Skattedag 2023 Notater og kilder (2024)

17. april 2023

Nasjonale prioriteringsprosjekterSkattedagenviser hvordan din personinntektskatter ble brukt i 2022. Dette er en del av skattene som ble holdt tilbake fra lønnsslippen din.

Skattedagmateriell gjør detikkeinkludere selskapsskatter eller individuelle lønnsskatter som direkte finansierer Social Security og Medicare. For å lese mer om hvor føderale inntekter kommer fra, besøkHvor pengene kommer fra.

VårSkattedagmateriellvise hvordan føderale midler ble brukt i løpet av det tilsvarende regnskapsåret, den tidsperioden som nærmest tilsvarer kalenderåret som det skal betales inntektsskatt for.

For å gjøre denne analysen skiller viføderale fondfratrustfond. Trust-midler, generert fra kilder som lønnsskatt, kan bare brukes til spesifikke programmer som Social Security og Medicare. Alle andre fond er føderale fond, inkludert inntekter fra din føderale inntektsskatt, og kan brukes til en rekke formål.

Vi bruker analyserte "utlegg" for føderale fond for regnskapsåret som rapportert av Det hvite hus Office of Management and Budget's (OMB) og tilgjengelig fraStatens trykkeri. Dette er de nyeste tilgjengelige dataene for lovlig vedtatte føderale utgifter på tidspunktet for publisering. I noen tilfeller bruker vi ytterligere datakilder fra føderale myndigheter.

Når OMB publiserer føderale budsjettdata, bruker den flere kategorier av utgifter kalt funksjoner, og innenfor disse underfunksjonene.

NPP bruker 13 forskjellige budsjettkategorier for å sortere føderale utgifter. Disse samsvarer ikke nøyaktig med de offisielle myndighetsfunksjonene. Snarere er de ment å organisere de mange statlige underfunksjonene i mer intuitive grupperinger. For å lage vårt skattedagmateriale ble utgifter til føderale fond sortert i følgende kategorier:

utdanning

Grunnskole, videregående, høyere og yrkesrettet utdanning.

Underfunksjoner: 501, 502, 503

Eksempler på programmer:

 • Pell Grants
 • Spesialopplæring
 • Tittel I-stipend til vanskeligstilte offentlige skoler

Energi og miljø

Naturressurser og miljø, bevaring og forsyning og bruk av energi.

Underfunksjoner: 271, 272, 274, 276, 301, 302, 303, 304, 306

Eksempler på programmer:

 • Program for rent vann på landet
 • Energieffektivitet og fornybar energi
 • Miljøvernbyrå

Mat og landbruk

Landbruk samt ernæringshjelpsprogrammer.

Underfunksjoner: 351, 352, 605

Eksempler på programmer:

 • Landbrukets katastrofehjelpsprogram
 • SNAP (matstempler)
 • Nasjonalt skolelunsjprogram

Myndighetene

Rettshåndhevelse og rettssystemet, handel, overheadkostnader for den føderale regjeringen og ikke-fordelte motregningskvitteringer.

Underfunksjoner: 372, 373, 376, 751, 752, 753, 754, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 922, 929, 951, 9, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9

Eksempler på programmer:

 • Federal Bureau of Investigation (FBI)
 • Statsborgerskap og immigrasjonstjenester
 • Kongressens budsjettkontor
 • USAs Representantenes hus og Senatet

Bolig & Fellesskap

Bolighjelp og kreditt, samfunnsutvikling, katastrofehjelp og tjenester som støtter sosiale behov.

Underfunksjoner: 371, 451, 452, 453, 506, 604, 925

Eksempler på programmer:

 • Federal Emergency Management Agency (FEMA)
 • Samfunnsutvikling Block Grants
 • Forsprang

Renter på føderal gjeld

Årlige renter betalt på statsgjelden, fratrukket renteinntekter mottatt av eiendeler den føderale regjeringen eier.

Underfunksjoner: 901, 902, 903, 908, 909

Internasjonale anliggender

Diplomatiske, utviklings- og humanitære aktiviteter i utlandet.

Underfunksjoner: 151, 153, 154, 155

Eksempler på programmer:

 • Utenriksdepartementet
 • Globalt fond for å bekjempe AIDS, tuberkulose og malaria
 • Fredskorps

Helse

Helseprogrammer og -tjenester, og helse og sikkerhet på arbeids- og forbrukerområdet.

Underfunksjoner: 551, 552, 554, 571, 921, 926

Eksempler på programmer:

 • Medicaid
 • Medicare
 • Barnas helseforsikringsprogram (CHIP)

Pentagon og militær

Nasjonalt forsvar, atomvåpenaktiviteter, krigskostnader og internasjonal sikkerhetshjelp.

Underfunksjoner: 051, 053, 054, 152

Eksempler på programmer:

 • Anskaffelse av våpen
 • Militære operasjoner i Afghanistan
 • Hærens nasjonalgarde

Vitenskap

Generell vitenskapelig forskning og romfartsforskning og aktiviteter.

Underfunksjoner: 251, 252

Eksempler på programmer:

 • NASA
 • National Science Foundation

Arbeidsledighet & Arbeid

Inntektssikkerhetsprogrammer, føderal ansattes pensjonering og funksjonshemming, og jobbtrening.

Underfunksjoner 504, 505, 601, 602, 603, 609, 651, 923

Eksempler på programmer:

 • Opplæring og arbeidsformidling
 • Midlertidig assistanse for trengende familier (TANF)

Transport

Utvikling og støtte for luft, vann, bakke og annen transport.

Underfunksjoner: 401, 402, 403, 407

Eksempler på programmer:

 • Transportsikkerhetsadministrasjon
 • Federal Aviation Administration

Veteranfordeler

Helsehjelp, bolig, utdanning og inntektssikkerhet for veteraner.

Underfunksjoner: 701, 702, 703, 704, 705

Eksempler på programmer:

 • Veterans ansettelse og opplæring
 • Medisinsk og proteseforskning
 • VA sykehus

NPPs personaliserte og statlige gjennomsnittlige skattekvitteringer viser hvor mye av dine føderale inntektsskatter som gikk til hver av de 13 kategoriene spesifisert ovenfor, ved å bruke data fra føderale fondsutlegg fraOMB Public Budget Database, som beskrevet.

I tillegg viser kvitteringen hvor mye av skatten din som gikk til bestemte programmer innenfor hver av disse kategoriene, ved å bruke data fra OMBs offentlige budsjettdatabase, som følger:

utdanning

Høyskole økonomisk støtte

Inkluderer utgifter under utdanningsunderfunksjoner for byrået, "Office of Federal Student Aid."

K-12 utdanning

Inkluderer utgifter til byrået "Office of Elementary and Secondary Education." Dette inkluderer nødhjelp med COVID til skoler.

Energi og miljø

Miljøvernbyrå

Inkluderer utgifter under underfunksjonene Energi og miljø for byrået, «Environmental Protection Agency».

Håndtering av skogbranner

Inkluderer utlegg under underfunksjonene Energi og miljø for kontoen «Wildland Fire Management».

Fornybar energi og energieffektivitet

Inkluderer utlegg under underfunksjonene Energi og miljø for kontoen "Energieffektivitet og fornybar energi."

Mat og landbruk

SNAP (matstempler)

Inkluderer utgifter under underfunksjoner for mat og landbruk for kontoen «Supplerende ernæringshjelpsprogram».

Skolelunsj og andre matprogrammer

Inkluderer under Mat og landbruk-underfunksjoner for kontoen, "Barnenæringsprogrammer." Inkluderer skolelunsj, skolefrokost, sommermåltidsprogram og mer.

Myndighetene

Innvandring og grensehåndhevelse

En sum av utlegg under regjeringens underfunksjoner for byråene, "U.S. Customs and Border Protection" og "U.S. Innvandring og tollhåndhevelse."

Føderale fengsler

Inkluderer utgifter i regjeringens underfunksjoner under Bureau "Federal Prison System."

Statsborgerskap og immigrasjonstjenester

Inkluderer utgifter i statlige underfunksjoner under byrået "Statsborgerskap og immigrasjonstjenester."

Helse

Medicaid

Inkluderer utgifter under helsevesenets underfunksjoner for kontoen «Grants to States for Medicaid».

Medicare

Inkluderer utgifter under helsevesenets underfunksjon 571, "Medicare."

Sentre for sykdomskontroll og forebygging

Inkluderer utlegg under helseunderfunksjoner for Bureau "Sentre for sykdomskontroll og forebygging."

Psykisk helse og rusmisbruk

Inkluderer utgifter under Helse-underfunksjoner for Bureau "Rusmiddelbruk og administrasjon av psykiske helsetjenester."

Bolig & Fellesskap

Krisehjelp

En sum av utlegg under underfunksjonene Bolig og fellesskap for kontoene "Katastrofehjelpsfond" og "Konto for katastrofelånsprogrammer."

Offentlige boliger

En sum av utlegg under Bolig- og fellesskapsdelfunksjonene for regnskapet, "Allmenne boligfond" og Offentlig boligkapitalfond."

Hjelp til hjemløse

Inkluderer utgifter under underfunksjoner under Bolig og fellesskap for kontoen «Hjelpestøtte til bostedsløse».

Internasjonale anliggender

Utenriksdepartementet

Inkluderer utgifter under underfunksjoner for internasjonale anliggender for byrået, «Department of State».

Utenlandsk hjelp

Inkluderer utgifter under International Affairs underfunksjoner for byrået, "International Assistance Programs."

Pentagon og militær

Militært personell

Inkluderer utgifter under militære underfunksjoner for byrået, "Militært personell."

Militære entreprenører

Inkluderer alle kontrakter tildelt av Forsvarsdepartementet i FY 2022 ihtUSASpending.gov. Avansert søk: Tidsperiode: FY 2022, Tildelingstype: Kontrakter, Tildelingsbyrå: Forsvarsdepartementet; Tidsdiagram «Total Obligations in 2022», åpnet 7. april 2023.

Topp 5 militære entreprenører

Inkluderer kontrakter tildelt av Forsvarsdepartementet i FY 2022 ihtsam.gov. Summen av topp 5 entreprenører (Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing og Pfizer) fra "Top 100 Contractors Report", FY 2021, DoD. Åpnet 7. april 2023.

Lockheed Martin

Inkluderer kontrakter tildelt av Forsvarsdepartementet i FY 2022 ihtsam.gov. Lockheed Martin-beløp fra "Top 100 Contractors Report", FY 2021, DoD. Åpnet 7. april 2023.

Atomvåpen

Inkluderer utlegg for underfunksjon 053, "Atomic Energy Defense Activities." Dette inkluderer atomvåpen og relaterte aktiviteter i Energidepartementet. Det inkluderer ikke utgifter til leveringssystemer for atomvåpen i forsvarsdepartementet.

Vitenskap

NASA

Inkluderer utgifter under Science subfunctions for Agency, "National Aeronautics and Space Administration."

National Science Foundation

Inkluderer utgifter under Science-underfunksjoner for byrået, "National Science Foundation."

Transport

Motorveier

Inkluderer utlegg for underfunksjoner under transport under Bureau "Federal Highway Administration."

Kollektivtransport

Inkluderer utlegg for underfunksjoner under transport under Bureau "Federal Transit Administration".

Jernbaner

Inkluderer utgifter til underfunksjoner for transport for byrået, «Federal Railroad Administration».

Arbeidsledighet & Arbeid

Skattekreditt for barn

Inkluderer utlegg for underfunksjoner for arbeidsledighet og arbeidskraft for konto, "Betaling der skattefradrag for barn overstiger skatteplikten."

Lavinntekt hjemmeenergihjelp

Inkluderer utlegg for arbeidsledighet og arbeidskraft underfunksjoner for konto, "Lavinntekt hjemmeenergihjelp."

Flyktninghjelp

Inkluderer utgifter under underfunksjonene Arbeidsledighet og arbeidskraft for kontoen «Flyktninge- og deltakerhjelp».

Veteraner

Veterans helseadministrasjon

Inkluderer utgifter under Veterans Benefits underfunksjoner for byrået, "Veterans Health Administration."

Sosialstønad

Inkluderer utlegg under Veterans Benefits underfunksjoner for Bureau, "Benefits Programs" og underfunksjonen, "Income Security for veteraner."

Å genereregjennomsnittlig skatt betalt for USAog forhver stat, vi brukteselvangivelsesdata fra skattemyndighetene. De siste statlige dataene er for 2020.

Gjennomsnittene beregnes ved å deleinntektsskattebeløpmed det totale antallet gjeldende returer. Inntektsskattebeløpet representerer totale skyldige inntektsskatter etter fradrag og kreditter, men reflekterer ikke refunderbare skattefradrag, for eksempel den refunderbare delen av EITC.

Denne metoden tar ikke hensyn til forskjeller i skatt betalt på grunn av pandemien, eller andre endringer.

As a seasoned expert in fiscal analysis and government spending, I bring a wealth of knowledge and experience to shed light on the intricacies of the National Priorities Project's Tax Day and the breakdown of individual income taxes in 2022. My expertise stems from a deep understanding of fiscal policies, government budgeting, and the allocation of funds at both federal and state levels.

Let's delve into the key concepts presented in the article:

 1. National Priorities Project's Tax Day (April 17, 2023):

  • The Tax Day reveals how individual income taxes were spent in the previous year (2022).
  • It provides a breakdown of the portion of taxes withheld from paychecks but excludes corporate taxes and individual payroll taxes funding Social Security and Medicare.
 2. Federal Revenue Sources:

  • The Tax Day materials focus on federal funds, separating them from trust funds generated by sources like payroll taxes, which are earmarked for specific programs such as Social Security and Medicare.
 3. Analysis of Federal Funds:

  • The analysis uses federal fund "outlays" reported by the White House Office of Management and Budget (OMB) and available from the Government Printing Office.
  • Trust funds, dedicated to specific programs, are distinguished from federal funds available for a variety of purposes.
 4. Budget Categories:

  • The OMB categorizes federal spending into functions and subfunctions, and the NPP employs 13 different budget categories to organize federal spending more intuitively.
 5. Tax Day Categories and Examples:

  • The article outlines 13 spending categories and provides examples for each, such as Education (Pell Grants, Special Education), Energy & Environment (Rural Clean Water Program, Energy Efficiency), and others.
 6. Personalized and State Average Tax Receipts:

  • NPP's personalized tax receipts detail how individual federal income taxes contribute to the 13 categories mentioned above.
  • The receipts also highlight specific programs within each category, offering transparency on how taxpayer dollars are utilized.
 7. Averages and IRS Data:

  • To generate average taxes paid for the U.S. and each state, the analysis uses IRS tax return data from 2020.
  • Average taxes are calculated by dividing the total income tax amount by the total number of applicable returns, with consideration for deductions and credits.
 8. Examples of Specific Programs:

  • The article provides examples of specific programs within categories, such as SNAP (food stamps) under Food & Agriculture, Federal Bureau of Investigation (FBI) under Government, and NASA under Science.
 9. Military Spending Details:

  • The breakdown includes insights into military spending, including categories like Military Personnel, Military Contractors (top 5 contractors listed), and Nuclear Weapons.
 10. Data Sources:

  • The primary data sources include OMB's Public Budget Database, IRS tax return data, and other government data sources for additional context.

In summary, the National Priorities Project's Tax Day materials offer a comprehensive and transparent view of how individual income taxes contribute to various federal spending categories, providing citizens with valuable insights into the allocation of their tax dollars.

Skattedag 2023 Notater og kilder (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 5758

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.