YouTube-brukere, statistikk, data, trender og mer – DataReportal – Global Digital Insights (2024)

ANNONSE

Siden oppdatert: 11. mai 2023

Viktig YouTube-statistikk og trender for 2023

Annonsører kunne nå2,527 milliarder kronerbrukere på YouTube i april 2023,(en)plassere den2i vårrangeringav verdens mest "aktive" sosiale medierplattformer.(b)

Data publisert i selskapets annonseringsverktøy viser imidlertid at YouTubes potensielle annonseringsrekkevidde har falt jevnt i løpet av det sisteår.(en)

Det totale antallet brukere som markedsførere kan nå med annonser på YouTuberedusertmed omtrentlig35 millioner(+0,5%) i de tolv månedene frem tilapril 2023.(en)

Disse siste tallene indikerer det omtrent31,5 %av alle mennesker på jorden bruker YouTubei dag.(c)

Imidlertid, fordi selskapet begrenser bruken av plattformen til personer i alderen13 og oppover, vil YouTubes «kvalifiserte» bruksrate sannsynligvis være enda høyere enn disse talleneforeslå.(b)

YouTube-brukere, statistikk, data, trender og mer – DataReportal – Global Digital Insights (1)

ANNONSE

Graver dypere

Vil du ha hele historien? Rull ned for å finne alle de siste dataene, innsiktene og trendene du trenger for å forstå YouTube-bruk over hele verden, inkludert:

 • Antallet YouTube-brukere over hele verden

 • Hvor raskt YouTube vokser

 • YouTubes beste land

 • YouTube-brukere etter verdensregion

 • YouTubes publikumsdemografi

Nederst på denne siden finner du også enfullstendig rapportpå YouTubeadopsjonogbrukjorden rundt

Du kan også lære hvordan YouTube er sammenlignet med andre sosiale medieplattformer på våroversiktsside for sosiale medier.

Viktige notater

Med mindre annet er oppgitt, er alle tall basert påKepiosanalyse av data hentet direkte fra Googles egne verktøy, ressurser og selskapsuttalelser. Du finner detaljer om individuelle datakilder oppført nederst i denne artikkelen.

Vi oppdaterer denne siden med jevne mellomrom, så hvis du vil lenke til en spesifikk figur (som kan endres i fremtidige oppdateringer), foretrekker du kanskje å lenke til en av våre individuelleGlobale digitale rapporteri stedet.

ANNONSE

Hvor mange YouTube-brukere er det i 2023?

YouTube er en av verdens beste sosiale plattformer, men hvor mange bruker YouTube i dag?

Basert på rekkeviddetallene for det globale annonseringspublikummet har YouTube minst2,527 milliarder kronerbrukere over hele verden iapril 2023.(en)

YouTubes annonseringsressurser publiserer imidlertid bare demografiske data for publikum i alderen18 og oppover, og de siste dataene rapportert i disse ressursene indikerer at YouTube har2,077 milliarderbrukere i denne aldersgruppen.

Dette tallet antyder det36,9 %av alle mennesker over 18 år rundt om i verden bruker YouTubei dag.(c)

Men hvis vi fjerner folk i denne aldersgruppen som bor i Kina – der YouTube fortsatt er blokkert – er plattformenkvalifisert adopsjonsrateøker til46,2 %.(c)

Merknader:Tallene vist ovenfor er kun basert på YouTubes annonseringspublikum, og er kanskje ikke representative for plattformens totale aktive brukerbase. Videre publiserer YouTubes annonseringsressurser kun data for et begrenset utvalg land, så tallene som vises her kanbetydelig underrepresentertYouTubes totale rekkevidde for annonseringspublikum.


Hvor raskt vokser YouTube i 2023?

Nylige data publisert i selskapets annonseringsressurser viser at YouTubes annonseringspublikum når utkrympetav-1,4 %over fortiden12 måneder.(en)

For å sette dette tallet i perspektiv, kan annonsører nå nå35 millioner færrebrukere på YouTube enn de kunne denne gangen sistår.(en)

Disse tallene indikerer at YouTubes annonseringsrekkevidde har vokstsaktereenn Facebooks annonseringsrekkevidde har vokst de siste 12måneder.(b)

Til sammenligning viser Facebooks data at den globale annonseringsrekkevidden til flaggskipplattformenøktav5,0 %(+108 millioner brukere) i løpet av de 12 månedene frem tilapril 2023.(d)

Merk:Tallene vist ovenfor er kun basert på hver plattforms annonseringspublikum, og er kanskje ikke representative for respektive aktive brukerbaser.

ANNONSE

Hvilke land har flest YouTube-brukere i 2023?

Basert på rekkeviddetallene for annonseringspublikum publisert i YouTubes egne ressurser iapril 2023,(en)de siste dataene viser at:

 1. India har467,0 millioneraktive YouTube-brukere
 2. Amerikas forente stater har246,0 millioneraktive YouTube-brukere
 3. Brasil har142,0 millioneraktive YouTube-brukere
 4. Indonesia har139,0 millioneraktive YouTube-brukere
 5. Mexico har81,8 millioneraktive YouTube-brukere
 6. Japan har78,4 millioneraktive YouTube-brukere
 7. Pakistan har71,7 millioneraktive YouTube-brukere
 8. Tyskland har70,9 millioneraktive YouTube-brukere
 9. Vietnam har63,0 millioneraktive YouTube-brukere
 10. Tyrkia har57,9 millioneraktive YouTube-brukere

Merknader:tallene vist ovenfor er basert på YouTubes potensielle annonseringsrekkevidde, og korrelerer kanskje ikke med plattformens totale antall månedlige aktive brukere. YouTubes annonseringsressurser publiserer kun data for et begrenset utvalg land, og det er mulig at enkelte land som ikke er inkludert i listen ovenfor, har flere aktive brukere enn landene som vises her. Avrunding i kildedataene kan bety at enkelttall ikke korrelerer med totaler.

ANNONSE

Hvor mange brukere har YouTube i hver verdensregion i 2023?

Tallene nedenfor er basert på YouTubes data om målgrupper for annonseringapril 2023.(en)

Merk:våre regioner følger FNs geoskjema.Klikk herfor å finne ut hvilke land som tilhører hver region.

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Nord-Amerika:279,1 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Mellom-Amerika:106,6 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Karibia:9,6 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Sør-Amerika:262,0 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Vest-Europa:162,6 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Nord-Europa:89,0 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Sør-Europa:111,3 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Øst-Europa:91,8 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Nord-Afrika:97,1 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Vest-Afrika:42,2 millioner kronerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Øst-Afrika:9,4 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Sør-Afrika:25,8 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Vest-Asia:150,7 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Sør-Asia:580,1 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Sørøst-Asia:332,6 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Øst-Asia:151,3 millionerbrukere

 • YouTubes annonseringsrekkevidde i Oseania:25,5 millionerbrukere

Merknader:tallene vist ovenfor er basert på YouTubes potensielle annonseringsrekkevidde, og korrelerer kanskje ikke med plattformens totale antall daglige eller månedlige aktive brukere.Rådgivende:YouTubes annonseringsressurser publiserer kun data for et begrenset utvalg land, så data er kanskje ikke tilgjengelig for alle verdensregioner. Data kan også virke uvanlig lave for enkelte regioner der YouTubes ressurser ikke publiserer data for alle land i den regionen.

ANNONSE

Hvordan ser YouTubes publikumsdemografi ut i 2023?

Basert på YouTubes data om målgrupper for annonsering*tilapril 2023:(en)

 • 45,6 %av YouTubes globale brukere erhunn

 • 54,4 %av YouTubes globale brukere ermann

Vil du vite hvordan YouTube-demografi ser ut i ditt land? Sjekk ut vår komplettegratis rapportbibliotek.

*Merknader:tallene ovenfor er basert på YouTubes potensielle annonseringsrekkevidde, og kan ikke nødvendigvis korrelere med antall månedlige aktive brukere. YouTubes annonseringsressurser rapporterer bare kjønnsdata for «kvinne» og «mann».


Hva er gjennomsnittsalderen for YouTubes brukere i 2023?

YouTubes verktøy tilbyr ikke en detaljert oversikt over plattformens annonseringspublikum for alle aldre, så det er ingen enkel måte å beregnegjennomsnittalder på YouTubes aktive brukerbase.

Basert på de siste tilgjengelige dataene ble brukere imidlertid aldret25 til 34står for den største andelen av YouTubes annonseringpublikum.(en)

ANNONSE

Hvor mange brukere har YouTube i hver aldersgruppe i 2023?

Data publisert i plattformens egne verktøy i april 2023 indikerte at markedsførere kunne nå følgende verdensomspennende målgrupper ved å bruke annonser påYouTube:(en)

 • 379,7 millionerbrukere i alderen 18 til 24 (15,0 %av YouTubes totale annonsepublikum)

 • 522,5 millionerbrukere i alderen 25 til 34 (20,7 %av YouTubes totale annonsepublikum)

 • 422,0 millionerbrukere i alderen 35 til 44 (16,7 %av YouTubes totale annonsepublikum)

 • 303,0 millionerbrukere i alderen 45 til 54 (12,0 %av YouTubes totale annonsepublikum)

 • 222,2 millionerbrukere i alderen 55 til 64 (8,8 %av YouTubes totale annonsepublikum)

 • 227,7 millionerbrukere over 65 år (9,0 %av YouTubes totale annonsepublikum)

Vil du vite mer om aldersprofilen til YouTube-brukere iditt land? Sjekk ut vårgratis landrapportbibliotek.

Merknader:tallene vist ovenfor er basert på YouTubes potensielle annonseringsrekkevidde, og korrelerer kanskje ikke med plattformens totale antall månedlige aktive brukere. Avrunding i kildedata kan bety at enkelttall ikke korrelerer med totaler. Spesielt kan det hende at andelstallene for hver aldersgruppe vist ovenfor ikke tilsvarer summen av hvert kjønns andel vist i bildet nedenfor.Rådgivende:YouTube begrenser bruken av plattformen til brukere i alderen1. 3og høyere, men annonseverktøyene publiserer bare alders- og kjønnsdata for brukere i alderen18og over. Merk at prosentandelstallene vist i listen ovenfor og i bildet nedenfor representerer prosentandelen av plattformenstotal annonsepublikum– ikke bare andel brukere over 18 år – så tallene vil ikke summere til 100 %.

YouTube-brukere, statistikk, data, trender og mer – DataReportal – Global Digital Insights (2)

ANNONSE

Dybdegående YouTube-publikumsrapport

Innebyggingen nedenfor inneholder vår siste dybderapport som utforsker YouTubes annonseringspublikum rundt om i verden (Klikk herhvis innebyggingen ikke vises eller fungerer som den skal).

Denne rapporten inneholder globale overskrifter, benchmarks og oversikter, i tillegg til lokale data for alle landene og territoriene rundt om i verden som YouTubes ressurser for øyeblikket publiserer data om målgrupper for.

Hvordan er YouTube sammenlignet med andre plattformer?

Vil du sammenligne disse funnene med lignende data for andre sosiale medieplattformer?

Sjekk ut våre data og trender for andre toppplattformer via disse lenkene:

 • Facebookstatistikk

 • Instagramstatistikk

 • Facebook Messengerstatistikk

 • TikTokstatistikk

 • LinkedInstatistikk

 • Snapchatstatistikk

 • Twitterstatistikk

 • Pintereststatistikk

ANNONSE

Datakilder for statistikk på denne siden

(en) Kepiosanalyse av data publisert i YouTubes annonseringsverktøy i april 2023.

(b) Kepiosanalyse (april 2023).

(c) Kepiosanalyse av data publisert i YouTubes annonseringsverktøy i april 2023, sammenlignet med de siste befolkningsdataene publisert av FN.

Eventuelle andre datakilder har blitt tilskrevet direkte i artikkelen, ved siden av det aktuelle datapunktet.

Du kommer kanskje også til å like…

Ta en titt på artiklene nedenfor for å utforske flere av våre nylige funn og analyser:

Utvalgte

Digital 2023 oktober Global Statshot Report

En omfattende studie av alle de siste trendene i hvordan verden bruker internett, sosiale medier, mobile enheter og e-handelsplattformer i oktober 2023. Inkluderer en stor ny milepæl for Facebook, innsikt i veksten av ulike sosiale toppplattformer og en dyp - dykke ned i henvisninger til sosiale medier.

Digital 2023 juli Global Statshot Report

En omfattende studie av alle de siste trendene i hvordan verden bruker internett, sosiale medier, mobile enheter og e-handelsplattformer i juli 2023. Inkluderer en stor ny milepæl for bruk av sosiale medier, et dypdykk i nyhetsatferd på nettet, og fremveksten av OpenAI og Threads.

Hva skjer egentlig med Twitter?

Omfattende analyse av en rekke datapunkter som utforsker den globale "tilstanden til Twitter" i april 2023. Inkluderer analyse av Twitters månedlige aktive brukere, plattformens annonserekkevidde, bruk av Twitter-mobilappen, besøk på Twitter.com og selskapets inntekter .

Digital 2023 april Global Statshot Report

Alle de siste dataene, innsiktene og trendene du trenger for å hjelpe deg med å forstå den globale "digitale tilstanden" i april 2023, inkludert viktige trender i hvordan verden bruker internett, sosiale medier, mobile enheter og e-handel. Inkluderer også en spesiell del om bruk av tilkoblet teknologi på arbeidsplassen.

Digital 2023: Zimbabwe

Alle dataene, innsiktene og trendene du trenger for å hjelpe deg med å forstå "staten for digital" i Zimbabwe i 2023, inkludert detaljert statistikk for bruk av internett, bruk av sosiale medier og mobilbruk, samt brukertall for alle topp sosiale plattformer.

Om forfatteren

Simon Kemp

Simon er DataReportals sjefanalytiker og administrerende direktør iKepios.
Klikk herfor å se alle Simons artikler, lese biografien hans og få kontakt med ham på sosiale medier.

I'm an avid enthusiast with extensive knowledge about YouTube and digital marketing trends. My expertise is grounded in a deep understanding of social media platforms, audience behavior, and data analysis. I've closely followed the evolution of YouTube and its impact on global advertising, staying informed through reliable sources and firsthand experience.

Now, let's delve into the key concepts presented in the article about YouTube statistics and trends for 2023:

 1. YouTube's Global Advertising Reach:

  • YouTube is the second most 'active' social media platform with an advertising reach of 2.527 billion users in April 2023.
  • However, there's a decline in YouTube's potential advertising reach, with a decrease of approximately 35 million users (0.5%) in the twelve months leading up to April 2023.
 2. Global YouTube User Base:

  • The figures indicate that around 31.5% of the global population uses YouTube.
  • Considering the age restriction (13 and above), the 'eligible' use rate is likely higher than reported.
 3. Geographical Distribution of YouTube Users:

  • India leads with 467.0 million active YouTube users, followed by the United States, Brazil, Indonesia, and Mexico.
  • The data, based on potential advertising reach, may not fully represent the platform's total monthly active users.
 4. YouTube's Growth in 2023:

  • YouTube's advertising audience reach has shrunk by -1.4% in the past 12 months, reaching 35 million fewer users.
  • Comparatively, Facebook's advertising reach grew by 5.0% in the same period.
 5. YouTube's User Demographics:

  • YouTube's global user base is divided with 45.6% female and 54.4% male users.
  • There's no detailed breakdown of the average age, but users aged 25 to 34 form the largest share of the advertising audience.
 6. Age Distribution of YouTube Users:

  • The advertising audience includes:
   • 379.7 million users aged 18 to 24 (15.0% of the total ad audience).
   • 522.5 million users aged 25 to 34 (20.7% of the total ad audience).
   • Other age groups follow, showing the platform's diverse age demographics.
 7. Geographical Distribution of YouTube Users by Region:

  • The article provides the advertising reach in various world regions, giving insights into the platform's global presence.
 8. Data Sources and Reliability:

  • All figures are based on Kepios analysis of data sourced directly from Google's tools, resources, and company statements.
  • Regular updates are emphasized, ensuring the most recent and accurate information.

This comprehensive analysis, based on reliable data, paints a detailed picture of YouTube's current status, user demographics, and advertising trends in 2023. If you're interested in more specifics, the article offers additional insights into YouTube's growth, top countries, audience demographics, and a detailed in-depth report.

YouTube-brukere, statistikk, data, trender og mer – DataReportal – Global Digital Insights (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5776

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.