SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (2023)

Vil du ha tilgang til den nye og forbedrede hurtigstartveiledningen?

Denne hurtigstartguiden fra SpiraTeam fungerer fortsatt utmerket, men vi har en nyere og bedre hurtigstartguide. Vær så snillSjekk det ut.

Logge inn og velge et produkt

Når du har installert en selvhostet prøveversjon eller registrert deg for en vertsbasert prøveversjon av SpiraTeam, bør du se følgende påloggingsskjerm i nettleseren din:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (1)

Skriv inn følgende standarddetaljer for å begynne å bruke systemet:

 • Logg inn: administrator

 • Passord: Vennligst endre

Når du er logget inn, vises din "Min side". Den aller første gangen du logger på vil du kunne ta en rask orienteringstur i applikasjonen (som vist på skjermbildet nedenfor).

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (2)

Min side ser ganske tom ut akkurat nå. Dette er normalt.

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (3)

For denne opplæringen ønsker vi å starte med et tomt produkt som ikke har noen data, så klikk på hyperkoblingen under "Mine produkter" for "Eksempel på tomt produkt 2" / "Eksempelprogram". Det vil velge det tomme produktet. Nå for å se hjemmesiden for produktet du nettopp valgte, klikk på sekskanten øverst til venstre:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (4)

Produkthjemmesiden viser ulike widgets som inneholder nøkkelproduktberegninger. Disse er tomme nå, fordi produktet ikke har noen data. I resten av denne veiledningen skal vi fikse det.

Definer kravene

På hovednavigasjonslinjen klikker du på Artefakter > Krav for å vise produktets kravlisteside:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (5)

Terminologien i SpiraTeam er utformet for å være metodikkagnostisk. Tabellen nedenfor viser hvordan begrepene som brukes i SpiraTeam forholder seg til noen vanlige metoder:

SpiraPlanEkstrem programmeringScrumAgileUP / DSDM
OppsummeringskravEpiskEpiskFunksjonsgruppe
KravBrukerhistorieBacklog-elementKrav
OppgaveOppgaveOppgaveOppgave
UtgivelseUtgivelseUtgivelseUtgivelse
SprintIterasjonSprintIterasjon

Til å begynne med vil kravlisten være tom. Klikk på "Sett inn"-knappen på verktøylinjen for å lage ditt første krav. Trykk "Lagre og ny" (vist som knapper til høyre for det nye kravet i listetabellen) for å legge til hvert nytt krav etter det bortsett fra det siste kravet. Etter å ha angitt det siste kravet, trykk "Lagre"-knappen. Nedenfor er listen over kravnavn som skal legges til:

 1. Funksjonelle krav

 2. Modul 1

 3. Systemet må tillate inngang for brukere

 4. Systemet må tillate endring av brukere

 5. Systemet må tillate sletting av brukere

 6. Modul 2

 7. Systemet skal tillate administratorer å sette opp varsler

Du bør nå ha en enkel, flat kravliste, som den nedenfor:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (6)

Deretter skal vi trekke inn kravene. Dette vil gi oss et hierarki, der noen krav er barn av andre.

 1. For å rykke inn, merk av i avmerkingsboksene for alle kravene under 'Funksjonelle krav' og klikk på 'Innrykk'. Dette gjør "Functional Requirements" til forelderen og alle de andre kravene til sine barn.

 2. Velg nå de tre kravene rett under 'Modul 1' og klikk på 'Innrykk' igjen. Dette gjør disse tre kravene til barn av 'Module 1' (og barnebarn av 'Functional Requirements')

 3. Gjenta for kravet under 'Modul 2' ved å høyreklikke på dette siste kravet og velge 'Innrykk' fra hurtigmenyen.

Du bør nå ha en liste som ser slik ut:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (7)

Vi har nå et pent gruppe krav. La oss legge inn mer informasjon om dem, og begynne med å angi deres typer og prioriteringer.

 1. Klikk på avmerkingsboksen "velg alle" øverst på listen (avmerkingsboksen like over avmerkingsboksen for "Funksjonelle krav")

 2. Klikk på den øverste "Rediger"-knappen i høyre kolonne i den samme raden. Det vil gjøre alle kravradene redigerbare:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (8)

 1. Endre 'Type' til 'Brukerhistorie' for noen av kravene - i eksempelet skjermbilde er alle krav som er barn (har et enkelt ruterikon og et ikke fet navn) nå brukerhistorier.

 2. Velg de verdiene du liker for "Betydning"-feltet for hvert av kravene.

 3. Klikk på 'Lagre'-knappen.

Du har nå en prioritert liste over krav til brukerhistorie:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (9)

Det neste vi kan gjøre er å tilordne estimater til hvert krav. Dette er noe utviklerne eller forretningsanalytikerne kan gjøre basert på kompleksiteten og omfanget av hver. Kolonnen 'Estimater' er ikke synlig ennå, så først må vi vise den. For å gjøre det, klikk på rullegardinlisten 'Vis/skjul kolonner' og velg 'Vis estimat (poeng)'.:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (10)

Som standard vil alle kravene ha blitt tildelt et standardestimat på 1,0 poeng. Et poeng er ikke et definert antall timer, men en indikasjon på størrelsen på kravet. Estimatene skal gjenspeile hvor store hvert av kravene er i forhold til hverandre.

Slik endrer du estimatene:

 1. Klikk på "velg alle"-avmerkingsboksen øverst på listen

 2. Klikk på den øverste "Rediger"-knappen i kolonnen til høyre. Kravene bør være i redigerbar modus igjen.

 3. Skriv inn følgende estimater for kravene

 4. Klikk "Lagre"

Kravanslag
Systemet må tillate inngang for brukere1,5 poeng
Systemet må tillate endring av brukere2,0 poeng
Systemet må tillate sletting av brukere1,0 poeng
Systemet skal tillate administratorer å sette opp varsler2,0 poeng

Kravene dine skal nå se slik ut (med hver forelders estimater som automatisk summerer estimatene til barna deres):

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (11)

Vi har laget en liste over prioriterte, estimerte krav, som er en fin måte å starte produktet vårt på. I neste avsnitt skal vi legge inn utgivelser og spurter.

Lag utgivelses- og iterasjonsplanen

På hovednavigasjonslinjen, klikk ut av 'Krav' og velg 'Utgivelser' menyalternativet for å vise produktets utgivelseslisteside:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (12)

Utgivelseslisten vil være tom. Klikk på "Sett inn"-knappen på verktøylinjen for å lage din første utgivelse. Trykk "Lagre og ny" (vist som knapper til høyre for den nye utgivelsen i listetabellen) for å legge til hver ny utgivelse etter det. Nedenfor er listen over utgivelsesnavn å legge til

 • Versjon 1.0 -- versjonsnummer 1.0.0.0

 • Startdato: Dagens dato

 • Sluttdato: Dagens dato + 2 måneder

 • Versjon 1.1 -- versjonsnummer 1.1.0.0

 • Startdato: Dagens dato + 2 måneder

 • Sluttdato: Dagens dato + 4 måneder

Du bør ha en liste over utgivelser som dette:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (13)

Vi må legge til ett ekstra detaljnivå for hver utgivelse -- listen over spurter som vil finne sted i hver utgivelse.

La oss legge til noen prøvesprinter for den første utgivelsen.

 1. Merk av i avmerkingsboksen for utgivelse 1.0, og klikk på Sett inn > Utgivelse av barn fra verktøylinjen.

 2. Velg et navn for den nye sprinten

 3. Pass på at 'Type' er satt til 'sprint'

 4. Spesifiser datointervallet. Vi anbefaler at hver sprint varer i 2 uker, og at hver sprint er i serie

 5. klikk "Lagre og ny".

 6. Gjenta trinn 2-5 ovenfor, deretter trinn 2-4 og klikk til slutt "Lagre" på raden til sluttspurten. Du bør ha tre spurter lagt til listen, alle barn av versjon 1.0

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (14)

Til slutt, la oss spesifisere antall ressurser som er tildelt hver sprint og utgivelse.

 1. Klikk på rullegardinlisten 'Vis/skjul kolonner' og velg 'Vis #Ressurser'-kolonnen

 2. Velg de tre avmerkingsboksene for spurtene til "Release 1.0"

 3. Klikk på "Rediger"-knappen på verktøylinjen.

 4. Juster # ressurser for spurtene til 2.

 5. Klikk "Lagre":

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (15)

Legge til kravoppgaver

Vi har definert tidsplanen på høyt nivå for utgivelse 1.0. Neste trinn er å la utviklerne ta hvert av kravene som er definert så langt og definere de ulike oppgavene som trengs for å levere dem. Hver oppgave vil ha sitt eget estimat knyttet til seg. I tillegg kan du valgfritt spesifisere datointervaller og prioriteringer for hver av de individuelle oppgavene.

For å begynne å legge til oppgaver, gå til hovednavigasjonslinjen og klikk ut av Utgivelser og trykk på Krav for å vise kravlisten. Klikk på hyperkoblingen for det første kravet ("Systemet må tillate oppføring av brukere") og kravets detaljside vil vises:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (16)

Legg merke til at under 'Datoer og klokkeslett'-kolonnen til høyre viser systemet et initialt ressursestimat på 1,5 poeng og 12 timer. Dette er basert på en innledende produktinnstilling på 8 timer per historiepunkt. Når du begynner å legge til oppgaver og få beregninger basert på den faktiske teamhastigheten (hvor mange historiepoeng de kan oppnå i en gitt tidsramme), kan systemet oppdatere den konverteringsberegningen.

Klikk på fanen "Oppgaver" for å vise listen over oppgaver som er definert for dette kravet. Listen er tom, så la oss endre det:

 1. Fordi vi ønsker å legge inn estimert innsats for hver oppgave, før du legger inn oppgavene, klikker du først på 'Vis/skjul kolonner'-rullegardinlisten og klikker på 'Vis anslag. Innsats kolonne.

 2. Klikk på "Ny oppgave"-knappen (dette legger til en ny oppgave og assosierer den med dette kravet)

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (17)

 1. Sett oppgavens navn til "Opprett brukerdatatabeller"

 2. Velg et "Prioritet"-nivå

 3. Sett 'Est. innsats' til 10.0t.

 4. Klikk "Lagre".

Den nye oppgaven er nå lagt til:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (18)

Vi har flere oppgaver å legge til. Tabellen nedenfor viser totalt 12 oppgaver for å legge til 4 forskjellige krav. Dette inkluderer den vi nettopp har laget for fullstendighet.

Krav / OppgaveØst. anslag
Systemet må tillate inngang for brukere
Lag brukerdatatabeller10.00h
Utvikle brukerforretningsobjekt10.00h
Bygg brukeropprettingsskjermer20.0t
Systemet må tillate endring av brukere
Utvid brukerens forretningsobjekt for å håndtere oppdateringer5.0t
Legg til brukerlisteside15.0t
Legg til brukerdetaljer-side20.0t
Legg til brukertillatelsesside15.0t
Systemet må tillate sletting av brukere
Utvid brukerens forretningsobjekt for å håndtere slettinger5.0t
Oppdater brukerlistesiden for å legge til slettefunksjonalitet10.00h
Systemet skal tillate administratorer å sette opp varsler
Opprett brukeradministrasjonshjem15.0t
Legg til brukerinnstillinger for varsler til databasen10.00h
Opprett administrasjonsside for brukervarsler20.0t

Klikk på 'Krav' igjen på hovednavigasjonslinjen. Du bør nå ha følgende kravlisteside. I dette skjermbildet har vi gjemt «Forfatter»-feltet og vist «Oppgaveinnsats»-feltet for å vise den detaljerte oppgaveinnsatsen samlet opp til kravene.

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (19)

Totalt antall timer for disse oppgavene delt på totalt antall historiepoeng, gir et tall mye mer enn de 8 timene som systemet antar. Vi kan oppdatere systemet for å bedre estimere antall timer for å levere hvert historiepoeng.

For å oppdatere beregningen, gå til rullegardinmenyen med tre tannhjul i det høyre hjørnet av hovednavigasjonslinjen, finn Planlegging og klikk på Planleggingsalternativer:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (20)

Som du kan se, viser systemet 8,0 timer som gjeldende antall timer som kreves for å levere en enkelt historie med funksjonalitet. Nå som vi har noen faktiske oppgaver i produktet, klikker du på 'Foreslå'-knappen for å få systemet til å gi sitt forslag til den nye beregningen:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (21)

Klikk på "Bruk"-knappen for å oppdatere planleggingsberegningen, og klikk deretter på hovedknappen "Lagre" helt nederst på siden for å bekrefte endringen.

Legger til testtilfellene

Klikk på menyvalget Artifacts > Test Cases for å vise produktets testcase-listeside:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (22)

Listen over testtilfeller er tom og den eneste mappen som er synlig i 'Mapper'-treet på venstre side er 'Root'.

 1. Klikk på "Legg til"-knappen under mappetreet,

 2. Skriv inn det nye mappenavnet "Funksjonstester".

 3. Klikk "Legg til".

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (23)

 1. Du har nå en ny mappe i trevisningen 'Mapper'. For å vise den, klikk "Oppdater".

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (24)

 1. Klikk på denne mappen fra 'Mapper'-treet til venstre

 2. Klikk "Ny testsak" fra verktøylinjen.

 3. Skriv inn "Test evne til å legge til nye brukere" for navnet på denne nye testsaken

 4. Klikk "Lagre og ny"

 5. Gjenta trinnene ovenfor for å lage ytterligere 3 testtilfeller:

 1. Test evnen til å redigere eksisterende brukere

 2. Test muligheten til å slette eksisterende brukere

 3. Test muligheten til å redigere varsler

Du bør nå ha følgende testtilfelleliste:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (25)

Deretter må vi legge inn detaljerte testtrinn til hver testcase, og koble hver test til de aktuelle kravene.

 1. Klikk på hyperlenken for den første testsaken 'Test evne til å legge til nye brukere'. Dette vil få opp siden med testcasedetaljer

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (26)

 1. I 'Beskrivelse'-boksen under 'Detaljert informasjon'-delen, skriv inn en kort oversikt over testtilfellet (noe sånt som "denne testsaken bekrefter at du kan legge til nye brukere til systemet og at alle feltene blir lagret riktig.") .

 2. Når du ruller ned til 'Testtrinn'-delen, vil du se at et enkelt testtrinn automatisk er opprettet for deg med foreslått tekst:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (27)

Denne testsaken trenger 3 testtrinn.

 1. Klikk "Rediger" på "Trinn 1" og skriv inn det første settet med parametere nedenfor.

 2. Klikk "Lagre" og deretter "Sett inn trinn" for å legge til det andre testtrinnet og angi informasjonen nedenfor

 3. Klikk "Lagre og ny" for å gjøre det tredje trinnet

 4. Når du har angitt informasjonen, klikker du "Lagre"

Test trinn Beskrivelseforventet resultatEksempeldata
Klikk på lenken for å legge til ny brukerNy brukerskjerm vises
Skriv inn navn, e-postadresse og passord til den nye brukeren.Data akseptertFred Bloggs
fredblogs@example.com
Klikk på 'Send'-knappen for å opprette brukeren.Brukeren er opprettet

Du bør nå ha følgende testtrinn i testsaken:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (28)

Deretter må vi koble denne testsaken til kravet/kravene som den validerer.

 1. Klikk på 'Req. Dekning'-fanen ovenfor:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (29)

 1. Klikk på '+ Legg til'-knappen for å vise panelet som legger til assosiasjoner:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (30)

 1. Velg "System må tillate oppføring av brukere"-kravet

 2. Klikk på "Lagre"-knappen under listen over krav for å legge testsaken til dette kravet

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (31)

La oss gjenta prosessen for de andre testtilfellene, og legge til et par testtrinn til hver. Koble deretter testtilfellene til kravene i henhold til denne tabellen, akkurat som du gjorde ovenfor:

TestforsøkKrav
Test muligheten til å legge til nye brukereSystemet må tillate inngang for brukere
Test evnen til å redigere eksisterende brukereSystemet må tillate endring av brukere
Test muligheten til å slette eksisterende brukereSystemet må tillate sletting av brukere
Test muligheten til å redigere varslerSystemet skal tillate administratorer å sette opp varsler

Vi har laget testcases og satt opp testdekningen deres. Deretter må vi spesifisere hvilke utgivelser og sprints de kan testes i.

 1. Naviger først til produktets testcaselisteside igjen ved å klikke på "Testcases" på hovednavigasjonslinjen

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (32)

 1. Velg avmerkingsboksen for hvert testtilfelle i 'Funksjonstester'-mappen.

 2. Klikk på 'Verktøy'-rullegardinmenyen på verktøylinjen

 3. Klikk "Legg til utgivelse"

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (33)

 1. Velg 'Release 1.0

 2. Klikk "Legg til".

Du har lagt til alle testene i den overordnede utgivelsen. Til slutt ønsker vi å legge testene til de forskjellige spurtene, basert på dataene i tabellen nedenfor.

 1. Merk av i avmerkingsboksen for hvert relevant testtilfelle i 'Funksjonstester'-mappen.

 2. Klikk på 'Verktøy'-rullegardinmenyen på verktøylinjen

 3. Klikk "Legg til utgivelse"

 4. Velg riktig sprint

 5. Klikk "Legg til"

TestforsøkSprint(er)
Test muligheten til å legge til nye brukereVersjon 1.0 – Iterasjon 1
Versjon 1.0 – Iterasjon 2
Versjon 1.0 – Iterasjon 3
Test evnen til å redigere eksisterende brukereVersjon 1.0 – Iterasjon 1
Versjon 1.0 – Iterasjon 2
Versjon 1.0 – Iterasjon 3
Test muligheten til å slette eksisterende brukereVersjon 1.0 – Iterasjon 2
Versjon 1.0 – Iterasjon 3
Test muligheten til å redigere varslerVersjon 1.0 – Iterasjon 3

Du vil vanligvis inkludere tidligere funksjonalitet i hver av de påfølgende iterasjonene for å sikre regresjonsdekning. Det er det vi har gjort her. Dette betyr at hver sprint inkluderer nye testcaser for de nye kravene, samt eksisterende testcases for eksisterende funksjonalitet.

Planlegging av sprinten

Vi har krav som har oppgaver, og tester knyttet til dem. Det vi ikke har gjort ennå er å finne ut hvilke krav som går i hvilken sprint.

 1. På hovednavigasjonslinjen klikker du på alternativet Planlegging > Planleggingstavlepå hovedmenyenfor å vise planleggingstavlen for produktetterslep.

 2. Sørg for at rullegardinmenyen "Grupper etter" til venstre er satt til "etter prioritet"

 3. Sørg for at alle krav er synlige ved å sjekke kolonnen lengst til venstre og sørge for at alle prioritetsnivåer vises i utvidet visning (nedovervendte trekantskilt)

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (34)

 1. For å se iterasjonsplanen for en spesifikk utgivelse, velg 'Release1.0' på rullegardinmenyen 'Planning:' øverst til venstre.

 2. Velg 'By Sprint' fra rullegardinmenyen 'Group By'. Det vil vise sprintplanen for den valgte utgivelsen (for øyeblikket tom)

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (35)

 1. Utvid "(Utildelte varer)"-oppføringen for å vise kravene som er i produktbackloggen

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (36)

Hver backlog-vare (krav eller hendelse) er representert av et virtuelt "story card" i iterasjonen. På venstre side av hvert element vises prioritetsfargen. Fremdriftslinjen nær bunnen av hvert element viser fremdriften til elementet. Du kan bla gjennom hver iterasjon for å se arbeidet som er planlagt ved å klikke på venstre/høyre pilknapper på sidene av skjermen.

Dra nå de to høyest prioriterte kravene (de med Viktighet = 1-kritisk) til den første iterasjonen:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (37)

I skjermbildene ovenfor viser kortene mer informasjon enn du kan se som standard. Ekstra informasjon kan vises ved å veksle på knappene øverst til høyre på planleggingstavlen

 • For å se mer informasjon om hvert krav, aktiver alternativet "Detaljert visning".

 • For å se de individuelle oppgavene knyttet til hvert krav, velg alternativet "Oppgaver".

 • For å se de individuelle testene knyttet til hvert krav, velg alternativet "Testtilfeller".

Du kan bestemme hvor mye tid som er planlagt i den første sprinten og hvor mye tid som gjenstår. Selv om vi har ledig tid tilgjengelig i Iteration 1, vil vi gi rom igjen for å fikse hendelser, så dra og slipp deretter de resterende to kravene til Iteration 2:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (38)

Tildeling av krav og oppgaver

Nå som vi har planlagt hvilke krav (brukerhistorier) og oppgaver som skal planlegges for hver sprint, kan vi tildele oppgaver til riktig(e) utviklere. Prosessen du følger vil avhenge av metodikken din (f.eks. i Scrum velger utviklerne oppgavene, men i Extreme Programming tildeler produktsjefen vanligvis oppgaver).

For å tildele oppgavene, gå til hovednavigasjonslinjen og klikk på Artifact> Tasks for å vise hovedoppgavelisten:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (39)

Klikk på "Board"-alternativet øverst til høyre på skjermen for å bytte til Kanban-brettvisningen:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (40)

Du kan med et blikk se hvilke oppgaver som er i hver status (i dette tilfellet er de alle merket som 'Ikke startet'). For å se fordelingen av oppgaver etter person for en spesifikk sprint, endre utgivelsesvalget til "Release 1.0 Iteration 1", og rullegardinmenyen "Group By" til "By Person":

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (41)

For vårt eksempelprodukt har vi to produktmedlemmer oppført (inkludert oss selv). Som et eksempel, velg de fire første oppgavene (som alle har prioritet = 1 -- Kritisk) og dra dem til brukerens seksjon:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (42)

Nå kan du tydelig se de fire oppgavene som er tildelt brukeren din. For å simulere hvordan dette vil se ut for en utvikler, klikk på hovedikonet for SpiraTeam (øverst til venstre) for å vise brukerens "Min side"-dashboard:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (43)

Denne siden viser alle utviklingsoppgavene som er tildelt brukeren din. Klikk på oppgaven "Opprett brukerdatatabeller" for å vise siden med oppgavedetaljer:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (44)

Denne oppgaven er estimert til 10,0 timer og er foreløpig ikke startet. Det neste trinnet er å begynne å jobbe med den tildelte oppgaven og rapportere fremgang. Som et eksempel:

 1. klikk på arbeidsflyten "Operasjoner" og velg "Start oppgave".SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (45)

 2. Skriv deretter inn en "Faktisk innsats" på 3,0 timer under "Datoer og klokkeslett", og en "Resterende innsats" på 5,0 timer.

 3. I "Kommentarer"-delen nedenfor, legg til en kommentar: "Lagt til innledende sett med datatabeller",

 4. Klikk "Lagre" øverst på siden.

Fremdriftsindikatoren vil gjenspeile endringene og den nye kommentaren vil ha blitt lagt til.

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (46)

Klikk nå på de tre andre tildelte oppgavene, start dem og spesifiser følgende:

Krav / OppgaveØst. anslagFaktisk innsatsGjenstående innsats
Lag brukerdatatabeller10.00h3.0t5.0t
Utvikle brukerforretningsobjekt10.00h2.0t7,5 timer
Bygg brukeropprettingsskjermer20.0t3.0t18.00
Utvid brukerens forretningsobjekt for å håndtere oppdateringer5.0t0,5 t4.0t

Etter å ha oppdatert de tildelte oppgavene, vil 'Min side'-dashbordet vise alle disse endringene:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (47)

Tilsvarende, for produktsjefen, på hovednavigasjonslinjen, klikk på Artefakter > Krav for å vise kravlisten vil vise oppgavefremdriften ettersom den påvirker de ulike kravene:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (48)

Planlegging av testaktivitetene

Nå som vi har laget vår testplan for hver utgivelse og sprint, må vi planlegge testsakene for utførelse av testerne våre. Som et eksempel vil vi lage et enkelt testsett (også kjent som en testpakke) som inneholder en liste over testtilfeller som skal utføres av en spesifikk tester.

På hovednavigasjonslinjen klikker du på Artefakter >Testsett menyalternativet for å vise produktets testsettlisteside:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (49)

Først vil testsettlisten være tom og 'Mapper'-treet til venstre vil bare vise 'Root'.

 1. Klikk på 'Legg til'-knappen under mappetreet

 2. Skriv inn det nye mappenavnet 'Test Cycle #1'

 3. Klikk på 'Legg til'-knappen.

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (50)

 1. Klikk på mappen du nettopp har laget

 2. Klikk "Nytt testsett" fra verktøylinjen.

 3. Skriv inn navnet på det nye testsettet "Testing av ny funksjonalitet"

 4. Klikk "Lagre"

Du bør nå ha følgende testsettliste:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (51)

Klikk på hyperkoblingen for testsettet for å få opp detaljsiden for testsettet:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (52)

La oss legge til de aktuelle testtilfellene til dette settet.

 1. Klikk på "Legg til"-knappen i "Testtilfeller"-delen halvveis ned på siden for å få opp følgende panel:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (53)

 1. Finn 'Root'-rullegardinmenyen under 'Testtilfeller'-delen.

 2. Velg mappen "Funksjonstester" og testtilfellene i den mappen vil vises:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (54)

 1. Velg følgende testtilfeller og klikk på "Lagre"-knappen:
 1. Test muligheten til å legge til nye brukere

 2. Test evnen til å redigere eksisterende brukere

Du skal nå ha følgende vist:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (55)

La oss deretter tilordne dette testsettet til en spesifikk utgivelse og til en bestemt tester. For å gjøre det, velg følgende verdier for følgende felt og klikk "Lagre":

 • Eier = Systemadministrator (din bruker)

 • Planlagt = Versjon 1.0 - Iterasjon 1

 • Planlagt dato = (dagens dato).

Du har nå planlagt at dette testsettet skal kjøres av brukeren innen slutten av i dag mot den første iterasjonen av utgivelse 1.0:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (56)

Kjøring av tester og logging av hendelser

Nå som du har planlagt testsettet, hvis du går til 'Min side' ved å klikke på SpiraTeam-logoen øverst til venstre, vil du se det nylig tildelte testsettet til venstre:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (57)

Klikk på "Utfør"-knappen (med avspillingsikonet) til høyre for dette nye testsettet. Det vil starte testkjøringsveiviseren:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (58)

På det første skjermbildet vil utgivelsesrullegardinlisten automatisk ha blitt forhåndsvalgt til utgivelsen spesifisert i testsettet. Klikk "Neste" for å gå til det første testtrinnet i den første testsaken:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (59)

Merk at når du først besøker denne siden, vil du få en rask guidet omvisning i hvordan siden fungerer.

Som tester kan du gå gjennom hvert av testtrinnene i hvert testtilfelle i testsettet etter tur. For hvert testtrinn kan du gå innSende,Mislykket,Blokkert, Forsiktig, eller ikke aktuelt. Hvis du angir en annen status enn bestått, må du angi en verdi for "Faktisk resultat". For en bestått status er faktisk resultat valgfritt.

Klikk på "Bestå"-knappen for å bestå det første testtrinnet. Så snart du gjør det, går testen automatisk videre til det andre testtrinnet:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (60)

Nå for det andre testtrinnet, skriv inn i det faktiske resultatfeltet "Kan ikke legge inn eksempeldata da feltene ble deaktivert". Før du klikker på Mislykket-knappen, ønsker vi også å legge inn følgende felt i hendelsesskjemaet (tilgjengelig ved å klikke på fanen "Hendelser"):

 • Navn = Feil ved visning av brukerfelt

 • Type = Feil

 • Prioritet = 2 -- Høy

Klikk nå på 'Fail'-knappen og du vil ha registrert en testfeil og en ny hendelse/defekt:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (61)

Nå som vi har logget testfeilen og den nye hendelsen/defekten, klikker du på en sekskant på hovednavigasjonslinjen til venstre for alternativet "Sample Empty Product 2".SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (62)

Du vil bli tatt til produkthjemmesiden med kravene og testcase-beregningene som nå er synlige i individuelle widgets (som Test Execution Status-widgeten vist nedenfor):

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (63)

Hvis du går til siden Artefakter > Testsett, ser du også statusen til testsettet vårt:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (64)

Hvis du går til siden Artefakter > Krav, vil du se de forskjellige kravenes testdekning og statusen til testene knyttet til hvert krav:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (65)

Det neste trinnet i prosessen er å triage den loggede defekten og tilordne den til en utvikler som skal fikses.

Triging av problemer og mangler

Nå som en ny hendelse er loggført, er neste trinn i prosessen å gå gjennom hendelsen og tilordne den til en utvikler som skal fikses. Klikk først på menyelementet Artefakter > Hendelser. Dette vil vise hendelseslistesiden for produktet. Du kan også se den samme listen over hendelser i en Kanban-tavlevisning.

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (66)

I begge visningene klikker du på hyperkoblingen for den nye hendelsen "Feil ved visning av brukerfelt". Dette vil vise hendelsesdetaljsiden:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (67)

 1. I rullegardinmenyen "Operasjoner" under hendelsesnavnet øverst på siden velger du alternativet "Tildel hendelse". Dette vil bytte status for hendelsen fra Ny > Tildelt.

 2. Plasser "Personer"-delen og sett "Eier"-feltet til Systemadministrator (din bruker)

 3. Legg til en ny kommentar i "Kommentarer"-delen nederst på siden. Skriv "Tilordner dette til deg å fikse. Problemet ble funnet under testing."

 4. Klikk på "Lagre"-knappen i den øverste verktøylinjen.

Hendelsen vil bli tildelt brukeren din for fiksing.

For å se hva en utvikler vil se i det virkelige liv, gå tilbake til "Min side" ved å klikke på det oransje SpiraTeam-ikonet øverst til venstre på hovednavigasjonslinjen øverst på skjermen:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (68)

Du kan se at du har blitt tildelt en hendelse under "My Assigned Incidents"-widgeten (på høyre side). Klikk nå på hyperkoblingen for hendelsen for å få opp hendelsesdetaljsiden:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (69)

Statusen er 'Tildelt' og kommentaren fra produktsjefen er godt synlig. For å hjelpe deg med å gjenskape problemet, kan du klikke på "Associations"-fanen for å vise testkjøringen og kravene knyttet til denne hendelsen:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (70)

Hvis du klikker på testkjøringshyperlenken "Test evne til å legge til nye brukere", vil du se detaljert informasjon om testkjøringen som resulterte i at feilen ble logget:

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (71)

Dette lar utvikleren gå tilbake til trinnene som ble tatt av testeren og forsøke å gjenskape problemet. Vi kommer til å anta at vi kan reprodusere og fikse problemet slik at vi kan gå rett foran og løse hendelsen.

 1. Gå tilbake til skjermbildet med hendelsesdetaljer: Artefakter > Hendelser > Feil ved visning av brukerfelts hyperkobling.

 2. Klikk på rullegardinmenyen "Operations" for arbeidsflyten og velg "Løs hendelse".

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (72)

 1. Fyll ut følgende felt

  • Planlagt utgivelse = Utgivelse 1.0 - Iterasjon 2
  • I 'Kommentarer'-delen skriver du inn en ny kommentar = "Fikset hendelsen."
 2. Klikk "Lagre" på hovedverktøylinjen

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (73)

Hendelsen vil nå endres fra Tildelt > Løst, og en e-post vil bli sendt til testeren som informerer dem om at de må teste testsaken på nytt og lukke hendelsen.

Gjennomgang av produktet ditt

Du kan sjekke den generelle statusen til produktet ved å klikke på sekskanten på hovednavigasjonslinjen. Dette tar deg til produkthjemmesiden. Nedenfor ser du hvordan denne hjemmesiden ser ut for et mer komplett produkt enn vi har jobbet gjennom i denne hurtigstartguiden.

Legg merke til hvordan du kan bytte mellom flere visninger (knappene til høyre) for å vise forskjellig informasjon basert på din rolle eller nåværende behov, eller bare vise data for en bestemt utgivelse (se rullegardinmenyen under produktnavnet til venstre).

SpiraTeam Hurtigstartguide - SpiraDocs (74)

Gratulerer! Du har nå fullført livssyklusen for programvareutvikling og testing ved å bruke SpiraTeam. For mer informasjon om noen av funksjonene, se SpiraTeams brukerhåndbok.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 18/04/2023

Views: 5347

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.