Topp 30 JIRA-intervjuspørsmål og -svar (2023) (2023)

Er du en utviklings- eller QA-profesjonell som ønsker å knekke sitt neste intervju? Å kjenne til de oftest stilte JIRA-intervjuspørsmålene kan hjelpe deg å komme dit. Her er en Q/A-veiledning for hvordan du kan svare på JIRA-intervjuspørsmål for å få til det kommende intervjuet ditt.

Klar PMP-eksamen og land på lukrative jobbroller

PMP®-sertifiseringskursUtforsk kurs

Topp 30 JIRA-intervjuspørsmål og -svar (2023) (1)

Hva er JIRA?

JIRA er et arbeidsledelsesverktøy utviklet av det australske programvareselskapet Atlassian. Hovedsakelig brukt til feil- og problemsporing samtprosjektledelse,JIRA har omfattende applikasjoner innen programvarefeltet. Mens du forbereder deg til JIRA-jobbintervjuet ditt, må du fokusere på de viktige JIRA-intervjuspørsmålene og -svarene. Jira-verktøyintervjuspørsmål vil hjelpe deg å forstå programvaren mye bedre i tillegg til å forbedre salgbarheten din som utvikler ellerprosjektleder.

Typer JIRA-intervjuspørsmål stilt

I intervjuer er det sannsynlig at du vil bli stilt spørsmål om kunnskapen din om JIRA og hvordan du kan bruke den kunnskapen i virkelige situasjoner. Hvis du forbereder deg på forhånd og presenterer svarene dine selvsikkert, kan du få en generell enkel intervjuopplevelse. Ansettelsesledere stiller vanligvis generelle spørsmål først for å få innsikt i hvem du er som kandidat og din dybdekunnskap om JIRA.

Noen generelle spørsmål du kan bli spurt om JIRA inkluderer:

 • Hvor lenge har du jobbet i bransjen?
 • Hva er din erfaring og forståelse av JIRA?
 • Hvorfor er du den ideelle kandidaten for jobben?
 • Hva er dine største prestasjoner med JIRA?
 • Hva tror du skiller JIRA fra andre prosjektstyringsverktøy?

Hvordan gi svar og forklaring på Jira Tool-intervjuspørsmålet?

Svarene dine bør gjenspeile din generelle forståelse av mulighetene til JIRA-verktøyet. Inkluder tilstrekkelige forklaringer for å forsikre intervjuere om at du har dybden av erfaring som kreves for å effektivt navigere og lære prinsippene til JIRA-plattformen til teammedlemmer. Bruk en organisert tilnærming mens du gir JIRA svar og forklaringer, og prøv å samkjøre svarene dine på en måte som gir maksimal verdi til organisasjonen. Hvis du er usikker på noe svar, er det best å være ærlig. Når du svarer på spørsmål om organisatoriske prosesser, sett inn svaret ditt for å løse problemet på den mest positive måten.

Jira intervjuspørsmål for ferskinger

1. Hva er Jira?

JIRA er et programvareverktøy som ble utviklet av programvareselskapet Atlassian. Den brukes hovedsakelig til feil- og problemsporing og prosjektstyring. Det er den perfekte løsningen for å organisere oppgaver ogadministrere smidige team.

2. Forklar arbeidsflyten til JIRA.

JIRA Workflow er serien av stadier eller trinn en bug/problem følger i løpet av livssyklusen fra opprettelse til lukking eller fullføring.

De viktige fasene i arbeidsflyten er:

 • Opprettet/Åpne
 • Work in Progress (WIP)
 • Fullført/Stengt

3. Hva er et problem i JIRA?

Et problem kan være:

 • En programvarefeil
 • Prosjektoppgaven
 • Skjemaet for permisjonsforespørsel
 • En helpdesk-billett

4. Hvorfor brukes JIRA? /Hva er fordelene med å bruke JIRA?

JIRA brukes som et prosjektsporingsverktøy med fordeler som:

 • Evne til å sporeprosjektets fremdriftfra tid til annen
 • Brukstilfeller inkluderer prosjektledelse, feilsporing, funksjonsimplementering
 • Lett tilpassbar og utvidbar
 • Plattformuavhengig
 • På forhånd og rettferdig lisensieringspolicy

5. Nevn noen kontrollprogrammer som JIRA integreres med.

Slike kontrollprogrammer er CVS, Subversion, Git, ClearCase, Mercurial, Visual SourceSafe og Perforce

6. Kan du få tilgang til JIRA skynettsted via mobilenhet?

Ja, man kan få tilgang til JIRA skynettsted via mobilenhet ved å bruke nettadressen til skynettstedet i mobilnettleseren.

7. Hva er bruken av JIRA dashbord?

Det er det første displayet vi legger merke til ved pålogging til Jira. Dashbordet viser verktøy og applikasjoner som hjelper brukere med å spore fremdriften til et prosjekt. Den inkluderer også viktig informasjon som brukerens aktivitetsinformasjon, problemer som er tildelt osv. Administrator kan endre visningen og elementene som vises på dashbordet.

Bli en sertifisert prosjektleder!

PMP®-sertifiseringskursUtforsk kurs

Topp 30 JIRA-intervjuspørsmål og -svar (2023) (2)

8. Nevn de smidige metodene som støttes av JIRA.

 • Scrum- i dettesmidig metodikk,utviklingsteamet jobber iterativt for å fullføre et prosjekt. Hver stint eller iterasjon har et bestemt sett omfang og tidslinje. Scrum er best egnet for programvareutvikling.
 • Kanban – denne metoden oppnår levering til rett tid ved å visualisere arbeidsflyten og oppgavene som pågår. Kanban er best egnet for operasjonsteam.

9. Hva er problemtypene i Scrum-prosjektet?

I JIRA omtales en individuell arbeidsenhet som problemstilling. Typene inkluderer:

 • Historie – enkeltfunksjon som må implementeres
 • Epic – en stor brukerhistorie
 • Bug – problem som må fikses
 • Oppgave – generisk oppgave som ikke er en feil eller historie

10. Nevn noen populære tillegg for Jira.

 • JIRA Toolkit-plugin
 • JIRA Karting Plugin
 • Portfolio for JIRA
 • Suite-verktøy for JIRA
 • Zephyr for JIRA – Test Management
 • ScriptRunner for JIRA

Jira intervjuspørsmål for erfarne

11. Navngi rapporttypene generert i JIRA.

JIRA-rapportene som viser statistikk for prosjekter, personer, versjoner eller andre felt er av følgende typer:

 • Tidssporingsrapport
 • Rapport for gjennomsnittsalder
 • Sektordiagramrapport
 • Enkeltnivågruppe etter rapport
 • Oppløsningstidsrapport
 • Nylig opprettet problemrapport
 • Rapport om løste kontra opprettede problemer
 • Bruker arbeidsbelastningsrapport
 • Arbeidsbelastning sektordiagramrapport

12. Hva er kloning?

Kloning lar brukeren lage duplikat av det opprinnelige problemet, slik at flere teammedlemmer kan jobbe med en enkelt sak. Kloneproblemet kan kobles til det opprinnelige problemet, og inneholder informasjon som:

 • Sammendrag
 • Beskrivelse
 • Oppdragstaker
 • Miljø
 • Prioritet
 • Problemtype
 • Sikkerhet
 • Journalist
 • Komponenter

13. Hva er ikke inkludert i klonet utgave?

 • Tidssporing
 • Kommentarer
 • Problemhistorie

14. Hvordan kan du endre masseutgaver?

Vi bruker alternativet Bulk Change fra Verktøy-menyen og kan deretter velge alle problemer på gjeldende side for masseoperasjoner.

Detaljer tilgjengelig etter bulkoperasjoner:

 • Arbeidsflytovergang
 • Slett
 • Bevege seg
 • Redigere

15. Hva er "Flytt problem"-veiviseren?

Flytteproblemveiviseren gjør det mulig for brukere å spesifisere et annet prosjekt i deres JIRA-forekomst. Veiviseren lar deg endre noen attributter for et problem som problemtype, status og egendefinerte felt.

16. Hvordan kan du dele et problem med andre?

Vi bruker alternativet Del for å sende e-post til et problem i JIRA. En lenke til problemet kan også sendes til andre JIRA-brukere, eller vi kan nevne dem i problemets beskrivelse eller kommentarfelt.

17. Hvordan kan e-postvarsler for masseoperasjoner deaktiveres?

Fjern merket for "Send melding" i veiviseren for masseoperasjoner.

18. Hva er inkludert i endringshistorikk?

 • Endringer i et problemfelt
 • Vedlegg av fil
 • Sletting av en kommentar
 • Sletting av en arbeidslogg
 • Oppretting eller fjerning av en problemkobling

Lær nye PM-ferdigheter og tjen opptil 14 LPA eller mer

UMass PGP ProsjektledelseUtforsk kurs

Topp 30 JIRA-intervjuspørsmål og -svar (2023) (3)

19. Definer skjemaer i JIRA.

Skjemaer er en viktig del av JIRA-konfigurasjonen. Dette er en samling konfigurerte verdier som senere skal brukes av ett eller flere Jira-prosjekter. Det er 7 typer skjemaer inkludert varslingsskjemaer, tillatelsesskjemaer, problemtypeskjemaer, etc.

20. Hva består JIRA-skjemaet av?

 • Varsler
 • Arbeidsflyter
 • Problemtyper
 • Tillatelser
 • Skjermer
 • Feltkonfigurasjoner

21. Hva er JQL?

JQL eller JIRA Query Language er en avansert og fleksibel måte å søke etter problemer innenfor JIRA. Den består av et felt, verdi, operator og nøkkelord.

22. Kan du overføre et problem tilbake til dets tidligere status i JIRA-arbeidsflyten?

Det er ikke mulig generelt, men for nødformål kan vi holde "På vent"-funksjonen for overgang.

23. Hva er en revisjonslogg?

Brukere kan bruke revisjonslogger for å se alle detaljer om genererte problemer, pluss endringer som er gjort i ethvert problem.

24. Er det mulig å få sikkerhetskopi av JIRA-skydata?

Backup Manager kan brukes til å ta sikkerhetskopi av JIRA skydata, men bare én sikkerhetskopifil lagres om gangen. nye sikkerhetskopier overskriver de eksisterende.

25. Hvilke data kan sikkerhetskopieres?

 • Problemer
 • Vedlegg hvis valgt
 • Avatarer
 • Brukere og deres gruppeinnstillinger

26. Hvilken rolle spiller validatorer?

Validatorene i JIRA sjekker gyldigheten av en input som er gjort til overgangen før overgangen utføres. Hvis validatoren mislykkes, vil ikke problemet gå videre til destinasjonsstatus.

27. Hva er en hendelse?

En hendelse forteller oss status, standardmal, varslingsskjema og arbeidsflytovergang etter funksjonstilknytninger for hendelsen.

Subjektive Jira-intervjuspørsmål

Lær beste PM-ferdigheter med UMass Amherst-eksperter

UMass PGP ProsjektledelseUtforsk kurs

Topp 30 JIRA-intervjuspørsmål og -svar (2023) (4)

28. Forklar merkings- og koblingsproblemer i JIRA

 • Etikettproblem – gjør det mulig for brukeren å kategorisere det aktuelle problemet som informasjon, som senere tilordnes en komponent. Dette problemet er funnet ved hjelp av etiketter.
 • Koblingsproblem – gjør det mulig for brukeren å koble til problemer som kan knyttes til samme eller flere JIRA-servere.

29. Hva er de tre fargeindikatorene for tidsregistrering i JIRA?

For en bestemt utgave vises tre farger som representerer tiden bak utgaven.

 • Blå (Original Estimate) – hvor mye tid som opprinnelig ble beregnet for å løse et problem
 • Oransje (resterende estimat) – tid igjen for å løse et problem
 • Grønn (tid brukt eller logget) – faktisk tid brukt så langt på å løse problemet

30. Hvordan fungerer en servicedesk?

 • Kunden uttrykker etterspørsel etter serviceagenter via inngangsparti.
 • Den identifiserer etterspørselen i deres JIRA servicedesk-linje og gjør en videre vurdering av problemet.
 • Kunden kan bruke oppføringen til å diskutere etterspørselen med servicedesk-agenten
 • Til slutt fullfører eksperten oppgaven og kundens krav er oppfylt.

Velg riktig program

Ønsker du å ta prosjektledelsesferdighetene dine til neste nivå? Se ikke lenger enn til Simplilearns omfattende prosjektlederkurs!

ProgramnavnPMP®-sertifiseringskursPMP PlusPostgraduate program i prosjektledelse
glyph-ikonerAlle GeosAlle GeosAlle Geos
universitetPMISimplilearnUniversity of Massachusetts Amherst
Kursets varighet90 dager med fleksibel tilgang til nettkurs36 måneder6 måneder
Kodeerfaring krevesNeiNeiNei
Ferdigheter du vil læreFerdigheter over 20.00, inkludert arbeidssammenbruddsstruktur, Gantt-diagrammer, ressursallokering, lederskap og mer.6 kurs inkludert Prosjektledelse, Agile Scrum Master, Implementering av en PMO og mer9+ ferdigheter inkludert
Prosjektledelse, kvalitetsledelse, smidig ledelse, designtenkning og mer.
Ytterligere fordeler-Erfaringsbasert læring gjennom case-studier -Global Teaching Assistance -35PDUer-Lær ved å jobbe med problemer i den virkelige verden -24x7 Læringsstøtte fra mentorer-Tjen 60+ PDUs -3 års kurstilgang
Koste$$$$$$$$$$
Utforsk programmetUtforsk programmetUtforsk programmet

Kursene våre er utviklet for å hjelpe fagfolk på alle erfaringsnivåer til å utvikle og forbedre sine prosjektledelsesferdigheter, enten du nettopp har begynt i feltet eller ønsker å fremme karrieren din. Med våre kurs vil du få praktisk, praktisk erfaring med å lede prosjekter fra start til slutt, og lære beste praksis og bransjestandarder som vil skille deg fra konkurrentene.

Håper denne listen over JIRA-intervjuspørsmål vil være nyttig for deg.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 11/09/2023

Views: 5747

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.