eschenland Telbach, Zwitserland: +41 41 449 99 44 Fax: +41 41 448 34 31 Web: www.sistag.ch CEO: Hans-JOrg Sidler Productiemanager: de heer Aschwanden Marketingmanager: de heer Meyer Aantal werknemers: 120 2003 Verkoop van kleppen: US $ 14 miljoen

226

Certificeringsinstantie: SQS Valve Producten: Butterfly, Check, Knif~ Gate, Sluice Gate Sisto Armaturen SA Adres: BP 44, L-7501 Mersch, Luxemburg Tel.: +352 3250 851 Fax: +352 3289 56 Web: wx~v. ksbgroup .com CEO: Wolfgang Laser Productiemanager: Christoph Burelbach Marketingmanager: Werner Busemeyer Aantal werknemers: 127 2002 Omzet: E12,5 miljoen Moederbedrijf: KSB AG Klepproducten: Membraan, actuatoren Sitindustrie Equipment Adres: Via Orlonghetto 4, Via Orlonghetto 4, 13018 Valduggia (VC), Italië Tel: +39 0163 4361 Fax: +39 0163 4813 Web: ~wv.sitind ustrie.com Managing Director: Fausto Bocciolone Aantal werknemers: 55 2003 Ventielomzet: 10,5 miljoen dollar Kwaliteitscertificering: US $ 10,5 miljoen ISO 9001:2000-certificeringsinstantie: Det Norske Veritas Valve-producten: Bali, Check, Gate, Globe, Pressure SM Steinsvik Maskinindustri a/s Adres" Frakkagjerd, 5563 Forresfjorden, Noorwegen Tel: +47 52 75 47 00 Fax: + 47 52 75 47 01 Web: ~awv.smgroup.net Aantal werknemers: 153 2002 Verkoop: NKa'249 miljoen Ventielproducten: Gate, Needle Smart Valve Controls Adres: Upper Lambridge St, Larkhall, Bath BA1 6RY, VK Tel: +44 1225 428 891 Fax: +44 1225 336859

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Klepproducten: Pneumatische elektrische aandrijvingen SNC Sainte Lizaigne Adres: 47 rue de l'Usine-Sainte Lizaigne, 36260 Reuilly, Frankrijk Tel.: +33 2 54 04 04 04 Fax: +33 2 54 04 06 40 Aantal werknemers: 012 Werknemers : E21 miljoen SNRI Adres: route du Treuil, BP 107, 16700 Ruffle, Frankrijk Tel.: +33 54 529 6000 Fax: +33 54 529 6065 CEO: J Marquant Aantal werknemers: 150 2001 Verkoop ma E1huic.2 miljoen Faciliteiten: Oppervlakte: 45.000 m² Moederbedrijf: Technor Group Valve Products: Ball, Butterfly, Check, Diaphragm, Gate, Globe, Needle, Plug, Pressure Solent & Pratt Ltd (divisie van Curtiss-Wright Flow Control (UK) Ltd) Adres: 202 St Andrews Rd, Bridport, Dorset DT6 3BS, Verenigd Koninkrijk Tel: +44 1308 422256 Fax: +44 1308 427760 Web: w~s~e.solentpratt.co.uk Moederbedrijf: Curtiss-Wright Corp, VS Ventielproducten: Butterfly , Control S6rberg Produktion AB Adres: PO Box 29, SE-736 21 KungsOr, Zweden Tel.: +46 227 410 00 Fax: +46 227 135 67 Southeastern Valve Specialties Inc Adres: 290-A Corporate Drive, Lumbenton, NC 2, VS Tel: + 1 910 738 8325 Fax: +1 910 739 1733 Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, besturing, membraan, naald, plug, actuatoren

.,. 10 Catalogus van afsluiterbedrijven

SOUZ-01 Firm JSC Adres: 13 Vavilova Str, Moskou 117312, Rusland Tel: +7 95 1355431/1329345 Fax: +7 95 9571270/9571267 Web: www dol.ru/users/sous01 Control Cos Engineering Adres: Sp Valve Product: 150 Coldenham Rd, PO Box 230, Walden, NY 12586, VS Tel: +1 845 778 5566 Fax: +1 845 778 1072 Web: www.spenceengineering.com CEO: Tom Popeck Marketingmanager: Steve Bisgrove Aantal medewerkers: 150 Kwaliteit Verzekeringscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: ABSC Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Ventielproducten: Ball, Butterfl); Controle, druk, controle, drukregeling, veiligheidsontlasting, temperatuurregeling, drievoudige actuatoren, Spirax Sarco Canada Ltd Adres: 383 Applewood Crescent, Concord, Ontario L4K 413, Canada Tel: + 1 905 660 5510 Fax: +1 905 6360 55 Web : www .spirax-sarco.com VP Sales: M Plebon Moederbedrijf: Spirax-Sarco Engineering pie, VK Spirax Sarco GmbH Regelapparate Adres: Reichenaustrasse 21 O, D78467 Konstanz, Duitsland Tel.: +49 7531 58 06 0 Fax: +49 7531 58 06 22 Web: w~av.spirax-sarco.com 2003 Omzet: 7,2 miljoen El Moederbedrijf: Spirax-Sarco Engineering pie, VK Ventielproducten: Ball, Check, Control, Globe, Safety, Actuators

Spirax Sarco Inc Adres: l 150 Northpoint Boulevard, Blythewood, SC 29016, VS Tel: + 1 803 714 2000 Fax: +1 803 714 2222 Web: w~,.spiraxsarco.com/us Marketingmanager: Bob Jacenko Parent -Sarco Engineering pic, VK Klepproducten: kogel, controle, besturing, bol, druk, actuatoren Spirax-Sarco Ltd Adres: Charlton House, Cirencester Rd, Chehenham, Glos GL53 8ER, VK Tel: +44 1242 521361 Fax: +44 1242 573342 Web: wwx~:spiraxsarco.com Moederbedrijf: Spirax-Sarco Engineering pie, VK Klepproducten: kogel, controle, controle, druk, verzadiging, actuatoren Spirax Sarco SAS Adres: 8 Avenue i.e. Verrier, 78190 Trappes, Frankrijk Tel. : +33 1 30 66 43 43 Fax: +33 1 30 66 11 22 Web: ~a~:spiraxsarco.com Managing Director: Yannick Drean Productiemanager: Didier Leborgne Marketingmanager: Claude Weinachter Aantal werknemers: 300 2003 Verkoop van kleppen : USD 57,5 ​​miljoen

Productiefaciliteit Oppervlakte: 9000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificeringsinstantie: LRQA Moederbedrijf: Spirax-Sarco Engineering pie, UK Klepproducten: Bal, Vlinder, Controle, Controle, Druk, Veiligheid, Actuators

SPLAV Machine Building Corp Adres: 61 Nekhinskaya Str, Velikiy Novgorod 173021, Rusland Tel" +7 8162 157870

Fax" +7 8162 157874 Ventilprodukter" Kogel, besturing, wereldbol

SPP Bohemia Handelsadres: Zavod Armaturka Rohatec, 69601 Rohatec Sobofiky, Tsjechië Tel.: +420 628 359190 Fax: +420 628 359328 Web: www.interfluid.cz Vah,e Producten: Kogel, Vlinder, Aandrijvingen SPX-kleppen en -regelaars Adres: 411 North Sam Houston Parkway East, Suite 500, Houston, TX 77060, VS Tel: + 1 281 260 5120 Fax: + 1 281 999 3265 Web: ww~;spxvalves.com Moederbedrijf: SPX, VS Adres SSl Equipment Inc : 150 Coldenham Rd, PO Box 230, Walden, NY 12586, VS Tel: +1 845 778 5566 Fax: +1 845 778 1072 Web: w~a~:ssiequipment.com Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Ventielproducten: Butterfly , Check Starline SpA Adres: Via F Baracca 30, 24060 S Paolo D'Argon (Bergamo), Italië Tel.: +39 035 958041 Fax: +39 035 958413 Web: ~avw.starline.it President: Santo Rota 2001 Sales : E9,3 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 4.000 m2 Aantal werknemers: 40 Klepproducten: Ball Steinsvik Maskindustri AS

Adres: N - 5 5 6 3 Forresfiorden,

Noorwegen Tel: +47 527 54700 Fax: +47 527 54701 Web: w~av.steinsvik.no Directeur: Hans Fingereide Aantal medewerkers: 35

Profiel van de internationale kleppenindustrie

227

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

2003 Verkoop van kleppen: USD 7 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 2000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Klepproducten: Naald

SteriValves srl Adres: Via Enrico Mattei 393, 55100 Mugnano-Lucca, Italië Tel.: +39 0583 440 560 Fax: +39 0583 440 559 Web: www.sterivalves.com Ventielproducten: Butterfly Address, Rotary Strack, Hasen GmbH D39179 Barleben , Duitsland Tel: +49 39203 898930 Fax: +49 39203 898959 Web: w~w.strack-valve.de Aantal werknemers: 20 2003 Verkoop: E3 miljoen Productie: Ph6nix ArmaturenWerke Product: Gates Bottom GmbH, Globus, Plugg

Sufa Imp & Exp Corp Adres: 2114 Renmin Rd, Suzhou 215001, China Tel: +86 512 67510347 Fax: +86 512 67532707 Web: w,ccw.sufavalve.com CEO: Chen Jian Ping Productiemanager: Liu Jian Pei: Miao Bao Xing Aantal werknemers: 1.200 2003 Verkoop van kleppen: USD 60 miljoen Productiefaciliteit Aa'ea: 22.000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: DNV Moederbedrijf: Sufa Tech and Industry Co Ltd Diafragma. , Bal, Vlinder, Controle, Controle, Poort, Handschoen, Naald, Klem, Pers, Actuators

228

SOdmo Components GmbH Adres: Industriestrasse 7, D73469 Riesbfirg, Duitsland Tel.: +49 9081 803 0 Fax: +49 9081 803 158 Web: www.suedmo.de CEO: Stephan Thomaschki Marketingmanager: Thomas Feldwick Aantal medewerkers: 200 medewerkers Certificering : ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: FDA, PMO 3A Moederbedrijf: Si.idmo Holding GmbH Klepproducten: Bali, Butterfly, Check, Control, Diafragma, Plug, Pinch, Pressure, Actuators Sugimoto Valve Industry Co Ltd Adres" 5-4 -8 Domyoji, Fujiiderashi, Osaka 583-0012, Japan Tel: +81 729 55 1231 Fax: +81 729 54 2928 Klepproducten: Check, Globe Sumida Co Ltd Adres: 2789 Hinsucho, Shiga 52-shi, 0047, Japan Tel: +81 749 25 2500 Fax: +81 749 25 2505 Klepproducten: Gate Super Inox Corp Adres: No 40-5, Dahu Rd, Gueishan Shiang, Taoyuan, Taiwan 333, ROC Tel: +816 5011 Fax: +886 3 211 5025 Web" w ~v.inox.com.tw CEO: Steven Chien Productiemanager: Paul Chien Marketingmanager: Sandy Wang Aantal werknemers: 24 2003 Ventielverkoop: USD 3 miljoen Ventielproducten: kogel, ruit, poort, bol, naald Suzhou KF Valve Co Ltd Adres: 679 Renmin Rd, Suzhou 215001, China Tel: +86 512 6752 6520 Fax: +86 512 6752 5070

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Moederbedrijf: Circor International Inc/Suzhou Valve Co Ltd JV Valve Products: Ball

Suzhou Valve Co Ltd (SUFA Valves) Adres: 679 Renmin Rd, Suzhou 215001, China Tel: +86 512 6753 4719 Fax: +86 512 6753 2707 Web: ~vw.suf)valve.com Aantal werknemers: 1500 Werknemers: 1500 $35 miljoen Ventielproducten: Bal, Vlinder, Controle, Poort, Globe SVF Flow Controls Inc Adres: 13560 Larwin Circle, Santa Fe Spring, CA 90670, VS Tel: +1 562 802 2255 Fax: + 1 562 802 3114 Web: w ~ v.svf.net Klepproducten: kogel, bediening, actuatoren Swagelok Adres: 29500 Solon Rd, Solon, OH 44139, VS Tel: +1 440 349 5934 Fax: +1 440 349 5970 Web: x~,.swagelok.com CEO : Art Anton Valve-producten: kogel, controle, membraan, naald T-3 Energy Services IncCor-Val 103 Venture Bh'd, Houma, LA 70360, VS Tel: +1 504 851 3160 Fax: +1 504 853 0534 Web: w ,~,.corval.com Ventielproducten: controle, veiligheid

Taimei Kinzoku Kogyo Co Ltd Adres: 2-18-12 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan Tlf.: +81 3 3255 9931 Fax: +81 3 3255 3589 Ventilprodukter: Ball Taisei Kiko Co Ltd Adres: Osaka-Ekimae Daisan-gebouw 27F, 1, Umeda 1-chome,

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Kita-ku, Osaka 530-0001, Japan Tel: +81 6 6344 7784 Fax: +81 6 6344 7941 Web: www.taiseikiko.com President: Kazuhiro Atsumi Aantal werknemers: 342 2003 Omzet: u miljard Gate Valve Products Valve Co Ltd Adres: 2-16-19 TsunashimaNishi, Kohoku-ku, Yokohama 2230053, Japan Tel: +81 45 531 4121 Fax: +81 45 544 1537 Klepproducten: Check, Control, Gate, Globe Coaya Ltd Adres: 1 -5- 13 Ebara, Shinagawaku, Tokyo 142-0063, Japan Tel: +81 3 3783 0365 Fax: +81 3 3787 7156 Klepproducten: Check, Gate, Globe Target Rock Division- CurtissWright Flow Control Corp Adres: 1966dE, East Farmingdale, NY 11735 , VS Tel: + 1 516 293 3800 Fax: + 1 516 293 4949 Directeur-ingenieur: Richard Langseder Moederbedrijf: Curtiss-Wright Corp, VS Ventielproducten: Controle, drukontlasting, veiligheid, Magnetic Taylor Valves Ltd Adres: Dowker Works, Dowker St, Milnsbridge, Huddersfield HD3 41X, VK Tel: +44 1484 651177 Fax: +44 1484 645854 Web: www.taylorvalves.com Klepproducten: Check, Gate, Check, Globe, Safety, Actuators TC Fluid Control- Valves & Steam Division Adres: Broadgate, Broadway Business Park, Chadderton, Oldham, Lanes OL9 9XA, VK Tel: +44 161 684 7488

Fax: +44 161 684 7487 Web: www.tc-fluidcontrol.com Managing Director: Eric Buchanan Valve Products: Controle, isolatie (riem afgedicht, bol, zuiger), drukreductie, veiligheidsontlasting Teknisk srl Adres: Via Toscana 9, 20060 Vignate (MI), Italië Tel.: +39 02 9593991 Fax: +39 02 9560273 Web: w~av.technical.it Afsluiterproducten: Controle, Poort, Ontlasting, Veiligheid, Speciale aanbiedingen, Aandrijvingen Tehaco Sp Zoo Adres" Nowy Swiat 4, 80-299 Gdarlsk, Polen Tel.: +48 58 5527228 Fax: +48 58 5527228 Web: www.tehaco.com.pl Directeur: M Hladki Productiemanager: P Jacewicz Marketingmanager: A Cwiejowska Manufacturing Plant Regio: 2000 mq Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: PRS Klepproducten: Bal, Vlinder, Poort, Actuators Teknocralt Inc Adres: 425 West Drive, Melbourne, FL 32904, VS Tel: + 1 321 729 9634 Fax: +1 8 326 Web: www.teknocraft.com Oppervlakte productiefabriek: 62.000 vierkante meter Klepproducten: Solenoid Tescom Europe GmbH & Co KG Adres: An der Trave 23-25, D23923 Selmsdorf, Duitsland Tel: +49 38823 310 Fax: +49 388199 Web: ~~:tescom-europe.com Aantal medewerkers: 80 2003 Omzet: (~15 miljoen) Moederbedrijf: Tescom Corp, VS Ventielproducten: Bediening, membraan, naald, actuatoren

Thermal Valve Manufacturers (Pry) Ltd Adres: 1378 Sharland St, Driehoek, Germiston, Zuid-Afrika Tel: +27 11 873 9483 Fax: +27 11 873 8855 Directeur: S Pilloy Productiemanager: P Manichum Marketingmanager: B Thulsie Nr. Werknemers: 6 2003 Verkoop van kleppen: USD 3 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 600 m² Klepproducten: kogel, vlinder, controle, bediening, membraan, poort, bol, druk, aandrijvingen

Thermomess srl Adres: Via Eugenio Montale 6, 20020 Robecchetto con Induno (MI), Italië Tel.: +39 0331 875697 Fax: +39 0331 875297 Web: www.thermomess.com Directeur: Angelo Ferrarioesio Marketingmanager voor Daniele Borrarioesio Nr. : 15 2003 Verkoop: (~3,5 miljoen klepproducten: kogel, bol, naald inclusief cryogene Therm-Omega-Tech Adres: 353 lvyland Rd, Warminster, PA 18974-2205, VS Tel.: +1 800 288 4878 2 Fax: + 674 8594 Web: x~v.thermomegatech.com Marketingmanager: Chris Ashworth Aantal werknemers: 32 Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Klepproducten: Bediening, bol, membraan, naald, plug, actuatoren Adres Three Industry Co Ltd" 4-3 -15 Kujyominami, Nishi -ku, Osaka, Japan Tel: +81 6 6583 3888 Fax: +81 6 6583 3223 Web: www.three-mmm.co.jp Ventielproducten: Naald

Het profiel van de internationale kleppenindustrie 229

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

TIX Corp-IKS Division Adres: 5-6-21 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan Tlf.: +81 3 3495 7961 Fax: +81 3 3495 7960 Web" www.tix.co.jp Ventilprodukter: Bell, Gate TLV Co Ltd Adres: 881 Nagasuna, Noguchicho, Kakogawa-shi, Hyogo 675-8511, Japan Tlf.: +81 794 27 1818 Fax: +81 794 25 1167 Web: ww.tlv.com Voorzitter: Yoshiyavesu Product Fujiwara : Balcontrole

Toa Valve Co Ltd Adres: 5-12-1 NishiTachibanacho, Amagasaki-shi, Hyogo 660-0054, Japan Tel: +81 6 6416 8865 Fax: +81 6 6419 5641 Web: w~'.toavalve.co.jp Voorzitter: Atsushi Sasaki Productiefabriek Oppervlakte: 18.800 m² Aantal werknemers: 210 2003 Verkoop: u miljoen Ventielproducten: Check, Conu'ol, Gate, Globe, Needle, Safety

Toa Valve Industrial Co Ltd Adres: 2-5-23 Higashi-lmazato, Higashiari-ku, Osaka 537-0011, Japan Tlf.: +81 6 6976 0051 Fax: +81 6 6976 0055 President: Iwao Takahashi Valve Products: Ball, Check , Gate, Globe Toko Valex Co Ltd Adres: 4-2-17 Matsushima, Edogawa-ku, Tokyo 132-0031, Japan Tlf.: +81 3 3655 5161 Fax: +81 3 3655 6769 Web: www.toko-valex .co .jp Ekstra fabrikk: 93-239 Sainokami, Taki, Tono-machi, Iwaki-City, Fukushima 972-0162, Japan (tlf.: +81 246 89 3326) Voorzitter: lwao Yokoyama

230

Aantal werknemers: 62 2002 Omzet: '/852 miljoen Klepproducten: Controle

Tokyo Danreiki Mfg Co Ltd Adres: Sumitomo Seimei Oimachi Building, 1-49-15 Oi Shinagawa-ku, Tokyo 140-0014, Japan Tel: +81 3 3776 0111 Fax: +81 3 3776 0116 Klepproducten: Check, Diaphr Europeagm-adres : Estuary Rd, Queensway Meadows Industrial Estate, Newport, Gwent NP 19 4SP, VK Tel: +44 1633 636800 Fax: +44 1633 636801 Web: www.tomoeeurope.com Fabricage: Tomoe Tritec Ltd, Cleanwater Meadow Industrial Estate Rd, Queensway, Newport, Gwent NP9 0SD, Verenigd Koninkrijk (Tel: +44 1633 292601 ) CEO: Martin Wells Aantal werknemers: 50 Omzet: s miljoen (2003) Moederbedrijf: Tomoe Valve Co Ltd, Japan Valve Products: Butterfly Tomoe Valve Co Ltd Adres : 11e verdieping, Mitsui Building, 11-7 1-chome, Utsubo Hommachi, Nishi-ku, Osaka 5500004, Japan Tel: +81 6 6448 4320 Fax: +81 6 6448 4330 Web: www.tomoe.co.j Manager Directeur: Takeshi Yamamoto Productiemanager: K leki Marketingmanager: Yuki Fujioka Aantal werknemers: 240 2003 Verkoop van kleppen: USD 73 miljoen Oppervlakte fabriek: 21.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: JIC/RVA Klepproducten: Butterfly, Aandrijvingen

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Tormene Gas Technology SpA Adres: Via Campolungo 97, 35020 Due Carrare (PD), Italië Tel: +39 049 9199611 Fax: +39 049 9125455 Web' w~v.tormene.it Aantal werknemers: 169 2002 Verkoop. miljoen Moederbedrijf: Valvitalia Group, Italië Klepproducten: Ball, Cryogenic Tour & Andersson Hydronics AB Adres: SE-524 80 Ljung, Zweden Tel.: +46 513 540 00 Fax: +46 513 508 44 Web: ~w~:tahydronics . com Townley Manufacturing Co Inc Adres: 10551 SE 110th St Rd, Candler, FL 32111, VS Tel: +1 352 687 3001 Fax: + 1 352 687 1862 President: JO Townley Jr Valve Products: Toyo Valve Act, Pinch Valve Co Inc Ltd Adres: 1-5-7 NihonbashiMuromachi, Chuo-ku, Tokyo 1030022, Japan Tel: +81 3 3242 3320 Fax: +81 3 3242 3295 Web: w~v. toyovalve.co.jp President: Hideki Ozawa Aantal werknemers: 380 Omzet: u 000 miljoen Moederbedrijf: Kitz Corp, Japan Klepproducten: Ball, Butterfly, Check, Gate, Globe, Pinch, Actuators Trinity Industries Inc Adres: Ladish Division, Cynthiana, KY 41031, VS Tel.: +1 606 234 1100 Fax: +1 606 235 0834 VP Sales & Marketing: John Reidy Valve Producten: Check, Gate, Globe

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Tr6ger +Entenmann Hydromaten KG GmbH + Co Adres: Wieblinger Weg 128, D69123 Heidelberg, Duitsland Tel.: +49 6221 8 25 0 Fax: +49 6221 8 25 1 82 Klepproducten: Butterfly FCX Truflo Rona Adres: Parearts S Industriel, des Hauts Industriel 4040 Herstal, België Tel.: +32 4240 68 86 Fax: +32 4248 02 46 Web: www.fcx-truflo-rona.cm Directeur: Francis Carpio Productiemanager: Pierre Francois Marketingmanager: Trevor Fairhurst Aantal werknemers : 70 2003 Verkoop van afsluiters: USD 7,9 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 3900 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: Lloyd's Register Moederbedrijf: FCX International pie, UK Klepproducten: Bail, Butterfly, Check, Gate, Globe Tru-Tech Industries Adres: PO Box 838, Clay Avenue Extension, Mars, PA 10646, VS Tel.: +l 724 625 2955 Fax: +1 724 625 3553 Web: www.tru-tech.net Ventielproducten: Membraan, Actuators Tubi Ghisa SpA Adres: Via L Allegro 1, 16016 Cogoleto (GE), Italië Tel.: +39 010 91711 Fax: +39 010 9171400 Tuchenhagen GmbH Adres: Am Industriepark 2-10, D-21514 Biichen, Duitsland Tel.: + 49 4155 492 49 4155 492428 Web: www .tuchenhagen.de Directeur: Franz Buermann

Productiemanager: Brar Johannsen Marketingmanager: Juergen Heuke Aantal medewerkers: 300 Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001, ISO 14001 Certificeringsinstantie: Germanischer Lloyd Moederbedrijf: GEA AG, Duitsland Klepproducten: Butterfly, Control, Mixproof Plug, Actuators Tulaelectroprivod: 1 Plechanovo Settlement, Tula 301114, Rusland Tel.: +7 872 776710 Fax: +7 872 776747/773193 Klepproducten: Actuators Gebr Tuxhorn GmbH & Co KG Adres: Westfalenstrasse 36, D33647 Tel. 8210 feld, Duitsland Fax: +49 521 4 48 08 44 Web: www.tuxhorn.de Aantal werknemers: 62 2002 Omzet: E9,8 miljoen Valve-producten: Ball, Check, Gate, Safety TV Valve Co Ltd Adres: 4- 33- 80mori- Higashi, Ota-ku, Tokyo 143-0012, Japan Tel.: +81 3 3763 4311 Fax: +81 3 3763 4317 Web: www.tv-valve.com Aantal werknemers: 34 2003 Omzet: u miljoen Ventielproducten: Controle

Tyazhpromarmatura JSC Adres: 60 Nekrasova Str, Aleksin, Tulsky Region 301368, Russland Tlf.: +7 8753 46071/26113 Fax: +7 8753 26116 Web: wx~v aztpa.ru Ventilprodukter: P Tyte F Controller Asia Ltd Anderson Greenwood/Crosby Divisieadres: 45 Tuas Avenue 9, Singapore 639189

Tel: +65 861 1655 Fax: +65 861 6997 Moederbedrijf: Tyco International, VS

Tyco Flow Control - Hovap Adres: ProfZernikestraat 8, 8606 JV Sneek, Nederland Tel.: +31 515 428900 Fax: +31 515 420441 Web: www,tyco-valves.com Directeur: J Duremsma Sales en Marketing Manager: B Westerman Aantal werknemers: 100+ 2003 Verkoop van kleppen: USD 15 miljoen Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: LRQA Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: kogel, vlinder, controle, bediening, actuatoren Tyco Sanmar Ltd Adres: 88 /IB Vadugapatti Village, Viralimalai 621 316, India Tel: +91 4339 220013 Fax: +91 4339 220370 Web: w~.sanmargroup.com Moederbedrijf: Tyco International Ltd/The Sanmar Group JV Valve Products: Pressure Relief Tyco Valves & Adres: 9700 West Gulf Bank Rd, Houston, TX 77240, VS Tel.: +l 713 466 1176 Fax: +l 713 937 5466 Moederbedrijf: Tyco International, VS Ventielproducten: kogel, vlinder, ruit, bediening, poort, globe , Naald, Plug, Actuators

Ufimsky Instrument Engineering Plant Adres: 50 jaar USSR Str 30, Ufh, Bashkortostan 450071, Russland Tlf.: +7 3472 327758 Fax: +7 3472 321076/328656 Web: w~v.aviapribor.ru/ companies/uppo Products/uppo : Actuatorer

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 231

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Uhde Hochdrucktechnik GmbH Adres: Buschmfihlenstrasse 20, D-58093 Hagen, Duitsland Tel.: +49 2331 9 67 0 Fax: +49 2331 9 67 3 70 Web: www.uhde-udt.com Directeuren: J6rg-Peter Korner, Dr. Christop L. Korner Aantal werknemers: 200 Moederbedrijf: ThyssenKa'upp Verkoop: E35 miljoen Ventielproducten: Check, Control, Globe, Safi:ty UNI-Geriite E Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Adres: Holtumsweg 13, D47652 Weeze, Duitsland Tel. : +49 2837 913422 Fax: +49 2837 1444 Web: www.uni-geraete.de Directeuren: Angela Klaus & Norbert Schneider Productiemanager: Heinz Derksen Markeringsmanager: Angela Klaus Aantal medewerkers: 58 2003 Verkoop van afsluiters: USD 5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 2000 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001, PED, GAD, ATEX Certificeringsinstantie: Bureau Veritas, DVGW, PTB Klepproducten: vlinder, besturing, bol, naald, actuatoren

Fax: +1530 ​​885 8117 Web: wv,wr usparaplate.com Moederbedrijf: Circor International Inc, VS Klepproducten: kogel, controle, meting, solenoïde Ust-Kamenogorsky klepfabriek JSC Adres: Novaya Gavan 6, UstICamenogorsk 492006, Kazachstan Tel.: +7 3232 230483 Fax: +7 3232 230585 Web: http://ngm.ustk.kz Klepproducten: Butterfly, Check, Gate Utsue Valve Co Ltd Adres: 2-1-13 Kitamura, Taishoku, Osaka 551- 0032, Japan Tel: +81 6 6552 3161 Fax: +81 6 6551 3245 Web: w~a~',utsue-valve.co.jp President: Tetsuo Watanabe Fabriekslocaties: Tanoura, Takahama-cho, Oi-gun, Fukui 919-2362, Japan (tel.: +81 770 76 1716); 3-1 Komaruyama, Aoyamacho, Kashiwazaki-shi, Niigata 9450321, Japan (Tel: +81 257 45 5106) Aantal werknemers: 125 2003 Verkoop: u miljoen Ventielproducten: Controle, controle, diafragma, poort, globe, naald

United Valve Co SA Pty Ltd Adres: 44 Harry St, Robertsham, Johannesburg, Zuid-Afrika Tel: +27 11 4332999 Fax: +27 11 4339107 Productiemanager: Dup De Wet Kwaliteitsborgingcertificering: SABS Moederbedrijf: Ainsworth Engineering Premier Valves Valve Products : Vlinderfl) ; Controle, controle, poort, druk

VAG-Armaturen GmbH Adres: Carl-Reuther-Strasse 1, D-68305 Mannheim, Duitsland Tel.: +49 621 749 0 Fax: +49 621 749 2153 Web: x~av.vag-armaturen.com Directeur: Dipl-Ing Markus Ehl (productie); Dipl-Wirtsch-I ng Robert Fellner-Feldegg (Verkoop) Aantal werknemers: 650 Omzet: E90 miljoen Moederbedrijf: Bopp & Reuther Group (IWKA AG) Klepproducten: Butterfly, Ball, Control. Poort, niet-terugkeer

US Para Plate Corp-adres: 12810 Earhart Avenue, Auburn, CA 95602, USA Tlf.: +1 530 885 8187

Valbia Srl Adres: Via A Canossi 31, PO Box 4, 25060 Brozzo (BS), Italië Tel.: +39 030 89 69 411

232

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Fax: +39 030 86 l 0 014 Web" x~wv.valbia.it Aantal werknemers: 25 2002 Omzet: E7,5 miljoen Moederbedrijf: Bonomi Group, Italië Klepproducten: Actuators Valcor Engineering CorpValcor Nuclear Adres: 2 Lawrence Rd , Springfield, NJ 07081, VS Tel'+l 973 467 8400 Fax: +1 973 467 8382 Web: w~wv.valcor.com Business Unit Manager: Dana Shave Valve Producten: Check, Gate, Globe, Needle, Solenoid Valmate Industrial Bedrijfsadres: 9F -8, No 6, Lane 256, Sec 2, His-Tun Rd, Taichung, Taiwan ROC Tel: +886 4 27081468 Fax: +886 4 27026242 Web: www.valmate.com CEO: Jason Fan Production Manager : Gary Fan/vlarketing Manager: Sharon Chang Aantal "Medewerkers: 250+ Manul? ~ Productiefabriekoppervlakte: 175.000 vierkante meter Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001-2000 TRD- 100 Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, naald , Actuators VaI-Matic Valve & Manufacturing Corp Adres: 905 Riverside Drive, Elmhurst, IL 60126, VS Tel: + 1 630 941 7600 Fax: +1 630 941 8042 Web: www.valmatic.com Marketingdirecteur: Phillip Landon Valve Products: Vlinder-, terugslag- en plugkleppen Adres: ZI Centr'AIp, 89 rue des Etangs, F-38430 Moirans, Frankrijk Tel.: +33 476 35 06 06 p

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Fax: +33 476 35 14 34 Web: www.valpes.com Aantal werknemers: 33 2003 Verkoop van kleppen: USD 4,5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 1500 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 90O 1 ATEX-certificeringsinstantie 61864 klepproduct: ATEX: Aandrijvingen Valpres Srl Adres: Via A Gitti 11, PO Box 40, 25060 Marcheno VT (BS), Italië Tel: +39 030 89 69 311 Fax: +39 030 89 60 239 Web: www.valpres.it; www.bonomi.it Aantal werknemers: 81 2002 Omzet: (~10,5 miljoen) Moederbedrijf: Bonomi Group, Italië Ventielproducten: Ball, Butterfly Value Valves Co Ltd Adres: 9 Chung-Shan Rd, TuCheng Industrial Park, 236 Taipei Hsien , Taiwan Tel: +886 2 22698000 Fax: +886 2 22686600 Web: www.valuevalves.com CEO: Jason Chen Aantal werknemers: 110 2003 Verkoop van kleppen: USD 15,6 miljoen Kwaliteitsborgingscertificering: P3ed-9001, ISO 9001, ISO 9001 /9001 /EC Certificeringsinstantie: TUV-klepproducten: Butterfly, Check, Control, Actuators Valv AG Adres: Alte Rheinstrasse, CH9451 Kriessern, Zwitserland Tel: +41 71 757 59 59 Fax: +41 71 757 59 60 Web: www. valvch Aantal medewerkers: 25 Klepproducten: Membraan

Valvcon Corp-adres: PO Box 901,528 Route 13 South, Milford, NH 03055, VS

Tel: +1 603 249 9020 Fax: + 1 603 294 9140 Web: www.valvcon.com CEO: William Jandl Productiemanager: L White VP Sales: Mike Casey Moederbedrijf: Metso Automation, Finland Klepproducten: Actuators Kleppen- en flenzenfabriek JSC-adres: 77 Central Str, Omsk 644036, Rusland Tel.: +7 3812 373243/373238/550060 Fax: +7 3812 555272 Web: www af~omsk.ru Klepproducten: Gate Valve-Tek Manufacturing Co05 Dekseladres: St , Taiping, Taichung, Taiwan Tel.: +886 4 22312299 Fax: +886 4 22313399 Web: w~av.valve-tek.com.tw Managing Director: Jack Shih Productiemanager: Bill Shih Aantal werknemers: 105 2003 Verkoop van Kleppen: USD 20 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 9200 m² Aantal werknemers: 90 Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: TUV Klepproducten: Ball, Check, Gate, Globe Valvitalia SpA Adres: Via Tortona 69, 27055 Rivana, Italië Tel: +39 0383 945 911 Fax: +39 0383 945 962 Web: ww~:valvitalia.com CEO: Giovanni Scovenna Productiemanager: Massimiliano Ruggstri Marketingmanager: Marika Gentile Aantal werknemers: 300 2003 Omzet in de VS: 108 miljoen dollar Productiefabriek Oppervlakte: 75.000 m² Moederbedrijf: Tormene Vitas

Klepproducten: Kogel, Vlinder, Controle, Controle, Gasmeting, Poort, Globe, Plug, Actuators VALV Membranventiltechnik AG Adres: Alte Rheinstrasse 29, CH-9451 Kriessern, Zwitserland Tel.: +41 71 757 59 59 Fax: +41 71 757 59 00 Web: ~vw.valv.ch Productiemanager: Reinhard Schreiner Marketingmanager: Reinhard Schreiner Aantal werknemers: 14 2003 Verkoop van afsluiters: USD 2,4 miljoen Productielocatie Oppervlakte: 450 m² Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001:2000 Certificerende instantie : SWISO Moederbedrijf: Tapmatic International Corp Klepproducten: Diafragma Valvoindustria Ing Rizzio (VIR) Adres: Via Circonvallazione l 0, 13018 Valduggia (VC), Italië Tel: +39 0163 47891 Fax: +39 0163 47895 Web: it/anima/ vir Valve-producten: Ball, Street, Globe Valvole Hofmann van Bonino Engineering srl Adres: Via Muzzano 3 l, 13897 Occhieppo Inferiore (Biella), Italië Tel.: +39 015 2593403 Fax: +39 015 2593844 Web: www. valvolehofman n.com Klepproducten: regeling, pneumatisch aan/uit VALVOmetal-eenheid van Sitindustrie International srl Adres: Via per Orlonghetto 3, 13018 Valduggia (VC), Italië Tel.: +39 0163 4361 Fax: +39 0163 48113 Web: www. industrie .com Moederbedrijf: Sitindustrie Group klepproducten: Check, Gate, Globe

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 233

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Valvtechnologies Inc Adres: 5904 Bingle Rd, Houston, TX 77092, VS Tel: + 1 713 860 0400 Fax: +1 713 860 0499 Web: www.valv.com CEO" Kevin Hunt Productiemanager: Nat Mule Marketingmanager: Alison Crowley Aantal Werknemers: 138 2003 Verkoop van kleppen: USD 25 miljoen Oppervlakte productiefabriek: 25 vierkante meter Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001, ATEX, API 6A en 6D Klepproducten: kogel-, controle-, controle-, cryogeen-, poort-, druk-, actuatoren Valv-Trol-adres : 1340 Commerce Drive, Stow, OH 44224-1000, VS Tel.: +1 330 686 2800 Fax: +1 330 686 2820 Web: www.valv-trol.com President: Kenneth Ingram Valve Products: Check, Control, Safety Valves Adres: Pol Santalices B-2, E48550 Muskiz, Spanje Tel.: +34 94 480 16 42 Fax: +34 94 480 23 85 Web: www.valvulasvs.com Aantal werknemers: 10 2003 Verkoop van kleppen: C2 miljoen Kwaliteitsborging Certificering: ISO 9001-2000 CE-markering Certificeringsinstantie: Lloyd's Register Valve Products: Check, Bottom Tank, Diaphragm, Gate, Globe Valvulas Worcester DE Argentina SA Adres: Osvaldo Cruz 3333, C 1293ADL Buenos Aires, Tel: +54 Argentina, Argentina 4303 0037 Fax: +54 11 4301 8694 Web: ~vw.worcester.com.ar Directeur: Pablo A Reim Productiemanager: Roberto Prado Marketingmanager: Oscar Perazzo

234

Productiefaciliteit Oppervlakte: 12.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 Klepproducten: Kogel, actuatoren Valvulas y Derivados SA Adres: Industrialdea Sector $3, Pabell6n 167D, 20159 Asteasu, Spanje Tel.: +34 943 069: Fax: +34 943 069 167 Web: www .vade.es Aantal werknemers: 21 2002 Verkoop: (~3,3 miljoen ventielproducten: Butterfly, Check, Gate Vanatome Adres: ZI de la Brassiere, Chemin de la Buissonnee, F26240 Saint Vallier, Frankrijk Tel.: +33 4 75 23 67 00 Fax: +33 4 75 23 67 12 Web: s~vw.vanatome.com Verkoop 2002" C9,5 miljoen klepproducten: kogel, vlinder, afsluiter, bediening, poort, bol, naald, plug, druk Vanessa (Tyco Valves & Controls Italia srl) Adres: Via Piacenza, 29018 Lugagnano val d'Arda (PC), Italië Tel.: +39 0523 890 201 Fax: +39 0523 890 290 Web: ~a~av.vanessavalves.it Productiefabriek Oppervlakte: 11.500 m² Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: Roterend proces

Vannes Lefebvre Adres: ave de Lassus, BP 45, 59481 Haubourdin Cedex, Frankrijk Tel.: +33 3 20 17 51 00 Fax: +33 3 20 17 51 01 Web: www.leti~bvre,fr Managing Director: P Pennel Number Werknemers: 8 2002 Omzet: C1,6 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 5000 m2 Afsluiterproducten: vlinder, ruit, membraan, actuatoren

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Varimex-Valves Co Ltd Adres: u| Radna 6/8, 00-341 Warschau, Polen Tel.: +48 22 828 15 31 Fax: +48 22 828 15 32 Web: www.varimex-valves.pl CEO: B Trojanowska Marketingmanager: E Rojek Aantal werknemers: 12 2003 Verkoop van kleppen: USD 6,3 miljoen Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001 Certificeringsinstantie: DEVRA Klepproducten: kogel, vlinder, controle, controle, membraan, klep, poort, bol, naald, knijp, druk, veiligheid); Actuators Velan Inc Adres: 7007 C6te de Liesse, Montreal, Quebec H4T 1G2, Canada Tel: + 1 514 748 7743 Fax: + 1 514 748 8635 Web: w~w.velan.com CEO: Tom Velan Productiemanager: George Zarifah Marketing manager: Gil Perez Aantal werknemers: 1450 2003 Verkoop van afsluiters: USD 200 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 108.000 m2 Kwaliteitsborgingcertificering "ISO 9001-2000 PED-certificeringsinstantie: Bureau Veritas Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Globe, Pressure Velan SAS Adres: 90 rue Challemel Lacour, F-69367 Lyon Cedex 7, Frankrijk Tel: +33 4 78 61 67 00 Fax: +33 4 78 72 12 18 Web: www.velan.ff Algemeen directeur: Jean Claude Cennac Marketingmanager: Michel Monier Aantal werknemers: 170 2003 Omzet: USD 30 miljoen Productiefaciliteit Oppervlakte: 15.000 m²

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001-2000 Certificeringsinstantie: LRQA Moederbedrijf: Velan Inc, Canada Klepproducten: Butterfly, Check, Control, Cryogeen, Gate, Globe, Nuclear, Actuators

Velan srl Adres: Via delle Industrie 9/5, 20050 Mezzago (MI), Italië Tel: +39 039 624111 Fax: +39 039 6883357 Web: www.velan.com Algemeen directeur: Roberto Bartolena Productiemanager: Paolo Palella Marketingmanager: Claudio Conti Productiefabriek Oppervlakte: 3700 m2 Kwaliteitsborgingscertificering" ISO 9001:2000 Certificeringsinstantie: Lloyd's Register Moederbedrijf: Velan Inc, Canada Valve Products: Ball Velan Valve Corp Adres: 94 Avenue C, Williston, VT 053495, USA-9 Tel: +1 802 863 2562 Fax: + 1 802 862 4014 Web: www.velan.com Moederbedrijf: Velan Inc, Canada Valve-producten: Ball, Check, Gate, Globe Velan Valves Ltd Adres: Unit 1, Lakeside Business Park, Pinfold Rd, Thurmaston, Leicester LE4 8AS, VK Tel.: +44 116 269 5172 Fax: +44 113 269 3695 Web: www.velan.co.uk Aantal werknemers: 26 2003 Omzet: s miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 130 vierkante meter m Moederbedrijf: Velan Inc, Canada Klepproducten: Globe

Velan Vdlvulas Industriais Lda Adres: Av Ary dos Santos, 1679018 Famoes, Portugal Tel.: +351 21 934 7800 Fax: +351 21 934 7809 Web: www.velan.com Omzet 2002: ~6,7 miljoen Velan Inc., Canada Valve Parent Bedrijf: Producten: Check, Gate, Globe Velan-Velac Adres: PO Box 2020, Taichung, Taiwan ROC Tel.: +886 4 279 2649 Fax: +886 4 275 0855 Web: www.velan.com Oppervlakte fabriek: 1840 m2 .m. Moederbedrijf: Velan Inc, Canada Klepproducten: Ball Velan Ltd Adres: 1060-4 ShingiI-Dong, Ansan City, Kyunggi-Do 425-833, Zuid-Korea Tel.: +82 31 491 2811 Fax: +82 31 491 2813 Web: xw~ v.velan.com Moederbedrijf: Velan Inc, Canada Ventielproducten: Ball, Check, Gate, Globe, Knife Venn Co Ltd Adres: 2-2-13 Tamagawa, Otaku, Tokyo 146-0095, Japan Tel.: +81 3 3759 0170 Fax: +81 3 3759 1414 Web: x~vw.venn.co.jp Klepproducten: Controleer Victaulic Co Adres: PO Box 31,4901 Kesslersville Rd, Easton, PA 18044-0031, VS Tel: + 1 610 59 3305 Fax: +1 610 250 8817 Web: w~av.victaulic.com Kleppenfabriek: Bristol, TN, VS President: JM Trachtenberg Kleppenmarktmanager: RB Hal Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, Plug

Viega - Franz Viegener II GmbH & Co KG Adres: Ennester Weg 9, D57439 Attendorn, Duitsland Tel.: +49 2722 61 0 Fax: +49 2722 61 14 15 Web: www.viega.de Ventielproducten: Ball, Control, Globe Vinco Vdlvulas SA Adres: Rua Do Progresso, Vilarinho Caribas, Lotes 15-16, VN Famalicao, Portugal Tel.: +351 252303210 Fax: +351 252303219 Web: www.vinco-valvulas.pt CEO: Aijilcar Neiva Productmanager: E Azvedo Productiemanager Manager: C Magalhaes Aantal werknemers: 45 2003 Verkoop van kleppen: USD 2,5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 3000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Klepproducten: kogel

Virgo Engineers Ltd Adres: J-517, MIDC Industrial Area, Bhosari, Pune 411 026, India Tel: +91 20 7474481 Fax: +91 20 7470772 Web" www.virgoengineers.com Klepproducten: kogel-, vlinder-, kleppen Suzhou Viza Co Ltd Adres: 20D Kings Tower No 12, 16 Shishan Rd, Suzhou 215011, China Tel: +86 512 67015219 Fax: +86 512 68081920 Web: www.vizavalve.com Marketingmanager: Blaine Wang Aantal werknemers: 90 Medewerkers: Valves USD 5 miljoen Productiefabriek Oppervlakte: 6000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificeringsinstantie: TUV Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 235

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

MiJnchen-Leipziger Apparatebau Eberhard Voigt GmbH Adres: Karl-Heine-Strasse 85-93, D-04229 Leipzig, Duitsland Tel.: +49 341 59 62 5 Fax: +49 341 59 62 6 66 Web: www.voigt-gmbh. de Von Rohr Armaturen AG Adres: Fichtenhagstrasse 4, CH4132 Muttenz 2, Zwitserland Tel.: +41 61 461 48 48 Fax: +41 61 461 18 27 Web: www.von-rohr.ch Aantal werknemers: 25 2003 miljoen Ouders: Sfr. Bedrijf: ARCA-Regler GmbH, Duitsland Valve Products: Control Vosa - een divisie van Dorbyi Adres: 32 Lincoln Rd, Benoni South 1501, South Afi'ica Tel.: +27 11 845 1060 Fax: +27 11 421 2749 Verkoop/Marketing Manager: Len Visser Moederbedrijf: Dorbyl Ltd, South Afi'ica V TEX Corp Adres: Taniguchi Building, 628-11 Minami-ohi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013, Japan Tel.: +81 3 3765 4161 Fax: + 81 3 3765 4168 Web: www.vtex.co.jp Fabriek: 1263 Tarasaki, Hitachinaka City, Ibaraki Pref 312003, Japan (Tel: +81 29 285 0601) President: Yukio Takeuchi Aantal werknemers: 140, Valve Products: , Veiligheid VYC Industrial SA Adres: Transversal 179, E-08225 Terrassa (Barcelona), Spanje Tel: +34 93 735 7690 Fax: +34 93 735 81 35 Web: w~v.x~,cind ustrial.com Aantal werknemers: 60 Valve products : Controle, controle, naald, druk, veiligheid

236

Warex Valve GmbH Adres: Stauverbrink 2, D-48308 Senden, Duitsland Tel: +49 2536 99 58 11 Fax: +49 2536 99 58 29 Web: ~wcw.warex-valve.com Directeur: de heer SchneiderOberbeck Productiemanager: de heer Reusch Marketingmanager: de heer Schneider-Oberbeck Aantal medewerkers: 20 Productiefabriek: 10.000 m² Certificering kwaliteitsborging: EN ISO 9001/ATEX/9723-PED Certificeringsinstantie: DNV/EXAM/Dekra Valve Producten: Ball, Butterfly, Pinch , Actuators Warren Controls Corp Adres: 2600 Emrick Blvd, Bethlehem, PA 18020-8010, VS Tel: + 1 610 317 0800 Fax: +1 610 317 2989 Web: ~vw.warrenCOOs: Dale StepanCOOs: Dale President/ Valve Products: Bedieningselementen , Actuators Warren-Morrison Valves Ltd Adres: Peel St, Northam, Southampton SO14 5QS, VK Tel: +44 2380 223752 Fax: +44 2380 223110 Web: w~v.wmvah'es.com Klepproducten: membraan, knijp, druk Relief Watts Eurotherm Adres: 13 rue JJ Rousseau, 80390 Fressenneville, Frankrijk Tel: +33 3 22 60 39 80 Fax: +33 3 22 60 39 89 Web: x~,w.wattseurotherm.fi" Aantal werknemers: 148 2002 Verkoop : E30 miljoen Valve-producten: Safety Weir Valves & Controls Inc (exAtwood & Morrill) Adres: 285 Canal St, Salem, MA 01970, VS Tel: +1 978 744 5690 Fax: +1 978 7641 362 .weirvalve.com

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Morselskap: Weir Group pie, UK Klepproducten: Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Safi~ty Weir Valves & Controls UK Ltd (ex-Hopkinsons Ltd) Adres: Britannia Works, Birkby, Huddersfield, West Yorkshire HD2 2UR, UK Tel: +44 1484 820820 Fax: +44 1484 820484 Web: w~v.weirvalve.com Moederbedrijf: The Weir Group pie, UK Ventielproducten: Ball, Butterfly, Check, Choke, Gate, Globe, Safety Weir Valves & Controllers SEBIM SAS Adres: ZI La Palunette, Chateauneuf Les Martigues, Bouches du Rhône 13220, Frankrijk Telefoon: +33 4 42 07 00 95 Fax: +33 4 42 07 11 77 Web: www.weir-valve.com Algemeen directeur: Andre Gemignani Morselskap: The Weir Group pie, UK Valve Products: Safi:ty Weir Valves & Controls France SAS Adres: ZI Du Bois Rigault, Rue Jean Baptiste Grison, Vendin Le Vieil 62880, Frankrijk Telefoon: +33 3 21 79 54 50 Fax: + 33 3 21 28 62 00 Web: www.weirvalve.com Morselskap: The Weir Group pie, UK Valve Products: Safety Welland & Tuxhorn AG Armaturen- und Maschinenfabrik Adres: Gfitersloher Strasse 257, D-33649 Bielef~ld, Tyskland Tel: + 49 521 9418 0 Fax: +49 521 94 18 170 Web: www'welland-tuxh~ Aantal werknemers: 140 2003 Omzet: € 175 miljoen Ventielproducten: Globe, speciale besturing

10 Catalogus van klepbedrijven Westad Industri AS Adres: Heggenveien, N-3360 Geithus, Noorwegen Tel: +47 32 78 95 00 Fax: +47 32 78 95 10 Web: www.westad.com CEO: Aart Schenau Vice President Marketing & Sales : Per Gunnar Ronningen Aantal werknemers: 80 2002 Omzet: NKrI 84 miljoen Moederbedrijf: Crane Co, VS Klepproducten: Ball, Butterfly WEY Valve Inc Adres: North Hwy 6, Nettleton, MS 38858, VS Tel.: + 1 601 963 2020 Fax: + 1 601 963 2025 Web: www.weyvalve.com President: Don Trott Manufacturing Plant Oppervlakte: 20.000 m² Moederbedrijf: Sistag Absperrtechnik, Zwitserland Klepproducten: Butterfly, Gate, Actuators Whessoe Varec00 Valley View St, 109 Cypress, CA 90630, VS Tel.: + 1 714 761 1300 Fax: +1 714 952 2701 Ventielproducten: Pressure Charles Winn (Valves) Ltd Adres: 70 Warwick St, Birmingham B12 0NL, VK Tel.: +44 1291 7172 Fax: +44 121 773 0825 Moederbedrijf: Tyco International Ltd, VS Web: www.winnvalves.co.uk WOCO Franz Josef Wolf & Co Adres: Hanauer Landstrasse 16, D-63628 Bad Soden-Salmiinster, Duitsland Tel.: +49 6056 78 0 Fax : +49 6056 78 2 12 Web: ~avw.woco.de Klepproducten: Butterfly, Gate WT Armatur GmbH Adres: lndustriestrasse 5, D67133 Maxdorf, Duitsland

Tlf: +49 6237 92 80 0 Fax: +49 6237 92 80 50 Web: www.wt-armatur.de Ventilprodukter: Check, Control, Globe Wyeco Auto Valves Co Ltd Adres: 4F, ​​​​No 98, Section 3, Chien Kuo North Rd, Taipei, Taiwan Tlf.: +886 2 2502 5166 Faks: +886 2 2501 2863 Web: www.wyeco.com.tw Fabrikk: No 6, Lane 2, Shanlin Rd, Sec 3, Luchu Hsiang, Taoyuan Hsien , Taiwan (Tlf: +886 3 3245116/7) Ventilprodukter: Kule, Butterfly, Kontroll, Sylinder, Membran, Aktuatorer Xiamen Jia Da Quan Valves & Fittings Co Ltd Adres: 6G, No 32 Liahua Square, Xiamen 361009, Kina Tlf.: +86 592 552 7803 Faks: +86 592 551 8127 Web: w~v.china-valve-fitting.com Ventilproducten: Ball, Butterfly, Check, Control, Gate, Globe, Plug, Pressure Relief, Sa|i:ty Xiamen Landee Industries Co Ltd Adres: Suite 2201, Huiteng Metroplis, No 321 Jiahe Rd, Xiamen, Kina Tlf.: +86 592 520 4188 Faks: +86 592 520 4189 Web: ww~:landee.cn Ventilprodukter: Ball, Butterfly, Check , Gate, Globe, Plug Xiamen Wecan Valve Co Ltd Adres: Suite 2103, Huiteng Metropolis, No 321 Jiahe Rd, Xiamen, Kina Tel: +86 592 536 7223 Fax: +86 592 536 7220 Webdirecteur: ww~:wecanvalve.com Managing: Lester Wang Antall ansatte: 20 2003 Salg av ventiler: USD 6,5 millioner Kvalitetssikringssertifisering: ISO 9001:2000

Ventielproducten: kogel, vlinder, controle, bediening, membraan, poort, bol, naald, knijp, plug, druk Xomox Corp Adres: 4444 Cooper Rd, Cincinnati, OH 45242, VS Tel: + 1 513 745 6000 Fax: + 1 513 745 6093 Web: www.xomox.com CEO: Dale Friemoth Productiemanager: Bill Metz Aantal werknemers: 150 2003 Verkoop van Vah's: USD 50 miljoen Oppervlakte fabriek: 96.000 vierkante meter Moederbedrijf: Crane Co, VS Ventielproducten: Ball, Vlinder, Controle, Controle, Diafragma, Pinch, Plug, Actuators Xomox Sanmar Ltd Adres: 89/2 Vadugapa Village, Viralimalai 621 316, Pudukottai District, India Tel: +91 4339 220252 Fax: +91 40337 Web2: ~avw.sanmargroup. com Moederbedrijf: Crane Co/The Sanmar Group JV Valve Products: Fluorocarbon Sleeved, Lined Plug Xomox UK Adres: Riverside Rd, Barnstaple, Devon EX31 1QN, UK Tel: +44 1271 31111 Fax: +44 12022 32 Web: x~vw xomox.com Algemeen directeur: Peter Lyle Aantal werknemers: 15 Moederbedrijf: Crane Co, VS Ventielproducten: Plugg Xomox International GmbH & Co Adres: Von-Behring-Strasse 15, D-88131 Lindau, Duitsland Tel.: +49 8382 702 0 Fax: +49 8382 702 144 Web: www.xomox.de Aantal werknemers: 316 2003 Omzet: (~57,5 miljoen) Moederbedrijf: Crane Co, VS

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 237

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Klepproducten: kogel-, vlinder-, plug-, actuatoren

Xomox France SA Adres: 8 rue de 1'I11,BP 29, F68350 Brunstatt-Mulhouse, Frankrijk Tel + 33 3 89 61 13 61 Fax: +33 3 89 06 40 11 Web: w~v.xomox.com Commercieel directeur: Christian Beyer Aantal werknemers: 43 2002 Omzet: s miljoen Moederbedrijf: Crane Co, VS Yamada Valve Mfg Co Ltd Adres: 1-22-3 Shirokane, Minato-ku, Tokyo 108-0072, Japan Tel.: +81 3 3444 2621 Fax: +81 3 3440 1875 President: Shinichi Yamada Valve Products: Butterfly, Check, Control, Gate, Globe Yamatake Corp Adres: Totate International Building, 2-12-19 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-8316, Japan Tel " + 81 3 3486 2011 Fax: +81 3 3409 7388 Web: ~'w.yamatake.com Klepproducten: Control Yamato Sangyo Co Ltd Adres: 4- l l - 17 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka 544-0004, Japan Tel: +81 6 6751 1151 Fax: +81 6 6752 0577 Web: www.e-yamato.co.jp President: Koichi Okui Valve Products: Check, Globe, Satiety Yamato Valve Co Ltd Adres: 1-2-8 Nishi - Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033, Japan Tel.: +81 3 3492 6221 Fax: +81 3 3492 5470 CEO: T Ohishi Productiemanager: S Matsuzaki Marketingmanager: T Ohishi Aantal werknemers: 100

238

2003 Verkoop van kleppen: USD 140 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 21.400 m² Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, naald

Yancheng City Yancheng Power Station Valve Factory (YDF) Adres: No 8 Caoyang Rd, Shangzhuang Town, Yancheng City, Jiangsu Province 224023, China Tel: +86 515 862 1172 Fax: +86 515 862 1208 Web: www.y.dlYah, j. com Managing Director" Li Changyue Productiemanager-Li Chanjin Marketingmanager: David Yao Aantal werknemers: 250 Oppervlakte productiefabriek: 10.000 m² Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001, API 6D-certificering, ing Body" TUV Vah,e Producttypes: Controleren , Gate, Globe Yancheng High & Medium Pressure Valve Co Ltd Adres: No 6 Juheng Rd, Yancheng Economic Development Zone, Yancheng, Jiangsu 224007, China Tel.: +86 515 828 0742 Fax: +86 515 828 1003 Klepproducten: kogel, Check, Gate, Globe Yargasarmatura (Chaikovsky Subsidiary Co) Adres: PO Box 8, Chaikovsky-6, Permsky Region 617766, Rusland Tel: +7 34241 77292 Fax: +7 34241 28786/28763 Bali Valve Productway: 480 Norristown Rd, Blue Bell , PA 19422, VS Tel.: +1 610 825 2100 Fax: +1 610 825 1235 Web" ~vw.tycovalves.com Vice-president, verkoop en marketing: John Murphy

Profiel van de internationale kleppenindustrie

Moederbedrijf: Tyco International, VS Klepproducten: afblazen, regelen

Yi Ming Machinery Ind Co Ltd Adres: 276 Jung Shiau Rd, Pali, Taipei Hsien, Taiwan Tel: +886 2 86303236 Fax: +886 2 26100589 Web: ww~v.valve.com.tw Klepproducten: kogel, vlinder, controle , Gate Yone Corp Adres: 23 Nishi-Nakaaicho, Nishinokyo, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8441, Japan Tel: +81 75 821 1185 Fax: +81 75 801 2263 Web: w~v.yone-co.co.jp Voorzitter: Toyohiko Yoneda Valve Producten: Ball Yoneki Valve Co Ltd Adres: Itohpia Iwamoto-cho Annex 7F, 2-14-2 lwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0032, Japan Tel.: +81 3 3866 5721 Fax: + 81 3 3866 5722 Directeur: T Koshida Productiemanager: H Sano Marketingmanager: S Harada Aantal medewerkers: 85 Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001[e-mailadres beveiligd]Lichaam: M Tsuchiya Moederbedrijf: Tokai Co Ltd, Japan Ventielproducten: Check, Gate, Globe, Needle

Yoshitake Inc Adres: 7-3 Futanocho, Mizuhoku, Nagoya 467-0861, Japan Tel: +81 52 881 7199 Fax: +81 52 881 7201 Web: www.yoshitake.co.jp Managing Director: l~tsuhiko Matsuno Product Manager Hiroki Uno Marketingmanager: Katsuhisa Onogi Aantal medewerkers: 259 2003 Verkoop van kleppen: USD 42,4 miljoen

10 Valve Company Directory Kwaliteitsborging Certificering: ISO 9001, ISO 14001 CE-certificeringsinstantie: Japanese Standard Association BSI voor CE-klepproducten: druk, magneetventiel, veiligheid, temperatuurregeling Young & Cunningham Ltd Adres: 42 Methil St, Scotstoun, Glasgow G 14 0AN, VK Tel: +44 141 954 5011 Fax: +44 141 954 1172 Web: www.yandc.co.uk Moederbedrijf: Cunningham & Shearer Valve Producten: kogel, vlinder, controle, controle, poort, bol, knijpfunctie, druk , Actuators Young Tech Co Ltd Adres: #662-8 Pungmu-dong, Kimpo-city, Kyunggi-Do, Zuid-Korea Tel.: +82 31 986 8545 Fax: +82 31 986 2683 Web: www.ytc.co.kr Klepproducten: Lock-up, solenoïde, actuatoren Yuzhuralarmatura-Santechnik JSC Adres: Turgoyakskaya Rd, Miass, Cheljabinsky Region 456313, Rusland Tel: +7 35135 41662/42662/42725/42953 Fax: +57 4259 Productpoort: +57 4259 Product ZEiM Adres: Plug Yakovlev Prospect 1, Cheboksary 428020, Rusland Tel: +7 8352 202772 Fax: +7 8352 202772 Web: www zeim.ru Directeur: Vadim Sirotkin Productiemanager: Alex Albicher Marketingmanager: Sergey Emesher Nummer van de productiefabriek Emesher 1430 Oppervlakte: 1700 m² Kwaliteitsborgingcertificering "ISO 9001

Certificeringsinstantie: TUV, Duitsland Klepproducten: Bali, poort, plug, actuatoren

Ventilproducten: Kogel, Vlinder, Ruit, Diafragma, Poort, Bol, Plug

Zenko Metal Co Ltd Adres: 130-10 Tahaoka, Takinocho, Kato-gun, Hyogo 679-0222, Japan Tel: +81 795 48 3086 Fax: +81 795 48 3087 President: Masashi Ohkubo Valve Products: Check, Globe

Zhejiang Fangzheng Valve Factory Adres: Nee l I Dajia Industrial Zone, Oubei, Wenzhou, Zhejiang, China Tel: +86 577 673 56851 Fax: +86 577 673 58449 CEO: Lin Fang Productiemanager: Zhou Xiao Wen Marketingmanager: Hao Ming-nummer werknemers: 300 2003 Verkoop van afsluiters: USD 8 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 12.000 m² Afsluiterproducten: kogel, vlinder, controle, besturing, poort, bol, plug, druk

Zetkama Fabryka Armatury Przemyslowej SA Adres: ul Sl~ska 24, 57-300 Klodzko, Polen Tel.: +48 74 865 21 00 Fax: +48 74 865 21 01 Web: www.zetkama.com.pl, klepproducten: Bail Klepproducten: , Globe, Check Zhejiang Chaoda Valve Co Ltd Adres: Oubei, Yongjia Zhejiang 32505, China Tel: +86 577 67319970 Fax: +86 577 67311151 Web: www.chinavalve.com CEO: Wang Han Huang Min Jin Marketingmanager: Manager: Ervine Gudas Aantal werknemers: 318 2003 Verkoop van kleppen: USD 8 miljoen Productie-installatie Oppervlakte: 38.000 m² Certificering kwaliteitsborging: ISO 9001 Certificeringsinstantie: DNV Klepproducten: kogel, vlinder, ruit, poort, bol, plug Zhejiang Dafulong-klep Co Ltd Adres: Zhangbao Industrial Zone, Oubei, Wenzhou, China Tel.: +86 577 6731 7000 Fax: +86 577 6731 5844 Web: ~v.dafulon.com CEO: Zhang Dali Productiemanager: Xia Xiaohua Markeringsmanager: Yang Shujie Aantal werknemers: 186 Oppervlakte productiefabriek: 12.000 m²

CH Zikesch Armaturentechnik GmbH Adres: Laubenhof 13, D-45326 Essen, Tyskland Tlf.: +49 201 83 40 80 Fax: +49 201 34 27 71 Moderselskap: Bopp & Reuther, Tyskland Z & J Technologies GmbH Adres: Bahnstrasse 52, D -52355 Dfiren, Tyskland Tlf.: +49 2421 691 0 Fax: +49 2421 691 2 00 Web" www.zjtechnologies.de Fabrikanten van kleppen: Butterfly, Check, Diverter, Isolation, Shut Off, Slide Zimmermann & Jansen Inc Adres: 620 N Houston Avenue, PO Box 3365, Humble, TX 77347-3365, VS Tel: +1 281 446 8000 Fax: +1 281 446 8126 Web" w~v.zjinc.com Moderselskap: Z & J Technologies GmbH, Tyskland Valve Produkter : Vlinder, Controleren, Omleider, Isolatie, Uitschakelen, Schuiven

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 239

10 Catalogus van afsluiterbedrijven

Zimmermann & Jansen SA (Pty} Ltd Adres: l I Michelin St, PO Box 1335, Vanderbijlpark 1900, South At?ica Tel.: +27 16 986 0159 Fax: +27 16 986 0510 Web: www.zjgmbh.de Moederbedrijf : Z & J Technologies GmbH, Duitsland Klepproducten: vlinder, controle, omstelling, isolatie, uitschakeling, schuif Zipson Steel Industrial Co-deksel nr. 9, Chen Kong 2 St, Minhsiung Industrial Park, Chia-Yi, Taiwan Tel: +886 2 22723098 Fax: +886 2 2272 1962 Web: www.taiwanvalve.com.tw CEO: Tom Yin Productiemanager: Chia-IHsieh Marketingmanager: Jerry Yin Aantal werknemers: 50 2003 Afsluiterverkoop: 2 miljoen USD Kwaliteitsborgingscertificering: ISO 9001 CE Moederbedrijf: Loogoon Industrial Co Klepproducten: kogels, actuatoren

240

Znamya Truda (11 Lepse JSC) Adres: 11 Magnitogorskaya Str, St. Petersburg 195027, Rusland Tel: +7 812 5283601/5283602/5283603 Fax: +7 812 5288963 Web: www.comzt-Valpse, Producten: Globe, Sat~ty Armaturen -und Metallwerke Z6blitz GmbH Adres: Bahnhof~strasse 16, D09517 Z6blitz, Duitsland Tel.: +49 37363 480 0 Fax: +49 37363 480 90 Web: ww~v.armaturen-Valzoeblitz.de Product: Veiligheid, uitschakeling ZPA PeEky as adres: ti" 5 Kv~tna 166, 289 l l Pe~ky, Tsjechië Tel.: +420 321 785 141 Fax: +420 321 785 165 Web: ~a~v.zpa-pecky .cz blanaging Directeur" Pavel Ka 'izka Productiemanager: JosefNovak Marketingmanager: Stanislav Simonek Aantal medewerkers: 300

Profiel van de internationale kleppenindustrie

2003 Afsluiterverkoop: USD 14 miljoen Kwaliteitsborgingcertificering: ISO 9001-2000 Afsluiterproducten: Actuators Zwick Armaturen GmbH Adres: Egerstrasse 25, D-58256 Ennepetal, Duitsland Tel: +49 2333 985 65 Fax: 3 6 925 ~vw.zwick- gmbh .de CEO: Ursula Zwick Valve Producten: Butterfly

Zy-Tech Global Industries Corp Adres: 10600 Corporate Drive, Stafford, TX 77477, VS Tlf.: + 1 281 565 1010 Faks: +1 281 565 3171 Web: www.zy-tech.com President/CEO: Ray Baker Manufhcturing Plant Oppervlakte: 150.000 m² Ventilproductie: Kule

Bijlagen

Østerrike De Oostenrijkse Vereniging voor de Metaalwarenindustrie (FMWI) Wiedner Hauptstrasse 63 Postbus 335 A- 1045 Wenen Østerrike Tlf.: +43 5 90 900 3482 Fax: +43 1 505 10 20 Web: www.fmwi.at

Belgia AGORIA Diamant Building Boulevard A Reyers Laan 80 B- 1030 Brussel Belgia Tlf.: +32 2 7 06 79 74 Fax: +32 2 7 06 79 88 Web: www.agoria.be

China China General Machinery Industry Association Web: www.cgmia.org.cn

(CGMIA)

Profiel van de internationale kleppenindustrie

241

11 Bijlage

Europa C E I R - Europees Comité/br de Valve Industry c / o ORGALIME Diamant Building Auguste Reyerslaan 80 B- 1030 Brussel België Tlf: +32 2 7 06 82 37 Fax: +32 2 7 06 82 53 Web b" w ~: ceir -online.org

Frankrijk AFPR Franse Vereniging van Pompen en Kleppen Maison de la Mécanique 45 rue Louis Blanc 92400 Courbevoie Frankrijk Tel: +33 1 47 17 62 98 Fax: +33 1 47 17 63 00 Web: w~v.asso-afpr.org

Finland Technology Industries of Finland, Valves and Fixtures Group Etel~iranta 10 PO Box 10 FIN-00131 Helsinki Finland Tel: +358 9 1923 376 Fax: +358 9 624 462 Web: www. technologieonderwijs.en

Tyskland V D M A - Ventiler Niederrad Lyoner Strasse 18 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland Tlf.: +49 69 66 03 15 49 Fax: +49 69 66 03 25 49 Web" w~:vdma.org/vah'es

242

Profiel van de internationale kleppenindustrie

11 Bijlage

India Industrial Valves Division Confederatie van de Indiase industrie CII Mantosh Sondhi Centre 23 Institutional Area Lodhi Road New Delhi 110003 India Tel: +91 11 24629994 Fax: +91 11 24621649 Web: www.ciionline.org

Italië AVR - Vereniging van fabrikanten van kranen en kranen Via Battistotti Sassi 11/b 20133 Milaan Italië Tel: +39 02 73 97307 Fax: +39 02 73 97848 Web: www.associazioneavr.it

Japan Japan Valve Manufacturers' Association Kikaishinkoh Bldg 3-5-8 Shibakoen Minato-ku Tokyo 105-0011 Japan Tlf.: +81 3 3434 1811 Fax: +81 3 3436 4335 Web" www.j-valve.or.jp

The Netherlands Association of Dutch Appendage Factory (NAF) Boerhaavelaan 40 NL-2713 HX Zoetermeer Nederland Tlf.: +31 79 353 1337 Fax: +31 79 353 1365 Web: www.fine.nl

Profiel van de internationale kleppenindustrie

243

11 Bijlage

Portugal AIMMAP - Vereniging van metaalbewerking, metaalbewerking en aanverwante industrieën van Portugal Rua dos Pl~itanos 197 P-4100 Haven van Portugal Telefoon: +351 2 61 07 147 Fax: +351 2 61 07 473 Web: www.aimmap. nl

Roemenië Het Roemeense Comité voor industriële afsluiters 1 Mai St No 42 0200 Targoviste Dambovita Roemenië Tel.: +40 245 615874 Fax: +40 245 615095 Web: www.cria.home.ro

Russia Scientific & Industrial Valve Manufacturers Association (NPAA) 11 Magnitogorskaya str 195027 Sint-Petersburg Rusland Tlf: +7 812 5 28 75 71 Fax: +7 812 5 28 75 71 Web: x~vw.npa-arm.org

Slovenië SKPA (Sloveens Comité voor de Klepindustrie) c/o Kamer van Koophandel en Industrie van Slovenië Metals Association Dimi~eva 13 1504 Ljubljana Slovenië Tlf.: +386 1 58 98 267 Fax: +386 1 58 98 200 Web" x~ wvv .gzs.si

244

Profiel van de internationale kleppenindustrie

11 Bijlage

Zuid-Afrika SAVAMA- South African Valve and Actuator Manufacturers Association PO Box 1338 Johannesburg 2000 Zuid-Afrika Tel.: +27 11 833 6033 Fax: +27 11 838 1522 Web: www.savama.co.za

Spanje AGRIVAL C/Academy 8-2nd A Dcha 28014 Madrid Spanje Tel: +34 91 420 00 35 Fax: +34 91 429 64 64 Website: www.agrival Handling Equipment Exporters Gran Via 13-5 ~ E-48001 - Bilbao Spanje Tel .: +34 94 470 65 0 6 / 0 5 Fax: +34 94 422 00 61 Web: www.fluidex.es

Zweden Svensk Armaturindustri Valves & Fittings uit Zweden Postboks 5510 SE- 114 85 Stockholm Zweden Tel: +46 8 782 08 00 Fax: +46 8 660 33 78 Web: www.branschgrupperna.se

Profiel van de internationale kleppenindustrie

24~5

11 Bijlage

Sveits Vereniging van Zwitserse Beslagfabrikanten Bollwerk 21 Postfach 66 24 CH-3001 Bern Sveits Tlf.: +41 31 328 35 49 Fax: +41 31 328 35 40 Web: www.urs-verband.ch

VK British Valve & Actuator Association The McLaren Building 35 Dale End Birmingham B4 7LN VK Tel: +44 121 200 1297 Fax: +44 121 200 1308 E-post:[e-mailadres beveiligd]Internet: wwav.bvaa.org.uk

VS Valve Manufacturers Association of America 1050 17th St NW, Suite 280 Washington DC 20036 VS Tel: +1 202 331 8105 Fax: +1 202 296 0378 Web: www.vma.org Valve Repair Council 1050 17th St NW, Washington Suite 280 20036 VS Tlf.: +1 202 331 0104 Faks: + 1 202 296 0378 Web: www.vma.org

246

Profiel van de internationale kleppenindustrie

11 Bijlage

2003 Wisselkoersen ten opzichte van Amerikaanse dollarlanden

Munteenheid

Australië Brazilië Canada China Denemarken Eurozone Hong Kong India Japan Maleisië Mexico Nieuw-Zeeland Noorwegen Singapore Zuid-Afrika Zuid-Korea Sri Lanka Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Verenigd Koninkrijk

Dollar Echte dollar Renminbi Yuan Kroon Euro Dollar Rupee Yen Ringgit Peso Dollar Kroon Dollar Rand Won Rupee Kroon Frank Dollar Baht Pund

2003 1,53 3,08 1,40 8,28 6,58 0,88 7,79 46,59 115,97 3,80 10,79 1,72 7,08 1,74 7,56 1192,08 46 ,59 115,97 3,80 10,79 1,72 7,08 1,74 7,56 1192,08 80 405 ,61

Profiel voor de internationale kleppenindustrie 247

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 06/09/2023

Views: 6198

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.